Mi az Arvisura?

Státusza
További válaszok itt nem küldhetőek.

Magam la

Állandó Tag
Állandó Tag
Kozsdi Tamás levele

Kedves Barátaim!

Egy nehéz gondolattal jöttem vissza. Szeretném megosztani veletek - amely a személyes igazságomhoz áll közelebb, mint ahhoz amit ma sokan gondolnak vagy tudnak.

Az a határozott meggyőződésem lett, hogy a palóc regevilág, amit Paál Zoltán leírt egy koholmány. Hozzátenném hogy megszámlálhatatlan sok részigazságot benne felhasználva.

Az (egyetemes) Arvisurák maga egy páratlan dolog és a munkásságom, melyet nyilvánvalóan a szellemvilág inspirált arra vonatkozott, hogy kiszűrjem mindazt amit lehet belőle és a többivel ne foglalkozzak. Ezt az üzenetet, és felkérést (utasítást) már legalább 2006-ban tudtam, és bár sok jelet is kaptam mégis elhinni, átlátni csak mostanra tudtam.

Igen, a palóc regevilág megszámlálhatatlan sok féligazsága mellett igen sok hamisságot és a valósággal NEM ROKON elemet tartalmaz. Ez a "hivatalos" álláspontom.

Szeretném ha nem így lenne, bár nem fűződik hozzá semmilyen érdekem hogy ne azt mondjam amit látok. Hangsúlyozom hogy nem az Arvisura mint krónikási hagyomány az amiről beszélek, hanem a Paál Zoltán nevével fémjelzett palóc regevilág.

Ehhez néhány megjegyzést tennem kell:
- Paál Zoltánt mindenkor és minden körülmények közt (magánlevelek, kortársaikkal való beszélgetések) egy tiszta embernek ismertem meg. A hiba nem az ő szándékosságában áll tehát.

- Egészen biztosan tudom hogy a titkos szolgálat ami akkor volt alaposan részt vett abban hogy a mű úgy kerüljön a napvilágra ahogyan azt ők szerették volna. Azonban - és ez a dolog rafinériája - olyan hatalmas tudati valóságot fog át még a palóc regevilág is, hogy ennek teljes tudati kontrollját senki nem tudta elvégezni. Így volt tele számos nyílt járattal és forráskóddal, melynek révén bárki rácsatlakozhatott a valós frekvenciákra is, melyek az Arvisurát magát amúgy mozgatják. Ez nem más mint az Élet temploma kisugárzása.

- A palóc regevilágot egy megismerni való munkának csak akkor ajánlanám ha valaki sok időt kíván arra fordítani hogy az igazság nyomába eredjen. Ugyanis ha csak magát a palóc regevilágot vennénk alapul akkor súlyos zsákutcába kerülnénk az igazság tekintetében. Így tehát az alaposság és a kitartó munka az ami kivezethet bizonyos buktatókból. Azt egyenesen ostobaságnak tartanám ha valaki történelemkönyvnek nevezné és azt is hibás koncepciónak tartom ha valaki erre egyházat vagy valamilyen tudományos-nak nevezett kört alapít. A népi hagyományőrzés és regényes emlékezet világába sokkal inkább beleillik.

Azt gondolom hogy Magyarországon egyike vagyok azon keveseknek akik a legtöbb energiát és időt fordították e munka és energetikai / tudati hátterének vizsgálatára. Így a fenti megállapításaimat ennek fényében tehettem.

Az én feladatom az volt, hogy a műben megtaláljam a használható forrásokhoz vezető utakat és járatokat, egyben rákapcsolódjak az Arvisurát is kiárasztó magnetikus központra. Ezt úgy érzem 9 év alatt 2001. nov. - 2010. szept. teljesíteni tudtam.

A palóc Arvisurák kategóriáját a személyes életemben és tudati teremben lezártnak tekintem.

A jövő az, hogy a megszerzett valós járat kódokon át a szín tiszta Élet Temploma forrásjeleket és egy tisztább Arvisurát "áthozni". Paál Zoltán munkássága nélkül mindez ma nem lenne elérhető, de a palóc Arvisurák mint forrás kritikájához a fenti gondolatok hozzá tartoztak.

Kozsdi Tamás, 2010. szept. 6.”
 

Bihar

Kitiltott (BANned)
Költséges menet lehetett Kosdi meggyőzése, hogy Galileiként viselkedjen. Attól függetlenűl, hogy az Arvisura ismerők között Ő messze nem tartozik a nagyok közé. Mindíg látszott Kosdin, hogy kevés az akarata, bizonytalan, de öntudata a csillagokig érő... azonban nem tud továbbítani egy ilyen nehéz dolgot. Önmagát tagadja itt meg, ami valami személyiség-gubancot is jelent, vagy semmit a sötétségben. Azóta remélem minden elpárolgott a körülötte, ez a Galileiskedése pedig nem tegnapi dolog...hanem régebbi...mert sohasem tudta, mit kezdjen az őstörténettel. Pesze nem olyan nagy ember Ő, hogy ez a nagy nyilatkozata egy karcolást is ejthessen az Arvisura felszínén. Ha mindenki így vagy amúgy nyilatkozgatna, ki olvasta az Arvisurát, akkor rengeteg nyilatkozatból állna ez a topik......Béke poraira! Mit is kar mondani itt ez a nagy nyilatkozatban? Hogy amelyik kutya ugat az nem harap?
Ki is ez a Kosdi? Ki emlékszik?
 

Bihar

Kitiltott (BANned)
A mongolok és a Pósák..
A Pósák -származás szerint- Vajk István fiához, Imréhez kötődnek. Ugyanis Imrének nem született gyermeke a feleségétől és ezért őt "kipróbálták" a szülei...Így született meg Jéne rimalánytól a kisfia, Pósa..Pósát azonban az egyház okvetetlenkedése miatt nem ismerték el Imre utódjának és elhallgatták létezését. A kis Pósa különben Imre halála után pár hónappal jött a világra. Nagyapja is nagyon szerette.
Most a később nagy létszámot elért Pósákról lesz szó.
Pósa Pál 1190-ben ment el -királyi kívánságra- a Karakórumba sámánságot (táltosságot) tanulni, mely 5évig tartott. Ezután a kancelláriára kerűlt, de időközben katolikus pap is lett Rómában....Két rokona volt még a közelében, akik a Karakórumban tanultak: Gyula és András. Minden bizonnyal Gyula volt az idősebb közülük. András 1235.-ben lovagolt el a messze lévő Karakürumba és innen Ő is 5 év mulva tért vissza. Gyula is élt Karakórumban és mindketten keresztény papképzőt is végeztek, ezután pedig a kancelláriára kerűltek.
Már II. Endre idejében történt,hogy a király -akkor ez "divat volt" Európában-
arra szólította fel Pált, hogy szerkesszenek egy elenik történelmével foglalkozó anyagot. Pál ezt a feladatot Andrásra bízta, akinek a munkatársai között volt P. Gyula is, vagyis nem egyedűl írta meg a Gestát.
Sajnos a Gesta rengeteg fontos dolgot nem tartalmaz, illetve sok benne a tévedés, vagy kibogozhatatlan ködös leírás. Így multunk tekintetében alig használható ez, bár egy időben sokan szerettek rá hívatkozni, mintegy igazolásként..és azután írtak, amit jónak láttak a multunkról...
Sajnálatos, hogy a Kézai féle Krónika sem igen jobb a Gestánál...külön érdekesség, hogy miért ez a két nem, vagy alig és csak esetenként használható írás maradt fenn...Meglehetősen sokan gyanítják, hogy nem véletlenűl van így. Mert a mult eltörlésének ez nagy lehetősége...
Pósa András és Pál résztvettek IV. Béla mentésében is, amikor Ferdinándtól megszabadulva Veglia szigetén bujkált a király, Pósa András a dalmát parton még a mongol -Bélát kereső- csapatot is szándékosan rossz irányba kalauzolta.
Ezért azután jóval később -Kubiláj nagykán uralkodása idején- visszajött egy mongol csapat és őt 1271.-ben megölte..ez lett András alias Anonymus halálának az oka.
Kérdés, hogy Anonymus örökké ez is marad, vagy volt neve is?
 

Bihar

Kitiltott (BANned)
A krónikákat befejezve...
Ezeket végűlis IV. (Kun László ) idejében (1273-1290) között írták. Kun László az előbbi időpontok szerint uralkodott, mert uralkodása elején elég zűrös idők voltak. Így az apja (V. István) halála -1272. aug.- után nem azonnal kerűlt trónra és gyámja az édesanyja - Kun Erzsébet- volt.
A már II. Endre idejében is érlelődő krónikaírás szükségessége tehát Kun László idejében vált valósággá. Többen kaptak a kancellárián erre megbízást: Csák Máté ( a későbbi nádor), Pósa András, Bebek Árpád, Apor Géza és a székely Kézai Simon.
A krónikák készítésénél alapelv volt, hogy ez a "nemesek kialakulásának" története legyen.
Pósa Andrásé készűlt el leghamarabb, ebben segítségére voltak egy rimalány ill. Gyűrűfű sámán jegyzetei is, mellyeket még átírni sem kellett...
Kézai és Pósa írásain kívűl nem lehet tudni, hogy a többiek elkészültek-e a saját műveikkel - illetve ha igen- ezeknek mi lett a későbbi sorsa.
Kézai különben Kun László barátja volt és így a király megjegyzéseit figyelembevéve készűt el a műve.
 

Bihar

Kitiltott (BANned)
TAMANÁRÓL...
Hogy mennyire nem valamiféle népmese, tulipános butaság az Arvisura, arra dr Vámos Tóth Bátor "névészeti" kutatásai is rávilágítanak. Ő több mint húsz évig gyűjtötte az olyan neveket a világon, mellyekkel azonosak a Kárpátmedencében is előfordulnak. Az USA hívatalos névtárát is bújta, onnan is kimásolt sok ilyen "hunfajú" nevet.
Meglepő, azonban több mit 7000 névazanosságot talált a világban, 184 országban - Ausztráliától Peruig stb..-olyanokat, mellyek megfelelője megtalálható a Kárpátokon belűl is. Ez nem lehet véletlen...ám Ő a magyarázattal viszonylag keveset foglalkozott, erre már nem volt ideje, néhány éve meghalt. Írásai, térképei azonban fennmaradtak, még honlapja is volt ( vagy van is?).
Ezekután néhány példa:
-Fülöp szigetek: Pata-lom folyó, Mindanaón található (nálunk Somogyban falu),
A Patalom mellett Kaba-zalán hegy létezik a Fülöp szig.-en.
Eritreában pl Mandalom folyó létezik..
Ausztráliában csak Pert közelében néhány ősi név: a Mura, Várdavára, Karakán, Bagola, Mándura, Banavár...
Adelaide közelében pedig Galga, Várong, Tarnakula stb található..de Ausztráliában annyi név van...
Perui nevekből: Tokaj, Perkáta, Tomajkáta, Komoró, Topánka...
Ecuadori nevekből: Mura, Balásta, Pásztó,Kanyári, Sió..
Kolumbiai nevekből: Sokoró, Tarna, Karakas, Magura, Aranka...
Már Venezuelával, Guyánával nem is folytatom.
Kihagytam persze a majákat...de nem férnek ide mások sem, talán még Afganisztánból néhány név: Mágor, Hári, Kabódi, Badaló, Kalocsa, Bába, Csókavár, Fajsz, Kátakálla...
Természetesen a ma is a hunfajú népek által lakott hatalmas ázsiai, kaukázusi térségeket is mellőztem. Olyan nevek is vannak mellyek személynévként voltak használatosak, pl az Azovi tengertől keletre: Lebed...település létezik ma is.
Mindez csak az érdeklődök számára készült kis morzsa.
Libanonban pedig annyi név létezik, hogy megsem próbálkozom ezekkel Sárbélától Bánátig..
Ez a dolog is igazolja, hohgy volt egy ókori, őskori időpont, amikor -a jégkor után- a hunfajú népek szétszóródtak a nagy Csendes óceánban lévő Ataisz -mediterrán- szigetéről, mert itt kataklizma történt, a vulkanikus sziget szinte felrobbant ie. 5000 körűl..mai északi maradványai pedig a kanakok lakta Hawaii.
Az ősemlékezet -mellyel sokat foglakozik Várkonyi Nándor a Sziriát oszlopai c. könyvében- megőrízte a számunkra a történteket, ha kicsit áttételesen is. Az Arvisura pedig egészen konkrétan.
 

Bihar

Kitiltott (BANned)
Nimród küldetése...
Nimród az ie. 4000 körűli években nagyon aktívan ténykedett és ie. 3970-3960 közötti években halt meg. Nimród a nagy vadást több mint harminc oroszlánt ölt meg.
Apja Kám volt, oszét származású. A felesége, Tuli pedig szkíta. Az Arvisura négy fiának a nevét említi pár helyen. Kám is nagy vadász volt, még a medvét is elejtette, néha puszta kézzel...
Nimród Ordoszban végzett un bacsa (ellátó)sámán volt, feladatként kapta, hogy a Földközi tenger keleti medencéjében és Tirgris ill. Eufrátesz felső folyásánál is, de a Zagrosz nyugati lejtőjén is (Élám), a kurdoknál szintén kisebb a területeket uraló "birodalmakat" szervezzen és ezeknek Ő legyen a nagyfejedelme. Összesen 8 ilyen területről van szó esetében.
A területének nagyjából a súlypontjában építtette fel Ninivét, a székvárosát. Nimród Ordosz parancsát végrehajtotta. Ninive Főbejáratánál egy nagy oroszlános kapu állt. Ninive ma Mószul keleti külvárosát jelenti, a Tigrisparthoz kötődően. Persze ez rommező, de egykori városfalait rekonstruálták. Megtalálták Nimród palotájának romjait és egy viszonylag ép falon pedig -mozaikból- Nimród totemállatát, az oroszlánt is.
Nimród egyik fiának -Dánielnek- kis állatokból egy állatkertet is kialakított. Dániel az általuk nevelt, felnőtt orszlánhoz is bemert menni, ha ez szükséges volt. Egyik gyermekét a suméroknál neveltette, tanítatta.
Nimród korában élt Etana grúz fejedelemfi is, aki a Dabósa-Paripa melletti Pusztaszeren rendezett nagy lovasversenyt megnyerte. Ezután -kívánságára- eltávozhatott feleségével, Szentével és embereivel nyugatra kb a mai Törökorszáág középvonalában indult el...új hazát keresni. Útját gyermekei "szegélyezték" mert mindegyikről egy-egy földrajzi objektumot nevezett el---első fia Adana volt (Öböl!) , majd Tuza (tó Közép Törökországban)következett...ezután Ida (Ida hegy) leánya született meg végűl a Márvány tengernél Milét fia (Milétosz)..és lehetne folytatni, még Krétára is eljutva...
Első lány azonban kivétel(Sikila) mert Ő visszatért és mint beavatott igencsak fontos nő lett Ordoszban és máshol is..
Nimród még megjelent -idős emberként- az un havaruti nagyszalán, Alsó Egyiptombnan ie. 3970 körűl, sőt még egy Tébe környéki vadászaton is résuztvvett a magyaraboknál..
 

Bihar

Kitiltott (BANned)
A magyarokról...
A Hun Törzsszövetség legifjabb népe a magyar. Fejedelmükről, Magyarról -Káma unokájáról- nevezték el őket. Ez azonban nem azt jelenti, hogy két nép
-melyből összeházasodás okán kialakultak- ne lenne jelen a magyarok későbbi multjában és jelenében. Igaz a kevés maradék manysi ma is az Urál keleti oldalán él, azonban kabar nagyon sok létezik ma is a Kárpátokon belűl. A kabarok nagytöbbsége sok hulámban és eltérő időkben érkezett ide, alapvetően Vadnától (Kazincbarcikától) keletre laknak mondható, hogy a Felvidéken, vagy az ezzel összefüggő déli peremvidéken, Ungvárig, vagy egy kicsit tovább is.
Kassa volt a székvárosuk, azonban Kassa kb IV. Bélától kezdődően eléggé elnémetesedett..de késöbb még ez is megváltozott..
Árpád idejében a kabarok fejedelme Verecke volt, aki Árpád második feleségének -Eperjesnek- az apja volt. Árpád három tiszta kabar törzset hoz be a honfoglalásnál: Kéri, Keszi és a Kürt törzseket.
 

Kalin

Állandó Tag
Állandó Tag
...
Ki is ez a Kosdi? Ki emlékszik?

Én.
Én emlékszek arra, hogy ki is ez a Kosdi.

Némileg ismerem a tevékenységét is, amit eddig Arvisura-témában végzett.
Midezek alapján... "a fent idézett levelét" olvasva jobban tisztelem, mint eddig valaha :)

bár ettől a világ nem változik, hogy ezt leírtam...
de valahogy nekem fontos volt....

köszönöm, hogy megtehettem.
 

Kalin

Állandó Tag
Állandó Tag
...
Mondhatnán: eldőlt a mezőnyben a lényeg. Aki akarta elfogadta, vagy tagadta és marhaságozta. Balog Béla is ebben a cipőben jár, valahol.
Ez a hozzáállás részben genom kérdése is volt. A gyíkok sem szeretik a hideget.
(...)
Az Arvisurával kapcsolaban pedig ismerni kell egy alapdolgot: nem mindenkihez szól, csak azokhoz akik rezonálnak erre az ősi történelemkönyvre.
(...)

Azt tapasztaltam, hogy akik valóban képesek rezonálni erre az ősi történelemkönyvre, és ez alapján fogni az abban rejlő üzeneteket, azok bizonyos megnyilvánulásokra egyszerűen képtelenek... nem azért, mert nem akarják, hanem mert eszükbe sem jutna.
:p
 

Bihar

Kitiltott (BANned)
Azt hiszem kedves KALIN, megint igazad van. Sajnálom -és számora nagy veszteség- hogy bővebben nem fejtetted ki az előbbi leveidben írtakat. Úgy sokan érthették volna...ha ez szempont??
Megint igazad van, mint máskor...
 

Kalin

Állandó Tag
Állandó Tag
Azt hiszem kedves KALIN, megint igazad
(...) van, mint máskor...

Kedves Bihar, tisztelem az igyekezetedet és szivesen olvasom a bejegyzéseidet.
Nem emlékszem az esetre, amikor már egyszer igazam volt és most sem vagyok biztos abban, hogy igazam van. :)

Leírtad a véleményedet...a gondolataidat, a Te nézőpontodból.
Én is csak ezt tettem.
 

THOTHEM

Állandó Tag
Állandó Tag
szeretném ha ez a hozzászólás ismét élővé válna és komoly munka - közös gondolkodás indulna el a témában.
 

Bihar

Kitiltott (BANned)
Nézőpontok, sőt szingularitások azok bizony vannak.
Kellemetlen ugyebár, hogy igazságok is vannak, még a történelemben is előfordulnak tenyésznek. A kellemetlenség oka pedig a sok hazugság, mely a magyar történelemmel kapcsioltban előbukkan..lépten és nem lépten...Például sohasem felejtem el Rákosi úttörő pajtás magvas szövegeit. Nagy túrista volt ezt bizonyítja Recsk és a Hortobágy és más helyszínek. Ezek mamár : történelem..és igaza lett,természetesen . Miben? Ilyen igazságosztó volt Marx Karcsi is...de őt nem minősítem...mert a tavalyelőtti hó kategória ..
Viszont Pál Zoltán sohasem lesz tavalyi hó, sem tavalyelőtti, de csak annak, aki ismeri és esetleg érti, továbbá nem vezérlik rövidtávú érdekek és nagy hazugságok. De azért identitásunk erősödött...
Különben remélem jólvagy, kedves Kalin...?
 

Bihar

Kitiltott (BANned)
Kedves Thothem!
Csak az szeretet nem old meg semmit szerintem. Ehhhez valami többlet is szükséges, különben elmeszelik...
A "csak szeretet" esetleg egy családban persze működik, de máshol a világban...? Hol?
 

THOTHEM

Állandó Tag
Állandó Tag
Lélek történelem

Kedves bihar! Sajnálom - hogy csak ritkán van lehetőségem felcsatlakozni és veletek beszélgetni. Meditációim során azt tanították nekem a nálunk okosabbak - hogy az arvisura a sikertelenség történelme. A sikerek történelme a lelkünkbe van beírva. Sajnos azáltal - hogy a lelkeinktől távol kerültünk - a sikereinkhez sem férünk hozzá - pedig voltak bőségesen. Aki méltó tisztelettel fordul az arvisura-hoz - az még mélyebb meghajlással kell - hogy adózzon saját lelke előtt. Sokszor tapasztalom - hogy emberek első szóra ítélkeznek - különösen történelmi dolgokban és ilyen esetek kapcsán azt is tapasztaltam már - hogy önmagát szidta az illető - hiszen abban a testben éppen az ő lelke volt akkor. Keveset tapasztalom manapság az alázatot és jobbá válás szándékát. Remélem itt sikerül egy új szellemiségű munkát elindítani. Napi munkám során azt tapasztalom - hogy a szeretett mindent megold és itt nem a földi leegyszerűsített szeretettre gondolok. Ezt az újfajta szeretettet én éppen ezért kettőzött "tt"-vel jelzem. Az emberek energiahiányosak ma és nem a földi mesterséges energia hiányzik belőlük - hanem a tiszta felsőbb energia. Amikor az emberek csak tiszta energiákat vesznek magukhoz: ételekben és gondolatokban - azt fogják észrevenni - hogy a látszat világ csapdái nem hatnak rájuk. A csakráik újra összhangban kezdenek működni - és rövidesen többletenergiával is bírnak - melyet a lelkük hoz folyamatosan a számukra. Ez az állapot amikor képesek lesznek az emberek szeretni - vagyis amikor képesek lesznek érdek nélkül adni a környezetüknek: A SZÍVCSAKRÁJUKON KERESZTÜL. Kedves bihar! Kérlek gondold át a szeretettről alkotott véleményedet és használd a szívcsakrádat a világ megváltoztatására. Az erőszak - erőszakot szül és semmit sem old meg. El kell jutnia világnak a megbocsátás állapotába - amikor a sok-sok életünk alatt felhalmozott karmákat kölcsönösen elengedjük. Visszatérve az arvisura-kra. Az aranylemezekre rótt arvisura-k több példányban készültek el és jelenleg is az őrzőknél vannak a világ több pontján - akik arra várnak - hogy felnövünk végre és levetjük a korábbi hibáinkat. Akkor adják át számunkra a még hiányzókat - ha érdemesnek találnak erre. én erre a közös munkára hívlak benneteket és ha ebben elfogadják a tapasztalataimat - örömmel segítek. Isten áldjon benneteket
 

Bihar

Kitiltott (BANned)
Kedves THOTHEM!
Ahhoz, hogy valaki úgygondolkodjon az Arvisuráról, hogy ez megérintse ennek az értelmét, szerintem másmódon kell hozzáálni. Először is. türhetően ismerni kell a könyvet, mert addig nem tudja senki, hogy miről beszél..Ez a dolog alfája. Tűrhetően pedig kb 1 év alatt lehet megismerni. Ezt vállalni kell, vagy miről beszélünk?
Ha valaki azt hitette el Veled, hogy ez a dolog a "sikertelenség története" akkor elkell azon is gondolkodni, hogy mi benne a sikertelen és miért az?
Ritka és igen ostoba, megállapítás különben ez az Arvisuráról, amely nem igaz. Elég ha bizonyos kihalt népek történelmére gondolunk, vagy arra pl, hogy a lengyelek államát hányszor szüntették meg a XIX. század óta...nem sorolom.
A tegnapi levelemben foglaltak azthiszem ma is megállják a helyüket.
A szívcsakráról pedig most szeptemberben még a dalai is azt mondta: ilyen nem létezik...sem Dobogókőn, sem...Pedig nagyon erőltették, hogy mondjon valami okosat, amibe belelehet kötni, vagy amitől ellehet ájulni.
Szép napot és ne feledd: a szeretet nem minden.
 

Bihar

Kitiltott (BANned)
Apróságok az ősidökből.
A jégkor elmultával a felmelegedés által vezényelve az Ataiszon (Mu) folyamatos vízszintemelkedés történt. A parti részeket egyre jobban beborította az óceán.
Hozzátartozik Közel-kelet történelméhez, hogy már a vízszintemelkedések kezdetén -írja az Arvisura- sokan eltávoztak a nagy szigetről.
Így népesűt be valamennyire a Zagrosz is és az un AMU óm is. Ez utóbbi alatt Suméria értendő, bár Sumériát ekkor még Káldi földnek is nevezték, mert először itt Káld vezetésével szálltak partra az emberek.
Először -fejedelmi parancsra- Eridu kereste meg őket, az Ataiszról -mert nem felejtették el távozásukat- ez kb ie. 5050.-ben történt.
Káldi földjén pedig a nagy távolságról érkezettek hat várost is alapítottak, például Nippurt, Suruppakot, Ummát is. Nippur a Beavatottak Központja is volt, Suruppak pedig az "írópapok" városaként működött. Persze az írópapok ekkor is, késöbb is képírással írtak, ITT.
A később suméroknak elnevezett nép sem volt persze homogén, több hunfajú népelemből állt. Ők a sámánjaikat patesziknek nevezték...( az avarok pl bátoknak, a sokkal későbbi magyarok táltosoknak). Például Ummában úzok laktak.
Suméria kialakulása azonban az előbbieknél később érkezett BUDA (ATAISZI FEJEDELEMFI) működéséhez köthető. Ő közvetlenűl az Ataisz kataklizmája (ie. 50388) előtt érkezik onnan és elsősorban két fontos városállamot alapít:: Úr-t és Urukot (sokkal később Uruk királya Gilgames lesz) . Nincs azonban Budának szerencséje, amikor felépítteti az Anyahita kegyhelyet, Úr mellett, éppen akkor egy hatalmas özönvíz zúdult Ur városára...
Később is sokat küzdenek Suméria lakói a fennmaradásukért.
Egyébként a hikszoszoknál, Alsó Egyiptomban is igénybeveszik a sumérokat, a tudásukra szükségük van...és a papjaik bizony sumér iskolákba járnak..
Buda idejében Alsó Egyiptom ura Ménes (görögösen: Menész) volt..az Ő nagyapja pedig Buda.
Érdekes, hogy a Buda névnek mennyi változata létezik, pl ilyen a Bodó, de -állítólag- a Buddha is.
 

THOTHEM

Állandó Tag
Állandó Tag
Kedves THOTHEM!
Ahhoz, hogy valaki úgygondolkodjon az Arvisuráról, hogy ez megérintse ennek az értelmét, szerintem másmódon kell hozzáálni. Először is. türhetően ismerni kell a könyvet, mert addig nem tudja senki, hogy miről beszél..Ez a dolog alfája. Tűrhetően pedig kb 1 év alatt lehet megismerni. Ezt vállalni kell, vagy miről beszélünk?
Ha valaki azt hitette el Veled, hogy ez a dolog a "sikertelenség története" akkor elkell azon is gondolkodni, hogy mi benne a sikertelen és miért az?
Ritka és igen ostoba, megállapítás különben ez az Arvisuráról, amely nem igaz. Elég ha bizonyos kihalt népek történelmére gondolunk, vagy arra pl, hogy a lengyelek államát hányszor szüntették meg a XIX. század óta...nem sorolom.
A tegnapi levelemben foglaltak azthiszem ma is megállják a helyüket.
A szívcsakráról pedig most szeptemberben még a dalai is azt mondta: ilyen nem létezik...sem Dobogókőn, sem...Pedig nagyon erőltették, hogy mondjon valami okosat, amibe belelehet kötni, vagy amitől ellehet ájulni.
Szép napot és ne feledd: a szeretet nem minden.

KEDVES BIHAR!


AZ ARVISURA CSODÁLATOS MŰ ÉS MEGÉRTEM MINDEN ÉRZÉSEDET IRÁNTA - DE ENNÉL TOVÁBB KELL LÉPNI.
CSAK EGY KÉRDÉS: MEGTALÁLOD-E BENNE MINDEN KÉRDÉSEDRE A VÁLASZT?
ÉN ARRA HÍVTAM FEL SZÍVES FIGYELMETEKET - HOGY NEM.
VAN VISZONT EGY CSODA MINDEN EMBER KÖZVETLEN KÖZELÉBEN - A LELKE - AKI KÉPES MINDENRE VÁLASZOLNI - MERT EGY ÖRÖK KÖNYVTÁRHOZ KÉPES CSATLAKOZNI: A KRISTÁLYKÖNYVTÁRHOZ.
(BESZÉLŐ BOGLÁROS FEJDÍSZ - GILGAMESI KORONA - STB)

A SIKERTELENSÉG ABBAN ÁLL - HOGY NEM SIKERÜLT A SZERETETTET TELJESEN ELTERJESZTENÜNK A FÖLDÖN - AMIÉRT ELŐSZÖR IS ÉS AZÓTA IS IDESZÜLETTÜNK.
SIKERTELENSÉG MINDEN DÖNTÉS - AMIKOR A KÉT TENGER KÖZÖTT NEM JÖTT LÉTRE EGYSÉGES SZERETETT-ORSZÁG.
SIKERTELEN EBBŐL A SZEMPONTBÓL ATTILA IS - AKI ISTENI FELADATA HELYETT RÉSZEGEN ÉS IDEGEN NŐKKEL FETRENGVE MEGÁLLT RÓMA FALAI ELŐTT. SOK HADERŐT LEGYŐZÖTT - DE NEKI SEM SIKERÜLT MAGÁBAN LEGYŐZNIE A KÍSÉRTÉSEKET.
DEÉDES ARANYASSZONY PRÓBÁLTA MENTENI A HELYZETET - DE EZ NEM AZ Ő FELADATA LETT VOLNA.
FOLYTATHATNÁM A SORT...

A SIKERTELENSÉG MINDEN ERŐSZAKOS HALÁLBAN MEGNYILVÁNUL - AKIT MEGMÉRGEZTEK - EGYÉB MÓDON MEGÖLTEK - AZ NEM TELJESÍTETTE A SAJÁT VÁLLALÁSÁT.

FONTOS - HOGY MINDENKI ISMERJE AZ ARVISURA-T - DE MÉG FONTOSABB - HOGY ISMERJE SAJÁT LELKÉT ÉS KORÁBBI ÖSSZES CSELEKEDETEIT.
AMÍG NEM ISMERJÜK FEL SAJÁT HIBÁINKAT - MEGBOCSÁTANI SEM TUDNAK NEKÜNK - MÁR PEDIG E NÉLKÜL A TÖRTÉNELEM CSAK ISMÉTELNI FOGJA ÖNMAGÁT.

SENKI SEM ÖNCÉLÚAN VOLT A MAGYARSÁG ELLEN - MINDENNEK OKOZATA VAN A TEREMTETT VILÁGBAN.
HA EGY KORÁBBI ÉLETÜNKBEN VALAKINEK ROSSZAT TESZÜNK - Ő JOGOSULTTÁ VÁLIK EZT BÁRMILYEN KÉSŐBBI ÉLETHELYZETBEN VISSZAADNI - ÍGY ALKOTTUK MEG ŐSIDŐKBEN A FÖLDI JÁTÉKSZABÁLYOKAT.

HA A LÉLEKKEL EGYÜTT NÉZZÜK A TÖRTÉNELMET MINDEN ÉRTHETŐVÉ VÁLIK ÉS RÁJÖVÜNK AZ IGAZI MOZGATÓ RUGÓKRA.

TOVÁBBRA IS ÁLLÍTOM - HOGY A SZERETETT MINDEN ÉS MINDENT MEGOLD.
 

Bihar

Kitiltott (BANned)
Thothem! Azthittem érted... és nem győzködsz tovább. De sebaj., Senki és sehol sem talál mindenre választ, hacsak nem őmaga is egy isten. Magam nagyon sok kérdésre találtam választ azonban Paál Z. könyvében. Elégedett vagyok ezekkel. Az Arviisurában még váratlanul is olyan válaszokra lehet bukkani, amely megvilágít egyes fontos eseményeket. Például arra is választ ad, hogy kik az avarok---amellyet kevesen ismernek---De arra is választ ad, hogy milyen külső és belső okok vezettek az utolsó honfoglaláshoz, vagy arra is válaszol, hogy milyenek voltak a kínaiak az ős/ó-korokban? Mint ma.... De arra a részletkérdésnek tűnő eseményre is válaszol: Miért és mikor halt meg Álmos, továbbá hová temették...Ezek az előbbiek csak ezredrészét jelentik a könyvben található válaszoknak....mert ki tudja a többit:: ki volt Hunor és Magor...Mit akart Atilla, ki volt Góg és Magóg...továbbá eleink hogyan élték át a jégkort...és még sokáig sorolhatnám. Mindenesetre az utóbbiakra adott váűlaszok is érdekesek. Csak Atilláról egész este lehetne beszélgetni. Talán értenéd: nem Ő az ész, és amit akart nem Ő akarta, végrehajtó volt... Továbbá Róma előtt nem a catalanaumi csata előtt jelent meg, hanem más alkalommal. Az unokahuga állt mellette viszont (Deédes-Dédes) akit nem erőszakolt ám meg...hanem...valahová küldött. Azért őt mert A. nem volt egészen józan. Volt annyi intelligenciája azonban, hogy nem Ő ment tárgyalni...nem úgy, mint annak aki feketíti, mert erre kérték..Gondolhatsz itt persze Napoleon frenetikus és szégyenteljes bukására is,,,,vagy az angol Henrikre..Atilla döntetlent ért el, mert beszólt a pestis...Na és a mongolok? Mi lett velük 1242 után? Mit tudsz róluk? Egyeltalán, ki volt pl Timur?
Van azonban egy dolog, amellyet figyelembe kell venni: nem mindenkihez szólnak az Arvisurák, továbbá mélyebb értelmük is van, nem is kevésszer.
Atillát féktelen természete részben jellemezte, de Róma előtt és máshol sem fetrengett részegen, idegen nőkkel...nem volt erre szüksége sem. Ebből is látható: nincsennek megfelelő ismereteid sem róla, sem a történtekről. Kiemelsz valamit, ami dehonesztál, de mégsem igaz...szóval miért tévesztessz meg olvasókat ezzel?
Sikertelenségről szintúgy hosszan értekezhetnénk, mintha ezt a témát is valakik bebeszélték volna- biztosan lélektanászok- valaha, nem oktalanul és azóta van, aki ezt trommbitálja, nem tud kiszállni ebből a marhaságból..mely nem igaz.
A felhozott gilgamesi korona és a bogláros fejdísz pedig nem idevaló. Ezek relikviák, óriási multtal,mellyeket mítosz kerűlget, de nem igazán fontosak. Ilyesmi sok nép életében volt/van...Éljen Szvatopluk!
Óvatos dehonesztálásod tökéletesen értem mindenesetre... ez -mélységesen úgylehet- nem elég mély ismereteken és nem jóindulatú beállítottságon alapúl.
Nem érdemes egymást győzködnünk, gondolom inkább az ezoterika síkján szeretsz működni THOTHEM...nagyon helyes!
 

Bihar

Kitiltott (BANned)
Pár mondat a dahákról (dákokról).
A dahákat dákoknak nevezték a rómaiak. Ez nem volt szokatlan, mert pl a székelyek sikulok voltak--szerintük, a kvádoknak nevezettek pedig a kabarok és sorolhatnánm tovább a megszokottól való elnevezés-eltéréseket, mellyeket csaknem minden nép gyakorolt már az ókortól.
A dahákról tudni, hogy a legősibb letelepedési helyük az Urmia tónál létezett, amiről egyeltalán tudni lehet. Az Urmia az Északi Zagrosz és az iráni Tebriz között van. Jelenleg kiszáradófélben van az Urmia tó, Iránban...
A dahák kalandozó nép lettek, amikor létszámuk megnőtt, ezt a kort nagyjából a "Római időkben" jelölhetjük meg..Macedóniában is megjelentek, majd sokáig éltek Erdélyben, ahol uralkodtak is egy nagy területen..később -még az avarok előtt- az un. Jász síkságon is letelepedtek, hosszabb időre....Az ókori harcokban a dahák igencsak jeleskedtek. Ismert fejedelmük Burebista, Decebál..voltak. A románok őket választották ki "elődnépeiknek", ami elég nagy tévedés, márcsak azért is, mert hunfajú nép a daha. Állítólag gondban voltak, olyan népet kerestek, amely a latinsághoz kötődik és multja nem eléggé ismert...a lelepleződés miatt ugyanis...Ezért rágogták a dahákra, hogy latin népcsoport...bizonyságok nélkűl. De mindez nem szokatlan tévedés...akiknek a történelme -részben vagy egészben- költött...az gyárt magának, hősi multat. Kínától a Kárpátokig.
Atilla harcaiban is résztvettek a dahák, mint segédcsapatok. Amikor Atilla meghalt, akkor Réka a daha vezérhez ment újra feleségűl. Ezután sem a dahákról, sem Rékáról már nem hallani..
Akit részletesebben érdekel a dahák története, annak ajánlom az Arvisurát, ahonnan több helyről "összeszedhető" a történelmük néhány fontos mozaikja. Egészen biztos, hogy beolvadva, ma közöttünk és Erdélyben is élnek utódaik, de nemcsak itt.
 
Státusza
További válaszok itt nem küldhetőek.
Oldal tetejére