Minden ami a szívednek kedves

szenzitiv témája a 'Irodalom' fórumban , 2007 Április 12.

 1. szavak

  szavak Állandó Tag

  Faggattalak

  Kilódultam az álomból,
  s mint aki féléberként önmagát keresi,
  elindultam visszafelé az éjszakában.
  Rád találtam. Ott ültél szemben velem
  az asztal túlsó oldalán.
  Néztem az arcodat. Szép volt. Gazdag.
  S mint aki kincset rabol, faggattalak,
  ajkaidat néztem, felfehérlő fogaidat,
  nyakadat, vállaidat, melleid
  megbújó lomha árnyait.
  Szép voltál és gazdag és szerettél.
  S mint aki keresi a szóval
  elmondhatatlant, úgy néztem rád: segíts!
  Oldd fel bennem a görcsöket,
  a vágyba futó igéket,
  a szótlanságba dermedt látomásokat,
  érints meg parázsló ujjaiddal,
  hogy elevenedjen meg újra bennem
  a lélek!
  /Nagy István Attila /​
   
 2. szavak

  szavak Állandó Tag

  Kiléptél

  Kiléptél az árnyékból,
  s egyszerre felragyogott az arcod,
  esti fények bolyongtak nyakadon,
  bőröd bársonyán szél fészkelődött.
  Megláttalak, s újra tudtam,
  csoda vagy minden rezdülésben,
  amely felizzik, ha szívemre talál.

  Botladoztak a szavak,
  nem értek el hozzád, mert zsongás,
  emberzsivaj vett körül.
  S én nagyon bántam,
  hogy elvesztettem ezt a gyönyörű
  pillanatot is.

  /Nagy István Attila /
   
 3. szavak

  szavak Állandó Tag

  Halk zene

  Szép szavak halk zenéje
  úszik, mint a hullám.
  A fegyelem bilincsében
  ülünk mind a ketten.
  Szép szavak halk zenéje
  úszik, mint a hullám,
  s a part menti füzesből
  rémült sirály nézeget.
  Torlódnak a hullámok
  s megbicsaklik a dallam,
  de egymás börtönében
  szavak halk zenéje hangzik.

  /Nagy István Attila /​
   
 4. Hajna13

  Hajna13 Állandó Tag  Január 19. - Mészöly Miklós születésnapja - 1921

  [​IMG] Eredeti családi neve Molnár Miklós (1948-ban veszi fel írói névként az egyik felmenő ág Mészöly vezetéknevét).
  Szekszárdon született 1921. január 19-én. 1938 és 1942 között a Pázmány Péter Tudományegyetem Jogi és Államtudományi Karának hallgatója, ahol jogászdoktori oklevelet szerez. 1943-44-ben frontkatona, szerbiai fogságban van. 1944-től munkásként, terménybegyűjtőként, malomellenőrként dolgozik. 1947-48-ban Szekszárdon laptulajdonos. 1951-52-ben a Bábszínház dramaturgja. 1956-tól szabadfoglalkozású író.
  Az életmű gerincét elbeszélések, novellák, kisregények alkotják. Mészöly több esszé-, publicisztika-, dráma- és mesekötet szerzője. A korai rövidprózát a határozott szituációrajz, fegyelmezett szerkesztés, erőteljes atmoszféra jellemzi. A tömörítés, a távolságtartó narráció, a bölcseleti beállítottság és a formafegyelem szinte minden pályaszakasz meghatározója.
  A Magasiskola (1956) a solymásztelep megjelenítésével a dokumentum tényszerűségét és a parabola utalásosságát egyesíti. Az atléta halála (1966) francia nyelven jelent meg először, majd a magyar kiadással egy időben német nyelven is. A Jelentés öt egérről (1967) realisztikus pontosságú, szilárd szerkesztésű s egyben példázatos történetek. „A szenvedélyes érdekeltség drámáját” követi az ószövetségi templomi nyomozó története, a Saulus (1968). E regényben a koncentrált elbeszélés, a parabolisztikus jelentéssűrítés a létélményt, személyiségállapotot nem mint pszichológiai anyagot, hanem formaalakító műalkotáselemet működteti. Az Alakulások (1975) két és fél évtized rövidprózáját átfogó, reprezentatív elbeszélés-gyűjtemény, a megújuló magyar próza sajátos dokumentuma. A Film (1976) regényformája „a kamera és rendezés reális fikcióvá” tételéből származik. A tágasság iskolája (1977), valamint az Érintések (1980) esszék, filozofikus fragmentumok, művészeti, elméleti reflexiók gyűjteményei.
  A ’70-es évek második felének prózakoncepciójában változatlanul megtartja jelentőségét az utalásos beszéd, ám mindinkább a helyzetek, idősorok rétegessége, a folyamatos narrációt, az epikus kontinuitást felváltó töredékesség lesz jellemző. A különböző időkben-terekben folyó eseménysorok párhuzamos, egyidejűsítő elbeszélése válik meghatározóvá a Megbocsátás (1984) című kisregényben, a kilencvenes évek rövidprózájában és a Családáradás (1995) című regényben is.
  1990 szeptemberétől a Magyar Írószövetség elnökségi tagja. 1991-ben a Budapesti Magisztrátus tagja. 1992 és 1994 között a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia alapító elnöke.
  Elhunyt 2001. július 22-én, hamvait 2001. augusztus 23-án helyezték örök nyugalomra a Farkasréti temetőben.
   
 5. Hajna13

  Hajna13 Állandó Tag

  <table width="100%" border="0"><tbody><tr><td width="100%">

  Babits Mihály

  Cigány a siralomházban

  </td> <td>[​IMG]</td> <td> </td> <td>[​IMG]</td> </tr> </tbody></table> Úgy született hajdan a vers az ujjam alatt,
  ahogy az Úr alkothatott valami szárnyas
  fényes, páncélos, ízelt bogarat.
  Úgy született később az ajkamon, mint
  a trombitahang, mint a trombitahang
  katonák szomjas, cserepes ajkain.
  De ma már oly halkan, elfolyva, remegve jön
  mint beesett szemek gödreiben
  remegve fölcsillan a könny.
  Nem magamért sírok én: testvérem van millió
  és a legtöbb oly szegény, oly szegény,
  még álmából sem ismeri ami jó.
  Kalibát ácsolna magának az erdőn: de tilos a fa
  és örül ha egy nagy skatulyás házban
  jut neki egy városi zord kis skatulya.
  És örül hogy - ha nem bírja már s minden összetört -
  átléphet az udvari erkély rácsán
  s magához rántja jó anyja, a föld.
  Szomorú világ ez! s a vers oly riadva muzsikál
  mint cigány a siralomházban.
  Hess, hess, ti sok verdeső, zümmögő, fényes bogár!
  Ha holtakat nem ébreszt: mit ér a trombitaszó?
  Csak a könny, csak a könny, csak a könny hull
  s nem kérdi, mire jó?
   
  cipófej kedveli ezt.
 6. LickMyWounds

  LickMyWounds Állandó Tag

  <style type="text/css">p { margin-bottom: 0.21cm; }</style> Ezt én írtam, és nagyon kedves a számomra. Van még pár ilyen, remélem tetszenek majd.  retesz


  új nap virradt
  a láthatáron
  forog az iszonyú kerék
  keresni kezdek
  kutatni agyamban
  keresve
  mesét álmot mámort
  de a kietlen űr
  megtagad és szembeköp
  a kirakósjáték
  egy darabja
  még mindig hiányzik
  a tenger habja
  tisztára mossa
  a mocskosakat
  a beledobott palack
  hányódik
  és már tudom
  nem érhet célba az üzenet
  a láthatáron
  tovább forog
  az iszonyú kerék
  de én meghalni sem
  tudok immár
  kattan a zár
  csukódik a retesz
  az egér fogva van
  és mindörökké
  fogva lesz
   
  memi59 és cipófej kedveli ezt.
 7. LickMyWounds

  LickMyWounds Állandó Tag

  Még van

  <style type="text/css">p { margin-bottom: 0.21cm; }</style> barátság


  mikor egyedül
  félve hallgatom
  lépteit a sötétnek
  árnyképek rebbennek szét
  ha a leveledre gondolok
  morzsolgatom
  mint riadt hívő
  rózsafüzér-álmait
  agyam mint bolond imamalom
  össze-vissza forog
  emléked hajtja
  hívtalak, de a számok
  üresen peregtek
  és fejemre hullottak
  utolső őszünk levelei
  nem értelmetlen
  nem céltalan
  nem reménytelen
  maradsz szívembe zárva
  onnan hívsz majd
  mert vagy
  ami voltál
  barát
  barátság
  mindörökké
   
  cipófej kedveli ezt.
 8. LickMyWounds

  LickMyWounds Állandó Tag

  És még egyet mára

  <style type="text/css">p { margin-bottom: 0.21cm; }</style> reggel


  ócska foszlott göncök
  mint a gyolcs
  a felhő felhasad
  nem fog a toll
  és csikorog a gondolat
  mint kenetlen fogaskerék
  úgy kattog
  a parton a habok
  ha eloszlanak
  fölém hajol és megnyílik
  a sós köd
  a palackot vízbe hajítva
  talán célba ér az üzenet
  vackomba visszabújva
  számolom mi hátravan
  az üzenet
  örvénylő messzeségbe zuhan
  névtelen
  címzetlen
  kérdem benne
  én vagyok-e én
  és csak forog a nap
  mint iszonyú kerék
  megvirrad a holnap
  lassan és csendesen
  de nem észrevétlenül
  holnap lesz
  és ha lesz
  jut nekem is
   
  cipófej kedveli ezt.
 9. csak úgy

  csak úgy Állandó Tag

  Csak úgy: Szoríts, benned létezem


  sietve lépkedek, ha hozzád megyek
  messziről, kutatom
  - hol van, merre láthatom-
  s megpillantom,
  most fordul felém,
  mosolya villan,
  - ő az , " az enyém"!
  futni volna kedvem,
  léptem még gyorsabban halad
  eszem súgja- ej Te, fékezd magad!
  már hallok egy dallamot,
  szíved kalapálta édes szólamot
  selymes lágy muzsika zenge
  ahogy libben a fülembe
  szavad bariton bársonya leng
  "megjöttél Édes jöjj közelebb"
  ahogy ajkam ajkadhoz ér
  az a "KEZDET "a "HABOS FEHÉR"
  s mélyen belenézek,
  barna két szemedbe
  úszva beljebb és beljebb,
  végleg bele veszve
  vonz magába,
  mint a mágnes, csak zuhanok
  szív, akár a vákuum
  ellenállni nem tudok, nem akarok
  álmokból szőtt
  szivárvány lepel
  mi most valóságként
  betakar, átölel, felemel
  mint forróságban
  hűsítő nyári zápor
  úgy ontja karod
  az életet magából
  s bennem szikrázó
  virágzó tavaszt
  s bimbódzó rügyeket
  csobbanó patakot fakaszt
  testünk ahogy összeér
  ízig - vérig egybe kél
  elragad a vágy, belsőm szaggatva
  vérem felbugyog
  magával ragadja
  csókjaid heve
  s a szenvedély égi ereje
  lángol , táncol,
  szüntelen dalol
  sejtjeink egybeforr,
  csillag robban valahol...
  ha hang nélkül, szótlanul,
  lelkeddel kérdezel
  én meghallom, bárhogy is
  s szám helyett, génem felel
  összegyűjtöm szívemmel,
  a fényt, a napot
  s rád borítom két karommal
  mint szerelmes harmatot
  Estem vagy édes,
  lelkem virágkelyhe
  csak ölelj szüntelen
  szoríts, egyre-egyre
  hagy éljem még
  e forró a csodát Veled
  fonj át, belsőmbe bújj,
  s én benned létezek.
  [​IMG]
   
  cipófej kedveli ezt.
 10. csak úgy

  csak úgy Állandó Tag

  Csak úgy: hajnal

  Sétám egy ködös hajnalon,
  mint megannyi lélek sóhaja,
  tüzes pára, vágy lehellete
  Melyben bebúrkolózva
  csendben lelülök egy kis padon
  s fülemben hallgatom
  az elnem csókolt csókok
  hajnali súgó, síró szavát

  [​IMG]
   
  cipófej kedveli ezt.
 11. dorotea

  dorotea Állandó Tag

  [​IMG]


  Harcos Katalin:
  Kincseim

  Nincs semmim, mégis gazdag vagyok
  mert enyém a végtelen, kékszínű ég,
  amelyből két szemed rám mosolyog,
  felidézve a tiszta tenger színét.

  Enyém a napfény is , mely rám ragyog,
  sugárkezével forrón átölel
  bearanyozva minden új napot,
  hisz minden nap új reménnyel jön el.

  Enyém a Hold, mely lopva rám nevet
  álmokat hozó sápadt éjeken,
  amikor halkan suttogom neved,
  s karodban ringatsz álomréteken.
  Forrás: Internet
   
  memi59 és cipófej kedveli ezt.
 12. dorotea

  dorotea Állandó Tag

  [​IMG]


  Harcos Katalin
  Rólad álmodom

  Tarka álompille szállt szememre,
  s hozzád repített könnyű szárnyain.
  Úgy vártam erre a bűvöletre!
  Lásd, elragadnak forró vágyaim...

  Míg szemeimet lehunyom
  mosolygós arcod rám nevet,
  hívsz, szólongatsz lágy hangodon,
  s kitárod felém két kezed.

  Hogy ölelhess, indulok feléd.
  Simítják ujjaim az arcod.
  Ruháinkat dobálnánk szerte-szét...
  kérned sem kéne... csak akarnod.

  Boldogan vetném karodba magam,
  hogy csodás örömet adjak neked.
  Szádra tapasztanám izzó ajkam,
  és bearanyoznám az életed.

  Bőrömön érzem simító kezed,
  lázas csókod a gyönyörig emel...
  ajkaimmal becézném mindened,
  ha szerelmem és mindenem leszel.
  Forrás: Internet
   
  cipófej kedveli ezt.
 13. LickMyWounds

  LickMyWounds Állandó Tag

  Szergej Jeszenyin : HIDEG HOLDFÉNY


  Hideg holdfény szinte folyva önt el
  rideg rónát, rajta bú lebeg -
  így láttalak, hazám, ifjú fővel;
  átkoztalak, bár szerettelek.
  Odvas fűzfák bús útmenti rendje,
  kenetlen kordék gyász-éneke -
  fognám fülemet a tenyerembe,
  ha megint hallgatnom kellene.
  Kis kunyhó-ablak, már nem világítsz,
  nem hatol szívemig sugarad.
  A szirom-zúzmarás almafát is
  gyűlölöm sivár helye miatt.
  Lelkemet más vonzza már. A vén hold
  tüdőbajos világa alatt,
  szülőhazám, kőből és acélból
  látom nőni új hatalmadat!
  Réti Oroszország! Béke már rád!
  Szíken tolni szúvas faekét?
  Szenvednének ők is, hogyha látnák,
  a szép sor nyírfák és jegenyék.
  Nem tudom, mire végzem... Megeshet,
  nem értem az új élet szavát -
  szeretném látni mégis erősnek
  ezt a bús, szegény orosz hazát.
  Hallgatom, hogy csahol közel-messze
  a motor, amíg bőg, zeng az ég.
  Fognám fülemet a két kezembe,
  ha megint a kordék kezdenék!
   
  Yeye001 kedveli ezt.
 14. LickMyWounds

  LickMyWounds Állandó Tag

  aludj


  elernyedt ruhák
  a szárítókötélen
  alvó cipők
  sötét szívek
  harangzúgás
  tücsökzene
  üres utcák
  lélegzetének
  fojtott
  visszhangja


  aludj
   
 15. LickMyWounds

  LickMyWounds Állandó Tag

  Szergej Jeszenyin : FÉNYEK SZÁRNYA VERDES


  Fények szárnya verdes esti lázban,
  kék köd altat gyér sövényeket.
  Ne szomorkodj fehérfalú házam,
  hogy megint csak én vagyok veled.
  Újhold szökken arany zsupptetőre,
  szarvát feni házam ereszén.
  Eljött a lány, s nem mentem elébe.
  Egymaga ment haza is szegény.
  Az idő majd elfújja keservét,
  év megy, év jön, mindent elcsitít.
  Másnak őrzi az a lány a lelkét,
  másnak adja édes kincseit.
  Nem az erős, ki örömöt koldul,
  hanem akit gőg forrósit át,
  kinek szíve társán meg nem indul,
  s félredobja, mint a nyűtt igát...
  Majd az idő esztendőket perget,
  hó falkáját szél teregeti,
  eljön akkor újra és bezörget,
  gyermekét itt megmelengeti.
  Bundáját és kendőjét megoldja,
  tüzem fénye rebben kisfián,
  s ő nyugodtan, nyájas szóval mondja,
  hogy a gyermek hasonlít reám.
   
  Yeye001 kedveli ezt.
 16. dorotea

  dorotea Állandó Tag


  [​IMG]

  Ábrányi Emil
  Ha rám tekintesz

  Ha rám tekintesz és azt kérdezed:
  "Szeretsz-e még?" Én megfogom kezed,
  És ajkamat ajkadra téve:
  Egy néma csók ékes beszéde
  Elmondja mindazt, amit érezek.

  Elmondja üdvöm szép történetét,
  Hogy életem zavart volt és setét,
  Egy céltalan, homályos álom.
  Akkor te jöttél, napsugárom,
  S fényes, derült hajnalra ébredék!

  Te hoztad el jobb létem hajnalát,
  A biztos révet, a fészek dalát.
  Meleg mosollyal, játszi kedvvel
  Te szárítottad könnyemet fel,
  S most csak gyönyörtől permetez le rád!
  Forrás: Internet
   
 17. dorotea

  dorotea Állandó Tag

  [​IMG]


  Ábrányi Emil
  Mosoly

  Mosolygott mindig. Mélabús mosoly,
  Melyben sugár s könny lágyan összefoly.
  Jól tudtam, hogy nagy, nagy bánatja volt.
  Nem láttam mégse bájosabb mosolyt.

  Faggattam, kértem: Nos, mi bántja hát?
  De mást nem láttam, csak szép mosolyát.
  Rajtam pihent a könny-áztatta szem,
  S mosollyal mondta: Nem fáj semmi sem!

  Mint vándor-angyal járt e bús világban.
  Ha égre nézett, mosolyogni láttam.
  Úgy tetszett nékem: a magasba fönt
  Mosolygó szemmel társakat köszönt.

  Utolszor láttam. Sírtak körülötte.
  És ő mosolygott. Némán. Mindörökre!
  Forrás: Internet
   
 18. dorotea

  dorotea Állandó Tag

  [​IMG]  Ábrányi Emil
  Kedves, nézd!...

  Kedves, nézd! A sáppadó lomb
  Sorra mind alá-pereg...
  Elsárgultak a mezők, mint
  A haldokló emberek.

  De ne félj a hervadástól,
  Mosolyogva nézd velem;
  Nézhetjük, mert szívünk mélyén
  Nem hervad a szerelem!

  Lelkem könnyű és derűlt, bár
  Mindent hullni, halni lát;
  Temetőben játszó gyermek
  Igy ugrál a síron át.

  Ősz van most s nekem tavasz nyit
  A kipusztult föld felett...
  Mosolyodban minden percben
  Visszatér a kikelet!...
  Ábrányi Emil
  (1881.)
  Forrás: Internet
   
 19. LickMyWounds

  LickMyWounds Állandó Tag

  <table width="100%" border="0"><tbody><tr><td width="100%">Ady Endre - ÜDVÖZLET A GYŐZŐNEK

  </td> <td>[​IMG]</td> <td> </td> <td>[​IMG]</td> </tr> </tbody></table> Ne tapossatok rajta nagyon,
  Ne tiporjatok rajta nagyon,
  Vér-vesztes, szegény, szép szivünkön,
  Ki, ime, száguldani akar.


  Baljóslatú, bús nép a magyar,
  Forradalomban élt s ránk-hozták
  Gyógyitónak a Háborút, a Rémet
  Sírjukban is megátkozott gazok.


  Tompán zúgnak a kaszárnyáink,
  Óh, mennyi vérrel emlékezők,
  Óh, szörnyű, gyászoló kripták,
  Ravatal előttetek, ravatal.


  Mi voltunk a földnek bolondja,
  Elhasznált, szegény magyarok,
  És most jöjjetek, győztesek.
  Üdvözlet a győzőnek.
   
 20. LickMyWounds

  LickMyWounds Állandó Tag

  <table width="100%" border="0"><tbody><tr><td width="100%">Ady Endre - AZ UTOLSÓ HAJÓK

  </td> <td>[​IMG]</td> <td> </td> <td>[​IMG]</td> </tr> </tbody></table> Szabad, hű tenger volt a lelkem,
  Nem érdemeltem,
  Hogy most legyen fáradt, hullámtalan, holt,
  Mert igazam volt, igazam volt.


  Szabad volt minden lobogónak
  S a mentő csónak
  Tengeremen mindig meglelte partját.
  Gaz fátumok másként akarják.


  De két hajó szeli még küzdve,
  Lesve és űzve
  Egymást tépett lobogókkal: a fáradt
  Félelem s a hetyke utálat.


  De mit utáljak, mitől féljek,
  És miért éljek?
  Elsülyesztem még ezt a két hajómat,
  Lelkem adom a Titkolónak.


  A Titkoló, a Sors, az Isten,
  Ez a sok Nincsen,
  Ne bántsanak: meghalt ez a hű tenger
  S ásít sós, hideg, únott szemmel.
   

Megosztás