Mit tudsz a Kabbalah-ról?

tpmonika

Állandó Tag
Állandó Tag
"nincs is ezzel semmi probléma de viszont arra mindenféleképpen figyelni kell hogy csak a hiteles forrásból építkezzünk az pedig nem jöhet másoktól mind akik elérték a spirituális szinteket . A Kabbala tanulását szolgáló első forrás Ábrahám nevéhez fűződik."
Azt gondolom, hogy hiteles forrásból tanultam, tanulok, nem bolti könyvekből. Mit nevezünk hiteles forrásnak? Ki az, aki elérte a spirituális szintet? És ki szerint érte el?
 

tpmonika

Állandó Tag
Állandó Tag
A tíz a kabbala tökéletes száma, Sephirot kulcsa.
Minden vallás őrzi egy ősi könyv emlékét, melyet a világ első századainak bölcsei képekben írtak meg, s amelynek leegyszerűsített és a tömeg számára hozzáférhetővé tett szimbólumai lettek az alapjai a későbbi szent írásukban foglalt karaktereknek, végeredményben az okkult filozófiának titokzatos jeleivel és pentáculumaival együtt.
Ezt a könyvet a zsidók Énochnak, az Ádám utáni hetedik világmesternek tulajdonítják. Az egyiptomiak Hermesnek, a görögök Cadmosnak. Ebben az ősi könyvben a régi tradíciók szimbolikáját foglalták egybe, amit később a kabbala névvel neveztek el. E szó héber eredetű, s azt jelenti, tradíció.
Ez a hagyomány a maga nemében, egészében a mágia egyetlen dogmáján alapul: a látható számunkra a láthatatlan mértéke, aránya. A régiek megfigyelve az egyensúlyt a fizikában, az univerzum törvényében, s hogy ez a látszólag egymással szembenálló erők következtében jön létre, arra következtettek, hogy a fizikai egyensúlynak egy metafizikai egyensúly felel meg. Felismerték, hogy az Istenben, mint az aktív és élő ősökben két szükségszerű tulajdonság van: a stabilitás és a mozgás; a kényszer és szabadság; az igazság és a szeretet, s következésképpen a szigor és a könyörület. Ezt a két attribútumot jelölték a kabbalisták a Geburah és Chesed szóval. Ezt tükrözi a kabbala ábrájának rendszerezett formája. A kabbala szerint ez az alapja minden vallásnak és minden tudománynak, első és megváltoztathatatlan eszméje a dolgoknak: egy háromszoros háromszög és egy kör. A Hármasnak az ideája, amely az eszményítés körében önmagának megsokszorozódása révén nyert egyensúlyt fejez ki, valamint ennek az ideának a formában való realizációját. A régiek ennek az egyszerű és mégis grandiózus teológiának eszméjét az első tíz számmal fejezték ki.
1. Keter - Korona, az egyensúlyozó hatalom.
2. Hokmá - A bölcsesség, az értelem, intelligencia kezdeményezése révén kiegyensúlyozva a maga változatlan rendszerében.
3. Biná - Az aktív intelligencia a bölcsesség által egyensúlyozva.
4. Heszed - A könyörületesség, a bölcsesség második koncepciója, mindig jóakaratú, mert erős.
5. Geburá - A szigorúság, amint a bölcsesség és jóság tesz szükségessé. Eltűrni a rosszat annyi, mint megakadályozni a jót.
6. Tiferet - A szépség, a formában megnyilatkozó egyensúlynak ragyogó koncepciója. Közvetítő a Korona és az Ország között, a főmediátor és a teremtés között.
7. Nécá - A győzelem, az intelligencia és az igazság örök diadala.
8. Hód - A szellemnek az anyag felett aratott örök győzelme, az aktívnak a passzív felett, az életnek a halál felett.
9. Jeszód - Minden igazságnak és minden hitnek az alapja ez, amit a filozófia abszolútnak nevez. A fundamentum.
10. Malkút - az ország, az univerzum, a teljes teremtés, Isten műve és tükre, a legfelsőbb értelem bizonyítéka.
Ez a tíz elsődleges fogalom, amely egybekapcsolódik az ősi ABC elsődleges jegyeivel, egyszerre jelent princípiumot és számot is. A kabbala mestereinek elnevezése szerint ez a tíz Sephirot.
A Kabbala, az Élet Fája a Megnyilvánult Létezést kormányzó szefírák, vagy Isteni Alapelvek ábrázolása. Magában foglalja az Egység és Kettősség fogalmát, a teremtő hármasság gondolatát, a Négy Világot, az Egy és a Minden között oda-vissza végigszikrázó Villámfény nyolcszoros villanását. Felöleli továbbá az aktív és a passzív hármasságok másodlagos törvényeit, valamint a tudat központi tengelyén való létezés szintjeit. Röviden, az Élet Fája kulcsot jelent az ember számára ismert és ismeretlen világtörvények feltárásához. A Hagyomány ezért Salamon Kulcsának is nevezi...
(Halevi: A Kabala Útja)
 

ionon

Kitiltott (BANned)
A tíz a kabbala tökéletes száma, Sephirot kulcsa.
Minden vallás őrzi egy ősi könyv emlékét, melyet a világ első századainak bölcsei képekben írtak meg, s amelynek leegyszerűsített és a tömeg számára hozzáférhetővé tett szimbólumai lettek az alapjai a későbbi szent írásukban foglalt karaktereknek, végeredményben az okkult filozófiának titokzatos jeleivel és pentáculumaival együtt.
Ezt a könyvet a zsidók Énochnak, az Ádám utáni hetedik világmesternek tulajdonítják. Az egyiptomiak Hermesnek, a görögök Cadmosnak. Ebben az ősi könyvben a régi tradíciók szimbolikáját foglalták egybe, amit később a kabbala névvel neveztek el. E szó héber eredetű, s azt jelenti, tradíció.
Ez a hagyomány a maga nemében, egészében a mágia egyetlen dogmáján alapul: a látható számunkra a láthatatlan mértéke, aránya. A régiek megfigyelve az egyensúlyt a fizikában, az univerzum törvényében, s hogy ez a látszólag egymással szembenálló erők következtében jön létre, arra következtettek, hogy a fizikai egyensúlynak egy metafizikai egyensúly felel meg. Felismerték, hogy az Istenben, mint az aktív és élő ősökben két szükségszerű tulajdonság van: a stabilitás és a mozgás; a kényszer és szabadság; az igazság és a szeretet, s következésképpen a szigor és a könyörület. Ezt a két attribútumot jelölték a kabbalisták a Geburah és Chesed szóval. Ezt tükrözi a kabbala ábrájának rendszerezett formája. A kabbala szerint ez az alapja minden vallásnak és minden tudománynak, első és megváltoztathatatlan eszméje a dolgoknak: egy háromszoros háromszög és egy kör. A Hármasnak az ideája, amely az eszményítés körében önmagának megsokszorozódása révén nyert egyensúlyt fejez ki, valamint ennek az ideának a formában való realizációját. A régiek ennek az egyszerű és mégis grandiózus teológiának eszméjét az első tíz számmal fejezték ki.
1. Keter - Korona, az egyensúlyozó hatalom.
2. Hokmá - A bölcsesség, az értelem, intelligencia kezdeményezése révén kiegyensúlyozva a maga változatlan rendszerében.
3. Biná - Az aktív intelligencia a bölcsesség által egyensúlyozva.
4. Heszed - A könyörületesség, a bölcsesség második koncepciója, mindig jóakaratú, mert erős.
5. Geburá - A szigorúság, amint a bölcsesség és jóság tesz szükségessé. Eltűrni a rosszat annyi, mint megakadályozni a jót.
6. Tiferet - A szépség, a formában megnyilatkozó egyensúlynak ragyogó koncepciója. Közvetítő a Korona és az Ország között, a főmediátor és a teremtés között.
7. Nécá - A győzelem, az intelligencia és az igazság örök diadala.
8. Hód - A szellemnek az anyag felett aratott örök győzelme, az aktívnak a passzív felett, az életnek a halál felett.
9. Jeszód - Minden igazságnak és minden hitnek az alapja ez, amit a filozófia abszolútnak nevez. A fundamentum.
10. Malkút - az ország, az univerzum, a teljes teremtés, Isten műve és tükre, a legfelsőbb értelem bizonyítéka.
Ez a tíz elsődleges fogalom, amely egybekapcsolódik az ősi ABC elsődleges jegyeivel, egyszerre jelent princípiumot és számot is. A kabbala mestereinek elnevezése szerint ez a tíz Sephirot.
A Kabbala, az Élet Fája a Megnyilvánult Létezést kormányzó szefírák, vagy Isteni Alapelvek ábrázolása. Magában foglalja az Egység és Kettősség fogalmát, a teremtő hármasság gondolatát, a Négy Világot, az Egy és a Minden között oda-vissza végigszikrázó Villámfény nyolcszoros villanását. Felöleli továbbá az aktív és a passzív hármasságok másodlagos törvényeit, valamint a tudat központi tengelyén való létezés szintjeit. Röviden, az Élet Fája kulcsot jelent az ember számára ismert és ismeretlen világtörvények feltárásához. A Hagyomány ezért Salamon Kulcsának is nevezi...
(Halevi: A Kabala Útja)
1995-ben kelt életre a világ részére, mi ért volt ennyire titkos?????
 

tpmonika

Állandó Tag
Állandó Tag
Halevi A kabala útja feltöltve ebbe a topikba:
Ezoterikus könyvek folyóiratok feltöltése ‎IV.
 
Oldal tetejére