Pálinkás József, Beer Miklós, Csaba László, Lányi András és Szathmáry Eörs közös nyilatkozata

Melitta témája a 'Hírek' fórumban , 2019 Február 10.

Melitta - 2019 Február 10, 20:59
 1. Melitta

  Melitta Adminisztrátor Fórumvezető

  Több mint negyven tudós, művész csatlakozott Pálinkás József, Beer Miklós, Csaba László, Lányi András és Szathmáry Eörs kezdeményezéséhez, amelyben közösen ítélik el a „kormánynak nem tetsző ágazatok” vagy nézetek „elsorvasztására” irányuló törekvéseket. A kezdeményezők – akik a nyilatkozat közzétételére a Válasz Online-t kérték fel – további támogató aláírásokra is számítanak. A szöveget változtatás nélkül közöljük.

  Nyilatkozat
  Alulírottak kötelességünknek érezzük, hogy emlékeztessük a kultúra és a tudomány területén intézkedő állami vezetőket: a sikeres reformok alapos előkészítés és nyilvános mérlegelés nyomán születnek. Az érintettek akarata ellenére kierőszakolt változások a szellemi életben soha nem érik el a céljukat.

  Meggyőződésünk szerint a mindenkori kormánynak nem feladata, hogy irányt szabjon az állampolgárok ízlésének és gondolkodásának, vagy a tudományos kutatás céljait egymaga jelölje ki. Kötelessége ellenben, hogy az adófizetők pénzéből megfelelő munkafeltételeket biztosítson a tudósok és művészek számára.

  A tudás átadásáért és megújításáért a felelősség elsősorban az értelmiséget terheli. E felelősség tudatában kell visszautasítanunk az elhamarkodott döntéseket, a kizsarolt végrehajtást, az intézmények rendjének felforgatását, a kormánynak nem tetsző ágazatok vagy nézetek elsorvasztására irányuló törekvést.

  Tiltakozunk a napi érdekekhez, tudományosan kellőképpen alá nem támasztott elképzelésekhez igazított intézményalapítás gyakorlata ellen, és elítéljük a világnézetek őszinte párbeszédét ellehetetlenítő durva vádaskodást, uszító hangnemet.

  Felhívjuk a figyelmet, hogy a legnépesebb értelmiségi pályákon – a tanárok és orvosok körében – a munkakörülmények és a jövedelmi viszonyok annyira megromlottak, hogy ez egyre több diplomást késztet a pálya – vagy az ország – elhagyására, elsősorban a fiatalokat. Ennek végzetes következményei már ma is tapasztalhatóak, a jövőben súlyosbodni fognak.

  Budapest, 2019. február 9.  Pálinkás József, Beer Miklós, Csaba László, Lányi András és Szathmáry Eörs
  kezdeményezéséhez csatlakoztak:

  Ascher Tamás, rendező, egyetemi tanár
  Bakró-Nagy Marianne, nyelvész, egyetemi tanár
  Bálint Csanád, régész, az MTA tagja
  Béres Tamás, teológus, egyetemi tanár
  Bibó István, művészettörténész
  Buzinkay Géza, történész, professor emeritus
  Czoch Gábor, történész, egyetemi docens
  Csibra Gergely, pszichológus, egyetemi tanár
  Dávidházi Péter, irodalomtörténész, az MTA tagja
  Entz Géza, művészettörténész, a Műemlékvédelmi Hivatal volt igazgatója
  Falus András, immunológus, az MTA tagja
  É. Kiss Katalin, Bolyai-díjas nyelvész, az MTA tagja
  Hudecz Ferenc, kémikus, az MTA tagja
  Jeszenszky Géza, történész, volt miniszter
  Kárpáti Péter, drámaíró
  Kelevéz Ágnes, irodalomtörténész
  Kenesei István, nyelvész, az MTA tagja
  Keresztes K. Sándor, építész, volt miniszter
  Keszei Ernő, kémikus, egyetemi tanár
  Király Miklós, jogász, egyetemi tanár
  Kollár László, mérnök, egyetemi tanár
  Mélyi József, művészettörténész
  Monok István, művelődéstörténész, egyetemi tanár
  Nusser Zoltán, Bolyai-díjas neurobiológus, az MTA tagja
  Nyíri Kristóf, filozófus, az MTA tagja
  Orosz Ferenc, az MTA Enzimológiai Intézet tudományos igazgatója
  Pál Csaba, Bolyai díjas biológus
  Ritoók Zsigmond, klasszika filológus, az MTA tagja
  Róna-Tas András nyelvész, orientalista, az MTA tagja
  Szabó András Péter, történész
  Szajbély Mihály, irodalomtörténész, egyetemi tanár
  Szakolczai György, közgazdász, professor emeritus
  Szeidl György, gépészmérnök, egyetemi tanár
  Szilágyi Márton, irodalomtörténész, egyetemi tanár
  Takács-Sánta András, humánökológus, egyetemi docens
  Tallár Ferenc, filozófus, professor emeritus
  Túri László kémikus, egyetemi tanár
  Ullmann Tamás, filozófus, egyetemi tanár
  Vajda Zsuzsanna, pszichológus, egyetemi tanár
  Vajna Zoltán, gépészmérnök, az MTA tagja
  Valuch Tibor, történész, tudományos tanácsadó
  Vásáry István, orientalista, nyelvész, az MTA tagja
  Vida Gábor, biológus, az MTA tagja
  Zsoldos Attila, történész, az MTA tagja

  Frissítés február 10-én
  A nyilatkozat közzététele (február 9., szombat) óta csatlakozottak listája:

  Romsics Ignác, történész, az MTA tagja
  Frank Tibor, történész, az MTA tagja
  Gergely György, pszichológus, egyetemi tanár
  Jakab András, jogász, egyetemi tanár
  Schneller István, urbanista, professor emeritus
  Bari Károly, költő
  Szöllősi-Nagy András, hidrológus, egyetemi tanár
  Tóth Viktor, hidrobiológus, tudományos főmunkatárs
  Kontler László, történész, egyetemi tanár
  Tőrös Szilárd, vegyészmérnök, ny. egyetemi docens
  Selmeczy Géza, algológus, egyetemi tanársegéd
  Hadas Miklós, szociológus, egyetemi tanár, az MTA doktora
  Rainer M. János, történész, az MTA doktora, egyetemi tanár
  Gyáni Gábor, történész, az MTA tagja
  Pócs Tamás, biológus, az MTA tagja
  Barta Zoltán, biológus, egyetemi tanár
  Kocsis Mihály, nyelvész, egyetemi tanár, MTA doktora
  Fekete Éva, kémikus, professor emerita
  Benedek György, neurobiológus, professor emeritus
  Liker András, biológus, egyetemi tanár
  Pósfai Mihály, geológus, egyetemi tanár
  M. Tóth Tivadar, tanszékvezető egyetemi tanár
  Padisák Judit, biológus, egyetemi tanár
  Podani János, biológus, egyetemi tanár, az MTA tagja
  Gyarmati György, történész, egyetemi docens
  Enyedi Zsolt, politológus, rektorhelyettes
  Kovács András, szociológus, egyetemi tanár
  Sály Péter, biológia-környezettan szakos tanár
  Annus Irén, kultúrtörténész, egyetemi docens
  Rózsa Lajos, biológus, tudományos tanácsadó
  Abonyi András, ökológus, tudományos munkatárs
  Kontra Miklós, nyelvész, az MTA doktora
  Greskovits Béla, közgazdász, politológus, egyetemi tanár
  Pásztor Erzsébet, biológus, egyetemi adjunktus
  Szabad János, emeritus professzor
  Pénzes Zsolt, biológus, egyetemi docens
  Telcs András, matematikus, egyetemi tanár
  V.-Balogh Katalin, limnológus, tudományos főmunkatárs
  Imre Zoltán, színháztörténész, egyetemi docens
  Török Péter, ökológus, az MTA doktora
  Balogh Sándor, egyetemi tanár, az MTA doktora
  Trencsényi Balázs, történész, tanszékvezető
  Farkas Katalin, filozófus, egyetemi tanár
  Dárdai Zsuzsa, újságíró, művészetkritikus
  Vörös Lajos, limnológus, professor emeritus
  Nagyszentpéteri Miklós, balettművész
  Mátyás László, közgazdász, egyetemi tanár
  Takács Gábor, fizikus, egyetemi tanár
  Voszka Éva, közgazdász, egyetemi tanár
  Kovács M. Mária, történész, egyetemi tanár
  Bán Róbert, középiskolai tanár
  Ferge Zsuzsa, szociológus, az MTA tagja
  Gelencsér Gábor, filmesztéta, egyetemi docens
  Varga Zsolt, szociálpolitikus
  Petneki Katalin, ny. egyetemi docens
  Katalin Szende, történész, egyetemi tanár
  Laszlovszky József, régész, történész
  Korbuly Bálint, fizikus
  Ágh Zsófia, szabadfoglalkozású néprajzkutató
  Rechtenwald Kristóf, tanár
  Tardos Gábor, matematikus
  Fodor Éva, egyetemi tanár
  Böhm Gabriella, tudományos tanácsadó, az MTA doktora
  Juhász Péter, matematikatanár, térképész
  Körösényi András, politológus, egyetemi tanár, az MTA doktora
  C. Tóth Norbert, történész, az MTA doktora
  Bajnok Zoltán, fizikus, tudományos tanácsadó
  Scheuring István, biofizikus, tudományos tanácsadó
  Teller Katalin, irodalomtörténész, egyetemi adjunktus
  Tóth Ilona, újságíró
  Várkonyi Gábor, történész, tanszékvezető egyetemi docens
  Hegedüs Béla, irodalomtörténész, főszerkesztő
  Recski András, matematikus, professzor emeritus
  Oszlányi Gábor, fizikus, az MTA doktora
  Földi András, tanszékvezető egyetemi tanár, az MTA doktora
  Tőzsér Endre, teológus, kutató
  Vásárhelyi Mária, szociológus, tudományos főmunkatárs
  Sik Endre, szociológus, az MTA doktora
  Könnyű Balázs, tudományos munkatárs
  Timár János, fizikus, tudományos tanácsadó
  Kereszturi József, okl. vegyészmérnök
  Takács Imre, művészettörténész, egyetemi tanár
  Abért Miklós, matematikus
  Saly Noémi, művelődéstörténész
  Heidl György, eszmetörténész, egyetemi tanár
  Hajósy Adrienne, geofizikus
  Lengyel Béla, kémikus, DSc
  Raáb Renáta, történész Ph.D.
  ifj. Szathmáry Eörs, gimnazista
  Elek Gábor, matematikus, egyetemi tanár
  Makara Judit, kutató
  Jordán Ferenc, biológus, az MTA doktora
  Csanády Lili, Kossuth Klub volt vezetője
  Czáboczky Szabolcs, ELTE BTK mesterszakos történész-hallgatója
  Erdélyi Ágnes, filozófus, professor emerita
  Harcos Gergely, matematikus, az MTA doktora
  Kállay Mihály, kémikus, egyetemi tanár
  Felcsúti Péter, bankszakember
  Pléh Csaba, pszichológus és nyelvész, az MTA tagja
  Faragó Klára professzor emeritus
  Pozsgay Balázs, Junior Príma díjas fizikus
  Magyar Zsolt, régész
  Horváth Richárd, történész
  Domonkos Éva, gimnáziumi tanár
  Mihály László, fizikus, egyetemi tanár, az MTA külső tagja
  Varga Kálmán, fizikus, egyetemi tanár
  Tarczay Gyorgy, kémikus, egyetemi tanár
  Szomora Zsolt, jogász, egyetemi tanár
  Mócsai Attila, kutatóorvos, egyetemi tanár
  Fehér László, fizikus, egyetemi tanár
  György Péter, egyetemi tanár
  Győrffy Dóra, közgazdász, egyetemi tanárPPKE
  Máté-Horváth Nóra, orvos, orvos-közgazdász
  Gregor Anikó, szociológus
  Cseh Gabriella, képzőművész
  Török Ervin, egyetemi adjunktus
  Kabai Péter, biológus, nyugalmazott egyetemi docens
  Szabadfalvi József, jogász, tanszékvezető egyetemi tanár, MTA doktora
  Kiss Tamás, DSc professzor emeritusz
  Fazekas Csaba, történész, egyetemi docens
  Fodor Szabina, informatikus, egyetemi docens
  Tatár György, filozófus, nyug. címzetes egyetemi tanár
  Szabadics János, agykutató
  Laura Sgarioto, műfordító
  Horváth Dávid, gyermekgyógyász szakorvosjelölt
  Bényei Tamás, irodalomtörténész, egyetemi tanár
  Végh Ágnes, farmakológus, egyetemi tanár
  Kőrösi Ádám, ökológus, tudományos főmunkatárs
  Pyber László, matematikus, az MTA levelező tagja
  Katz Sándor, fizikus, egyetemi tanár, az MTA tagja
  Séllei Nóra, irodalomtörténész, egyetemi tanár
  P. Müller Péter, irodalom- és színháztörténész, egyetemi tanár
  András László, író
  Erdélyi Róbert, csillagász-matematikus, egyetemi tanár
  Tajti Éva, élelmiszeripari mérnök-szakértő
  Menyhárd Miklós, professzor emeritus
  Szilágyi Emőke Rita, irodalomtörténész, posztdoktor
  Darab Ágnes, klasszika-filológus, egyetemi tanár
  Balogh Anna, pszichológus
  Lamm Vanda, jogász, egyetemi tanár, az MTA tagja
  Fazekas Tamás, belgyógyász-kardiológus, c egyetemi tanár, az MTA Doktora
  Deák Dániel, egyetemi tanár
  Verő László, aranydiplomás geofizikus
  Verőné Bándi Emese, aranydiplomás tanár
  Molnár István, professzor emeritus
  Katona Tünde, egyetemi oktató
  Király Edit, egyetemi docens
  Kertész János, fizikus, egyetemi tanár, az MTA tagja
  Kiss László, csillagász, az MTA tagja
  Balogh Piroska, irodalomtörténész, egyetemi docens
  Perecz László, filozófiatörténész, egyetemi tanár
  Barát Erzsébet, nyelvész, genderkutató, egyetemi docens
  Győrffy Árpád, újságíró
  Joób Márk, filozófus-közgazdász, címzetes egyetemi tanár
  Bécsy Ágnes, irodalomtörténész, ny. egyetemi docens
  Szeifert Natália, író
  Patak Márta, író, műfordító
  Gerevich András, költő, író, egyetemi oktató
  Csabai Márta, pszichológus, egyetemi tanár
  Patkós András, fizikus, emeritus egyetemi tanár, az MTA tagja
  Maurer Dóra, professzor emerita, Kossuth és Prima díjas képzőművész
  Csapó Benő, neveléstudományi kutató, egyetemi tanár
  Gingl Zoltán, fizikus, egyetemi tanár
  Nógrádi Dániel, fizikus, adjunktus
  Makara Gábor, orvos, neuroendokrinológus, az MTA tagja
  Hantz Péter, biofizikus
  Kovács Tamás György, fizikus
  Fekete Marianna, pedagógus
  Pintér Miklós, egyetemi docens
  Gyimesi Tímea, irodalmár, tanszékvezető egyetemi docens
  Schmidt-Schweizer, Andreas Stephan, történész
  Bálint-Pataki József, történész, a Határon Túli Magyarok Hivatalának volt elnöke
  Páll-Rigó Ágnes, volt tanító
  Kepes András, író, egyetemi tanár
  Füredi Zoltán, matematikus, az MTA tagja
  Gönczy Monika, irodalomtörténész, tudományszervező
  Kurtán Sándor, politológus
  Nagyillés János, klasszika-filológus, egyetemi docens
  Szegedi Viktor, tudományos főmunkatárs
  Paládi-Kovács Attila, etnográfus, az MTA tagja
  Dömötör Adrienne, nyelvész
  Adamik Mária, szociológus, tudományos főmunkatárs
  Fábián István, vegyész, egyetemi tanár, az MTA doktora
  Varga Viktor, dramaturg
  Medve Anna, nyelvész, ny. egyetemi docens
  Nagy Boldizsár, nemzetközi jogász, egyetemi docens
  Négyessy László, kutató
  Halasi Imre, színházi rendező
  Ridovics Anna, művészettörténész
  Kemény Tamás, fizikus, az MTA doktora
  Pete Péter, közgazdász, egyetemi tanár
  Majoros Klára, szerkesztő
  Pótó János, történész, tudományos főmunkatárs, c. egyetemi docens
  Papp Zoltán, egyetemi tanár
  Békés Csaba, történész, egyetemi tanár
  Csordás Gábor, író, szerkesztő
  Vicsek Tamás, fizikus, az MTA tagja
  Putnoky Péter, biológus, egyetemi tanár
  Kalmár Melinda, történész, tudományos főmunkatárs
  Krémer Balázs, szociológus, egyetemi docens
  Gaál István, orvos
  Kubinyi Kata, egyetemi oktató
  Derzsi Júlia, történész
  Czeglédi Pál, közgazdász, egyetemi docens
  Csákó Juliánna, gimnáziumi tanár
  Bazsa György, fizikokémikus, professzor emeritus, DSc
  Geiszt Miklós, kutatóorvos, egyetemi tanár
  Gyukics Gábor, költő, műfordító
  Biri Sándor, fizikus, tudományos főmunkatárs
  Ferencz Győző, költő, egyetemi tanár
  Varga Éva, középiskolai tanár
  Laczkovich Miklós, matematikus, professor emeritus, az MTA tagja
  Biri Sándorné, középiskolai tanár
  Szanyi János, hidrogeológus-mérnök, egyetemi adjunktus
  Gregus Zoltán, okleveles energetikai mérnök
  Romhányi Beatrix, történész, az MTA doktora
  Seregélyesné Nagy Katalin, biológiatanár
  Adamik Béla, klasszika-filológus, nyelvész, tudományos tanácsadó
  Hetényi Zsuzsa, irodalomtörténész, egyetemi tanár, az MTA doktora
  Katona Gyula, matematikus, az MTA tagja
  Alföldi Róbert, színész, rendező, a SZIMA tagja
  László József, újságíró, az MTV volt alelnöke
  Benczúr András, matematikus, informatikus
  Márton Zsuzsanna, fizikus
  Józsi Mihály, biológus
  Sárközi Árpád, a magyar nyelv és irodalom tanára
  Hangya Balázs, agykutató, Lendület- és ERC-csoportvezető
  Rákosi Csilla, nyelvész, tudományos főmunkatárs
  Zachar István, biológus
  Klaniczay Gábor, történész
  Katona Tamás, statisztikus, professor emeritus
  Finta Bernadette, gyógypedagógus
  Egyed Emese, irodalomtörténész, egyetemi tanár
  Csatári Bálint, geográfus, az MTA RKK tudományos főmunkatársa
  Orlai Balázs, designer, egyetemi adjunktus
  Szabó Márta, középiskolai tanár
  Tarr Béla, filmrendező
  András Edit, művészettörténész
  Kolláth Zoltán, fizikus, csillagász, egyetemi tanár
  Gimesi Szilvia, fogtechnikus
  Paál Huba, biológus, nyugdíjas, MTA intézményi igazgató
  Rosta Gergely, szociológus
  Zimányi Gergely, egyetemi tanár
  Kósa László, etnográfus, történész, az MTA tagja
  Csanádi Mária, közgazdász, MTA doktora, tudományos tanácsadó
  Kiss Gy. Csaba, művelődéstörténész, c. egyetemi tanár
  Anders Alexandra, régész, tudományos főmunkatárs
  Vágvölgyi B. András, író, filmes
  Lengyel Anna, dramaturg, fordító
  Trombitás Tamás, képzőművész
  Juhász István, matematikus, az MTA tagja
  É. Kiss Piroska, díszlettervező, egyetemi tanár
  Szabó István, ny. nagykövet
  Lukács Noémi, biológus, professor emerita
  Simor Péter, pszichológus, egyetemi adjunktus
  Boissinot François, gépészmérnök
  Csillag Ferenc, tanár, közoktatási szakértő
  Sohár Anikó, egyetemi docens, műfordító
  Kincses Károly, fotómuzeológus
  Görög Sándor, kémikus, az MTA tagja
  Schüttler Tamás, az Új Pedagógiai Szemle nyugalmazott főszerkesztője
  Gáspár Attila, vegyész, egyetemi tanár
  Istvánovics Vera, limnológus, tudományos tanácsadó
  Babarczy Eszter, eszmetörténész
  Kerpel-Fronius Gábor, projekvezető
  Kövecses Judit, pedagógus
  Szirmai Éva, irodalomtörténész, főiskolai docens
  Hegyesi Gábor, szociológus, professzor emeritus
  Frank András, matematikus, az MTA tagja
  Borosy András Péter, vegyész
  Sebestyén Ilona, nyugdíjas szedő, korrektor, lektor
  Tatár Sándor, költő, műfordító, könyvtáros
  Szőcs Tibor, történész
  Pál Károly Ferenc, fizikus, tudományos főmunkatárs
  Szabó Gábor, régész, egyetemi docens
  Zámbó Lilla, történész
  Fokasz Nikosz, szociológus, egyetemi tanár
  Balla Ágnes, nemzetközi kapcsolatok szakértő
  Szécsényi Endre, eszmetörténész, egyetemi tanár
  Bolyky Rezső, művész-tanár
  Somogyi Boglárka, biológus
  Szabó Andrea, agrármérnök, kutató
  Kotán Norbert, mérnök
  Gyarmathy Éva, klinikai és neveléslélektan szakpszichológus
  Kaposvári Mária, népművelő
  Csuhai Józsefné, tanító, ny. igazgató
  Hanák Dávid, informatikus mérnök
  Kiss Veronika, egyetemi segédmunkatárs
  Juhász Krisztina, adjunktus
  Szlachányi Kornél, fizikus, egyetemi tanár
  Faigel Gyula, fizikus az MTA rendes tagja
  Csákány Béla, matematikus, professzor emeritus

  [​IMG]
   
  sropi kedveli ezt.

Hozzászólás

Melitta témája a 'Hírek' fórumban , 2019 Február 10.

  1. csigafi
   csigafi
   Szép kis petíció szösszenet tetszik a kezdeményezés a fellépés, tetszik hogy van valami megmozdulás. Azonban ez inkább egy elkeseredett siralom írásban kifejezve.
   Én azt mondom az arra érdemeseknek őssze kéne fogniuk szarni kéne a jelenlegi államra és annak támogatásra és tenni amit tenni kel. Függetlenné válni az államtól és megőrizni az értékeket. Biztos vannak olyan vállalkozok akik szívesen beszállnának a történetbe bármilyen jelleg szponzorként. Mondjuk nem feltétlen anyagiakkal ha nem helyszínek, intézmények biztosítása, eszközök stb. Minden ami kell.

   Ezt meg el lehet felejteni. nem akarom megbántani az értelmiséget de legtőbjük csak van. Nem terheli őket semmi mert tudatuknál sincsenek, Legtöbb azt sem tudja merre rohanjon vagy hogy harapjon a saját farkába. Sodrodnak és így elvannak maguknak.
  2. setni
   setni
   Érdekességként hogy mennyi a valóság tartama..?
   Változik jövőre a felvételi pontszámítás. És annyi gumicsont vesz minket körül, hogy már oda se figyelünk. Pedig beláthatatlan következményekkel jár a változás. Normális országban az egész gimnazista ifjúság utcán lenne már, a szüleikkel együtt. Elvileg a változás nem is hangzik olyan rosszul: legyen minden felvételizőnek egy db emelt érettségije, illetve egy db középfokú nyelvvizsgája. OK, egyetértés van, csinálható. Ámde az egész rendszer átgondolatlan (vagy pont, hogy átgondolt?!), anomáliákkal tele, és beláthatatlan következményei lesznek. Egy középfokú nyelvvizsga pl. pont annyit fog érni, mint egy felsőfokú: semmit. Nem jár érte pluszpont, hiszen egy nyelvvizsga kötelező. Ugyanez vonatkozik az emelt érettségire: minimum követelmény, pontot nem ér. Így aztán csak az rúg majd labdába, akinek két nyelvvizsgája lesz - lehetőleg egy közép és egy felsőfok - és/vagy három emelt érettségit tud tenni. Erre kevesek lesznek képesek, főleg, hogy a nyelvi követelményekhez elfelejtettek óraszámot emelni, marad tehát a magánóra. Senki nem tudja, milyen kihatással lesz ez az egész felvételi rendszerre, de egészen biztos, hogy egyre elitistább az egész, egyre kevesebben jutnak majd be a felsőoktatásba, mezei gimnázium mezei gyerekének esélye sem lesz a bekerülésre. Én szóltam."
   sropi kedveli ezt.
  3. csigafi
   csigafi
   Szerintem azért van ez mert így akarják arra kényszeríteni a diákokat hogy inkább szakmunkás iskolába kössenek ki egyetemek helyett. mert oda kőínyeb bejutni nem kell nyelv vizsga nem kell emelt érettségi stb sőt még annyira jó álltalános iskolai eredmények sem kellenek. Mindezt azért mert már nincsenek szakmunkások az országban. Nos ez eddig oké is de már munkahelyek sincsenek nekik. meg normális fizetés sem sokszor. Azért diplomával még mindig jobban keresnek mint segédmunkásként szakmunkával. Van pénz a 2 kezi munkában csak nem sok.
  4. setni
   setni
   Akadémia...
   Szegény ellenzéknek ez sem fog menni hisz a helyesírásban vannak bajok...
   Annyira szánalmas az egész.
   Bármihez nyúlnak csak rosszabb lesz (ellenzékre gondolok) néha nem tudom hogy most a kormánynak dolgoznak?

Megosztás