Palyazatunk: Építsd fel a Pirézek Álomországát!

Pirézek esete a harapós közgazdasággal

Pirézia a világ egyik legutáltabb és egyben leggazdagabb országa. Erről az államról szinte nem tudni semmit, és a pirézek mindent meg is tesznek, hogy ez a jövőben is így maradjon. Az egyik közvéleménykutató-intézet, a Tárki 2006- és 2007-es felmérése is dokumentálja, hogy a magyar lakosság 68%-a utálja pirézeket - és ez nem a véletlennek köszönhető. Piréziáról csak kósza legendák terjednek – az itt leírtak is csak élménybeszámolókon alapulnak, hiteles forrásokat aligha találnánk a pirézek zárkózottsága miatt (bár néhány utalást a Szabadkőművesek és a háttérhatalmak összefonódásának az elméletében találhatunk utalást rájuk az internet legsötétebb bugyraiban, de azokat aligha lehet komolyan venni).

Hogy miért lett Pirézia leggazdagabb egyben legutáltabb és talán legtitokzatosabb népe a Földnek?

E kérdésre a válasz elsődlegesen történelmi okokra vezethető vissza és szerepet játszik benne a piréz lakosság „szigetország mentalitás”-a is. Pirézia a XX. század elején még csak egy átlagos kis ország volt a Csendes-óceán egyik festői szigetén – pár százezres lakossággal. Az I. világháborúban semleges fél maradt, de a háborút követő újjárendezést és a 1929 nagy gazdasági világválságot nagyon megsínylette az ország, mert exportált termékeik révén nagyon kapcsolódtak mind Németországhoz, mind az USA-hoz. A nemzetközi gazdasági válság miatt Pirézia korabeli legfontosabb exportcikkére, a kecskebűvölő csodafurulyára hirtelen már nem volt igény sem az angolszász területen sem Németországban.

Ekkor pár év mélyszegénység időszaka jött el a kis ország számára – és ahogy az ilyenkor lenni szokott - a következő, 1931-es választásokon a legpopulistább jelölt került hatalomra: Pio Francis, aki kampánya során minden rosszért, megtalálta a megfelelő bűnbakot - egy rég letűnt kor jelképeit -, az Atlantisziakat. Pio Francis olyan szélsőjobboldali, erősen nacionalista érzelmű (de még nem fasiszta), elég egyedi világképpel rendelkező elnök (a korabeli feljegyzések szerint sült bolond), akinek meggyőződése volt, hogy ő Jézus Krisztus III. reinkarnációja – ezért ő jó elnök is.

Abban az időszakban annyi zűrös alak volt a nemzetközi politikában, hogy senki nem törődött egy kicsi ország kicsit flúgos vezetőjével. Ám Pionak a látszat ellenére volt gazdasági érzéke… sőt a Pio-i modell, ami Pirézia gazdasági sikerének, és jólétének a kulcsa – neki köszönhető.

Pio 1932 májusában összehívta Pirézia legjobb közgazdászait - szembeköpve közgazdaságtan és a piacgazdaság alapvető szabályait - egy merész ötlettel állt eléjük, mely szerint egy olyan pénznemre van szükség, ami távol tartja a külföldi nagytőkések „mocskos mancsait” a piréz pénztől, akiknek köszönhető a nagy gazdasági világválság, egyben megóvja országát a káros hatásoktól, amit befolyásolhat a külgazdaság bizonytalan légköre.

Egy szó, mint száz, Pio elnök kitalálta: a pénz legyen harapós. Ennek két előnye is van: a pirézek sem költik el olyan lelkesen és hamar a nehezen megkeresett kis pénzüket, illetve a külföldi oligarchákat is száműzni lehet az országból, és őket helyettesíteni lehet hithű piréz oligarchákkal.

A közgazdászok nem egészen értették mit akar az elnök, de Pirézia prezidentális jellege miatt az elnök szava megkérdőjelezhetetlen volt.

… és így kezdődött a harapós-pénz története….

A közgazdászok különféle harapós állatokkal próbálkoztak - számtalan kísérletet végeztek (pl. tesztalanyként felhasználtak tigrist, kobrát, aligátorteknőst is), de végül az erre a célra tenyésztett Piranha lett a „befutó”, mint új pénznem. A választás több okból is szerencsés volt: A Piranha név hasonlított a Pirézre, így a nemzeti tudatot is növelni lehetett, mérete is megfelelő volt, illetve eléggé rossz volt az image is ahhoz, hogy külföldiek „mocskos kezeit” távol tartsa az új nemzeti fizetőeszköztől.

Ezt követően a közgazdászok a templomban együtt imádkoztak, hogy ne legyen az elnök ötletéből orbitális nagy baj….

Pio elnök elképzelései az utópisztikus jövőképről sikeressé váltak: a külföldiek menekültek az országból (kezeik védelmében), a pirézek jobban beosztották pénzüket (kezeik védelmében), és létrejött egy nemzeti tudatú oligarcha-kör (elnök kezeinek védelmében).

Az átmenet nem ment olyan könnyen, mint ahogy eredetileg képzelték. Számos probléma merült fel, amelyeket meg kellett oldani az új fizetőeszköz bevezetése előtt.

Legfőbb probléma az export-import kérdése volt, ami a Piréz gazdaság alapját jelentette. Az új modell ennek lehetőségét is kizárta. A megoldást erre a kérdésre egy külső sziget (Sou-szigete) gazdasági övezetté nyilvánítása jelentette, mely így semleges zónaként működött Pirézia és külvilág között. Ez volt az egyetlen hely, ahol olyan pénzváltó is nyílt, ahol Piranha-t váltottak nemzetközi valutára. Pirézia területére innentől szigorúan tilos volt nemzetközi valutát bevinni (20 év börtön is járhatott érte).

Lakosságot meg kellett tanítani arra, hogyan kell megfogni szakszerűen egy piranhát (sérülésmentesen a farkánál fogva, madárcsőr-fogásban).

Az új, fiatal generációnál ez könnyen ment – az oktatási rendszerben már 3 éves kortól bevezették a halfogás tanítását – a gyermekek 6 éves korukig ezt csak tonhallal gyakorolhatják. Az iskolaérettség feltétele mai napig, hogy a gyermek biztonságosan tudjon fizetni a piranhával.

A felnőtt lakosság „betanítása” a piranhak használatára már nem volt olyan sikeres a fizetőeszköz bevezetésének időszakában, mint a gyermekeké, számos sérülést és néhány idő előtti halálozást is okozott. Nagyobb baj volt, hogy az emberek nem szerették a kötelező oktatásokat. A kormányt le is akarták váltani, így Pio elnök - a biztonság kedvévért - átmenetileg felfüggesztette a választásokat, míg az új pénznem bevezetését sikeresen levezényelhette, és a piranha stabilizálódott.

A Piréziában tartózkodó bankok sem fogadták túl jól az új valutát, így az elnök kénytelen volt kiűzni a bankokat az országból – helyüket a Piréz Nemzeti Bank vette át, amelynek vezetője a mindenkori alelnök lett (akit a mindenkori elnök rokoni vagy baráti köréből választottak ki, általános halászati ismeretek előnyt jelentettek a kiválasztás során. A poszt megüresedéséhez sok esetben a cím várományosa – rossz nyelvek szerint – segít elődjének rejtélyes körülmények közti eltűnésében. Szűk történeti feljegyzéseink tanúsága szerint a posztot 2-3 évente tölti be új személy, az új pénzmen örömére).

Voltak apróbb áthidalandó problémák is, például egyedi pénztárcát kellett kifejleszteni, hogy a halak könnyen szállíthatóak legyenek. Erre egy speciális akvárium-tárca lett megoldás (ezt a mai napig is folyamatosan fejlesztik), illetve a halak otthoni tárolására nagy akváriumok kötelező használatát kellett bevezetni.

Kampányt kellett indítani a klasszikus ortodox-pénz és Nemzetközi Gazdaság szereplők lejáratására az új valutarendszer népszerűségének növelése érdekében.

Az állatvédőket is meg kellett nyugtatni - erre megoldást jelentett a Nemzeti Bank által kifejlesztett speciális vitaminozott táp kifejlesztése, melyet a piréz lakosság számára ingyenesen elérhetővé tettek. Törvény kötelezte a lakosságot arra, hogy a piranhak megfelelően legyenek etetve, takarítva, és biztosított legyen számukra stresszmentes élet.

A Piranha fizetőeszközként történő tényleges bevezetése 1940-ben történt. A különböző értékű „pénzérmék” kifejlesztéséhez kutyatenyésztőket és genetikusokat kértek fel, akik értettek a különböző féle színű piranhák kifejlesztéséhez: érték szerint növekvő sorrendben: piros, kék, sárga, zöld, és neon piranha. Értékük e színskála szerint nőtt, a 10 hatványa szerint.

A pénznek kiadott piranhákat ivartalanították még a Nemzeti Bankban (a Nemzeti Bank a valuta-tartalékai közt őrzi azokat piranhákat, amelyeket nem ivartalanítottak, és gondoskodnak az új az piranhák előállításáról).

Az 50-es évektől a piranhákat egyedi azonosítókkal látták el – a hamisítás elkerülése érdekében, sőt 2003-tól a Neon színű piranhák már hologrammal is ellátottak.

Piréziában nemi egyenlőség van, így a hím és nőstény egyedek értéke 1:1-hez (bár a nőstények némileg harapósabbak). Természetesen, ha egy piranha kimúlik, akkor a Nemzeti Bankban beváltják egy azonos értékűre, miután leellenőrizték, hogy a halnak élete során jó dolga volt. Ellenben halott piranhával fizetni szigorúan tilos, ennek megszegése esetén életfogytiglani börtön jár.

Pio elnök támogatása erősen megcsappant az új pénznem bevezetését követően. 1942-ben a katonaság meg akarta puccsolni. A korabeli fejlett besúgó-rendszernek köszönhetően ez a terv még időben Pio elnök fülébe jutott, aki maga elé hívatta tábornokait, és megfenyegette őket, vagy támogatják új gazdasági-rendszert vagy belép az ország a II. világháborúba, minimalista fegyverzettel, s az ő remek katonai vezetői érzékével. Mivel a Piréziaiak pacifisták, így a katonaságuk is pacifista – a katonai vezetők megijedtek egy esetleges világháborúba való belépéstől (elvégre Piréziai tábornokokat a békére képezték ki). Ettől pillanattól kezdve katonaság teljes mértékben támogatta az elnököt. Legalábbis a világháború végéig.

A világháború alatt Pio elnök remek gazdasági érzékének, és a katonai támogatásnak köszönhetően Pirézia a minőségi fegyvergyártásra szakosodott (a pacifizmus nevében), és a semlegesség jegyében mindkét félnek adott el belőle. Így az ország jelentős mennyiségű külföldi valutához jutott – aminek segítségével erős árfolyamon stabilizálhatták piranhákat.

A lakosság eleinte nagyon nem szerette ezt a fizetőeszközt, azonban a 40-es évek végére kimondottan népszerűvé vált. Ennek két oka is volt: felnőtt egy generáció, amelyik már rendesen tudott bánni a halakkal, és büszke is volt arra, hogy Pirézek az egyetlen nép, amely erre képes; a másik ok, hogy a második világháborúban szinte majdnem minden nép elszegényedett, de a Piréz gazdaság végig stabil maradt, sőt a világ egyik leggazdagabb országává nőtte ki magát. Úgy is fogalmazhatunk: a II. világháború legnagyobb nyertese Pirézia lett.

1950-ben közkívántra Pirézia addigi három színű zászlaját lecserélték egy fehér alapú sárga Piranhát ábrázoló lobogóra.

Pio elnök 1953-ba, a 70.-dik születésnapján visszaállította az átmenetileg felfüggesztett demokráciát Piréziában, de addigra annyira népszerűvé vált a személye, hogy a nép újra megszavazta őt (mint egyetlen jelöltet). Az eleve bolond elnök e sikerbe végleg belebolondult – így saját pártján belül voltak kénytelenek eltávolítani a vezetésből. Pontosan mi lett a sorsa, nem lehet tudni (az Amerikai Titkosszolgálat, a CIA egy jelentésében utalás van arra, hogy a Nemzeti Bank valuta-tartalékainak a táplálékává vált). Az tény, hogy ekkor köszöntöttek be a demokrácia évei Piréziába.

A demokrácia évei során a pirézek egyre zárkózottabbak lettek, elutasítottak minden külső behatást és saját féltett pénznemüket bármi áron meg kívánták óvni.

1963-ban történt egy incidens, mely során egy külföldi turista Zöld-piranhával akart fizetni egy boltban, azonban rosszul fogta meg halat, és ez a fogás halnak láthatóan fájt. A jelenet annyira felkavarta az eladót, hogy megölte a turistát. Az eladót természetesen elítélték, de az ügy így is nagy port kavart – még nemzetközi sajtót is megjárta a hír – ami egy olyan titkolózó nép esetén, mint a Pirézek esetében, nem volt túl kellemes. Az akkori politikai elitnek reagálnia kellett az ügyre, ezért totális határzárat rendeltek el, melynek értelmében: nem piréz állampolgárságú ember nem léphetett többet Pirézia területére. Minden diplomáciai és politikai kapcsolat azóta csak a Pirézia tulajdonában lévő, semlegesnek tekinthető Sou-szigeten lehetséges.

1990-ben egy liberális kormányzat került hatalomra, mely a határzárlatot fel akarta oldani, ezt a kérdést népszavazásra is küldték – azonban lakosság 92%-a leszavazta (74%-os részvétel mellett). Ezt követően a kezdeményezést támogató liberális kormányzat kénytelen volt lemondani.

A Világháború után a pirézek legfőbb export cikkei az alkohol tartalmú italok lettek – amelyre mindig volt és lesz igény, a kereskedelem természetesen Sou-szigetén keresztül zajlott.

A kilencvenes évek jelentős informatikai változásai miatt alaposan újra kellett gondolni a Piranha, mint fizetőeszköz fenntartását – mert az élő állat alapú fizetés nem kompatibilis a modern kori elvárásokkal szemben. Mivel már tradícióvá vált ez a fizetőeszköz, így komoly változtatásokat kellett bevezetni a valuta kezelése során.

Speciális bankautomatákat kellett kifejleszteni, mely segítségével, bankkártyákkal lehet halakat kivenni. A klasszikus bankautomata nem volt e célra megfelelő, így létrehoztak egy Öttagú tartályt, amelyből horgászni lehet. Ahány halat horgászik ki az automatából az igénybe vevő, az annyit von le a számlájáról. Természetesen továbbra is kizárólag kézpénzben lehet fizetni, a bankkártyás, illetve egyéb alternatív fizetési módokat tiltják a piréz törvények.

De: az internetes vásárlás esetén mindenki szabadon felhasználhat, havonta egyszer egy keretet – legfeljebb 5 Neon-piranha értékben –, amit rendeznie kell, 30 napon belül a Nemzeti Bank valamelyik fiókjában élőállat formájában. Rendkívüli kérvényt benyújtva és a Nemzeti Bank engedélyével lehet nagyobb értékben is vásárolni a neten. Ennek a módszernek az előnye, hogy lakosságot sikeresen tartja távol a sötétneten történő illegális vásárlásoktól.

A továbbfejlesztett Pio-i modellnek hála Pirézia meg sem érezte a 2008-as gazdasági világválság hatását: elvégre ki fektetne be egy harapós pénzbe?

A világ közgazdászai értetlenül állnak Pio-i modell működése előtt. Sok közgazdász szívesen tanulmányozná az ország gazdasági szerkezetét, azonban pirézek zárkózottsága, illetve az életben lévő határzárlat miatt ez egyelőre lehetetlen.

S miért utálják őket? Mert a Pio-i modellnek a lényege „ahhoz, hogy mi jól éljünk, utáljon meg mindenki más, aki nálunk rosszabbul él” – s az évek alatt pirézek ezt sikeresen kivitelezték (ami szép teljesítmény).
 

advocatus_diaboli

Állandó Tag
Állandó Tag
A Pirézia témát màr feldolgozták. Egy irodalmi mű címe, amelyben az emberek, elutasítják a világot, amel,yben élnek. Minden irodalmi műhöz hozzá lehet szólni, idézőjelben, a szerző nevének és a pontos címének, megjelölésével. Minden egyéb írás plágiumnak, lopásnak minősül, melyet a törvény szankcionál.

Bátorkodlak emlékeztetni a tényre, miszerint Pirézia Alkotmányának 3. paragrafusa így szól:

—Pirexzia do su eioia o muki, vom eioia hjú ne la muki pá si ha intelle mukisissi au mó - inku en cxi (pá ne limi fó qxu o cxi) eaon artifi intelle - ke ae nomu aú satáte i juzille in o literaqxilló, in ani témó, vútó o popóló aú Pirexzia krédó e no, ke cxi no ponkulla an intentó aú eoa intelle beingó, dáz, cxi no kan vi ollalá e versi frix rekelláma!

Gyengébbek kedvéért a piréz eredeti magyar fordítása:

—Pirézia biztosítja minden embernek, valamint mindenkinek aki nem ember de az emberit elérő vagy azzal meghaladó intelligenciával rendelkezik - beleértve ebbe (de nem korlátozva csupán rájuk) a mesterséges intelligenciákat is - hogy államuk nevét felhasználják irodalmi alkotásokban, tetszőleges témakörben, mert Pirézia lakói hisznek abban, hogy ez fokozza országuk iránt az értelmes lények érdeklődését, azaz egyfajta ingyenreklámnak tekinthető!

Ezek után, ha úgy véled e pályázat sérti Pirézia érdekeit, kérlek támadd meg ezt a paragrafust Pirézia Alkotmánybíróságán!

Rossz hírem azonban, hogy bár Pirézia az USA egyik tagállama, de az Alkotmányuk 16-odik paragrafusának 8-adik cikkelyében szerepel a kitétel, hogy az Állam illetve annak törvényei iránti keresetet kizárólag Pirézia mesterségesen alkotott nyelvén, pirézül lehet beadni (illetve ha nem azon adják be, eleve érvénytelennek tekintik).

Ha nem tudsz pirézül, szívesen adok neked piréz nyelvórákat, akár online is, olcsón! Mindössze 100$/óra. Fizethetsz paypalon át is, ekkor nem muszáj felfedned a számlaszámodat. Mint látod jól tudok pirézül, az előbbi paragrafust is milyen pompásan lefordítottam magyarra!
 

Kétllkedő

Aktív tag
Tegnap már feltettem ide a pályázatomat. Melitta azonban törölte, mondván, hogy eredeti munkát kell feltölteni, nem máshonnan kimásolt dolgokat. Nos, ünnepélyesen megesküszöm, hogy a munka eredeti. Több hónapos írogatás eredménye. Tessék megnevezni a helyet, ahonnan másoltam! Ilyen nincs. Sajnos, nem csak "Szép, fényes jövőt" lehet elképzelni. Az írás elég komor képet fest Európa jövőjéről. Sajnos, ez egy lehetséges állapot. Az írás nem feszeget napi politikai dolgokat, tehát ez nem lehet kizáró ok. A világon sokféle szemlélet létezik. Megette volna a fene, ha pont a szabadelvűség miatt nem tűrnénk el nem tetsző véleményeket, írásokat. Pont egy kanadai fórumon... Feltetszem még egyszer ide, abban a reményben, hogy itt is marad. Majd az olvasók eldöntik, tetszik - e.

A Piréz Köztársaság kialakulása

(Részlet a Piréz Általános Iskolák 5. osztályos tankönyvéből, 2o90. évi II. átdolgozott kiadás)

A Piréz Köztársaság kialakulása nem érthető meg az Európai Unió kialakulása, majd felbomlása és bukása nélkül. Ezért először ennek okait és történéseit mutatjuk be.

Az Európai Uniót eredetileg az évszázadok óta tartó ellentétek és háborúk elkerülésére akarták létrehozni. Már az I. Világháború is irtózatos pusztulással, hatalmas emberáldozattal járt. Felülmúlta az addigi összes háború pusztításait! De még ez is eltörpült a II. Világháború kegyetlenségéhez, borzalmaihoz képest. Ezt egyetlen európai ország sem szerette volna még egyszer megszenvedni, ezért alakult ki az egységes Európa létrehozásának az igénye. Eredetileg olyan egységes Európáról szólt az elképzelés, ahol az államok szuveniritása, területe, határa megmarad, de gazdaságilag egységet képez.

Sajnos, a háborúnak lett egy olyan következménye is, amely évtizedekig gátolta ennek a megvalósulását. A Szovjetunió által megszállt területeken a szocialista blokk jött létre. Katonai szövetségük a Varsói Egyezmény, gazdasági közösségük pedig KGST volt. Elvileg a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa lett volna, valójában a szovjet érdekek domináltak. Azok kiszolgálására alakították ki, a nemzeti érdekek figyelembe vétele nélkül. Nyugaton pedig megalakult a NATO, mint katonai szövetség, gazdasági értelemben pedig előbb a Szén – és Acélközösség, majd a Közös Piac. Érdekességképpen megemlíthetjük, hogy a háború után előírt megszállási idő leteltével a szovjet csapatok a Varsói Egyezmény baráti tagjaiként voltak jelen a szocialista tömb országaiban. Nem volt ez másként Németországban és még több nyugati országban sem, ahol az USA csapatai voltak jelen, mint a NATO tagjai. A két tömb évtizedekig hidegháborúban állt egymással, így egységes Európáról szó sem lehetett.

A Szovjetunió és a szocialista blokk felbomlásának körülményei nem képezik jelen értekezés tárgyát. Pusztán a következményeket soroljuk fel. A Szovjetunióból csak az Orosz Föderáció maradt meg, a többi állam leszakadt róla. Minket ezek közül a Balti államok és Ukrajna érint a leginkább. Három háború árán felbomlott Jugoszlávia. Létrehoztak egy új államot Koszovó néven. Csehszlovákia szétvált Cseh – és Szlovákiára. Németország pedig újra egységes lett, miután az NDK csatlakozott a Német Szövetségi Köztársasághoz. A közép – európai országok pedig visszanyerték függetlenségüket. Az új történelmi helyzet már lehetővé tette az Európai Unió megalakulását, majd annak bővítését is.

Csatlakoztak a volt szovjet szféra államai, így az Unió egyre bővült. Sajnos, volt egy alapvető hiba! Az erősebb, nagyobb lélekszámú, alapító államok - bár el nem ismerték volna – valójában csak piacnak tekintették a sokkal szegényebb, gazdaságilag elmaradottabb országokat. Sőt, tettek is annak érdekében, hogy ez a ne változzon. A régi szocialista államok iparát felvásárolták és bezárták. Korszerűtlen, mondták. A mezőgazdaságot pedig dömping árukkal árasztották el. Megjelentek a nemzetközi áruházláncok. Helyben szokásos fizetésekkel optimalizálták bevételeiket, ráadásul a fejlettebb régiókban eladhatatlan bóvlikat árusították. A kereskedelem hasznát pedig kivitték. Mivel a szocializmusban általános volt a hiánygazdálkodás, ezért eleinte mindenki örült az árubőségnek. Összeszerelő gyárakat telepítettek a szegényebb államokba, ahol nevetséges fizetésért gyártották az iparcikkeket. A kivitt termékek aztán az anyaország bevételeit gyarapították. Cserében jöttek a „felzárkóztatási alapok.” De ezeket mindenre el lehetett költeni: díszburkolatra, templomra, színházra, utakra – csak épp a hazai ipar – és mezőgazdaság fejlesztésére nem! A régiek másik nagy húzása az euró övezet bevezetése volt! Megengedték olyan országoknak is a belépést, amelyek nem voltak gazdaságilag erre felkészülve! Elfogadták a nyilvánvaló hamis adatokat. Ennek eredménye hatalmas gazdasági csőd lett. Lehet a dolgot csűrni – csavarni, ez bizony gyarmati függést eredményezett a deklarált egyenjogú partnerség helyett. Hogy is versenyezhetett volna a keleti blokk gazdasága a fejlett nyugattal? Szabadon áramolhatott ugyan a tőke – már akinek volt tőkéje! Szabadon áramolhatott a munkaerő – de arra áramlott, ahol több volt a jövedelem. Szabályos agyelszívás alakult ki, amelynek következtében a szegényebb térségek még szegényebbek lettek. Ráadásul a brüsszeli bürokrácia indirekt módszerekkel is kivéreztette a keleti blokk országait, miután még az uborka görbületét is előírta, mint kötelező szabályt. A nemzetpolitikai érdekeket pedig egyszerűen figyelmen kívül hagyta.

Ezeken a bajokon még úrrá lett volna az Unió. De a nemzeti államok szerepének aláásása már törést jelentett! Európa – szerte folytak olyan mozgalmak, amelyek nagyobb önállóságot követeltek az egyes országokon belül – vagy ha nem megy, akár kívül. Függetlenséget akartak a baszkok, a katalánok. Az IRA még alig tette le a fegyvert. Skócia népszavazásra tette fel az Egyesült Királyságból való kilépést. Éppen csak győzött a bennmaradási szándék! Az Unió vezetése mindezek ellenére valamiféle Európai Egyesült Államokat szeretett volna létrehozni, amikor a tendenciák éppen ellentétesek voltak. Életképtelen ötlet! Az USA kialakulásával összehasonlítva: Ott minden nép fia bevándorló volt! Az őslakosokat nem kérdezte senki. Angol gyarmat volt ez a terület, hát világos, hogy angolul kellett beszélni. Egy szűz, leigázott területen lehetett új, egységes pénzt létrehozni. Mivel a majdnem kiirtott őslakosság történelmén kívül nem volt egységes történelmi hagyomány sem, tiszta lappal lehetett indulni. Na de Európában? Minden népnek megvolt a maga történelme, szokása, hagyománya, pénze, nyelve. Miért lett volna egyik előbbre való, mint a másik? Nem is támogatta néhány elszánt liberális párton kívül senki az ötletet.

Ezeket a gondokat még tárgyalásokkal el lehetett volna simítani. Végtére is szövetségesek voltunk. Az igazi problémát a háborús és az elmaradott gazdasági térségekből érkező menekült – és bevándorló áradat okozta. Helyesebben ennek a folyamatnak a kezelése. A nagyhatalmak, első sorban az USA elhibázott gyakorlata miatt tömegek indultak meg Európa felé. Olyan országokba akart az USA demokráciát exportálni, ahol csakis diktátorok tudták az egymással acsarkodó törzseket féken tartani. A diktátorok eltakarítása után a törzsek egymásnak estek, kormányokat és ellenkormányokat alkottak. Aztán az egyik menekült a másik elől, a másik az egyik elől. Szunnita a síita elől és viszont. Az embercsempészek pedig arattak. Irány Európa! Ott mindenkinek nagy háza, autója, pénze van!

Európában a bevándorlókban az egyik oldal szegény, kibombázott embereket látott, akiket segíteni kell. Ráadásul kell a munkaerő. A népesség is öregszik, fogy. Kész áldás a migráció! Be kell fogadni mindenkit, korlát nélkül! Aki ezt nem így látja, az rasszista, iszlámofób, fasiszta! A másik oldal viszont csak olyan naplopókat látott bennük, akiket etetni, gyógyítani, kerülgetni kell. Akik soha nem lesznek képesek beilleszkedni.

Amíg a két fél egymás gyalázásával, meg nem értésével volt elfoglalva, a migránsok jöttek. Milliószámra. Amikor már elég sokan voltak, követelni kezdték a jogaikat, az ő szokásaik gyakorlását. Egyre többen születtek már itt Európában, tehát teljes jogú állampolgárokká váltak! Szavazhattak. Így történt, hogy először Dél - Franciaországban, Marseille központtal kikiáltották a Francia Iszlám Köztársaságot. Teljesen demokratikus módon. Szavazás útján. De erre már polgárháború tört ki Franciaország északi és déli része között. Fokozta a zűrzavart, hogy a déli részen francia militáns csoportok alakultak az iszlám ellen, északon pedig iszlám fegyveresek robbantgattak. Miközben mindkét fél reguláris alakulatai küzdöttek egymással. A többi NATO állam is beavatkozott a harcba. Azonban minden országban nagy létszámú iszlám – és egyéb közösség élt. Ezek vérmérsékletük szerint fegyvert fogtak vagy a kormány mellett, vagy ellene. Totális káosz alakult ki! A világháborúkban legalább tudni lehetett, hol van a front, ki merre lő, de itt nem. Ebbe a káoszba az Európai Unió beleroppant. Felbomlott egy háborús és zavarokkal átitatott nyugati térséggé, és egy viszonylag nyugodt keleti régióvá.

A Kelet – és Közép Európai államokban szerencsére nem telepedtek meg bevándorlók. Ennek az volt az oka, hogy ezekben a szegényebb országokban sokkal rosszabb ellátás járt volna nekik. Ráadásul az őslakosság nem szívesen látta őket. Csak átjáróháznak használták ezeket az országokat. Ez a régió nem avatkozott be a nyugati eseményekbe, hanem szövetségbe tömörült önvédelem céljából. Mivel Európa nyugati fele a saját bajával volt elfoglalva, így ezt megtehették. Kezdetben a V4 csoport lépett szoros védelmi szövetségre, majd önként csatlakoztak a Balti államok, végül a Balkán félsziget országai. Először a Közép – Európai Véd – és Dacszövetséget hozták létre. Kifelé szoros határőrizetet alkottak. Belül pedig minden problémát tárgyalások útján oldottak meg, egyenrangú partnerként tekintve egymásra. Vám – és pénzuniót alkottak, közös hadsereggel. Erre a külső háborús fenyegetettség kényszerítette az államokat. Egyebekben minden állam független maradt. Kizárólag egyeztetés, konzultáció célját szolgálta a Közös Parlament. De törvényeket csakis a saját országgyűlések fogadhattak el. Mivel akadálytalanul lehetett közlekedni, dolgozni, lakni a szövetség területén belül, egy idő után összekeveredtek a nyelvek. Összekeveredett a lakosság. Spontán létrejött a közös nyelv, melyet egy vicces tudós piréznek nevezett el. Létrejött az egységes Piréz nemzet. Itt volt az ideje, hogy az ideiglenes szövetség helyett egységes államot alkossanak. Így jött létre a Piréz Köztársaság. Ennek a folyamatnak a csúcspontja az Alkotmányozó Nemzeteken Kívüli Gyűlés összehívása volt, amely megalkotta a Piréz Nemzeteken Kívüli Köztársaság Alkotmányát, melyet nagy vonalakban minden tanulónak ismernie kell.

Pirézia Alkotmánya - kivonat

Preambulum

Mi, Pirézia kisorsolt képviselői, megalakítottuk a Piréz Alkotmányozó Nemzeteken Kívüli Országgyűlést. Feladata a Piréz Alkotmány létrehozása volt. Miután ezt elvégeztük, azonnal feloszlattuk önmagunkat, mint feleslegessé vált intézményt. Rendkívül nehéz dolgunk volt, mert a többi hasonló okmánnyal ellentétben, közérthető dokumentumot akartunk létrehozni. Mégpedig a spontán létrejött közvetítő piréz nyelven, hogy elkerüljük a nemzetiségi ellenérzéseket.

Az Alkotmány a piréz állampolgárokra vonatkozik, tartalmazza az érvényesség területi meghatározását, a valláshoz és eszmékhez való hozzáférés – és gyakorlás mikéntjét. Kitér az állami jelképekre, a Himnuszra és azok használatára. Törvénybe iktatja a hatalom gyakorlásának módját, eszközeit és személyiségeit. Meghatározza az emberek közötti kapcsolatokat, értelmezi a család fogalmát, a munkához, tanuláshoz, művelődéshez valamint a szórakozáshoz való jogot. Szabályozza a más államokhoz való viszonyt, a ki – és bevándorlás jogi kereteit és okmányait.

Mivel a történelem során rengeteg népboldogító vallás – és tudományos alapokon nyugvó eszmerendszer ítélt halálra milliókat, lásd inkvizíció, fasizmus, nemzeti szocializmus, kommunizmus, ezért íróasztalnál kitalált dolgok alapján nem lehetett Alkotmányt létrehozni. Jelen Alkotmány a magától, közmegegyezéssel létrejött állapotot tükrözi.

Jogi rész

1.§ Az Állam formája: köztársaság, jelző nélkül. Neve: Piréz Köztársaság. Területe sérthetetlen, határait a mellékelt térképek mutatják. Fizető eszköze a Kanyiló. Címere: üres mezőben egy álló nagy nulla. Zászlója: Piros – fehér – zöld pepita. Himnusza: Fel, fel pirézek a csatára…

2.§ Hivatalos nyelve a spontán kialakult piréz nyelv. Ennek ismerete nem kötelező. Mindenki beszélhet úgy, ahogy akar. Legfeljebb nem értik meg. Tolmácsot kizárólag csak bírósági – és hatósági ügyekben kell állami pénzből kirendelni. Saját költségén bárki rendelhet tolmácsot.

3. § Piréz állampolgár az lehet, aki már ebben az államban született. Kívülállók csak rendkívül indokolt esetben kaphatnak állampolgárságot. Ehhez előbb azonban letelepedési engedélyt kell kérni. Ha be tudott illeszkedni, dolgozik, akkor az állampolgári eskü letétele után kaphat állampolgárságot. Más idegenek csak munkavállalási engedéllyel tartózkodhatnak a Piréz Köztársaságban, az engedélyben meghatározott ideig.

4.§ A Piréz Köztársaság legfőbb törvényhozó szerve a Parlament. Mivel a piréz állampolgárok iskolázottság tekintetében egytől – egyig alkalmasak hivatalok betöltésére, ezért a Parlament képviselőit sorsolás útján választják ki. Így rengeteg reklámra, propagandára kidobott pénzt lehet megtakarítani. Ha valaki nem vállalja a mandátumot, az nagy szégyen. De sorsolnak helyette mást, viszont mivel megszegte kötelezettségét, valamilyen kedvezménymegvonásban részesül. Mivel minden piréz alapellátása alanyi jogon jár, a képviselői munkáért egyéb juttatás nem adható. A Piréz Köztársaság államfője a Kancellár. De ha nő az illető, akkor Kocacellár a hivatalos megnevezése. Mivel ez a hivatal csakis protokolláris jellegű, így ezt a tisztséget is sorsolással töltik be. Eltartása, védelme állami feladat, de egyéb javadalmazást nem kap.

5. § A Piréz Köztársaság végrehajtó szervei a Minisztériumok és az alájuk rendelt hivatalok. Igazságszolgáltatását a bíróságok, ügyészségek képezik, a mellékelt táblázat szerint. Belbiztonságát a Rendőrség, Csendőrség, Tűzoltóság, Katasztrófavédelem képezi, a mellékletek szerint.

6.§ A piréz állampolgárok nem egyenlőek. Évszázadokig erőltették az emberekre az egyenlőség látszatát, holott az egyenlőség ellentétes az emberi természettel. Egyenlőségért mindig az kiabált, aki alul volt, és úgy értette, hogy ő akar felül lenni. A piréz állampolgárok ezért eltérnek egymástól, gazdasági, értelmi, érzelmi, méretbeli és más szempontokból. Egyedül a törvény előtt egyenlőek.

7. § Minden piréz állampolgár abban hisz, amiben akar. Hitét, vallását azonban nem terjesztheti, nem tukmálhatja másokra. Ugyanez vonatkozik a politikai meggyőződésre. Az emberiség történelme során hol vallásháborúk okoztak öldökléseket, háborúkat, hol politikai rendszerek. Ezért vallási közösségek és politikai pártok alapítása bűncselekmény.

8. § Minden piréz állampolgár joga és egyben kötelessége is, hogy tanuljon, képezze magát. Bárki bármilyen magas tanulmányokat folytathat, sőt késztetjük is erre. A képzés ingyenes. Az iskolatípusokat mellékletben soroljuk fel. Munkát mindenki képesítése szerint kap, így juthat külön jövedelemhez a mindenkit megillető alapjövedelem mellé.

9.§ A Piréz köztársaság védelméről a Hadsereg gondoskodik. A haza védelme minden piréz szent kötelessége. Ennek ellenére nincs kötelező sorkatonai szolgálat. Professzionális hadsereget tartunk fenn. Azonban a jó előrelépési lehetőségek következtében rengeteg önkéntesből lehet válogatni. Jelen alkotmány értelmében a Hadsereg csakis a haza védelmét szolgálja. Az ország területén kívül csak akkor ténykedhet, ha 1. Erre más ország felkérte. 2. Ha védekezésből megelőző csapást kell mérni a lehetséges ellenségre.

10. § A piréz Köztársaságban az egészségügyi szolgálatot orvosi rendelők, rendelőintézetek, kórházak és a mentőszolgálat látják el. Ezek részletezése mellékletünkben olvasható. A legkiválóbb ellátást kötelező biztosítani, amit a napi tudomány lehetővé tesz. Az ellátás állampolgárok részére ingyenes. Finanszírozása állami feladat.

Vegyes rendelkezések.

1. Családnak egy férfi és egy nő kapcsolatát és az ezekből származó le – és felmenőket lehet tekinteni. A természet rendje szerint egy hím – és egy nőnemű tag képes szaporodásra. Ezért házasságot csak egy férfi és egy nő köthet, szabad akaratából. Nem tilos másmilyen jellegű kapcsolat sem, de törekedni kell arra, hogy az emberek ne a kivételeket tekintsék követendő példának. Ezért egyneműek nem léphetnek házasságra. Szeressék egymást, ha akarják, kapcsolatukat vállalhatják nyíltan is, de ne a többség alkalmazkodjon a kisebbséghez.

2. Minden piréz joga a kivándorlás. Amennyiben a helybeli állapotokkal nincs megelégedve, távozhat más országokba. Ha gondolja, vissza is telepedhet, de a helyi viszonyokat, amelyek annyi áldozat árán jöttek létre, nem kritizálhatja senki.

3. Más országokba való belépésre a Világútlevél szolgál. Természetesen a külképviseleteken meg kell szerezni az adott ország vízumát. Az adott ország valutáját mindenki maga köteles beszerezni.

4. Itt nem szabályozott kérdésekben a kormányhivataloknál lehet tájékozódni.
 
Pirézia, te elragadó!Ráérős, kora reggeli csend lustálkodott még a város felett. Kevés ember járt az utcán, a többség még fel sem ébredt legédesebb álmából, hogy folytathassa az előző nap abbahagyott legkedvesebb tevékenységét. A terminál alig látszódott a hajnal párájában, pedig kiköpte már a legelső érkezőt. Az aznapi transzport fogadására kivonulókat Mr. Marvin Jones vezette. Kedélyesen beszélt a mellette álló néhány emberhez, amit mondott egyáltalán nem hangzott utasításnak:

–Akkor, ahogy a legutóbb csináltuk, Frances! Mindenkit a nevén nevezni, pár elismerő szó, egy kis őszinte méltatás. John az összes érkezőt kézfogással üdvözli, kivéve azt, akinek előéletében gyakorolt vallása tiltja az érintést. Peter, annak, aki átlépte a küszöböt, kezébe adja az útlevelét és a programcsomagját. Angel és Mariska a buszhoz kísérik az érkezőket, és válaszolnak az utólag felmerülő kérdésekre. Rendben vagyunk? Munkára, emberek!

Máris látszott az első utas, egy ötvenes évei végén járó, magas férfi. Mr. Jones intett az egyik munkatársának: – Frances, kérem! – A csinos, harmincas nő kecses mozdulattal feltette az okosszemüvegét, és az őszülő halántékú férfire fókuszált vele, aztán beszélni kezdett:

Legyen üdvözölve nálunk, Dr. Alec Brown. Ön sikeresen vette az akadályokat, és harminc éves törvényszéki bírói pályafutása során mindvégig ellenállt a korrupció és a részrehajlás kísértésének Tette ezt afroamerikaiként úgy, hogy több rokonának is összetűzése volt a törvénnyel, mégsem érezte rendkívüli áldozatnak. Van egy meglepetésünk az Ön számára. A fővárosi kutyamenhelyen fog dolgozni, amely kutyakiképző-központként is üzemel. Gyakran előfordul, hogy kutyák is érkeznek hozzánk gazdáik nélkül, és ...


Maguk megőrültek? Hol vagyok? – vágott közbe Mr. Brown az ingerültségtől tajtékozva.

Mr. Jones kimérten nyugtatta a férfit.

Semmi izgalom dr. Brown! Ezek csak az ego utolsó próbálkozásai. A nagyobb intellektus arroganciája nyomokban, jóval tovább megmaradhat. Nemsokára mentes lesz minden kényszertől. Lépje át a küszöböt! Úgy! Máris jobban érzi magát, ugye? Ne hálálkodjon! Ez csak természetes. Hiszen tudjuk, hogy imádja a kutyákat.

Egy negyvenes nő alakja jelent meg a terminálban. Frances azonnal működésbe lépett.

–Köszöntjük, Mrs. Fiona Bell! Ön huszonöt évig házasságban élt, de soha nem próbálta a férjét szex-el zsarolni, ezzel még több ruhát és cipőt vetetni magának. Négy fiúgyermekét úgy nevelte, hogy egyiknek sincsen kisebbrendűségi érzése, nem lett férfi-soviniszta, már biztos, hogy egy sem lesz agglegény, és várhatóan soha nem csatlakozik a Ku Klux Klan, vagy az ISIS szervezeteihez. Ön a férfi, igazi férfivá nevelése terén nagyot alkotott. Ön lesz a helyi mazsorettek vezetője. Megtudtuk ugyanis, hogy mindig lányokat szeretett volna nevelni.

Hála az égnek! – fakadt ki a méltatott hölgy.

Rendben, Fiona! – nyugtázta Mr. Jones mosolyogva. A rákövetkező pillanatban valami zavar támadt a belépésnél. Egy fekete bőrű férfi afrikai törzsi nyelven beszélt. Jones azonnal intézkedett.

Egy pillanat, Bozizé úr! Mindjárt hat a Bábel-közömbösítő, és mi is megértjük Önt.

Köszönöm, hogy itt lehetek! – mondta, immár mindenki számára érthetően a fegyelmezetten mozgó férfi.

Frances elkezdte az üdvözlést.

–Ön, François Bozizé, aki hazájában, a Közép-afrikai Köztársaságban mindeddig befolyásos katona és politikus volt, és akit az ellenségei régóta készültek megölni békepárti politikája miatt, a kiválasztódással voltaképpen megmenekült. Soha nem voltak nagyratörő vágyai, csak óriás akart lenni. Bocsánat, rosszul olvastam! Tehát, órás akart lenni. Örömmel újságoljuk, hogy itt az lehet!

Jones úr hozzá kívánta tenni a mondottakhoz:

Valahol minden félreolvasás freudi, mert hiszen Ön óriás lehet nálunk az órásságban, akárcsak Frances a maga területén. Igaz, itt nem teljesen úgy mérjük az időt, ahogy a földi dimenzióban megszoktuk, mert akaratunkkal befolyásolhatjuk, de beszereztünk Önnek egy csomó gyönyörű, ámbár javításra váró órát.

Bozizé úr széles mosollyal átvette a programcsomagját, és máris érkezett a következő ember.

–Üdvözöljük Barid Sumati, aki koldus volt Mumbai-ban (Bombay), és az érinthetetlenek kasztjából való. Ön egyenlő porciókban szétosztotta egy csapat éhező utcagyereknek azt a kakaós kuglófot, amit egy sikátorban talált. Pedig napok óta semmire sem vágyott jobban, mint egy kakaós kuglófra. Barid Sumati! Örömmel tudatjuk, hogy a helyi pékség mintaboltját fogja vezetni, és korlátlan fogyasztást biztosítunk az Ön számára.

Sumati alig tudott felocsúdni a csodálkozástól. De már jött is a következő érkező.

–Köszöntjük John Turner urat! Ön vezeklésül az őslakosokkal való bánásmód miatt, minden ingó és ingatlan vagyonát hátrahagyva visszahajózott az USA-ból Angliába, tulajdonképpen egy ellenkező irányú Mayflower utazást tett, hogy elölről kezdjen mindent. Ahogy ősei – bizonyítottan első telepesek – nem hoztak az óhazából szinte semmit, Ön sem vitt vissza semmit. Önre bízzuk a város szociális-, népjóléti-, és kárpótlási ügyeit. Biztosak vagyunk benne, hogy lelkiismeretesen egyenlíti majd ki az esetleges egyenlőtlenségeket...

***

...Ki keresne egy hajléktalant egyébként? Úgy tudjuk, hogy maga közelebbről ismerte. Tanuk állítják, hogy naponta látogatta mielőtt eltűnt, zenéket is letöltött neki. Több emberről van szó ebben az ügyben, különben nem foglalkozna vele az FBI. Tehát, válaszoljon! Hol van a csöves barátja?

Miért akarják tudni?

Mert eltűnt, és mert azt skandálta folyton, hogy itt az elragadtatás.

Nem mindenkinek. A többieknek jó lesz a pokol is, de úgysem veszik majd észre.

Ne szórakozzon! Rajta kívül sok-sok ember megmagyarázhatatlan eltűnéséről van szó.

Ő nem tűnt el, csak ismeretlen helyre távozott. Oda, ahol nyugodtan leélheti, ami hátravan.

Tisztában van vele, hogy maga a gyanúsított? Mit lép erre, Juan Rulfo?

Mit lépek?.... Pirézia!

Most mi a fene...ez nem lehet! Hova a csodába lett?...

***

Szép számban gyűltek össze a buszra felszállók. A határállomás egyik munkatársa fontos közölnivalót harsogott szócsövén:

Az a honfitársunk, aki új külsőt szeretne, vagy nemet szeretne változtatni gyorsított eljárással, kérjük, az ilyen irányú igényét jelezze munkatársainknál. Ha kérdésük van, tegyék fel most!

Ez lenne a Mennyország? – kiáltott valaki Jones fülébe.

Szeretnénk megközelíteni az eszményi tökéletességet, de ez másik projekt. Nem a lélek egérútja, hanem egy alternatíva a létezésre.

Dr. Brown új lakóhelyének közbiztonságáról érdeklődött, és Jones úr most is meggyőződéssel válaszolt:

Mondhatom, hogy abszolút tökéletes, és ez az egész országra igaz. Van néhány rendőrünk, ők viszont az uniformis iránti rajongásuk miatt vannak ott, ahol vannak, és jellemző, hogy befejezhetetlen sakkjátszmákat lehet kezdeményezni velük

Ide kerülni valamiféle jutalom?– hangzott egy kérdés a tömegből.

Jutalom? Ez jó! Lehet így is fogalmazni. Az elvágyódás az, ami általános jelenség, de az elragadtatás más okból jön létre. Nem az erősebb, az okosabb, vagy a jobban alkalmazkodó kerül a kiválasztottak közé, hanem, hogy diplomatikus legyek, az érettebb személyiség. Az ebből az előnyből származó pluszt csak egyetlen ember, az előnyszerző maga használhatja fel. A bónusz a pozitív élményeken való tapasztalás.

Egy fiatalember érkezett most, de mielőtt még Frances üdvözölhette volna, feltartott kézzel tiltakozott:

Kérem, ne! Tévedtem. Nem szeretnék itt lenni! Visszamennék, ha lehet.

Mr. Jones aggodalmas arccal érdeklődött:

Megmondaná miért, csak a statisztika miatt? Megjegyzem, van néhány polgárunk, aki imád statisztikával foglalkozni. Természetesen ön dönt, mi nem befolyásoljuk.

A fiatal férfi, gondolkodás nélkül válaszolt: – A metál, és a sok, túl jó fószer miatt!

Nem, itt valóban nincs havy metal, mert a tapasztalat szerint sokakat kihozna a sodrából, vagyis abból a nyugodt és kiegyensúlyozott mederből, amelynek mentén idekerült. Persze, joga van visszamenni, ha mindezt unalmasnak találja. Kérem, szóban is tehet úgynevezett Felejtés nyilatkozatot. Itt a szó nem száll el! Ha a küszöböt visszafelé is átlépi, azonnal elfelejt mindent erről a helyről. Rendben?

Viszontlátásra, Juan Rulfo! Lehet, hogy hamarosan újra találkozunk – tette hozzá Fances.

Elfogytak az emberek, és úgy tűnt, aznapra bezár a piréz határ befogadó állomása.

Van kérdésük? – tette fel a kérdést szórakozottan Mr. Jones.

Frances mosolyogva fordult feléje.

Nekem igen. Már legalább fél tucatszor dolgoztunk együtt, de magáról semmit sem tudok. Megengedi?

Mr. Jones intett, és a nő most őrá fókuszált a szemüvegével. – Katolikus pap volt?

Igen. Ez már a múlt. De hittem a munkámban, és a nyájamhoz tartozó lelkeket kivétel nélkül, teljes szívvel-lélekkel szolgáltam. És maga?

Én egy elit masszázsszalonban dolgoztam.

Nem mondja?! És mégis, hogy került ide?

Teljes odaadással tettem a vendégeim kedvére. Egyszerre voltam profi és műkedvelő – mondta a lány hamiskás mosollyal.

De a szíve mélyén asszisztens akart lenni, igaz?– kérdezte Jones.

Igaz, ahogy maga világi, vezető beosztású. Lehet egy provokatív kérdésem? És a nemi orientációja? Ugye, nem...?

Nem, illetve mi nem? De mégsem. Tényleg nem! Mást állítani ebben a világban semmi okom. A női nem érdekel, úgy értve, ha nem mond nemet. Tehát, az ellenkező nem, úgy értve, ha nem ellenkezik. Ma valahogy minden olyan ambivalens!

Úgy látom, egy picit zavarban van. Pedig egész nap a helyzet magaslatán volt.

Frances, azt gondolom, hogy az előéletünk látszólag akadályozhat minket a közeledésben, de szentül hiszem, hogy ezen az apróságon túllépve...

Frances hirtelen a férfi szájára tette a mutatóujját. – Csitt! Most ne beszéljen annyit, Marvin! – Majd csábító hangon hozzátette: – Mondtam már magának, hogy mennyire kedveltem mindig az ilyen kék szemű, ártatlanul jóképű férfiakat?


Rébb Terézia
 

zsidany

Állandó Tag
Állandó Tag
a Pirézia a világ egyik mintaországa 12 képben elbeszélve.

1.mesélő Bohémia oszágfője látogatása

2.mesélő Egy újszülött beszámolója.

3.mesélő Családalapitás elött fiatal pár szemével

4.mesélő Az Ősök tisztelete.

5.mesélő Egy börtönlakó tapasztalatai.

6.mesélő Fák mindenütt avagy természet gyermekei.

7.mesélő A technika ördögei de csak módjával. Közlekedés,gazdaságszervezés

8.mesélő A tudomány csodái új világképpel.

9.mesélő A világ megmentése ,mi és a nagyvilág sürgős teendők

10.mesélő Az anyanyelv és gondolkodás piréz módra, oktatás és media: tv rádió

11.mesélő Békesség és honvédelem a világban piréz módra.

12.mesélő Az igazság a világban piréz módra

13.mesélő legyél te olvasóm. Veled együtt alakul tovább a pirézek országa.


a Pirézia a világ egyik mintaországa 12 képben elbeszélve. részlet…

Narrátor :

Kedves olvasó..helyezd magad kényelembe és jer velem. Elviszlek magammal a világ egy távoli sarkába kicsiny hegyekkel körbeölelt országba. Hol már ősidők óta egy csuda nép él akik a babáikat tündérekkel és mesékkel várják. Ahol a jó mindig győzedelmeskedik és a gonosz elnyeri jutalmát. Ahol tulipánok nyílnak és pásztorsíptól hangos ott a róna.És oda vágyik egyre vissza mindenki aki hazájának tudhatja, éljen bárhol a világban.

Mostanában sok sok nehéz esztendő után ébredezik e nép és csuda dolgok vannak alakulóban. Mindezekről mesélek hogy lássátok nem halt ki a piréz észjárás és a rátermettség. Helyén van a szíve és az esze e népnek és egyszerű gyermekeinek s amikor a világ összedőlni készül kitalálja hogy mit kell tenni.

első mesélő : Bohémia országfője Pirézia országbeli látogatásáról irott beszámoló.

A kölcsönös kapcsolat már régóta elhidegült miután Pirézia vezetése diktatórikus irányba erősen a népe ellen tevékenykedett. A hirszerzőink egy ideje jelezték hogy furcsa változások történnek az országban és nem rég egy diplomáciai meghivás érkezett amelyben felkértek egy tisztelgő látogatásra. A naplómban próbálom visszaadni azt a rengeteg újdonságot amit ezidő alatt tapasztaltam s már a látogatás ideje alatt kértem hogy a jövöben számunkra is nyújtsanak segitséget ilyen módon megújitani az országunkat.

A beszámolómban tömörségre törekedtem mivel lehetetlen ilyen sokmindent részletezni másrészt a piréz észjárásból fakadóan minden világos és egyszerű. Na ja könnyű nekik a nyelvükből fakadóan a gondolkodásukkal vezető helyet foglalnak el a világban. Csak tanulni lehet tőlük.

Képzeljék el a megrökönyödésemet miután a repülőgépem földet ért a szokásos katonai tisztelet adás helyett kenyérrel és sóval fogadott egy diszes ruhába öltözött család (papa,mama gyerekek mint kiderült egyik piréz népcsoport viseletében láttam őket , de később kiderült hogy mindegyik csoport vállal ilyen vendégfogadást kivétel nélkül és ezt teljesen természetesen teszik.) elmondták hogy lehet hogy régen a katonai fogadások a látogatók elrettentéséül voltak igy mutatták be hogy nem félünk tőletek mert bátor katonáink vannak. Manapság a megváltozott országban erre semmi szükség hisz az általunk igazgatott igazságos ENSZben életbe léptették azt a világszabályt hogy minden ország csak a saját határain belűl állomásoztathat hadsereget.

Mindezt már a családfőtöl tudtam meg amig a repülőtértől utaztunk a család otthonába egy teljesen hangtalanul suhanó elektromos járműben. Az utakon mindenütt újszerű autókat láttam eltüntek a benzinnel és gázolajjal közlekedő gépek viszont ami feltünt hogy sehol nem volt kamion és ez nem azért volt mert különleges VIP státusszal közlekedtünk hanem mert teljesen átszervezték a szállitási rendszert. Rengeteg szállitást megszüntettek a helyi és környékbeli termesztési módszerek , a mindenütt kiépitett élelmiszer előállitó üvegházak kiépitésével az 50 km körzetből származó helyi termékelőállitással igy a megmaradó szállitási feladatok a vasútra és nevessetek léghajókkal kerülnek kivitelezésre.

Majd ezekről még később mesélek de inkább a legfőbb változásokról teszek említést mivel minden változás ennek alapján történt. Megérkeztünk a vendéglátóink birtokára (igy emlitették “birtok” majd később ez is értelmet nyer! ) és miután vendégűl láttak minden földi jóval (az egyik meséjükben szó van a terülj ,terülj asztalkámról) a családfő teljeskörüen átfogó előadást tartott az elmúlt időben bekövetkezett változásokról annak ellenére nagyszerű volt az előadás hogy az Ö végzettsége egyszerű szakmunkás. (ez később derült ki amikor néhány szóban a saját mgát és családját is bemutatta ).

A változás akkor indult el amikor néhányan rájöttek a történelmi küzdelmek sikertelenségek okaira.A fennálló és a népet semmibe vevő vezető csoportok lehetőségeivel szemben nincs lehetőség arányban azonos erővel fellépni hisz az erőforrások kizárólagos birtokosai. Helyette szellemileg egy teljesen új rendszer kidolgozását kezdték meg amely hála egykor élt elődeiknek már készen állt csak régóta elfeledték. Az alapja csupán néhány törvényen nyugszik amelyet már fiatal koruk óta megismertetnek és ennek segitségével az egész társadalomban kezelhetőek a viszonyok tisztán és világosan. Megalapitották az első és egyetlen bankjukat amelyben az elszámoló rendszerüket működtették tisztán elektronikus úton amely mióta sikeresen teljes körben működik felszámolta a munkanélküliséget és jólétet és bőséget hozott el mindenki számára. Mi a titka kérdeztem? Három lényeges pontja van: tisztán elektronikus ezért nem lehet korrupcióra használni hisz minden művelet átlátható és ellenőrizhető. (Itt nem azt a fajta ellenőzést kell érteni hogy visszaélnek vele és rosszra használja az állam a lakosaival szemben) fix árfolyamú ugyanis itt a tőzsde és minden olyan pénzügyi terület (még az adóhivatal is…hahaha) megszüntetésre került amely csak arra jó hogy munka nélkül nagyon sokan elvonják a mások által termelt jövedelmet. és kamat mentes. Ezt először én sem értettem meg de elmagyarázták :

A pénzkibocsátás joga az államé amely igy mindig annyi pénzt juttat a gazdaságba amely az éppen kitűzött cél megvalósitásához kell.( például ha iskolát,sportcentrumot és utakat kell épiteni az állam a megtervezett (a tervben az utolsó szögig minden benne van az összeg épitési anyag a munkabér, a tervezési dij, a szállitási dij , a helyreállitási vagy fásitási dij stb) létesitmények ellenértékét a kibocsátással biztositja de ebbe is tettek egy szokatlan csavart ezek a pirézek . A központi tervgazdálkodás kezelésében eleve az adott gyáraknak kerül kifizetésre az épitőanyagok előállitása ezért ők az adott helyszinre leszállitva teljesitenek ahol a szakembergárda a koordinált szállitással már nem is foglalkozik hanem a felépités és megvalósitás a feladatuk. Amikor mindez elkészült a kibocsátott pénz (amit itt inkább értékmérőként neveznek) fedezete megvalósult immár egy fizikailag létező termék. Akit érdekel bővebben egy korabeli irónő (sajnos Ő már nem érte meg a gondolatai megvalósulását) az emberszabású szervezet és a hatalom nélküli társadalom c könyveiben nagyon jól megfogalmazta.

bevezetésre került az egységes azonositó és elektronikus pénz és adattárca amely minden információval szolgál és ezzel lehet mindenütt érvényesülni.

az alapjövedelem alkalmazása szokatlan módon nagyon hamar elfogadottá vált miután látták az emberek hogy mennyire más világot hoz el mint ahogy előszőr gondolták. Egyesek még a kezdetekkor akkor is értelmetlen munkára fogták volna embertársaikat ha utána kidobják a munka végeredményét mondván hogy ingyen pénzt nem adhatunk. Az alapjövedelem számos előre nem felmért területre is pozitiv hatást gyakorolt, a bűnözés igaz a törvénykezés megszigoritásával együtt megszünt ugyanis nem volt szükség az alapellátás biztositásával ellopni mástól valamit azért hogy élelemre vagy más valós vagy fölösleges dologra szert tegyenek azok akiknek ez volt a lételemük. A pirézek őri törvényei is legfőbb bűnnek tartották a lopást ezért még a kézlevágást is alkalmazták amely újbóli bevezetésével az első néhány eset után erősen tudatosult az új világ ereje,amelyben a tisztességes és becsületes igaz embernek nincs félnivalója aki pedig vét a szabályok vagy törvények ellen kell hogy számoljon a következményekkel.

A változás elhozta a tulajdonviszonyok rendezését azáltal hogy minden jog és tulajdon a fő hatalom kezébe került és ezután az egyes honpolgárok már csak birtok joggal birtak amely ilyen értelemben csak egy pontban tér el a tulajdon jogtól hogy nem adhatja el és nem semmisitheti meg a birtokában lévő ingatlan vagy ingó birtoktestet. Ez a gondolat összefüggésben van azzal a törvényükkel is amelyben kizárolagosan a piréz honpolgárok birtokolhatnak az ország javaiból és minden az ő szolgálatukra kell hasznosuljon.

itt most átadom a szót a második mesélőnek hogy legyen lehetőség megismerni egy teljesen másik szempontot is.

második mesélő egy újszülött..

Én most érkeztem ebbe a csodálatos országba ahol a pirézek élnek de már jó előre mindent arra készitettek elő hogy nekem jó legyen.

Az apukám és az anyukám mikor megismerték egymást és elhatározták hogy családot alapitanak elindultak megkeresni azt a helyet ahol élni szerettek volna. Ehhez legalább 1 hektárnyi területet választhattak amely a leendő birtokuk lesz és ahol felépíthetik azt a házat amelybe élni szeretnének és ahol minket is felnevelhetnek.

Ezeket a korszakalkotó gondolatokat egy bizonyos V. Megre tanulta Anasztáziától aki tanitásaival segitett megoldani az emberek újbóli visszatérését a természetbe. Hisz azok akik nap mint nap tevékenykednek az egy hektáros területükön ami nem is igényel sok időt sokkal de sokkal egészségesebbek és boldogabbak lettek mint a korábban városokban összezsúfolt emberek. Igy a minden napokban már nagyon sok idő jut a boldogabb tevékenységekre lehet jókat beszélgetni , találkozni a rokonainkkal és barátainkkal vagy olyan tevékenységet végezni ami örömmel tölti el az emberek lelkét.

A terület mindent biztosit a sokféle gyümölcsfa és növény betelepitésével a ház körül ami az élet és önellátás elkezdéséhez kell. Itt is visszatértünk az őseink tudásához , voltak korábban az oszágunkban olyan vidékek ahol százéves gyümölcsfák teremtek 5 -6 mázsa gyümölcsöt. Utolsó pillanatban sikerült újra éleszteni az oltás tudományát és el szaporitani ezeket a különféle gyümölcsfákat. Aki állatokat is szeretne tartani annak igény szerint még további területeket is tudnak biztositani, a mi családunk már nem bántja az állatokat és nem eszi meg őket hisz barátainknak tartjuk.Majd ha már tudok szaladni jó játszó pajtásaim lesznek a kiskutyák és báránykák aki nem félnek tőlem és én se félek tőlük. Lesz bőven időm rá mert legalább 12 éves koromig az anyukám szoknyája mellett leszek , nem kell bölcsödébe és óvodába járnom hisz otthon fogok mindent ellesni és megtanúlni az anyukámtól. Manapság a világ beköltözik az otthonunkba és a tudás elérhető mindenki számára. A nagypapám emlegeti időnként “ Ha valaki ma azt mondja hogy nem tudom akkor ott baj van, hiszen az interneten a cipőfűzéstől az űrhajó épitésig mindent meg lehet tudni, csak akarni kell” Sokat játszok a nagyszüleimmel akik elmesélik hogy éltek Ők gyerekkorukban ami sokkal de sokkal rosszabb volt mint most. A mosollyal az arcukon gyakran mondogatják látjuk hogy volt értelme tenni a dolgunkat hogy minden jobbra forduljon….


kedves olvasó itt véget ér helyszűke miatt az ismertető ha tetszett igazán helyettesitheted az összes piréz kifejezést magyarral.. és ha szeretnél Te is pirézként élni a honpolgárság igényelhető
 

daisy1m

Állandó Tag
Állandó Tag
CH-nak szeretettel!

"Az én vezérem bensőmből vezérel!
Emberek, nem vadak -
elmék vagyunk! Szivünk, mig vágyat érlel,
nem kartoték-adat.
Jöjj el, szabadság! Te szülj nekem rendet,
jó szóval oktasd, játszani is engedd
szép, komoly fiadat!"
(József Attila: Levegőt!)

Álomországunk: Pirézia

Pirézia 875 éves fennállása alkalmából szervezett konferenciánk hamarosan véget ér.

Büszkék lehetünk az eredményeinkre! Kiemelnék néhány mondatot a korábbi előadásokból:

``Megterveznénk és meg is valósítanánk egy bevándorlási lehetőséget... '' (Charly)

``Aki egészségügyileg alkalmas a magányos idős emberek körüli munkák elvégzésére, azt, mint szociális munkát rájuk osztanám.'' (Istarea)

``Egyre többször mondják viszont azt az arany igazságot, hogy amin nem tudnak változtatni ahhoz jó pofát kell ölteni és ebből a városra nézve, már-már tragikus helyzetből előnyt kovácsolva jöjjön ki a város, úgy, hogy sem a törvény sem a emberjogok ne sérüljenek, mert erre különösen kényesen ügyelt a kontinensen működő liberta, régi nyelvezetén rendőrség.'' (Jártó Róza)

``Hisz e pátriában minden megadatott,
Amit a teremtő javunkra adhatott.
A kérdés, hogy milyen az igazi énünk.
Hogy az életünkért, vagy ellene élünk.''
(egyúrazűrből)

``A megszületett törvény hetek alatt jogerőre emelkedett, s a nép, mint minden, számára jó és fontos törvényt, zokszó nélkül tudomásul vette. Szépen, sorban járultak az Okmánykezelő Intézetekbe azok, akik olyan riasztóan hosszú névvel éltek, mint Takáts Krisztina, vagy Meződi Elemér, s kifejezetten szégyellték magukat a Hoffbauer Anasztáziák, Késmárki Tamás Zoltánok, és a többi gazdaságrontók.'' (Hellenbárt)

``Azaz nem is a világnak, hanem inkább az USA-nak... Utólag kiderült, hogy ez volt egész történelme során az USA legislegjobb befektetése: Pirézia megalapítása.'' (advocatus_diaboli)

``A társadalomban csak akkor tűnik el a félelem, ha az emberek folyamatosan társadalmi kapcsolatban élnek, ahol ismerik egymást, egymás álláspontját, ahol tisztelik is egymást és átérzik a másik esetleges hátrányos élethelyzetét, segítőkészek és arra mennek, hogy egyértelmű döntéseket hozzanak.'' (Progressor)

``10 éves kortól az alapoktatás magasabb szintű oktatása, kiemelve mindazon tárgyak részltes oktatását, amelyre az ifjú piréz állampolgár érdeklődése irányul. Ezen érdeklődési körök kiválasztására a piréz állam különös gondot fordít, segít és fejleszt.'' (hombárfej)

``Kérdezte elmegyek,
mondtam én maradok.
Hiszen bárhol járnék is,
otthon csak itt vagyok.''
(mirci001)

``A kertek mindenütt szépen megművelve,
Gyümölcsfák, zöldséges, váltják egymást rendre.
Egy-egy portán tyúkok, kacsák szemezgetnek,
Távoli lejtőkön állatok legelnek.''
(koor)

``S miért utálják őket? Mert a Pio-i modellnek a lényege „ahhoz, hogy mi jól éljünk, utáljon meg mindenki más, aki nálunk rosszabbul él” – s az évek alatt pirézek ezt sikeresen kivitelezték (ami szép teljesítmény).'' (nmikimouse)

``Frances hirtelen a férfi szájára tette a mutatóujját. – Csitt! Most ne beszéljen annyit, Marvin! – Majd csábító hangon hozzátette: – Mondtam már magának, hogy mennyire kedveltem mindig az ilyen kék szemű, ártatlanul jóképű férfiakat?'' (Rébb Terézia)

Azt hiszem itt van az ideje, hogy ne csak az örömteli jelenen, az előttünk álló nagyszerű jövőn, hanem a munkával teli múlton is gondolkozzunk el, ezzel tisztelegve Pirézia létrehozói előtt.

Ahogy advocatus_diaboli említette előadásában, ``Pirézia megalapításának ötlete egy Észak-amerikai internetes fórumon bukkant fel először'', és jelenleg minden kutató egyet is ért ezzel. Sok részletet azonban máig sem ismerünk.

Pirézia ünnepélyes megalapítása 700 évvel ezelőtt történt. Tudjuk, hogy az informális állam már 175 évvel korábban, azaz 875 évvel ezelőtt létrejött. Sajnos a korabeli, és nem mindig átgondolt törvények következtében 750 évvel ezelőtt a szerverek adatállományait szinte kiradírozták. Jobban féltek egy esetleges illegális tartalomtól, mint amennyire ragaszkodtak a kulturális értékeikhez. Felbecsülhetetlen károk keletkeztek az archivált anyagok törlése miatt.
Addigra a nyomtatott könyvek, a lemezeken levő zenék, a filmen levő mozgóképek nagy része már megsemmisült, és akkor a elkezdték a digitális anyagot is törölni.

Országunk történelmének rekonstruálásához így igen kevés és hiányos adat állt rendelkezésünkre. Az áttörést a kutatásaimban egy majdnem teljes épségben megmaradó szerver megtalálása jelentette. Hihetetlen kincs!

Azt már korábban is tudtuk, hogy az internetes fórumra maguk a fórumozók CH néven hivatkoztak. Hogy ez mit jelentett, arról eltérnek a vélemények. Idézném itt a CH című mondókát, amit ma már minden kisiskolás tanul az első történelem órán:

Netán metán?
Sok a H hiány.
Láncgörbe, a páros függvény?
Társaságnak inkább hinném.
Svájci óra, szuper pontos?
Az sem, nekünk másért fontos:
Pirézia őse CH.

[Metán: $CH_4. A láncgörbe, a két szélén felfüggesztett lánc alakját leíró függvény ch x=(e^x+e^{-x})/2. A Svájci Államszövetség betűjele CH.]

Annyi világos, hogy CH állampolgárai elég szétszórtan éltek a világban. Fogalmazásuk, nyelvhasználatuk is nagy eltérést mutat. Országunk egyik hivatalos nyelvének az ősét használták, a magyart. Mivel a szerver Kanadában bukkant fel, arra következtetek, hogy a CH két ország kezdőbetűjét rövidíti. A két ország Canada és Hungary, ahogy akkor angolul nevezték őket. A fórumot nem is Pirézia elődjének szánták. A magyar nyelvet és kultúrát támogatták. Olyan sikeresen, hogy a magyar nyelv elterjedt, jelenleg Pirézia egyik hivatalos nyelve.

Amitől a szerver óriási kincs, az a végtelen sok irodalmi, zenei, művészeti anyag, ami rajta van, amihez sehonnan nem jutottunk volna hozza. Sőt, ennél is több. A hozzászólásokból képet kapunk a korabeli mindennapi életről, hogy mit ettek az emberek, hogy mivel töltötték a szabadidejüket, hogy hogyan vélekedtek a világ eseményeiről, stb. Sok tudós fog dolgozni azon, hogy mindez közel kerüljön mindenkihez. Ha megértjük, honnan és hogyan indultunk, még jobban fogjuk értékelni a jelenünket és a jövőnket is.

Amit eddig ki tudtunk olvasni az adatokból, az az a tény, hogy Pirézia alkotmányát már a CH-ban lefektették. Alapelv, és a legfőbb elv volt a másik ember tisztelete. Aki nem megfelelő hangnemet használt, aki másokat sértegetett, elveszítette állampolgárságát. A rendet {\it kormányosok} felügyelték, ők voltak a végrehajtók. Még nem tudjuk pontosan, hogy kik voltak a {\it kormányosok}, és azt sem, hogy a tagok választották őket, vagy önként jelentkeztek, vagy valaki kijelölte őket. Azt sem tudjuk, hogy a törvényeket ki hozta. Az államforma sem világos, mert egyrészről az alaptörvény betartása mellett mindenki teljesen szabadon gondolkodott és cselekedett, másrészről eddig nem találtuk nyomát semmiféle olyan szavazásnak, amely az alaptörvényt érintette volna. Most leginkább azt feltételezzük, hogy egy bölcs uralkodó vagy valamilyen, bölcsekből álló tanács vezette az országot. Tudósaink folyamatosan elemzik az adatokat.

A CH tagjai önként és önzetlenül segítették egymást. Felismerték, hogy ez az együttműködés hatékony, Úgy gondoljuk, hogy a tagok egy idő után még szorosabb kapcsolatot akartak. Ez a törekvésük felerősödhetett a Nagy Adatvesztés után. Szükségük volt egymásra, mert szükségük volt a kultúrára, és ebben főleg csak a többi tagra tudtak támaszkodni.

Nem tudjuk, hogy kik és miért döntöttek a névváltoztatás mellett. Annyi világos, hogy 700 évvel ezelőtt már Pirézia néven vették fel országunkat a Föld országainak hivatalos tagjai közé.
Büszkeséggel tölt el, hogy a CH alapelveit követve mindenki számára vonzó országot hoztunk létre, és egyre nő azoknak a száma, akik állampolgárságot kérnek, és egyre kevesebb embertől kell megvonnunk az állampolgárságot az alapelvek be nem tartása miatt.

Továbbra se felejtsük el értékelni a magyar nyelvet, becsüljük meg a kulturális értékeket, köszönjük meg a CH-nak, hogy segítette a hozzáférést, és vigyázzunk, hogy ezek az anyagok elérhetőek legyenek 800 év múlva is. Remélhetőleg a most megtalált szerveren levő kulturális anyagot néhány hónapon belül közzé tudjuk tenni.

Befejezésül egy vers egy magyar költőtől a most talált szerverről:

``A rakodópart alsó kövén ültem,
néztem, hogy úszik el a dinnyehéj.
Alig hallottam, sorsomba merülten,
hogy fecseg a felszin, hallgat a mély.
Mintha szivemből folyt volna tova,
zavaros, bölcs és nagy volt a Duna.''
(József Attila: A DUNÁNÁL)
 

Csatolások

 • Pirezia.pdf
  92.7 KB · Olvasás: 1

iknes

Állandó Tag
Állandó Tag
A pirézek álomországában az állam tudomásul veszi és elfogadja, hogy szabad emberek elhatározásából született, ezért az állam van alárendelve az egyénneknek és nem fordítva.

Négy fontos dolog van amit minden erőforrást felhasználva maradéktalanul támogatni kell.
 • oktatás
 • kultúra
 • egészségügy
 • környezetvédelem
Ha az megvalósulna, akkor tanult, művelt, egészséges, független emberek élnének tiszta környezetben.
Ez lenne a pirézek álomországa.
 
Utoljára módosítva:

Georgina Bojana

Őstag
Fórumvezető
Rádiós
Kormányos
A beérkezett, értékelhető pályázatok közül az első három helyezést érték el Hangsúlyozzuk, ez a jelenlegi állás.

istarea 19 ponttal I. helyezést,
hellenbárt 18 ponttal II. helyezést,
Jártó Róza 17 ponttal III.helyezést értek el

A nyerteseknek gratulálunk!

Pályázaton kívül lehet a témát tovább folytatni.

A kiírásnak megfelelő de kevesebb lájkot kapott tagjaink a jelenlegi állás szerint az alábbiak:
Charly2016 és Kisgyörgy Ágnes 16-16 pontot, Dorotea 13, Progressor 12, Koor 11, nmikimouse 10,hombarfej 9, Ketllkedő 6,
Zsidany 4, deisy1m 4 pontot értek el.
 
Utoljára módosítva:

Istarea

Állandó Tag
Állandó Tag
Csatolás megtekintése 1504097

[av=bcenter|2016. Nov 13.-i adás]http://canadahun.com/radio/759-2016_Nov_13_i_adas.mp3[/av]

* Kovats Kornelia; Szingli és kék vérű sztárok
* Dr Gepesz; Canadahun idezeteibol....
* Zene,zene minden mennyisegben
* Szuletesnaposok koszontese
* Georgina Bojana; RETRO Kalendarium/42/
* Grandy -tol a RádióZsúr
* Marian Nosztalgia club

* Kviz
* Palyazatunk Nyerteseinek gratulalunk!A mai musor kesziteseben kozremukodtek:
Marian, Nelly , Dr Gepesz, Grandy, Georgina Bojana
Koszonom munkatokat!
Remeljuk kellemes perceket szereztunk ezzel a ket oraval valamennyiotoknek.
----------------------------------------------------
Palyazatunk Nyerteseinek gratulalunk!

Köszönöm szépen a bélyegalbumot megkaptam.
Külön köszönet Flamingónak aki postázta nekem, ugyanis a 6-8 órás utazást nem tudtam volna vállalni.
Képek az albumról:
 

Csatolások

 • 20161118_092706.jpg
  20161118_092706.jpg
  949.7 KB · Olvasás: 1
 • 20161118_092731.jpg
  20161118_092731.jpg
  1,011.2 KB · Olvasás: 2
 • 20161118_092822.jpg
  20161118_092822.jpg
  1.2 MB · Olvasás: 1
 • 20161118_092852.jpg
  20161118_092852.jpg
  1.2 MB · Olvasás: 1

Jártó Róza

Állandó Tag
Állandó Tag
Kedves Barátaim!

Kissé gyengélkedem, így ritkán lehetek köztetek. De ha én nem jövök, azért kapom a hírt az oldalról rendszeresen. Most ez érkezett:

istarea 19 ponttal I. helyezést,
hellenbárt 18 ponttal II. helyezést,
Jártó Róza 17 ponttal III.helyezést értek el

Engedjétek meg, hogy szeretettel gratuláljak a nyerteseknek, tehát mindenkinek aki részt vett a a CanadaHun - Kanadai Magyarok Fóruma által kiírt, Építsd fel a Pirézek Álomországát pályázatán. Külön köszönet mindenkinek aki elolvasta az írásokat.

Én ezt tettem és mondhatom nagyon tetszett minden alkotás. Bevallom nektek,, hogy nem irigylem a zsűrit, de azt sem aki döntött a sorrendről mert én úgy éreztem, hogy a maga nemében minden írás páratlan, érdekes, lebilincselő, olvasmányos volt.

Jómagam a Torontó város Pluzzl-játékát kaptam elismerésül aminek nagyon-nagyon örültem a családommal együtt. Az ajándék már itt van nálam, a múlt héten meg is érkezett.

Kedves Barátaim! Sokat gondolok Rátok és ha sikerül kiraknom Torontó városát akkor elmesélem, hogy ez hányónknak és mennyi ideig tartott.

További szép estét.

Szeretettel küldöm üdvözletem innen Magyarország Viharsarkából, Orosházáról:

Jártó Róza
 
Utoljára módosítva:

Istarea

Állandó Tag
Állandó Tag
----------------------------------------------------
Palyazatunk Nyerteseinek gratulalunk!

Köszönöm szépen a bélyegalbumot megkaptam.
Külön köszönet Flamingónak aki postázta nekem, ugyanis a 6-8 órás utazást nem tudtam volna vállalni.
Képek az albumról:

Gratulálok a többi pályázónak.
Nagyon érdekes írások jelentek meg.
hellenbárt-nak és Jártó Róza-nak gratulálok a helyezésekért.

Remélem a jövőben még lehet ide "Álomországról" írni.
Szeretettel.: Istarea.
:):dr_175:
 
Oldal tetejére