Paralimpia london 2012

T

TH6777

Vendégimagesimages


"A sport a legalkalmasabb annak bebizonyítására, hogy a fogyatékkal élők is élhetnek teljes életet, és ha az ember nem adja fel, akkor számára semmi sem lehetetlen"


A paralimpia a mozgássérült, látássérült és egyéb fogyatékossággal élő emberek négyévente az olimpiát követően megrendezésre kerülő sporteseménye, amelyet egyre nagyobb közönség -és médiaérdeklődés kísér. Ez a linkgyűjtemény a maga eszközeivel ezt az érdeklődést szeretné kiszolgálni, és ha lehet, még tovább növelni.


A paralimpia rövid története

Nagyon sokan úgy gondolják – tévesen –, hogy a paralimpia szó a paraplégia (orvosi kifejezés az alsó végtagok bénulására) és az olimpia szavak összevonásából adódik.

Mint látni fogjuk, a paralimpia ugyan valób
an a gerincvelő sérülése következtében alsó végtagbénultak sportmozgalmától indult, s ennyi köze van a paraplégekhez, ám továbbfejlődött több fogyatékossági csoportot felölelő, az épekével egyenrangú, párhuzamos (parallel) olimpiai mozgalomig.

Mindannyiunk életében értékkel bír a sport, s ez még fokozottabban így van a fogyatékkal élőknél: a sportolás során kialakított vagy csökkent működésükből felerősített készségek, képességek növelik a környezettől való függetlenséget, elősegítik a társadalomba való beilleszkedést.

A sportoló fogyatékosok múltja több mint száz évre tekint vissza.

Tudunk arról, hogy már 1888-ban létezett sportklub Berlinben siketek részére. A siketek nemzetközi sportszervezete (
CISS) már 1922-ben megalakult. Igaz, ők soha nem csatlakoztak másik fogyatékosságot képviselő szervezetekhez, mind a mai napig világjátékukat önállóan rendezik Silent Games néven.

A testi fogyatékosok sportja a II. világháború után indul útjára a maga nagyszámú katona- és civil sérültjével. A sportban találták
meg azt az eszközt, amely révén a legkisebbre csökkenthetik az egyébként viszonylagos mozdulatlanságra ítélt lét kedvezőtlen következményeit.
Jó félévszázaddal ezelőtt a brit kormány létrehozott egy rehabilitációs központot a gerincvelő-sérülést szenvedett második világháborús veteránok részére a Stoke Mandeville Kórházban, amelyet egy kiváló neurológus, Dr. Ludwig Guttmann („a bénák Coubertinje” – ahogy XXIII. János pápa jellemezte a Római Paralimpián) vezetett. Ami ma már nyilvánvalónak és közhelynek tűnik, az akkor még újszerű volt: a sport gyógyít, függetlenségre nevel, elősegíti a beilleszkedést. A sport az egyik legfontosabb eszközzé vált a rokkant személy rehabilitációjában. A rehabilitációs sport meglehetősen gyorsan fejlődött rekreációt elősegítő szabadidősporttá, s néhány éven belül megtette első lépését a versenysport felé.
1948 július 28-án, a Londoni Olimpiai Játékok nyitónapján Aylesburyben megrendezték az első kerekesszékes versenyeket kórházak és sportklubok részére Stoke Mandeville Játékok néven.

Nemzetközivé a rendezvény 1952-benvált azáltal, hogy a holland veteránok is csatlakoztak a mozgalomhoz megalakítva egy nemzetközi szervezetet (ISMGF –International Stoke Madeville Games Federation).

Így az első nemzetközi játékokon
Stoke-Mandeville-ben már 2 nemzet 130 gerincvelősérült kerekesszékes versenyzője vett részt.

A mozgássérült atléták versengésének olimpiai jellege első alkalommal
1960-ban a Római Játékokon volt. Itt is csak gerincvelősérültek vettek részt, de már a 23 nemzet 400 versenyzőjének a nyitó ünnepséget az Olimpiai Stadionban tartották, az események ugyanazokon a versenyhelyszíneken zajlottak, mint az Olimpián.

1964-ben, Tokióban
folytatódik az a hagyomány, hogy az olimpiai helyszíneken bonyolították le a most már 5 napos versenyt 15 versenyszámban 22 nemzet 390 atléta részvételével.

Akihito trónörökös is megjelent a nyitó ünnepségen, a versenyzőket pedig az olimpiai faluban szállásolták el.

Új versenyszámok a 60 m és a 240 m váltó, a diszkoszvetés, a súlyemelés és a kerekesszé
kes szlalom.

1968-ban
megszakadtak a tárgyalások a Mexikói Olimpiát szervezőkkel, de Izrael elvállalta a 29 országból érkező 750 sportoló versengésének megrendezését. Először fordul elő, hogy nagyszámú nézősereg kíséri figyelemmel az eseményeket. A nyitó ünnepségen 25 ezren vannak, a kerekesszékeskosárlabdadöntő telt ház előtt zajlik Tel-Avivban.

1972-ben Heidelbergben
tartják a játékokat, amelyet először neveznek
Paralimpiának és utoljára vesznek részt csak kerekesszékesek, ez alkalommal 42 országból 1004-en, közülük 273 nő.

A média is nagyobb érdeklődést tanúsít a játékok iránt. Új versenyszámmal bővül a paletta: a négyvégtagbénultak (tetraplégek) 40 m versenyével. Bemutatkoznak a vakok a csörgőlabdában és a 100 m-es futásban, valamint az amputáltak atl
étikai számokban, azaz még nem hivatalos résztvevői a Paralimpiának.

Az 1976-os Torontoi Paralimpián a vakok és az amputáltak versenyszámai már hivatalosan is részei a teljes programnak, melyet első alkalommal a fogyatékosok két nemzetközi szervezete (az ISOD és az ISMGF) együttesen vezényelt le. Megszületett a különböző fogyatékosságú csoportok nemzetközi sportversenyeinek egyesítésének gondolata.
Ugyanebben az évben rendezik meg az I. Téli Paralimpiai Játékokat Svédországban.
A sporteszközök technológiáj
a is szerephez jutott ezen a versenyen, hiszen a sportolók egyénre és az adott versenyszámra készített kerekesszékekben vetélkedtek. Újabb versenyszámokat is megrendeznek a most már ovális pályán: 200, 400, 800 és 1500m.


31.jpg


Moszkva nem élt a lehetőséggel, hogy házigazdája legyen a Paralimpiai Játékoknak
1980-ban.

42 ország 2000 sportolóját a hollandiai Arnhem
városa látta vendégül.

Itt debütáltak az agyi eredetű mozgászavarban szenvedő sportolók.
A sportberendezések és a szervezés a legmagasabb igényeknek is megfeleltek, így sorra dőltek meg a rekordok.

A fogyatékosok nemzetközi szervezetei közötti alapvető problémára utalt
1984-ben a megosztott helyszín annak ellenére, hogy egy un. Koordinációs Bizottság (ICC) szervezte a Játékokat a két hagyományos (ISMGF és ISOD) szervezet helyett.
Az összes kerekesszékes szám - köztük első alkalommal a maratoni verseny -Angliában,
Aylesburyben kapott helyet 41 ország 1100 sporttolójának részvételével.
Egyidejűleg
New Yorkban a többi fogyatékossági csoport versenyszámait rendezték meg 45 ország 1750 sportolójának.

Ez az első alkalom, hogy az olimpiai zászló lobogott mindkét helyszínen, kifejezve a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) támogatását.


Szöul, 1988
igazi fordulópont a paralimpiaimozgalom történetében, amely befogadtatott az olimpiai családba. A Paralimpia valóban az Olimpiai Játékokkal vált egyenrangúvá, „pallellé” értékben és mértékben.
Az Olimpiai Szervező Bizottság „rásegített” a Paralimpiai Bizottsának.

Ettől kezdve az Olimp
iai Játékok után annak helyszínein rendezik meg a Paralimpiát. Koreába 61 ország küldte el 3050 sportolóját. Bevezetik a dopping-vizsgálatokat.


4..jpg


Barcelona, 1992
a paralimpiai mozgalom fejlődésében további lépést jelent a légkörét és tömegvonzását illetően. Nagy siker.

82 ország 3500 sportolójának vetélkedését 1,3 millió néző tekintette meg.

A tenisz első alkalommal szerepel.


Néhány sportágban először alkalmazzák az un. „funkcionális osztályba sorolást”


. Egy hé
ttel később Madridban rendezik meg a Paralimpiát a tanulási nehézséggel rendelkező sportolóknak (73 ország és 2500 sportoló). Ez a kategória atlétikában és úszásban Atlantában már a hivatalos programba is bekerül.

Atlanta, 1996. augusztus 15-28. X. Paralimpia
minden rekordot megdönt részvevő országok (102), sportolók (4000) száma tekintetében.

Olimpiai csúcsok születnek.
A 17 sportág: asztalitenisz, atlétika, boccia, cselgáncs, csörgőlabda, erőemelés, futball, gyeplabda, íjászat, kosárlabda, kerékpározás, lovaglás, lövészet, tenisz, úszás, röplabda, vívás. A rögbi és a vitorlázás bemutató jelleggel szerepelt, míg Sydneyben a hivatalos program része lesz.
A Játékokra némi árnyékot vetett a gyenge szervezés és az Olimpiai és a Paralimpiai Szervező Bizottság e
gyüttműködésének hiánya.

A Millenniumi Játékok, Sydney 2000
újabb rekordokat fog dönteni.
A hivatalos programba kerül a rögbi és a vitorlázás, viszont nem szerepel a gyeplabda.

Az október 18. és 29. között rendezendő Játékokra 18 sportágban 125 országból több mint 4000versenyzőt várnak, és 561 aranyérmet osztanak ki.

A versenyekről 2500 újságíró tudósít majd.


Mint látható, a paralimpiai mozgalom nagyon sokat alakult a kezdetektől napjainkig.
Egyre inkább a résztvevő sportolók teljesítménye kap hangsúlyt, semmint fogyatékossága.

Hasonló utat bejárva formálódtak a fogyatékosok sportjának nemzetközi szervezetei is. A kerekesszékes versenyeket szervező nemzetközi szervezet (ISMGF) után Veteránok Világszövetsége égisze alatt megalakul 1964-ben a Fogyatékosok N
emzetközi Sportszervezete (ISOD) azzal a céllal, hogy olyan fogyatékosoknak is versenyzési lehetőséget biztosítson, akik nem tartoznak az ISMGF-hez, mint a vakok, az amputáltak, az agyi eredetű bénultak vagy egyéb okból sérültek.

Az újonnan létrejött szerv
ezet erőfeszítései az 1976-os Torontoi Paralimpián - amelyen vakok és amputáltak is indulhattak - és az 1980-as Arnhemi Paralimpián – amelyen pedig egy további csoport, az agyi eredetű bénultak indulhattak – eredményeztek sikert.
Céljuk volt még, hogy a különböző fogyatékos csoportok nemzetközi versenyeinek koordinációs feladatait felvállalják.

Mindezek ellenére újabb egytípusú, egy fogyatékosságközpontú nemzetközi szervezetek jönnek létre, mint 1978-ban a CP-ISRA, az agyi eredetű mozgásszervi megbetegedésb
en szenvedők és 1980-ban az IBSA, a vakok szervezetei.

S e négy szervezet hozta létre a Játékokat Koordináló Bizottságot (ICC), tagjai pedig a létrehozó szervezetek tisztségviselői (elnökök, főtitkárok stb.) lettek.
A siketek (akik azért továbbra is távolm
aradtak a közös szerepléstől) és az értelmi fogyatékosok nemzetközi szervezete 1986-ban csatlakozott az ICC-hez. Azonban, egyre nagyobb igény merült fel az egyes nemzetek részéről a nemzeti és területi képviseletre, s végül is ez vezetett 1989-ben az IPC (Internationál Paralipic Commmittee), egy másképp felépülő, új szervezet megalakításához.


5..jpg

2.jpg


A Nemzetközi Paralimpiai Bizottság (NPB) jelképe (lásd fent a zászlón)


A jelkép három zöld,

piros és kék mandalából, azaz keleti filozófiából ismert két őselvet, a jangot és a jint magába foglaló körökből (T’ai ki) áll. Ez a hármasság az NPB mottóját jeleníti meg: „mind, body, spirit”-et, azaz az emberben egységesülő „lélek, test, szellem”-et.

Az öt mandalát az olimpiai karikákhoz hasonlóan elhelyezve a fogyatékkal élők sportjának szimbólumaként az 1988-as Nyári Paralimpiai Játékokon, Szöulban használták először.
Az 1989-ben megalakuló Nemzetközi Paralimpiai Bizottság (NPB) ezt az ötös mandalát v
álasztotta szimbólumának.

Azonban 1991-ben a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) ajánlására és marketing okok miatt a logót három mandala egy új kunfigurációjára változtatták. A nemzeti paralimpiai bizottságok többnyire szerepeltetik saját logójukban is, így a Magyar Paralimpiai Bizottság logójában is szerepel a három mandala.

6.jpg

Sydney 2000 Paralimpiai Játékok kabalája
(legy)A hat fogyatékossági csoport:


Amputáltak
:
azok a sportolók tartoznak ebbe a csoportba, akiknél legalább egy jelentős izületi rész hiányzik valamelyik végtagban (pl. könyök, csukló, térd, boka). A sportágtól függően ezen versenyzők lehetnek kerekesszékes sportolók is.
Agyi eredetű mozgászavarban szenvedők (CP – cerebral palsy): - az agy olyan területének/területeinek sérülése, amely az izomtónus, reflexek, mozgások és a testtartás végrehajtásáért és/vagy ellenőrzésért felelős, azaz alapvetően az izmok feletti kontroll hiányzik.

Értelmi fogyatékosok:
- az intellektuális képességek korlátoltsága (US standard szerint 70 IQ alatt) - egy vagy két területen az alkalmazkodó készségek/képességek korlátoltsága (kommunikáció, önellátás, stb.) - mindezek 18 éves kor előtti fennállása.

Les Autres:
- ez tulajdonképpen „egyéb” kategóriát jelent (francia szó): azok a sportolók tartoznak ebbe a csoportba, akik igazából a többi mozgásszervi rendellenesség kategóriájába nem illeszthetőek (pl. törpenövés).

Látássérültek:
-
mindazok idetartoznak, akiknek az állapotuk miatt a „normál” látásuknehezített a korrigálhatótól a teljes vakságig terjedő skálán.
Kerekesszékesek: azok tartoznak ebbe a kategóriába, akik alsó végtagjainak legalább 10 százalékos funkcióját elvesztették.

Ennek számos eredete lehet:

- baleseti gerincvelő-sérülés
- spina bifida
- Heine-Medine
- amputáció
- agyi eredetű mozgásszervi zavar
- és minden egyéb nem járóképes sportolóFogyatékkal élők nemzetközi sportszervezeteinek rövidítése és megnevezése:

ISMWSF International Stoke Mandeville Wheelchair Sports Federation

ISOD
International Sports Organization for the Disabled

ICC
International Co-ordinating Committee Sports for the

Disabled in the World
(ma már nem létezik)

CISS
Comité International de Sport des Sourds

IBSA
International Blind Sports Assosiation

INAS-FMHS
International Sports Federation for Persons with Mental
Handicap


[FONT=arial !important]PARALIMPIAI SPORTÁGAK
[/FONT]
Alpesi sí
[FONT=arial !important]
[/FONT]

Asztalitenisz

Atlétika

Boccia

Csörgőlabda

Erőemelés

Evezés

Íjászat

Judo


Kajak-kenu

Kerekesszékes kosárlabda

Kerekesszékes rugby


Kerekesszékes
tenisz

Kerekesszékes
vívás

Kerékpározás

Lovaglás

Sportlövészet


Triatlon

Úszás

Ülőröplabda

Vitorlázás

[FONT=arial !important]
Nemzetköziparalimpiai játékok

[/FONT]
Nyári paralimpiai játékok

<tbody>
</tbody>
1960 ˇ 1964 ˇ 1968 ˇ 1972 ˇ 1976 ˇ 1980 ˇ 1984 ˇ1988 ˇ 1992 ˇ 1996 ˇ 2000 ˇ2004 ˇ 2008 ˇ2012 ˇ2016 ˇ 2020

Téli paralimpiai játékok1976 ˇ 1980 ˇ 1984 ˇ 1988 ˇ 1992 ˇ 1994 ˇ 1998 ˇ2002 ˇ 2006 ˇ 2010 ˇ 2014 ˇ2018 ˇ 2022

Legutóbbi és jövőbeli paralimpiai játékok: 2008, Peking ˇ 2010, Vancouver ˇ 2012, London ˇ2014, Szocsi ˇ2016, Rio de Janeiro

<tbody>
</tbody>


"dr. Guttmann professzor az ISMGF és az ISOD elnöke egy nyilatkozatában ezekről a politikai eseményekről a következőket mondta:

„ Nemzetközi testi fogyatékos sport mozgalmunk annyi mindent tett a testi fogyatékosokért, amire társadalmak és kormányok évszázadok alatt nem voltak képesek.
sportolóink erős ellenzéssel viseltetnek olyan próbálkozásokkal szemben, amelyek játékainkat politikai célokra igyekeznek felhasználni.”
images2012. évi nyári paralimpiai játékokimages


A XIV. Nyári Paralimpiai Játékokat

2012
. augusztus 29. és 2012. szeptember 9.

között rendezik meg
Londonban,Nagy-Britannia
fővárosában,

a 2012. július 27-étőlaugusztus 12-éig megtartandó
XXX. Nyári Olimpiai Játékokatkövetően.


images


London 2012: ismét 33 magyar utazik a paralimpiára

Véglegessé vált az idei londoni paralimpiára kvótát szerzett magyar sportolók névsora: a 2008-as pekingi nyári játékokhoz hasonlóan ezúttal is 33-an utaznak az ötkarikás eseményre.
Alighogy kihirdették az olimpiai keretet, napvilágot látott a paralimpiai mezőny összetétele is a mieinknél. 2008-as pekingi játékokhoz hasonlóan most is harminchárom magyar versenyző szerzett részvételi jogot a paralimpiára.

A Magyar Paralimpiai Bizottság (MPB) tájékoztatása szerint a következő versenyzők lesznek ott az augusztus 29.-szeptember 9. között sorra kerülő paralimpián:


Kihirdették a
paralimpiai csapatot

Berecki Dezső, Csonka András, Pálos Péter
(asztalitenisz),

Biacsi Bernadett, Biacsi Ilona, Kanyó Zsolt, Orbán Csaba
(atlétika),

Sas Sándor, Szávai Csaba
(erőemelés),

Lengyel Mónika
(evezés),

Papp Gábor, Szabó Nikolett
(cselgáncs),

Dávid Krisztina, Gurisatti Gyula
(sportlövészet),

Farkas László
(tenisz),

Csuri Ferenc, Meilinger Csaba, Sors Tamás, Tóth Tamás, Vereczkei Zsolt, Engelhardt Katalin, Illés Fanni, Kézdi Réka, Ráczkó Gitta, Zámbó Diána
(úszás),

Juhász Tamás, Mató Gyula, Osváth Richárd, Szekeres Pál, Dani Gyöngyi, Juhász Veronika, Krajnyák Zsuzsanna, Pálfi Judit
(vívás).

Négy éve, Pekingben egy arany- és öt bronzéremmel zártak a magyarok. Az idei londoni játékokon az elmúlt évi világversenyek eredményei és az aktuális világranglisták alapján nyolc-tíz érem megszerzésében bízik az MPB.


London 2012 – Másfél millió forintot gyűjtöttek a magyar paralimpiai csapatnak

"Budapest, 2012. július 30., hétfő (MTI) – Több mint másfél millió forint gyűlt össze egy gálavacsorán a magyar paralimpiai csapat részére, az adományt egy speciális kisbusz vásárlásához használják fel."


sors_tamas.jpg


Sors Tamás formában van


Az indulók között a paralimpiai bajnok Sors Tamás és Szekeres Pál is megtalálható.

Négy évvel ezelőtt a hazai küldöttség egy arany- és öt bronzéremmel zárt.

A Magyar Paralimpiai Szövetség ezúttal
8-10 megszerezhető éremmel kalkulál."Paralimpia 2012 - Csapatbúcsúztatás miniszteri részvétellel

2012. július 17. 13:57


Balog Zoltán emberi erőforrás miniszter is részt vett a magyar paralimpiai csapat keddi búcsúztatásán a városligeti TóPart rendezvényhelyszínen, ahol azt is bejelentették, hogy a Tesco adománygyűjtő akciójából több mint
35 millió forint gyűlt össze.

"A sport a legalkalmasabb annak bebizonyítására, hogy a fogyatékkal élők is élhetnek teljes életet, és ha az ember nem adja fel, akkor számára semmi sem lehetetlen"
- mondta köszöntőjében Balog Zoltán, majd rákötötte a nemzeti színű szalagot a paralimpiai csapat zászlajára.


20120717KAR_496px1_AK.jpgGömöri Zsolt, a Magyar Paralimpiai Bizottság (MPB) elnöke arról beszélt, hogy bár a 2008-as pekingi paralimpiához hasonlóan ezúttal is 33 magyar sportoló utazik a nyári játékokra, de ez az együttes erősebb a négy évvel ezelőttinél.


"Mindenki nagyon komolyan készült és készül Londonra, amelyre azt is mondhatnánk, hogy az olimpia a paralimpia főpróbája" - jelentette ki a sportvezető, utalva arra, hogy a paralimpia bő két héttel az olimpia után kezdődik, ugyanazokon a versenyhelyszíneken. -

"Azt kívánom a versenyzőinknek, hogy mindannyian elégedetten jöjjenek haza arról az eseményről, amelyre évek óta készülnek."


20120717KAR_496px2_AK.jpg


A csapatbúcsúztatáson jelentették be, hogy a Tesco öthetes adománygyűjtő akciójának köszönhetően pontosan
35 601 017 forintot kapott a paralimpiai mozgalom. Az áruházak pénztáraiban lehetett 200 forintos kuponokat vásárolni, melyek értékesítésének bevételét a paralimpiai felkészülés támogatására fordítja az MPB.

"Nagyon örülünk, hogy ilyen sikere volt ennek a kezdeményezésnek, ennél nagyobb összeget csak akkor sikerült hasonló kezdeményezéssel gyűjteni, amikor az árvízkárosultaknak segítettünk" - hangsúlyozta Gerry Gray, a Tesco vezérigazgatója.

A sportolók nevében Sors Tamás, a pekingi paralimpián 100 m pillangón aranyérmes úszó köszönte meg a támogatást, és társai nevében megígérte, hogy mindenki tudása maximumát nyújtja az augusztus 29-én kezdődő játékokon."
(MTI)


Magyar paralimpiai éremtáblázat
!HelyIdőAranyEzüstBronz
#Róma1960-
#Tokió1964
#Tel Aviv1968
#Heidelberg19721
#Torontó197611
#Arnheim1980
#New York198413115
#Szöul198857
#Barcelona1992434
#Atlanta1996523
#Sydney20004514
#Athén20041810
#Peking20081-5
#összesen:
293450

<tbody>
</tbody>SOK SIKERT...,SZÉP EREDMÉNYEKET...,KITARTÁST...,FELEDHETETLEN ÖRÖMTELI PILLANATOKAT,

A MAGYAR PARALIMPIAI CSAPATNAK!Ha elhiszed, hogy legyőztek - legyőztek.
Ha elhiszed, hogy nem mered - nem mered.
Ha győzni akarsz, de azt hiszed, nem győzhetsz,
Csaknem biztos, hogy nem te leszel a győztes.
(...)
Az élet csatáit nem mindig
Az erősebb, gyorsabb nyeri,
És előbb-utóbb az győz,
Aki, hogy győzhet, elhiszi. "

Walter D. Wintleimages
imagesimages


HAJRÁ
MAGYAROK!


saját coment:
Nem gondoltam soha..., hogy értékesebb lettem volna bármelyik másik versenyzőnél - játékosnál...amig eddigi életem nagyobbik részét aktiv sportolóként éltem..., de sose gondoltam..., hogy sztár lennék..., éveken át keményen dolgoztam mindennap..., és megmaradt a rajongásom a sport iránt..., ami gyerekkorom óta bennem van..., igaz mára már a körülmények mások....,elteltek az ifjuság évei..., a megannyi küzdelem és nyomás...,
a hétköznapi létezés fölhalmozódott bűntudatai... és zavarai, az esetleges lelkiismereti botlások...,(mindenkinek van)..., a kifizetetlen számlák..., az elfuserált lehetőségek..., a por a kanapé alatt....,a randik sorozatós meghiusulásai..., a kínzó családi bajok..., a sulik és vizsgák nehézségei....,a gének könyörtelen börtöne....stb,
-de ezek sokasága átmenetileg sportolás és versenyzés közben...a feledésbe merülnek...,hiszen egy sportoló életében kiszorítja gondolatainkból.... a hatalmas cél és a pillanatnyi feladat komolysága...., mert biza MI sportolók és volt Sportolók...m
egtanulunk -megtanultunk az önfegyelmünkre hagyatkozni!
sokszor az emberek...a barátok és ismerösők azt kérdezték - kérdezik még ma is..., hogy bírtam a nyomást...,a rentgeteg munkát és a "nélkülözést"....,hiszen sok sok dologról kell lemondania.... egy igazi sport embernek...a céljai eléréséért...,
és mint mindig csak azt mondtam...és mondom...: azt csináltam..., amihez a legjobban értettem és szerettem!

Azt gondolom a sport egy nagy iskola a világegyetemben..., ahol minden "versenyző" ugy a vereségből is...,mint a a győzelemből..., sőt mitőbb...jobb híján a döntetlenből....csak tanulhat...
images
images


 

Bihar

Kitiltott (BANned)
Esetleg Londonmban most is valamiféle olompia is zajlik...és ennek az eredményeiről hol hallhatunk?
 

Sch.E.

Állandó Silver Tag
Állandó Tag
Kedves TH!
Köszönöm, hogy megosztottad velünk a commentedben a véleményedet és sportmúltad szerepét a magánéletedben.

„Az úton élsz, nem az út végén”
Márai Sándor
 
T

TH6777

Vendég
Paralimpiák története

A magyar paralimpiai csapat szereplése
2012. 08. 15. 17.24
<right>

</right>

paralimpia2012_JPG.jpg

Augusztus 29-én kezdődnek a XIV. Nyári Paralimpiai Játékok Nagy-Britannia fővárosában, Londonban. Tekintsük át az eddig megrendezett paralimpiai játékokat, és a magyar paralimpiai csapat eredményeit.2008 Peking

A pekingi paralimpián 33 magyar sportoló vett részt, akik egy arany- és öt bronzéremmel tértek haza a játékokról. A legeredményesebb magyar sportoló Sors Tamás volt, aki amellett, hogy világcsúccsal győzött 100 m pillangón, még két bronzérmet is szerzett. Sporttörténelmi bravúrt hajtott végre Szekeres Pál, aki a tőrözők között végzett a harmadik helyen. Ő az első és eddigi egyetlen sportoló a világon, aki olimpián és paralimpián is érmet tudott szerezni. A kínai fővárosban 148 országból több mint 4200 sportoló mérte össze tudását, mindkét szám rekord a játékok történetében. A versenyzők között 1431 érmet osztottak szét, összesen 76 ország sportolói értek el dobogós helyezést. Soha annyi szurkoló nem követte nyomon a helyszínen az eseményeket, mint Pekingben. A Nemzeti Stadionban (Madárfészek) nemcsak a nyitó- és záróünnepségen volt telt ház (92 ezer néző), hanem az atlétikai versenyeken is, de minden sportág versenyei az elsőtől az utolsó napig telt ház előtt zajlottak. A kínai televízióban két csatorna egész nap csak a paralimpia eseményeiről számolt be.

2004 Athén


A négy évvel korábbi, sydneyi paralimpiához képest öt éremmel szereztek kevesebbet a magyar sportolók. Görögországban 38-an képviselték a magyar színeket, és egy arany-, nyolc ezüst- illetve tíz bronzéremmel zárták a játékokat. Az egyetlen első helyet a pécsiek kiváló úszója, Pásztory Dóra szerezte, aki 200 m vegyesúszást nyerte világcsúccsal, ezen kívül szerzett két ezüstérmet. Világcsúcsot döntött 200 m vegyesen Kovács Ervin is, aki ennek ellenére ezüstérmes lett. Kovács az előfutamból a legjobb eredménnyel, világrekorddal került a fináléba, ám ott kínai legyőzője tovább javított a világcsúcson, Kovács a második helyet szerezte meg. Szávai Csaba erőemelésben a plusz 100 kg-osok között eredetileg negyedik lett, ám az előtte végzett iráni emelőről utólag kiderült, hogy doppingolt, ezért eredményét törölték. Szávai érmét Budapestre küldte a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság. Az athéni játékok záróünnepsége egy tragikus kimenetelű görögországi buszbaleset miatt – amelyben hét gyermek veszítette életét – az eredetileg tervezett két óra helyett, alig egy órás volt, és elmaradt a zenés fesztivál, illetve a tűzijáték is. Athénban összesen 304 világ- és 448 paralimpiai csúcs született. Ez volt az első alkalom, hogy a paralimpikonok az olimpikonokkal azonos jutalmazásban részesültek.​2000 Sydney


sydney.jpg


A "Milleneumi" XXVII nyári olimpiai játékok helyszínein, 2000.10.18-29. között került megrendezésre a XI. Paralimpiai játékok.

A négyévenként megrendezendő viadalon Sydneyben 121 ország 3900 versenyzője 18 sportágban mérte össze erejét. A résztvevők egybehangzó véleménye alapján az eddigi legjobban megszervezett játékokat rendezték az ausztrálok.

A magyar csapatot 55 sportoló és 29 kísérő, összesen 84 fővel, 9 sportágban (atlétika, asztalitenisz, cselgáncs, csörgőlabda, erőemelés, tenisz, úszás, ülőröplabda, vívás,) vett részt a versenyeken.
A magyar küldöttségben a paralimpiák során, először fordult elő, hogy minden sportágban edzőt, sőt némelyikben edzőket is delegáltak. Először történt meg, hogy a MR (magyar rádió) és az MTV (magyar televízió) napi rendszerességgel adta helyszíni tudósításait a versenyekről. A magyar parasportolók először tudhatták meg már a kiutazás és a versenyek előtt, hogy az 1-3. helyezések megszerzése esetén milyen pénzjutalomban részesülhetnek.
A magyar csapat 4 arany, 5 ezüst és 14 bronzérmet szerzett és összesen 160 paralimpiai pontot gyűjtött, ami a nemzetek rangsorában a 32 helyre sorolta hazánkat.


A magyar csapat aranyérmesei:

Pásztory Dóra (200 m vegyes úszás). Vereczkei Zsolt (50 m hátúszásban). Sánta Krisztián (100 m hátúszás).
4x50 m férfi vegyes váltó (Majer Gábor, Rácz János, Szedő Tibor, Sánta Krisztián,)1996 Atlanta


atlanta.jpg


A centenáriumi
olimpia helyszínein 115 ország 3500 sportolója küzdött a tizedik paralimpia érmeiért.

Hazánkat 45 sportoló és 18 kísérő képviselte 8 sportágban: asztalitenisz, atlétika, úszás, erőemelés, tenisz, vívás, ülőröplabda, csörgőlabda.

Az IPC döntése értelmében először a paralimpiai játékok történetében az értelmi fogyatékos sportolók is versenylehetőséget kaptak.
E játékokon először fordult elő, hogy különböző versenyhelyszínekre a belépőjegyekért pénzt kértek.

A magyar csapat 5 arany, 2 ezüst, 3 bronzérmet szerzett, és összesen 92 olimpiai pontot gyűjtött, ami a nemzetek rangsorában a 29. helyre sorolta hazánkat.

A magyar csapat aranyérmesei:

Szekeres Pál 2 (törvívás, kardvívás),
Vereczkey Zsolt (50 m hátúszás), Sasváriné Paulik Ilona (asztalitenisz) és a 4x50m-es női vegyesváltó (Zámbó Diana, Ráczkó Gitta, Járomi Mónika, Engelhardt Katalin).1992 Barcelona


barcelona.jpg
Az


addigi paralimpiák történetének legnépesebb mezőnye, 82 nemzet képviseltette magát. Az olimpiai faluban és az olimpia létesítményeiben rendezték meg a játékokat. Az olimpiai szervezőbizottság bonyolította le a paralimpiát is. A nyitó és záróprogram és az egyes sportesemények nagy közönségsikert arattak. A magyar csapatot 42 versenyző és 10 kísérő képviselte.

Becsey János úszó két, míg Szekeres Pál vívó és Vereczkey Zsolt egy-egy aranyérmet harcoltak ki.

A magyar csapat 4 arany, 3 ezüst és 4 bronzérem megszerzésével a nemzetek rangsorában a 25. helyre került.
1988 Szöul


seoul.jpg
A


mozgáskorlátozott sportolókat tömörítő különböző nemzetközi szövetségek 1982-ben létrehozták a Mozgáskorlátozottak Sportszövetségének Nemzetközi Koordináló Bizottságát, az ICC-t. Ezért a nyolcadik paralimpia volt az első, amire egyetlen nemzetközi testület felügyelt.
Mindent kétséget kizáróan a szöuli paralimpia volt a legambiciózusabb az addigi játékok történetében. Külön paralimpiai faluban helyezték el a paralimpiára érkező 62 küldöttség több, mint 3200 sportolóját és az 1000 segítőt. A szöuli Olimpiai Szervező Bizottság beleegyezett, hogy néhány olimpiai helyszínt és segítő közreműködőt átenged a paralimpia számára. Az emlékezetes megnyitó és záró ünnepségen az akkori dél-koreai elnök, Roh Tae-Woo elnökölt. Mindkét ünnepélyes eseményen az olimpia programját mutatták be.
Hazánkat 48 fős küldöttség képviselte Szöulban.

A 35 sportoló közül aranyérmet nyerni sajnos senkinek sem sikerült, így 5 ezüst és 7 bronzérem megszerzésével a nemzetek nem hivatalos rangsorában Magyarország a 40. helyre került.​1984 New York, Stoke Mandeville


usa.jpg
A


New York-i játékokat az amerikai elnök, Ronald Reagan nyitotta meg. A játékokon 1800 sportoló vett rész. A paralimpiai játékok történetében először a paralimpiai fáklyát az olimpiai lángról, a XXIII. Los Angeles-i Olimpia lángjáról gyújtották meg. Így a két esemény szimbolikusan is összekapcsolódott.
A magyar sportolókat a New York-i játékokon 42 fős küldöttség (31 sportoló) képviselte. Sportolóink átütő sikert arattak a 13 arany, 11 ezüst, 5 bronzérem megszerzésével. Jeszenszky Attila és Dukai Géza úszók három-három egyéni elsőséget, Hoffmann Judit, Dr. Tóth András és Stettner Ferenc úszók valamint Szabó Tibor és Oláh József atléták, illetve a 4x50 m-es úszó versenyváltó (Tory György, Stettner Ferenc, Pálinkás László, Jeszenszky Attila ) állhatott a dobogó legfelső fokára. A nem hivatalos nemzetek közötti rangsorban

Magyarországot a 15. helyen rangsorolták.


Mind ez idáig a legsikeresebb paralimpiai szereplést a mozgás- és látássérült magyar sportolóknak az 1984. évi New York-i Fáklya Játékok hozták.​1980 Arnheim


holland.jpgA Szovjetúnió nem rendezte meg a
hatodik paralimpiát, így az a hollandiai Arnheimben került megrendezésre 42. küldöttség 2500 sportolója részvételével.

A versenyeken először indulhattak a központi idegrendszer sérültjei is. A játékokat hivatalosan Margaret hercegnő nyitotta meg.
Magyarország az 1976-os torontói játékok politikai tiltakozásáért, és bojkottja miatt, illetve mert az 1976.és 1980. közötti négy év alatt, egyetlen nemzetközi sport szervezethez sem kérte -ehhez akkor vagy politikai szándék vagy az akkori sporthivatal OTSH, pénzügyi döntésére lett volna szükség- a felvételét.
Így Magyarország nem kapott meghívást Arnheimbe az 1980-as para-játékokra.

E politikai döntés nagyon sok magyar mozgás és látássérült sportolót fosztott meg a világ legmagasabb színvonalú sporteseményétől.

1976 Toronto


toronto.jpgAz első paralimpia, melyen a paraplégiás sportolók mellett látássérült és amputált versenyzők is részt vettek.

A XXI. Olimpiai Játékok szervező bizottsága nem tudta felajánlani az olimpiát megrendező Montreal létesítményeit, ezért az ötödik paralimpiát Torontóban rendezték meg Ontario állam kormányának támogatásával.
A torontói játékokon 42 küldöttség 1600 sportolót nevezett, a tolószékes versenyeken 150 paralimpiai rekord dőlt meg, és 103 világrekord született. A játékok sima lebonyolítását 3500 önkéntes közreműködése segítette.
Magyarország először küldött hivatalosan sportolókat a paralimpiai játékokra. A küldöttség, 12 sportoló és 3 kísérő személyzet a megnyitó ünnepséget követő harmadik versenynap után kénytelen elhagyni a játékok színterét, mert politikai okok miatt a Magyar Népköztársaság kormányának döntése alapján – Dél-Afrika sportolóinak jelenléte miatt (feketék-fehérek közös csapatban) extra államköltségen hazautaztatják versenyzőinket. A három versenynap során Tauber Zoltán asztaliteniszező aranyérmet, Oláh József atléta bronzérmet szerzett. A rendezők az addig elért magyar eredményeket törölte a hivatalos protokollból.1968 Tel Aviv


telaviv.jpgAz 1968. évi paralimpia színhelye Mexikó City lett volna, a XIX. Olimpiai Játékok rendező városa, de adminisztrációs problémák miatt ez nem valósulhatott meg. A játékokat Tel Avivban rendezték meg. A harmadik paralimpián 29 küldöttség 750 gerincsérült versenyzője vett részt. A megnyitó ünnepséget a jeruzsálemi egyetemi stadionban több, mint 25.000 néző kísérte figyelemmel.​1972 Heidelberg


heidelberg.jpgA negyedik paralimpiai játékokra a németországi Heidelberg városában került sor. A játékokra 44 küldöttség ezer tolószékes sportolót nevezett. A paralimpiát a német elnök, Gustav Heineman nyitotta meg a heidelbergi egyetemi stadionban 50.000 néző jelenlétében.
Magánúton részt vett a játékokon Fejes András asztaliteniszező és atléta, aki kerekesszékes kocsiversenyen harmadik helyezést ért el, és egyben megszerezte Magyarország első paralimpiai érmét.​1964 Tokió


A második paralimpiai játékokat 1964-ben rendezték Tokióban. A játékokon 22 küldöttség 390 sportolója


tokyo.jpgvett részt. Hét sportágban rendeztek versenyeket: íjászatban, atlétikában, kosárlabdában, snookerben, úszásban, asztaliteniszben, és súlyemelésben. A paralimpiát a japán királyi család támogatta. A játékokat nagyon gondosan megtervezték, és első alkalommal építettek paralimpiai falut. Ez volt az első paralimpia, ahol megjelent a zászló, poszterek és elhangzott a himnusz.1964-ben alakult meg a Mozgássérültek Nemzetközi Sportszövetsége (ISOD) is, Sir Ludwig Guttmann elnökletével. Ez a szervezet hozta létre a látássérültekre és az amputáltakra, majd később a központi idegrendszer sérültjeire vonatkozó versenyszabályokat.​


1960 Róma


Az első paralimpiai játékokat 1960-ban rendezték meg Rómában. Antonio Maglio, az Ostiaban lévő Gerincsérültek Központjának (INAIL)


roma.jpgigazgatója javasolta, hogy abban az évben a Stoke Mandeville Nemzetközi Játékokra az olasz fővárosban, Rómában kerüljön sor a XVII. Olimpiai Játékokkal egyidőben. Az első paralimpián 23 küldöttség 400 tolószékes sportolója vett részt. Az olasz kormány és az INAIL teljes támogatását élvezte a paralimpia. A „Mozgássérültek Olimpiájának” – akkoriban ezt az elnevezést használták – XXIII. János pápa adott külön jelentőséget, aki audiencián fogadta a résztvevőket.

Egy későbbi alkalommal, mikor a pápa fogadta Sir Ludwig Guttmannt, a modern olimpiai játékok megalapítójához hasonlította őt, és ezt mondotta:

„Ön a mozgássérültek Coubertinje.”


 
T

TH6777

Vendég
Paralimpia 2012 - A Magyar Paralimpiai Csapat - fotók


<right>

</right>

paralimpia2012_JPG.jpgAugusztus 29-én kezdődnek a XIV. Nyári Paralimpiai Játékok Nagy-Britannia fővárosában, Londonban.

A közvetlenül az olimpia utáni eseményen harminchárom magyar sportoló mérheti össze magát a világ versenyzőivel atlétika, asztalitenisz, erőemelés, evezés, judo, sportlövészet, tenisz, úszás és vívás számokban.A Magyar Paralimpiai Csapat:

Asztalitenisz

palos_peter.jpg

PÁLOS PÉTER
berecki_dezso.jpg

BERECKI DEZSŐ
csonka_andras.jpg

CSONKA ANDRÁS

<tbody>
</tbody>

Atlétika

biacsi-bernadet.jpg

BIACSI BERNADETT
biacsi-ilona.jpg

BIACSI ILONA
orban-csaba.jpg

ORBÁN CSABA
Kanyo-Zsolt.jpg

KANYÓ ZSOLT

<tbody>
</tbody>

Erőemelés

sas-sandor.jpg

SAS SÁNDOR
szavai-csaba.jpg

SZÁVAI CSABA

<tbody>
</tbody>

Evezés


Lengyel-Monika.jpg

LENGYEL MÓNIKA

<tbody>
</tbody>

Judo

szabo_nikolett.jpg

SZABÓ NIKOLETT
papp-gabor.jpg

PAPP GÁBOR

<tbody>
</tbody>

Kerekesszékes tenisz

farkas-laszlo.jpg

FARKAS LÁSZLÓ

<tbody>
</tbody>


Kerekesszékes vívás

szekeres_pal.jpg

SZEKERES PÁL
osvath_richard.jpg

OSVÁTH RICHÁRD
krajnyak_zsuzsa.jpg

KRAJNYÁK ZSUZSANNA
dani_gyongyi.jpg

DANI GYÖNGYI

Juhasz-Tamas.jpg

JUHÁSZ TAMÁS

Juhasz-Veronika.jpg

JUHÁSZ VERONIKA

Mato-Gyula.jpg

MATÓ GYULA

Palfi-Judit.jpg

PÁLFI JUDIT

<tbody>
</tbody>

Sportlövészet

gurisatti_gyula.jpg

GURISATTI GYULA
david_krisztina.jpg

DÁVID KRISZTINA

<tbody>
</tbody>


Úszás

Sors-Tamas.jpg

SORS TAMÁS
vereckei_zsolt.jpg

VERECKEI ZSOLT
csuri-ferenc.jpg

CSURI FERENC
engelhardt-katalin.jpg

ENGELHARDT KATALIN

illes-fanni.jpg

ILLÉS FANNI

kezdi-reka.jpg

KÉZDI RÉKA
mellinger-csaba.jpg

MELLINGER CSABA
raczko-gitta.jpg

RÁCKÓ GITTA

toth-tamas.jpg

TÓTH TAMÁS

zambo-diana.jpg

ZÁMBÓ DIÁNA

<tbody>
</tbody>
 
T

TH6777

Vendégimages


images

London 2012: a paralimpia alapítójának lánya a sportolói falu polgármestere


<right>

A paralimpia
</right>

alapítójának, Ludwig Guttmannak a lánya, Eva Loeffler lett a londoni nyári
játékok sportolói falujának a polgármestere.imagesNégy brit hegycsúcson lobbant fel a paralimpiai lángEgyszerre négy brit hegycsúcson lobbant fel jövő szerdán az augusztus 29-én kezdődő londoni paralimpia lángja. Az angliai Scafell Pike-on, a walesi Snowdonon, a skóciai Ben Nevisen és az észak-írországi Slieve Donardon cserkészek gyújtják majd meg a játékok jelképét tűzkővel.


„Így kívánjuk érzékeltetni, hogy valamennyi hazai nemzet rendezőként képviselteti magát a paralimpiai mozgalomban” - jelentette ki Sebastian Coe, az olimpia és a paralimpia szervezőbizottságának elnöke.

A fáklyákat egy napig a négy fővárosban állítják ki, majd onnan viszik őket a Londontól északnyugatra fekvő Stoke Mandeville-be, ahonnan elindult a fogyatékkal élők sportmozgalma: az 1948-as londoni olimpia alatt egy ottani kórházban kerekesszékes versenyeket rendeztek hadirokkantaknak. Az idei paralimpia kabalafiguráját ezért hívják Mandeville-nek.


A négy láng Mandeville-ben egyesül, majd 28-án este 24 órás váltófutás kezdődik London utcáin 580 résztvevővel, s a játékok jelképe így jut majd el 29-én az Olimpiai Stadionban sorra kerülő nyitóünnepségre.

A staféta olyan híres helyeket érint a metropoliszban, mint az Abbey Road kereszteződés, az állatkert, a Piccadilly Circus vagy a Tower híd. A XIV. paralimpia augusztus 29-től szeptember 9-ig tart.


images
A Nemzetközi Paralimpiai Bizottság (IPC) a londoni paralimpia szervezőbizottságával (LOCOG) közösen új sorozatot indított a nyári játékok népszerűsítése céljából. Minden héten kiadnak egy ismertetőt valamelyik, programban szereplő sportágról.paralimpiai sportágak:


úszás


images


Az úszás az 1960-as római játékok óta szerepel a paralimpia programjában. Londonban 75 országból 148 számban 607 úszó méri össze tudását. A versenyzőket sérültségük alapján tizennégy kategóriába sorolták: egytől tízig versenyeznek egymással a mozgássérültek, tizenegytől tizenháromig a látássérültek és a tizennégyes kategóriába sorolták be az értelmi fogyatékkal élőket.


A londoni játékokon az Olimpiai Parkban található, 17500 néző befogadására alkalmas Aquatics Centerben (Vizesközpont) rendezik a versenyeket.
Magyarországot öt-öt női és férfi sportoló képviseli a paralimpián. Pekingben az úszók szerezték a magyar küldöttség egyetlen aranyérmét Sors Tamás 100 m pillangón világcsúccsal elért győzelmének köszönhetően, és az öt bronzból is négyet az ő nyakukba akasztottak.
Az elmúlt időszak eredményei alapján reális esélyük van úszóinknak a pekingi eredménysor felülmúlására.


Z
images
images

ülőröplabda

images
images
images
imagesA sportágat Hollandiában kezdték el először űzni az 50-es években. Talán nem véletlen, hogy először 1980-ban a hollandiai Arnheimben szerepelt először a játékok programjában. A londoni paralimpián tíz férfi és nyolc női válogatott méri össze tudását. A férfiaknál Irán a címvédő és a világbajnok, a nőknél a kínaiak büszkélkedhetnek ugyanezzel a két címmel.


A mérkőzéseket ugyanazokkal a szabályokkal rendezik, mint a röplabdázóknál: csapatonként egyszerre hat játékos lehet a pályán, a mérkőzések három nyert játszmáig tartanak. Egy-egy szettet az a csapat nyer meg, amelyik előbb eléri a 25 pontot, az ötödik játszmában 15 pont kell a győzelemhez. A férfi ülőröplabdázóknál 1,15 m, a nőknél 1,05 m a háló magassága.


Magyarországról sem a férfi, sem a női válogatott nem szerzett londoni kvótát.futball hét játékossal

A sportág 1984-ben szerepelt először a paralimpia programjában. Egy-egy mérkőzés kétszer 30 percig tart, a csapatonként egyszerre hat mezőnyjátékos plusz a kapus lehet a pályán. A pálya hossza 55 méter, szélessége 25 méter, a kapu 5x2 méteres. A paralimpián a nyolc válogatott két négyes csoportban kezdi el a küzdelmeket, az első két helyezettek jutnak be az elődöntőbe, ahol keresztbejátszás után alakul ki a finálé párosítása. A meccseken nincs les, bedobás helyett be is lehet gurítani a labdát, minden más szabály megegyezik a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség előírásaival.

A tornán csak olyan játékosok szerepelhetnek, akik agyi bénulásban szenvednek, ami a mozgásfejlődési zavart jelenti, ezen kívül a ataxiát (izommozgások koordinációjának zavara), hypertoniát (magas vérnyomás) vagy athetosist (túlmozgások, beszédzavar, amit gyakran halláskárosodás kísér) diagnoszizáltak náluk.


Magyarországon a sportág szervezett keretek között nem létezik.látássérültek futballja öt játékossal

Az egyik legfiatalabb sportág a paralimpia programjában találhatók közül: az első hivatalos mérkőzést 1986-ban játszották Spanyolországban, 2004 óta szerepel a nyári játékokon. Csapatonként négy mezőnyjátékos és a kapus lehet a pályán. A futballisták nem látnak, a kapus ellenben igen. A mérkőzéseken a nézőknek csendben kell lenniük, mert a játékosok csak így hallják a labdát, amely minden irányváltoztatásnál hangot ad ki. A pályát három zónára osztják fel, a támadó zónában és a középpályás zónában egy-egy edző adhat tanácsokat a pálya széléről, a védő zónát a kapus irányítja.

A londoni tornán nyolc válogatott lép pályára, két négyes csoportban. A kvartettek első két-két helyezettje jut be az elődöntőbe, ahol keresztbejátszás után alakul ki a finálé párosítása. A mérkőzések kétszer huszonöt percig tartanak, tíz perc szünettel. A pálya palánkkal van körbekerítve, nincs bedobás és les, egyébként a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség FIFA szabályai szerint rendezik a meccseket.


Az eddigi két paralimpián brazil sikerek születtek, ezúttal is a dél-amerikaiak számítanak a legesélyesebbnek. Sztárjuk Jefferson da Conceicao Goncalves, „művésznevén” Jefinho, aki 2006 óta tagja a válogatottnak, hét éves volt, amikor elveszítette a látását.


Magyarországon a sportág nem működik szervezett keretek között.kerekesszékes vívás

images
images
images

images
imagesA sportág kitalálója Sir Ludwig Guttmann volt, aki a Stoke Mandeville Kórházban dolgozott orvosként. Ebben az intézményben háborús sérülteket ápoltak, itt ismerték fel először a sport jelentőségét a rehabilitációs kezelések során. Itt rendezték az első kerekesszékes versenyeket, a paralimpia őseit.

A kerekesszékes vívás 1960 óta szerepel a paralimpiák programjában. A férfiak tőrben, párbajtőrben és kardban, a nők tőrben és párbajtőrben mérik össze tudásukat. Londonban ismét rendeznek csapatversenyeket is, a nők részére párbajtőrben, a férfiaknak tőrben.

A kerekesszékes vívás az egyik magyar sikersportág. A legeredményesebb magyar vívó Szekeres Pál, aki kivételesen sikeres pályafutása során három arany. és két bronzérmet szerzett. Négy évvel ezelőtt a vívók egyetlen bronzérmét Szekeres Pál szerezte Pekingben. Az elmúlt évek világ- és Európa-bajnokságainak eredményei alapján joggal bízhatunk a pekinginél eredményesebb szereplésben.

A magyar csapat névsora:Dani Gyöngyi, Juhász Veronika, Krajnyák Zsuzsanna, Pálfi Judit, Juhász Tamás, Mató Gyula, Osváth Richárd, Szekeres Pál.országúti- és pályakerékpár

images
images
images

images


Atlétika és úszás után a kerékpáros versenyeken osztják ki a legtöbb érmet a paralimpián. Az országúti kerékpárosok 1984, a pályakerékpárosok 1996 óta vehetnek részt a nyári játékokon. Londonban az országútiak és a pályakerékpárosok versenyében a férfiak és nők is különböző sérültségi kategóriába sorolva versenyeznek egymással.


A pályakerékpárosok sprintben, egyéni üldözéses- és csapatversenyben mérik össze tudásukat. Az országútiak részére rendeznek tömegrajtos egyéni versenyt, egyéni időfutamot (ilyenkor a sportolókat egyenként, egypercenként indítják) és csapatversenyt.


Pekingben a britek voltak a legeredményesebbek, 17 aranyéremmel, megelőzve az amerikaiakat, a németeket és az ausztrálokat. A britek legnagyobb sztárja Sarah Storey, aki eddig hét paralimpián összesen 23 paralimpiai aranyérmet nyert, és 16 világbajnoki címmel büszkélkedhet, a női versenyeknek Londonban is ő a toronymagas esélyese.

A kerékpárosok versenyeinek nincs magyar résztvevője.erőemelés
imagesA sportág az 1964-es tokiói paralimpia óta szerepel a játékok programjában, igaz kezdetben még súlyemelésnek hívták és csak férfiak versenyeztek egymással. Napjainkban az egyik legelterjedtebb paralimpiai sportág az erőemelés, több mint száz országban űzik versenyszerűen.


Mindenki háromszor próbálhatja meg szabályosan kinyomni a súlyt, minden súlycsoportban az nyer, aki a legnagyobb súllyal mutatott be szabályos gyakorlatot. Minden gyakorlatnál három bíró figyeli az emelőt, akkor érvényes a nyomás, ha legalább két bíró szabályosnak ítélte.


Londonban húsz súlycsoportban összesen kétszáz sportoló méri össze erejét.

Magyarországot a 2008-as pekingi paralimpiához hasonlóan ezúttal is Sas Sándor (100 kg) és Szávai Csaba (plusz 100 kg) képviselik az idei nyári játékokon.


lovaglás

images
images
A lovaglást a betegek rehabilitációs kezelése során alkalmazták, az első versenyeket a 70-es években Nagy-Britanniában és a skandináv országokban rendezték. A lovaglás 1984-ben bemutató sportágként szerepelt a paralimpián, végleg 1996-ban került be a programba.


Londonban összesen 78-an mérik össze tudásukat, öt sérültségi kategóriában, összesen tizenegy versenyszámban. A férfiak és nők együtt versenyeznek. Az idei paralimpián a lovasok a szigetországi főváros legrégebbi parkjában, a Greenwich Parkban, a város központjától húsz percre versenyeznek egymással.


A sportág egyik kiemelkedő egyénisége a brit Lee Pearson, az elmúlt három nyári játékok aranyérmese. Pekingben a britek voltak a legeredményesebbek, öt aranyat és összesen tíz érmet szereztek.
atlétika


images
images
images


images
imagesA sportág 1960, az első paralimpia óta szerepel a játékok hivatalos programjában. Kerekesszékesek, végtag-, és látássérültek részére is rendeznek versenyeket, utóbbiak látó kísérővel vesznek részt a paralimpián.


A statisztikák alapján a legtöbb versenyző az atlétikai versenyeken vesz részt, és ezeket a küzdelmeket követik a legtöbben nyomon a lelátóról is. Az esti döntőket a 2008-as pekingi paralimpián minden nap telt ház, 80 ezer néző előtt rendezték.


Az atléták sérültségük mértékétől függően különböző kategóriákban, az alábbi sportágakban mérik össze tudásukat: síkfutás (100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 10 000 m és maraton, illetve 4x100 és 4x400 m váltó), magasugrás, távolugrás, hármasugrás, diszkoszvetés, súlylökés és gerelyhajítás.

Londonban 170 versenyszámban 1100 atléta méri össze tudását.
Pekingben nem volt magyar résztvevő, az idei paralimpiára a Biacsi-testvérek (Ilona és Bernadett) 1500 méteres síkfutásban és Orbán Csaba maratonfutó szereztek kvótát.
Ezen kívül folyamatban van magyar szabadkártya-kérelem elbírálása, így nem kizárt, hogy tovább nő a magyarok létszáma.vitorlázás

images
images
imagesA vitorlázás az 1996-os atlantai paralimpián még a bemutató sportágak között szerepelt, 2000-ben, Sydneyben azonban már a hivatalos program része volt.
A nemzetközi szövetség nyilvántartása szerint több mint hetven ország rendelkezik válogatott sportolóval. Londonban három kategóriában rendeznek versenyeket, 80 sportoló részvételével.

Négy évvel ezelőtt PekingbenPegán Zsolt
képviselte hazánkat, Londonban előreláthatólag nem lesz magyar induló.

kerekesszékes kosárlabda

images
imagesA sportágat először háborúban megsérült amerikai katonák kezdték el űzni, a rehabilitációs kezelés része volt a játék. A férfi válogatottak 1960, a nők 1968 óta vesznek részt a paralimpiákon. Sir Philip Craven, a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság elnöke 1972 és 1988 között öt paralimpián szerepelt a brit kerekesszékes kosárlabda-válogatott tagjaként.

A kerekesszékes kosárlabdát jelenleg több mint 80 országban űzik, a nyári játékokon az egyik legnagyobb érdeklődéssel kísért esemény. A férfiaknál tizenkettő, a nőknél tíz csapat méri össze tudását. A lebonyolítás a férfiaknál és a nőknél ugyanaz: a csoportkör után a két-két csoport legjobb négy-négy együttese jut tovább az egyenes kieséses szakaszba.


A játékosokat sérültségük alapján 1-től 4,5-ig kategorizálják. A pályán tartózkodók összpontszáma nem haladhatja meg a 14-et. Egy kerekesszék, amely alkalmas a versenyszerű kosárlabdára, átszámítva 1,2 millió forintba kerül, és a nagy terhelés miatt legfeljebb fél évig lehet használni.


Magyarországnak nincs válogatottja, baráti társaságokból alakulnak alkalmi csapatok, más sportágak képviselői kiegészítő sportként szokták űzni.


kerekesszékes tenisz


images
images
imagesBrad Parks amerikai sportember volt az első, aki 1976-ban, amikor síbaleset következtében kerekesszékbe kényszerült, elkezdett teniszezni, ezért őt tekintik a kerekesszékes tenisz feltalálójának. A sportág 1992-ben mutatkozott be a paralimpián. A sportág rohamos fejlődésére jellemző, hogy húsz évvel ezelőtt 11 kerekesszékes teniszversenyt rendeztek, idén 170 viadalra került sor a világon, a nemzetközi szövetség tájékoztatása szerint több mint 100 országban űzik.

Ilyen erős konkurencia mellett különösen örömteli, hogy Farkas László a 2008-as pekingi paralimpia után idén nyáron Londonban is ott lesz a résztvevők között.

Hat kategóriában összesen 112 játékos küzd az érmekért egyenes kieséses rendszerben.

A kerekesszékes tenisz szabályai annyiban különböznek a hagyományos játéktól, hogy itt kétszer pattanhat le a labda, mielőtt visszaütik.

A londoni paralimpia kimagasló egyénisége a holland Esther Vergeer, aki 2003 óta nem veszített mérkőzést egyesben.


judo

images
images
imagesA judo 1988-ban, Szöulban szerepelt először a paralimpia hivatalos programjában, de akkor még csak a férfiak mérték össze tudásukat. A női judósok 2004-ban, Athénban vehettek részt először a játékokon. A paralimpián látássérültek mérkőznek egymással, a Nemzetközi Judo Szövetség szabályai szerint. Londonban tizenhárom súlycsoportban összesen 132 sportoló lép tatamira.


Magyarországot a legutóbbi pekingi paralimpián hárman képviselték Szabó Nikolett és Papp Gábor ötödik lett, Vincze Gábor helyezetlenül zárt.

Londonban a kétszeres világ- és Európa-bajnok Szabó Nikolett (70 kg) és az Európa-bajnoki bronzérmes Papp Gábor (plusz 100 kg) állhat rajthoz.csörgőlabda

images
images
imagesA csörgőlabda az egyik legnépszerűbb sportág, több mint száz országban űzik, külön rendeznek versenyeket a női és férfi csapatok részére. A második világháború után a látássérült katonák rehabilitációs kezelésének része volt a csörgőlabda is, melyet háromfős csapatok játszanak egymással. A játékosok semmit sem látnak a szemtakaró miatt. A labdát az ellenfél kapujába kell juttatni, a védekező csapat a labdában elhelyezett csengő hangjából tudja, éppen merre van a labda. Egy-egy erősebb gurításnál, akár 60 km/órás sebességgel is száguldhat a labda.

A labdamenetek között csapatoknak és a nézőknek is csendben kell maradniuk, a gólokat természetesen lehet hangosan ünnepelni. Egy mérkőzés két tízperces félidőből áll.


A csögőlabda 1976-ban Torontóban bemutató sportágként szerepelt a nyári játékok programjában, 1980 óta érmekért küzdenek egymással a csapatok.

A férfiaknál tizenkettő, a nőknél tíz válogatott küzd egymással az érmekért, a hosszú éveken át a nemzetközi színtéren meghatározó szerepet játszó
magyar férfi válogatott nem tudta megszerezni a részvételi jogot.boccia

images
images
imagesA boccia 1984 óta szerepel a programban. Már az ókori görögök is játszották, igaz akkor még kövekkel. Napjainkban egy fehér golyóhoz kell a lehető legközelebb dobni a piros, illetve kék golyókat.


Londonban négy kategóriába (BC1-BC4) mérik össze tudásukat a sportolók, akik egyéniben és párosban is versenyeznek egymással. Minden kategóriában együtt versenyeznek a férfiak és nők. Szeptember 2-8. között összesen 104-en mérik össze tudásukat. A 2008-as pekingi paralimpián a legtöbb dobogós helyezéssel a portugálok rendelkeztek (5), az éremtáblázaton azonban megelőzték őket az egyaránt két-két aranyat szerzett brazilok és dél-koreaiak. Négy éve

Magyarországot Béres Dezső és Gyurkota József képviselte a paralimpián, Londonba egyiküknek sem sikerült kvótát szerezni, Béres Dezső a BC4-es kategóriában harmadik a várólistán.

Ez azt jelenti, hogy akkor vehet részt a londoni paralimpián, ha a kategóriájában két kvótával rendelkező versenyző lemondja a szereplést.kerekesszékes rögbi

images
images
imagesA kerekesszékes rögbit először az 1970-es években Kanadában kezdték el játszani és a mai napig az észak-amerikai kontinensen a legnépszerűbb. Ezek után talán nem véletlen, hogy az 1996-os atlantai paralimpián szerepelt először a programban, igaz akkor még csupán bemutató sportágként, 2000-től azonban már teljes jogú tagja a játékok műsorának. A csapatokban férfiak, nők vegyesen játszhatnak, a paralimpián együttesenként egyszerre négyen lehetnek a pályán, a mérkőzések négy, egyenként nyolcperces negyedből állnak. Londonban nyolc válogatott méri össze tudását, egy-egy csapat tizenkét tagú keretet nevezhet.


Magyarország ebben a sportágban még soha sem vett részt a paralimpián.


evezés

images
images


Az evezés a 2008-as pekingi paralimpián szerepelt először a nyári játékok programján. A nők és a férfiak is négy hajóosztályban versenyeznek egymással, a táv egységesen 1000 méter. Londonban 96 versenyző négy különböző számban méri össze tudását.


Magyarországról
Lengyel Mónikának van még esélye a kvóta megszerzésére.

A paralimpián indulók névsora május közepére lesz végleges.

Pekingben egy magyar induló volt, Serényi Tibor, aki a 10. helyen végzett.


asztalitenisz


images
images
images

imagesA para-asztalitenisz az 1960-as római játékokon szerepelt először a programban (az épek 1988-ban Szöulban mutatkozhattak be). A londoni paralimpián az atlétika és az úszás után az asztalitenisz-versenyeken vesznek részt a legtöbben: 174 férfi és 102 női játékos indul harcba az érmekért. A nemzetközi szövetség több mint 100 országban tart nyilván para-asztaliteniszezőt.


Londonban sérültségüktől függően tizenegy kategóriában mérik össze tudásukat a játékosok. Az egyéni versenyek a csoportküzdelmekkel kezdődnek, amit az egyenes kieséses szakasz követ, a csapatok versengésében Pekinggel ellentétben nem lesz csoportkör.


Magyarországról három játékos szerzett kvótát: Csonka András (8-as kategória), Berecki Dezső (10-es kategória) és Pálos Péter (11-es kategória).

Hármuk közül a világ- és Európa-bajnoki címvédő Pálos Péternek lehet Londonban a legkomolyabb esélye az éremszerzésre.


sportlövészet

imagesA sportlövészet 1976 óta szerepel a programban. Az IPC nyilvántartása szerint mintegy hatvan országban űzik a sportágat, köztük Magyarországon is.


Két kategóriában rendeznek versenyeket, a kerekesszékesek és az álló versenyzők részére. A sportlövők olyan pontszámítási rendszert dolgoztak ki, amely lehetővé teszi, hogy különböző sérültségi fokkal rendelkezők is egy versenyen vegyenek részt, azonos feltételek mellett.


Londonban 140 sportlövő, tizenkét számban méri össze tudását.

Magyarországról Dávid Krisztina és Gurisatti Gyula szereztek kvótát.

Gurisatti Gyula évek óta a világ élvonalába tartozik, számtalan Világkupa-versenyt nyert, a pekingi paralimpián nem volt szerencséje. Tudása alapján Londonban mindenképpen az élmezőnyben van a helye.

A
www.paralympic.org oldalon ezen a héten folyamatosan jelennek meg sportlövészettel kapcsolatos cikkek, videók, blogbejegyzések, melyek célja a sportág népszerűsítése. Az IPC és a szervezők mindent megtesznek azért, hogy a londoni legyen az első a paralimpiák történetében, ahol minden versenyt telt ház előtt rendeznek.
images

imagesParalimpiai tudósítások szabályai

A 2012-es londoni nyári paralimpia szervezőbizottsága elkészítette tudósításokra vonatkozó szabályzatát, melyet elküldött a nemzeti paralimpiai bizottságoknak. A bevezetőből kiderül, hogy a szervezők számára óriási örömöt jelent a játékok iránti óriási médiaérdeklődés, ugyanakkor a paralimpiai mozgalom védelme, és az eseményekről akkreditációval tudósítók védelme érdekében több olyan szabályt hoztak, melyek betartása mindenkire nézve kötelező. A szabályozások elsősorban az internetes oldalakra vonatkoznak.

A házigazdák arra számítanak, hogy a világhálón jutnak el a leggyorsabban és a legtöbb érdeklődőhöz a paralimpiai hírek. A szervezőbizottság arra bátorítja a bloggereket, hogy internetes naplóikban írjanak minél többet a játékokról, segítsenek az esemény és a sportolók népszerűsítésében, ugyanakkor be kell tartaniuk több fontos szabályt. Blogokban kizárólag egyes szám első személyben lehet írni a versenyekről, kiemelve, hogy a leírtak a szerző szubjektív magánvéleményét tükrözik. Ez a vélemény azonban nem lehet sértő a paralimpiai mozgalomra nézve, jogos kritikát tartalmazhat, ha az nem sérti az érintettek személyiségi jogait. A szerzők nem közölhetnek interjúkat a paralimpián akkreditációval résztvevő szereplőkkel, és fordítva is igaz, hogy a játékok résztvevői csak azoknak adhatnak interjút, akik ezek készítésére jogosultak. Természetesen a sportolók saját blogjaikban beszámolhatnak a játékokon történtekről, írásaikat saját maguk által készült képekkel is illusztrálhatják, mások felvételeit viszont nem közölhetik.

A versenyekről a nyilvánosság számára hang- és videofelvételeket csak azok készíthetnek, akiknek erre engedélyük van.

Ez azt jelenti, hogy például az írott sajtó munkatársai csak saját részükre készíthetnek hangfelvételeket, azokat külön engedély nélkül nyilvánosan nem tehetik közzé.

A nyitó- és záróünnepségről is csak azok az akkreditált tudósítók (rádiósok, tévések, fotósok) közölhetnek hang- és képfelvételeket, akiknek erre külön engedélyük van. Az erre engedéllyel nem rendelkező tudósítók magáncélra készült filmfelvételeiket feltölthetik a paralimpia hivatalos honlapjára, ha azok nem hosszabbak két percnél, ezek máshol nem jelenhetnek meg.

A versenyzők a paralimpiai faluban a saját lakhelyükön készíthetnek filmfelvételeket, ezeket közzé is tehetik, más csapat szállásán azonban tilos a nyilvánosság számára bármilyen felvételt készíteniük.

Az akkreditációval rendelkező tudósítók csak az arra kijelölt helyeken készíthetnek hang- és képfelvételt.
A facebookra kizárólag ParalympicSport.TV megjelöléssel lehet képeket feltölteni.

Az internetes oldalakon a paralimpiáról szóló beszámolókban, illetve mellettük nem lehet olyan céget hirdetni, amely nem tartozik a játékok támogatói közé.

A játékokról akkreditációval tudósító újságírókat, rádiós, televíziós munkatársakat arra kérik a szervezők, hogy anyagaikat töltsék fel az alábbi oldalakra is (értelemszerűen mindenki oda, ahova az anyaga illik):
HTML:
www.paralympic.org, www.paralympicsport.tv, www.facebook.com/paralympicsport.tv,
[/FONT][/COLOR][/HTML]

A szervezők fenntartják maguknak a jogot a szabályok betartásának ellenőrzésére, és azonnali hatállyal elveszik az akkreditácóját és ezzel az összes versenyről kitiltják az előírások megszegőit.


images
images


images


images


images
 

Sch.E.

Állandó Silver Tag
Állandó Tag
Talán nem szentségtörés a paralimpikonokkal szemben, ha bemutatok egy igen lelkes csapatot, a Parafónia Zenekart. Egy közös vonás biztosan található bennük, az élet határtalan igenlése és a kitartás, amely tiszteletreméltó mindnyájukban. A zenekar tagjai rendszeresen fellépnek budapesti, vidéki és országon túli eseményeken. Mindennapjaikról a Parafónia Zenekar c. facebook oldalon is olvashatunk. A YouTube-on számtalan felvételük található. Ezek közül az alábbit emelném ki:

Fabényi Réka, Parafónia Zenekar


A színeskotta módszernek köszönhetően a Parafónia Zenekar együtt játszott a Budapesti Fesztiválzenekarral (BFZ).


Az egész fesztiválzenekarnak át kellett írni a kottát, hogy alkalmazkodni tudjon a Parafónia Zenekarhoz. Fischer Ivánnak külön öröm és meglepetés volt, hogy a fiatalok milyen odaadással és fanatizmussal játszottak.
Fabényi Réka zenetanár a 12 tagú 18 és 32 év közötti közepesen súlyos értelmi fogyatékos fiatalt az úgynevezett Ulwila színeskottamódszerrel tanítja a zenére. Heinrich Ullrich német gyógypedagógus dolgozta ki ezt a metódust, amely nem igényel komplett gondolkodásmódot, sőt a színek nevét sem kell tudniuk a gyerekeknek, csak az azonosítását elvégezniük. A speciális kottarendszer és az ehhez tartozó hangszercsalád bebizonyította, hogy nemcsak az értelmi fogyatékos gyerekek zenei terápiájára alkalmas, hanem egyszerűsége miatt mindenkinek, aki nem tudja leolvasni a hagyományos kottát.
A színeskottamódszer lényege, hogy a hangok magasságát színes pöttyök jelzik egy sima, A4-es papírlapon, tehát nem az ötvonalas, hagyományos rendszerben. A mély regiszter fekete, a magas fehér színű, a félhangokat színben felezi, például az F és a G közötti fisz hangot zöld és piros félpötty jelzi a zenésznek.
Fabényi Réka oly módon tanítja meg a hangmagasságot, hogy elmondja zenekara tagjainak, hogy a C hang színe fekete, mint az éjszaka, a B barna, mint a föld, a D kék, mint az ég, a G piros, mint a rózsa, tehát a színekkel az ismereteiket is bővíti. A ritmust úgy érzékelik, hogy a hosszabb hang teljes körlap, míg a rövidebb hangot félkörlap jelzi. A színeskottamódszerhez hangszereket is kidolgoztak, ezek legfőképpen ütőhangszerek, mint a xilofon, metallofon, illetve húros hangszerek, mint a citera, vagy a zenekarvezető fejlesztése, az a cselló, amelyről két húrt levettek, s a helyükre színes korongokat ragasztottak.

<iframe src="http://www.youtube.com/embed/rx9qPZ-B8no" allowfullscreen="" frameborder="0" height="220" width="260"></iframe>
 
T

TH6777

Vendég
imagesKét évre eltiltottak doppingoló paralimpikonokat


2012. 08. 23. 09.55
<right>

</right>

A Nemzetközi Paralimpiai Bizottság (IPC) két-két évre eltiltott a versenyzéstől két, a doppingvizsgálaton fennakadt atlétát.
luis-goncalves(430x286)_640x480.jpg
A két paralimpikon így nem vehet részt az augusztus 29-én kezdődő londoni játékokon.

A portugál
Luis Goncalves kétszeres Európa-bajnok futó (a képen), a pekingi paralimpián 400 méteres síkfutásban ezüstérmes volt.
Szervezetében
metilhexaneamint találtak, amely a zsírégetést, az anyagcserét gyorsítja fel, és főleg táplálék-kiegészítők alkotóelemeként ismert.

A másik sportoló, az orosz Jelena Csisztyilina esetében niketamidot találtak az ellenőrzés során.
Ez a stimuláló szer a légzést segíti és a keringést gyorsítja fel.

A versenyző a pekingi paralimpián második lett női 100 méteres síkfutásban.images


Kerekesszékes vívók: irány a paralimpia2012. 08. 23. 08.57
<right>

</right>

A magyar paralimpiai küldöttség egyik legígéretesebb közössége a vívóké.


paralimpia_vivok_640x480.jpg
Nyolcan utaznak Londonba, megnéztük, hogyan készülnek.

Az Újpest vívószakosztályának Király utcai termébe érkezünk kedd reggel. És érkeznek sorban a paralimpia előtt álló versenyzők is:

Juhász Veronika, Juhász Tamás, Krajnyák Zsuzsa, vagy éppen Dani Gyöngyi (és az őt mindenhová elkísérő kutyája), akinek Kovács Iván,egykori kiváló tőröző, a mieink szövetségi kapitánya segít az autótól bejutni a sokat látott terembe.


Egy kemény felkészülés utolsó időszakához értek sportolóink, akik elmondták, nekik is fel van adva a lecke, és bizony
rajtuk is van teher.

Úgy gondolják, valamivel több figyelem vetül rájuk, mint az elmúlt olimpiák előtt.

A felkészülésük azért is volt egyedülálló, mert a nemzetközi mezőny gyakorlatával ellentétben, ép sportolók, ép vívók is beültek a kerekesszékbe, hogy együtt edzenek velük.

Pekingben Szekeres Pál szerzett bronzérmet a vívók között, ő az egyetlen sportoló a világon, aki vívásban olimpián és paralimpián is szerzett érmet, Londonban is ott lesz.

A magyar küldöttségben világ- és Európa-bajnokok, rutinos olimpikonok utaznak a brit fővárosba, és mindenki egyetért abban, hogy több érem is összejöhet a mieinknek.

A paralimpián egyébként – a pekingihez hasonlóan – 33 magyar sportoló képviseli Magyarországot.

Vívóink a paralimpián:

Dani Gyöngyi, Krajnyák Zsuzsanna, Juhász Veronika, Pálfi Judit, Szekeres Pál, Osváth Richárd, Mató Gyula, Juhász TamásimagesRekord jegyeladás a paralimpiára


2012. 08. 23. 08.39
<right>

</right>

A megnyitó teltházas lesz az augusztus 29-én kezdődő londoni paralimpián, és a versenyekre is elkelt már a jegyek háromnegyede.

paratickets_640x480.jpg
Mostanáig
1,5 millió belépő talált gazdára, ami rekordnak számít.


Az ünnepélyes megnyitóra II. Erzsébet brit uralkodót is várják.A szeptember 9-éig tartó paralimpián
165 ország 4200 sportolója versenyez majd húsz sportágban, és a négy évvel ezelőtti, pekingi 472 után ezúttal már 503 számban osztanak érmeket.


Eddig 9 sportágban 32 magyar sportoló szerzett indulási jogot a londoni játékokra
, és a hazai paralimpiai bizottság tájékoztatása szerint egy versenyzővel még bővülhet a csapat.

 
T

TH6777

Vendég
imagesParalimpia 2012 - Brüsszelbe értek a paralimpiára tartó magyar látássérült kerékpárosok


<right>
</right>
Egy láncszakadáson túl eddig semmi komolyabb műszaki probléma nem adódott - mondta csütörtökön Brüsszelben magyar újságíróknak Horváth Norbert, azoknak a látássérült magyar bicikliseknek az egyike, akik tandem kerékpárokon tartanak Győrből Londonba az augusztus 29-én nyíló paralimpiára.


"A defektek egyébként természetes velejárói a kerékpározásnak" - jegyezte meg. Brüsszelben Andor László EU-biztos munkatársai az Európai Bizottság székházában üdvözölték a gyengénlátó, illetve vak kerékpározókat - Horváth Norbert mellett Mittnacht Józsefet, a csoport vezetőjét, Jakab Máriát és Matis Mónikát.

A kisbusszal velük tartó Rónaszéki Katalin elmondta, hogy útjuk csaknem minden állomásán fogadást tartottak a tiszteletükre.

A németországi Sindelfingenben - amely Győr testvérvárosa - kerékpárosok és látássérültek részvételével ünnepség volt a városházán, és egy helybéli ember együtt is tekert velük az út egy szakaszán.

A rastatti Lions Club vezetője és felesége szintén velük tartott mintegy 25-30 kilométeren át.

A luxemburgi határon mintegy harmincan fogadták őket, és együtt pedáloztak be a nagyhercegség fővárosába. Jelen volt Kim Kirchen volt Tour de France-os kerékpárversenyző is.

A magyar látássérültek elmondták, hogy a legfárasztóbbnak a Rastatt és Saarbrücken közötti németországi szakasz bizonyult.

A kerékpárutak hosszú távú utazásra való használhatóságát illetően vegyesek voltak a tapasztalataik, és adódtak olyan szakaszok, ahol főutakon, "letaposós" kamionok mellett kellett haladniuk.

A közlekedési kultúrát, a biciklizők iránti türelmet illetően a legjobb benyomásokat Ausztriában és Németországban szerezték.

Mittnacht József, aki a látássérültek kerékpározását segítő Tandemszem győri egyesület vezetője, felidézte, hogy az utazás ötlete még 2008-ban merült fel benne, amikor értesült arról, hogy egy szegedi páros "kitekert" a pekingi olimpiára.

Úgy gondolta, London nincs olyan messze, hogy ne tudjanak elkerekezni az idei paralimpiára. Reméli, hogy sikerült bejutniuk a játékok nyitó ünnepségére.

A gyengénlátó Mittnacht József 2006-ban vak feleségével már végigkerekezte a Bécs–Pozsony–Budapest maratoni verseny távját, és e siker nyomán alakították meg az egyesületet.


<center style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: verdana; font-size: 12px; "></center>​
 
T

TH6777

Vendég
Paralimpia 2012 - Erdélyi magyar sportoló viszi a román zászlót


2012. 08. 24.
<right>

</right>

paralimpia2012_JPG.jpgNovák Eduárd
erdélyi magyar kerékpáros viszi a román zászlót a Londonban szerdán kezdődő paralimpia nyitóünnepségén.

"Nagy megtiszteltetés a zászlóvivői megbízatás. Az aranyéremért szállok versenybe, és úgy érzem, mindent megtettem azért, hogy meg is szerezzem"

- nyilatkozta a Mediafax hírügynökségnek Novák, aki a 2008-as pekingi paralimpián is a román csapat zászlóvivője volt, és ezüstéremmel tért haza.

"Jó felkészülési időszak áll mögöttem. Augusztus elején részt vettem a székely körversenyen, a paralimpia kezdetéig pedig Manchesterben edzek."


A csíkszeredai sportoló gyorskorcsolyázóként kezdte pályafutását, egy autóbaleset következtében azonban elvesztette az egyik lábát, és kerékpárosként folytatta.

Sally Wood-Lamont, a Román Paralimpiai Bizottság elnöke elmondta, Novák Eduárd négy versenyszámban vesz részt a paralimpián, és legalább két érmet várnak tőle. Pontszerző helyre várják ugyanakkor a román csapat másik kerékpárosát, Török Imrét is.

Wood-Lamont szerint a gyengén látók számára szervezett úszóversenyeken is meglepetést okozhatnak a román sportolók.

A Maniu Emese Ágnes által edzett kolozsvári Naomi Coirap százméteres hátúszásban, testvére, Samuel Ciorap pedig a hát- és mellúszószámokban képes jó teljesítményre.

A román paralimpiai csapatban Florin Cojoc atléta és Dacian Maxin asztaliteniszező található még.


paralimpia2012_JPG.jpgLondon 2012: letölthető, kinagyítható versenyhelyszínek2012. 08. 24.
<right>

</right>Különleges
szolgáltatással igyekeznek a szerdán kezdődő londoni paralimpia szervezői az
internetezők kedvében járni: az érdeklődőknek lehetőségük van letölteni a
versenyek helyszíneiről készült térképet, és a kiválasztott létesítményt
kinagyítva, közelről is meg lehet tekinteni.

Ezek a szolgáltatások az alábbi linkeken érhetők el:
http://LondonTown.com/London/London-Paralympics-Venue-Map éshttp://www.LondonTown.com/How-to-use-the-Paralympics-Venues-in-London-Map.paralimpia2012_JPG.jpgLondon 2012: napi 50 perc paralimpia a televízióban


2012. 08. 24.
<right>
</right>


A Magyar Televízió az m2-es csatornán minden nap 50 perces műsorban számol be a londoni paralimpia magyar vonatkozású eseményeiről.


A televíziótól kapott tájékoztatás szerint várhatóan minden adásba hívnak egy vendéget, aki értékeli a napi híreket. Londonból élő közvetítés nem lesz, az összefoglalókat fogják elemezni a stúdióban, illetve, ha az adás ideje alatt valami rendkívüli történik a játékokon, akkor a helyszínen tartózkodó stáb telefonon számol
be a legfrissebb aktualitásokról.

Az adások kezdési időpontja megtalálható a
www.port.hu című oldalon, az első héten hétköznap mindig 21:20-tól 22:10-ig látható majd a paralimpiai műsor.

Ezen kívül a napi sporthírekből is értesülhetnek az érdeklődő sportrajongók a legfontosabb eseményekről.
A négy évvel ezelőtti pekingi játékokról 25 perces összefoglalók készültek, melyeket az éjszakai órákban sugárzott a televízió.
<center style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: verdana; font-size: 12px; "></center>
 
T

TH6777

Vendég
paralimpia2012_JPG.jpgLondon 2012: vasárnap (ma) utazik a csapat első csoportja


2012. 08. 26. 09.48
<right>
</right>
images
<right>

</right>
Vasárnap a magyar
sportolók első csoportja is elindul Londonba a szerdán kezdődő paralimpiára.

A
legkorábban a judósoknak kellett ébredniük, az ő gépük reggel 6:15-kor szállt fel
Budapestről.


mpb_logo_1250236391.jpeg


Az asztaliteniszezők együtt az egyetlen magyar evezős lánnyal, Lengyel Mónikával 8:25-kor keltek útra.

images


Este
19 órakor indul Londonba a legnagyobb létszámú csoport az atlétákkal, úszókkal és a teniszező Farkas Lászlóval.


images


London 2012 Paralimpia


2012. 08. 26. 09.17
<right>

</right>

Augusztus 29-én kezdődik a paralimpia Londonban , ennek kapcsán egy videó-összeállítás .<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/w6VbjFZ6yBs" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe>


“A legfontosabb dolog nem az egymás felett aratott győzelem. Az életben sokkal fontosabb másokat győzelemhez segíteni, akkor is, ha ez azzal jár, hogy nekünk le kell lassítani.”


AZ Ő SIKERÜK ÉS ÖRÖMÜK LEGYEN MINDENKIÉ...
 
T

TH6777

Vendég
paralimpia2012_JPG.jpgParalimpia 2012 - Ikrek viszik a magyar zászlót?


<right></right>
A pályafutásuk első paralimpiáján induló ikertestvérek, Biacsi Bernadett és Biacsi Ilona atléták lehetnek a magyar zászlóvivők a londoni játékok szerdai megnyitóján, ha erre engedélyt ad a szervezőbizottság.


A Magyar Paralimpiai Bizottság (MPB) tájékoztatása szerint ha erre nem adnak engedélyt a szervezők és nem lehet két zászlóvivő, akkor Biacsi Ilona halad majd a küldöttség élén.

A Biacsi-testvérek 1500 méteren versenyeznek majd Londonban, ezen a távon idén júliusban az Európa-bajnokságon Biacsi Ilona a harmadik, Bernadett a negyedik helyen végzett.
<center style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: verdana; font-size: 12px; "></center>images
 
T

TH6777

Vendég
images
Paralimpia kvótások Csuri Ferenc


images

<right></right>

A rajtkövön már nincs agyalás
100m pillangó, 200m vegyes, 50m gyors,
100m mell, 400m gyors.
Ezekben a számokba indul Csuri Ferenc a napokban kezdődő
londoni paralimpián.

A 8-as kategória hazai képviselője, elmondása szerint:

egy
paralimpiai futam előtti percekben igyekszik lezsernek látszani és nem gondolni
arra, hogy mekkora tétről is van szó.images
images
images


Osváth Richárd

images<right> A fejező Benjámin </right>


A vívókülönítmény
legifjabbika, Osváth Richárd rövid ideje ugyan, de hazánknak szerez dicsőséget.

Londonban nagy feladat vár a keleti határon túlról érkezett versenyzőre.images
imagesimages


Dani Gyöngyi


images


<right>

</right>
Négy emeletnyi zuhanásból magaslatok
meghódítása
Dani Gyöngyiről, kerekesszékes vívóról
sugárzik az eltökéltség, a magabiztosság.


images


Nem volt mindig ennyire határozott.

images
images
images


images


Szabó Nikolett


<right>
images


</right>

Mindent egy lapra!


,,Mindent
egy lapra!"
- vélekedik Szabó Nikolett a klasszis parajudós harmadik
paralimpiája előtt.

Az egyértelmű éremesélyesként induló kiváló cselgáncsozónk,
az Athénben megszerzett paralimpiai bronzérme és a pekingi ötödik helyezése után

Londonban szeretne végre paralimpiát nyerni.

Erre pedig minden esélye megvan!


images
imagesimages


Gurisatti Gyula


<right>
images


</right>


,,A kemény munka, a
céltudatos és alázatos edzések azok, amik magabiztossá tesznek."


Gurisatti Gyula, az
egykori kiváló búvárúszó, aki egy oxigénpalack felrobbanása miatt veszítette el
mindkét lábát, már alig várja a paralimpiát.

Búvárúszóként négyszeres világ- és
egyszeres Európa-bajnoki címig jutó sportoló - aki horgászként is magyar bajnok
mozgássérült kategóriában -

most parasportlövőként második paralimpiáján bizonyíthat
Londonban.images
images


images
images
images


Krajnyák Zsuzsanna


images

<right>

</right>
Érem a láthatáron?

Fantasztikusra
sikeredett a 2011-es esztendő a kerekesszékes vívó, Krajnyák Zsuzsanna számára.
világ- és Európa-bajnok lett, idén pedig tovább szaporítaná éremgyűjteményét.images
images
images


images
imagesimages


Horváthné Pálfi Judit

images

<right>
</right>

Leszakadt bicepsszel,
egyetlen napra koncentrálvaHorváthné Pálfi Judit
amatőr kosarasból profi vívó lett.

A kiváló tőröző sérülése ellenére szeretne
éremmel hazatérni a brit fővárosból.images
images
images


imagesPálos Péter: Úgy érzem, maximálisan fel tudtam készülni a paralimpiára

<right>

</right>

palos_peter_jochapress.jpg


Pálos Péter kétszeres világbajnok paralimpikon asztaliteniszező teljes erőbevetéssel készül a szerdán kezdődő londoni paralimpiai játékokra. Az értelmi fogyatékosok kategóriájában induló Péter kezdetektől ép társaival edz, és edzője szerint ő a legrutinosabb a versenytársai közül. A K&H bajnoki vélemények sorozat utolsó nyilatkozója úgy érzi, jól felkészült, és érem helyett a játékra koncentrál majd a paralimpián.


Pálos Péter a 33 fős Magyar Paralimpiai Csapat egyik legkiemelkedőbb tagja, paralimpiai aranyérem várományosa. Bár Péter számos Európa-bajnoki és világbajnoki címmel büszkélkedhet, ez lesz az első paralimpiája, hiszen a 2004-es és a 2008-as nyári játékokon nem indítottak enyhén értelmi fogyatékos kategóriát.

2009-ben azonban úgy döntött a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság (IPC), hogy három sportágban (asztalitenisz, atlétika, úszás) ismét indulhatnak az enyhén értelmi fogyatékos versenyzők saját kategóriájukban. „Péter speciális, mert 11-es (enyhén értelmi fogyatékos) kategóriában játszik. Ugyanakkor mozgásával nincs probléma, hiszen azt semmi nem akadályozza. Ezért a kezdetektől fogva ép sportolókkal edzett együtt, teljesen integrálódott társai közé” – nyilatkozta Aranyosi Péter, a paralimpikon edzője.

Pálos Péter idén márciusban részesült a K&H egy millió forintos támogatásában a K&H olimpiai és paralimpiai kártyaprogram díjazottjaként. A támogatás a mindennapi életben segítette leginkább a paralimpikont.
„Ha ez az összeg nem lett volna, most nem tudnék készülni rendesen a paralimpiára” – mondta Péter. Edzője hozzátette:

„Az anyagi hozzájárulással Péter megkapta a hátteret, a nyugalmat. Megvan a biztonság, a sportoló nyugodtabb a felkészülés alatt. Nem kell foglalkozni azzal, hogy mi lesz holnap, vagy honnan jönnek be a pénzek. Egy kiegyensúlyozott embert kaptam a díjátadó után, amit nagyon köszönök ezúton is.”

Péter 13 évesen szerette meg a pingpongot. Egy Balatonon töltött nyaralás alkalmával játszott először, az ott szerzett első tapasztalatok után már Budapesten is kereste a lehetőséget, hogy üthesse a labdát. Hét év alatt olyan szintre fejlődött, hogy megnyerte az enyhén értelmi fogyatékos sportolók világbajnokságát pingpongban.

„Minden adottsága megvan, ő a legrutinosabb a versenytársai közül. Ha jó lesz a konstelláció és azon a napon Londonban és Péter kiegyensúlyozott lesz, akkor úgy gondolom, nyerni fog” – osztotta meg álláspontját Péter edzője.

Az edző nagyon fényes érmet vár Pétertől, mindenképpen az első három hely valamelyikét, de reméli, hogy a legfényesebb lesz az, amit hazahozhatnak.Péter azonban egyelőre igyekszik csak a játékra gondolni, az éremre még nem mer.

„Hajtani kell, nem szabad semmit és senkit sem félvállról venni. Emellett úgy érzem, sikerült elvégezni azt a munkát, amivel a legjobb teljesítményt tudom nyújtani. Úgy érzem, hogy maximálisan fel tudtam készülni.”

images


images(folyt.kőv.)

Biacsi Bernadettimages


<right>

</right>

Biacsi Bernadett éremesélyes Londonban

A Biacsi Bernadett 2011-ben
a Global Games elnevezésű versenyen egyértelműen kiharcolta magának a
paralimpiai kvótát. A Global Games a paralimpia után a legfontosabbak között
említendő. Ahhoz, hogy Bernadett kvótás legyen, dobogóra kellett állnia.
Mindkét lány; Biacsi Bernadett és Biacsi Ilona is megszerezte a dobogós helyet,

így az ikrek együtt készülhettek a paralimpiára.

images
images
images


images

 
T

TH6777

Vendég
imagesLONDON 2012 PARALIMPIA


Paralimpia: Felvonták a magyar zászlót a faluban


zaszlo11.%C3%9Aj_640x480.jpg2012. 08. 28. 09.37
<right>

</right>

Hétfőn ünnepélyes keretek között felvonták a magyar zászlót Londonban, a sportolói faluban.

Az eseményt egy nagyon jó hangulatú, zenés táncos bemutató kísérte. A magyarral egy időben került sor az etióp, a lett és a svájci zászló felvonására is.

Minden idők legnagyobb nyári játékát rendezik idén Londonban.

A Nemzetközi Paralimpiai Bizottság (IPC) közleményéből kiderül, hogy
162 ország küldi el versenyzőit a brit fővárosba. Ennyi nemzet korábban egyetlen paralimpián sem vett részt.

A négy évvel ezelőtti pekingi paralimpián 149 ország versenyzői mérték össze tudásukat.

A résztvevők létszáma is minden korábbi csúcsot felülmúl, az idei paralimpián
4200-an vesznek részt. Tizenhat ország először küld sportolókat a játékokra.

„A paralimpia folyamatosan fejlődik hihetetlen, hova fejlődött a paralimpia a 64 évvel ezelőtti kezdetektől napjainkig. Az első londoni játékokon a Stoke Mandville Kórházban tizenhat háborús sérült vett részt, ehhez képest egészen elképesztő a mostani 4200-as versenyzői létszám. Előreláthatólag a televíziós közvetítések nézettsége terén is új rekord születik.” – mondta Sir Philip Craven, az IPC elnöke.

A közvetítési jogokért a televíziós társaságok összesen több mint tízmillió fontot fizettek, ami szintén új csúcs.


Az IPC számításai szerint:
augusztus 29 és szeptember 9. között összesen mintegy négymilliárd nézője lesz a versenyeknek.


images


A paralimpián 35 magyar sportoló vesz részt.


imagesA megnyító ünnepség augusztus 29-én magyar idő szerint 21:30 - kor kezdődik az Olimpiai Stadionban.


Az első versenynapon augusztus 30-án asztalitenisz, úszás és sportlövészet sportágban szerepelnek a magyarok az olimpián.


images


 
T

TH6777

Vendég

London 2012: útjára indult a paralimpiai láng


para_lang_vagott_hatteres_640x480.jpg

2012. 08. 29. 09.03 <right>

</right>

A paralimpiai lángot
négy fáklya segítségével - melyek az Egyesült Királyság országaiból -
Angliából, Észak-Írországból, Skóciából és Walesből - érkeztek a helyszínre,
gyújtották meg.images
images


Elindult a paralimpia láng

<right> Paralimpiai ng a faluban </right>

imagesA fáklyavivők között minden eddigi paralimpiáról megtalálható egy-egy legendás sportoló.

Az Olimpiai Stadionba
szerda este egy kisebb csoport viszi be a lángot, amelynek tagja többek között Sir Philip Craven, a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság (IPC) elnöke is.

A sportvezető 1972-1988 között a brit kerekesszékes kosárlabda-válogatott tagjaként vett részt a paralimpiákon, 40 évvel ezelőtt még úszásban is versenyzett,
2001 óta elnöke az IPC-nek.

A
Stoke Mandeville Kórház volt az első intézmény, amelynek udvarán 1948-ban a londoni olimpia nyitó napján Ludwig Guttmann professzor az itt ápolt hadirokkantak részére íjászversenyt rendezett.

Ennek akkora sikere volt, hogy a viadalt minden évben megismételték, és a sportágak számát is növelték, az eseményt pedig Stoke Mandeville Játékoknak nevezték el,
1952-ben hollandok is részt vettek a
Játékokon, amely ettől kezdve nemzetközi sportesemény lett.

Pár éven belül Európa más országaiban is bekerült a mozgáskorlátozottak rehabilitációs programjába a sport.

A Stoke Mandeville Játékok
1960-ra olyan rangos nemzetközi versennyé nőtte ki magát, hogy a vetélkedést Rómában rendezték, szervezésére külön nemzetközi szövetség alakult.

Ettől kezdve a Játékokat négyévenként, mindig az olimpia évében rendezték, és 1988-tól hívják paralimpiának.


images
images
imagesHAJRÁ MAGYAROK!

images<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/MlgXbQR5dAY" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe>


<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/WT_vKqLO2DQ" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe>
images


<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/Tr9-GloI1Ww" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe>


Paralimpia 2012 közvetítés: A közvetítések időpontjai

2012. 08. 29. 10.00 <right>

</right>

_paralimpia2012_JPG.jpgA 2012-es paralimpiai játékok közvetítésének és összefoglalóinak időpontjai a magyar 1-es a magyar 2-es és a Duna World műsorán.M1:

Csütörtök (Augusztus 30.) 11:05
Péntek (Augusztus 31.) 11:05
Szombat (Szeptember 1.) 12:05
Vasárnap (Szeptember 2.) 12:25
Hétfő (Szeptember 3.) 10:55
Kedd (Szeptember 4.) 11:00
Szerda (Szeptember 5.) 10:55
Csütörtök (Szeptember 6.) 11:00
Péntek (Szeptember 7.) 10:50
Szombat (Szeptember 8.) 12:05
Vasárnap (Szeptember 9.) 12:05
Hétfő (Szeptember 10.) 10:25


M2
:


Csütörtök (Augusztus 30.) 22:30
Péntek (Augusztus 31.) 21:20
Szombat (Szeptember 1.) 22:55
Vasárnap (Szeptember 2.) 23:25
Hétfő (Szeptember 3.) 21:20
Kedd (Szeptember 4.) 21:15
Szerda (Szeptember 5.) 21:20
Csütörtök (Szeptember 6.) 21:15
Péntek (Szeptember 7.) 21:20
Szombat (Szeptember 8.) 21:00
Vasárnap (Szeptember 9.) 21:00

Duna World:

Péntek (Augusztus 31.) 2:55
Szombat (Szeptember 1.) 2:55
Vasárnap (Szeptember 2.) 1:20
Hétfő (Szeptember 3.) 3:55
 
T

TH6777

Vendég
imagesimagesParalimpia 2012 - Fellobbant a láng Londonban


images
imagesimages
imagesLátványos és emlékezetes nyitóünnepség keretében fellobbant szerdán a XIV. paralimpia lángja Londonban.

A több mint háromórás, éjszakába nyúló ceremónia - amelynek fő motívuma egy Miranda nevű mozgássérült kislány felcseperedése volt - az izomsorvadásban szenvedő Stephen Hawking brit elméleti fizikusnak, a világ egyik leghíresebb tudósának a színre lépésével, illetve egy jelképes "ősrobbanással" indult.

images


Nem sokkal később megjelent az Olimpiai Stadionban II. Erzsébet királynő és Sir Philip Craven, a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság (IPC) vezetője, s az idén gyémántjubileumát - trónra lépésének 60. évfordulóját - ünneplő uralkodó jelenlétében felvonták a brit lobogót.


Ezt követte a seregszemlén részt vevő - és rekordot jelentő - 166 nemzet küldöttségének bevonulása, a
33 fős magyar csapat élén az értelmi sérült atléta ikerpár, Biacsi Bernadett és Ilona haladt,

images


akik 1500 m-es síkfutásban lesznek érdekeltek. A piros-fehér-zöld zászlót Bernadett vitte, az előzetes tervekkel ellentétben ugyanis egyszerre nem tudták ketten tartani a rudat. Ami a magyar díszvendégeket illeti, Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere hétfőtől szerdáig, míg Áder János köztársasági elnök jövő csütörtöktől szombatig látogat majd el a londoni paralimpiára.


A nyitóünnepség Hazatérés című fejezete arra utalt, hogy 1948-ban Angliából, pontosabban Stoke Mandeville-ből indult el a paralimpiai mozgalom, amikor az akkori olimpia alatt a fővárostól 50 km-re található település kórházában kerekesszékes versenyeket szerveztek a világháborús hadirokkantaknak.A paralimpia kabalafiguráját ezért hívják Mandeville-nek.images


A szervezőbizottságot vezető Sebastian Coe és Sir Philip Craven - jeltolmács által is közvetített - beszédét követően II. Erzsébet hivatalosan is megnyitotta az eseményt, a műsor hátralévő fejezeteiben felbukkant még Sir Ian McKellen, A Gyűrűk Ura-filmtrilógiából is ismert színész, valamint az elektronikus popzenét játszó Orbital duó is.


A jövő vasárnapig tartó játékok lángját Margaret Maughan gyújtotta meg, aki íjászként az első brit aranyérmet nyerte meg az első, 1960-ban rendezett paralimpián Rómában.


A 20 helyszínen és 20 sportágban zajló seregszemlén 503 éremosztásra kerül sor, a szervezők összesen 2,5 millió jegyet adtak el.

A nyitóünnepségen megjelent mind a 3250 önkéntes, akik a világ minden részéről érkeztek, és koruk 10-től 80 évig terjed. Az önkéntesek - akik közül 68-an fogyatékkal élnek - a statisztikák szerint fejenként átlagosan 85 órát áldoztak fel idejükből azért, hogy ott legyenek a ceremónia próbáin.

A 4200, fogyatékkal élő sportoló által lakott olimpiai falut a szervezők mindössze öt nap alatt alakították át paralimpiai faluvá.

images
images


London 2012: jöhet a Paralimpia!7213_537x350.jpgMár-már hiányérzete volt az embernek a londoni olimpiát követően. Teltek a napok, és sehol egy pontszerző helyen végző magyar sportoló, sehol egy aranyérem, pláne nem várhattunk a szürke hétköznapok során Risztov Éváéhoz mérhető csodákat. Hiányzott már ez a miliő, kinek jobban, kinek kevésbé. Aki az előbbi kaszthoz tartozik, az szerdától ismét ott izgulhat majd a tévéképernyő előtt, hiszen szerdán kezdődik a londoni Paralimpia - több magyar kiválósággal!

Hogy jó hangulatú esemény várható a brit metropoliszban, az nem is lehet kérdéses. Elég csak belepillantani a magyar csapat köszöntéséről és zászlófelvonásáról készített felvételekbe a videómegosztókon. Zenés, táncos előadók, igazi színkavalkád fogatta Szekeres Pálékat Londonban. Harminchárom fős csapatunk történelmi versenysorozaton vesz majd részt, hiszen még sosem szerepelt ennyi, egészen pontosan 162 nemzet a paralimpiák során. Pekingben 149 ország legjobbjai mérették meg magukat.
A megnyitó ünnepségre szerda este, magyar idő szerint 21:30-kor kerül sor, a zászlónkat pedig minden bizonnyal - leginkább, ha a NOB engedélyezi - két atlétánk, a Biacsi-ikerpár, Bernadett és Ilona viszi majd.sors1.jpgHa valamiben különbözik is a magyar sportolók szemszögéből nézve a Paralimpia az Olimpiától, az kvalifikált versenyzőink hangulatán érhető tetten a leginkább. Látva többek között a DIGI Sport által készített riportokat, észrevehető, milyen kedélyesen, optimistán, de egyben roppant izgatottan várták Vereczkei Zsolték a londoni szereplést.

Pedig akár lehetne is rajtuk teher, a médián keresztül azt harsogja minden potentát, hogy a pekingi hat érmet túl kéne szárnyalni. Akkor a világcsúcstartó Sors Tamás aranyérme mellett öt bronzérmet szereztek a mieink, most akár több is összejöhet, ha minden jól megy.
Ahogy a Magyar Paralimpiai Bizottság alelnöke, Deutsch Tamás a Reggeli Startban elmondta, várhatóan a négy évvel ezelőttihez viszonyítva nagyobb díjazásban részesülnek parasportolóink is.danigyongyi.jpg
Az pedig már ránk marad, hogy itthonról kiszurkoljuk a magyar csapat minél eredményesebb szereplését. Jó lenne ismét olyan csodákat látni Londonban, ahogy néhány héttel ezelőtt. Ám az is biztos, hogy a következő másfél hét főszereplői már így is csodát tettek. Nekik már nem kell bizonyítaniuk.


HAJRÁ MAGYAROK!


Bereczki Dezsőasztalitenisz (egyéni, csapat)
Csonka Andrásasztalitenisz (egyéni, csapat)
Pálos Péterasztalitenisz (egyéni)
Biacsi Bernadettatlétika (1500 m)
Biacsi Ilonaatlétika (1500 m)
Kanyó Zsoltatlétika (gerelyhajítás)
Orbán Csabaatlétika (maraton)
Sas Sándorerőemelés (-100 kg)
Szávai Csabaerőemelés (+100 kg)
Lengyel Mónikaevezés
Papp Gáborcselgáncs (+100 kg)
Szabó Nikolettcselgáncs (-70 kg)
Dávid Krisztinasportlövészet (10 m légpisztoly, 25 m pisztoly, 50 m szabadpisztoly)
Gurisatti Gyulasportlövészet (10 m légpisztoly, 25 m pisztoly, 50 m szabadpisztoly)
Farkas Lászlótenisz
Csuri Ferencúszás (100 pillangó, 400 gyors, 100 mell, 50 gyors, 200 vegyes)
Meilinger Csabaúszás (100 pillangó, 50 gyors, 200 vegyes, 100 gyors)
Sors Tamásúszás (100 pillangó, 100 hát, 400 gyors, 50 gyors, 200 vegyes, 100 gyors)
Tóth Tamásúszás (100 pillangó, 100 hát, 50 gyors, 200 vegyes, 100 gyors, 100 mell)
Vereczkei Zsoltúszás (50 gyors, 50 hát)
Engelhardt Katalinúszás (50 gyors, 200 vegyes, 100 mell, 50 pillangó, 100 gyors)
Illés Fanniúszás (100 hát, 400 gyors, 200 vegyes, 100 mell, 100 gyors)
Kézdi Rékaúszás (200 vegyes, 200 gyors, 50 pillangó)
Ráczkó Gittaúszás (50 pillangó, 200 vegyes, 100 mell)
Zámbó Diánaúszás (200 vegyes, 50 pillangó)
Juhász Tamásvívás (párbajtőr egyéni A)
Mató Gyulavívás (tőr egyéni A, párbajtőr egyéni A, tőr csapat)
Osváth Richárdvívás (tőr egyéni A, tőr csapat)
Szekeres Pálvívás (tőr egyéni B, tőr csapat)
Dani Gyöngyivívás (tőr egyéni B, párbajtőr egyéni B, párbajtőr csapat)
Juhász Veronikavívás (tőr egyéni A, párbajtőr egyéni A, párbajtőr csapat)
Krajnyák Zsuzsannavívás (tőr egyéni A, párbajtőr egyéni A, párbajtőr csapat)
Pálfi Juditvívás (tőr egyéni B)

<tbody>
</tbody>


images


images
imagesimages
images
 
T

TH6777

Vendég
imagesParalimpia 2012 - Sors Tamás legjobb idővel döntős 100 pillangón


2012. 08. 30. 14.54
<right>

</right>

sors_tamas1_xlsport.jpg


A címvédő Sors Tamás a legjobb idővel jutott be csütörtökön a férfi 100 m pillangó (S9-es sérültségi kategória) esti fináléjába a londoni paralimpia első napján.


A világcsúcstartó, többszörös világ- és Európa-bajnok pécsi úszó az előfutamban egyedüliként a mezőnyből egy percen belüli idővel csapott célba, 59.94 mp-es eredménye közel két mp-cel volt jobb a második helyen finaléba jutott spanyol riválisáénál.

A szám közép-európai idő szerint 20:23 órakor kezdődő döntőjében Sors mellett Tóth Tamás is indul, miután - némi meglepetésre - a hatodik legjobb időt érte el.images
images
imagesAz esti úszóprogramban még egy magyar, Engelhardt Katalin lesz érdekelt, méghozzá az 50 m gyors (S5) fináléjában.

images
images
imagesA pekingi játékokon Sors volt az egyetlen magyar aranyérmes.imagesmagyar_csapat.jpg
Paralimpia 2012: Képgaléria a nyitóünnepségéről<right> </right>
A nyitóünnepséggel elkezdődött Londonban a 2012-es paralimpia. Tekintsétek meg az ünnepségen készült képeket.


1424018_M01.jpg


1424019_M01.jpg


1424027_M01.jpg


1424080_M01.jpg


1424085_M01.jpg


1423998_M01.jpg


1424020_M01.jpg


1424101_M01.jpg


1424102_M01.jpg


1424127_M01.jpg


1424109_M01.jpg


1424119_M01.jpg


1424104_M09.jpg


1424139_M01.jpg
 
T

TH6777

Vendég
imagesParalimpia 2012 - Sors Tamás aranyérmes
<right>
</right>

Sors_Tamas_Facebook2.jpg


A címvédő Sors Tamás aranyérmet nyert csütörtökön 100 méteres pillangóúszásban a londoni paralimpián.A 20 éves pécsi úszó a legjobb idővel, vetélytársait messze megelőzve jutott be az S9-es sérültségi kategória döntőjébe a délelőtti selejtezőből, 59.94 mp-es eredménye közel két másodperccel volt jobb a második helyen fináléba jutott spanyol riválisáénál.

Az 59.23 másodperccel világcsúcstartó, többszörös világ- és Európa-bajnok sportoló - aki négy éve Pekingben a magyar küldöttség egyetlen aranyát szerezte - féltávnál fél testhossznyi előnnyel vezetett, végül ennél kisebb különbséggel előzte meg az Athénban aranyérmes ausztrál Matthew Cowdreyt, és 59.54-gyel győzött.


"Szerettem volna világcsúccsal nyerni, persze ezzel együtt örülök az első helynek" - nyilatkozta a döntő után Sors Tamás. "Láttam a végén, hogy jön az ausztrál, és imádkoztam egy jó benyúlásért, sikerült. Külön öröm számomra, hogy öt éve veretlen vagyok ebben a számban, és az, hogy nem lett világcsúcs, azt jelenti, hogy maradt még bennem. Jó formában érzem magam, két súly helyett már két rakéta van a lábamon, várom a holnapi 100 méter hátat. Az uszoda hangulata fantasztikus volt, annyira izgultam a hangzavarban, hogy csak a végén mertem felnézni a lelátóra. Köszönöm, hogy ennyi magyar szorított nekem!"

Anatolij Petrov tanítványa pénteken 100 háton, majd a későbbiekben (időrendben haladva) 400 gyorson, 50 gyorson, 200 vegyesen és 100 gyorson is elindul Londonban, utóbbi számban és 400 gyorson bronzéremmel zárt a 2008-as játékokon.
A 100 méteres pillangó fináléjának másik magyar résztvevője, a paralimpiai újonc Tóth Tamás hetedik lett.


images
images
imagesParalimpia 2012 - Fotó: Sors Tamás aranyérme, és a döntő videója

<right>
</right>
Sors Tamás mutatja aranyérmét, miután megnyerte a 2012-es londoni paralimpia férfi 100 méteres pillangóúszásának döntőjét az S9-es sérültségi kategóriában a Vizesközpontban 2012. augusztus 30-án.

sors_tamas.jpgA döntő videója:


<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/F90TwuJIt-Y" frameborder="0"></iframe>

GRATULÁLUNK!

SZÉP VOLT TOMI!

KÖSZÖNJÜK!_paralimpia2012_JPG.jpg


ParasportPress - London 2012: Pálos Péter nyert, Gurisatti Gyula kiesett


<right>

Csonka András után

images
</right>
Pálos Péter is győzelemmel kezdett az asztaliteniszezők versenyében a londoni paralimpián.


images


Gurisatti Gyula a légpisztoly 10
méteres számában nem jutott be a döntőbe.


images
imagesA 2012-es londoni paralimpia magyar érmesei - fotók

(Reményeim szerint folyamatos frissítéssel )
<right>
</right>

_paralimpia2012_JPG.jpg


A 2012-es londoni paralimpia magyar érmesei.

Gratulálunk!

Sors Tamás - úszás

images
images
images


images
images


imagesimages

A MAGYAROK pénteki versenyei:

Sors Tamás aranyérem után pénteken is bizonyíthatPénteken tovább folytathatja remeklését Sors Tamás úszó, aki csütörtökön aranyérmet nyert 100 m pillangón a londoni paralimpián.


sorstamas120830.jpg


A pécsi sportoló egy nappal címvédése után
100 m háton bizonyíthat, csakúgy, mint a csütörtöki 100 pillangón szintén döntős Tóth Tamás.

images


Rajtuk kívül még
Csúri Ferenc (400 gyors), Ráczkó Gitta (50 pillangó), Kézdi Réka, Engelhardt Katalin és Zámbó Diána (200 vegyes) lesz érdekelt az uszodában.

images
images
images


images
imagesAz
asztaliteniszezők részéről Pálos Péter és Berecki Dezső délelőtt és este játssza második és harmadik csoportmeccsét - a négyesekből az első két helyezett jut a legjobb nyolc közé -, míg Csonka Andrást
kora délután szólítják asztalhoz a harmadik találkozójára.

images
images
imagesParalimpiai újoncként
kezdi meg szereplését
reggel az evezős Lengyel Mónika, valamint dél körül a sportlövő Dávid Krisztina.

images
images 
T

TH6777

Vendég
images


Holnap indul Londonba a magyar kerekesszékes vívó csapat


2012. 08. 31. 12.34
<right>

</right>

Szekeres Pál, az
Emberi Erőforrások Minisztériumának (EMMI) sportért felelős helyettes
államtitkára, - az egyetlen ember a világon, aki az olimpiai és a paralimpiai
játékokon is érmet szerzett - a vívó sportág valamennyi magyar kvalifikáltjával
együtt holnap, azaz 2012. szeptember 1-én utazik ki Londonba, a XIV.
Paralimpiai Játékokra.

A brit fővárosba induló magyar csapat névsora:

Dani Gyöngyi, Juhász Veronika, Krajnyák Zsuzsanna, Pálfi Judit, Juhász Tamás, Mató Gyula, Osváth Richárd és Szekeres Pál.images
images
imagesimages
images
images
images


imagesA négy évvel ezelőtti pekingi paralimpián Szekeres Pál volt az egyetlen magyar sportoló, aki a kerekesszékes vívásban érmet szerzett.

A sportért felelős helyettes államtitkár a mostani játékokon is éremesélyesként indul tőr egyéni „B” sérültségi kategóriában
(
2012. szeptember 4-én, 12.00 órakor).


Szekeres Pál 1976-ban kezdett el vívni az Újpesti Torna Egyletben. Első sikereit is itt érte el. A válogatottba 1984-ben hívták be, 1987-ben világbajnoki bronzérmet szerzett tőrvívásban. Az 1988-as szöuli olimpián Busa István, Érsek Zsolt, Gátai Róbert és Szelei István társaságában bronzérmet szerzett a férfi tőrcsapattal.

Ezután átigazolt a Budapesti Vasutas Sport Clubhoz. Szekeres Pál 1991-ben súlyos autóbalesetet szenvedett. Sérüléséből fakadóan, kerekesszékbe kényszerülve sportpályafutását a mozgáskorlátozott sportolókat foglalkoztató Bellestra egyesület vívójaként folytatta. 1991 és 2003 között négy alkalommal lett Európa-bajnok, 1994-ben pedig világbajnok.

Az 1992-es barcelonai paralimpián tőrvívásban aranyérmet szerzett, 1996-ban, Atlantából tőr- és kardvívásban is aranyat hozott haza. Ezt követően 2000-ben Sydneyben, 2004-ben Athénban és 2008-ban Pekingben bronzérmes lett tőrvívásban. Jelenleg a Törekvés Sportegyesület versenyzője.


A 2012. évi Paralimpiára Balog Zoltán, az EMMI sportért is felelős vezetője is kilátogat.

A miniszter 2012. szeptember 3-a és 4-e között tartózkodik a játékokon, ahol díjat is ad át.
images
 
Oldal tetejére