Portfólió készítés

Státusza
További válaszok itt nem küldhetőek.

erakucko

Állandó Tag
Állandó Tag
Sajnos nem jön ki a négy gyermekem "miatt". Az EMMI-től kapott információ szerint 2015. januárjában jelentkezhetek minősítésre, és HA beférek a keretbe, akkor akár előrébb léphetek. Csak az a feltételezésem, hogy az a keret lesz majd nagyon szűkös, mert intézménytípusonként, településenként, ... és sok egyéb szempont alapján határozzák majd meg. Így aki befér, annak jó, aki nem, vár újabb éveket. Egyedül a gyakornokoknak nem kell várni, mert ők max. 2 évet tölthetnek el ebben a kategóriában.
A másik nagy kérdés ebben a keretszámban az, hogy lesz-e rá elég pénz a kasszában? Ha nem, akkor a szám a nullához közelít, ha igen, akkor talán. Tehát aki kimarad az első körből mondjuk az évek száma miatt, az várhat a jó sorsára. És ebben a kérdésben nem vagyok túl derülátó :(
16. Vegyes és átmeneti rendelkezések
36. §(2) A 2013. szeptember 1-jén Pedagógus I. fokozatba besorolt, több mint nyolc év szakmai gyakorlattal rendelkező pedagógus minősítési eljárása során 2013. szeptember 1. és 2018. június 30. között a 3. § (1) bekezdésében meghatározott, a minősítési eljárásra történő jelentkezéshez szükséges szakmai gyakorlat időtartamára vonatkozó szabályt nem kell alkalmazni. A 2013. szeptember 1-jén Pedagógus I. fokozatba besorolt, több mint nyolc év szakmai gyakorlattal rendelkező pedagógus először 2014-ben kezdeményezheti a minősítési eljárást.
 

csókánéeszter

Állandó Tag
Állandó Tag
Szia!
Az EMMI-nél hova írtál? Mert én is szeretnék valaki szakembertől választ kapni. És neked miért a 2015-öt jelölték meg, miért nem 2014-et? Mi volt az indok? Köszönöm: Era
A [email protected] - ra írtam és két napon belül jött a válasz. A másik kérdésedre válaszolva bemásoltam a válaszlevél egy részét:

"Másik kérdésére válaszolva tájékoztatjuk, hogy a 326/2013-as számú kormányrendelet 36. §. (2) bekezdése alapján a Pedagógus I. fokozatban nem kell eltöltenie 6 további évet, miután rendelkezik több mint 8 éves pedagógiai szakmai gyakorlattal. 2015-ben már jelentkezhet minősítési eljárásra és amennyiben bekerül a „minősítési tervbe”, 2016-ban sor kerül a minősítési eljárására."

Ez alapján a Ped. II-be legkorábban 2017. jan. 1-től kerülhetek, az aktuális bérrel.
A kérdés csak az, hogy beleférünk-e a minősítésre rendelkezők keretébe?! Mert ez lutri! A gyakornokoknál nem kérdés, mert ők csak két évet tölthetnek el a kategóriában, tehát ők mindenképpen beleférnek majd a keretbe. A többiek a korábban írtak szerint juthatnak be.
 

csókánéeszter

Állandó Tag
Állandó Tag
Szia!
Köszönöm a válaszodat. Még egy kérdés. Hogyan számoltad ki a szakmai éveidet. Miket vettél ki belőle? Köszi: Era
Főiskolai diploma utáni időszak számít csak (hisz a munkavégzés feltétele ez). A munkahelyi igazolások alapján. A terhességi gyerekágyi segély időtartama beleszámít, a többi (gyes-gyed nem). És úgy tudom a táppénz bizonyos időtartam után nem számít bele, mert meghatározott heti óraszámban kell pedagógus munkakörben dolgozni.
 

erakucko

Állandó Tag
Állandó Tag
Főiskolai diploma utáni időszak számít csak (hisz a munkavégzés feltétele ez). A munkahelyi igazolások alapján. A terhességi gyerekágyi segély időtartama beleszámít, a többi (gyes-gyed nem). És úgy tudom a táppénz bizonyos időtartam után nem számít bele, mert meghatározott heti óraszámban kell pedagógus munkakörben dolgozni.
Szia!
Köszönöm a válaszodat. Nagyon úgy néz ki, hogy én is kicsúszok a gyorsított eljárásból. Válaszolt az Oktatási Hivatal, belinkelem, mert jó oldalakat is adott hozzá. Visszatérve a problémánkra, én most úgy látom, hogy mindenképpen meg kellene írni a portfóliót 2014 márciusig, hiszen csak 2014 februárjában jön ki a különös közzétételi feltétel, ha pedig megfelelünk annak, akkor utána rögtön le kell adni a portfóliót.Mi a gondolatod erről?

"Az Oktatási Hivatal Projektigazgatósága nevében köszönöm megkeresését. Azzal a kérdéssel fordult hozzánk, hogy szakvizsgával, de 14 évnél kevesebb szakmai gyakorlattal 2014-ben jelentkezhet-e minősítési eljárásra. Engedje meg, hogy továbbítsam Önnek szakértőnk válaszát:


A hatályos 326/2013. (VIII. 30.) kormányrendelet Ön által is idézett 36. § (2) bekezdése értelmében Ön 2014-ben jelentkezhet minősítési eljárásra az alábbi szabályok figyelembe vételével:


A 326/2013. (VIII. 30.) kormányrendelet 10. §

(1) A miniszter minden év február utolsó napjáig közzéteszi a következő naptári évre vonatkozó minősítési keretszámot és a minősítési tervbe történő felvétel különös feltételeit.

(3) A pedagógus a munkáltató véleményének kikérése után – figyelembe véve az (1) bekezdésben meghatározott feltételeket – az adott év március 31-éig kezdeményezi a minősítését a kormányhivatalnál, megjelölve a minősítés során az elérni kívánt fokozatot.


Tisztelettel felhívom a figyelmét a www.oktatas.hu oldalon fellelhető tartalmakra, amelyek segítik az eligazodását a pedagógusminősítési rendszer kapcsán:


1. Pedagógusminősítési rendszer: miért, mikor és hogyan? Interjú Tóth Máriával, a TÁMOP-3.1.5/12 kiemelt uniós projekt szakmai vezetőjével, és Dr. Halász Gáborral, az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karának egyetemi tanárával


http://www.oktatas.hu/kozneveles/pr...ek/pedagogusminositesrol_liceum_televizioban/


2. Összefoglaló a pedagógus-életpályamodellről, sok prezentációval, adattal. Különösen fontos Thaisz Miklós, Tóth Mária és Kimmel Magdolna prezentációja:


http://www.oktatas.hu/kozneveles/projektek/tamop_315_pedkepzes_fejl/projekhirek/tanevnyito_konf2013


3. Összefoglaló a pedagógusminősítési eljárásról:


http://www.oktatas.hu/kozneveles/pr...s_fejl/projekhirek/minosites_lepesrol_lepesre


4. Összefoglaló az e-portfólióról:


http://www.oktatas.hu/kozneveles/projektek/tamop_315_pedkepzes_fejl/projekhirek/e_portfolio_szerepe


A kiemelt uniós projekt megvalósítói rendszeresen megjelentetnek két tematikus hírlevelet. Az egyik a pedagógus-továbbképzési rendszer megújításával, a másik a pedagógus-életpályamodell kialakításával kapcsolatos híreket, információkat juttatja el a érdeklődőkhöz. Ezekre itt tud feliratkozni: http://hirlevel.oktatas.gov.hu/


Napokon belül felkerül a www.oktatas.hu oldalra a pedagógusminősítési rendszer általános tájékoztatója. Ez az útmutató kitér az e-portfólió felépítésére, elkészítésének módjára, az e-portfólióvédés folyamatára, az óra/foglalkozáslátogatás menetére. Bemutatja az adott fokozatokhoz kapcsolódó szintleírásokat (sztenderdeket), és a megfelelő kompetenciaelemek meglétét jelző tevékenységleírásokat. Mindezek mellett időbeosztási javaslatokkal, fogalomtárral, dokumentummintákkal és sablonokkal segíti a pedagógus felkészülését a minősítés folyamatára.


Ha további kérdése, észrevétele van, készséggel állunk rendelkezésére.


Szívélyes üdvözlettel, jó munkát kívánva:

xmldataFülöp Attila

kommunikációs vezető


Oktatási HivatalProjektigazgatóság

H-1055 Budapest, Honvéd u. 20/a.

Fax: +36-1-374-2386
E-mail: http://www.oktatas.hu/
 

erakucko

Állandó Tag
Állandó Tag
Azt gondolom, hogy meg kell írni, mert a nem gyorsított eljárás határideje még egy hónappal rövidebb is, mint a gyorsított eljárásé. A kérdés utána már csak az, hogy a 2013. évben csak próbaminősítések lesznek-e, és abba mi beleférünk-e? Még nagyon sok a nyitott kérdés, és persze még mindig nem nyilvános az ofi honlapján a portfóliós dolog, az idő meg csak halad (és persze ezzel együtt ellenünk dolgozik).
Szia!
Újabb válasz érkezett, most az EMMI-től, és ott is egyértelműen írják, hogy a táppénz, és Tgyás beleszámít a szakmai gyakorlat idejébe. Valamint A Gyes, Gyed idejéből is 30 napot mindig bele kell számítani évenként, úgyhogy lehet, hogy mégis meglesz a 14 év, és talán neked is :)

"Tisztelt Hölgyem!
A 326/2013. Korm. rendelet 13.§ (2) bekezdése szerint: „A szakmai gyakorlat időtartamába nem számít be a foglalkoztatási jogviszony esetén a fizetés nélküli szabadság harminc napot meghaladó időtartama, továbbá a jogviszonyban pedagógus-munkakörben eltöltött idő, ha a pedagógus foglalkoztatása nem érte el a munkakörre megállapított heti neveléssel-oktatással lekötött munkaidő huszonöt százalékát.” Vagyis a rendelet nem mondja ki, hogy a GYES, GYED, TGYÁS, GYET ideje nem számít bele a szakmai gyakorlat idejébe, hanem a fizetés nélküli szabadság 30 napot meghaladó időtartamára vonatkozóan mondja ki ezt. Tehát azt kell pontosan megnéznie és kiszámolnia, hogy ezen ellátások időtartama alatt hányszor és mennyi ideig volt hivatalosan fizetés nélküli szabadságon, és ezek ideje mennyivel haladta meg a 30 napot. A táppénz vagy fizetett szabadság idejét nem érinti a szabályozás. Kérdésére érdemben és pontosan tehát csak Ön vagy munkáltatója tud választ adni, foglalkoztatásának teljes dokumentációja ismeretében.
 

Kacagóbab

Állandó Tag
Állandó Tag
Megjelent a pedagógusminősítési és a tanfelügyeleti rendszer általános tájékoztatója
2013. december 11.
Az emberi erőforrások minisztere által jóváhagyott két kiadvány azért jött létre, hogy segítse a pedagógusok, az intézményvezetők, valamint a minősítésben és az ellenőrzésben részt vevő szakértők munkáját. Jövőre több ezer próbaminősítés és próbaellenőrzés tapasztalatai alapján véglegesíti a két rendszert az Oktatási Hivatal.

A 2012/2013. év során az Oktatási Hivatal a TÁMOP-3.1.5/12 kiemelt uniós projekt keretében kidolgozta a pedagógusminősítés, a TÁMOP-3.1.8 kiemelt uniós projekt keretében pedig a pedagógiai-szakmai ellenőrzés eszközrendszerének alapjait.

Az Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez című kiadvány a 326/2013. (VIII. 30.) számú kormányrendelet gyakorlatba ültetését, a rendeletben foglaltak értelmezését és alkalmazását szolgálja.

Az Országos tanfelügyelet – Kézikönyv általános iskolák számára című összeállítás a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendeletnek megfelelően a pedagógiai-szakmai ellenőrzés általános iskolára kidolgozott standardjait tartalmazza.

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez (pdf) »
Országos tanfelügyelet – Kézikönyv általános iskolák számára (pdf) »

A pedagógusok minősítési rendszerével kapcsolatban a [email protected], a pedagógiai-szakmai ellenőrzéssel kapcsolatban a [email protected] e-mail címen tehetik fel kérdéseiket az érdeklődők.

2014-ben elkészülnek az egyes szakterületekre érvényes egyedi tartalmak és standardok, majd az év végéig több ezer próbaminősítést és próbaellenőrzést tart az Oktatási Hivatal. A széles körű próbafolyamat tapasztalatai, a résztvevők észrevételei és javaslatai alapján alakítják ki a szakértők a pedagógusminősítés, valamint a pedagógiai-szakmai ellenőrzés végleges tartalmi elemeit, eszközeit és eljárásrendjét.

Ha szeretne a folytatásban is naprakész információkkal rendelkezni a pedagógusminősítési, illetve a tanfelügyeleti rendszer fejlesztéséről, iratkozzon fel hírleveleinkre (Tematikus hírlevél a pedagógus-életpályamodell kialakításáról és Tematikus hírlevél az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés kialakításáról).
 

erakucko

Állandó Tag
Állandó Tag
Köszi! :)
Még egy kérdés foglalkoztat, hogy a pontos napokat ki tudjam számítani: két munkahelyen dolgoztam eddig, de hogy pontosan mikor és mennyi ideig voltam táppénzen a szülés előtt, arra már nem emlékszem, és így az évek távlatából nem tudom, hogy honnan lehet megtudni? Az egyik munkahelyem azóta már meg is szűnt, így nem tudom, hogy honnan kaphatok pontos adatokat. Talán az Egészségpénztár, vagy ki?
Szia!
Az egészségpénztár jó ötletnek tűnik, de fogalmam sincs róla. Nálunk a munkahely számítja ki az időmet. Aláírtam egy papírt, amit beküldtek az Államkincstárba, hogy kiadják a pontos GYES, GYEd idejét. Utána számol a munkahely. Csak mivel kicsit kaotikusnak látom az állapotokat a munkaügyön is, azért kérdezek én is mindennek utána hivatalos helyről. Például első körben azt mondták nem számít bele a TGYÁS, most helyesbített a munkahely, hogy mégis. A táppénzre is ők azt mondták, hogy nem számít bele. Én azt a választ kaptam az OH-tól, hogy beleszámít. Szóval izgulok rendesen, hogy mennyi az annyi.
 

Ica-cica

Állandó Tag
Állandó Tag
Szia!
Az egészségpénztár jó ötletnek tűnik, de fogalmam sincs róla. Nálunk a munkahely számítja ki az időmet. Aláírtam egy papírt, amit beküldtek az Államkincstárba, hogy kiadják a pontos GYES, GYEd idejét. Utána számol a munkahely. Csak mivel kicsit kaotikusnak látom az állapotokat a munkaügyön is, azért kérdezek én is mindennek utána hivatalos helyről. Például első körben azt mondták nem számít bele a TGYÁS, most helyesbített a munkahely, hogy mégis. A táppénzre is ők azt mondták, hogy nem számít bele. Én azt a választ kaptam az OH-tól, hogy beleszámít. Szóval izgulok rendesen, hogy mennyi az annyi.
Szia!
Nálunk mindenkinek a területileg illetékes nyugdíjfolyósító intézettől kell lekérni a jogviszonyt. Viszonylag hamar megjött nekem, lehet elektronikusan ügyfélkapun keresztül, vagy egy letölthető nyomtatványon.
 

Ica-cica

Állandó Tag
Állandó Tag
Szia!
Pontosabban hogyan lehet az ügyfélkapun keresztül lekérni?
Szia!
Pontosabban hogyan lehet az ügyfélkapun keresztül lekérni?
Az okmányirodában lehet ügyfélkapu regisztrációt kérni, és ezután a www. magyarorszag.hu lapon keresztül lehet hivatalos ügyeket intézni. PL. adóbevallások, TB jogviszony lekérdezés eddigi betegéletút stb.
 

Ica-cica

Állandó Tag
Állandó Tag
Ott a táppénzek időtartamát is tudják?
Igen, de csak 1988. január 1-jétől. Van ami úgy jelenik meg, hogy" Biztosítás szüneteltetésével, munkabérrel ellátatlansággal érintett időszak. Nálam itt a GYED, a gyermekápolási táppénz, és táppénzes napok szerepelnek, de érdekes, hogy nem minden táppénz. Ma írtam levelet, a nyugdíjfolyósítónak, hogy ez mit jelent, és ez hátrányos-e valamiben nekem. Én 1986-óta vagyok közalkalmazott.
 

Ica-cica

Állandó Tag
Állandó Tag
Szia! Akkor te már informáltabb vagy mint Mi! Jók az infóim amiket összeszedtem? Neked hogyan számolták ki az éveidet? Mit vettek ki belőle, és mi maradhatott? Üdv: Era
Az én munkaviszonyom 1983-ban kezdődött, de egy év egy TSZ-nél könyvelő, utána GYES és 1986-tól egy iskola, a mai napig.
De szakaszonkénti bontásban írták a biztosításban töltött időt, nem tudom mi alapján, talán mikor átsoroltak. Napokban fejezték ki/ pl. 1988.02.27-től 1996.12.31-ig 2865 nap.
Van egy olyan rész, hogy " Biztosítás szüneteltetésével, munkabérrel ellátatlansággal érintett időszak. Nálam itt a GYED, a gyermekápolási táppénz, és táppénzes napok szerepelnek, de érdekes, hogy nem minden táppénz. Ma írtam levelet, a nyugdíjfolyósítónak, hogy ez mit jelent, és ez hátrányos-e valamiben nekem.
Szerintem kérjétek le, nekem ügyfélkapun 4 nap alatt megjött, de kollégáknak a papír alapú is 2 hét alatt.
Nálunk a KLIK-nek kell leadni, és kötelező lekérni mindenkinek a szolgálati idő kiszámítása miatt.
 

erakucko

Állandó Tag
Állandó Tag
D

A kérdés már csak az, hogy mikor állnak neki a számolásnak, mert az idő csak halad, a határidő közeleg. Kár, hogy sem mi, érintettek, sem az óvodatitkárok, sem a gazdaságisok nem kaptak/kapnak segítséget hogy hol, hogyan lehet a leghamarabb a valós adatokhoz jutni. :(
Én nem tudom, Ti hogy vagytok vele, de ez a kiadott útmutató nem sok mindenben adott segítséget. Például még mindig nem tudjuk hogyan, milyen formában kell majd feltölteni az adatokat. Jó lenne látni azt az elektronikus felületet is, mert én így nehezen értelmezem a kiadott feladatokat. Sok helyen nem egyértelmű a reflexiók megírása. Például 66.oldal A megvalósítás dokumentumai reflexió. Itt minden foglalkozáshoz kérnek reflexiót, vagy egy összefoglalót?? stb.
Még kérdésem van köztetek óvodapedagógus? (csókánéeszter?) Tőletek kérdezném, hogy boldogultok a segédanyaggal,mert sok minden számunkra nem használható. Mi nem használunk IKT eszközt, aztán az értékelés dokumentumai számunkra mit jelent? Nálunk nincs ugye komoly értékelés, óvodában maga a tevékenység menete a lényeg, nem a produktum. Akkor ide mi tartozik? Persze tudom írták, hogy lesz óvodára segédanyag 2014-ben, de mikor??? Amiket felsoroltam az alapdokumentumokhoz tartozik, tehát kötelező elemek!!! :(
Azért jó karácsonyi készülődést mindenkinek, ha van időtök sütés-főzés szünetében írjatok: Era
 

csókánéeszter

Állandó Tag
Állandó Tag
Én nem tudom, Ti hogy vagytok vele, de ez a kiadott útmutató nem sok mindenben adott segítséget. Például még mindig nem tudjuk hogyan, milyen formában kell majd feltölteni az adatokat. Jó lenne látni azt az elektronikus felületet is, mert én így nehezen értelmezem a kiadott feladatokat. Sok helyen nem egyértelmű a reflexiók megírása. Például 66.oldal A megvalósítás dokumentumai reflexió. Itt minden foglalkozáshoz kérnek reflexiót, vagy egy összefoglalót?? stb.
Még kérdésem van köztetek óvodapedagógus? (csókánéeszter?) Tőletek kérdezném, hogy boldogultok a segédanyaggal,mert sok minden számunkra nem használható. Mi nem használunk IKT eszközt, aztán az értékelés dokumentumai számunkra mit jelent? Nálunk nincs ugye komoly értékelés, óvodában maga a tevékenység menete a lényeg, nem a produktum. Akkor ide mi tartozik? Persze tudom írták, hogy lesz óvodára segédanyag 2014-ben, de mikor??? Amiket felsoroltam az alapdokumentumokhoz tartozik, tehát kötelező elemek!!! :(
Azért jó karácsonyi készülődést mindenkinek, ha van időtök sütés-főzés szünetében írjatok: Era
Igen, én is óvodapedagógus vagyok :)
Én ettől az IKT eszközök alkalmazásától már egy előadás alatt "padlót fogtam" (az előadást Wölfling Zsuzsa tartotta, aki az egyik kidolgozója a programnak). Ő azt a példát hozta, hogy nyári élményeket idéztek fel, egy kisgyerek vulkánt látott, és azt laptopon nézték meg. Megkérdeztük, hogy ahol nincs laptop az óvodában, ott mit írjunk, de erre nem kaptunk választ. itt egy olyan példát hozott, hogy egyéni fejlesztés bizonyos eseteiben jól használható egy-egy program. A magnó ugye már nem számít IKT eszköznek, pedig azt többször használunk. Kötelező elem, de hogy mi lesz a sorsa ez nyitott kérdés.
Ő, mármint az előadó azt mondta, szerinte a webes felület úgy kb. január közepére lesz nyilvános, és ekkorra várhatók a specializációk is, mármint egy egyes oktatási területekre vonatkozó konkrét kritériumok.
És itt megint a határidőkkel van csak bajom!!! Ő is azt mondta, kezdjünk hozzá, de hát konkrétan még mindig nem tudjuk, hogy mihez!?
A reflexiókról Ő azt mondta, hogy kell a tervezéshez, és kell a megvalósításhoz is. De ha már a tervezésnél látom, hogy nagy eséllyel nem jön be, akkor arra nem reflexiót írok, hanem egyszerűen átírom, megváltoztatom, mert ez az életszerű, és nem az, hogy azt reflektálom rá, hogy itt, vagy ott gond lehet.
A gyerek értékelésre Ő azt mondta, hogy kb. azt írjuk, hogy az adott gyerek/gyerekcsoport hogyan reagált, hogyan vett részt, mennyire volt bevonható, mit tapasztaltam .... + gyerekmunka fényképe (már, ha lehet róla kép: rajz, gyerek által épített vár, barkácsolt valami)
:)
 

erakucko

Állandó Tag
Állandó Tag
Igen, én is óvodapedagógus vagyok :)
Én ettől az IKT eszközök alkalmazásától már egy előadás alatt "padlót fogtam" (az előadást Wölfling Zsuzsa tartotta, aki az egyik kidolgozója a programnak). Ő azt a példát hozta, hogy nyári élményeket idéztek fel, egy kisgyerek vulkánt látott, és azt laptopon nézték meg. Megkérdeztük, hogy ahol nincs laptop az óvodában, ott mit írjunk, de erre nem kaptunk választ. itt egy olyan példát hozott, hogy egyéni fejlesztés bizonyos eseteiben jól használható egy-egy program. A magnó ugye már nem számít IKT eszköznek, pedig azt többször használunk. Kötelező elem, de hogy mi lesz a sorsa ez nyitott kérdés.
Ő, mármint az előadó azt mondta, szerinte a webes felület úgy kb. január közepére lesz nyilvános, és ekkorra várhatók a specializációk is, mármint egy egyes oktatási területekre vonatkozó konkrét kritériumok.
És itt megint a határidőkkel van csak bajom!!! Ő is azt mondta, kezdjünk hozzá, de hát konkrétan még mindig nem tudjuk, hogy mihez!?
A reflexiókról Ő azt mondta, hogy kell a tervezéshez, és kell a megvalósításhoz is. De ha már a tervezésnél látom, hogy nagy eséllyel nem jön be, akkor arra nem reflexiót írok, hanem egyszerűen átírom, megváltoztatom, mert ez az életszerű, és nem az, hogy azt reflektálom rá, hogy itt, vagy ott gond lehet.
A gyerek értékelésre Ő azt mondta, hogy kb. azt írjuk, hogy az adott gyerek/gyerekcsoport hogyan reagált, hogyan vett részt, mennyire volt bevonható, mit tapasztaltam .... + gyerekmunka fényképe (már, ha lehet róla kép: rajz, gyerek által épített vár, barkácsolt valami)
:)
Én elkezdtem írni pár dolgot, aztán újraírtam. Most várok.... Mert megírtam 15 tuti klassz foglalkozás tervet, kis tavasz, kis ősz, kis komplex, szóval legyen benne minden. Vagyis megnéztem milyen képeim vannak (vezetek egy kis face oldalt a csoportról, és oda mindig teszek egy két foglalkozás képet), és azokhoz megírtam a foglalkozásokat. Most ugye kijött ez az útmutató, benne max. két tematikus terv lehet, és a foglalkozásoknak ezekhez kell kapcsolódniuk. Na akkor ugrott a 15 tervem, átértékeltem, mit tudok két csoportba besuvasztani. Szóval nem tudom jó-e ha előre dolgozom, vagy sem, mert közben mindig kitalálnak valamit. Most megírtam két tematikus tervet, hozzá a foglalkozásokat. Van amit már megtartottam, ehhez vannak akkor képeim. Van amiket most fogok megtartani. Dajka nénim egy hónapja egyfolytában csak minket fotóz, komolyan már szinte celebnek érzem magam, több képem van mint eddig valaha. Január első hetében tartok egy szakmai bemutató foglalkozást (én jelentkeztem, hogy ugye legyen ilyen anyagom is friss ), ebből lesz egy hospitálási naplóm. Írtam egy projekt tervet, azt is most januárban megvalósítjuk, dokumentálom, képek stb. Válogatok a szabadon válaszható doksikból, mi az ami oviban megvalósítható, mert ugye csomó nekünk nincs . Szóval én itt tartok, és várom a többi "elvetemült kollega" ötleteit. Az óvodámból én egyedül fogok hozzá idén, tehát ott nem sok segítségem van, de drukkolnak :).

Még egy kérdés: Mit mondtak az előadáson a különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel való foglalkozás féléves ütemtervére? Mert nálunk pl. ilyet csak azok a "szerencsések" írnak, akiknek SNI-s gyermek van a csoportba. Én arra gondoltam, hogy mivel drámajátékot vezetek különórában az oviban, arról írok egy féléves tervet, és ráhúzom mint tehetség gondozás kategória???

Mindenkinek Boldog Új Évet kívánok!!!
 
Státusza
További válaszok itt nem küldhetőek.
Oldal tetejére