Portfólió készítése 2015.november 30-ig

filoemese

Állandó Tag
Állandó Tag
Esetleírásnál abból az osztályból kell egy tanulóról írni, akiket most tanítok, és akikről a csoportprofilt írtam? Vagy lehet egy régebbi osztályomból egy eset, természetesen név nélkül?
Írhatsz, de ha jól tudom , akkor arról az osztályról is kell csoportprofil.
 

Juca8

Állandó Tag
Állandó Tag
Sziasztok!

Remélem még valaki követi ezt a topikot, mert nagyon nagy szükségem lenne egy kis segítségre. Most nov. 30-ig kell feltöltenem a portliót, majd januárban /ig minősítő vizsgáznom. A következő kérdéseim lennének:

1. Olvastam olyat valamelyik útmutatóban, hogy ha nagyobb számban tartok idegennyelvű foglalkozást, akkor az óravázlatokat írhatom angolul. (Nem nemzetiségi szakirány, de heti 3 angol 1 magyart tartok, így szívesebben tartanám angolul)

Ez felveti a köv. kérdést.
2. Egyelőre nincs mentorom.. viszont ha angolul tartanám, gondolom angol nyelvű foglalkozásokat tartó mentor kéne?!

3. Ki lehet mentor? Milyen ped. kategóriában kell lennie? Semmilyen előírást nem találtam erre.

Egyelőre ezek a kérdések jutottak eszembe, ha bárkinek lenne erre biztos válasza, kérem írjon, mert félek, nem leszek kész időben. A vezetőség viszont nem tud ebben segíteni, mert ezek kicsit speciálisabb kérdések, mint amivel az útmutatókban foglalkoznak.

Vagy ha a válaszokat nem is tudjátok, esetleg valami elérhetőséget, ha tudtok, ahol ezeket feltehetem, nagyon megköszönném.
Üdvözlettel,
Juca
 

gtszg

Állandó Tag
Állandó Tag
Sziasztok!

Remélem még valaki követi ezt a topikot, mert nagyon nagy szükségem lenne egy kis segítségre. Most nov. 30-ig kell feltöltenem a portliót, majd januárban /ig minősítő vizsgáznom. A következő kérdéseim lennének:

1. Olvastam olyat valamelyik útmutatóban, hogy ha nagyobb számban tartok idegennyelvű foglalkozást, akkor az óravázlatokat írhatom angolul. (Nem nemzetiségi szakirány, de heti 3 angol 1 magyart tartok, így szívesebben tartanám angolul)

Ez felveti a köv. kérdést.
2. Egyelőre nincs mentorom.. viszont ha angolul tartanám, gondolom angol nyelvű foglalkozásokat tartó mentor kéne?!

3. Ki lehet mentor? Milyen ped. kategóriában kell lennie? Semmilyen előírást nem találtam erre.

Egyelőre ezek a kérdések jutottak eszembe, ha bárkinek lenne erre biztos válasza, kérem írjon, mert félek, nem leszek kész időben. A vezetőség viszont nem tud ebben segíteni, mert ezek kicsit speciálisabb kérdések, mint amivel az útmutatókban foglalkoznak.

Vagy ha a válaszokat nem is tudjátok, esetleg valami elérhetőséget, ha tudtok, ahol ezeket feltehetem, nagyon megköszönném.
Üdvözlettel,
Juca
Kedves Juca8!
Egyenlőre a 3. sz. kérdésedre tudok válaszolni. Ha jól értem gyakornok vagy(?) A mentort az intézményvezető nevezi ki, egyenlőre belátása szerint. Még nincsenek "Mester mentorok".
"6. § (1)26 Az intézményvezető kijelöli a mentort, aki segíti a gyakornokot a köznevelési intézményi szervezetbe történő beilleszkedésben és a pedagógiai-módszertani feladatok gyakorlati megvalósításában. A mentor legalább félévente írásban értékeli a gyakornok tevékenységét, és az értékelést átadja az intézményvezetőnek és a gyakornoknak.
(2) A mentor támogatja a gyakornokot az általa ellátott pedagógus-munkakörrel kapcsolatos tevékenységében, e körben segíti
a) az iskola helyi tantervében és pedagógiai programjában, az óvoda, a kollégium pedagógiai programjában a munkaköri feladataira vonatkozó előírások értelmezésében és szakszerű alkalmazásában,
b) a tanítási (foglalkozási) órák felépítésének, az alkalmazott pedagógiai módszereknek, tanításhoz alkalmazott segédleteknek, tankönyveknek, taneszközöknek (foglalkozási eszközöknek) a célszerű megválasztásában,
c) a tanítási (foglalkozási) órák előkészítésével, megtervezésével és eredményes megtartásával kapcsolatos írásbeli teendők ellátásában, valamint
d) a minősítő vizsgára való felkészülésében.
(3) A mentor szükség szerint, de negyedévenként legalább egy, legfeljebb négy alkalommal látogatja a gyakornok tanítási (foglalkozási) óráját, és ezt követően óramegbeszélést tart, továbbá, amennyiben a gyakornok igényli, hetente konzultációs lehetőséget biztosít számára."
326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet Hatályos: 2015.09.01 - 2015.12.31
 

gtszg

Állandó Tag
Állandó Tag
Sziasztok!

Remélem még valaki követi ezt a topikot, mert nagyon nagy szükségem lenne egy kis segítségre. Most nov. 30-ig kell feltöltenem a portliót, majd januárban /ig minősítő vizsgáznom. A következő kérdéseim lennének:

1. Olvastam olyat valamelyik útmutatóban, hogy ha nagyobb számban tartok idegennyelvű foglalkozást, akkor az óravázlatokat írhatom angolul. (Nem nemzetiségi szakirány, de heti 3 angol 1 magyart tartok, így szívesebben tartanám angolul)

Ez felveti a köv. kérdést.
2. Egyelőre nincs mentorom.. viszont ha angolul tartanám, gondolom angol nyelvű foglalkozásokat tartó mentor kéne?!

3. Ki lehet mentor? Milyen ped. kategóriában kell lennie? Semmilyen előírást nem találtam erre.

Egyelőre ezek a kérdések jutottak eszembe, ha bárkinek lenne erre biztos válasza, kérem írjon, mert félek, nem leszek kész időben. A vezetőség viszont nem tud ebben segíteni, mert ezek kicsit speciálisabb kérdések, mint amivel az útmutatókban foglalkoznak.

Vagy ha a válaszokat nem is tudjátok, esetleg valami elérhetőséget, ha tudtok, ahol ezeket feltehetem, nagyon megköszönném.
Üdvözlettel,
Juca
Rátaláltam 1. sz. kérdésedre is:
"Idegen nyelv szakosként, ha ez a nagyobb óraszámban tanított tárgya, a célnyelven nyújthat be minden olyan dokumentumot a pedagógus, amelyet célnyelven készít el a tanév során (éves ütemterv, tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv, óraterv/foglalkozásterv, témazáró dolgozat, bármely IKT-ra épülő vagy más feladat stb.). A többit, például a reflexiókat magyarul csatolja, mert a bizottságnak nem minden tagja ismeri a célnyelvet. A két tanítási nyelvű képzésben az e-portfólió nyelvét a szaktárgy célnyelvi tanításának óraszáma határozza meg: ha ez kisebb, mint a tárgy anyanyelvi oktatásának óraszáma, akkor a pedagógusnak magyarul kell nyújtania a dokumentumokat.
Ha nagyobb, akkor minden dokumentumot, amelyet a célnyelven készít el a tanév során, a célnyelven csatolhat, a többit magyarul (ld. mint előbb az idegen nyelv szakosok esetében).
http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload...utato_pedagogusok_minositesi_rendszerehez.pdf
64. old.
 

spiky

Állandó Tag
Állandó Tag
Minden portfóliót feltöltőnek javasolnám, hogy olvassa el az Útmutatót a tantárgyspecifikus kiegészítésekkel együtt, mielőtt nekilát a portfóliónak. Sok mindenre választ és segítséget kaptok benn.
 

Sz Marika

Új tag
Sziasztok!

Azt szeretném kérdezni,írt-e már valaki napközis portfoliot?
Mit kell feltölteni? Óratervet,tanulmányi foglalkozási tervet,szabadidős foglalkozási tervet,vagy vegyesen?
Köszönöm a választ!
 

Kékesi Jolán

Kitiltott (BANned)
1. pontra a válasz!
Írhatod Angolul, de legyen ott magyarul is. A minősítő bizottság elnöke, az intézményi delegált nem szakos pedagógus.

Sziasztok!

Remélem még valaki követi ezt a topikot, mert nagyon nagy szükségem lenne egy kis segítségre. Most nov. 30-ig kell feltöltenem a portliót, majd januárban /ig minősítő vizsgáznom. A következő kérdéseim lennének:

1. Olvastam olyat valamelyik útmutatóban, hogy ha nagyobb számban tartok idegennyelvű foglalkozást, akkor az óravázlatokat írhatom angolul. (Nem nemzetiségi szakirány, de heti 3 angol 1 magyart tartok, így szívesebben tartanám angolul)

Ez felveti a köv. kérdést.
2. Egyelőre nincs mentorom.. viszont ha angolul tartanám, gondolom angol nyelvű foglalkozásokat tartó mentor kéne?!

3. Ki lehet mentor? Milyen ped. kategóriában kell lennie? Semmilyen előírást nem találtam erre.

Egyelőre ezek a kérdések jutottak eszembe, ha bárkinek lenne erre biztos válasza, kérem írjon, mert félek, nem leszek kész időben. A vezetőség viszont nem tud ebben segíteni, mert ezek kicsit speciálisabb kérdések, mint amivel az útmutatókban foglalkoznak.

Vagy ha a válaszokat nem is tudjátok, esetleg valami elérhetőséget, ha tudtok, ahol ezeket feltehetem, nagyon megköszönném.
Üdvözlettel,
Juca
 

Keresztes Hajnalka

Állandó Tag
Állandó Tag
Szép napot kívánok mindenkinek!
Bizonytalan vagyok illetve néhány kérdésem lenne. Óvónőként egyszerűsített portfóliót töltöttem fel anno, most ősszel tanfelügyeleti ellenőrzés illetve 2016-ban minősités várható. Ezért nov. 30-ig - a majd egyszer megnyíló új felületre - egy már javított, kiegészített portfóliót kell feltöltenem.

1. A portfólióm "alanyai" az akkori nagycsoportosaim voltak, jelenleg kiscsoportom van.
A csoportprofilt, a nevelési tervet és annak reflexióját nem változtatnám meg.Ezzel "csupán" az a teendőm, hogy a három dokumentumot szétszedem, és külön "fülecskére" töltöm fel? (Eredetileg ugyanis egyik "fülre" töltöttem a csoportprofilt és a nevelési tervet, egy másikra a nevelési terv reflexióját - ha jól emlékszem, erre akkor csak két "fülecske" állt rendelkezésre.)
Valamint a nevelési tervben a gyerekek monogramjait kis fekete téglalappal kitakarom/helyettesítem. (Mint régen a Kék Fényben a bűnözők szemét eltakaró fekete csík :))

2. Erre a gyerekcsoportra 2 db tematikus tervet és az ezekhez tartozó 5-5 foglalkozási tervet írtam + reflexiókat.
Most megtartom a két tematikus tervet, de a 10 foglalkozástervből kiválasztok 6-ot és csak azokat töltöm fel pl. mindkét tervhez 3-3 foglalkozást+reflexiót töltök fel. Jó lesz ez így?

3. Az új felületen alapdokumentum az esetleírás és a hospitálási napló. Mindkettőhöz kell reflexió (Kiegészítő útmutató óvodai nevelés, harmadik, javított kiadás 20.o). Vajon lesz külön hely a reflexióknak vagy folyamatosan kell írni?
Esetleírásnál ki kell takarnom a gyerek nevét és adatait a mellékletként feltölteni kívánt egyéb dokumentumokban is (a logopédus, fejlesztő ped. valamint a Nev. Tan. szakértői véleményében) - a hospitálási naplóban pedig az általam látogatott kolléganő nevét.
/Komolyan nem értem ezt a titkosítást: aki hozzáférhet a portfólióhoz az csak szakember lehet elemi etikai normák birtokában. A hospitálási napló név nélkül meg egyenesen hiteltelen. Avagy mégis kérjek a kolléganőmtől egy beleegyező nyilatkozatot, mert a minősítésnél esetleg bizonyítanom kell, hogy igenis élő személy van a fekete csík alatt?:)/

4. A tanfelügyeleti ellenőrzés gondolom hozzáfér a portfólióm intézményt és a szakmai életutamat bemutató részéhez. Vagy nem?
A jelenlegi csoportom profilját, a látogatás napjára tervezett foglalkozás tervét és azt a tematikus tervet, amihez ez a foglalkozás tartozik a látogatás előtt mennyi idővel és hogyan kell eljuttatnom a tanfelügyelőkhöz?
A foglalkozások éves tervén, a csoportnaplón, a gyerekek egyéni fejlődési naplóján kívül még milyen dokumentumokra lesz szükség?

A válaszokat előre is köszönöm - szeretnék időben és jól felkészülni.
 

gtszg

Állandó Tag
Állandó Tag
Szép napot kívánok mindenkinek!
Bizonytalan vagyok illetve néhány kérdésem lenne. Óvónőként egyszerűsített portfóliót töltöttem fel anno, most ősszel tanfelügyeleti ellenőrzés illetve 2016-ban minősités várható. Ezért nov. 30-ig - a majd egyszer megnyíló új felületre - egy már javított, kiegészített portfóliót kell feltöltenem.

1. A portfólióm "alanyai" az akkori nagycsoportosaim voltak, jelenleg kiscsoportom van.
A csoportprofilt, a nevelési tervet és annak reflexióját nem változtatnám meg.Ezzel "csupán" az a teendőm, hogy a három dokumentumot szétszedem, és külön "fülecskére" töltöm fel? (Eredetileg ugyanis egyik "fülre" töltöttem a csoportprofilt és a nevelési tervet, egy másikra a nevelési terv reflexióját - ha jól emlékszem, erre akkor csak két "fülecske" állt rendelkezésre.)
Valamint a nevelési tervben a gyerekek monogramjait kis fekete téglalappal kitakarom/helyettesítem. (Mint régen a Kék Fényben a bűnözők szemét eltakaró fekete csík :))

2. Erre a gyerekcsoportra 2 db tematikus tervet és az ezekhez tartozó 5-5 foglalkozási tervet írtam + reflexiókat.
Most megtartom a két tematikus tervet, de a 10 foglalkozástervből kiválasztok 6-ot és csak azokat töltöm fel pl. mindkét tervhez 3-3 foglalkozást+reflexiót töltök fel. Jó lesz ez így?

3. Az új felületen alapdokumentum az esetleírás és a hospitálási napló. Mindkettőhöz kell reflexió (Kiegészítő útmutató óvodai nevelés, harmadik, javított kiadás 20.o). Vajon lesz külön hely a reflexióknak vagy folyamatosan kell írni?
Esetleírásnál ki kell takarnom a gyerek nevét és adatait a mellékletként feltölteni kívánt egyéb dokumentumokban is (a logopédus, fejlesztő ped. valamint a Nev. Tan. szakértői véleményében) - a hospitálási naplóban pedig az általam látogatott kolléganő nevét.
/Komolyan nem értem ezt a titkosítást: aki hozzáférhet a portfólióhoz az csak szakember lehet elemi etikai normák birtokában. A hospitálási napló név nélkül meg egyenesen hiteltelen. Avagy mégis kérjek a kolléganőmtől egy beleegyező nyilatkozatot, mert a minősítésnél esetleg bizonyítanom kell, hogy igenis élő személy van a fekete csík alatt?:)/

4. A tanfelügyeleti ellenőrzés gondolom hozzáfér a portfólióm intézményt és a szakmai életutamat bemutató részéhez. Vagy nem?
A jelenlegi csoportom profilját, a látogatás napjára tervezett foglalkozás tervét és azt a tematikus tervet, amihez ez a foglalkozás tartozik a látogatás előtt mennyi idővel és hogyan kell eljuttatnom a tanfelügyelőkhöz?
A foglalkozások éves tervén, a csoportnaplón, a gyerekek egyéni fejlődési naplóján kívül még milyen dokumentumokra lesz szükség?

A válaszokat előre is köszönöm - szeretnék időben és jól felkészülni.
Kedves Hajnalka!

Az Útmutató harmadik, javított kiadása óvodák részére tanulmányozható. Ami biztos hogy név, monogram ne szerepeljen sehol, fényképet ahol a gyerekek láthatók inkább mellőzd.
Aláírásra várnak az újabb kézikönyvek, a portfóliót az alapján kell készíteni. Erről valószínűleg értesítést kapsz. Az alap dokumentumok nem változnak, abban gondolkodjál. A felület még kérdéses, erre "félinformációs" választ lehetne adni, ami nem célszerű.

Tanfelügyeletről is kapsz pontos tájékoztatást. Azokat a kollégákat jelölték erre az évre, akik töltöttek fel portfóliót. Így ezzel nincs problémád.
A tanmenetedre figyelj, a tanórák vázlatára, és arra, hogy a látogatott órákon mindent meg tudj mutatni a kompetenciákból.
 

Keresztes Hajnalka

Állandó Tag
Állandó Tag
Kedves Hajnalka!

Az Útmutató harmadik, javított kiadása óvodák részére tanulmányozható. Ami biztos hogy név, monogram ne szerepeljen sehol, fényképet ahol a gyerekek láthatók inkább mellőzd.
Aláírásra várnak az újabb kézikönyvek, a portfóliót az alapján kell készíteni. Erről valószínűleg értesítést kapsz. Az alap dokumentumok nem változnak, abban gondolkodjál. A felület még kérdéses, erre "félinformációs" választ lehetne adni, ami nem célszerű.

Tanfelügyeletről is kapsz pontos tájékoztatást. Azokat a kollégákat jelölték erre az évre, akik töltöttek fel portfóliót. Így ezzel nincs problémád.
A tanmenetedre figyelj, a tanórák vázlatára, és arra, hogy a látogatott órákon mindent meg tudj mutatni a kompetenciákból.

Köszönöm a választ! Várom az újabb kézikönyveket, az OH tájékoztatását a tanfelügyeletről és a portfóliós feltöltőfelület megnyitásáról - és közben pótolgatok, javítgatok.:cool:
 

canada00

Állandó Tag
Állandó Tag
Én ugyan tanár vagyok, de nem értem miért lenne rövid a 3 hetet felölelő tematikus terv. Mi tanárok egy téma kibontására, " megtanítására" , annak nagyságától függően tervezünk óraszámot! Lehetséges 2 órás téma is , de előfordul, nagy óraszámú tantárgyaknál a 30-40 órás tematikus egység is. Egy a lényeg, ha legalább 6 foglalkozásból áll akkor : nem kell még egy tematikus tervet írnod, mert akkor mind a 6 órát be tudod tenni a portfólióba. De ha kevesebb óraszámú lenne, akkor 2 tematikus egység tervét kellene feltöltened, és azokból az órákból válogatnod!! :dr_9::cool:

Én 2 hetes tematikus tervet írok. Az is elég? :)
 

gtszg

Állandó Tag
Állandó Tag
Én 2 hetes tematikus tervet írok. Az is elég? :)
Kérdés lehetne, hogy heti hány órát jelent?
A lényeg, hogy min. 6 órás legyen a tematikus terv, amit fel kell tölteni. Ha több mint 6 óra: válogathatsz a szerinted legjobb 6 órából úgy, hogy lehetőleg minden kompetenciád (vagy minél több) követhető legyen.
Egyébként nincs hivatalos előírás a tematikus terv időszakára. A portfólió szempontjából van jelentősége, hogy legyen lehetőség bemutatni a teljes nevelési|oktatási folyamatot úgy, hogy még áttekinthető legyen a szakértőknek, de ne legyen megterhelő a minősülő kollégáknak.
 

BAJ

Állandó Tag
Állandó Tag
Köszönöm a választ! Várom az újabb kézikönyveket, az OH tájékoztatását a tanfelügyeletről és a portfóliós feltöltőfelület megnyitásáról - és közben pótolgatok, javítgatok.:cool:
Készítettem egy beleegyező nyilatkozatot. Ha az a végső döntés, hogy nem szerepelhet a kolléga neve, arra az eshetőségre is készítettem most gyorsan egy nyilatkozatot. A vonalak értelemszerűen helyettesítendők.
 

Csatolások

  • Beleegyező nyilatkozat-hospitálás-jav.doc
    26 KB · Olvasás: 138
  • Tanúsító nyilatkozat-hospitálás.doc
    26 KB · Olvasás: 124
Oldal tetejére