Szaktanácsadás - szakértés - tanfelügyelet II.

Státusza
További válaszok itt nem küldhetőek.

ladysla

Kormányos
Fórumvezető
Kormányos
Olyan programot/online webhelyet, amely a képmetszővel kivágott képet (pontosabban a képen látható szöveget) szöveggé alakítja, ez az Optical Character Recognition (OCR) vagyis optikai karakterfelismerő alkalmazás.
Ez ígéretesenek tűnik, da komolyabb tapasztalatom nincs vele:
http://www.i2ocr.com/free-online-hungarian-ocr

Az e-könyv készítőknek viszont van. Hátha találsz a fórumrészükön valami használhatót.
 

kros

Állandó Tag
Az e-könyv készítőknek viszont van. Hátha találsz a fórumrészükön valami használhatót.
Egyelőre ezt próbáltam ki - és használhatatlan.
Korábban is úgy tapasztaltam (gyakorlat) hogy amíg
- elindítom a programot
- kijelölöm a megfelelő részt
- a kimetszett szöveget elmentem
- megnyitom az OCR programot, programhelyet
- beillesztem, behívom az átalakítandó szöveget
- megválaszolom a "nem vagyok robot" kérdéseket
- letöltöm az átalakított szöveget
ideteszem:

A JIDD. ' ' Ifi-ín kell '1 ' ' (náluk " Il idol! far ',' I Váci
Egylüzmegyeu unásig Onhüríma. A numuahub fonása uztlhml uonnnlív rqnou ésxz
Egy/hinnem: ilul mm hanem: Kámnak).

2003 muhar 12-én Allamm Vám Ónl ' nm uéruwswnusm mumus n
Köztársaság u. 29. w, nlun len-ó mnnpblylkém hun-min Iaűkla u Isteni Sitten! lát i
Kmgnyciújnmk

A Mannal Nuymmnya RÚIIIIÍ Kuolnhs ÁIIIIÍIIH: ma]: dinnmikusnu fej "
ulézméuy. M2 nyolc évfolyumon lW-IDO tanuló lmazlúly (náthám ahpdű nevelését-
okumáx lát): u.

A: egyMz IOW-ben legesen üm Mllpnlhtl lapu maz- u alul: épületén. Az elmúlt
antndőihal faununói, víllöi. villllknzói. Illmivinyi Elindítok. pályázni (vitáink
lén-ént. n ukxűluxs guznüllndmxk unalmam mi lukas népen betcndzml Imnmel.
fduenll Iumasnvlüvll. infntnuticn. Etika-kólán xnluumeenmel. köuywiuzdviral.
untam nemlélmüamümuel. lementi! sportpályával mulelluil u lnlézmtny. ION-ön
Ineúbflélll I futás kxnnnküu. 2003-ben knrvaü ebédlőt. melegíti knnylú sikerül!
lhhlulann. zotwbm mán inbmaih zuhanna-m nemmel: a birtokukba a diákok. A
lövukrzö éwkben folyammal nálunk. huruhiú: festés. bukom. lunhéríiris.
Ulm! Makk. s-uupm megzavarása. u- t n; halás mumusa. unna. húwnm
amije. lnékpiniroló kihllhlisl.

A húsi nemzése! ellenére a Knlohhu Álulámxs Iskola elnyert: nnélm helyül Album:
löloktuhünn.

Tisztelettel adózunk Döbtdcsy nem k gramm nemem Sarum. Kosán reze-ne.
Zih Fuulmé trillák: elán.

... és rá kell, hogy jöjjek... - inkább kézzel, ceruzával, tollal, füzetbe...
 

gtszg

Állandó Tag
Ez a kérdés napok óta foglalkoztat Többen úgy értelmezik, hogy mind a 131 elvárást kell értékelni, mások csak területenkénti értékelésről beszélnek. Szerintem is a második a helyes.
Felhasználói útmutató a tanfelügyeleti értékelő felülethez szakértők számára 9. 10. oldalán látható felületrészlet számomra egyértelmű: területenként kell értékelni. Az elvárások alá van írva, hogy nem kötelező a kitöltése, a csillaggal jelölt kötelező. Tehát oda is lehet írni megjegyzést, ha úgy ítéljük meg, hogy az valamilyen oknál fogva említésre méltó, ill. az intézményre nagyon jellemző vagy éppen fordítva.

"Azokhoz a szakértőkhöz, akik a tanfelügyeleti értékeléskor legalább a területenként megjelölt fejleszthető és kiemelkedő területekhez tartozó elvárásokhoz nem írnak szöveges értékelést adatokkal alátámasztva, auditor kijelölése várható." ladysla . Ez a válasz a dilemmánkra.
Úgy tűnik, többet dilemmázunk, mint tájékozódunk.
A vezetői tanfelügyelet összegzése a kézikönyv szerint:
"A vezető szakértő a szakértőtársakkal egyeztetve, értékelési területenként, megjelöli a kiemelkedő és a fejleszthető területeket, melynek során minden esetben adatokkal, tényekkel alátámasztott megállapítások kerülnek az érté-kelésbe, vagyis a szakértőknek hivatkozni kell az adatgyűjtő lapon, vagy az önértékelés során rögzített, az értékelést alátámasztó adatokra, tapasztalatokra"

Az intézményi tanfelügyelet összegzése a kézikönyv szerint:
"Az összegző értékelés az intézményben folyó pedagógiai-szakmai munka értékelése, amelyet a fentebb felsorolt eszközök segítségével vizsgálnak a szakértők. Az összegző jelentés az erősségeket és fejleszthető területeket határozza meg a hét vizsgált területnek megfelelően, illetve kiemeli a lehetséges intézményi jó gyakorlatot."

Az már egy másik kérdés, hogy az indikátorokat ki kell tölteni, ezek alapján lehet elkészíteni az összegző értékelést.
Maga a szó: összegző is utal arra, hogy nem 131.:)
 

moniska

Állandó Tag
Érdeklődnék, hogy van-e esetleg tudomásotok arról, hogy a tankerületek valamilyen formában támogatják, ha az általuk foglalkoztatott pedagógus újabb végzettségként hiányszak elvégzését vállalja.
 

gtszg

Állandó Tag
Ez a kérdés napok óta foglalkoztat Többen úgy értelmezik, hogy mind a 131 elvárást kell értékelni, mások csak területenkénti értékelésről beszélnek. Szerintem is a második a helyes.
Felhasználói útmutató a tanfelügyeleti értékelő felülethez szakértők számára 9. 10. oldalán látható felületrészlet számomra egyértelmű: területenként kell értékelni. Az elvárások alá van írva, hogy nem kötelező a kitöltése, a csillaggal jelölt kötelező. Tehát oda is lehet írni megjegyzést, ha úgy ítéljük meg, hogy az valamilyen oknál fogva említésre méltó, ill. az intézményre nagyon jellemző vagy éppen fordítva.

"Azokhoz a szakértőkhöz, akik a tanfelügyeleti értékeléskor legalább a területenként megjelölt fejleszthető és kiemelkedő területekhez tartozó elvárásokhoz nem írnak szöveges értékelést adatokkal alátámasztva, auditor kijelölése várható." ladysla . Ez a válasz a dilemmánkra.
Folytatva a gondolatot, nálunk tegnap volt a tájjellegű előadás.
Kissé szégyelltem, vagy legalábbis rosszul éreztem magam, mint szakértő, pedig a korrektül kitöltők közé sorolhatom magamat.
Gerendás előadásában beszámolt a nem szakértői munkáról.
1704 vezetői ellenőrzés során 453 értékelés felelt meg az eljárásrendnek, vagyis megfelelően lett kitöltve az értékelőlap.
A többi hiányos, konkrétan 474 értékelésnél egyáltalán nem töltöttek ki semmit. (?) Bennem felmerül a kérdés, hogy egyáltalán miért mentek ki? Ugyanis az eredményt a társnak is el kell fogadnia, tehát ő is elfogadta.
Ugyanez intézményi tanfelügyeletnél 572 értékelésből 123 korrekt, 95-nél egyáltalán nem töltöttek ki semmit.
Ezt még cizellálta a fejleszthető vagy erősségek szempontjából, de az előző 2 adat engem megdöbbentett.

Egyébként az hangzott el, hogy azok a szakértők, akiknél az ellenőrzés ilyen hiányosságokat tartalmaz, kapnak legelőször auditot.
A szomorú az, hogy marad továbbra is szakértő (járat le bennünket:(), csak továbbképzésre kötelezik.
 

Gagamail

Állandó Tag
Csodaszép lett a fejléc! :) 161109-36.GIF

Nekem jól működik - kép online átalakítása szöveggé - ez a program:
https://www.onlineocr.net
Itt a kép:
keksz kutyáknak.jpg
És itt a képről leolvasott szöveg, ami le is tölthető: upload_2017-12-16_19-36-36.png

Ugyanez működik okt.hun elhelyezett anyagon is - most kipróbáltam. Itt a kép:

pró..JPG
A felületen megjelenő letölthető szöveg:
upload_2017-12-16_20-1-3.png
Folytatva a gondolatot, nálunk tegnap volt a tájjellegű előadás.
Kissé szégyelltem, vagy legalábbis rosszul éreztem magam, mint szakértő, pedig a korrektül kitöltők közé sorolhatom magamat.
Gerendás előadásában beszámolt a nem szakértői munkáról.
Egyébként az hangzott el, hogy azok a szakértők, akiknél az ellenőrzés ilyen hiányosságokat tartalmaz, kapnak legelőször auditot.
A szomorú az, hogy marad továbbra is szakértő (járat le bennünket:(), csak továbbképzésre kötelezik.
Megjelenik valahol, melyik kifogásolt eljárás, illetve jelzés arra, hogy minden rendben? Nem ártana tudni, hogy nálunk minden tökéletes volt (természetesen :)).
 
Utoljára módosítva:

kros

Állandó Tag
Nekem jól működik - kép online átalakítása szöveggé - ez a program:
https://www.onlineocr.net
Azért van az a fájl, amivel ez sem bír:
itrelesi irincerip iieri rendel te.lévben a CIN11 Mins 2014. eret:mut« 1. (incrf51 d5 etei195:Antási :lapja 2UI .1:: 1.5. (hécrn). A inrit(45 r.apnt itráir4 - h5 x:arJdef inenlieri: :IC171 reniklkerii. • .4 Yli>nyaininggy 710?, Az $eli Mela 2014. 00.tóba 2 (-'41 2ti )4. 31- la inn. A 571.:rk előtti ult:WO re,-1 2(114. e1l41»r 22. (nren1l).1147(ine esd ninitfál enviarilra 2. (lenti). A t..:1( SaViel 2014. :b.u.euler2210. un. :1 szlluer ditirti utolsó r.n 21114 ilerernba 19. (nemek), :1 9LUnx1 :::Ari <195 tauf:491 nap 23:5. jmuiz 5. 11:en0). A IS.V3:2: 21/15. 4/rilin 2(115. 7-1n14,1. A eattel :bit- ILUS.> InnIÚ4 nap 2015, árttE: 1. n nzfinel eJ95 tol/bel lap 4". 9pti k b. rerer14.
(Ugyancsak OH-felület, intézményi munkaterv-részlet.)
Viszont az a lényeg, hogy próbálkozunk!
Szerintem egyébként jó minőségű, s a monitoron is jól olvasható szövegnél biztosan jó.
 

Csip-csup

Állandó Tag
Szakértők! Hogyan értelmezitek ezt a mondatot a kérdőívek kérdései között: Az intézményvezető jelenléte meghatározó az intézményben. Nálunk parázs vita alakult ki : 5-ös, mert Ő irányít, de ha a vezetőt elszólítja kötelessége, akkor is végezzük a munkánkat, tehát nélküle is dolgozunk, akkor 1-es? Hogyan osztályozunk jól: ha 5-öst, vagy ha 1-est adunk? Lehet túl logikáztuk, de nagyon sokan vagyunk, s többféle képen értelmeztük.
 

kros

Állandó Tag
Szakértők! Hogyan értelmezitek ezt a mondatot a kérdőívek kérdései között: Az intézményvezető jelenléte meghatározó az intézményben. Nálunk parázs vita alakult ki.
Akár a magyar nyelv szépségeiről meg mélységeiről is lehetne értekezni e kérdés kapcsán:mit is jelent a jelenlét...?
Szerintem nem a konkrét jelenlét a kérdés, hanem más tartalmat is hordoz.
Ha az adott intézményvezető jelenléte neghatározó, akkor annak sok jele van.
Egyik jeltípus az iratok, a stratégiai dokumentáció.
Aki jelen van, az egészen biztosan nem a századik stencilt (korszerűbben: Ctrl+C - Ctrl+V dokumentumot) tálalja sajátjaként a testületnek, hanem abban bőven vannak rá, meg az intézményre jellemző sajátosságok.
Másik jeltípus lehet, ha elszólítja valahová a munka, akkor érződik a hiánya. Kevesebb (olykor több) a vicc, a probléma, s a megoldással érdemes megvárni.
S ott vannak a tanítványok, akik a leghamarabb megérzik, ha nincs benn, s másként viselkednek.
Mindez nem tévesztendő az akarnok vezetővel, aki szerint nélküle még a Föld sem forog úgy.
 

Gagamail

Állandó Tag
Azért van az a fájl, amivel ez sem bír:
itrelesi irincerip iieri rendel te.lévben a CIN11 Mins 2014. eret:mut« 1. (incrf51 d5 etei195:Antási :lapja 2UI .1:: 1.5. (hécrn). A inrit(45 r.apnt itráir4 - h5 x:arJdef inenlieri: :IC171 reniklkerii. • .4 Yli>nyaininggy 710?, Az $eli Mela 2014. 00.tóba 2 (-'41 2ti )4. 31- la inn. A 571.:rk előtti ult:WO re,-1 2(114. e1l41»r 22. (nren1l).1147(ine esd ninitfál enviarilra 2. (lenti). A t..:1( SaViel 2014. :b.u.euler2210. un. :1 szlluer ditirti utolsó r.n 21114 ilerernba 19. (nemek), :1 9LUnx1 :::Ari <195 tauf:491 nap 23:5. jmuiz 5. 11:en0). A IS.V3:2: 21/15. 4/rilin 2(115. 7-1n14,1. A eattel :bit- ILUS.> InnIÚ4 nap 2015, árttE: 1. n nzfinel eJ95 tol/bel lap 4". 9pti k b. rerer14.
(Ugyancsak OH-felület, intézményi munkaterv-részlet.)
Viszont az a lényeg, hogy próbálkozunk!
Szerintem egyébként jó minőségű, s a monitoron is jól olvasható szövegnél biztosan jó.

Magyarra lett állítva? Mert ez inkább eszkimó, bár a G.fordító egyértelműen magyarnak érzékeli a következőt - "itrelesi irincerip iieri rendel te.lévben" . Ők csak tudják ... :)

Megpróbáltam egy munkaterv részletet is - engem szeret. Beszélgess vele egy kicsit, hátha ... :)
 

kros

Állandó Tag
Beszélgess vele egy kicsit, hátha ...
Inkább tettem egy új próbát, méghozzá úgy, hogy a dokumentum-néző alkalmazást teljes monistor méretűre állítottam (tehát sem balról, sem jobbról nem maradt másra hely). Na, így már jól ment a dolog, ezt már megcsinálta.
Ezek szerint van egy elfogadható módszerünk a pontos dokumentum-idézésre!
Ha valaki most téved ide, akkor néhány sorban újra.

1. windows 10 alatt dolgozunk, s elindítjuk a Képmetsző alkalmazást (ha valaki nem ismeri, begépeli a bal alsó sarok mellett található nagyítóba.)
2. Belépünk az elemezni kívánt dokumentumba, s az oldalt felnagyítjuk.
3. A kívánt dokumentumot tanulmányozva, az ott relevánsnak tartott mondatokat a Képmetszóvel kijelöljük, s képként mentjük.
4. Ez a képet feltöltjük ide: https://www.onlineocr.net
5. A megjelent szöveget bemásoljuk abba a dokumentumba, amelyben gyűjtjük az elemzéseket, és odaírjuk ez honnan való (pl. PP, 10. oldal)

Így a munka végeztével mindenhová lesz igazi és pontos idézetünk, adatunk, hogy mit és mennyire tartunk kiemelkedőnek, vagy miknek akkora a hiánya, hogy fejleszthetők legyenek.
 
Státusza
További válaszok itt nem küldhetőek.
Oldal tetejére