Szaktanácsadás - szakértés - tanfelügyelet III.

kicsi63

Állandó Tag
Állandó Tag
Itt van a legfrissebb válasz, az egyik FB-csoportból másoltam ide..
(természetesen joghatás nélkül)
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. melléklet II. pontja sorolja fel az iskolák által alkalmazott záradékokat, továbbá kimondja:pontja sorolja fel az iskolák által alkalmazott záradékokat, továbbá kimondja:
39. Az iskola a tanulmányi eredmények bejegyzéséhez, a kiemelkedő tanulmányi eredmények elismeréséhez, a felvételi vizsga eredményeinek bejegyzéséhez ................ vizsga eredményének befejezéséhez vagy egyéb, a záradékok között nem szereplő, a tanulóval kapcsolatos közlés dokumentálásához a záradékokat megfelelően alkalmazhatja, továbbá megfelelő záradékot alakíthat ki.
A bizonyítványok és törzslapok kitöltéséről a Rendelet az alábbiak szerint rendelkezik:
96. §(1) A tanuló által elvégzett évfolyamokról a törzslap alapján év végi bizonyítványt kell kiállítani.
(2) * A bizonyítványban fel kell tüntetni az iskola, többcélú köznevelési intézmény esetén a tagintézmény nevét, OM azonosítóját, címét és az iskola körbélyegzőjének lenyomatát is.
(3) A bizonyítvány tartalmazza
a) a sorszámát,
b) a bizonyítványpótlap sorozatszámát,
c) a tanuló nevét, oktatási azonosító számát, születési helyét és idejét, anyja születéskori nevét,
d) a tanuló törzslapjának számát,
e) a tanévet és az elvégzett évfolyam sorszámát,
f) a tanuló által mulasztott órák számát, ezen belül külön megadva az igazolatlan mulasztások számát,
g) a tanuló szorgalmának és - az alapfokú művészeti iskola kivételével - magatartásának értékelését,
h) a tanuló által tanult tantárgyak megnevezését és minősítését,
i) a szükséges záradékot,
j) a nevelőtestület határozatát,
k) a kiállítás helyét és idejét, az iskola körbélyegzőjének lenyomatát,
l) az igazgató és az osztályfőnök aláírását.
99. §(1) A törzslap két részből áll, a tanulókról külön-külön kiállított egyéni törzslapokból és az egyéni törzslapok összefűzését szolgáló borítóból (törzslap külív). Az iskola a tanulókról - a tanévkezdést követő harminc napon belül - egyéni törzslapot állít ki.
(2) Ha az iskolai nevelés és oktatás nyelve a nemzetiség nyelve, a törzslapot magyar nyelven és az oktatás nyelvén is vezetni kell. Ha a két szöveg között eltérés van, és nem állapítható meg, hogy melyik a helyes szöveg, a magyar nyelvi bejegyzést kell hitelesként elfogadni.
(3) Az egyéni törzslap tartalmazza
a) a törzslap sorszámát,
b) a tanuló nevét, állampolgárságát, nem magyar állampolgár esetén a tartózkodás jogcímét, a jogszerű tartózkodást megalapozó okirat számát, oktatási azonosító számát, születési helyét és idejét, anyja születéskori nevét,
c) a tanuló osztálynaplóban szereplő sorszámát,
d) * a tanévet és a tanuló által elvégzett évfolyamot,
e) a tanuló magatartásának és szorgalmának értékelését,
f) a tanuló által tanult tantárgyakat, és ezek év végi szöveges minősítését,
g) a közösségi szolgálat teljesítésével kapcsolatos adatokat,
h) az összes mulasztott óra számát, külön-külön megadva az igazolt és igazolatlan mulasztásokat,
i) a nevelőtestület határozatát,
j) a tanulmányok alatti vizsgára vonatkozó adatokat,
k) a tanulót érintő gyermekvédelmi intézkedéssel, hátrányos helyzet, halmozottan hátrányos helyzet megállapításával kapcsolatos és tanulói jogviszonyából következő döntéseket, határozatokat, záradékokat.

(4) Ha az iskola sajátos nevelési igényű tanuló nevelés-oktatását is ellátja, a törzslapon fel kell tüntetni a szakvéleményt kiállító szakértői bizottság nevét, címét, a szakvélemény számát és kiállításának keltét, a felülvizsgálat időpontját.
A fentiek értelmében, a sajátos nevelési igényről szóló bejegyzést a törzslap tartalmaz, a bizonyítvány azonban csak akkor, ha a tanuló a szakértői vélemény alapján valamely tantárgyból értékelés/minősítés alóli felmentéssel rendelkezik.

Jogszabály valóban nem írja elő a törzslap- és a bizonyítványnyomtatvány kötelező tartalmaként a tantárgy óraszámát, azonban szükségesnek tartjuk az erre szolgáló rovat megtartását, kitöltését az alábbi indokok alapján:

- A köznevelés és a szakképzés rendszerében több olyan tanügy-igazgatási alkalom van, amikor jelentősége lehet az elvégzett, teljesített óraszámoknak. A köznevelésben és a szakképzésben általánosan adott lehetőség a tanulmányok beszámítása, például második, vagy további szakképesítés tanulásakor. Iskolaváltásnál különbözeti vizsgát lehet vagy kell tenni, mindkét esetben hasznos a teljesített óraszámok ismerete.
- A tanulónak tanulmányai során lehetősége van választani középszintű és emelt szintű tanulmányok között. Célszerűnek tartjuk ennek dokumentálását a bizonyítványban, törzslapon is.
- A nemzeti köznevelésről szóló törvény, illetőleg a nemzeti alaptanterv bevezetéséről szóló kormányrendelet, s a kerettantervi rendelet előírja a tanuló által kötelezően teljesítendő óraszámokat. Ezek teljesítése ellenőrzésének egyik lehetséges eszköze a törzslapban, bizonyítványban, naplóban rögzített óraszámok bejegyzése.
Fenti okokból, a minisztérium által engedélyezett újabb gyártású bizonyítvány/törzslap nyomtatványok tartalmazzák is az óraszám megjelölést (ahová nem a megtartott óraszámot kell beírni, hanem a tantárgyra vonatkozó kerettanterv/helyi tanterv szerinti teljes éves óraszámot).
(Oktatási Hivatal)
Nálunk tavaly is be kellett írni a bizibe és a törzslapra is a BTM-es gyerekeknek is, hogy fejlesztésben részesültek!!
 

BAJ

Állandó Tag
Állandó Tag
Nálunk tavaly is be kellett írni a bizibe és a törzslapra is a BTM-es gyerekeknek is, hogy fejlesztésben részesültek!!
Idén is? Akkor az intézményvezetőt nem ártana felvilágosítani, hogy időközben változott a törvény. A BTM-es gyereknek nemcsak a bizonyítványba nem lehet beríni, de neki a törzslapra sem.
 

vadrozsa67

Állandó Tag
Állandó Tag
Kedves Szakértők! A segítségeteket szeretném kérni. A bizonyítványba tévesen írtam be a törzslap számot. A javításra vonatkozó törvényt elolvastam.(20/2012 EMMI R. 113. § (1) bekezdés).
Használhatom a következő záradékot: A ................. törzslapszámot ....................-ra helyesbítettem. Köszönöm a segítséget.
 

BAJ

Állandó Tag
Állandó Tag
Kedves Szakértők! A segítségeteket szeretném kérni. A bizonyítványba tévesen írtam be a törzslap számot. A javításra vonatkozó törvényt elolvastam.(20/2012 EMMI R. 113. § (1) bekezdés).
Használhatom a következő záradékot: A ................. törzslapszámot ....................-ra helyesbítettem. Köszönöm a segítséget.
Hibajavításhoz ez a minta van, gondolom, te is ebből írtad: A ................. szót (szavakat) osztályzato(ka)t ....................-ra helyesbítettem. Úgy gondolom, ez az, amelynek analógiájára minden javítás elkészíthető.
Nem kötözködésből, de ezt a suliban nem tudják?
 

vadrozsa67

Állandó Tag
Állandó Tag
Hibajavításhoz ez a minta van, gondolom, te is ebből írtad: A ................. szót (szavakat) osztályzato(ka)t ....................-ra helyesbítettem. Úgy gondolom, ez az, amelynek analógiájára minden javítás elkészíthető.
Nem kötözködésből, de ezt a suliban nem tudják?
Nagyon szépen köszönöm!
 

hairfair

Állandó Tag
Állandó Tag
Volt már élő ember, akinek megadták a teljes 8 hónapos felmentést nyugdíj előtt? Tudom, 4 kötelező, DE felmentHETi a munkáltató a többi 4 alól a kedves vént a munkavégzés alól.
 

Csipike2014

Állandó Tag
Állandó Tag
Kedves Szakértő Kollégák!
Picit szégyenkezve írom a segítség kérésemet, mer lehet, hogy a volt kollégáim és én vagyok ügyetlen. (már nyugdíjba mentem, azért írok volt kollégákat)
Tanfelügyeleti látogatás után szeretnék a kollégáim feltölteni az önfejlesztési tervüket, de nem találjuk a felületet, ahol ezt meg tudnák tenni. Ha valaki esetleg tudja, hogy hol lehet ezt megtenni, akkor nagyon hálásak lennénk a segítségért. Régebben ez egyszerű volt, de most megváltozott a felület, és nem találjuk.
Köszönöm szépen!
 

anett5

Állandó Tag
Állandó Tag
Kedves Csipike!
1656675591654.png
Én úgy tudom, hogy a pedagógus fülön az önértékelési és országos psze feladatok elvégzése ikonra kattintva kell megtenni....
Ezek határidőhöz kötött tevékenységek, lehet, hogy már kifutottak az időből?
Vagy egy nagyon egyszerű dolog: elindították a felületen az eljárást? minden korábbi "eseményt" elvégeztek és lezártak?... vagy csak papír alapon dolgoztak...

Kellemes pihenést kívánok, de látom, még nyugdíjasként is dolgozol.

Üdv: Anett
 

Csipike2014

Állandó Tag
Állandó Tag
Kedves Csipike!
Csatolás megtekintése 1868187
Én úgy tudom, hogy a pedagógus fülön az önértékelési és országos psze feladatok elvégzése ikonra kattintva kell megtenni....
Ezek határidőhöz kötött tevékenységek, lehet, hogy már kifutottak az időből?
Vagy egy nagyon egyszerű dolog: elindították a felületen az eljárást? minden korábbi "eseményt" elvégeztek és lezártak?... vagy csak papír alapon dolgoztak...

Kellemes pihenést kívánok, de látom, még nyugdíjasként is dolgozol.

Üdv: Anett
Anett!
Megjött a kollégának a tanfelügyelet eredménye. Elkészítette ez alapján a kolléga a tervét, de egyik fülön sincs lehetőség a feltöltésre. Próbáltuk ott, ahol javasoltad, de nem találunk lehetőséget a feltöltésre.
u.i. határidőn belül vagyunk, tehát nem ez a probléma.
Köszi szépen a segítséget!
 

ladysla

Kormányos
Fórumvezető
Kormányos

Az oktatási államtitkár nem fél a pályaelhagyó tanároktól, hiszen úgyis egyre kevesebben fognak tudni elhelyezkedni​

Maruzsa Zoltán szerint a romló gazdasági környezetben kisebb lesz a munkaerőpiac elszívó hatása.

Nem volt érdemi előrelépés a pedagógusok szakszervezetei és a kormány két júniusi tárgyalásán – derült ki az RTL Híradójának keddi riportjából. Komjáthy Anna, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének országos választmányi tagja azonban azt mondta, Maruzsa Zoltán oktatási államtitkárnak akadt egy igen pikírt mondata az egyeztetésen:
„a legutóbbi tárgyaláson az államtitkár úr, Maruzsa Zoltán, azt mondta, hogy most, hogy ilyen rosszul megy a gazdaság, nehezebben fognak tudni elhelyezkedni azok a pedagógusok, akik fel akarnak mondani. Ezért aztán majd meggondolják, hogy felmondanak-e”
– számolt be Komjáthy az RTL kérdésére. A csatorna kereste a kormányt, tőlük azt a választ kapták, hogy a tárgyaláson a szakszervezetek érveltek a munkaerőpiac jelentős elszívó hatásával, erre mondta azt Maruzsa, hogy a várhatóan romló gazdasági környezetben a munkaerőpiac elszívó hatása csökkenni fog.
 

Gagamail

Állandó Tag
Állandó Tag
1658160652038.png
1658160689886.png

1658160365084.png


1658160321472.png
1658160587423.png
 

ladysla

Kormányos
Fórumvezető
Kormányos
Ennek a hátteréről tudtok valamit?

Hét iskolában írtak ki idén intézményvezetői pályázatokat a XXI. és XXIII. kerületben, de csak egy pályázat volt eredményes, a többi hat intézményben minden pályázót indoklás nélkül elutasított a közoktatásért is felelős Belügyminisztérium (BM) – írja a Népszava.

Emiatt a csepeli Széchenyi István Általános Iskolában, a Herman Ottó Általános Iskolában, a Lajtha László Általános Iskolában, valamint a soroksári Fekete István Általános Iskolában, a Grassalkovich Antal Általános Iskolában és a Páneurópai Általános Iskolában kinevezett intézményvezető nélkül kell majd elkezdeni szeptemberben a tanévet.

Totyik Tamás, a Pedagógusok Szakszervezetének alelnöke azt mondta, nem egyedi, hogy a pályázatokat elutasítja a tárca, ugyanakkor olyanról még nem hallott, hogy egy tankerületen belül ennyi iskola lenne érintett egyszerre.

A cikk szerint a döntések meglepték az érintett intézményeket, magyarázatot sem a Dél-Pesti Tankerületi Központtól, sem Pintér Sándor tárcájától nem kaptak. A lap érdeklődött a BM-nél és a tankerületnél is, végül Tóth János tankerületi igazgató válaszolt nekik, azt írta, hogy „egyes esetekben”, mindössze egy évre szóló megbízással mégis kinevezik az intézményvezetőt, annak ellenére is, hogy a pályázatát elutasították. A többi esetben helyettesítést rendelnek el.
 

Lila Orgona

Állandó Tag
Állandó Tag
Van arról valakinek infója, hogy kik kapnak 2023-ban tanfelügyeletet?
Kollégám szaktanácsadó, már egyszer volt is szakmai ellenőrzése 2016-ban, s most újra.
Vajon mivel érdemelte ki, hogy éppen ő? Egyedüli a tantestületben tudomásom szerint.
és persze sokan vannak, akik soha semmilyen megmérettetésen nem vettek részt, s most már talán nem is fognak.
 
Oldal tetejére