Történelemmel kapcsolatos könyvek II.

bumbayo

Állandó Tag
Állandó Tag
Sziasztok, itt a Történelemmel kapcsolatos könyvek I. folytatása. A fórumba a történelemmel kapcsolatos könyveket szeretném összegyűjteni, olyanokat, amelyek bemutatják a történelem legfontosabb korszakait, a legfontosabb hadjáratokat, a gazdaság és a kultúra legfontosabb változásait. Ide jöhetnek az igényes sorozatok (Szivárvány, Népszerű történelem, Magyar História, Maecenas történelem, Labirintus) kötetei.
 

dzsefff

Állandó Tag
Állandó Tag
Ahmet Davutoglu - Stratégiai mélység

1685309100477.png


Törökország miniszterelnökének, Ahmet Davutoglunak a kötete a nemzetközi kapcsolatok és a geopolitika 21. századi világában új perspektívát kíván felmutatni, méghozzá egy olyan állam szemszögéből, mely az ezeket alakító folyamatok egyre fontosabb szereplőjévé válik. Könyve első felében a szerző azt mutatja be, milyen fontos földrajzi területek metszéspontjában van Törökország, és ez milyen jelentős geopolitikai, geoökonómiai és geokulturális jelentőséggel ruházza fel az országot, majd Törökország helyzetének és szerepének újragondolását javasolja a hidegháború utáni változások tükrében. Könyve második felében részletesen kitér a javasolt új stratégia gyakorlati hatásaira is, sorra véve Törökország nemzetközi környezetének államait, beleértve napjaink legfontosabb konfliktustérségeit is. Mindehhez magyar nyelven ritkán olvasható, karakteres keretet biztosít a sajátos török szempontrendszer és megközelítés. Így a kötet olyan összefoglaló, amit minden, a nemzetközi kapcsolatok és a geopolitika iránt érdeklődő olvasó érdeklődéssel forgathat. A kötetet Martonyi János volt külügyminiszter előszava és Hóvári János, Magyarország volt ankarai nagykövetének utószava teszi teljessé.
Ahmet Davutoglu
(1959. február 26. – )
Török társadalomtudós, diplomata és politikus, 2014 augusztusa óta Törökország miniszterelnöke, és a kormányzó Igazság és Fejlődés Pártjának (AKP) a vezetője. Ahmet Davutoglu tudósként, egyetemi tanárként kezdte a pályafutását, politológiát és nemzetközi kapcsolatokat oktatott többek között az isztambuli Marmara és Beykent egyetemeken. 2003 óta tölt be komolyabb állami pozíciókat, először 2003 és 2009 között Recep Tayyip Erdogan akkori miniszterelnök főtanácsadójaként, majd 2009 és 2014 között külügyminiszteri minőségben. A legutóbbi, 2015-ben tartott török választások megerősítették miniszterelnöki pozíciójában.
2016
 

dzsefff

Állandó Tag
Állandó Tag
Krúdy Gyula, Móra Ferenc, Jókai Mór - Rákóczi brigadérosa Ocskay és Czinka Panna legendája

1685353321646.png


II.Rákóczi Ferenc, a nagy fejedelem korában játszódó történetekben életre kelnek az ország függetlenségéért vívott szabadságharc legendái, rég elfelejtett kuruc hősei, a Habsburg-párti magyarokkal és az osztrákokkal, a labancokkal vívott küzdelmek drámai epizódjai. „A kuruc világ az ő legendáival, félig igaz, félig álmodott eseményeivel, vitézeivel és asszonyaival hasonlatos egy mesebeli aranybányához, amely bánya még sok száz esztendőkig látja el drágasággal a magyarság fantáziáját. A férfiak vitézebbek voltak: a legendák ködén át egy egész magyar mítosz vonul fel előttünk, ha kétszáz esztendővel visszafelé megyünk az időben… Az asszonyok – valamint a szép tavasz – mindig egyformák voltak. Évezredek múltak el a világ felett: a férfi volt tudós, gyáva, hős, nagyszerű, amint az idő és az időben felmerült eszmék diktálták, de az asszonyok minden időben egyformák voltak.” Krúdy Gyula
2019
 

Csatolások

 • Krudy Gyula, Mora Ferenc, Jokai Mor - Rakoczi brigaderosa.epub
  332.6 KB · Olvasás: 136

braco

Állandó Tag
Állandó Tag
Bél Mátyás
Heves Megye ismertetése 1730-1735
Bél Mátyás /1684-1749/, a XVIII. századi magyarországi nemzetleíró tudománynak kiváló művelője, az első megyei monográfia-sorozatnak és helytörténet írásunknak elindítója, a Zólyom megyei Ocsován, protestáns kézműves családból született. Anyja Cseszneky Erzsébet egy dunántúli nemes család sarja, apja mészáros. A család anyanyelve magyar, de apjának környezete a Bél családnévhez hozzáragasztotta a "funtik" -kisfontos ragadványnevet, mert a mészáros apa állítólag kis fonttal mérte a húst. Maga Bél Mátyás sohasem említi apjának ezt a ragadványnevét, csupán német élet írói kutatták ki. Lásd Szalatnai Rezsős Bél Mátyás ifjúsága. Egyetemi Könyvtár Évkönyvei, 1964./
Bél Mátyás 1704-től 1709-ig a felvilágosodás bölcseletének egyik fellegvárában, a hallei egyetemen tanul s itt megismerkedik a pietizmussal. Hazatérve 1707-ben Besztercebányán evangélikus káplán, majd a gimnázium rektora.
 

Csatolások

 • Bél Mátyás-Heves Megye ismertetése 1730-1735 .pdf
  6.9 MB · Olvasás: 95

dzsefff

Állandó Tag
Állandó Tag
Barry Strauss - Spartacus háborúja

1685591157904.png


Kr. e. 73-ban addig soha nem látott eseménysorozat vette kezdetét a Római Birodalomban. Egy kisebb csoport gladiátornak sikerült megszöknie a Vezúvtól nem messze fekvő szálláshelyéről; fegyverzetük ekkor még nem volt több pár, helyben zsákmányolt konyhai eszköznél. A vezetőjük viszont rendkívüli személyiségnek bizonyult: Spartacus. Annyira rendkívüli, hogy alakja köré legendák szövődtek, amelyek mind a mai napig hatnak; később forradalmárok indultak a neve alatt harcba, és hollywoodi szuperprodukció is készült róla.
Spartacusnak ezzel a szökött gladiátorokból, rabszolgákból és egyéb lázadókból álló, egyre növekvő seregével két évig sikerült sakkban tartania a Római Birodalmat, egymás után mérve vereséget az ellene küldött római seregekre. Rendkívüli taktikai és vezetői képességekről tett tanúbizonyságot, amelyeknek köszönhetően többször is sikerült reménytelennek tűnő helyzeteket megfordítania. A római politikai-katonai elit kezdetben bénultan és értetlenül állt az események előtt. Végül Spartacus méltó ellenfélre akadt Crassus személyében, aki az egyik legambiciózusabb és egyben legcinikusabb római vezető volt.
Ebben a könyvben minden benne van, amit Spartacusról tudni lehet. A szerző, aki az ókor neves kutatója, a fennmaradt források teljességére alapozva élvezetesen és részletesen meséli el a rabszolgafelkelés drámai két évének a történetét. Sőt még ennél is többet, mert eközben Spartacus seregét követve bejárjuk szinte egész Itáliát, és sok mindent megtudunk a római állam és társadalom működéséről, gallokról, thrákokról, Róma háborúiról, a gladiátorok életéről. A könyv külön erőssége Spartacus és Crassus plasztikusan megrajzolt alakja. A Spartacus háborúja élvezetes olvasmány a tágabb közönség és az ókori témákban járatos szakemberek számára egyaránt.
2022. augusztus 26.
 

Csatolások

 • Barry Strauss - Spartacus háborúja.rar
  516.3 KB · Olvasás: 106
 • Barry Strauss - Spartacus háborúja.pdf
  1.5 MB · Olvasás: 125
Utoljára módosítva:

dzsefff

Állandó Tag
Állandó Tag
Generál Tibor - Allah serege

1685680898608.png


A 12–13. század fordulóján egy apró, négyszáz sátoraljnyi, de annál harciasabb turkomán bégség szállásolta el magát Kis-Ázsia északkeleti részén. A magukat „kaji” jürüköknek nevező népcsoportot a mongol vihar söpörte ki közép-ázsiai őshazájukból, s az új, kisázsiai szállásaikat annak fejében kapták a Rum-szeldzsuk szultántól, hogy határvédelmi feladatokat láttak el. A 13. század vége felé e törzs fiatal fejedelme, a ravasz és harcias Oszmán, muzulmán hitharcosaival mind gyakrabban vezetett katonai vállalkozásokat Bizánc ellen. E portyák zsákmányszerzésből területfoglalássá, majd hódító háborúkká terebélyesedve a 16. század derekára az oszmán világbirodalom megszervezésébe torkolltak.
„Az Oszmán Birodalmat szablyával teremtették, s csakis szablyával tartható fenn” – írta egy 17. századi török krónikás. Valóban, e katonaállam históriájában a hadügy olyan kiemelkedő szerepet játszott, hogy katonai szervezetei teljesen átszőtték a társadalom összes intézményét. A „török évszázad"-nak nevezett 16. században az oszmán haderő elérte hatékonyságának és hatósugarának végső határát. Ezt ütőképes hadszervezetének, rugalmas, minden újat befogadó hadművészetének köszönhette.
Generál Tibor könyve részletesen áttekinti azokat a forrásokat, amelyekből az oszmán hadművészet merített. Sorsdöntő csaták, meghatározó katonapolitikai rendszabályok sorozatán át bemutatja a „hadseregek hadseregének”, a „legyőzhetetlennek” nevezett oszmán-török haderő „titokzatos” kialakulását, fejlődését és fénykorát.

1987
 

Csatolások

 • Generál Tibor - Allah serege.pdf
  16.3 MB · Olvasás: 233

dzsefff

Állandó Tag
Állandó Tag
Robert Jobson - Fülöp herceg évszázada

1685738722944.png


Csecsemőkorában egy narancsosládában menekítették ki az anarchiába süllyedő Görögországból, gyerekként meg kellett birkóznia édesanyja mentális betegségével és nővére tragikus halálával. Ifjú haditengerészként az életét kockáztatta a második világháborúban, majd II. Erzsébet férjeként 73 éven keresztül szolgálta a brit monarchiát, a királynő megingathatatlan támaszává vált. Az 2021-ben, 100 éves korában elhunyt Fülöp herceg lenyűgöző életpályát futott be, keresetlen őszintesége, a maga korában merésznek számító kezdeményezései és odaadó filantrópiája pedig messze kiemelte őt az arisztokráciából.

A brit királyi család életéről több mint három évtizede tudósító író-újságíró, Robert Jobson könyve ezt a rendkívüli életet és embert mutatja be. Elmélyült kutatómunkán, személyes élményeken, valamint első kézből származó beszámolókon alapuló könyvében feltárja, hogyan vált az elhivatott katona Erzsébet királynő tántoríthatatlan társává, szükség esetén a háttérben megbúvó tanácsadójává majd' 75 éven át, és hogyan modernizálta a brit monarchiát. Fülöp herceg rendkívüli élete mindnyájunk számára példát mutat hűségből és kitartásból.
2022. május 02.
 

Csatolások

 • Robert Jobson - Fülöp herceg évszázada.epub
  2 MB · Olvasás: 171

dzsefff

Állandó Tag
Állandó Tag
Kuncze Gábor - Várjuk ki a végét…

1685739067324.png


Kuncze közismert humorával elevenít fel számos történetet az elmúlt harminc évből, miközben kitér a jelen visszásságaira is, elemzi-értékeli pártja tevékenységét, sorsát, azoknak a miniszterelnököknek a munkáját és személyiségét, akikkel együtt dolgozott, illetve a rendszerváltás nagy- és kisszerűségét.
2020
 

Csatolások

 • Kuncze Gábor - Várjuk ki a végét....epub
  1.1 MB · Olvasás: 182

dzsefff

Állandó Tag
Állandó Tag
Romsics Ignác - Nemzet, állam, régió

1685810257293.png


Romsics Ignác hét tanulmányból álló új kötetének témája nemzet, nemzetiség és állam viszonyának kárpát-medencei alakulása az elmúlt két évszázadban – különös tekintettel Erdélyre és az Erdéllyel kapcsolatos nagyhatalmi politikára. A nyitó tanulmány a Habsburg Monarchia küzdelmét mutatja be a birodalmon belüli nacionalista törekvésekkel a 19. század elejétől az I. világháború utáni felbomlásáig. Ezt a 20. századi magyar politika egyik legnagyobb alakjának, Bethlen Istvánnak Erdéllyel kapcsolatos 1918 és 1940 közötti elgondolásai követik. Ezután az Erdély Románia és Magyarország közötti megosztását eredményező második bécsi döntés megszületésének rekonstruálása olvasható. A negyedik tanulmány tárgya a magyar politikai elit és a leendő győztes nagyhatalmak szakértőinek háború alatti tervei az erdélyi kérdés kölcsönösen megnyugtató, illetve saját stratégiai szempontjainknak megfelelő rendezési elképzeléseiről. Erre mintegy válaszol az ötödik írás: az Erdély jövőjével kapcsolatos 1945–1946-os magyar, román és nagyhatalmi viták s végül a trianoni döntést megismétlő 1947-es párizsi békeszerződés bemutatása. Az ezt követő esszé az államszocializmus időszakának e tárgykörben tanúsított magyarországi közömbösségéről és passzivitásáról szól, míg az utolsó tanulmány tárgya az ezredforduló időszakára jellemző nemzetiségi politikák típusainak és technikáinak az áttekintése.

2013
 

Csatolások

 • Romsics Ignác - Nemzet, állam, régió.pdf
  8 MB · Olvasás: 201

dzsefff

Állandó Tag
Állandó Tag
Hahner Péter - A régi rend alkonya

1685810437193.png


A kézikönyv átfogja a XVII. és XVIII. valamennyi fontosabb eseményét, és viszonylag kis terjedelemben foglalja össze a modern szakirodalom eredményeit.XIV. Lajos és Nagy Péter cár, Sobieski János és Napóleon, Cromwell és Washington világát idézi fel ez a könyv: az emberiség történelmének azt a szakaszát, amely a vesztfáliai békekötéssel kezdődött, s a waterlooi csatával ért véget. A szerző arra törekedett, hogy a szakirodalom legmodernebb eredményei alapján mutasson be olvasóinak olyan gyakran emlegetett, de nem eléggé ismert világtörténelmi folyamatokat, mint az abszolút monarchia megszilárdulása, a felvilágosodás terjedése, valamint az angol, amerikai és francia forradalmak kirobbanása.
2006
 

Csatolások

 • Hahner Péter - A régi rend alkonya.pdf
  17 MB · Olvasás: 254

dzsefff

Állandó Tag
Állandó Tag
Feitl István, Ignácz Károly (szerk.) - Régi és új világ határán

1685811768998.png


Agyonbeszélt esztendő 1945? Lehet újat mondani róla? Ha új kérdéseket teszünk fel, máris vadonatúj válaszokat kapunk. A kötetbe gyűjtött tanulmányok történész szerzői mindannyian új nézőpontból vizsgálják ezt a sorsdöntő időszakot.
Mit jelentett az 1945-ös fordulat az értelmiségi csoportoknak, a nőknek, a gyerekeknek? Hogyan csapódott le a változás a politikai nyelvhasználatban? Milyen sajátos pártpluralizmus jellemezte a sajtó világát?
Egy korábbi mentalitás, életfelfogás, eszmék megtagadása, ugyanakkor továbbélése elevenedik meg a kötet írásaiban. A politika terén pedig izgalmas nemzetközi összehasonlításokat kapunk a régióról, Európáról és Magyarországról.
A második világháborús és a háború utáni világ szembesítése történik meg a könyv lapjain. Számvetés a megmaradóról és a változásokról a nagy fordulat idején: ízelítő egy új társadalomtörténeti kísérletből.
2018

 

Csatolások

 • Various Authors - Régi ​és új világ határán.pdf
  9.1 MB · Olvasás: 169

dzsefff

Állandó Tag
Állandó Tag
Jan Šach - Régi kardok, tőrök, buzogányok

1685813215665.png

Kardok, tőrök, alabárdok, szuronyok, bizony, nem egyszerűen harctéri gyilkolásra teremtett szerszámok, hanem művészeti értékű tárgyak ezek. Ebben a kötetben kiválogatott darabok alapján mutatjuk meg a szúró-és vágófegyverek több évszázadnyi történetét, s a nem kevésbé pompás vadászfegyvereket is elő-elővesszük. Részletes fényképek, ábrák tanúsítják ezeknek a fémből készített gyilkos eszközöknek a pompáját, szerkezeti és fémes csodálatosságát.

1999
 

Csatolások

 • Jan Sach- Régi kardok tőrök buzogányok a cséphadarótól a párbajtőrig.pdf
  11.7 MB · Olvasás: 164

dzsefff

Állandó Tag
Állandó Tag
Douglas Murray - Háború a Nyugat ellen

1685826797274.png


A nyugati civilizáció támadás alatt áll. Az egész világot jobbá tévő vívmányait lekicsinylik vagy egyenesen letagadják, nagy történelmi alakjait sárba tiporják, művészeti alkotásait cenzúrázzák. A kíméletlen támadást ráadásul nem a nyugati értékekkel élesen szembenálló autoriter rezsimek indították, hanem azok, akik a legtöbbet profitálnak az alapvető nyugati értékekből: a szólásszabadságból, a törvény előtti egyenlőségből, a nemi és faji megkülönböztetés elutasításából.
Douglas Murray, a nagy hatású Európa furcsa halála és A tömegek tébolya szerzője új könyvében ezt a tömegpszichózist kutatja. Megmutatja, hogyan harapódzott el a nyugati világban az új faji őrület; hogyan próbálja a lassan vallássá váló identitáspolitika rasszizmus vádjával eltörölni a felvilágosodás meghatározó gondolkodóinak életművét, miközben fittyet hány Karl Marx antiszemitizmusára, és hogyan száműzik a nyugati művészek nagy alkotásait kulturális kisajátításra hivatkozva.
A Nyugaton zajló szellemi polgárháborúnak pedig szörnyű ára van. Világszerte diktatúrák sora vádolja kárörvendve rasszizmussal és elnyomással a nyugati országokat, miközben elmondhatatlan atrocitásokat követnek el saját állampolgáraikkal szemben, a koncentrációs táborokat építő és kényszerabortuszok millióit végrehajtó Kína pedig felvásárolja a nyugati elitet. Eközben senki sem teszi fel az alapvető kérdést: ha a Nyugat ennyire szörnyű hely, miért vágynak ide bevándorlók milliói?
A Háború a Nyugat ellen tűpontos elemzése napjaink veszélyes folyamatainak, egyben szenvedélyes kiállás a nyugati civilizáció értékei mellett.

2022. november 11.
 

Csatolások

 • Háború a Nyugat ellen - Douglas Murray.pdf
  2.2 MB · Olvasás: 208

dzsefff

Állandó Tag
Állandó Tag
Medgyesi Konstantin - Apagyilkosság

1685851099456.png


Mindmáig vitatott, hogy a kádárizmust és a kádáristákat háttérbe szorító 1988-as pártértekezleten a fogadott fiú, vagyis Grósz Károly valóban „az apa”, Kádár János ellen fordult-e, vagy a változást igénylő közhangulat egyszerűen elsöpörte a harminckét éve hatalmon lévő főtitkárt. Kádár a tanácskozás után mindenesetre azt mondta: „a Brutusok megjelentek”. Vajon Grósz tényleg Kádár Brutusává vált?
Az öregedő Kádár János hosszú éveken keresztül kereste, ki lehetne az utódja. Voltak, akikre ő maga gondolt, és akadtak önjelöltek is. Ahogy egyre sürgetőbbé vált az utódlás, Kádár húzta-halasztotta a döntést, majd Grósz Károlyt választotta ki és emelte maga mellé.
A könyv Kádár és Grósz drámáját követi végig levéltári források, visszaemlékezések és személyes interjúk segítségével. A történet két politikus bonyolult viszonyáról szól, de ez a két ember a kommunista diktatúra két utolsó magyarországi vezetője volt. Kapcsolatuk – noha mélyen emberi jelenségeket illusztrál – a magyar történelem része. Ránk is tartozik, mert meghatározta az életünket, vagy a miénket, vagy a szüleinkét, nagyszüleinkét.
2022. október 28.
 

Csatolások

 • Medgyesi Konstantin - Apagyilkosság.epub
  7.9 MB · Olvasás: 202

dzsefff

Állandó Tag
Állandó Tag
Kornis Mihály - Kádár János utolsó beszéde

1686122209723.png


A törvénytelen uralkodóról, a gyilkosról, ha nem is anyánkat, de a hazánkat elszerető trónbitorlóról, a mi tehetséges Claudiusunkról, Kádár Jánosról és az ő sokakat megrontó hatalmáról szeretnék személyes vallomást tenni, mégpedig úgy, hogy elemzem és kommentálom életének utolsó, zilált, szenvedő lélekkel rögtönzött beszédét, amit az MSZMP zárt ülésén, hívatlan vendégként mondott el." – így kezdődik Kornis Mihály szabad előadása Kádár János utolsó beszédéről. A vég felől beszél Kádár János személyiségéről és a rendszerről. És egyáltalán nem mellékesen a korszakról, az 1956 utáni Magyarországról, arról a világról, amelyben élnünk adatott.
Szenvedélyes, lényeglátó, pontos. Ez a három jelző utal Kornis Mihály könyvében megjelenő írói magatartására. Kornis Mihály íróként fedez föl olyan lényeges vonásokat, személyiségjegyeket Kádár János jellemében és élethelyzeteiben, amelyet csak és kizárólag (dráma)író vehet észre, vagy amire a történelem hivatalos kutatói aligha figyelnének föl, miközben a szerző könyvében minden állítását példásan dokumentálja is. Sőt, a szélesebb olvasóközönség itt olvashatja először azt a titkos magnófelvétel alapján készült szöveget, amely Rajk László kihallgatásán történt Kádár és Farkas Mihály jelenlétében.
Azon a napon, amikor a Leg felsőbb Bíróság Nagy Imre perét újratárgyalta, és felmentő ítéletet hozott, 1989. július 6-án reggel kilenc órakor Kádár János meghalt.
2006
 

Csatolások

 • Kornis Mihály - Kádár János utolsó beszéde_upByOM_.pdf
  898.5 KB · Olvasás: 183

dzsefff

Állandó Tag
Állandó Tag
Adrian Weale - A gonosz serege

1686171068428.png


A náci Németországban Schutzstaffelnek nevezték. A világ a rettegett SS-ként ismerte meg – a Harmadik Birodalom leghűségesebb és legkönyörtelenebb erőszakszervezeteként.
Kezdetben csak egy politikai verőemberekből álló kis osztag volt. Mégis, 1935 végére az SS magához ragadta Németország összes rendőrségi és belbiztonsági hatáskörét – a kis falvak „csendőreitől” kezdve egészen a politikai titkosrendőrségig és a Gestapóig. Végül pedig a fegyveres ága még Németország hivatalos hadseregének, a Wehrmachtnak is a riválisa lett.
A gonosz serege a mítoszok és sztereotípiák mögé hatolva feltárja az SS valódi arcát, a megingathatatlan fanatikusokból és hataloméhes opportunistákból álló szervezetet, melynek tagjai szolgai módon követtek egy ideológiát, amely elvetette a hagyományos erkölcsöt – az ideológiát, amelyet a legvéresebb szélsőségekig is készek voltak átültetni a valóságba, s amely végül elvezetett a holokauszthoz.
A könyv átfogó történelmi áttekintést nyújt az egyik valaha ismert legfélelmetesebb politikai és katonai szervezet születéséről, tevékenységéről és bukásáról – és azokról az eltorzult személyiségű, könyörtelen emberekről, akik az emberiség történetének egyik legfelháborítóbb bűnét elkövették.

2022. november 15.
 

Csatolások

 • Adrian Weale - A ​gonosz serege.epub
  8.1 MB · Olvasás: 283

Cong

Állandó Tag
Állandó Tag
Sziasztok! Keresem Agora Zsuzsanna - A nácizmus történeti pszichológiája című könyvét. A feltöltésért előre is köszönet!
 

tulipna10

Állandó Tag
Állandó Tag
Sziasztok ! Ezeket keresem :
Tokaji Zsolt-Pajzán történet -Kínai erotikus kisregények- : Kénye-kedvére úr, Dévajfi és más nagytermészetű férfiak a főszereplői a régi kínai erotikus irodalomból összeállított válogatásunknak. A művek szerzői többnyire ismeretlenek, és a keletkezésük pontos időpontját is lehetetlen meghatározni, hiszen ezeket a novellákat időről-időre betiltották, mert a hatóságok szemérmetlennek, erkölcstelennek vagy rossz példát mutatónak tartották.

Tokaji Zsolt:A kínai Káma-szútra - A klasszikus kínai erotikus és pornográf irodalom története

A kínai hadtudomány klasszikusai

A régi Kína fegyverei

Jacques Gernet:Kína hétköznapjai a mongol hódítás előestéjén 1250–1276
Raymond Dawson A kínai civilizáció világa
Zhang Chuanxi - Yan Wenming - Yuan Xingpei - Lou Yulie - A kínai civilizáció története I-IV.
Edwin O. Reischauer- Japán története

Casper Shih - Darvasi Ferenc -A siker legmagasabb szintje Legyél a legjobb vezető Konfuciusz bölcsességéve

Köszönöm !


Stefány Judit -Ázsiai kultúrák
 
Oldal tetejére