Történelemmel kapcsolatos könyvek

keresztúr

Állandó Tag
Állandó Tag
Tony Judt

A háború után​

Európa története 1945 óta
1624726474229.png
A neves brit történész ezzel a könyvvel lebontotta azt a vasfüggönyt, amely sokáig kettéválasztotta Európa történetírását is. Tony Judt 1989 decemberében Bécsben, vasúti átszállás közben értesült Ceausescu bukásáról, és ekkor döntötte el, hogy megírja, vagy inkább újraírja a kontinens két felének mint egésznek a történetét. A szerző szerint ekkor ért véget a "háború utáni" hosszú korszak, Európa mesterséges kettéválasztásának kora.

A könyv megjelenése óta heves vitákat kavart, mert a szerző hangsúlyozottan személyes értékelésében arra a következtetésre jutott: a XX. század első felének háborúiban kivérzett és porba tiport Európa éppenséggel a háború utáni kor fejlődésének köszönhetően válhat újból példaképpé a világ többi részének a XXI. században.

Tony Judt 1948-ban született Londonban. Diplomáit a cambridge-i Kings College-ban és a párizsi École Normale Supérieure-ben folytatott tanulmányai után szerezte. Tudományos kutatásának fókuszában mindvégig a háború utáni Európa állt. 1995-ben a New York University támogatásával megalapította az Erich Maria Remarque Intézetet, amelynek jelenleg is igazgatója.
 

Csatolások

 • judt_tony__a_haboru_utan.epub
  4.8 MB · Olvasás: 126

keresztúr

Állandó Tag
Állandó Tag
Hajdú Tibor · Pollmann Ferenc

A régi Magyarország utolsó háborúja 1914–1918​

1624726765981.png
Ha megvonjuk a Nagy Háború mérlegét egy évszázad után, megállapíthatjuk: bár emberéletekben, testi és lelki rokkantakban, anyagi javakban szörnyű veszteségeket okozott, mindebből sem a győztesek, sem a vesztesek nem tanultak semmit. A győztesek a nemzeti önrendelkezés új elvének hangoztatásával valójában a régi elv – „jaj a legyőzötteknek” – szellemében diktálták a békefeltételeket. Ennek ellenére az ő veszteségük is nagyobb volt, mint nyereségük. Európa világuralmi helyzete elveszett, s békéjük 20 évig sem tartott, mert a vesztesek sem tanultak semmit, s élükön Németországgal, új felállásban újra kezdték a háborút, noha győzelmi esélyeik nem javultak, s vereségük ismét elkerülhetetlen volt. Mit értek el újabb milliók halálával, százmilliók szenvedésével?
 

Csatolások

 • hajdu_tibor__a_regi_magyarorszag.epub
  5.3 MB · Olvasás: 103

keresztúr

Állandó Tag
Állandó Tag
W. G. Sebald

Légi háború és irodalom​

1624786090063.png
A rombolás természetrajza

A légi háború a német irodalomban? Vagy inkább: a légi háború csöndje a német irodalomban? Mi ez a csönd, és mit takar? – teszi fel a kérdést Sebald. Csak az angol haderő egymillió tonna bombát dobott le a német városokra a második világháborús szőnyegbombázások során, és ezekben hatszázezer civil személy vesztette életét. Hogy lehet az, hogy ennek a nemzeti katasztrófának szinte semmi nyoma nem maradt sem a korabeli, sem a későbbi irodalmi alkotásokban? Vagy hogy az a néhány regény, amely mégis kísérletet tett a feldolgozására, nem jutott tovább a giccsnél, a közhelyeknél, a náci retorikára is jellemző dagályos semmitmondásnál? Miért nem jelenítette meg a légi háborút és annak következményeit a német irodalom sem rögtön, sem később? Talán szégyenkezésből? Feledés- vagy vezeklésvágyból? Vagy az átélt iszonyatos trauma béklyózta meg? Sebald azon túl, hogy rákérdez a korabeli beszámolók hiányának lelki és erkölcsi okaira, egyúttal el is végzi azt a munkát, amit a kortársak elmulasztottak: a maga szikárságában felkavaró írói nyelvén rekonstruálja, mit élhettek át az áldozatok életük utolsó pillanataiban, s hogy milyen borzalmak vártak a túlélőkre, akik közül sokan az őrületbe menekültek az emlékezés elől.

Sebald esszéje nemcsak elgondolkodtat, de borzalmas láttató erővel meg is szólaltatja a csöndet.
 

Csatolások

 • sebald_w._g.__legi_haboru_es_irodalom.epub
  2.2 MB · Olvasás: 70

keresztúr

Állandó Tag
Állandó Tag
Mihail Heller · Alexandr Nyekrics

Orosz történelem​

Az Orosz Birodalom története / A Szovjetunió története
1624786370007.png
A két világhírű orosz történész Mihail Heller és Alekszandr Nyekrics Orosz történelem című munkája az első olyan összefoglalás Oroszország és a Szovjetunió történetéről, amely az eseménytörténetet, a történelmi személyiségekre, intézményekre és tendenciákra vonatkozó adatokat viszonylagos teljességgel adja közre.
Az I. kötet, Az Orosz Birodalom története Mihail Heller kiterjedt levéltári kutatásokon, forráselemzéseken alapuló ténytörténete. A szerző plasztikus portrékat rajzol az orosz történelem szereplőiről: bízvást kielégíti a narratív történelemkönyvek iránti egyre növekvő igényt is.
A II. kötet, A Szovjetunió története a legidézettebb munkák közé tartozik, másfél tucatnyi nyelvre lefordították. Szemlélete egyedülálló a Szovjetunió-történetek között: nem jellemzi szélsőséges "antiszovjet" beállítottság, s természetesen "szovjetbarát" elfogultság sem. Világviszonylatban is ez az első rendszeres elemzés a szovjet korszakról. A kötet külön érdeme, hogy a szűk értelemben vett politikatörténetet együtt vizsgálja szellemi és társadalmi környezetével, gazdasági hátterével. Még a levéltárak felnyitása előtt első ízben e könyvbõl lehetett információkat szerezni a GULAG-ról, a belsõ ellenzéki mozgalmakról. Megállapításai mind a mai napig érvényesek. Az utolsó fejezetben Mihail Heller megírta a Gorbacsov-korszak és a Szovjetunió felbomlásának történetét.
 

Csatolások

 • heller_mihail__orosz_tortenelem.epub
  1.8 MB · Olvasás: 148

keresztúr

Állandó Tag
Állandó Tag
Alexander Watson

Acélgyűrű​

Németország és az Osztrák-Magyar Monarchia az első világháborúban (1914-1918)
1624787564774.png
Németország és az Osztrák–Magyar Monarchia a gyors és kedvező végkimenetel reményével vágott bele az első világháborúba, ám várakozásukban hamar csalódniuk kellett. A hadba lépő Nagy-Britannia lezárta a feléjük vezető tengeri útvonalakat. A központi hatalmakat elvágták a hadianyag- és élelmiszer-szállítmányoktól, csapataikat legyőzték a lényegesen jobban felfegyverzett szövetségesek. Németország és a Monarchia fogva maradt a szövetségesek egyre összébb szoruló acélgyűrűjében.
Alexander Watson lenyűgöző munkája szokatlan módon a központi hatalmak szemszögéből ábrázolja a Nagy Háborút, mely szétforgácsolta a társadalmakat, lerombolta az államokat, és a szenvedés, faji gyűlölködés és erőszak rettenetes örökségét hagyta Kelet-Európára. Az Acélgyűrű az első világháború átfogó újraértékelése, gördülékeny, eleven stílusával felbecsülhetetlen értékű olvasmány.
„A történész rendkívüli tehetségére vall, ha jól ismert narratíváknak új értelmezési lehetőséget kínál. Az Acélgyűrű szerzője meggyőzően birtokolja e képességet. Könyve páratlanul értékes művel gazdagítja a korszakról szóló történeti irodalmat.”
The Wall Street Journal
Alexander Watson (1979) brit történész, a Londoni Egyetem tanára. Fő kutatási területe Nagy-Britannia és a központi hatalmak az első világháborúban. Elmélyülten tanulmányozza a nemzeti identitás, a kisebbségi integráció és a harckészség kérdését a német és az osztrák–magyar monarchia-beli hadseregben szolgálatot teljesítő lengyel egységeknél 1914 és 1918 között. Az Acélgyűrűt, mely a második könyve, a The Sunday Times 2014-ben az Év történelemkönyvének választotta.
 

Csatolások

 • watson_alexander__acelgyuru.epub
  3.6 MB · Olvasás: 112

keresztúr

Állandó Tag
Állandó Tag
Paul Johnson

A kereszténység története​

1624789005456.png
A zsidóság történetének világhírű szerzője ebben a munkájában is élvezetes stílusban, színes és eredeti anekdotákkal ábrázolja, hogy egy kis zsidó szektából hogyan terjed el világszerte a hit és szeretet útján megváltást ígérő tan, amelyet Jézus, a vándorprédikátor hirdet. Megismerjük a hit útját üldöztetésétől hivatalossá válásáig, és azt a szerepet, amelyet ebben a koraközépkori egyház és hittudomány nagy egyéniségei, Órigenész, Eusebius és Szent Ágoston játszottak. Megtudjuk, hogyan terjedt a kereszténység Európában, hogyan őrződtek meg a szent szövegek, hogyan vált az egyház - minden hibája ellenére - a civilizáció támaszává, hogyan szerveződött meg a keresztény társadalom, hogyan vette fel a harcot a XI. században az iszlámmal, visszahódítva a Szentföldet. A kereszténység történetét 1975-ig kíséri figyelemmel a szerző.
 

Csatolások

 • johnson_paul__a_keresztenyseg_tortenete.epub
  1.1 MB · Olvasás: 144

keresztúr

Állandó Tag
Állandó Tag
Fedinec Csilla

A Magyar Szent Koronához visszatért Kárpátalja​

1938-1944
1624789303558.png
Az 1938. november 2-án aláírt első bécsi döntés, majd az 1939. márciusi magyar katonai akció következményeként a történeti Kárpátalja területe ismét Magyarország része lett. Bár az új állapotokat rögzítő törvénycikk „a Magyar Szent Koronához visszatért kárpátaljai területekről” beszélt, Fedinec Csilla kötete rámutat: a sok szempontból „köztes térnek” számító, összetett nyelvi és etnikai bonyodalmakkal szembenéző régióban nem fogadta egyöntetű lelkesedés a két évtizedes szünet után visszatérő magyar közigazgatást.

Ám a történész nem csupán a részletesen bemutatott történeti-politikai eseményekre koncentrál. Könyvéből kiderül az is, létezett-e „kárpátaljai szellem”, és ha igen, azt mi képviselte leginkább: a fenyőerdőkkel borított romantikus hegygerincek, a gazdag történelmi emlékekkel rendelkező városok, a magyar őstörténet kultikus pontja: a Vereckei-hágó, a terület sokrétű – utóbb szinte mind egy szálig halálba küldött – zsidó lakossága, netán a „leghűségesebb nemzet”, azaz a ruszinok közössége, akik sohasem kaphatták meg a nekik ígért autonómiát. Fedinec Csilla forrásokban gazdag és olvasmányos kötete számos olyan eseményt és történetet tárgyal, amelyeknek hatásai a jelenbe nyúlnak, bizonyítva ezzel, hogy háromnegyed évszázaddal az események után még mindig vannak feltáratlan és kibeszéletlen fejezetek történelmünkben.
 

Csatolások

 • fedinec_csilla__a_magyar_szent_koronahoz_visszatert_karpatalja.epub
  3.1 MB · Olvasás: 76

keresztúr

Állandó Tag
Állandó Tag
Gál Vilmos

A korona ára (Báthory 1.)

1624952329358.png
A magyar történelem egyik viharos, kaotikus korszakában bölcsességével, politikusi képességeivel és nemzete iránti alázatával kiemelkedik Báthory István fejedelem személye. Gál Vilmos (Antantmisszió, 2013; A lengyel freskó, 2017) hatalmas, humorral és élettel átszőtt élő tablót készített, amely sokoldalúan, nagyon alapos történelmi tények, illetve a fikció elegyeként tárja elénk az erdélyi fejedelem és lengyel király személyiségét, nagyságát és bátor, olykor nehéz döntéseinek hátterét. Pontosan ábrázolja a 16. századi Európa történelmét, szokásait, orvoslását, kultúráját és divatját, miközben szerethető – vagy éppen ellenszenves – hősei emberi kalandok sorát élik át, szerepet kap a hűség, a becsület, a szerelem, a kitartás, de ugyanúgy a hűtlenség, árulás és ármány is.
A cselekmény jó fél évezreddel korábban jár, de a regényben felbukkanó kérdések, problémák nem ismeretlenek a 21. század emberének: mennyire engedjük életünkbe a hagyományok rovására az újat; szentesítheti-e a cél az eszközt; milyen mértékben befolyásolhatnak valakit az érzelmek, amikor nemzetek sorsáról kell döntenie?
 

Csatolások

 • gal_vilmos__bathory_-_a_korona_ara.epub
  1.5 MB · Olvasás: 95

keresztúr

Állandó Tag
Állandó Tag
Gál Vilmos

A katonakirály (Báthory 2.)

1624952437999.png
A Báthory-sorozat első részében (A korona ára) az olvasó megismerkedhetett az erdélyi fejedelem politikájával, a kor szokásaival, orvoslásával és kultúrájával, miközben végigkísérhette útját a lengyel trónig.

A második részben Báthory már mint lengyel király küzd meg nemzetközi politikai dilemmákkal, a Lengyelországot fenyegető ellenséggel, de még saját kényes feleségével, Jagelló Annával is, miközben a lengyel belpolitikai harcok kellős közepén találja magát.

A szerző bravúrosan ülteti a pontos történelmi tényeken alapuló cselekményt szórakoztató, humoros és olykor romantikus történetbe.
Újra találkozhatunk Mózsival, a néma tudákossal, Szláva Wantula és Detre Kristóf vitéz apródokkal, a szoknyapecér költővel, Balassi Bálinttal, de az első részből megismert udvari gyógyítók, politikusok, ifjú vitézek és bájos lányszereplők mellett visszatér Orbóy Mihály, a régi bajkeverő is. Történeteiket összeköti a magyar történelem egyik legsikeresebb uralkodójának határozott, rettenthetetlen, ugyanakkor személyes gondok és problémák által sújtott személyisége.
 

Csatolások

 • gal_vilmos__a_katonakiraly.epub
  6.6 MB · Olvasás: 106

keresztúr

Állandó Tag
Állandó Tag
Jókai Mór

Emléksorok – Napló 1848-49-ből​

1624952738177.png
"Évek múlva, századok múlva lesz mit beszélni az unokáknak apáik tetteiről, s akárminő sorsra lesz hivatva a jövő nemzedék, tán meglehet: hogy megátkozandja apáit, de szégyenleni nem fogja őket. Nem a vezetők voltak nagyok; a nép volt óriás, mely őket fölemelte. Ha tudtak volna oly készek lenni az áldozatra a legelsők, mint a legutolsók, nem folyt volna ki annyi drága vér – és nem folyt volna ki hiába!" Soha nem publikált, elveszettnek tartott Jókai-napló 1850-ből.
 

Csatolások

 • jokai_mor__emleksorok_1848-49-bol.epub
  209.4 KB · Olvasás: 60

keresztúr

Állandó Tag
Állandó Tag

Bizony, László

A magyarországi bolsevizmus 133 napja​

1624953201896.png
Ez a könyv az összes világnyelveken megjelenik, hogy ha csak nagy vonásokban is, de lényegében és főbb mozzanataiban mégis hiven megismertesse a világ minden rendü népével a magyar bolsevizmust s ezen keresztül magát - a bolsevizmust. Erre való tekintettel indittatva érzem magam arra, hogy a magyar nyelvü kiadáshoz néhány bevezető szót füzzek.
Rá akarok mutatni elsősorban arra, hogy ebben a könyvben nincs sem okoskodás, sem birálat. Csak adatokat tartalmaz, amelyek kronológikus sorrendben felépitve, áttekinthető képet kivánnak adni a magyarországi bolsevizmusról. Az okoskodást és a konzekvenciák levonását rábiztam arra a külföldi emberre, aki rémüldözve fogja a terror uralmának ezeket a borzadályos adalékait végigolvasni.
Azt akartam, hogy ez a könyv ne az elkeseredett magyar ember haragján, hanem kizárólag a tényeken keresztül, pusztán a maga adataival legyen minden sorában az a hangos memento a Nyugat felé, amelyet a külföldön folyó bolseviki agitációval szembe kell állitani.
Már akkor foglalkoztam ezzel a gondolattal, amikor a bolsevizmus idejében Wienbe szöktem és végtelen örömömre szolgált, hogy a Waldheim-Eberle-cég tervem megvalósitásához hatalmas apparátusával mellém állott. A terv most megvalósult.
A könyv egyébként azoknak a honfitársaimnak, akik a bolsevizmust végigszenvedték, aligha fog sok ujat nyujthatni, hiszen közvetlen tapasztalataikból, vagy pediglen a bolsevizmus összeomlása után megjelent ujságcikkekből és röpiratokból ismerik azokat az eseményeket, amelyeknek ez a könyv csupán egy tömörebb foglalatja. Ez a magyar nyelvü kiadás inkább azoknak a magyaroknak készült, akik az elveszitett területeken élnek, másrészt pedig amerikai véreinknek, akik talán csak egy-két hirt kaptak eddigelé a magyar történelem e legujabb, sötét korszakáról.
Végezetül megragadom az alkalmat arra, hogy a háboru után az óceánon áthajózó első könyvescsomagokkal a sokat szenvedett magyar nép forró, könnyes üdvözletét küldjem amerikai testvéreinknek.

Budapest-Wien, 1919. október
Bizony László
 

Csatolások

 • bizony_laszlo__a_magyarorszagi_bolsevizmus_133_napja.epub
  366.3 KB · Olvasás: 84

keresztúr

Állandó Tag
Állandó Tag
Csernok Attila

A komáromi pontonhíd​

1624954457142.png
„Történelemről, politikárói és az életemről akarok írni. …Benne éltem a történelemben, és idővel rámtalált, majd megfertőzött a politika. Igyekeztem az említett három elemet harmonikus egységgé összehozni, de nem állíthatom, hogy ez sikerült. Hol a történelem, hol a politika, hol az életem uralja a mondanivalót. Ez nem is lehet másként” – írja Csernok Attila, akinek neve ismerősen csenghet az 1968-as új gazdasági mechanizmus időszakára és a bankszakma múltjára emlékezők fülében. A könyv a Csernok Attila születésekor megjeient, az 1929. szeptember 23-i lapokból vett szemelvényekkel indul, s egy magyar-német-szlovák, tipikus monarchiabeli család képe bontakozik ki lapjain. Maid a szerző a történelemmel való találkozását eleveníti fel: főként Mohács, 1848, Trianon, a második világháború, 1956 és a Kádár-korszak valóságáról és legendáiról alkotott véleményét osztja meg az olvasóval, alapos elméleti felkészültséggel. A történelem tudója és átélője kifosztva került vissza az „új” hazába: egy deklasszált fiatalember a népi demokráciában. Az itthoni „kalandok” után 1982-ben a Medicor kiküldöttjeként következett 21 sikeres év Brazíliában, a karnevál, a szamba és az ötszörös futball világbajnok csapat hazájában, ahol egy vegyesvállalat igazgatójaként dolgozott. Üzleti sikerekről és gondokról számol be, élményeiről, tapasztalatairól s egy Európa-méretű ország jókedvű, befogadó, toleráns népéről, sok mindenről, amiben máris jobbak, mint mi. Csernok Attila a rendszerváltást Rio de Janeiróból követte figyelemmel. Célja (s ezért született meg műve, ezért a magyar történelem elemzése és értékelése): „meggyógyítani”, jobb minőségűvé tenni, „felemelni” Magyarországot. Párbeszédet kezdeményezni mindenkivel, aki erre hajlandó. Nem könnyű feladat, de nincs más út. Ha nem sikerül, nagyon rossz lesz élni ebben az országban.
 

Csatolások

 • csernok_attila__a_komaromi_pontonhid.epub
  421.7 KB · Olvasás: 40

konnor78

Új tag
Nagy László : "Nem jöttünk égi hadak-útján..." - Vázlatok és tanulmányok a XVII. századi kurucokról című könyvét meg tudná osztani valaki?

 

ultrabox

Állandó Tag
Állandó Tag

A Vatikán kínos titkai - Homoszexualitás, hatalmi játszmák, képmutatás​"A papságon belüli homoszexualitás nagyon komoly kérdés, ami aggodalommal tölt el."
Ferenc pápa

Papi cölibátus, az óvszerhasználattal szembeni egyházi tilalom, a szexuális visszaélések rendszeres eltussolása, XVI. Benedek pápa lemondása, a klérus nőgyűlölete, a papi hivatások számának drasztikus visszaesése, a Ferenc pápa elleni áskálódások - Frédéric Martel szerint ezeket a jelenségeket egyetlen titok köti össze, mely sokáig kimondhatatlan volt. A neve: Szodoma. A bibliai Szodoma városát a hagyomány szerint Isten azért pusztította el, mert lakosai homoszexuális gyakorlatot folytattak. Csakhogy korunkban éppenséggel a Vatikánon belül található a világ egyik legnagyobb homoszexuális közössége.
A francia szerző négy éven át belülről követte a Vatikán életét és nagyjából harminc országra kiterjedően folytatta nyomozásait. Több tucat kardinálisnak tette fel kérdéseit, több száz püspökkel és pappal találkozott.
Könyve, A Vatikán kínos titkai, az egyház rejtett oldalát tárja fel: azt a legkisebb papi szemináriumoktól a Vatikánig felépülő rendszert, amelyet egyszerre jellemez a homoszexuális kettős életvitel és a legradikálisabb homofóbia. A katolikus egyház Martel állítása szerint mélyen skizofrén: minél nyíltabban homofób egy papi méltóság a társadalom előtt, annál valószínűbb, hogy a magánéletében homoszexuális.
 

Csatolások

 • 1625813898830.png
  1625813898830.png
  225.1 KB · Olvasás: 147
 • Vatikan-Kinos-Titkai-Homoszexualitas-Hatalmi-Jatszmak-Kepmutatas-A-Frederic-Martel.pdf
  3.6 MB · Olvasás: 115
Utoljára módosítva a moderátor által:

keresztúr

Állandó Tag
Állandó Tag
Varga Krisztián

Ellenség a baloldalon​

Politikai rendőrség a Horthy-korszakban
1626942535264.png
Miben különbözött a Horthy-korszak államvédelme az azt megelőző és az utána következő korszakok politikai rendőrségétől? Miért éppen a politikai baloldalt tartotta a rendszer a legfőbb állambiztonsági veszélyforrásnak? Miként befolyásolták a kormányzati körök a nyomozásokat, és hogyan változott meg a detektívek munkája a szűk negyedszázad alatt? És milyen viszonyban volt a rendőrség politikai osztálya a csendőrség és a honvéd vezérkar hasonló feladatokat ellátó szerveivel?
VARGA KRISZTIÁN hiánypótló kötete többek között ezekre a kérdésekre keresi a választ, miközben részletes áttekintést nyújt az 1919. augusztus 6-a és 1944. március 19-e közötti politika rendőrség történetéről, a Magyar Királyi Rendőrség Politikai Rendészeti Osztályának működéséről, illetve a baloldali pártok és mozgalmak ellen lefolytatott titkos és nyílt nyomozásokról. A szerv történetét követve jól kirajzolódik, hogy a Horthy-kor államvédelme miként idomult az éppen aktuális társadalmi közgondolkodáshoz, és a magyar uralkodó elithez hasonlóan hogyan vált képtelenné arra, hogy a világháború eszkalálódásakor felismerje, melyik politikai irány jelent valós veszélyt a társadalomra.
VARGA KRISZTIÁN történész 1973-ban született Debrecenben, tanulmányait a Kossuth Lajos Tudomány Egyetemen végezte. Kutatási területe a két világháború közötti magyar állambiztonság, rendőrség és csendőrség története.
 

Csatolások

 • varga_krisztian__ellenseg_a_baloldalon.epub
  869.9 KB · Olvasás: 88

tulipna10

Állandó Tag
Állandó Tag
Sziasztok !
Ezeket a könyveket keresem : Jamadzsi Maszanori Japán - Történelem és hagyományok
Polonyi Péter : Kína története , Kína rövid története
Zhang Chuanxi - Yan Wenming - Yuan Xingpei - Lou Yulie - A kínai civilizáció története I-IV.
Edwin O. Reischauer- Japán története
Köszönöm !

 
Oldal tetejére