Történelemmel kapcsolatos könyvek

keresztúr

Állandó Tag
Állandó Tag
Hatos Pál

Rosszfiúk világforradalma​

Az 1919-es Magyarországi Tanácsköztársaság története
1629349929209.png
„A "dicsőséges 133 nap” a mai negyveneseknek még magolandó tananyag volt, de 1990 után mindenki elfelejtette. A proletárdiktatúra emléke azonban nem hullott ki teljesen az emlékezetből. Bár az állami szintre emelt terror igazából anarchiába fúlt, a vörös-, majd a rákövetkező fehérterror gyilkosságainak emléke azóta is kísérti és mélységesen megosztja a magyar társadalmat.
Az elátkozott köztársaság című nagy sikerű kötete után Hatos Pál ezúttal arra vállalkozik, hogy mítoszokon innen és túl mutassa be 1919 tavaszának és nyarának lázas időszakát. Miért és kiket hódított meg a kommunizmus a háborúvesztés utáni hónapokban? Miért írt Tóth Árpád ódát a Vörös Istenhez, s mennyi pénzt vett fel az ellenforradalom későbbi prófétája, Szabó Dezső a kommunista rendszer végóráiban? Puccs volt vagy forradalom, ami 1919. március 21-én történt? Mit jelentett a magyar társadalom bolsevizálódása? Ideológia volt vagy utópia, netán messiásváró vallási mozgalom esetleg a háború utáni éhségtől és nyomortól gyötört társadalom hiányállapotának kifejeződése?
A Tanácsköztársaság korából szóló forrásaink arról tanúskodnak, hogy a proletárdiktatúra minden volt, csak nem monolit hatalmi rendszer. Marx híres megállapítása szerint minden történelmi esemény kétszer fordul elő a történelemben, egyszer tragédia, másodszor komédia formájában. A kommunizmus magyarországi történetével máshogy történt, a rövid véres, mégis komikus első felvonást harminc évvel később követte a nagy tragédia."
 

Csatolások

 • hatos_pal__rosszfiuk_vilagforradalma.epub
  895.8 KB · Olvasás: 182

keresztúr

Állandó Tag
Állandó Tag
Timothy Snyder

A szabadság felszámolása​

1629350214514.png
Snyder nem kertel: világossá teszi, hogy egyenlőség vagy oligarchia, az individuum vagy a totalitárius rendszer, igaz vagy hamis állítások között kell választanunk, ha a nyugati liberális demokráciák mai krízisét vizsgáljuk. Elemző munkájában a teljesség igényével tárja fel, milyen fenyegetés nehezedik korunk demokratikus politikai rendszereire és törvényi hátterükre. Ahhoz, hogy szembenézzünk ezzel a kihívással, tisztáznunk kell politikai hagyományainkat, értékrendünket, továbbá azt is, hogy a jövő milyen igényeket támaszt tradícióink megújítására.
A könyv felfrissíti az életvitelünkre vonatkozó, aktuálisan érvényes tudásunkat – szerzője előrelépést és kiutat kínál a jelenlegi világpolitikai helyzetből, és számol a lehetséges dilemmákkal. Snyder műve többet ígér, mint az újságok szalagcímei: a jelenkori történelmünket feldolgozó könyvet hatalmas kutatómunka és személyesen készített interjúk sora előzte meg.
 

Csatolások

 • snyder_timothy__a_szabadsag_felszamolasa.epub
  2.2 MB · Olvasás: 156

keresztúr

Állandó Tag
Állandó Tag
Emrah Safa Gürkan

A szultán kémei​

Oszmán hírszerzési módszerek és ügynökhálózatok a 16. században
1629351150643.png
A hadi eseményekben bővelkedő 16. században nem egy csata vagy hadjárat kimenetele fordult meg azon, hogy a szemben álló felek milyen minőségű hírszerzési információknak voltak a birtokában, mennyire voltak rátermettek és találékonyak a naprakész hírek begyűjtésével megbízott kémek. A hatalma csúcsán álló Oszmán Birodalom hírszerzői világa seregnyi különc figurát vonultatott fel: renegátok, kereskedők, szerencselovagok, kettős ügynökök hada nyüzsgött a kiterjedt birodalom határvidékein, hogy megbízható információkhoz jusson az ellenfél helyzetéről. Nagy volt a tét: ha sikerült hasznos értesülést szerezni, a hír értékével arányos jutalom sem maradt el, az ellenség által elfogott kém azonban nemritkán az életével fizetett.

Hogyan álcázták magukat a veszélyes műveletekre vállalkozó kémek? Milyen büntetésre számíthattak az álruhában és álnéven közlekedő ügynökök? Milyen hírszerzési stratégia alapján dolgoztak az oszmán kémek és megbízóik? Milyen módszerekkel tudták szóra bírni a lefülelt kémeket? Hogyan próbáltak az oszmánok gátat szabni az isztambuli külföldi követek hírszerzési buzgalmának? A török szerző díjnyertes kötete mindezekre és még tucatnyi más izgalmas kérdésre keresi a választ, minduntalan közös gondolkodásra késztetve az olvasót a korabeli muszlim és keresztény világ között húzódó keskeny határ mibenlétéről.
Emrah Safa Gürkan Törökország egyik legnépszerűbb történésze, az isztambuli 29 Mayıs Üniversitesi Egyetem Politikatudományi és Nemzetközi Tanulmányok Tanszékének oktatója. Fő kutatási témája a 16. századi Oszmán Birodalom története, ezen belül a mediterrán térségbeli kalózok és kémek működése, illetve az oszmán kori hírszerzés világának jellemzői. Jelen munkáját 2018-ban a Török Tudományos Akadémia az év tudományos monográfiája címmel tüntette ki.
 

Csatolások

 • gurkan_emrah_safa__a_szultan_kemei.epub
  12.1 MB · Olvasás: 182

keresztúr

Állandó Tag
Állandó Tag
Timothy Snyder

Fekete Föld​

A holokauszt: múlt és fenyegető jövő
1629350434017.png


Történelem és figyelmeztetés
A pusztulásnak és túlélésnek ebben a hatalmas történelmi áttekintésében Timothy Snyder újraértelmezi a holokausztot, és nemcsak új magyarázatot ad hozzá, de felfedi az ijesztő hasonlatosságokat a jelennel.
Az emberiség egyetlen vigasza a holokauszttal kapcsolatban, hogy egyszeri volt, megismételhetetlen, és elmúlt.
Ez a könyv talán éppen azért lett akkora siker szerte a világon, éppen azért váltott ki heves és ellentmondásos érzelmeket, mert ezt a tételt vitatja.
Szerinte félreértjük a modern világot, és veszélyeztetjük a jövőt.
A szerző, aki már több könyvben kutatta az emberiség történetének legvéresebb pusztítását, ezúttal a tények újraértelmezésével és eddig ismeretlen vallomások felhasználásával mutatja meg az analógiákat.
Hitler ökológiai félelmei például meglepően emlékeztetnek a huszonegyedik századi ember félelmeire, így nincs okunk azt gondolni, hogy a holokauszt egyetlen beteg ember agyszüleménye volt.
Snyder szerint a holokauszt a legkisebb elemében sem volt véletlen. Hitler jól átgondolt, hosszú távú tervének első állomása volt, a zsidók kiirtása után újabb és újabb pusztítás követte volna. De Snyder továbbmegy. Szerinte az okok, melyek kiváltották a világtörténelem legkiterjedtebb mészárlását, nem szűntek meg. Sőt.
Bizonyítékai érthetőbbé teszik a pusztítást, és – ha lehet – még ijesztőbbé a jövőt.
A Fekete Föld kihívó és provokatív, történelemkönyv és politikai teória, felháborító és zavarba ejtő – egyszerre.
Nem egyszerűen arra figyelmeztet, hogy mindez a nem is olyan távoli jövőben megtörténhet. Hanem hogy, a logika alapján, meg is fog.
 

Csatolások

 • snyder_timothy__fekete_fold.epub
  1.6 MB · Olvasás: 127

keresztúr

Állandó Tag
Állandó Tag
M. Tayyib Gökbilgin

Nagy Szulejmán szultán​

1629350864670.png


„Szulejmán szultán az Oszmán Birodalom tizedik szultánja volt. A muszlim időszámítás szerint egy új, a 9. évszázad küszöbén lépett trónra, így a misztikára fogékony oszmán-muszlim világ óriási várakozásokkal tekintett uralkodása elé. Szulejmán sok tekintetben beváltotta ezeket a várakozásokat. Tizenhárom hadjáraton vett részt személyesen, és legalább másfélszeresére növelte az apjától örökölt birodalmat. Halálakor az általa uralt területek a Magrebtől az Indiai-óceánig, Budától és a Krím félszigettől Ádenig és Etiópiáig terjedtek. A kor legerősebb hadseregével rendelkezett, s nem volt állam, amely egymagában felvehette volna vele a versenyt. Ezért nevezték el utólag 46 évig tartó uralkodását „pompázatos évszázadnak.” Nekünk, magyaroknak, Szulejmán korszaka egészen mást jelent: a Szent István-i „birodalom” bukását, a hódoltságot, a mérhetetlen szenvedést és pusztulást, amit Szulejmán hadjáratai okoztak. Ezzel azonban Szulejmán személye és az Oszmán Birodalom története nemzeti történelmünk része is lett, s ezért nekünk is foglalkoznunk kell velük. A most kiadott életrajz szerzője M. Tayyib Gökbilgin, a múlt század egyik legjelentősebb török történésze; ezért összefoglalása kiegyensúlyozott, elfogulatlan, és mint ilyen mind a mai napig kiválik azok közül a török és nyugati történeti munkák közül amelyek – különösen az utóbbi időkben születettek – egyre kevesebb megértést mutatnak a birodalmi nagysággal össze nem egyeztethető szempontok, így a magyar szempontok iránt. Ezért is érdemes ezt a munkát a magyar olvasók számára hozzáférhetővé tenni.”
Fodor Pál
 

Csatolások

 • gokbilgin_m._tayyib__nagy_szulejman_szultan.epub
  1.4 MB · Olvasás: 131

ocsi1951

Állandó Tag
Állandó Tag
TORMAY CÉCILE - PETNEHÁZI (könyv + hangos könyv)
Tormay Cécile büszke volt magyarságára, és szívén viselte a magyar nép sorsát. Korának nemcsak irodalmi, de politikai szempontból is meghatározó alakja volt.
E válogatáskötet huszonnégy olyan elbeszélését tartalmazza, amelyek a történelem, elsősorban a magyar történelem eseményeihez kapcsolódnak.
https://mega.nz/folder/aZETSaAQ#OT-PRFWySUfbPT4CqaKj2g
 

Csatolások

 • ID22-320247.JPG
  ID22-320247.JPG
  59.2 KB · Olvasás: 8

ocsi1951

Állandó Tag
Állandó Tag
TORMAY CÉCILE - BUJDOSÓ (könyv + hangos könyv)
A könyvről (az író által):
"Maradjon fenn könyvemben az, ami velünk vész el: egy halálra szánt faj legboldogtalanabb nemzedékének kínja és becsülete. És lássák meg benne az utánunk jövők, hogy a megpróbáltatások esztendejében mi sajgott át a némaságra ítélt, elgyötört, vérig alázott magyar lelkekben.
Legyen a Bujdosó könyv a fájdalom könyve. Mialatt írtam, találkozni akartam benne azokkal, akik testvéreim voltak a közös szenvedésben. És ebben a könyvben velük akarok maradni még akkor is, mikor már sem ők, sem én nem fogjuk többé látni az új magyar tavaszokat."
 

Csatolások

 • B876685.JPG
  B876685.JPG
  48.2 KB · Olvasás: 11

ocsi1951

Állandó Tag
Állandó Tag
TORMAY CÉCILE - AZ ŐSI KÜLDÖTT (könyv + hangos könyv)
A könyvről (az író által):
"Maradjon fenn könyvemben az, ami velünk vész el: egy halálra szánt faj legboldogtalanabb nemzedékének kínja és becsülete. És lássák meg benne az utánunk jövők, hogy a megpróbáltatások esztendejében mi sajgott át a némaságra ítélt, elgyötört, vérig alázott magyar lelkekben.
Legyen a Bujdosó könyv a fájdalom könyve. Mialatt írtam, találkozni akartam benne azokkal, akik testvéreim voltak a közös szenvedésben. És ebben a könyvben velük akarok maradni még akkor is, mikor már sem ők, sem én nem fogjuk többé látni az új magyar tavaszokat."
 

Csatolások

 • 6063632_4.jpg
  6063632_4.jpg
  42.1 KB · Olvasás: 8

ocsi1951

Állandó Tag
Állandó Tag
TORMAY CÉCILE - TALÁLKOZÁS ALKONYATKOR (könyv + hangos könyv)
Tormay Cécile romantikus elbeszéléseit gyűjti csokorba a kötet. Az írónő rendkívül magával ragadóan írt a szerelemről és az asszonyi sorsokról: a szépségről és annak mulandóságáról, a szenvedély felizzásáról és elhamvadásáról, a gyermekszülés utáni vágyról, a házasságban unatkozó, szerelemről ábrándozó feleségekről, féltékenységről, hűségről és megcsalatásról, öregségről és halálról.
 

Csatolások

 • B839323.JPG
  B839323.JPG
  40.7 KB · Olvasás: 8

ocsi1951

Állandó Tag
Állandó Tag
TORMAY CÉCILE - A MŰVÉSZET FÖLDJÉN (könyv + hangos könyv)
Egy holdas nyári éjtszakán magányosan virrasztottam a hajó fedélzetén. Alattam ezüstösen ringott Homeros tengere. Hullámai fáradhatatlanul szeretkeztek egymással, s játékukban talán az Oceános antik istenei ölelkeztek, a víz méla locsogásába talán az ő zokogó daluk vegyült... (...) A telihold levilágított reám, s én elaludtam. És oly szépet álmodtam azon az éjtszakán Itáliáról. Mire pedig megvirradt, valósággá lett mindaz, amit álmodtam: a távol hullámok játékában, mint a mesék csillogó gyöngyfüzére, úszott a fehér olasz part. A gyöngysorból immár halmok, völgyek lettek: az a föld, melyen hajdan a világ trónja állt. Római császárok ültek e trónuson, s az ő kezükben lett a hatalom oly végtelenné, hogy már-már isteneknek képzelték magukat ezek a halandó emberek... (...) Még a trónok talapzata is sír, s ma már csak az tátong a régi dicsőség helyén. Egy virággal ékes sír, melyben a világ legnagyobb gondolatai porladoznak az elmúlt óriásokkal. Őket fogjuk utunkban felkeresni: a halottakhoz megyünk. És szűnjenek meg számunkra létezni az élők addig, amíg az ő birodalmukban, a múltak emlékei között bolyongunk. - (Tormay Cécile, 1900.)
 

Csatolások

 • tormay-cecile-a-muveszet-foldjen-183887.jpg
  tormay-cecile-a-muveszet-foldjen-183887.jpg
  69.5 KB · Olvasás: 4

ocsi1951

Állandó Tag
Állandó Tag
TORMAY CÉCILE - A RÉGI HÁZ (könyv + hangos könyv)
A felszínen a vagyon megszerzése, megtartása és az elszegényedés megfékezése mozgatja a szereplőket, a mélyben azonban leányok utáni be nem teljesült vágyak, vagy a mástól elvett asszonyok iránti hűség hajtja előre mindhárom generáció férfitagjait.
A biedermeier Pest ködös-párás Duna-parti világából rejtélyesen dereng föl a messzi földről érkezett Ulwing Kristóf építőmester hatalmas háza, ahol három generáció élete tárul elénk: a nagy gazdagságot szerző, kemény és elszánt építőmesteré, a vagyonnal és az érzelmeivel egyaránt takarékos fiú, János Hubert sorsa, valamint a tékozló unokáé, Ulwing Kristófé. A család históriája mégsem egyszerűen egy feltörekvő, majd romlásba vesző polgárdinasztia története. itkos, ki nem mondott, meg nem élt szerelmek itatják át a regény lapjait, amelyből – amikor minden elvész – egy asszony odaadó hűsége és szeretete ad reményt a fennmaradásra.
A felszínen a vagyon megszerzése, megtartása és az elszegényedés megfékezése mozgatja a szereplőket, a mélyben azonban leányok utáni be nem teljesült vágyak, vagy a mástól elvett asszonyok iránti hűség hajtja előre mindhárom generáció férfitagjait. Egy elhallgatott női név kísért az idős Kristóf és testvére, Sebestyén viszonyában is: Borbáláé, az asszonyé, aki az erősebb férfié lett. Egykori leányokról suttog a csend János Hubert körül is, aki ifjúi szerelmét áldozza föl az atyjának való megfelelés oltárán.
A sors azután Zsófia képében hoz számára új vonzalmat, nem tudván, hogy eközben fia életét állítja át egy olyan pályára, amelynek óhatatlanul pusztulás a vége.
 

Csatolások

 • a-regi-haz.jpg
  a-regi-haz.jpg
  100.4 KB · Olvasás: 3

ocsi1951

Állandó Tag
Állandó Tag
TORMAY CÉCILE - ÁLMOK (könyv + hangos könyv)
„Minden emlékezik...És mesélni csak olyankor lehet, mikor az emlékek halkabbak, mint a mesék.Mire a könyvem végére értek, ne feledjétek, hogy megmondtam előre. És majd ha kérdem: miért néztek rám olyan különösen? Miért rázzátok a fejeteket? Nem hiszitek, amit mondtam? Jusson eszetekbe: Ti akartátok, hogy meséljek." Tormay Cécile
 

Csatolások

 • almok-tormay-cecile_1.jpg
  almok-tormay-cecile_1.jpg
  58.4 KB · Olvasás: 3

ocsi1951

Állandó Tag
Állandó Tag
TORMAY CÉCILE - ASSISI SZENT FERENC KIS VIRÁGAI (könyv + hangos könyv)
1926-ban, Szent Ferenc halálának 700. évfordulóján fordította le Tormay Cécile a ferences tanítványok által összegyűjtött és Fioretti néven ismertté vált tanításait. Az emberiség nagy tanítói az életükkel tanítottak. Szent Ferenc is az életével tanított. Mielőtt megtalálta önmagát, könnyelmű, gazdag, tetszetős és kényes ifjú ember volt, kora harcaiban tüsténkedett, kóborolt. Fényűzően ruházkodott, tékozolt, szerette a dalt és a bort. Atyja hiába patvarkodott, anyja hiába imádkozott. A kalmárkodást megvetette. Hadakozott, fogságba esett, tivornyázott tovább. És aranyát szórva, hetvenkedőn parancsolgatva kiáltotta oda egy nemes lovagnak: nagy fejedelem lesz még belőlem! És Pietro Bernardone tékozló, kevély és tivornyázó fiából a szegénységnek, az alázatosságnak, a tisztaságnak örök fejedelme lett. Kalandos élete véget ért. Útközben beteg lett. Háborúskodni nem ment többé víg cimboráival, és Spoleto völgyében, későbbi szent földjén, egy éjszakán titokzatos hang kérdezte tőle: Úr avagy a szolga?... Ekkor dőlt el lelkében, hogy Istent fogja szolgálni és nem az embert; az Urat és nem a szolgát. Elhagyta a hadba menő kóbor lovagokat és visszatért Assisibe. Életszentsége és a Fioretti története ekkor kezdődött el. Cselekedetei, tanításai nyomán örökké virágba borulnak a lelkek virágai.
 

Csatolások

 • 738492_4.jpg
  738492_4.jpg
  38.9 KB · Olvasás: 3

ocsi1951

Állandó Tag
Állandó Tag
TORMAY CÉCILE - AZ ŐSI KÜLDÖTT (könyv + hangos könyv)
"A századforduló legnagyobb magyar írónője. Tormay Cécile remekeit a mai napig hallgatás övezi. Pedig ő az a magyar írónő, akinek nagy esélye volt rá. hogy megkapja az irodalmi Nobel-díjat. Ha rágalmazói nem kergették volna a halálba. Ám azóta sincs nyugta, sírját áthelyezték, szobrát összetörtek. 90 éve őrködnek írásai fölött az ön- és kijelölt cenzorok." Írásművészetének koronája az erősen áthallásos és rendkívül időszerű hatalmas trilógia, Az ősi küldött, amelyben a tragikus magyar sors nagyregényét írta meg. A mű a középkori Magyarországon, a tatárjárás korában játszódik. A IV. Béla idején élt Ung, fiatal magyar vitéz lelkében szerelmének tragikus elvesztése és a tatárpusztítás rémségei fölélesztik a kétségbeesés diktálta kötelességtudatot: mindent megpróbálni a hazáért. Megkísérli a magyar ősvallás nyomait fellelni, és a csüggedt magyar népet ahhoz visszavezetni. Kísérlete meghiúsul, belátja tévedését, szerzetes lesz, és megérti, hogy a szenvedéssel Istennek céljai vannak. "Ám nem süllyed el a kolostor békéjében, küldetéssel kell a világba mennie, még egyszer végigszenvednie az emberi gonoszság minden poklát, s azután járni-járni a magyar földeket, vinni a vigasztalást a magyar népnek, és szembemenni a nappal s eltűnni az aranyos felhőben, Csaba királyfi módjára." Tormay Cécile Ung sorsában, tépelődéseiben a magyar tragédiát kívánta ábrázolni. Kelet és Nyugat végzetes összeütközését és a hajdani honfoglaló magyarság dicsőségének elvesztését. Ung életében azonban benne van az írónő saját viharvert magyar útja is. A nemzeti gondolat örök, Ung küldetése is az, "ami Tormayé is volt, és előtte minden virrasztóké, pusztába kiáltóké, alvókat ébresztgetőké. Ráeszméltetni a magyar nemzetet felelősségére önmaga iránt, és bizalmat kelteni benne ősi erejében, amellyel nagy feladatainak megfelelhet." Aki Magyarországért élt, holtában is halhatatlan. Tormay Cécile "szobra újra állani fog a hármas halmok valamelyikén. Ahonnan féltőn, óvón. vigyázva tekint le ránk mindenkor a végtelen magyar időben..."
 

Csatolások

 • 6063632_4.jpg
  6063632_4.jpg
  42.1 KB · Olvasás: 4

ocsi1951

Állandó Tag
Állandó Tag
TORMAY CÉCILE - EMBEREK A KÖVEK KÖZÖTT (könyv + hangos könyv)
Végzetes szerelem bontakozik ki Tormay Cécile első regényében, amely az igazi írói áttörést hozta meg számára. A főhősök, Jella és András között feloldhatatlan ellentét feszül: a nő a hegyvidék zabolátlan ösztönvilágát képviseli, szép és bűnös, "szemében a hegyek vad vihara" tombol, a férfi pedig az Alföld fia, akinek "ajkán a puszták nagy, mérhetetlen nyugalma hallgat". Titokzatos erők vonzásában és taszításában élik meg a szenvedélyt, a szédítő magasságok és sötét mélységek világa ez, "fájó gyönyörűség, gyönyörű fájdalom". A történet szívszorító, a végkifejlet drámai, hiszen "nincs nagyobb út a világon, mint amely az embertől az emberig vezet. Olykor átlátni felette, át is hallani a kimondott szót, de az utat megjárni sohasem lehet." Bizonyítja ezt Tormay többi, a regény mellett megjelentetett írása is, melyek szintén az emberi kapcsolatok problematikáját járják körül. A férfi és nő között szövődő örök köteléket, amely összefűzi az eget és a földet a Végzetekben, az ellentétek vonzását és taszítását a Tűz és vízben, és így tovább. Emberek a kövek között, emberek a tengeren, emberek, akik a boldogságot keresik, emberek a sorsuk fogságában. Mindez egy olyan írónő megfogalmazásában, aki mesterien bánik a szavakkal, és művészi színvonalon tolmácsolja az érzelmeket, legyen szó szerelemről, féltékenységről, anyai aggodalomról vagy bármiről, amihez a szívünknek van köze. A regény és a novellaciklus teljes érzelmi skálát vonultat fel, ettől lesz annyira lebilincselő és felejthetetlen olvasmány.
 

Csatolások

 • E15058.JPG
  E15058.JPG
  61.9 KB · Olvasás: 6

ocsi1951

Állandó Tag
Állandó Tag
TORMAY CÉCILE - GÖRÖG MESÉK (könyv + hangos könyv)
Mély, illatos völgy fenekén, egy kék forrásban élt Chreseys, a kicsiny naiád... Körülötte nagy csend volt mindenkoron, csak feje felett suttogott a rengeteg, melyet sűrű boltozattá font össze a vadszőlő kúszó indáival... És ezért nem látta még soha a napot, a holdat és a csillagokról is csak azt tudta, amit a fák hamadryádjai csendes éjtszakákon neki elmeséltek. Mióta visszaemlékezett, itt élt ő a hűvös zöld homályban, a mohos fák alatt. Atyja Achelois a folyó, anyja egy aranyhajú nympha volt. Mint gyermeket hozta őt magával a hegyekről és tette le ide a mohára, sápadt irisek közé... Azután jött egy satyr s addig furulyázott, míg anyja elment vele a vadonba és nem tért vissza többé soha. Így maradt egyedül a szakadék fenekén s a hamadryadok elnevezték Chreseysnek. Gondosan őrködtek felette, megvédték forróságtól, vihartól és ő hálából fiatal életerejét ontotta rájuk. Ettől lett évről-évre sűrűbb a platánok, tölgyek koronája s árnyasabb a kis naiád fekhelye.
 

Csatolások

 • gorog-mesek-tormay-cecile.jpg
  gorog-mesek-tormay-cecile.jpg
  66.6 KB · Olvasás: 5

ocsi1951

Állandó Tag
Állandó Tag
TORMAY CÉCILE - KORINTHOSZI SZERELEM (könyv + hangos könyv)
Tormay Cécile szívesen és biztos kézzel nyúlt az antik témákhoz, és csodálatos, szívszorító történeteket szőtt belőlük. Ám ami a leginkább hangsúlyos ezekben az elbeszélésekben, az a nő, a nőiség meghatározó jelenléte. Mert az örök nő története a kötet, a rabszolga és az istennő, a táncosnő és a najád, a hetéra és a szűz története és persze az örök szerelemé.
 

Csatolások

 • B861630.JPG
  B861630.JPG
  34.5 KB · Olvasás: 3

ocsi1951

Állandó Tag
Állandó Tag
TORMAY CÉCILE - KÜZDELMEK, EMLÉKEZÉSEK (könyv + hangos könyv)
A huszadik századi magyar irodalomnak talán egyetlen jeles alkotoja sincs, akit olyan méltatlanul sújtott volna a feledés mint Tormay Cécile-t, s mindez az igen "eredményes" kultúrpolitika következménye volt... Tormay Cécile neve szinte ismeretlen a ma könyvszerető olvasóinak. Pedig irodalmi alkotásain kívül is jelentős szerepet töltött be a két háború közti Magyarország társadalmi és kulturális életében. Szerb Antal a stílusművészet, a lélektan, a történelmi hitelesség nagymestereként írt róla, s a magyar irodalom élvonalában helyezte el. Az igaztalan feledésre az ad némi magyarázatot, hogy a baloldali irodalmi körök és a hozzájuk lojális sajtó már a harmincas években rágalomhadjáratot indított ellene. A módszerek a suba alatti híresztelések és a sajtóban nagy feltűnéssel megjelentetett, majd halkan visszavont igaztalan vádak a mai ember számára is kísértetiesen ismerősek. A rendkívül érzékeny tehetség a hazug vádak súlya alatt összeroppant, s megnyert rágalmazási perek után, a Nobel-díj közelségében halt meg.
 

Csatolások

 • kuzdelmek_tknlscs7.jpg
  kuzdelmek_tknlscs7.jpg
  23.2 KB · Olvasás: 4

ocsi1951

Állandó Tag
Állandó Tag
TORMAY CÉCILE - MAGYAR LEGENDÁRIUM (könyv + hangos könyv)
A magyarok földjén Szent István építette az oltárt, Szent Imre tette rá az áldozatot, és Szent Gellért gyújtotta meg felette az örök tüzet. Távol idegen országból, messze partokról a tenger felett, mint titokzatos Erőtől hajtott tiszta láng jött el Magyarországba a Szent Földre induló barát. Jött tengeri szelek zúgásában, akaratán kívül. Szállt vizeken, hegyek között, vad folyók sodra felett ismeretlen térségeken − a Duna völgyéig. És itt megállt a láng és a Szent Lélek erejéből a néki idegen népnek hirdetni tudta az Igét, s a másnyelvben születettek megértették őt. Ezért hajlították el a Szelek a tengeren hajójának irányát, ezért kellett eljönnie Szent István országába, hogy térítsen és tanítson, s mikor majd felindul a lázadás szelleme, a pogány diadalnak útját szent vérével ő torlaszolja el, ő, akit kiküldött az Úr, hogy Krisztus hitének vértanúja, de egy sokat vádolt népnek is a tanúja legyen.
 

Csatolások

 • 703057.jpg
  703057.jpg
  134.4 KB · Olvasás: 16

ocsi1951

Állandó Tag
Állandó Tag
TORMAY CÉCILE - MEGÁLLT AZ ÓRA (könyv + hangos könyv)
„Minden emlékezik...És mesélni csak olyankor lehet, mikor az emlékek halkabbak, mint a mesék.Mire a könyvem végére értek, ne feledjétek, hogy megmondtam előre. És majd ha kérdem: miért néztek rám olyan különösen? Miért rázzátok a fejeteket? Nem hiszitek, amit mondtam? Jusson eszetekbe: Ti akartátok, hogy meséljek." Tormay Cécile
 

Csatolások

 • 609884.jpg
  609884.jpg
  84.6 KB · Olvasás: 13
 • 3423742_4.jpg
  3423742_4.jpg
  31.1 KB · Olvasás: 11
Oldal tetejére