Történelemmel kapcsolatos könyvek

ocsi1951

Állandó Tag
Állandó Tag
TORMAY CÉCILE - VIASZFIGURÁK (könyv + hangos könyv)
A két világháború közötti időszak magyar irodalmának kiemelkedő írónője, akit a Bujdosó könyv címet viselő naplója tett híressé majd hírhedtté, valódi irodalmi erényeket és értékeket leginkább a novelláiban mutatott fel. A Viaszfigurák című elbeszélés-gyűjteménye először a Singer és Wolfner kiadó gondozásában, nem sokkal az I. Világháború után jelent meg. Érdekes, hogy az elmúlt két évtizedben újra felfedezett írónő eme értékes novelláskötete máig nem olvasható modern kiadásban.
A gyűjtemény értékét növeli az erős kritikával végzett kiválasztás. Hosszú, termékeny alkotói éveknek csak a legértékesebb termése került bele a kis kötetbe: az itáliai reneszánsz korából származó mitológiai mesék, a lélek fájdalmas mélységeiből felbuggyanó sötét fantáziák és rapszódiák, háborús történelmi novellák, merész vonalú lélektani vázlatok. Tormay Cécile-nek ezekben a novellákban lehetősége volt arra, hogy A régi ház című, legnívósabb regényében már megtalált és megcsodált erényeit tovább fejlessze, buján kivirágoztassa.
Szerb Antal a következő szavakkal méltatta a Viaszfigurák darabjait: „Novellái közt kis remekművek akadnak. Tormay Cecile művészete akkor érte el teljes magasságát, amikor távoli dolgokat rajzolt, skandinávos, távolságos, kék és jég-fehér, hó-piros színekben. Ezért mesébe vesző novellái a legbiztosabb értékek.”
 

Csatolások

 • E15060.JPG
  E15060.JPG
  59.5 KB · Olvasás: 11

ocsi1951

Állandó Tag
Állandó Tag
TORMAY CÉCILE - VIRÁGOK VÁROSA, SZIRÉNEK HAZÁJA (könyv + hangos könyv)
Európa elmúlt életében három nagy forradalom szabott határokat: az olasz renaissance, a német reformáció és a francia forradalom. A reformáció és a nagy forradalom véres szabadságharcok, népek és nemzetek kitörései, míg a renaissance a gondolat, az életöröm, a művészet feltámadása, egy kicsiny városnak, Firenzének halhatatlan műve volt… Athén testvére Firenze, és mint az antik világon át a hellén város, most a toscan város vezeti Európát az eszmék útjain… A gondolkodó fő elveti a középkor ércsisakját, nehéz neki. A csaták kora lejárt, s a háború oly óvatosan lépked, hogy nem tapossa el többé a firenzei tavaszt. Idegen zsoldos katonák űzik a hadimesterséget és a fiatal urak bársonyzekében halál helyett virágokat keresnek a mezőkön. A világ előtt megjelenik ifjú szépségében a firenzei patrícius, s a firenzei asszony, aki elejtette az orsót és felvette a könyvet. Művelt, mint a férfi, ismeri a görög és latin klasszikusokat, szellemesen társalog, de asszony marad.
A világ szeme Firenzére tekint, valóra vált Bonifácius pápa mondása: „A tűz, a víz, föld és levegő mellé egy ötödik elem szegődik: a firenzei!…” Európának gondolat és művészet kell, a virágok városa bőkezűen ontja magából, Európának pénz kell, a dúsgazdag Firenze adja a kölcsönt, Rómában consilium van, tizenkét állam tizenkét követet küld és valamennyi firenzei…
 

Csatolások

 • 1111010597004G.JPG
  1111010597004G.JPG
  101 KB · Olvasás: 9

keresztúr

Állandó Tag
Állandó Tag
Balázs Gábor

Párizs szabad város – 1871​

A párizsi kommün
1630596338471.png
Aligha van olyan esemény, amely inkább a tágabb értelemben vett „baloldali tábor” teljes egyetértésének tárgya lenne, mint Párizs városának felkelése, a párizsi kommün a vesztes porosz-francia háború után, és. ezzel azért többé-kevésbé mindenki egyetért. Ennek a jelenségnek persze az egyik oka, hogy talán ez az a fontos történelmi esemény, amelyről tán a legkevesebbet tudunk: a kommün története még hívei, rajongói, tisztelői számára is legtöbbször elég homályos. Ennek oka, hogy a kommün, ez a „tigrisugrás a történelem szabad ege alatt” (Walter Benjamin szavaival) már a kortársak számára is nagyon nehezen megfogható és elmesélhető történelmi eseménynek bizonyult.
A könyv bőséges korabeli és modern forrást felhasználva tárja fel a párizsi kommün kiváltó okait, történelmi gyökereit, a városi forradalom természetét, a kortársak reakcióit, az események lefolyását, a kommün utáni megtorlást, valamint a forradalom utóéletét az emlékezetben és a történetírásban. Feldolgozásának módszere egyszerre klasszikus és formabontó. olvasmányos és elgondolkodtató.
 

Csatolások

 • balazs_gabor__parizs_szabad_varos_-_1871.epub
  2.3 MB · Olvasás: 81

keresztúr

Állandó Tag
Állandó Tag
Váradi József

Szivárvány Birkenau felett​

2019
1630769709705.png
Legyőzheti-e az összetartás az embertelenséget?
Miként képes a muzsika a pokol közepén is gyógyítani a lelket?
Adhat-e a szerelem elég erőt a lehetetlenhez: a szökéshez a világ egyik legkegyetlenebb haláltáborából?

Váradi József harmadik regénye ezekre a kérdésekre keresi a választ egy Birkenauba hurcolt roma muzsikus sorsán keresztül.

Ágoston, a fiatal hegedűvirtuóz várandós feleségét hagyja Budapesten, amikor bevagonírozzák a koncentrációs táborba tartó vonatba.
Birkenauban szörnyű árat kell fizetnie az életben maradásért: a szadista emberkísérleteiről hírhedtté vált, a táborban élet-halál urának számító dr. Mengelét szórakoztatja zenéjével. És ahogy alkalomról alkalomra előadja a rettegett orvosnak Paganini La Campanella című darabját, lassan megérti, miért hívták a zeneszerzőt kortársai az ördög hegedűsének…

Megrázó történet az elszabadult gonosz pusztításáról, az ember legsötétebb arcáról, valamint az élni vágyás diadaláról és a szeretet mindent legyőző erejéről.
 

Csatolások

 • varadi_jozsef__szivarvany_birkenau_felett.epub
  329.3 KB · Olvasás: 74

keresztúr

Állandó Tag
Állandó Tag
Ágoston Gábor · Sudár Balázs

Gül baba és a magyarországi bektasi dervisek​

1630997180642.png
Minárék erkélyeiről dallamos ezánt zengő müezzinek, dzsámik és mecsetek imaszőnyegein kuporgó, fátyolos hangon Koránt recitáló éltes imámok, aranyos betűkkel díszített régi arab, perzsa és török nyelvű vallási műveket, jövőbe látó tudós könyveket lapozgató turbános törökök és bosnyákok, az esti mécsek pislogó világánál Koránt másoló muszlimok, füstölők illatától bódult, kerengő dervisek, Mekkát megjárt muszlim zarándokok, tengerek és szárazföldek vándorai, Allah iránti szerelmüket versben megéneklő, réveteg tekintetű szúfik, török végvárak bajvívóit énekeikkel buzdító, hőstetteiket zengő lantos költők. Mindennapi szereplői egy rég letűnt világnak. E kultúra a 17. század végén az oszmánli török katonákkal és családtagjaikkal együtt tűnt tova, s az új hatalom urai megtettek mindent, hogy az országlakókat minél kevesebb emlékeztesse a másfélszáz éves oszmánli török uralomra. Talán csak egyetlen épület volt, amely továbbra is vonzotta a Balkán, Kis-Ázsia és Arábia igazhívőit: Gül Baba.
 

Csatolások

 • Ágoston Gábor Sudár Balázs. és a magyarországi bektasi dervisek.pdf
  1 MB · Olvasás: 79

keresztúr

Állandó Tag
Állandó Tag
Bertényi Iván (szerk.)

A történelem segédtudományai​

1631541003237.png
Az 1998-ban megjelent tankönyv javított, átdolgozott kiadása a történelem segédtudományairól ad a területek legkiválóbb szakembereinek tollából áttekintést: történeti földrajz és kartográfia, történeti ökológia, kronológia (időszámítástan), antropológia, szfragusztika (pecséttan), inszigniológia (jelvénytan), heraldika (címertan), numizmatika (pénztörténet és éremtan), paleográfia (írástörténet), epigráfia (felirattan), diplomatika (oklevéltan, irattan), kriptográfia (titkosírások tana), genealógia (származástan), az egyes tisztségviselők hivatali és életútját kutató archontológia, illetve prozográfia, a történelem segítőtársaként szolgáló nyelvtudomány, a régi forrásszövegeket vizsgáló filológia, a metrológia (mértékek tana) és a múlt szrerplőinek megjelenítését vizsgáló történeti ikonográfia.
 

Csatolások

 • a-tortenelem-segedtudomanyai.pdf
  11.7 MB · Olvasás: 85

boogeymanjoe

Állandó Tag
Állandó Tag
Az alábbi ebook-okat keresem:

A kínai világ atlasza
A középkori Európa atlasza
A francia világ atlasza
A spanyol és portugál világ atlasza
A zsidó világ atlasza
Az orosz világ atlasza

Pedro Sarmiento de Gamboa - Inkák
E. Harry Gerol - Inkák tündöklése és bukása
Michael E. Smith: Aztékok
Manuel Aguilar-Moreno: Élet az aztékok földjén
Charles Phillips - Aztékok és maják képes enciklopédiája

A történelem nagy rejtélyei - Trója, a megtalált város
A történelem nagy rejtélyei - Atlantisz
A történelem nagy rejtélyei - A Holt-tengeri tekercsek
A történelem nagy rejtélyei - A maják eltűnése
A történelem nagy rejtélyei - Bermuda-háromszög
A történelem nagy rejtélyei - A Nazca-vonalak
A történelem nagy rejtélyei - Artúr király legendája
A történelem nagy rejtélyei - A torinói lepel
A történelem nagy rejtélyei - Az egyiptomi piramisok
A történelem nagy rejtélyei - Ősi sírok
A történelem nagy rejtélyei - Machu Picchu
A történelem nagy rejtélyei - A szabadkőművesek


Előre is köszönöm, ha bármit is feltöltesz a fentiek közül!
 

konnor78

Új tag
A alábbi könyveket keresem:

Paksy Zoltán: Istóczy Győző és a magyar antiszemita mozgalom ( 1875-1892 )

A határban a Halál kaszál ( Fejezetek Prónay Pál feljegyzeseiből )

Egy rongyos: A Rongyos Gárda harcai 1919-1939

Domonkos László: A Héjjas-nyárfa árnyékában

Domonkos László: A hetvenéves akasztott - Francia Kiss Mihály élete és halála

Előre is köszönöm a segítséget
 

Gbr67

Állandó Tag
Állandó Tag
Középkori magyar krónikák (EPUB)
Képes Krónika
Küküllei János és a Névtelen Minorita krónikája
Thuróczi János: Magyar krónika


GERÉB LÁSZLÓ FORDÍTÁSÁBAN
(Nem "szövegkiadás", csak olvasmány :)
 

Csatolások

 • a - Középkori magyar krónikák.epub
  340.6 KB · Olvasás: 76
 • cover.jpeg
  cover.jpeg
  90.3 KB · Olvasás: 9

ultrabox

Állandó Tag
Állandó Tag
Lipusz Zsolt Apokrif történelem

Egy 2015-ös felhívás nyomán úgy döntöttem, hogy a néhai Lipusz Zsolt emlékére összeállítom a megjelentetni kívánt könyvét, az általa tervezett tartalom alapján - melyet sajnos a sors kegyetlen mivoltából adódóan ő már nem tudott elvégezni. Eredetileg a tanár úr halálának 5. évfordulójára szántam, idő hiányában azonban megkéstem a dokumentum szerkesztésével. Úgy gondolom, nem lesz hiábavaló, ha közzéteszik az oldalon az utókor számára.
1633439975746.png
 

Csatolások

 • lipusz_zsolt_apokrif történelem.pdf
  5.7 MB · Olvasás: 83

Seles

Aktív tag
Üdv, Hölgyek, Urak!

Kérdeném, hogy valaki esetleg rendelkezik a Honfoglalásról sok szemmel c. sorozat köteteinek elektronikus változatával? Szeretném kérni a megosztását.

Kovács László – Paládi-Kovács Attila (szerk.): Honfoglalás és néprajz
Kovács László (szerk.): Honfoglalás és régészet
Kovács László – Veszprémy László (szerk.): A honfoglaláskor írott forrásai
Kovács László – Veszprémy László (szerk.): Honfoglalás és nyelvészet

Más.

A Magyar Őstörténet sorozat hat kötete letölthető a készítők honlapjáról. (Ha még nem lett volna.)

 

jeszenakjanos

Állandó Tag
Állandó Tag
Mark Lehner - Piramisok nagykönyve
covers-71883.jpg


Egyiptom piramisai évszázadok óta szenvedélyes hangú viták tárgyai, mind eredetüket, mind céljukat, mind építési módjukat illetően. Régészek, mérnökök, csillagászok, poéták, festők, utazók: mind megfogalmazták a maguk véleményét – de vajon mennyit tudunk valójában az ókori világ e máig fennmaradt csodáiról? Mark Lehner kiterjedt régészeti tudására és tapasztalatára alapozta ezt a művet, az első, teljes körűen illusztrált tudományos igényű elemzést, amely az ősi Egyiptom valamennyi fontos piramisával foglalkozik. Lehner példátlan részletességgel és szaktudással elemzi ezeket az építményeket, azok gyakorlati aspektusai mellett górcső alá veszi a piramisok kozmológiáját és jelképrendszerét is. pdf 167mb


Kód:
https://data.hu/get/13054738/PIRAMPDF.rar
 

imbusz

Állandó Tag
Állandó Tag

jeszenakjanos

Állandó Tag
Állandó Tag
Buza Péter - Az első nap Budapesten
covers-183828.jpg


A hőmérséklet nulla fok, gyenge, de kellemetlenül nyirkos északnyugati szél fúj. Alapozzák a második állandó Duna-hidat, az acélszerkezetek a napokban érkeztek meg Budapestre. Tavaszig szünetel ugyan a fontosabb utak és körutak boulevardirozása, de pompásan újszerű a látvány így is már, noha a minapi fagy lepergette mind a leveleit a növendék fasoroknak. Új köz- és magánpaloták tucatjai – az elmúlt egy-két-három évben épültek – szaggatják fel a régi, a földszintes város szövetét, minden határt áttörni kész nekirugaszkodást ígérnek a feszülő izmok: megkezdődött a nagy átalakulás. A Nemzeti Az élet színfalait játssza az este, egy bohókás francia vígjátékot. Különösen kitűnik Náday Ferenc Boispoli, az üresfejű uracs szerepében. Czilsz Amália az Újvilág utcában belehal a kolerába, a Havas utca négy alatt ikerleányai születnek Erney Simon lakatos asszonyának, Weisz Máriának. Valakinek tragédia, másnak öröm. Hétköznap sokaknak, s néhányaknak ünnep. A közgyűlés ezt a napot jelölte ki a hosszú hónapok óta szerveződő egyesített főváros hivatalos születésnapjaként. Mert hogy akkorra Budapest tanácsa nem csak megalakult, hanem „az ügyek vitelét tényleg átvette". 1873. november 17. Valami véget ért. Valami elkezdődött. pdf 82mb


Kód:
https://data.hu/get/13066465/ELSONAPBUDPDF.rar
 

keresztúr

Állandó Tag
Állandó Tag
Volker Ullrich

Nyolc májusi nap​

A Harmadik Birodalom utolsó hete
1634823931367.png
nem saját munka, köszönet a készítőnek
Kezdetét vette a Harmadik Birodalom utolsó hete. Hitler halott, de a háborúnak még nincs vége. Mintha megállt volna az idő, mégis minden szakadatlan mozgásban van. Volker Ullrich napról napra leírja ezt az „időtlen időt”, és feltárja olvasói előtt a drámaisággal és reménnyel, erőszakkal és félelemmel teli világot. Könyve időutazás az összeomlásba.
Miközben a Dönitz-kormány Flensburgba menekül, a szövetséges haderők feltartóztathatatlanul törnek előre. Berlin kapitulál, Olaszországban a C. hadseregcsoport leteszi a fegyvert. Wernher von Braun rakétakutatót letartóztatják. Járványos méretűvé válik az öngyilkosság, tömegessé a nők elleni erőszak. Utolsó halálmenetek, erőszakos kitelepítések, náci fejesek szökése, koncentrációs táborok felszabadítása – mindez beletartozik abba, amit Erich Kästner 1945. május 7-én írt naplóbejegyzésében így fogalmazott meg: „a már nem és a még nem közötti hézag”.
 

Csatolások

 • ullrich_volker__nyolc_majusi_nap.epub
  2 MB · Olvasás: 102
Oldal tetejére