Történelemmel kapcsolatos könyvek

bumbayo témája a 'Irodalom' fórumban , 2017 December 30.

 1. jeszenakjanos

  jeszenakjanos Állandó Tag

  Hegedüs Géza - Vasbordájú szentek
  [​IMG]

  Regényes korrajz Oliver Cromwellről és az angol forradalomról
  Csak kíméletlenül kiirtani a király ellenségeit – vallotta Strafford lord és Laud, a canterbury érsek. Hullottak a fejek, a hóhér alig győzte, mígnem egyszer csak Strafford és Laud fejét kellett leütnie… a királyból meg egyelőre fogoly lett. A vasbordások seregének vezére, Cromwell pedig győzelemre vitte a népet, az angol polgári forradalmat. S így neve elválaszthatatlan az emberiség új korszakának kezdetétől…
  A rengeteg izgalmas fordulattal teli forradalom és nagy alakja, Cromwell, valósággal megelevenedik Hegedüs Géza könyvének lapjain.
  pdf
   

  Csatolt fájlok:

 2. jeszenakjanos

  jeszenakjanos Állandó Tag

  Pilisi Lajos - A megrohant és felszabaditott Erdély
  [​IMG]
  Az 1916-ban először – és eddig utoljára – megjelent háborús riportregény igazi könyvritkaságnak számít. Románia, az első világháború idején – szerződést szegve – 1916-ban váratlanul rátört Erdélyre. A több fronton harcoló Monarchia csapatai csak az év végén tudták a hódítókat kiverni. A menekülés fájdalmas, tragikus napjait és a felszabadító harcokat örökíti meg Pilisi, a haditudósító izgalmas, életszerű és hiteles könyvében.
  pdf
   

  Csatolt fájlok:

 3. jeszenakjanos

  jeszenakjanos Állandó Tag

  Charles Higham - Az Angkori civilizáció
  [​IMG]
  A késő XVI. században Satha, Kambodzsa királya és kísérői mitikus felfedezésükről számoltak be, amelyet egy elefántvadászat során tettek a Tonle Szaptól, azaz a Nagy Tótól északra, Kambodzsa középső területén. Épp az aljnövényzeten vágták át magukat, amikor kőóriásokba és egy hatalmas falba ütköztek, amely útjukat állta. A király – az elbeszélés szerint – utasította hatezer emberét, hogy tisztítsák meg a területet a dzsungeltől, és így napvilágra került Angkor, a több mint egy évszázada „elveszett” város.
  Portugál misszionáriusok későbbi beszámolóikban leírják a város négy kapuját, a vizesárkon keresztülívelő, kőszobrok szegélyezte hidakkal. Voltak itt arannyal borított képmások, feliratok, csatornák és „egy öttornyú templom, amelynek neve Angor”. E roppant épületegyüttes négy évszázadon keresztül nyűgözte le a világ minden részéről érkező látogatókat, eredetét és történetét azonban csak most kezdjük megérteni.
  A könyv a térségben élt őskori közösségek ismertetésével indul, és a szerző legutóbbi kutatásainak eredményeit felhasználva mutatja be a gazdag és kiterjedt törzsi társadalmakat, amelyek a történelem hajnalát uralták. Elbeszéli a korai államok létrejöttét, megalapozásától hatalma tetőpontján keresztül egészen hanyatlásáig kíséri e rendkívüli civilizáció sorsát, amely civilizációnak leginkább lenyűgöző teljesítménye Angkorvat aranyozott templommauzóleumának felépítése volt a XII. század folyamán – állítólag hetvenezer munkás keze munkája.
  Az őskorkutatás – régészet, epigráfia és művészettörténet – legújabb eredményeiből merítve, Charles Higham áttekinthető és részletes képet ad e figyelemreméltó civilizáció történetéről.
  pdf 12mb
   

  Csatolt fájlok:

 4. jeszenakjanos

  jeszenakjanos Állandó Tag

  Badiny Jós Ferenc - A Káld Pártus hagyomány és a magyarok Jézus vallása
  [​IMG]
  BADINY JÓS FERENC káld-pártus kereszténynek vallotta magát, és ebbe a könyvbe foglalta mindazt, amit a „PÁRTUS JÉZUS URUNK”- ról tanult és hirdetett.

  Ezt két okkal indokolta. Egyik abból a sok levélből áradt, amit a keresztényektől és keresztyénektől kapott, amelyekben kijelentették, hogy nem „zsidó-keresztények, az egyházuk tanait nem fogadják el és a maguk módján imádkoznak”.

  A másik szintén a sok levél, amelyben követelik a Boldogasszonyos és nem zsidó Jézusos Magyar Egyházak létrehozását.

  Lényeges ismérv, hogy világosságra került „Jézus Urunk és drága jó Édesanyja, Napbaöltözött Boldogasszonyunk hun – magyar – pártus vérrel öltöttek emberi testet, és Jézus Urunknak csak annyi köze van a korabeli zsidósághoz, amennyiben azok kiáltották rá a „feszítsd meg” – et és szögeztették a keresztfára”.

  A szerző a sok levélválasz helyett ebben a kötetben leírja azt a HIT -et, amit ő követ, annak figyelembe vételével, hogy „Jézus Urunkról szóló minden bizonyosságot a káldeusok írásaiban kell keresni, és nem az Isten szavaként kanonizált júdai – héber hagyományban”.

  Badiny Jós Ferenc Előszavából a Káldeától Ister-gamig II. című könyv 2. kiadásához:

  Így az ősi szittya voltunk, Nimrud népe, a 7000 éves Napbaöltözött Boldogasszonyunk, a hunok évezredei, történelmünk eddig eltitkolt szakaszai, a Pártus birodalom története, a kazár rejtély, történelmünk hézagjai Álmos és Árpád ismeretében, mind-mind olyan témakörök, melyek szükségesek a sumír-magyar lelkiség és mitológia megértéséhez, a magyar önbecsülés tudatosításában. A Káldeus Biblia, vagyis MAGYAR BIBLIA kiadása koronázza meg a nemzeti öntudatunk feltámadását!

  A kötet témakörei:

  – Én KÁLD-PÁRTUS keresztény vagyok!
  – Korszakváltás vagy ISTENEK harca;
  – Igazság és misztérium az egyházi művészetben (Leonardo da Vinci a kozmikus úton, Fra Filippo Lippi képéről, a Lorettoi Szűz);

  – A káld-pártusokról (Ábrahám és Sara, vissza a káldeusokhoz, miért pártus, Mani imája);

  – A káld mágusok és hagyományaik Magyarországon (beavatott királyaink, a szegények királykisasszonya, gudea párduc szimbóluma a széki vőfélyek kalapdíszén);

  – A mágus hitvilág kozmikus útja és törvénye (Mese Tündér Ilonáról és Árgyélus királyfiról, elveszett mitológiánk nyomában, a kozmikus úton, hogyan nevezték őseink Jézust, milyen iparral rendelkezett a honfoglaló magyarság, Árpád hajóhada, magyar népviselet, táltos – mágus Istentisztelet;

  – A magyarok Istene (A magyarok Istenének alakja népi forrásaink nyomán, a háromlényű kettős Szentháromság, az ősi hit ma is él, a magyar ősvallás éve, a magyarok istene, a Boldogasszony);

  – Új Bibliát (Kivonat XXIII. János pápa beszédéből a II. Vatikáni Zsinatról, a magyar hit állásfoglalása.
  *
  A HIT-TAN fejezetei:
  I. A magyar feltámadás „Szent Sólyoma”;
  II. A magyar vallásról;
  III. Kis tükör a magyar nemzeti vallásról;
  IV. A „magyarok Jézusvallásának követői”;
  V. A magyar hit etikája;
  VI. Hitvallás, avagy a hármas hit fundamentuma;
  VII. Atilla szent koronája;
  VIII. A Magyar Egyház;
  IX. Péter Apostol tanai;
  X. Az Ister-Gami oroszlánok 19 fokának misztériuma.
  „A KÁLD-PÁRTUS HAGYOMÁNY ÉS A MAGYAROK JÉZUS VALLÁSA” című ezen kiadványt a Badiny Jós Ferenc műveit kedvelő, az őstörténet iránt érdeklődő, a tankönyvkiadás anomáliáival a szerzővel együtt gondolkodó és azt jelentősen továbbgondoló, az általa követett nem katolikus hit megismerését mélyebb kontextusban is igényló olvasóink figyelmébe ajánljuk.
  pdf 6mb
   
 5. jeszenakjanos

  jeszenakjanos Állandó Tag

  Kopátsy Sándor - A mi XX.századunk
  [​IMG]
  A szerző legújabb könyve rólunk szól, meg időbeli otthonunkról, a XX. századról.
  Egy különleges század lép elénk, amelyik az emberi történelemben példátlan módon sokszorozza meg a gazdaságot, az életkort, az emberiség számát, a tudományt és kultúrát és szinte mindent, amit az emberiség korábban ismert. Majd hatalmas vajúdás kezdődik, kommunista és fasiszta kísérletek, Amerikában és New Deal és a II. világháború utáni nyugat-európai átalakulás törik szét a régit, hogy végül a szerencsés felén megszülessen a jóléti állam.
  A szerző bölcs és titkokat felfedő kalauzolásával járhatjuk be századunk sötét zugait és élhetjük újra fényes pillanatait.
  Különleges e könyv Kopátsy életművében, mert egy kivételes századot fog át értőként, de egyben alkotó résztvevőként is s közben önmagának is tükröt tart: ki vagyok én, mit tettem századomban?
  Biztosra veheted kedves Olvasó, hogy a Te századodról is sok újat tudsz meg a könyvből, hogy végül nagyot sóhajthass: micsoda korban éltem!
  pdf 2mb
   

  Csatolt fájlok:

 6. jeszenakjanos

  jeszenakjanos Állandó Tag

  Perényi Roland - A nyomor felfedezése Bécsben és Budapesten
  [​IMG]
   
 7. ultrabox

  ultrabox Állandó Tag

 8. jeszenakjanos

  jeszenakjanos Állandó Tag

  Papp Barbara, Sipos Balázs - Modern, diplomás nő a Horthy-korban
  [​IMG]

  A könyv hősei aktív, cselekvő, azaz "modern" nők, akik olykor tiltások, nehézségek ellenére értek el sikert egy olyan korban, amikor a társadalmi modernizáció lelassult, és amely erősen a férfiaknak kedvezett, inkább az ő érvényesülésüket segítette. A szerzők megközelítésében a hangsúly azonban nem annyira az állam és a kormányok törekvéseire helyeződik, noha Klebelsberg Kunó és Hóman Bálint eltérő "nőpolitikáját" is bemutatják. Inkább arra hívják fel a figyelmet, hogy a feministákon és a tömegkultúra normái szerint élő nőkön kívül a konzervatív világnézetű nők egyre nagyobb csoportjai akartak emancipálódni, a férfiakéval egyenlő jogokat kivívni egy keresztény-nemzetinek nevezett időszakban. E "konzervatív feminista" és más felfogású nők között ügyvédtől az állatorvosig, újságírótól a gyógyszerészig és filozófustól az országgyűlési képviselőig sok elfeledett nő található. A kötet a Horthy-kor nőtörténetének keresztmetszetét adja. Vizsgálja az első világháború hatásait az emancipáció folyamatában, és részletesen tárgyalja a korszakban zajló heves vitákat a "jó" és a "rossz" nőről, amelyekben ilyen kérdések vetődtek fel: milyen a nőies nő? Vajon elveszíti-e nőiességét a nő, ha egyetemre jár? Képes-e egyáltalán egy fiatal lány egyetemen tanulni, azaz elég okos-e egy nő ahhoz, hogy orvosnak vagy akár tudósnak álljon? A könyv alapos áttekintést nyújt a nők közép- és felsőfokú oktatásának helyzetéről, az értelmiségi nők munkavállalásának tendenciáiról és a nők nyilvánosságban történő - egyesületek, média, politika - egyre erőteljesebb megjelenéséről.
  PAPP BARBARA (PhD) az Eötvös Loránd Tudományegyetem Történeti Intézete Gazdaság- és Társadalomtörténeti Tanszékén tudományos ösztöndíjas. Monográfiája: A kaszáskeresztesek és Dévaványa: kálvinizmus, "szekta", lázadás (2014).
  SIPOS BALÁZS (PhD) az Eötvös Loránd Tudományegyetem Történeti Intézetének habilitált docense, az egyetem Nőtörténeti Kutatóközpontjának vezetője. Monográfiái: A politikai újságírás mint hivatás (2005), Média és demokrácia Magyarországon (2010), Sajtó és hatalom a Horthy-korszakban (2011).

  pdf
   
 9. jeszenakjanos

  jeszenakjanos Állandó Tag

  Ormos Mária - Van-e történelem
  [​IMG]

  Az utóbbi évtizedekben a történelemmel és a történettudománnyal kapcsolatban sok súlyos probléma merült fel, melyek érintik az oktatást, a közéletet, sőt a közszellem alakulását is. A neves történész legújabb könyvében sorra veszi ezeket a problémákat, felvázolja a fő politikai áramlatok fejlődéstörténetét, hangsúlyozza a tanulás szabadságát és nélkülözhetetlenségét és feltárja a kultúra, az oktatás és a mentalitás összefüggéseit.
   

  Csatolt fájlok:

 10. jeszenakjanos

  jeszenakjanos Állandó Tag

  Rainer M. János - Bevezetés a kádárizmusba
  [​IMG]

  A könyv középpontjában a kádárizmus áll. Nem végső magyarázat, hanem bevezető, áttekinti a tárgy irodalmát, foglalkozik az előzményekkel és az utótörténettel. A történetek elbeszélése helyett a magyar és térségi jelenkortörténet, azon belül is a XX. század második fele átfogó ábrázolása során felmerülő fogalmak magyarázatára vállalkozik. Nem összegzés: bevezetés a további tisztázás hoz, esetleg vitához.
  pdf
   

  Csatolt fájlok:

 11. jeszenakjanos

  jeszenakjanos Állandó Tag

  Prevozné Balogh Irén, Rostás Gábor - Gulag
  [​IMG]
  Balogh Istvánt a Pázmány Péter Hittudományi Egyetem teológiai hallgatójaként 1941. november 1-jén szentelték pappá Budapesten. Először Szerencsen és Sátoraljaújhelyen volt hitoktató. Egy teológia tanári állást utasított vissza, amikor a tábori lelkészi szolgálatot választotta. 1944-ben behívták tábori lelkésznek. Az orosz fronton legfontosabb feladatának a halottak nemzetiségre való tekintet nélküli eltemetését és a dögcédulák összegyűjtését tartotta. 1945 májusában szovjet fogságba esett, számos orosz lágerban megfordult. Nem engedelmeskedett annak a parancsnak, hogy a fogolytábor területén tilos gyóntatnia, miséznie, tilos a haldoklókat a betegek szentségében részesíteni, a halottakat egyházi szertartással temetni. Kitartó jellemének híre terjedt, és nemcsak fogolytársai, de rabtartói is tiszteletben tartották személyét. Rettenthetetlen jellemének bizonyítéka, hogy méteres hóban, mínusz 40 fokos hidegben temette a halottakat, és ha kellett, a latrinaárokban állva gyóntatta a hadifoglyokat. A táborban társaival együtt többször éhségsztrájkkal vívták ki a hadifogolyjogokat és a misézés lehetőségét is. Ezekben a csatározásokban ő élen járt, amit azzal jutalmaztak, hogy amikor az utolsó transzporttal 1951-ben hazakerült, a szabadság helyett újabb két és fél évig az ÁVH börtöneiben "vendégeskedhetett". Ott válogatott kínzásokkal gyötörték. Az ellene készített koncepciós perben pedig azzal vádolták, hogy a lágerben a Vatikán számára kémkedett.
   

  Csatolt fájlok:

 12. jeszenakjanos

  jeszenakjanos Állandó Tag

  Christiane Bird - Ezer lázadás, ezer sóhaj
  [​IMG]

  A kurdok a világ legnagyobb, önálló állammal nem rendelkező népcsoportja, mégis viszonylag keveset tudunk róluk. Lélekszámuk huszonöt- és harmincmillió közé tehető, lakhelyük a Törökországon, Szírián, Irakon, Iránon és a volt Szovjetunió egyes részein átívelő terület. Mintegy nyolcszázezer kurd él Európában, Észak-Amerikában harmincezren vannak. Könyvünk szerzője, Christiane Bird három hónapot töltött Kurdisztánban, ahol a helyiek rendkívül nagy szeretettel fogadták, ünnepségeikre, házaikba hívták meg. Utazása során sehol máshol nem tapasztalható élményekben volt része, amelyekről rendkívül olvasmányos stílusban számol be az olvasóknak. A zord tájakon barangolva megismerjük az ottlakók hétköznapjait, miközben átfogó képet nyerünk a kurdok kultúrájáról, vallásáról és történelméről is. Hiánypótló művet tart kezében az olvasó: ez az első, a kurdokról magyar nyelven megjelenő hosszabb terjedelmű, összefoglaló munka.
  pdf
   

  Csatolt fájlok:

 13. jeszenakjanos

  jeszenakjanos Állandó Tag

  Vándor Ferenc - Hadifogoly voltam Szibériában
  [​IMG]

  Adott egy magyar altiszt, aki megjárja az első világháborús frontot és orosz hadifogságba esik. Magyar nyelvű kézírásos naplóját egyik fia 1954-ben találja meg Barcelonában. Vándor Ferenc a fogságból nem tért vissza hazájába, előbb Bécsben, majd spanyol földön kezdett új életet. A napló öt súlyos év történetét meséli el, kár, hogy szerzője nem folytatta. A Vándor-család ugyanis titkos fagylalt receptet is őriz, amely újra és újra talpra állította az utódokat.

  Mit tehet az ember tízezer kilométerre az otthonától? Nehezítő körülmény, hogy hősünk hadifogoly, hogy 1917-et írunk, és hogy a helyszín Szibéria. Vándor Ferenc naplót vezet. Aki elolvassa, maga is túlélő lesz.
  pdf
   

  Csatolt fájlok:

 14. jeszenakjanos

  jeszenakjanos Állandó Tag

  Steven Pinker - Az erőszak alkonya
  [​IMG]
  "…valószínűleg most éljük az emberiség történetének legbékésebb napjait."

  Ember embernek farkasa, a világ napról napra rosszabb hely, sorozatosak a bűncselekmények, háborúk zajlanak, szinte folyamatos a terrorizmus – ez a hírolvasó mindennapi tapasztalata. Steven Pinker a korábbi műveiben kifejtett eredményeire alapozva az erőszak és az erőszakmentesség pszichológiáját járja körül, és arra az eredményre jut, hogy az évszázadok során az erőszak – az általános közhangulat ellenére – valójában csökkenő tendenciát mutat. Ahogy lassanként megértjük az erőszak visszaszorulását, más színben tűnik fel előttünk a világ: a múlt már kevésbé látszik ártatlannak, és a jelen kevésbé sötétnek. Pinker a felvilágosodás védelmére kel, miközben sorra dönti le az erőszak természetével kapcsolatos mítoszokat. A 2011-ben megjelent könyv azóta is óriási hatással volt az olvasókra.

  Megdöbbentően jó könyv. – NICHOLAS D. KRISTOF, THE NEW YORK TIMES

  Ha megértjük ezt a korokon átívelő jelenséget, folytathatjuk a békéhez vezető utat. – MARK ZUCKERBERG

  Az egyik legfontosabb könyv, amit valaha olvastam. – BILL GATES

  A felvilágosodás legnagyobb gondolkodóinak műveihez mérhető alkotás. (...) Az angyalok nyelvén szól hozzánk. – THE ECONOMIST

  pdf 59mb  Code:


  Rejtett tartalom:
  **Rejtett tartalom: A tartalom megjelenítéséhez kattints a 'Tetszik' gombra.**
   
 15. bumbayo

  bumbayo Állandó Tag

  Szvák Gyula (szerk.)
  Furkósbottal Európába?
  I. Péter: érvek és ellenérvek
  djvu formátum
  [​IMG]
  „Mint egy új Józsué, megállította útjában a napot, megfosztotta a tengert végtelen birodalmától, és csodálatos város emelet a mocsár helyén. Megértette, hogy a félmegoldások semmire sem jók, és csak akadályozzák a kibontakozást. Megértette, hogy az évszázadok formálta gyökeres átalakulást lehetetlen volt, csak félig-meddig megvalósítani (…) Mit tegyünk uraim, ha a szakáll akadályozza a tettek kibontakozását? Tépjük ki gyökerestül, ha magától nem akar kihullani.” (Belinszkij)
  " Érdemes lenne összevetni Péter és Lenin módszerét, a péteri és a bolsevik fordulat lezajlását. Mindkét esetben ugyanaz a durvaság és erőszak tapasztalható… (Bergyajev)
  A fenti végletes ítéleteket váltotta ki az utókorból I. Péter cár, akit Szvák Gyula IV. Iván, az orosz történelem másik híres hírhedt zsarnoka után most új könyve főszereplőjéül választ.
  A történeti érvek-ellenérvek ütközésének módszerével kíván a kötet összeállítója az orosz történelmi út következő alapdillemáira választ keresni: „Lehet-e az ázsiai alapokat konzerválva modernizálni a nagyhatalmat? Szükségszerű-e. hogy furkósbot legyen a mindenkori orosz politikai gyakorlat non plus ultrája? Valóban nem ismerhet az orosz történelem a felvilágosult abszolutizmusnál magasabb rendű államformát”?

  Letöltés
   
 16. jeszenakjanos

  jeszenakjanos Állandó Tag

  Ungváry Krisztián Meruk József - Rákosi Mátyás eltitkolt szolgálatai
  [​IMG]
  A 20. század egyik legfontosabb magyar történelmi személyisége Rákosi Mátyás, akinek neve egy egész történelmi korszakot fémjelez, amit végül az 1956-os forradalom söpört el.
  2016-ban, egy véletlennek köszönhetően Ungváry Krisztián hozzájutott Rákosi irathagyatékának több mint háromszáz darabos kollekciójához. Ennek eredetéről csak annyit lehet tudni, hogy egy műbőr táskába csomagolva került elő Ciprus szigetén egy szállodai szobából. Ez az izgalmas és olvasmányos könyv erre a különleges iratanyagra támaszkodik, és egyedülálló bepillantást enged egy olyan ember mentalitásába és döntéseibe, akitől egy egész ország sorsa függött. A könyvből jobban megérthetjük továbbá azt a kommunista szubkultúrát is, ami számára magától értetődő közeg volt szinte egész felnőtt élete során, és ami oly sok időn át nyomta rá a bélyegét Magyarország történelmére.
  pdf
   
 17. jeszenakjanos

  jeszenakjanos Állandó Tag

  Tőkéczki László - Tisza István eszméi politikai arca
  [​IMG]
  Tisza István személyéről,és életművéről a legutóbbi időkig a „haladó kortársak és utókor” kliséi élnek a köztudatban. Jellemző, hogy bár már elég sokan tudják, hogy ellenezte a háborúz, közkeletű panel az, amely Tisza Istvánt mégis a háborús fanatizmussal azonosítja. Személye az ún. progresszív szemlélet számára még ma is mintegy a „feudális” Magyarország megtestesítője, holott aligha volt nála végiggondoltabban klasszikus liberális (szabadelvű) politikus. Tisza István a valóságban a szélsőséges, a radikális eszmék, a mindent ígérgető illúziós politikusok és értelmiségiek ellenfele volt – de mindig jogállami keretekben és szenvedéllyel áthatott szellemi eszközökkel. Szenvedélyesen szerette hazáját, a történelmi Magyarországot, amelyért minden célszerű lépésre – tehát a folyamatos reálpolitikára ("megalkuvás") is hajlandó volt. Egész életműve a veszélyeztetettség tudatában alakult s az egykori kedvező dualista magyar nemzeti pozíció fenntartását szolgálta. Hívő keresztyénként a személyesen is vállalt szociális gondolat is áthatotta. Kevés nálánál őszintébb híve volt az önkormányzatiságnak.
  pdf
   
 18. jeszenakjanos

  jeszenakjanos Állandó Tag

  Romsics Ignác - A Nagy Háború és az 1918-1919-es magyarországi forradalmak
  [​IMG]
  2018-2019 a magyar emlékezetkultúrában többszörösen kerek évforduló. Száz évvel ezelőtt, 1918 őszén fejeződött be az első világháború, amely addig nem tapasztalt mértékű anyagi és emberi veszteségekkel járt. Az ellenségeskedés megszűnésével párhuzamosan felbomlott az Osztrák-Magyar Monarchia, és idegen hadseregek kezdték megszállni a történelmi Magyarország részben nemzetiségek által lakott peremterületeit. Eközben két forradalom söpört végig az országon: először, 1918 októberétől a Károlyi Mihály vezette demokratikus jellegű, majd 1919 márciusától a Kun Béla nevével fémjelzett szovjet típusú. Mindkettő elbukott, és 1919 őszétől a konzervatív-nemzeti beállítottságú Horthy-rendszer kezdett kialakulni. Nagy sikerű életműsorozatának harmadik kötetében Romsics Ignác a 20. századi magyar történelem eme sorsdöntő eseményeivel foglalkozik - a tőle megszokott tárgyilagossággal és kiegyensúlyozottsággal. A könyv néhány tanulmánya még a rendszerváltás előtt, az 1970-es években született, míg a többi - így például a Nagy Háborúval foglalkozó és a Magyarország 1918-1919-ben című írása - az utóbbi években.
  pdf
   
 19. jeszenakjanos

  jeszenakjanos Állandó Tag

  Hatos Pál - Az elátkozott köztársaság
  [​IMG]
  Ma már talán nem gondolunk így rá, de a modern magyar történelem meghatározó alapeseménye az 1918-as októberi forradalom. Az első világháború négy pusztító éve után a történelmi Magyarország 1918. október 31-én összeomlott. Győzött az „őszirózsás forradalom”. A régi rendszer jelképét, Tisza Istvánt meggyilkolták. Nem sokkal később megszűnt a királyság, kikiáltották a „népköztársaságot”. Ez a modern magyar történelem kezdete. Mindaz, ami előtte történt, hirtelen múlttá lett. Mindaz, ami a Károlyi Mihály nevével fémjelzett forradalom kitörésével elkezdődött, máig sem jutott nyugvópontra a magyar történeti emlékezetben. 1918 őszének lázas korszaka a maga részleteiben, a maga konkrét személyiségeivel és emberi mozgatórugóival mégis feledésbe merült, csak legendák élnek róla a köztudatban. Ez az olvasmányos könyv utólagos igazságtevés helyett a források izgalmasan sokrétű beszámolóit szembesítve hozza közel ennek az alapvető eseménysornak, az őszirózsás forradalomnak a főbb személyiségeit, és teszi jól megfoghatóvá az egyre radikálisabb és anarchikusabb történetét egészen az 1919. március 21-i kommunista hatalomátvételig, elősegítve, hogy árnyaltabban és mélyebben gondolkozzunk azokról a dolgokról is, amelyek azóta történtek velünk.
  pdf
   

  Csatolt fájlok:

 20. katicabog

  katicabog Állandó Tag

  Musnai László - Nagyenyed és református egyháza
  Saját szkennelés.
   

  Csatolt fájlok:

  Utoljára módosítva: 2018 December 4

Megosztás