Teremtő tudat... Ki vagyok...

Bonaona

Állandó Tag
Állandó Tag
Szeretettel köszöntelek :
Azért vagy itt, hogy elfeledett örökségünkre, hallhatatlan isteni lényünkre emlékeztesselek…
Ezt a létet valami jobb reményében hagyjuk el, mégis mindig visszatérünk a legnagyobb, legfontosabb misztérium, az énnek nevezett pont megértése végett..<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Az önök eredete a fény születéséig nyúlik vissza. A mindenség elgondolt gondolatából világra jött fényrészecskéből, önálló lény, fiú isten keletkezett.
Az összes létező teremtés ugyanabban a pillanatban zajlott.
A fény, amivé valamennyien lettek, az értelem, ami lényegüket alkotja, nem más, mint a fénnyé lett istenség része. A mai napig birtokolják ezt az ősszellemet, Isten ősi énjét. Azt az eredeti fénytestet, amivé lettek önök születésekor, amikor a gondolat az önök szellemén átsuhant, létre jött egy múló érzelem. Így keletkezett a lelkük, önnön teremtő erejüknél fogva, és pedig azért hogy mederbe terelje az Isteni atyából kiáradó végtelen szeretetfolyamot. Alkotóerejük letéteményese a szellemükben lakozó lélek. A teremtéshez ugyanis tisztán és szilárdan kell megőrizni az emlékezetben a gondolatot. Ha ez sikerül, ama teremtő értékekké tágíthatják a gondolatot, amelyeket összefoglaló néven Valóságnak nevezünk.
A teremtés valójában örökkön létező életminőségekkel egyenlő. Nincs kezdete, és bízvást mondhatjuk, hogy vége sincs. A Teremtők pedig Önök, nagy fényentitások és kisebb istenségek, istenfiak, akik a gondolat anyagából, az Istenatyából szabták ki a világot. Minden ebből jött létre. Bármit hoznak is létre a fiak, az az atya kibővült énjévé alakul.
Valahányszor önök elgondolnak egy gondolatot, és érzelmeket fűznek hozzá, az a fénynek megfelelő rezgésszámra tágul. A gondolat további lassulásával és sűrűsödésével az elektromágneses tér és az elektron durva anyaggá tömörül össze. Ennek molekulába és sejtekbe rendeződésével születnek meg az élet alakzatai. E formákat azonban a gondolat tartja össze, melyet a maga idejében a lélek képzelt el magának a teremtés ideájaként. A teremtés során tehát egy sebességgel nem rendelkező szubsztancia –a gondolat-fénnyé tágul, amelynek viszont már igenis van sebessége. A fény lelassulásával azután létre jönnek az anyagi világ különböző alakzatai úgy, ahogyan a természetben rájuk találunk.
Önök a teremtők, tulajdon gondolatuk folyamataik hatalmánál fogva; önök alkották meg a Világ pompázatos szépségeit. Önök hozták létre a változatos világegyetemet gondolatból. Igen a gondolat előbb fénnyé majd anyaggá változik, így alkották meg a világegyetem naprendszereit. Igen önök!
Az önök isteni mivolta abban áll, hogy önök voltak a kezdetek kezdetének fényszikrái, s önök alkották meg az Atyából (aki maga a gondolat) a lét egészét. Isten nem az univerzumok teremtője, hanem egy velük. Az alkotók önök, akik gondolatból és érzésből teremtettek a lélekben.
Önök eónokkal, világkorszakkal ezelőtt érkeztek a Földnek nevezett bolygóra, s itt létrehozták a földi élet gazdag változatosságát.
A teremtés folyamata több millió évet vett igénybe, már a mostani időszámítás szerint. Önök, fényentitások alkották meg az élővilágot azokból a baktériumokból, amelyek a vízben oldott, gáz halmazállapotú anyag reakcióiból jöttek létre. Ebből az alapanyagból gyúrták, tehát ki a különböző életformákat.
Kezdetben a teremtést csupán alaktalan anyagmasszát eredményezett. Az önök teremtőereje eleinte ennyire futotta, mivel csak ekkor kezdték kapiskálni az anyag és az alkotás teremtését….és mára már ide fejlődtek.
<o:p></o:p>
Kérdem én, ha maguk teremtették a világot, akkor ki teremti a saját életeiket?
Mára már annyira elfelejtették eredetüket, azonosultak az anyaggal és az anyagba teremtett korlátaikkal, mert azt is maguk teremtették, teljesen elfeledve miért vannak itt.
Akkor kérdik mi a karma? :
Az önök által karmának nevezett jelenség nem Isten alkotása, hanem azoké, akik hisznek benne. Sajnos mára már óriási tömegek tartoznak ide elfeledve szabadságukat és teremtő tudatukat. Ezek az emberek keserves küzdelmet folytatnak holmi képzelt tökéletesség elérésére. Úgy tartják, minden tettükért vissza kell térniük ide, hogy leróják az adóságot. Bármi történjék is velük, „karmikus kötelezettség”-nek tituláják. Ez azonban fölöttébb szegényes magyarázat az életre, az élet szentsége jóval többet érdemel ennél.
A karma törvénye csupán azok számára valóságosak, akik hisznek bennük.
Csak azok a törvények lépnek hatályba, úgymond, amelyeket önök jóváhagynak saját életükben. Minden felsőrendű entitás külön törvényhozó, énje elfogadja vagy elveti az igazságokat, és bármit fogad el igazság gyanánt az azzá lesz: bármi féle törvényeket alkot, azok működésbe lépnek.
Ha ön úgy dönt, hogy hisz a karmában, saját teremtménye kezére adja magát, mivel felruházta erejével, hatalmat adott ennek az elképzelésnek, és ha egyszer megadta a karma éreztetni, fogja hatását. Ez esetben ön újra meg újra visszajön erre a létsíkra, hogy semlegesítse vagy dicsőségre, vigye előző tetteit.
Akik a karma gátló törvényének értelmében törekednek tökéletességre, soha nem érnek célba. Mert amint ledolgozták valamely tett karmáját, máris ott a következő, s verejtékezzenek akárhány életen keresztül, soha nem érik el a pőre létezés felhőtlenül boldog, isteni állapotát, soha nem gyarapítják lelki vagyonukat, ehelyett adóságot adóságra halmoznak. Tökéletesség amúgy sem létezik, csupán a lét, a maga mezítelenségében. Amennyiben el akarjuk fogadni a karma tanítását, szabadságukban áll, ez is egy tapasztalat, csak vegyük észre ugyanakkor, hogy ezzel képzeletbeli megtorlást hozott önön fejére, és mondva csinált korlátokat állított saját magának.
Az ön lelke és szelleme szabad, bármely pillanatban szabadon alkothat magának igazságokat, valóságokat, képzelgéseket. Bármely pillanatban újra alkothatja az álmát, hisz megvan hozzá a hatalma.
Mit gondolnak, kik alkotják az önök sorsát?
Sokan valamiféle felsőbb rendű lényben hisznek, eszerint ő rángatná dróton az eseményeket. Kényelmes hit ez, hisz leveszi a felelőséget ki-ki válláról.
Önök teremtik meg életük minden egyes pillanatát az adott pillanat gondolatai és érzelmei segítségével.
Mindössze azt kell megérteniük, hogy jelen pillanat valójában egy örökké valóságra szól, hogy soha nincsen vége. És a mostnak ebben a folyamatosságában valamennyi pillanat vadonatúj. Bizony hogy az. A ma nem a tegnap foglya, hanem a holnap létre álmodója. Önök tehát azt tehetnek ebben a pillanatban, amit csak akarnak. Az Atya úgy nyilvánítja ki az önök iránt érzett szeretetét, hogy szabadságot és hatalmat ad az önök kezébe minden egyes pillanat újrateremtésére. Senkit nem köt a múlt, bármit tettek egy pillanattal vagy egy évezreddel ezelőtt, nem kell megfizetniük érte!
Látják milyen egyszerű, és mégis túl bonyolítják az életet, pedig csak szeretni kell és élvezni a létezés adta örömöket, amit maguk teremtettek saját maguknak.
Azért hozták létre a világot, hogy kipróbálják önmagukat, milyen az anyagban megtartani isteni eredetüket. Sikeresen elvesztek, már több évezrede, nagyon kevesen vannak, akik kiválasztottak, és azért jöttek vissza, hogy önöket emlékeztessék, isteni mivoltukra.
<o:p></o:p>

Ramtha: egy magas színtű identitás, aki előkészíti a Megvilágosodás Iskolájának megalakulását. Most eljött az idő az ősi tanok újjáélesztésére, hogy immár ne csak a kiválasztott kevesek hallhassanak róluk. Ramtha olyan iskolát álmodott, meg ami, mindenki előtt nyitva áll, aki meg szeretne ismerkedni elődei örökségével és megtudni ki is ő valójában....
 

Bonaona

Állandó Tag
Állandó Tag
Mikor megérted azt ki vagy, megérted az életedben történő dolgok lényegét is.
Minden gondolat + érzelem a te valóságod, amiben hiszel az fog működni életedben. Te teremted életedet olyanná amilyen....ha gazdag szeretnél lenni formáld a tudatodat azzá...lásd magad gazdagnak...ha boldogságra vágysz ne azt mond Boldog akarok lenni...az akarok az a jövőben van...mond egyszerűen vagyok....mindig most van...mikor ezt megérted...életedben megjelenik a harmónia, szeretet, egészség végtelen boldogság, mert tudod mindezt megérdemled....Kívánom neked érj el mindent amit szeretnél, hisz te teremted....
 

Bonaona

Állandó Tag
Állandó Tag
Kik vagyunk? Istenek, akik lényünk csöndjében magunkkal hordozzuk a gondolkodás és teremtés képességét, azt a képességet, hogy azok legyünk, amivé lenni akarunk. Mert e percben is pontosan azok vagyunk, aminek kigondoltuk magunkat, s ezen közben senki nem kötötte meg a kezünket. Mi vagyunk a törvény, hozok, életünk és életkörülményeink felsőrendű teremtői. Önök alkotják meg ezt a korlátokkal tele tűzdelt életet azáltal, hogy olyasmiben hisznek, ami csak korlátokat támaszt. Ezek a korlátok azután igazsággá csontosodnak a lelkükben, s ennek megfelelően alakítják életüket. Száműzik magukat az élet túláradó bőségéből, mert folyvást ítélkeznek, embertársaik és akár önmaguk felett is. Megszületnek, felnőnek, testükben megfogyatkozik az erő, majd elkövetkezik az öregség, hiszen ebben hisznek, végül pedig a halál. Mint isteni entitások nem húsból és vérből valók vagyunk: Tüzes tiszta fénygömbök, energia csomók inkább, amelynek test adatott, hogy elnyerjük az alkotó élet jutalmát, az érzelmi letet. Mert voltaképpen érzéseinkkel vagyunk azonosak, nem a testünkkel. Ezek ismertetnek meg bennünket a világgal, nem a testünk.
Valójában lélek és szellem vagyunk tehát, fény és érzelmi entitások elegye. Testünk valamennyi molekuláját parányi fénykör övezi, ez a szellemünk, mely így hajlékot ad és szilárdságot kölcsönöz testi valónknak. Lelkünk az anyagba ágyazódik, a szívünk közelében fészkel, egy csont pajzs alatti üregben, ahol semmi más nincs elektromos energián kívül. Lelkünk mindent rögzít és elraktároz érzelmek formájában valamennyi gondolatunk, ama valaha is átsuhant a tudatunkon. A lélekben felgyülemlett érzéseknek ez az egyedi halmaza hozza létre az egyéniséget, avagy személyiséget. Testünk puszta váz, amely lehetővé teszi, hogy eljátszódhassunk kissé az anyag világában. Ez a váz azonban azt az illúziót ülteti el önökben, hogy a testükkel azonosak. Ez nagy tévedés. Amiként isten testetlen önök is azok.
Nagy teremtő istenség, aki vagy, mit gondolsz, ki alkotta meg az életedet? Azt képzeled, hogy rajtad kívül álló erő kormányoz? Nem ez a helyzet. Felelős vagy minden tettedért és tapasztalatodért. Te, akinek hatalmában áll csodálatos csillagokat megformálni, te alkottál meg minden egyes pillanatot és eseményt. Az vagy aki lenni akarsz; tetszésedre van bízva. A küllemedet is te alakítottad ki, amiként az életed alakulását, a sorsodat is te tervezted el. Ez úgymond az istenemberséggel járó előjog. Életünket gondolataink formálják. Minden gondolatunk érzéssé válik, és minden érzésünk tovább módosítja életkörülményeinket. Gondolják meg, a boldogság néha röpke pillanatig tart, ami egésztestüket felvillanyozza. És ugyan ilyen múló pillanat a magányos remete szerepe, akinek nincs egyetlen barátja. Ugyan így egy pillanat műve, hogy abba hagyjuk a siránkozást, és tiszta szívvel kikacagjuk önmagunkat. Egy pillanat műve, hogy felhagyjunk a gáncsoskodással, és átérezzük az élet szépségét. És kiműveli mindezt? Önmaguk! Miközben azonban érzéseink tűzijátékában gyönyörködünk, meg változik bármi is körülöttünk? nem semmi se változik mi magunk, azonban igenis változunk. Hajszálra azonosak vagyunk a gondolatainkkal. Minden, amit elgondolunk, meg is valósul. Ha szeretkezésről álmodozunk egész testünk tűzbe, jön. Ha szegénységtől rettegünk, előbb –utóbb el is szegényedünk. Ugyan ez áll a boldogtalanságra, az örömre, az alkotómunkára és a lángészre.
Mi formálja-, alakítja a jövőt? A gondolat. A holnapokat mai gondolataink teremtik. Mert minden gondolatunk, képzelgésünk érzéseket hoz létre testünkben, amely rögzül a lélekben. Ez az érzés mintegy precedenst terem, s létre hívja azokat a körülményeket, amelyek megfelelnek a lélekben elraktározódott érzésnek. Tudniuk kel hát, hogy valamennyi ma kiejtett szavuk meghatározza holnapjaikat, mert a szavak csupán kifejezik a lélekbe vésett érzéseket, melyet a maguk idejében gondolatok hívtak életre.
Azt gondolják talán, hogy minden a véletlen keze műve? Ez bizony így nem állja meg a helyét. Ebben a valóságban nincs olyan, mint baleset és véletlen egybeesés, aminthogy senki nem eshet áldozatául mások akaratának vagy mesterkedésének. Minden, ami megtörténik önökkel, belegondolták és beleérezték az életükbe. Ez így van, akár képzelegtek róla, akár tartottak tőle, akár mások jóslatait fogadták el igazság gyanánt. Minden, amire sor kerül e földön, szándékos cselekedet úgymond, melyet a gondolat és érzés hívott életre.
Minden egyes gondolatuk, ábrándjuk, kiejtett szavuk újabb történéseket indít útjára. Hogyan is születhetne újra folyamatosan a teremtés, ha nem a gondolat ereje által! A gondolat az élet igazi, hallhatatlan, elpusztíthatatlan ősszülője. Önök újra meg újra belegondolják magukat az életbe, mivel ez fűzi önöket együvé isten gondolatával. Minél kevesebbet várnak is el önmaguktól annál kevesebbre is viszik. Minél ostobábbnak vélik magukat, annál tompább az elméjük. Minél csúfabbnak, annál csúfabbá lesznek. Minél szegényebbnek, annál nyomorultabbak és szűkölködőbbek – hisz önök rendelték ezt meg önmaguk számára..
Gondoljanak bele milyen nagyon szeretheti önöket Isten, hogy megengedi ezt a játékot, hogy bármely kívánságukat teljesíti, zokszó nélkül! Ki hát a teremtő? Önök és senki más!……

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
 

margomama

Állandó Tag
Állandó Tag
köszönet !

Szeretettel köszöntelek :
Azért vagy itt, hogy elfeledett örökségünkre, hallhatatlan isteni lényünkre emlékeztesselek…
Ezt a létet valami jobb reményében hagyjuk el, mégis mindig visszatérünk a legnagyobb, legfontosabb misztérium, az énnek nevezett pont megértése végett..ffice:office" /><o>:p></o>:p>
<o>:p></o>:p>
Az önök eredete a fény születéséig nyúlik vissza. A mindenség elgondolt gondolatából világra jött fényrészecskéből, önálló lény, fiú isten keletkezett.
Az összes létező teremtés ugyanabban a pillanatban zajlott.
A fény, amivé valamennyien lettek, az értelem, ami lényegüket alkotja, nem más, mint a fénnyé lett istenség része. A mai napig birtokolják ezt az ősszellemet, Isten ősi énjét. Azt az eredeti fénytestet, amivé lettek önök születésekor, amikor a gondolat az önök szellemén átsuhant, létre jött egy múló érzelem. Így keletkezett a lelkük, önnön teremtő erejüknél fogva, és pedig azért hogy mederbe terelje az Isteni atyából kiáradó végtelen szeretetfolyamot. Alkotóerejük letéteményese a szellemükben lakozó lélek. A teremtéshez ugyanis tisztán és szilárdan kell megőrizni az emlékezetben a gondolatot. Ha ez sikerül, ama teremtő értékekké tágíthatják a gondolatot, amelyeket összefoglaló néven Valóságnak nevezünk.
A teremtés valójában örökkön létező életminőségekkel egyenlő. Nincs kezdete, és bízvást mondhatjuk, hogy vége sincs. A Teremtők pedig Önök, nagy fényentitások és kisebb istenségek, istenfiak, akik a gondolat anyagából, az Istenatyából szabták ki a világot. Minden ebből jött létre. Bármit hoznak is létre a fiak, az az atya kibővült énjévé alakul.
Valahányszor önök elgondolnak egy gondolatot, és érzelmeket fűznek hozzá, az a fénynek megfelelő rezgésszámra tágul. A gondolat további lassulásával és sűrűsödésével az elektromágneses tér és az elektron durva anyaggá tömörül össze. Ennek molekulába és sejtekbe rendeződésével születnek meg az élet alakzatai. E formákat azonban a gondolat tartja össze, melyet a maga idejében a lélek képzelt el magának a teremtés ideájaként. A teremtés során tehát egy sebességgel nem rendelkező szubsztancia –a gondolat-fénnyé tágul, amelynek viszont már igenis van sebessége. A fény lelassulásával azután létre jönnek az anyagi világ különböző alakzatai úgy, ahogyan a természetben rájuk találunk.
Önök a teremtők, tulajdon gondolatuk folyamataik hatalmánál fogva; önök alkották meg a Világ pompázatos szépségeit. Önök hozták létre a változatos világegyetemet gondolatból. Igen a gondolat előbb fénnyé majd anyaggá változik, így alkották meg a világegyetem naprendszereit. Igen önök!
Az önök isteni mivolta abban áll, hogy önök voltak a kezdetek kezdetének fényszikrái, s önök alkották meg az Atyából (aki maga a gondolat) a lét egészét. Isten nem az univerzumok teremtője, hanem egy velük. Az alkotók önök, akik gondolatból és érzésből teremtettek a lélekben.
Önök eónokkal, világkorszakkal ezelőtt érkeztek a Földnek nevezett bolygóra, s itt létrehozták a földi élet gazdag változatosságát.
A teremtés folyamata több millió évet vett igénybe, már a mostani időszámítás szerint. Önök, fényentitások alkották meg az élővilágot azokból a baktériumokból, amelyek a vízben oldott, gáz halmazállapotú anyag reakcióiból jöttek létre. Ebből az alapanyagból gyúrták, tehát ki a különböző életformákat.
Kezdetben a teremtést csupán alaktalan anyagmasszát eredményezett. Az önök teremtőereje eleinte ennyire futotta, mivel csak ekkor kezdték kapiskálni az anyag és az alkotás teremtését….és mára már ide fejlődtek.
<o>:p></o>:p>
Kérdem én, ha maguk teremtették a világot, akkor ki teremti a saját életeiket?
Mára már annyira elfelejtették eredetüket, azonosultak az anyaggal és az anyagba teremtett korlátaikkal, mert azt is maguk teremtették, teljesen elfeledve miért vannak itt.
Akkor kérdik mi a karma? :
Az önök által karmának nevezett jelenség nem Isten alkotása, hanem azoké, akik hisznek benne. Sajnos mára már óriási tömegek tartoznak ide elfeledve szabadságukat és teremtő tudatukat. Ezek az emberek keserves küzdelmet folytatnak holmi képzelt tökéletesség elérésére. Úgy tartják, minden tettükért vissza kell térniük ide, hogy leróják az adóságot. Bármi történjék is velük, „karmikus kötelezettség”-nek tituláják. Ez azonban fölöttébb szegényes magyarázat az életre, az élet szentsége jóval többet érdemel ennél.
A karma törvénye csupán azok számára valóságosak, akik hisznek bennük.
Csak azok a törvények lépnek hatályba, úgymond, amelyeket önök jóváhagynak saját életükben. Minden felsőrendű entitás külön törvényhozó, énje elfogadja vagy elveti az igazságokat, és bármit fogad el igazság gyanánt az azzá lesz: bármi féle törvényeket alkot, azok működésbe lépnek.
Ha ön úgy dönt, hogy hisz a karmában, saját teremtménye kezére adja magát, mivel felruházta erejével, hatalmat adott ennek az elképzelésnek, és ha egyszer megadta a karma éreztetni, fogja hatását. Ez esetben ön újra meg újra visszajön erre a létsíkra, hogy semlegesítse vagy dicsőségre, vigye előző tetteit.
Akik a karma gátló törvényének értelmében törekednek tökéletességre, soha nem érnek célba. Mert amint ledolgozták valamely tett karmáját, máris ott a következő, s verejtékezzenek akárhány életen keresztül, soha nem érik el a pőre létezés felhőtlenül boldog, isteni állapotát, soha nem gyarapítják lelki vagyonukat, ehelyett adóságot adóságra halmoznak. Tökéletesség amúgy sem létezik, csupán a lét, a maga mezítelenségében. Amennyiben el akarjuk fogadni a karma tanítását, szabadságukban áll, ez is egy tapasztalat, csak vegyük észre ugyanakkor, hogy ezzel képzeletbeli megtorlást hozott önön fejére, és mondva csinált korlátokat állított saját magának.
Az ön lelke és szelleme szabad, bármely pillanatban szabadon alkothat magának igazságokat, valóságokat, képzelgéseket. Bármely pillanatban újra alkothatja az álmát, hisz megvan hozzá a hatalma.
Mit gondolnak, kik alkotják az önök sorsát?
Sokan valamiféle felsőbb rendű lényben hisznek, eszerint ő rángatná dróton az eseményeket. Kényelmes hit ez, hisz leveszi a felelőséget ki-ki válláról.
Önök teremtik meg életük minden egyes pillanatát az adott pillanat gondolatai és érzelmei segítségével.
Mindössze azt kell megérteniük, hogy jelen pillanat valójában egy örökké valóságra szól, hogy soha nincsen vége. És a mostnak ebben a folyamatosságában valamennyi pillanat vadonatúj. Bizony hogy az. A ma nem a tegnap foglya, hanem a holnap létre álmodója. Önök tehát azt tehetnek ebben a pillanatban, amit csak akarnak. Az Atya úgy nyilvánítja ki az önök iránt érzett szeretetét, hogy szabadságot és hatalmat ad az önök kezébe minden egyes pillanat újrateremtésére. Senkit nem köt a múlt, bármit tettek egy pillanattal vagy egy évezreddel ezelőtt, nem kell megfizetniük érte!
Látják milyen egyszerű, és mégis túl bonyolítják az életet, pedig csak szeretni kell és élvezni a létezés adta örömöket, amit maguk teremtettek saját maguknak.
Azért hozták létre a világot, hogy kipróbálják önmagukat, milyen az anyagban megtartani isteni eredetüket. Sikeresen elvesztek, már több évezrede, nagyon kevesen vannak, akik kiválasztottak, és azért jöttek vissza, hogy önöket emlékeztessék, isteni mivoltukra.
<o>:p></o>:p>

Ramtha: egy magas színtű identitás, aki előkészíti a Megvilágosodás Iskolájának megalakulását. Most eljött az idő az ősi tanok újjáélesztésére, hogy immár ne csak a kiválasztott kevesek hallhassanak róluk. Ramtha olyan iskolát álmodott, meg ami, mindenki előtt nyitva áll, aki meg szeretne ismerkedni elődei örökségével és megtudni ki is ő valójában....

Ez csodálatos!Nagyon köszönöm az igyekezeted, a magam nevében, igazán nagyon tetszik!
Van pár képem amely szerintem még fokozza a hangulatát;
 

milkacsoki

Állandó Tag
Állandó Tag
A TEREMTŐ KÉPZELET CSODÁI
[FONT=times new roman, times, serif]"Mától bármibe kezd, azt sikerrel vigye véghez. A kudarcok mostantól csupán köztes eredmények a végső siker felé vezető úton. A lehetetlent kell megpróbálni ahhoz, hogy a lehetségest elérjük."[/FONT]
[FONT=times new roman, times, serif][/FONT]
 

fenyy

Új tag
Ki vagyok én, és mi végett létezem? Hogy kerültünk ide és hová tartunk? Lehetséges, hogy már voltunk ebben a világban ezelőtt? Megismerhetjük magunkat és a világegyetemet? Miért szenved az ember, és vajon lehetséges elkerülni a szenvedést? Hogyan lehet békét, elégedettséget és szerencsét találni? Hogy érhetünk el nyugalmat, beteljesülést és boldogságot?
http://www.kabbalah.info/hung/Who_am_I-Hungarian_Translation.htm

 

Bonaona

Állandó Tag
Állandó Tag
Isten soha nem ismerhetjük meg önmagunkon kívül. Ha csak megkíséreljük is , árulást követünk el önmagunk ellen, mert odakint kutatunk valami után, ami lényünk legmélyén lakozik.
Minél jobban szeretik önmagukat, annál jobban kinyílik az agyuk. Ha ez megtörténik, önök túllépnek a testen, s azzá az egyetemes erővé válnak, amely összetartja önöket.
Valamennyien az anyagba zárva járták végig Isten útjait. Számos életük során megismerték a paradicsomban tulajdon figyelemre méltó alkotóképességüket. Immár mindent tudnak a félelemről, bizonytalanságról, bánatról, haragról, kapzsiságról, irigységről, gyűlöletről, viszályról, halálról. Megtanulták, milyen az amikor elidegenednek önön isteni eredetüktől, amely valamennyi kalandjukban támogatta önöket, hogy megtapasztalhassák Istent a létezés tűzijátékának legalsó szintjén.
Ha vissza akarnak térni a határtalanságba, s meg szeretnék tapasztalni á létükkel járó örömöt és szabadságot, ismét azzá kell válniuk, ami összetartja önöket. Ennek pedig egyedüli módja – hiszen önöknek közben a test terheit is viselni kell-, ha maximumra állítják be az agyalapi mirigy működését. Így tágíthatják ki a tudásukat Isten végtelenségének megértésévé. Ez a végtelenség mindent megenged, feltétel nélkül szeret, és egyelő önmaga, azaz a gondolat teljességével.
Hogyan bírhatják rá ezt a csodálatos kis mirigyszervet, hogy hormontermelésével felébressze az agy egyelőre szunnyadozó területeit? Egyszerűen a vágy erejénél fogva. A megváltót azt tette azzá, aki hogy vágyott megismerni az Atyát, és olyanná válni, mint Ő.
Ez a vágy arra törekszik, hogy a gondolat felölelje az én valóságát, hogy minden pillanatban szeresse azt, akivé önök lettek, s hogy eggyé váljon létük pőreségével.
Ha eléggé szeretik magukat ahhoz, hogy méltónak tudják önmagukat Isten teljességének befogadására, és tudni is kívánják, hogy egyek az Atyával akkor csodálatos viráguk kihajt, és szárba szökken.
Így, tudásvágy és az érzések szomja révén nyílik meg agyuk az Isteni tudat gondolatminőségei előtt.
Mi a legnagyszerűbb módja egy vágy megvalósításának? Ha Istenemberként világgá kürtölik ezt a vágyat. Az agy alapi mirigy hormontermelését is a lélek indítja be. Isteni mivoltuk a testet övező fény, amely befogadja vagy elutasítja a gondolatáramokat. Amikor tehát az önökben lakozó istenség jut szóhoz, önök rá hangolódnak létük teljességére. Ekkor lesznek alkotóerejük csúcsán, s amit csak elgondolnak, létre is jön meg is nyilvánul.
Ha az önökben lakozó istenség arra vágyik, hogy határtalan gondolatokhoz jusson, lelkükben is átérzik majd, a teljesség gondolatait. Mindez fokozza az agyalapi mirigy működését, amelynek nyiladéka egyre szélesebbre tárul. Ily módon több hormon ömlik a tobozmirigybe, ami azután felébreszti az agy addig szunnyadó területeit. A megnyíló agyi tájékok működése magasabb rendű és kifinomultabb gondolatfrekvenciákkal ismerteti meg a sejteket.
Az agyba jutó magasabb rezgésszámú gondolatokat az agy felébredt területei veszik fel. Különösen a tarkótájon elhelyezkedő tobozmirigy alkalmas erre, azután megduzzad. Mindez némi fejfájást, szédülést vagy egy kis kábulást okoz. Ez a gondolatfrekvencia nagy feszültségű elektromos árammá alakul, majd a központi és környéki idegrendszer közvetítésével minden egyes sejthez eljut. Ez furcsa bizsergő érzést kelt, amely felvillanyozza önöket, hiszen korábban nem áramlott ekkora energia a testükön. Ez a magas gondolatfrekvencia kisülést idéz elő valamennyi sejtben és következésképpen emezek rezgésszáma is megnő. Minél több határtalan gondolatot fogadnak be, annál magasabb frekvencián vibrál a test, s önök valósággal felizzanak- a test tömörsége fokozatosan a fény légiességének, adja át a helyét.
Ha ez az élmény eléri önöket, önöknek elakad a szava, olyan elsöprő erővel tör majd elő.
A korlátolt gondolat szavakkal dolgozik. Egy mester ezzel szemben nem magyaráz, hanem beéri a tudással. A magyarázgatás eleve önkorlátozást jelent. Amikor eljutnak a tiszta tudás birodalmába, ahol többé nincs szükség önigazolásra és szőrszálhasogatásra, valóban elmondhatják magukról, hogy királyságuk urai az abszolút tudás honában.
Mi történik a magasabb gondolatfrekvenciák, keltette felemelő érzéssel? A lélek örökre elraktározza az emlékezetben, az emlék azután további érzelmeket gerjeszt. Így a felismerés öröme megsokszorozódik, s önök újra meg újra átélhetik.
A másik csodálatos dolog, ami ezzel a felemelő érzéssel történik az, hogy a lélek az aurán keresztül visszasugározza az egyetemes tudatáramba, ami azon túl, hogy megritkítja a tudat sűrűségét, olyan helyzeteket is vonz önökhöz, amelyek ugyanilyen felemelő érzéseket váltanak ki. Miért? Azért, hogy önök teljesen felfogják, és tapasztalatba ágyazzák a nevezett gondolatot. Ha ez megtörtént, a megemésztett gondolat bölcsességként raktározódik el a lélekben. A bölcsesség azt jelenti, hogy a tudás abszolút értékben szilárdul meg önökben. Nem csupán a lélek rezgésszámát növeli meg – ami a magasabb rendű érzelmi élethez igazítja majd életvitelüket -, de az agyalapi mirigy további aktiválásával nagyobb rezgésszámú gondolatok befogadását is lehetővé teszi és így tovább, a végtelenségig.
Amint az agyalapi mirigy kivirágzik, életük is kezd megváltozni, és pedig úgy, hogy nem győzik kapkodni a fejüket a csodálkozástól. Ettől fogva minden gondolatukat mély érzések kísérik. Tudásukat alkotásokba öntik át, és észreveszik, hogy gondolataik egyre gyorsabban öltenek testet. Jobban szeretnek, többet megértenek, és mélyebben együtt éreznek a szenvedőkkel ebben az állapotban. Közben fájdalmas búcsút kell venniük bizonyos entitásoktól, mivel elváltak útjaik, a helyükbe azonban rokon gondolkodású társak érkeznek, akikben lelki testvérre találnak.
Értelmük és alkotóerejük elmélyülésével rövidesen addig ismeretlen tudásra és érzésekre tesznek szert. Csak ránéznek egy entitásra, és a lelkükben érzik egész lényegét. Gondolataik megmutatják a jövendőt.
Azt gondolják, ritka a jövőbe látó entitás? Azért hiszik így, mert a társadalmi tudat fogalmaiban gondolkoznak, amely rendhagyónak ítéli meg a fent jellemzett képességeket. Márpedig mindenki rendelkezik érzékfeletti tudással! Ha engedélyezik maguknak a megismerést, mindent megismerhetnek. Új tudásuk, amelyet többé nem korlátoz a társadalmi tudat látszatvilága, kendőzetlenül mutatja meg önök előtt a mindenséget, s önök új dimenziókat fedeznek fel. Fülük meghallja immár a mennyei rezgések muzsikáját. Hogyan történhetett mindez? A vágy hatalmánál fogva.
Minél jobban vágynak a határtalanra, minél jobban magukhoz ölelik az innen származó gondolatokat, az agyalapi mirigy annál több hormont termel, és annál szélesebbre tárul a nyiladéka. Minél jobban törekszenek önmaguk megismerésére, és arra, hogy a tudás fényében éljenek, annál jobban megnyílik agyuk a létüket övező isteni elem előtt, mind jobban és jobban. Ha ez megtörténik, önök túllépnek a testen, s azzá az egyetemes erővé válnak, amely összetartja önöket.
Elmondhatjuk tehát, hogy az agyalapi mirigy az Istenhez vezető kapu. Önök minél több határtalan gondolatot engednek agyukba, az annál szélesebbre tárul, s az önök tudása egyre gyarapodik. És bármit tudjanak, azzá is válhatnak.
A virág adott frekvenciájú gondolatot bocsát ki magából, de a szőnyeg is sugároz. Ha önök képessé válnak bármely gondolatfrekvencia észlelésére, azzá lehetnek, amit észlelnek. Ha tetszik, széllé változnak, ha tetszik valami mássá.
Rövidesen az agyalapi mirigy egésze kivirágzik, és teljes agyuk aktiválódik. A maximális kapacitással üzemelő agyalapi mirigy és tudat többé soha nem fejlődik vissza, ahogyan az egyszer kinyílt virág sem zárul be újra.
Mikor eljutunk erre a fejlettségi fokra, térbeli helyzetük folyvást változik. Lehetnek itt, de a hetedik létsíkon is, vagy akár a Fiastyúk csillagkép valamelyik csillagán, sőt lehetnek egyszerre amott és egy barátjuk oldalán.
A kivirágzott agyalapi mirigy mellett érvényét veszi a halál és az öregség. Bármit mondjanak is testünknek, az engedelmeskedik. Utasíthatják, hogy növelje meg a rezgésszámát, s ha így tesznek, egy másik dimenzióba emelkednek. Ilyen sokat tud az agy. Akár még halottaiból is feltámaszthatják a testet. Midőn ekkora hatalomra tesznek szert, Isten koronáját viselik majd. És amikor egyenlők lesznek a tiszta istenséggel, az élet csupasz lényegével, akkor halhatatlanokká és végtelenné válnak. Ez a legnagyszerűbb mennyország.
A nagyszerű hetedik pecsét tehát önmaga koronája. Ezen a szinten egész tudatuk éber, s agyuk, ez a csodálatos vevőkészülék felfogja a tudás teljességét. Minél többet tudnak, annál gyorsabban vibrál a testük, s egyre könnyebbé és légiesebbé finomodik. Aztán egy napon, amikor önök már magukhoz ölelték az élet egészét, s a lélek mindent megtapasztalt itt, ugyanez a magasrendű tudás és rezgés milliószorosára növekszik, s láthatatlanul elragadja innen a testet. Önök ezzel kiszabadulnak a létkerék körforgásából.
Önök háromdimenziós lények- szellemből, lélekből és énből állnak-, akik a tömör anyag létsíkján fejezik ki magukat. Ám a halhatatlanságot csupán ebben a dimenzióban tapasztalhatják meg. Forduljanak a lelkükben élő istenséghez, Ő majd meghallgatja imájukat. Ha ez megtörténik, isteni mester szólal meg az önök hangján. Mikor emlékezésre kérik, emlékezni fog. Midőn arra kérik, legyen nagyszerűbb, hát az lesz. Ha pedig azt kívánják a lelkükben élő Úrtól, hogy tegyen szert korlátlan értelemre, megnyitja majd elméjüket, s az nagyobb rezgésszámú gondolatokat fogad magába. Mindössze ennyit kell tenniük. Csupáncsak meg kell parancsolniuk a vezeték nélküli mirigynek, hogy megnyíljon, és az engedelmeskedni fog. Ha pedig egész lényüket felvillanyozzák az újdonsült, felemelő érzések, köszönjék meg az önökben lakozó Istennek mérhetetlen egyszerűségét.
Hadd tegyem mindjárt hozzá, a tudás nem egyenlő a hittel. A hit feltételes, a tudás abszolút, s csupán önmagából táplálkozik. A hit belső vagy külső kényszeren alapul, ekkor olyan igazságról próbálják meggyőzni önmagukat, vagy mások önök, amelyben nem biztosak feltétlenül.
Hogyan siettethetik vágyaik teljesedését? A tudás segítségével. A tudás az az ajtó, amelyen keresztül a mennyek országa elénk hozza bőséges ajándékait. Ha úgy tudják, hogy vágyuk máris beteljesedett, e vágy gondolata az aurán keresztül felerősödve visszaáramlik az egyetemes tudatfolyamba, és mert fogékonnyá váltak erre, beteljesíti vágyukat.
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
<o:p></o:p>
 

Bonaona

Állandó Tag
Állandó Tag
Gondolkodtál már az életedről? Őrzöl képeket kellemes emlékeid gyűjteményében azokról a pillanatokról, amelyek mintha abba az írányba terelgettek volna, hogy olyanná válj, amilyen valójában lenni szeretnél, azt tedd amit igazán akarsz, vagy megvalósítsd, amire mindig is vágytál? Utazásunk során az örömteli teremtés kedvéért tapasztaljuk meg a föld fizikai világát, és nem azért vagyunk itt, hogy megpróbáljunk helyre hozni vagy véghez vinni valamit. Az hogy nem jön össze amire vágysz, szerinted miért van, ki ezért a felelős?... Egyedül te! ...elmagyrázom miért...Életünk nagy részét érzelmeink és gondolataink teszik ki és ez alkotja a valóságunkat. Ahoz, hogy a kettő öszhangban legyen, el kell sajátitanod a boldogság érzését, a végtelen öröm állapotát,a belső csendet, hogy kordában tartsd a gondolataidat és csak azt lásd magad elött amire vágysz.Ha most azt mondanám írd le egy papirra ma mennyimindenre gondoltál, képtelen lennél rá és, ha azt mondanám írd le ma milyen érzelmeid voltak arra is. Nincs központod aki mindezt írányitaná...addig sajnos nem tudod követni mit hozól létr és mit vonzól be az életedbe....mondok egy példát: a szomszédnak mindig minden össze jön, téged meg megesz az irigység....szerinted mit vonzól magadhoz...azt a rezgést ami arra emlékesztet neked nincs....ha csak örültél volna neki be vonzottad volna a saját életedbe is a jó létet....a kérésetek és az érzelmi rezgésetek nincs öszhangban...így nem vonzod magadhoz a sikert és gazdagságot...azt csak a végtelen boldogság érzése vonza....mikor minden apróságnak örülsz, megjelenik életedben a bőség, mert azt vonzod magadhoz....ajánlani szeretnék nektek egy könyvet, aki szeretné megérteni a teremtő tudat forrását és életét úgy élni ahogy mindig is szerette volna...a jólét mindenkinek jár a létezésben, csak nem mered elvenni....képtelen vagy megváltoztatni a gondolataidat és érzelmeidet.....
A könyv címe: Kérd és Megadatik! Esthre és Jerry Hicks könyve
A tudatos szándék megdöbbentő ereje....kívánom mindenkinek élete olyan legyen amilyenre mindig is vágyott!!! Sok sikert az olvasáshoz...:)
 

Bonaona

Állandó Tag
Állandó Tag
A legtöbb ember nincs tisztába azzal, ki is ő valójában. nem igazán tudja, honnan jött, merre tart.Ha vissza emlékszel arra, hogy ki vagy, és teljesen visszanyered létezésed folytonosságának érzését, hogy honnan jöttél , és merre tartasz, elégedett leszel a nagy lehetőségeket rejtő jelenben.Mint ahogy életed nem ér véget azzal, amit " Halálnak " nevezel, létezésed sem az általad "Születésnek" nevezett eseménnyel vette kezdetét. Örökké való Tudat vagy, aki a tudat soha véget nem érő, fenséges táncával fejezi ki önmagát. Soha nem szünsz meg létezni!!!
Amikor megtapasztalod, amit a "testi halálodnak" nevezel, visszavonod Tudatodat abból a hatalmas erejű fokuszpontból, amelyet fizikai személyiségedként ismersz, és teljes mértékben a nem fizikai valóságban öszpontosulsz. Koncentrációd megváltoztatásának pillanatában pedig magad mögött hagyod az alsóbbrendűség, a kétség, az aggodalom, a gyülölet és harag minden érzését, és egy mérhetetlenül rövid pillanat alatt visszatérsz az örömteli, tiszta, pozitív energia nézőpontjához, aki valójában vagy. Ezért hát nagyrabecsülést kell érezned ellentétekkel teli környezeted iránt, mert így tapasztalhatod meg tudatosan annak folytonosságát, aki valójában vagy.
Mikor ide jöttél tudtad, hogy maga az élet vagy, amely még több életet teremtve az életet éli. És ami a legfontosabb: tudtad, hogy mindennek az oka- az öröm!!!Szeresd hát az életet, hisz azért érkeztél, hogy megteremtsd a saját tapasztalatodat. Belső lényed az érzelmi vezérlőrendszered.Érzéseidre figyelve teremthetsz egyensúlyt energiádban. Élet tapasztalatod egyedi és személyes, gondolataid lényegéből alkotod meg a valóságodat.Soha se késő irányt váltani. Az örömteli, megfontolt teremtés kulcsa az,hogy szántszándékkal választod meg gondolataid tárgyait, miközben éberen figyeled, hogy a gondolataid milyen érzéssel járnak. Mert,ha nem vagy öszhangban nem vagy tudatában a vonzás törvényének és nem tudhatod mit vonzól magadhoz.Tudd!!Mindig azt kapod, amit azzal kapcsolatban érzel, amire gondolsz.
 

Bonaona

Állandó Tag
Állandó Tag
A Világegyetem leghatalmasabb törvénye a Vonzás törvénye:
Minden gondolat egy rezgés, minden gondolat egy jelet sugároz, és minden gondolat egy hozzáillő jelet vonz. Ezt a folyamatot a vonzás törvényének nevezzük, ami így hangzik:
A hasonló a hasonlót vonzza. A Vonzás Törvényét akár a Világegyetem Igazgatójának is tekinthetjük, mert e Törvény gondoskodik arról, hogy az egymáshoz illő gondolatok, sorba egymás mellé kerüljenek.
Ugyanezen elv szerint jársz el, amikor bekapcsolod a rádiót, és szándékosan úgy hangolod, hogy egy hullámhosszról tisztán jöjjön az adás. Nem azt várod, hogy pl:a 101- es rövidhullámhosszon sugárzott zenét hallod majd, amikor a rádiódat csak a 98,6- os frekvenciára hangoltad. Tisztában vagy azzal , hogy a rádió hullámoknak egyezniük kell, hogy befogadó legyen.
Tehát amikor tapasztalataid arra késztetnek, hogy a vágyak rezgéseit áraszt magadból, tisztába kell vele lenned , hogy rezgéseid következetesen összhangba legyenek, mert csak így juthat el hozzád a megvalósításuk.
Bármire fordítod is a figyelmed, rezgéseket bocsájtasz ki.
Ha életed részévé szeretnél tenni valamit, amire vágysz,egyszerüen nem a hiányát hanem a meglétét kell érezned, mert a hiányával a rezgésed nincs összhangban a kéréseddel és ezért a létezésbe kibocsájtott rezgéshullámod a nincset fogja vonzani. Ezt pedig úgy teheted meg a legkönnyebben, ha úgy teszel, mintha az adott dolog már a tapasztalatod része volna. Gondolataidat a tapasztalatban lelt örömöd felé írányítod, így e gondolatokat megfelelő rezgésekkel töltöd fel és bevonzod életedbe amire vágysz.
Nos, ha figyelsz arra, miként érzel a dologgal kapcsolatban, könnyen megtudhatod, hogy figyelmed a vágyadra vagy pedig a vágyott dolog hiányára irányul-e. Ha gondolatod rezgése összhangban áll a vágyaddal, egyszerüen jó érzés tölt el, érzelmeid sorában az elégedetséget a várakozás, majd a lelkesedés és az öröm követi.
Ha azonban figyelmedet a vágyott dolog hiányára irányítod, érzelmeid a pesszimizmus érzéséből az aggodalommá, csüggedéssé, majd haraggá, irigységgé, aztán bizonytalansággá, végül a buskomorsággá változnak.
Így hát, ha tudatosítod magadban az érzelmeidet, mindig tudni fogod, hogyan állsz a teremtő folyamat elfogadási részével, és többé nem szemléled majd értelmetlenül a dolgaid alakulását. Figyelj érzelmeidre, nagyszerű vezérlőrendszerként szolgálnak, és ha figyelmet szentelsz nekik megkaphatsz bármit , amire vágysz.
 

Bonaona

Állandó Tag
Állandó Tag
Olyan időszakba léptünk ezen a bolygón, amikor a döntéseink és a választásaink döntően befolyásolják, és mérhetetlen hatással lesznek az együttesen megteremtett életekre. Osszuk meg egymással a valóságunkat, osszuk meg egymással a tudásunkat, tegyük még világosabbá azt, amiben azonos az álláspontunk. Majd amikor úgy találjuk, hogy különbségek merülnek fel közöttünk, leljük meg a módját, hogyan dicsérjük ezeket a különbségeket. Mert ha nem tanuljuk meg, hogyan örvendezzünk a különbségeinknek, akkor soha nem leszünk képesek különbséget tenni ezen a bolygón. Márpedig azért jöttetek ide, hogy különbséget tegyetek. Ezúttal ezért jöttetek ebbe a testbe. Ezért jöttetek erre a bizonyos bolygóra, ebben a bizonyos pillanatban. Akár tudjátok, akár nem, igen nagy tervvel érkeztetek. És a többségünk számára, többségünk számára, sokkal nagyobb szabású a terv, mint eredetileg gondoltátok vagy képzeltétek volna.

Először is: az életeteknek semmi köze nincs hozzátok. Ez pedig megváltoztathatja az egész elképzeléseteket arról, hogy mit csináltok itt. És az életeteknek semmi köze a testetekhez. Ez is megváltoztathatja az egész elképzeléseteket arról, hogy mit csináltok itt. Az életeteknek a tervhez van köze, amit felállítottatok magatoknak, azon részetekkel, amelyiket meg kell szólítanunk, magyarán, a lelketekkel.

Úgy vettem észre, e bizonyos élet során nagyon kevés ember szán sok időt arra, hogy figyelmet fordítson a lelke tervére. Magamról például pontosan tudom, hogy nem tartozom ezen kevesek közé. Életem legnagyobb hányadában az egóm, az elmém, a testem tervére figyeltem - más szóval az énem azon részének a tervére, amelyikről azt gondoltam, hogy igazán én vagyok. Csupán csekély figyelmet fordítottam a lelkem tervére, az egyetlen, az igazi okra, amiért itt vagyok. Ám akik közülünk felfigyeltek az igazi okra, hihetetlen hatással vannak a világra - minden elképzelhető hatásnál erősebben és alapvetőbben. Hirtelen egy szakadék szélén találjátok magatokat, ahol óhatatlanul megszédül az ember. Emlékeztek? "Gyertek el a peremig!"

- Nem megyünk. Félünk.

- Gyertek el a peremig!

- Nem merünk. Leesünk.

- Gyertek el a peremig! - És odamentek. És lelökte őket. Ők pedig repültek.

Kevesen vagyunk, nagyon kevesen, akik készen állunk a szárnyalásra, akik készen állunk - mint Gene (Roddenberry) mondta - olyan helyekre menni, ahol még nem járt ember azelőtt, akik igazán készen állunk rá, hogy szárnyra kapjunk, és magunkkal vigyük mindazokat, akiknek az életével kapcsolatba kerülünk. Kevesek képesek a képzelet szárnyalására, ami igazán megváltoztatja a világot. Ezekben az időkben és ebben a korban alkalmatok nyílik eldönteni, a választott kevesek közé tartoztok-e. Azt mondtam, választott, és hozzátehetném: önmagatok által. Mert ez az önkiválasztás folyamata. Egy szép napon felébredsz, belenézel a tükörbe, és azt mondod: "Kiválasztom magam." Mintha azt mondanád: "Hopp, megvagyok!" Mint afféle egyszemélyes fogócskában. "Megvagyok."

Igen, nagyon hasonlít az önfeledt gyermekjátékhoz, amit az együtt játszó gyerekek örömével játszanak - azzal a különbséggel, hogy ebben a játékban nincs több játékos. És most eljött az ideje, hogy abbahagyd a bújócskát, és fogócskát kezdj játszani. "Megvagyok." "Megvagy." "Te vagy a fogó." "Én vagyok a fogó."

Olyan időket élünk, amikor ki kell választanod magad. Vagy nem. Ahogy akarod. Ahogy te akarod. De ha kiválasztod magad, hogy részt vegyél ebben a bizonyos játékban, egyszer csak azt veszed észre, hogy félreteszed minden korábbi hiedelmedet, ismeretedet, gondolatodat és elképzelésedet arról, hogy mit művelsz itt, miért vezérelted magad ebbe a testbe, ebbe a korba és erre a bolygóra. Mindent megváltoztatsz, amit valaha is gondoltál erről. És úgy fogod találni, hogy az életednek tényleg nincs köze hozzád, illetve a testedhez.

És ebben az az óriási vicc, hogy abban a pillanatban, amint elhatározod és kijelented, hogy az életednek semmi köze hozzád, illetve a testedhez, automatikusan meg fog találni minden, amire valaha gondoltál, amire valaha is áhítoztál, amiért valaha is küzdöttél, hogy megszerezd magadnak és a testednek. Oda sem kell figyelned; merthogy nem lesz többé szükséged rá. Na persze, bizonyára örülni fogsz neki. De nem lesz többé szükséged rá! És végre valahára befejeződik a küzdelem.

Neked befejeződik, de épp csak elkezdődik százak, ezrek és talán milliók számára, akiknek közelebbről vagy távolabbról megérinted az életét. És mindennap látni fogod őket - az embereket, akik számára éppen csak elkezdődött a küzdelem, akik épp csak az első néhány lépést tették meg a hazafelé vezető úton. És akárcsak te, ki fogják nyújtani a kezüket, átvitt értelemben, ha ugyan nem szó szerint. Olykor a szó legszorosabb értelmében is. És körülnéznek, s hőn remélik, hogy találnak valakit, aki a kezükért nyújtja a kezét, és így szól: "gyere velem"; aki ki meri mondani: "én vagyok az út,én vagyok az igazság, én vagyok az élet. Kövess."


ffice:office" /><O:p></O:p>
 

remaanla

Állandó Tag
Állandó Tag
Aki felmagasztalja magát, megaláztatik, és aki megalázza magát, felmagasztaltatik. Mt 23,12 (Péld 28,13; Mk 10,2:9/10:16/; 1Thessz 4,1:8; Zsolt 142) Gyakori kísértése az embernek, hogy önmagát jobb színben láttassa, míg mást rosszabb színben tüntessen fel. Megalázni (minden értelemben) az emberek egymást szokták, magukat szinte soha, felmagasztalni meg épp fordítva. Önmagát becsaphatja így az ember. Talán környezetét is. Ám Istent soha! &Otilde; pontosan olyannak lát, olyannak ismer minket, amilyenek valójában vagyunk! A hív&otilde; ember megismerheti azt a boldogságot, amelyet az az érzés jelent, hogy álarcok, szerepek nélkül, igazi énünkkel állhatunk meg Isten színe el&otilde;tt. S &otilde; mégis elfogad, szeret, és szándéka szerint formál! Felmagasztal akkor, amikor már mindent feladtunk és letettünk elé, mert beláttuk, hogy Isten nélkül semmik vagyunk.
 

remaanla

Állandó Tag
Állandó Tag
Béke a káoszban

graham.jpg
Billy Graham üzenete
Sok ember kérdezi most: Közel a világ vége?" A korok vége felé tartunk? "Mindenfelé ezek a kérdések kisértik ma az embereket.
Felkapjuk a reggeli lapot és látjuk a főcímeket, vagy nézzük a televíziót.
És feltesszük a kérdést: Mi felé halad a világ?"
Pesszimizmus közepette, ezekben a szomorú órákban egy reményünk van
- Jézus Krisztus igérete.
És ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is."
<SMALL>János 14,3.</SMALL>
Jézus meghalt a kereszten, feltámadt a halálból, és felemelkedett az Atya jobbjára. És a következő nagy esemény, hogy Ő visszajön. Ez az Egyház reménysége, és ez a keresztyének reménysége. Reménység nélkül a mi világunk nem tud továbblépni.
Ismered Krisztust? Felkészült vagy? Kész vagy a vele való találkozásra?
A Biblia azt mondja:
Elmúlt az aratás, véget ért a nyár, és mi nem szabadultunk meg!"
<SMALL>Jeremiás 8,20.</SMALL>
Ha nem vagy biztos abban, hogyan állsz Isten elé, az első dolog amit meg kell tenned, hogy megbánd a bűneidet. Változtasd meg a gondolkodásmódodat, és meg fog változni az életed. Isten segíteni fog a megbánásban, mert egyedül képtelen lennél erre. Isten segíteni fog neked, ha te akarod.
És másodszor, hittel el kell fogadnod Őt. Igen, azt mondtam hittel. Nem mehetsz Krisztushoz pusztán az értelmedre hagyatkozva:
a világ a saját bölcsessége útján nem ismerte meg az Istent a maga bölcsességében"
<SMALL>I. Korinthus 1,21.</SMALL>
Dobd el a magabiztosságodat, és fogadd el Krisztust mint egyedüli Megmentőt és Urat.
És harmadszor, kövesd Őt, és engedelmeskedj Neki, bármilyen áron.
Kész vagy erre? Mindegy milyen helyzetben vagy - békében, vagy tragédia és veszedelem közepette - Krisztus az egyetlen reményünk és megmentőnk.
 

Bonaona

Állandó Tag
Állandó Tag
Remaanla!
Mikor azt mondom én és az Atya egyek vagyunk , akkor igazán értem a szerető Atya miben létét, mert úgy szeret ő minket,mint mi gyermekeinket,olyannak amilyenek vagyunk....nincs bűn....csak tapasztalás....ha nem tudod ki vagy csak erre kérj és hidd el megadatik neked...
Sokan vannak és mégis kevesen kik értik a saját igéteket....nyisd meg füled a hallásra és szíved az örök szeretet áradatának.....Ébredj Lélek!!!
 

Bonaona

Állandó Tag
Állandó Tag
Aki mélyebben elszeretne merűlni ebben a TÉMÁBAN ÉS MÉG NINCS NYÁRRA PROGRAMJA SZERETETTEL VÁROM:
Ezoterikus Nyári Tábor!<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Mindenkiben felmerül a kérdés, életében legalább egyszer: Mi az élet értelme, jövünk, azután elmegyünk, de miért?<o:p></o:p>
Honnan jöttünk hová tartunk…?<o:p></o:p>
Sok Szeretettel várjuk azok jelentkezését, akik mélyebben el szeretnének merülni a létezés misztériumában és meg találni a saját belső valóságukat, képesek kreatív módon részt venni a mindennapi életben, illetve elmerülni a csendes meditáció művészetében.<o:p></o:p>
Most egy kis ízelítő a tábor programjából:<o:p></o:p>
Mottónk Épp Testben Épp Lélek<o:p></o:p>
Előadóink a hét napjaira:<o:p></o:p>
Spirituális sorselemzés <o:p></o:p>
Ji-king és Tarot, Számmisztika<o:p></o:p>
Szellemtan alapjai<o:p></o:p>
Élet a halál után<o:p></o:p>
Kineziológus<o:p></o:p>
Jógaoktató<o:p></o:p>
Tibeti zengőtálakkal gyógyító<o:p></o:p>
Reiki Mester<o:p></o:p>
Léleklátó<o:p></o:p>
Író Médium<o:p></o:p>
Sámán világ bemutatása<o:p></o:p>
És még sokan mások, de te vagy a legfontosabb!<o:p></o:p>
Szabadidőben lehetőség van lovaglásra, fürdésre, gokardozásra. <o:p></o:p>
A gyerekeknek van fajátszótér is!<o:p></o:p>
-első este közös bográcsozás - tábortűznél sámántánc, dobolás zenés estek, aki szeret táncolni, énekelni<o:p></o:p>
-aki pedig csendesen elvonulva szeretne meditálni itt lehetősége, van rá, esténként csoportos meditációban<o:p></o:p>
-utolsó nap parázson járás és búcsú buli!<o:p></o:p>
A tábor ideje 2007. július 2-8-ig.(6 éjszaka) ára: 25000Ft/fő gyerekeknek kedvezmény<o:p></o:p>
A tábor ára tartalmazza a napi 3x-i étkezést, a szállást és a programokat a szórakozási lehetőségekkel.<o:p></o:p>
A szobák 4, 8, 12, ágyas elrendezésben vannak.<o:p></o:p>
A táborban lehetőséged lesz füstölők, kristályok, különböző ezoterikus ajándékok, Cd, könyvek vásárlására.<o:p></o:p>
Természetesen BÜFÉ is fog működni.<o:p></o:p>
Jelentkezésüket szíveskedjenek a helyfoglalás miatt jelezni személyesen, vagy <o:p></o:p>
06/70 458-24-54 vagy 06/76-361-320 telefonon <o:p></o:p>
Az előleg 10 000Ft<o:p></o:p>
Kerekegyháza Vörösmarty u.12. Vagy Kecskemét Misztika Teaház Kőhíd u<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Tisztelettel: Mihály Hajnalka<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
<TABLE style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none; BORDER-COLLAPSE: collapse; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-padding-alt: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt" cellSpacing=0 cellPadding=0 border=1><TBODY><TR><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 460.6pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top width=614><?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" /><v:shapetype id=_x0000_t75 stroked="f" filled="f" path="[email protected]@[email protected]@[email protected]@[email protected]@5xe" o:preferrelative="t" o:spt="75" coordsize="21600,21600"><v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke><v:formulas><v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></v:f><v:f eqn="sum @0 1 0"></v:f><v:f eqn="sum 0 0 @1"></v:f><v:f eqn="prod @2 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @0 0 1"></v:f><v:f eqn="prod @6 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="sum @8 21600 0"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @10 21600 0"></v:f></v:formulas><v:path o:connecttype="rect" gradientshapeok="t" o:extrusionok="f"></v:path><o:lock aspectratio="t" v:ext="edit"></o:lock></v:shapetype><v:shape id=_x0000_i1025 style="WIDTH: 453pt; HEIGHT: 317.25pt" type="#_x0000_t75"><v:imagedata src="file:///C:/DOCUME~1/RENDSZ~1/LOCALS~1/Temp/msoclip1/01/clip_image001.jpg" o:title="térkép_tábor_kunbaracs_kmétről3"></v:imagedata></v:shape>
</TD></TR></TBODY></TABLE>
<o:p></o:p>
 

Yazmina

Állandó Tag
Állandó Tag
A lélek -a te lelked is- mindent tud, amit tudni kell és tudni lehet. Semmi nincs rejtve előtte, semmi sem ismeretlen számára. Ám nem elegendő a tudás. a lélek a megtapasztalásra törekszik.
Arra vágyakozik a lelked, hogy az önmagáról alkotott legnagyszerűbb elképzelést a legnagyszerűbb tapasztalattál változtassa.
 

alberth

Állandó Tag
Állandó Tag
A Biblia azt mondja:
Elmúlt az aratás, véget ért a nyár, és mi nem szabadultunk meg!"
<SMALL>Jeremiás 8,20.</SMALL>
<SMALL></SMALL><SMALL>Aratás, vagy szabadulás az kettő.</SMALL>
<SMALL>Aki arat az dolgozik, aki szabadul, az vagy kegyelmet kap, vagy letöltötte büntetését. Régen a foglyot vagy rabszolgát esetenkét ki lehetett váltani jó pénzért, de a kiváltás nem megváltás. /A magyar nyelv névelői disztinvált jelentést hordoznak, tehát kilóg a lóláb./</SMALL>
<SMALL>Persze az egyház jókat aratott a birka hívők között, de ha valaki nem volt birka, akkor is jobbnak látta felvenni a tejesbárány-jelmezt, mert könnyen kínzókamrába, vagy máglyán találhatta magát. /nem hiába, a hatalom, hatalom/</SMALL>
<SMALL>Billy Graham a modern idők pszichikai ráhatástechnikáit alkalmazza és ez az amerikai módszer sok helyen jó hatásfokkal működik. Bár propagandája sokszor hasonlít a kereskedelmi tv-adások rátukmálós vásárlótoborzóira, sokaknak fel sem tűnik. /pedig nem esik messze az alma a fájától!/ A gesztusok, a hitvallások egyeznek, csak a téma más.</SMALL>
<SMALL>Alberth 0,00.</SMALL>
<SMALL></SMALL>
<SMALL>Aki bűnös, az bűnös, de aki nem bűnös, hogyan vallaná be bűneit. Persze, a gyóntatószékben már az is bűn, ha valaki nem kisbarika.</SMALL>
Alberth 0.00.
 

Antal

Állandó Tag
Állandó Tag
<SMALL>"Persze az egyház jókat aratott a birka hívők között, de ha valaki nem volt birka, akkor is jobbnak látta felvenni a tejesbárány-jelmezt, mert könnyen kínzókamrába, vagy máglyán találhatta magát. /nem hiába, a hatalom, hatalom/"</SMALL>

Alberth!
Miről beszélsz? Ismét a tévedés mezejébe léptél!
 
Oldal tetejére