Tudósok állítják: a lélek létezik és az univerzumba vándorol a halál után

A lélek vajon csak az emberi elme alkotta dolog, és a személyiségünk játéka? A kutatók azt mondják, nem - létezik, és halálunk után visszatér az univerzum anyagába.


Dr. Stuart Hameroff fizikus és Sir Roger Penrose metafizikus szerint a lélek az agysejtek mikro-tubulusában létezik. Amikor egy ember a klinikai halál állapotába kerül, az agyi mikrotubulusok elvesztik kvantumállapotukat, de az információt mégis vissza tudják hívni, ha a személy visszatér.

Elméletüket nemrég közölték egy dokumentumfilm formájában a Science Channel adón, és kifejtették, hogy bár a szív leáll, a vér nem áramlik, és az agysejtek információs állapota kiürül, mégsem tűnik el az információ, csupán kiáramlik valahova.

Amennyiben a pácienst sikerül újraéleszteni, az infó visszatér és a beteg arról számol be, hogy testenkívüi/halálközeli élménye volt. De, ha nem ébred fel a személy, akkor vajon hová lesz ez a kvantuminformáció halmaz, ami voltaképp a lélek? Valószínűleg a végtelenségig képes létezni. Esetleg betöltődik egy reinkarnálódás során? Vagy az univerzum anyagában kering?

NjrktkqTURBXy9iZDRkN2E0ZTE3NTZhMTU0ODgxY2IwNTMwNzNjNGU4OC5qcGVnkZUCzQJsAMLD

Kép: iStock
share_v1_pintrest_gray_ico.png
share_v1_facebook_gray_ico.png

Hameroff teóriája szerint a lélek nem csupán az agypályák és neuronok kölcsönhatása, meg a biokémiánk, hanem egy létező "anyag" hasinlóan a sötét anyaghoz, aminek létezését ugyan nem lehet bizonyítani, ennek ellenére kézenfekvő. A lélek a kutatók szerint már az anyag, test előtt létező állapot, dolog, de nem konkrét tudat. Nem egy olyan gondolkodó egység, mint ahogy mi szeretnénk hinni. A lélek misztikuma valószínűleg egy olyan dolog, amit sosem fogunk megfejteni, mert az emberi agy nem tudja felfogni...

Mindenesetre érdekes és elgondolkodtató.


Moizz
 
A lélek vajon csak az emberi elme alkotta dolog, és a személyiségünk játéka? A kutatók azt mondják, nem - létezik, és halálunk után visszatér az univerzum anyagába.


Dr. Stuart Hameroff fizikus és Sir Roger Penrose metafizikus szerint a lélek az agysejtek mikro-tubulusában létezik. Amikor egy ember a klinikai halál állapotába kerül, az agyi mikrotubulusok elvesztik kvantumállapotukat, de az információt mégis vissza tudják hívni, ha a személy visszatér.

Elméletüket nemrég közölték egy dokumentumfilm formájában a Science Channel adón, és kifejtették, hogy bár a szív leáll, a vér nem áramlik, és az agysejtek információs állapota kiürül, mégsem tűnik el az információ, csupán kiáramlik valahova.

Amennyiben a pácienst sikerül újraéleszteni, az infó visszatér és a beteg arról számol be, hogy testenkívüi/halálközeli élménye volt. De, ha nem ébred fel a személy, akkor vajon hová lesz ez a kvantuminformáció halmaz, ami voltaképp a lélek? Valószínűleg a végtelenségig képes létezni. Esetleg betöltődik egy reinkarnálódás során? Vagy az univerzum anyagában kering?

NjrktkqTURBXy9iZDRkN2E0ZTE3NTZhMTU0ODgxY2IwNTMwNzNjNGU4OC5qcGVnkZUCzQJsAMLD

Kép: iStock
share_v1_pintrest_gray_ico.png
share_v1_facebook_gray_ico.png

Hameroff teóriája szerint a lélek nem csupán az agypályák és neuronok kölcsönhatása, meg a biokémiánk, hanem egy létező "anyag" hasinlóan a sötét anyaghoz, aminek létezését ugyan nem lehet bizonyítani, ennek ellenére kézenfekvő. A lélek a kutatók szerint már az anyag, test előtt létező állapot, dolog, de nem konkrét tudat. Nem egy olyan gondolkodó egység, mint ahogy mi szeretnénk hinni. A lélek misztikuma valószínűleg egy olyan dolog, amit sosem fogunk megfejteni, mert az emberi agy nem tudja felfogni...

Mindenesetre érdekes és elgondolkodtató.


Moizz
*
Az emberek reménykednek, nem tagadom, én is. Nem tudjuk mi van azon a másik oldalon, de nem is kívánkoznék még megtudni. Többen ezt meg azt állítják, mint a reinkarnációt is, mert olyan jó elhinni, hogy nemcsak egyszer adatik meg földi életünk. Úgy döntöttem, ha bárki ebben vagy abban hisz, nem állok le, - sem vitatkozni, - de meggyőzni sem. Ha bárkit ez vagy az boldoggá tesz, legyen boldog. S, mindenki úgy vigasztalja meg magát, hogy könnyebb legyen idősebb korában arra gondolni, hogy van visszatérés...
 
Figyeljétek meg, mi az eszköze a misztikát propagáló halandzsázóknak: igyekeznek jó hosszú szavakat használni, lehetőleg összetett szavakat, mely összetett szó alkotóelemei olyan szavak, amik manapság divatosak, de külön se érti a jelentésüket egy átlagos polgár, pláne nem szóösszetételbe belenyomorítva! Hogy jelen esetben mire gondolok? Erre, ni: KVANTUMINFORMÁCIÓ

Sőt, kvantuminformáció halmaz!

Meg tudná nekem mondani valaki, mi a frászt jelent ez?! Mert én bátran kijelentem, hogy szerintem SEMMIT! Ennek körülbelül annyi a jelentése, mint ennek: "Kiszera méra bávatag". Vagy ennek: "Súrban práznak rémeli dőzök".

Önmagában az hogy kvantum, értelmes szó, az más kérdés, hogy nem mindenki van tisztában a jelentésével. Ugyanez igaz az információra is. A kettő együtt azonban olyasmi, mintha azt mondanám: "Piros szótlanság".

Természetesen, bele lehet magyarázni hogy „egy kvantumnyi információ”, a baj az hogy még így kifejtve is ÉRTELMETLEN, mertz az információ egysége nem a kvantum, hanem a bit. Szóval az „egy kvantumnyi információ” is csak annyira értelmes szókapcsolat lenne, mintha azt mondanám hogy „másfél méter információ” vagy „fél tonna információ”. ÉRTELMETLEN HALANDZSA.

Ha a cikkíró arra gondol, hopgy kvantumok tárolják az információt, az meg olyasmi amit véletlenül se így kéne kifejtenie, mert szerinte ugye holmi „mikrotubulusoknak” van „kvantumállapotuk”, no most ez meg körülbelül olyan nagyságrendű hülyeség, mintha azt mondanám hogy a péniszemnek van kvantumállapota. Teljesen mindegy ugyanis hogy a mikrotubulus sokkal kisebb a péniszemnél, mert a kvantumhoz képest tökéletesen ugyanabban a mérettartományban van a mikrotubulus is meg a pénisz is, egyszerűen mert a kvantumjelenségek olyan parányi mérettartományban folynak, hogy ahhoz képest még egy DNS molekula is valami felmérhetetlen óriás. Szóval egy mikrotubulusnak nemigen lehet kvantumállapota, mert nem elemi rész, hanem sok ezer sőt millió atom összessége még ő is, eképp a „kvantumállapot” szó tényleg körülbelül annyira alkalmazható csak rá mint az említett testrészemre, vagy akár a Pentagon teljes épületére. Tehát ez az egész felvetés a cikkben így ahogy van nettó zagyvaság.

Tény hogy folynak mindenféle kutatások kvantumszámítógépek építésével kapcsolatban, legalábbis sokszor olvastam ilyesmikről, érdekes módon azonban kizárólag olyan hírportálokon amiknek a szavahihetősége és tudományos színvonala finoman fogalmazva és nagyon polkorrektúl megmondva is legalábbis kétes és kihívásokkal küszködő! Bár én magam se állítom hogy a kvantumjelenségeket biztosan fel ne lehetne használni számítástechnikai célokra, egyelőre az a véleményem hogy ilyen számítógép - ha elkészül egyáltalán valaha - olyan sokára lesz hogy unokáink se fogják látni. Egyelőre a dologból ami igazán biztos az az, hogy amiatt nem készült még el egy prototípus se belőle, mert ennek az egésznek az ELMÉLETE SINCS MÉG KIDOLGOZVA, ha meg nincs elmélet, mit tervezzenek meg a mérnökök?!

Ennek fényében meglepő, hogy a cikkíró efféle konkrét megállapításokra vetemedik, hogy majd épp a mikrotubulusainkban egy egész biológiai kvantumszámítógép rejtezik. Mitől olyan biztos benne, ha az egész elmélete sincs még megalkotva a kvantumokra épülő információtechnológiának?!

Szóval, ez a cikk körülbelül annyira értelmes, mintha azt mondanám, biztos hogy vannak UFO-k, és amiatt, mert ma jól megnéztem a cseresznyefámat és egy UFO se volt látható rajta. Nyilván amiatt nem, mert olyan ügyesen elbújtak. Hiszen fejlettebb a technológiájuk a mienknél, tehát el tudnak ügyesen bújni. Nem láttam meg őket, tehát elbújtak. Elbújni csak az tud aki létezik. Ha tehát az UFO elbújt, akkor létezik. Voilá, bebizonyítottam az UFO-k létezését!
 
Újabb bulvárhír - kacsa.
*
Igen, igen, lehet ezt úgy is értelmezni, hogy kacsa... De gondolj abba, hogy milyen sok ember éppen a lét és nem-lét határán toporog... S, mindazoknak, akik ott téblábolnak, azoknak vigaszt és reményt ad, hogy akiket életükben szerettek, azokat ha fizikálisan is, de hamarosan el kell, hogy hagyjanak... Ezért görcsösen ragaszkodnak ahhoz, hogy lélekben továbbra is itt maradnak. Ez elsősorban nekik, de az őket szeretőknek is vigaszt, sőt kapaszkodót ad.
Saját példámat említem meg, drága nagymamám, aki pólyás korom óta nevelt és egy ütemre dobbant a szívünk is... No igen, amikor a végső útra indult, még ő öntötte belém a lelket. Azt lelket, amit ő -hamarosan- elveszített. Ő akkor azt mondta: - Bumbikám, mindig veled maradok...
Eszemmel tudtam, hogy ez egy olyan mese, amit jó (lenne) elhinni, de akkor a HINNI szót nagyon is komolyan vettem. Nagyanyus és a saját érdekemben, hittem, sőt ma már tudom, hogy akkor igazat szólt. Azóta is érzem, hogy velem van. Igen, igen, 1978 májusa nem most volt, mégis de sokszor úgy gondolok az én drágámra, mintha még mindig velem volna. Miért? Erőt ad, erőt, reménységet akkor, ha bármi szükségem volna az ő ölelésére. Egyet mondok, a leányom 1988-ban született, császárral. A kórház igazgató-főorvosi engedélyével a fülemben volt az a fülbevaló, amit még nagymamám édesanyja az esküvőjére kapott az akkori vőlegényétől, az én dédnagyapámtól. Ez a fülbevaló végig kísérte az életünket. Mielőtt nagymamám édesanyja eltávozott, előtte pár nappal kivette a füléből és átadta a nagymamámnak, hogy viselje. Mintegy talizmánként. Nagymamám u.ezt tette. A fülbevalót én hordtam. Amikor a leányom születésekor, a császár előtt elaltattak, megkapaszkodtam mindkét fülbevalóban és nem szégyenlem, elsuttogtam, nagyanyáim segítsetek, hogy egészséges legyen a babám és szerencsésen ússzuk meg ezt a "nagy kalandot". Ezek után nyújtottam a karomat, hogy megkapjam az altatót...
Nekem akkor és ott erőt adott, az a fülbevaló, az az energia, amit az a fülbevaló közvetített. Sőt ezzel a gondolattal adtam át a leányomnak a 22. születése napján. Mondtam, hogy ez az ékszer nagyon sok rossz és jó dolgot átvészelt 3 generáción keresztül. Ez az ékszer az, ami talizmánként megóvja őt, vigyáz rá. Eszemmel persze illene tudnom, hogy ez nem így van. A dolgok és történések jönnek-mennek. A jók és a rosszak is. Mit is tudna egy fülbevaló?
El nem hiszed, de sokat! Erőt ad, maga a gondolat, a szeretet ereje - ami meg- és felállít akkor is, amikor úgy éreztük, éreztem, a porban botorkálok. Talpra állít. Ezt jelenti a hit. Most dobálhatsz rám mindenféle megjegyzéseket, miszerint idióta sőt botor elképzeléseim vannak. Bármit, de nekem mégis erőt adott. S, most mi ad erőt? Van még egy medalionom, ami szintén dédanyai örökség. Nekem mentálisan erőt és megnyugvást ad. Eszemmel kimondva -lükeség. Van amikor az érzelem túlrepül az értelmen. Ezért soha, de soha, senkit ne akarj eszére téríteni. Ha éppen ez vagy az adja bárkinek az erőt, hogy a napi gondjaival, testi v. lelki fájdalmaival megküzdjön.
Soha nem mondom azt, hogy kacsa... Egy kapaszkodó, amit nincs jogunk elvenni embertársainktól, ha megroggyant lélekkel, testtel kapaszkodnia kell bármiben. Több embernek ez nem adatott meg, s bizony lelkileg sérülten nehezebben tudnak felállni egy-egy bárminemű veszteség, vagy betegség után.
 
*
Igen, igen, lehet ezt úgy is értelmezni, hogy kacsa... De gondolj abba, hogy milyen sok ember éppen a lét és nem-lét határán toporog... S, mindazoknak, akik ott téblábolnak, azoknak vigaszt és reményt ad, hogy akiket életükben szerettek, azokat ha fizikálisan is, de hamarosan el kell, hogy hagyjanak... Ezért görcsösen ragaszkodnak ahhoz, hogy lélekben továbbra is itt maradnak. Ez elsősorban nekik, de az őket szeretőknek is vigaszt, sőt kapaszkodót ad.
Saját példámat említem meg, drága nagymamám, aki pólyás korom óta nevelt és egy ütemre dobbant a szívünk is... No igen, amikor a végső útra indult, még ő öntötte belém a lelket. Azt lelket, amit ő -hamarosan- elveszített. Ő akkor azt mondta: - Bumbikám, mindig veled maradok...
Eszemmel tudtam, hogy ez egy olyan mese, amit jó (lenne) elhinni, de akkor a HINNI szót nagyon is komolyan vettem. Nagyanyus és a saját érdekemben, hittem, sőt ma már tudom, hogy akkor igazat szólt. Azóta is érzem, hogy velem van. Igen, igen, 1978 májusa nem most volt, mégis de sokszor úgy gondolok az én drágámra, mintha még mindig velem volna. Miért? Erőt ad, erőt, reménységet akkor, ha bármi szükségem volna az ő ölelésére. Egyet mondok, a leányom 1988-ban született, császárral. A kórház igazgató-főorvosi engedélyével a fülemben volt az a fülbevaló, amit még nagymamám édesanyja az esküvőjére kapott az akkori vőlegényétől, az én dédnagyapámtól. Ez a fülbevaló végig kísérte az életünket. Mielőtt nagymamám édesanyja eltávozott, előtte pár nappal kivette a füléből és átadta a nagymamámnak, hogy viselje. Mintegy talizmánként. Nagymamám u.ezt tette. A fülbevalót én hordtam. Amikor a leányom születésekor, a császár előtt elaltattak, megkapaszkodtam mindkét fülbevalóban és nem szégyenlem, elsuttogtam, nagyanyáim segítsetek, hogy egészséges legyen a babám és szerencsésen ússzuk meg ezt a "nagy kalandot". Ezek után nyújtottam a karomat, hogy megkapjam az altatót...
Nekem akkor és ott erőt adott, az a fülbevaló, az az energia, amit az a fülbevaló közvetített. Sőt ezzel a gondolattal adtam át a leányomnak a 22. születése napján. Mondtam, hogy ez az ékszer nagyon sok rossz és jó dolgot átvészelt 3 generáción keresztül. Ez az ékszer az, ami talizmánként megóvja őt, vigyáz rá. Eszemmel persze illene tudnom, hogy ez nem így van. A dolgok és történések jönnek-mennek. A jók és a rosszak is. Mit is tudna egy fülbevaló?
El nem hiszed, de sokat! Erőt ad, maga a gondolat, a szeretet ereje - ami meg- és felállít akkor is, amikor úgy éreztük, éreztem, a porban botorkálok. Talpra állít. Ezt jelenti a hit. Most dobálhatsz rám mindenféle megjegyzéseket, miszerint idióta sőt botor elképzeléseim vannak. Bármit, de nekem mégis erőt adott. S, most mi ad erőt? Van még egy medalionom, ami szintén dédanyai örökség. Nekem mentálisan erőt és megnyugvást ad. Eszemmel kimondva -lükeség. Van amikor az érzelem túlrepül az értelmen. Ezért soha, de soha, senkit ne akarj eszére téríteni. Ha éppen ez vagy az adja bárkinek az erőt, hogy a napi gondjaival, testi v. lelki fájdalmaival megküzdjön.
Soha nem mondom azt, hogy kacsa... Egy kapaszkodó, amit nincs jogunk elvenni embertársainktól, ha megroggyant lélekkel, testtel kapaszkodnia kell bármiben. Több embernek ez nem adatott meg, s bizony lelkileg sérülten nehezebben tudnak felállni egy-egy bárminemű veszteség, vagy betegség után.
Én a hírre és nem a lélekre értettem amit írtam. A hírre, azaz hogy tudományosan bebizonyították. Az említett anatómiai képletben először is nincsenek semmiféle tubulusok. Én is szeretném hinni, hogy nem a biológiai halál az út vége, de eddig a túloldalról egy bibliai eset kivételével még senki sem tért vissza, hogy valamiféle bizonyítékkal szolgáljon. Más kérdés a halálközeli élmények egy része, amit sokféleképpen magyaráznak, és vannak olyan történetek, amikre semmilyen természettudományos magyarázat nincs. Egy ilyen, amikor a műtőasztalon klinikai halál állapotában levő ember visszatérés után arról számolt be, hogy kívülállóként, és felülről látta az életéért küzdő teamet, és egyúttal azt is látta, hogy a műtőlámpa felső részében valószínűleg a szerelő által otthagyott csavarhúzó található. Megnézték, és ott volt a csavarhúzó. Erre mondják, hogy na erre kössé' bogot!
 
Én a hírre és nem a lélekre értettem amit írtam. A hírre, azaz hogy tudományosan bebizonyították. Az említett anatómiai képletben először is nincsenek semmiféle tubulusok. Én is szeretném hinni, hogy nem a biológiai halál az út vége, de eddig a túloldalról egy bibliai eset kivételével még senki sem tért vissza, hogy valamiféle bizonyítékkal szolgáljon. Más kérdés a halálközeli élmények egy része, amit sokféleképpen magyaráznak, és vannak olyan történetek, amikre semmilyen természettudományos magyarázat nincs. Egy ilyen, amikor a műtőasztalon klinikai halál állapotában levő ember visszatérés után arról számolt be, hogy kívülállóként, és felülről látta az életéért küzdő teamet, és egyúttal azt is látta, hogy a műtőlámpa felső részében valószínűleg a szerelő által otthagyott csavarhúzó található. Megnézték, és ott volt a csavarhúzó. Erre mondják, hogy na erre kössé' bogot!
Ahogy olvastam, nincs itt semmi bebizonyítva. Vitatott egzotikus teoria, mert az ellenérv szeint, ugyan ez meglehet az egysejtűben is.
 
Gondolkodom, tehát vagyok. :)

Nem értek a fizikához, sem a metafizikához.
Jogász vagyok, valójában a jogtudomány is annyira "érthető és logikus", mint ez a cikk...
:(

Kínjukban mondtak valamit - már néhány - a tudósok, mert azt mégsem vallhatják, hogy ők lélek nélküli emberek. De ezzel is úgy vannak, mint a csakrákkal, a homeopátiával, asztrális testtel, stb. - vannak is, meg nincsenek is. Igaz is, meg nem is.... Mert, ha egy kicsit is totál elfogadnának valamilyen ezoterikus, paranormális, a modern világ képbe nem illő dolgot, akkor az egész materialista világ kép borulna. Hiszen ezek e dolgok abba nem illeszthetők!
 
Én a hírre és nem a lélekre értettem amit írtam. A hírre, azaz hogy tudományosan bebizonyították. Az említett anatómiai képletben először is nincsenek semmiféle tubulusok. Én is szeretném hinni, hogy nem a biológiai halál az út vége, de eddig a túloldalról egy bibliai eset kivételével még senki sem tért vissza, hogy valamiféle bizonyítékkal szolgáljon. Más kérdés a halálközeli élmények egy része, amit sokféleképpen magyaráznak, és vannak olyan történetek, amikre semmilyen természettudományos magyarázat nincs. Egy ilyen, amikor a műtőasztalon klinikai halál állapotában levő ember visszatérés után arról számolt be, hogy kívülállóként, és felülről látta az életéért küzdő teamet, és egyúttal azt is látta, hogy a műtőlámpa felső részében valószínűleg a szerelő által otthagyott csavarhúzó található. Megnézték, és ott volt a csavarhúzó. Erre mondják, hogy na erre kössé' bogot!

https://canadahun.com/blogbejegyzes/véletlen.13634/
 
Figyeljétek meg, mi az eszköze a misztikát propagáló halandzsázóknak: igyekeznek jó hosszú szavakat használni, lehetőleg összetett szavakat, mely összetett szó alkotóelemei olyan szavak, amik manapság divatosak, de külön se érti a jelentésüket egy átlagos polgár, pláne nem szóösszetételbe belenyomorítva! Hogy jelen esetben mire gondolok? Erre, ni: KVANTUMINFORMÁCIÓ

Sőt, kvantuminformáció halmaz!

Meg tudná nekem mondani valaki, mi a frászt jelent ez?! Mert én bátran kijelentem, hogy szerintem SEMMIT! Ennek körülbelül annyi a jelentése, mint ennek: "Kiszera méra bávatag". Vagy ennek: "Súrban práznak rémeli dőzök".

Önmagában az hogy kvantum, értelmes szó, az más kérdés, hogy nem mindenki van tisztában a jelentésével. Ugyanez igaz az információra is. A kettő együtt azonban olyasmi, mintha azt mondanám: "Piros szótlanság".

Természetesen, bele lehet magyarázni hogy „egy kvantumnyi információ”, a baj az hogy még így kifejtve is ÉRTELMETLEN, mertz az információ egysége nem a kvantum, hanem a bit. Szóval az „egy kvantumnyi információ” is csak annyira értelmes szókapcsolat lenne, mintha azt mondanám hogy „másfél méter információ” vagy „fél tonna információ”. ÉRTELMETLEN HALANDZSA.

Ha a cikkíró arra gondol, hopgy kvantumok tárolják az információt, az meg olyasmi amit véletlenül se így kéne kifejtenie, mert szerinte ugye holmi „mikrotubulusoknak” van „kvantumállapotuk”, no most ez meg körülbelül olyan nagyságrendű hülyeség, mintha azt mondanám hogy a péniszemnek van kvantumállapota. Teljesen mindegy ugyanis hogy a mikrotubulus sokkal kisebb a péniszemnél, mert a kvantumhoz képest tökéletesen ugyanabban a mérettartományban van a mikrotubulus is meg a pénisz is, egyszerűen mert a kvantumjelenségek olyan parányi mérettartományban folynak, hogy ahhoz képest még egy DNS molekula is valami felmérhetetlen óriás. Szóval egy mikrotubulusnak nemigen lehet kvantumállapota, mert nem elemi rész, hanem sok ezer sőt millió atom összessége még ő is, eképp a „kvantumállapot” szó tényleg körülbelül annyira alkalmazható csak rá mint az említett testrészemre, vagy akár a Pentagon teljes épületére. Tehát ez az egész felvetés a cikkben így ahogy van nettó zagyvaság.

Tény hogy folynak mindenféle kutatások kvantumszámítógépek építésével kapcsolatban, legalábbis sokszor olvastam ilyesmikről, érdekes módon azonban kizárólag olyan hírportálokon amiknek a szavahihetősége és tudományos színvonala finoman fogalmazva és nagyon polkorrektúl megmondva is legalábbis kétes és kihívásokkal küszködő! Bár én magam se állítom hogy a kvantumjelenségeket biztosan fel ne lehetne használni számítástechnikai célokra, egyelőre az a véleményem hogy ilyen számítógép - ha elkészül egyáltalán valaha - olyan sokára lesz hogy unokáink se fogják látni. Egyelőre a dologból ami igazán biztos az az, hogy amiatt nem készült még el egy prototípus se belőle, mert ennek az egésznek az ELMÉLETE SINCS MÉG KIDOLGOZVA, ha meg nincs elmélet, mit tervezzenek meg a mérnökök?!

Ennek fényében meglepő, hogy a cikkíró efféle konkrét megállapításokra vetemedik, hogy majd épp a mikrotubulusainkban egy egész biológiai kvantumszámítógép rejtezik. Mitől olyan biztos benne, ha az egész elmélete sincs még megalkotva a kvantumokra épülő információtechnológiának?!

Szóval, ez a cikk körülbelül annyira értelmes, mintha azt mondanám, biztos hogy vannak UFO-k, és amiatt, mert ma jól megnéztem a cseresznyefámat és egy UFO se volt látható rajta. Nyilván amiatt nem, mert olyan ügyesen elbújtak. Hiszen fejlettebb a technológiájuk a mienknél, tehát el tudnak ügyesen bújni. Nem láttam meg őket, tehát elbújtak. Elbújni csak az tud aki létezik. Ha tehát az UFO elbújt, akkor létezik. Voilá, bebizonyítottam az UFO-k létezését!

Egyfolytában a cikkírót savazod, a tudós urakról, akik az egészet kitalálták mintha megfeledkeztél volna...
 
*
Igen, igen, lehet ezt úgy is értelmezni, hogy kacsa... De gondolj abba, hogy milyen sok ember éppen a lét és nem-lét határán toporog... S, mindazoknak, akik ott téblábolnak, azoknak vigaszt és reményt ad, hogy akiket életükben szerettek, azokat ha fizikálisan is, de hamarosan el kell, hogy hagyjanak... Ezért görcsösen ragaszkodnak ahhoz, hogy lélekben továbbra is itt maradnak. Ez elsősorban nekik, de az őket szeretőknek is vigaszt, sőt kapaszkodót ad.
Saját példámat említem meg, drága nagymamám, aki pólyás korom óta nevelt és egy ütemre dobbant a szívünk is... No igen, amikor a végső útra indult, még ő öntötte belém a lelket. Azt lelket, amit ő -hamarosan- elveszített. Ő akkor azt mondta: - Bumbikám, mindig veled maradok...
Eszemmel tudtam, hogy ez egy olyan mese, amit jó (lenne) elhinni, de akkor a HINNI szót nagyon is komolyan vettem. Nagyanyus és a saját érdekemben, hittem, sőt ma már tudom, hogy akkor igazat szólt. Azóta is érzem, hogy velem van. Igen, igen, 1978 májusa nem most volt, mégis de sokszor úgy gondolok az én drágámra, mintha még mindig velem volna. Miért? Erőt ad, erőt, reménységet akkor, ha bármi szükségem volna az ő ölelésére. Egyet mondok, a leányom 1988-ban született, császárral. A kórház igazgató-főorvosi engedélyével a fülemben volt az a fülbevaló, amit még nagymamám édesanyja az esküvőjére kapott az akkori vőlegényétől, az én dédnagyapámtól. Ez a fülbevaló végig kísérte az életünket. Mielőtt nagymamám édesanyja eltávozott, előtte pár nappal kivette a füléből és átadta a nagymamámnak, hogy viselje. Mintegy talizmánként. Nagymamám u.ezt tette. A fülbevalót én hordtam. Amikor a leányom születésekor, a császár előtt elaltattak, megkapaszkodtam mindkét fülbevalóban és nem szégyenlem, elsuttogtam, nagyanyáim segítsetek, hogy egészséges legyen a babám és szerencsésen ússzuk meg ezt a "nagy kalandot". Ezek után nyújtottam a karomat, hogy megkapjam az altatót...
Nekem akkor és ott erőt adott, az a fülbevaló, az az energia, amit az a fülbevaló közvetített. Sőt ezzel a gondolattal adtam át a leányomnak a 22. születése napján. Mondtam, hogy ez az ékszer nagyon sok rossz és jó dolgot átvészelt 3 generáción keresztül. Ez az ékszer az, ami talizmánként megóvja őt, vigyáz rá. Eszemmel persze illene tudnom, hogy ez nem így van. A dolgok és történések jönnek-mennek. A jók és a rosszak is. Mit is tudna egy fülbevaló?
El nem hiszed, de sokat! Erőt ad, maga a gondolat, a szeretet ereje - ami meg- és felállít akkor is, amikor úgy éreztük, éreztem, a porban botorkálok. Talpra állít. Ezt jelenti a hit. Most dobálhatsz rám mindenféle megjegyzéseket, miszerint idióta sőt botor elképzeléseim vannak. Bármit, de nekem mégis erőt adott. S, most mi ad erőt? Van még egy medalionom, ami szintén dédanyai örökség. Nekem mentálisan erőt és megnyugvást ad. Eszemmel kimondva -lükeség. Van amikor az érzelem túlrepül az értelmen. Ezért soha, de soha, senkit ne akarj eszére téríteni. Ha éppen ez vagy az adja bárkinek az erőt, hogy a napi gondjaival, testi v. lelki fájdalmaival megküzdjön.
Soha nem mondom azt, hogy kacsa... Egy kapaszkodó, amit nincs jogunk elvenni embertársainktól, ha megroggyant lélekkel, testtel kapaszkodnia kell bármiben. Több embernek ez nem adatott meg, s bizony lelkileg sérülten nehezebben tudnak felállni egy-egy bárminemű veszteség, vagy betegség után.


Amíg nem tudjuk, hogy mi az élet, addig senki nem tud “‘butaságot” mondani.
Már pedig idáig még a közelébe sem jutott ember a megfejtésnek.

Az alábbi cikk sok mindent bizonyíthat, meg semmit.....akkor?

Amit írtál, az viszont igaz. A HIT a legfontosabb. Ha azt el akarjak venni valakitől, az nagy hiba....

http://kutatokozpont.hu/hu/bizonyitott-reinkarnacios-emlekek/
 
Amíg nem tudjuk, hogy mi az élet, addig senki nem tud “‘butaságot” mondani.
Már pedig idáig még a közelébe sem jutott ember a megfejtésnek.

Az alábbi cikk sok mindent bizonyíthat, meg semmit.....akkor?

Amit írtál, az viszont igaz. A HIT a legfontosabb. Ha azt el akarjak venni valakitől, az nagy hiba....

http://kutatokozpont.hu/hu/bizonyitott-reinkarnacios-emlekek/
*
Megköszönöm, hogy megértettél. Van amikor a lelkünket kell szeretetben megtartani, hogy a testünk ne betegedjék meg. S, ehhez hit kell. Nem okvetlenül Istenbe vetett hit, nekem nagyon is elég, hogy hiszem, sőt tudom, nagyanyusom mindig mellettem és velem van. Lükeség? Lehet, de nekem olyan jó ebben hinnem és ebből senki nem tud kibillenteni. Nem engedem. Makacsul ragaszkodom hozzá, mert én ebben találom meg a saját kapaszkodómat.
 

Hírdetőink

kmtv.ca

kmtv.ca

Friss profil üzenetek

Másik kis kedvencem !
Dittike2009 wrote on Árcs206's profile.
Szia!

Eltudnád nekünk küldeni a full blast 3 testjeit?

kÖSZÖNÖM
László Ferenc wrote on midi nyalánkság's profile.
2020 topik 160 oldal
Mészáros B. Tamás wrote on Ivan Szorokov's profile.
Szia
Valóban kihagytam a listából. Majd javítom.
Ha be tudod szkennelni a hiányzó novellát, akkor megcsinálom.
Köszönöm.
Sziasztok! Tudnátok segíteni? 7.osztály Gondolkodni jó tankönyv megoldások keresem Köszönöm előre is a segítséget. Felmérő megoldásokat találtam, tlk kellene

Statisztikák

Témák
36,992
Üzenet
4,515,040
Tagok
597,642
Legújabb tagunk
SzikBeca
Oldal tetejére