Tudomány és Spiritualítás

zsuzsanna03

Állandó Tag
Állandó Tag
Az ember és a vallások...
Ez feldolgozhatatlanul nagy téma, azaz témafolyamként kellene, lehetne ezzel foglakozni. Általában csak a téma egy szeletére jut ideje a halandónak. Így nekem is. Mondjuk az egyistenhit egyik változatára.
Az egyistenhit alapjait, őstörténetét jó lenne vita nélkűl elfogadni, de nem muszáj, ezt Anyahita "hozta" az embereknek. Anyahita egy nagyon okos és tudatos nő volt, aki ezt a hitét még tovább is adta a három kisebb fiának: Élnek, Úrnak és Vannak. A magyar ősvallás a Van által kialakított hit szerinti. Különben nem sok az eltérés a három fiu hite között.
Anyahita többezer évvel élt, Jézus előtt, aki követője volt, persze nem kortársaként.
Elkellene már dönteni végre, ha eszébe jut a nagy matadoroknak, hogy ugyan az egyistenhit "mikortól van" és "kitől van" ? Valamint, hogy honnan terjedt el, mely területről és szintén itt ekkor is a miért. A miért onnan...is érdekes.
Természetesen a valóság sokszor meghaladja a fantáziát a fenti ügyben is. Ekkor azonban negligátorok bús és nagyokos tömegei azonnal rácsapnak az ilyenirányú írásokra..
Lássuk az egyetlen írást mely Anyahitával hosszan foglalkozik, mi ír róla? Csak részben ismertetem.
Először is feladatának érezte, hogy megérkezése után -a jégkor végefelé- megszüntesse az emberevést, mely addig bizony nagyon elterjedt volt. A győztesek megették foglyaikat, vagy kiszívták agyukat...a szülök különösen a kislányaikat sokszor eladták...stb.,
Anyahita feladatának érezte, hogy az érdeknélkűli szeretet mellett az egyistenhitet is terjessze. Meg is tette.
Egy mamár eltünt nagy szigeten (miért csak az Atlantisz lehett ilyen?? Másik is volt, van bizonyítéka!) volt az Anyahita hegy. Ezen pedig a Tudományok Vára létezett, mely mai értzelemben egy nagy iskola volt. Mert valaminek az elterjesztéséhez szükséges közönség és iskola is. Templomgazdaság is létezett itt és egy nagy Arvisura Szentély. De volt itt csillagászat, megfigyelték az időjárást is..
Vagyis szerintem-a továbbiakat mellőzve- az egyistenhit Anyahitára vezethető vissza. Azóta van, mióta Ő a szigetére lépett. Ezt persze részletesebben is kilehetne fejteni...Anyahita "alapú" tehát sok nagy világvallás. Talán ez nem vitatható. Ha igen, akkoer csak tessék.
A székelyek Őt Boldogasszonyozzák, vagy Babba Máriázzák, mert Gellért püspök nem tudott mit kezdeni Anyahitával és Őt megpróbálta összemosni Máriával..Anyahita személye nagyon erősen élt a székelyeknél anno.
Az Anyahita (anya hite)hegye határos volt az Uruk törzzsel (sumérokkal), agabákkal, majákkal és a hun törzsekkel...
Anyahita egyistenhitű vallása azonban nem minden közeli népnél terjedt el sem életében, sem később.
Jézus korában Ő elfogadta ezt a hiztet, mellyet Karnakban kedzett tanulni, majd ebben a hitben az ordoszi bevatrttak iskolájában mélyedt el a tudása..hite. Ha így vizsgáljuk Jézus tetteit és rögzített mondandóját, akkor Ő érthetőbb is lesz..


**********

Az ember és a vallások...
Ez feldolgozhatatlanul nagy téma,........

Inkább úgy mondanám, hogy feldolgozatlan

Talán figyelembe kellene venni a legősibb nyomokat, amiket ma nagyképűen primitív alkotásoknak titulál a tisztelt tudós nemzedék.

Gondolok a megalitokra, dolmenekre és a többi monumentális hagyatékra, amiket a látszat ellenére elképesztő precizitással hoztak létre.

Akáhogy is nézem, ezekben az "istenek" iránt érzett akármiknek nyomát se látni, mind a csillagászattal hozható összefüggésbe.

A Földön elméletileg évmilliók óta van élet.
Tegyük fel, hogy volt egy primitív ősünk (is), amit a régészet úgy-ahogy bizonyított.

Aztán egyik napról a másikra elkezdenek különös építményeket alkotni, még különösebb /máig megfejtetlen/ jelekkel ellátni.

Ezek, hogy úgy mondjam majd egyidőben jelentek meg a Föld különböző részein.
Lényegében azonos, csak részleteiben eltérő kúltúrákat kialakítva.
Ezeknél szintén a leghalványabb nyoma sincs annak, hogy valami kultikus maszlag lenne a az indíték az építésükre.
Nem templomok, nem kegyhelyek, nem temetkezési helyek.
Talán a valódi rendeltetését kellene végre megfejtenünk.

Elég sok bizonyíték van arra, hogy ezek a hirtelen megjelent valakik nem igazán a Föld szülöttei lehettek.
Talán történhetett valami katasztrófa, ami arra késztette őket, hogy a Földet válasszák átmeneti "szállásként".

Találhattak valami kezdetleges életformát, és talán az ő közreműködésük folytán jöhetett létre az "értelmes" emberi faj.

Eltűnésük ( távozás, kihalás, beolvadás?) után a későbbi nemzedékeknél "ősi emlékezet" formájában maradtak fenn emlékeik.

Soha nem említettek "isten" nevet, csak tanítót, vagy olyat, aki az "égből jött és sokat tudott".

Hogy aztán ezt hogy alakította át és forgatta ki a későbbi sok-sok nemzedék, az egy más téma.
 
Oldal tetejére