Tudomány - Fizika - Csillagászat

damagedealer

Állandó Tag
Állandó Tag
Canadahun will not allow the display of content protected by copyright law, unless they have the necessary legal rights to display or direct traffic to that content.

A canadahun nem fogja engedni, bemutatni, vagy megtalalashoz iranyitast adni olyan tartalmu anyagot ami a copyright altal vedett,
csak ekkor ha van szukseges legalis engedely van ra.Minden ami Fizika - Asztrofizika- Kozmológia - Kvantumfizika - Részecskefizika - Statikus fizika - Termodinamika
 
Utoljára módosítva a moderátor által:

damagedealer

Állandó Tag
Állandó Tag
Az idő születése - John Gribbin

709015_3.jpg


" ... 1997 közepén sikerült az áttörés. A HST adatait felhasználva sikerült bebizonyítani, hogy a világegyetem valóban öregebb, mint a benne található csillagok. Az idő születése a hamis nyomok és zsákutcák félhomályos útvesztőjében az igazság felé araszolás hiteles története, amelyet az a ragyogó tehetségű tudományos író beszél el, aki kutató csillagászként maga is részese volt a döntő ütközetnek."

epup
 

Csatolások

 • Az ido szuletese - John Gribbin.zip
  252.8 KB · Olvasás: 4,644

damagedealer

Állandó Tag
Állandó Tag
Schrödinger macskája - Schrödinger kiscicái - John Gribbin

708997_3.jpg
616990_3.jpg


Schrödinger macskája - Kvantumfizika és valóság

A Schrödinger macskája ismerteti a kvantummechanika teljes történetét, a bármely kitalációnál különösebb igazságot. John Gribbin lépésről lépésre vezeti be az olvasót ebbe az egyre bizarrabb és lebilincselőbb világba, cserébe csak annyit kér, hogy nyitott elmével figyeljünk rá. Bemutatja azokat a tudósokat, akinek a kvantummechanika kifejlődését köszönhetjük. Szemügyre veszi az atomokat, a sugárzást, az időutazást, a Világegyetem születését, a szupravezetőket és magát az életet. Ebben a gyönyörűségekkel, rejtelmekkel és meglepetésekkel teli világban keresi Schrödinger macskáját - a kvantumok valóságát - miközben minden olvasó világosan megérti napjaink legfontosabb kutatási területét - a kvantummechanikát.

Schrödinger kiscicái és a valóság keresése

Igaz-e az, hogy egy fényrészecske két helyen is lehet egyszerre? Képes-e egy atom valóságosan egyidejűleg két különböző úton végigmenni? Megállhat-e az idő? Ebben a lebilincselően érdekes könyvben John Gribbin, a népszerű ismeretterjesztő író a kvantumvilág rejtelmeit veszi szemügyre. A címben szereplő "kiscicák" Schrödinger híresen határozatlan macskájának a kölykei. A szerző gondolatban elviszi őket a Világegyetem átellenes végeire - kalandjaikon keresztül teszi szemléletessé a modern kvantummechanika zavarba ejtő paradoxonait. Gribbin elkalauzolja az olvasót az új tudományterület meghökkentő lehetőségeinek világába, így például megismerkedhetünk a feltörhetetlen "kvantumkóddal" és a Star Trek típusú teleprotációs géppel.

epub
 

Csatolások

 • Schrodinger kiscicai es a valosag kerese - John Gribbin.zip
  442.5 KB · Olvasás: 1,275
 • Schrodinger macskaja - John Gribbin.zip
  846.7 KB · Olvasás: 1,432

damagedealer

Állandó Tag
Állandó Tag
A lehetetlen fizikája - Michio Kaku

824627_3.jpg


A lehetetlenek világának lebilincselően izgalmas tudományos felderítése - a halálsugaraktól és az erőterektől a láthatatlanná tevő köpönyegig. A szerző kifejti, mennyire válhatnak elérhetővé ezek a technológiák a következő évtizedekben vagy évezredekben. Száz évvel ezelőtt a tudósok azt mondták volna, hogy a lézer, a televízió és az atombomba kívül esik a fizikailag lehetséges dolgok világán. A lehetetlen fizikája című könyvében a tekintélyes fizikus, Michio Kaku megvizsgálja, milyen mértékig válhatnak a jövőben hétköznapi valósággá a tudományos-fantasztikus irodalomból ismert módszerek és eszközök, amelyeket ma még egyformán lehetetlennek tartunk. Kaku a sci-fi világából indul ki, hogy a teleportációtól a telekinézisig szemügyre vegye a fizika ma ismert törvényeinek az alapjait - és korlátait. Lenyűgöző és gondolatébresztő beszámolójában elmagyarázza: Miként lehet képes az optika és az elektromágnesség (az elektrodinamika) tudománya a fénnyel körbekerültetni egy tárgyat, ahogy a patak körülfolyja a sziklát, és ezáltal a "folyás irányában'" elhelyezkedő megfigyelő számára láthatatlanná tenni a tárgyat. Hogyan lehet a torlósugár-hajtóműves rakétákkal, napvitorlásokkal, antianyaggal működő hajtóművekkel vagy nanorakétákkal eljutni a közeli csillagokig. Miként válhat egyszer majd lehetségessé - az MRI, a számítógépek, a szupravezetés és a nanotechnológia lehetőségeit kihasználva - az egykor áltudománynak tartott telepátia és pszichokinézis. Miért összeegyeztethető az időgép a kvantumfizika ismert törvényeivel, noha csak egy hihetetlenül fejlett civilizáció lehetne képes egy ilyen berendezést megépíteni.

epub, mobi
 

Csatolások

 • A lehetetlen fizikaja (4468).zip
  932.4 KB · Olvasás: 1,282

damagedealer

Állandó Tag
Állandó Tag
Az elegans univerzum - Brian Greene

709013_3.jpg


Ami Einsteinnek nem sikerült - olyan elméletet találni, mely a természet erőit egyetlen, mindent magában foglaló egységes rendszerbe szervezi - azt Brian Greene könyvének "főhőse", a szuperhúrelmélet képes megmagyarázni. Az elegáns univerzum képzeletbeli űrutasok, a vidám park körforgása, locsolócsövön élő hangyák világa segítségével próbálja megmagyarázni a kozmosz megértésében az elmúlt tíz évben bekövetkezett lélegzetelállító fejlemények jelentős részét. A szerző megvilágítja a modern fizika néhány olyan alapvető fejezetét, mint a speciális relativitáselmélet, általános relativitáselmélet stb., miközben átad valamit a kutatók által sokáig keresett egyesített elmélet iránti lelkesedéséből. A szuperhúrelmélet egyesíti a kis és nagy kiterjedések fizikáját, a kozmosz legtávolabbi zugát jellemző és az anyag legkisebb morzsáját uraló törvényeket. A tér és az idő hagyományos dimenzióin túl féltárul egy mikroszkopikus rezgő húrok alkotta 11 dimenziós univerzum, amelyben a tér szövedéke télhasadhat, majd újra betöltozódhat.A korszerű kutatások álláspontjának tükrében Brian Greene a Világegyetem törvényszerűségeit firtatja, azt, hogy ezek hogyan változtatják meg a kozmoszról kialakut hagyományos képünket, és hogy milyen kihívásokkal szembesülünk a végső elmélet kidolgozásakor.

epub
 

Csatolások

 • Az elegans univerzum - Brian Greene.zip
  2.8 MB · Olvasás: 1,684

damagedealer

Állandó Tag
Állandó Tag
Párhuzamos világok - Michio Kaku

744357_3.jpg


Haldoklik az Univerzumunk? Létezhetnek más univerzumok is? A Párhuzamos világokban a világhírű fizikus és bestselleríró a kozmológia és az M-elmélet lenyűgöző világába repíti az olvasót, és az Univerzum végső sorsát tárgyalja. Első fizikai témájú könyvében, a Hipertérben, Michio Kaku annak a rendkívüli fejlődésnek a leírásával indít, amely az utóbbi évtizedben a tudósokat az Univerzum születéséről és végső sorsáról alkotott elképzelések újragondolására kényszerítette. Kaku szemében a fizika aranykorában elünk, mivel a W'MAP és GOBE műholdak, továbbá a Hubble-űrtávcső által tett új felfedezések a "gyermekkorú" Univerzum kepeit tarjak elénk. Amint a csillagászok a W'MAP műholdról érkező adatok özönén átverekszik magukat, egy új kozmológiai kép tarul elénk. Az Univerzum születéséről alkotott máig legelfogadottabb elmélet a felfúvódó Univerzum elmelete. Ezen elmelet szerint az Univerzum a buborék-univerzumok végtelen tengerében lebegő buborékok egyike, talán csak egy a multiverzumban helyet foglaló sok-sok univerzum közül és új univerzumok állandóan keletkeznek. Egy párhuzamos univerzum csupán csak milliméterekre heverhet a mienktől. A húrelmélet és a párhuzamos univerzumok elképzelése sokáig a misztikum, a sarlatánok és a bolondok területe volt. Mara az elméleti fizikusok messzemenőleg elfogadjak a húr-elméletet és annak legutóbbi változatát, az M-elméletet mint az egyetlen olyan elméletet, amely - ha helyesnek bizonyul - az Univerzum négy alapvető erőfajtáját egyszerű és elegáns úton újraegyesítheti, és megadhatja a választ arra a kérdésre, hogy mi történt az Ősrobbanás előtt.

pdf
 

Csatolások

 • Parhuzamos vilagok - Michio Kaku.pdf
  1.8 MB · Olvasás: 4,147

damagedealer

Állandó Tag
Állandó Tag
Hipertér - Michio Kaku

616981_3.jpg


Léteznek-e további dimenziók? Lehetséges-e az időutazás? Meg tudjuk-e változtatni a múltat? Vannak-e átjárók párhuzamos univerzumokba? A tudósok egykor puszta spekulációnak tartották a fenti, valamennyiünket foglalkoztató kérdéseket. Az idők során azonban a helyzet változott: ma már ezek a kérdések állnak az utóbbi idők egyik legpezsgőbb kutatási területének középpontjában. Michio Kaku e könyvben a modern fizika legizgalmasabb (és talán legfurcsább) fejezetébe, a tizedik dimenzió, az időhurkok, a fekete lyukak és a párhuzamos univerzumok világába vezeti be az olvasót.

pdf
 

Csatolások

 • Hiperter - Michio Kaku.pdf
  8.6 MB · Olvasás: 4,110

damagedealer

Állandó Tag
Állandó Tag
Milliárdok és milliárdok - Broca agya - Carl Sagan

709000_3.jpg
616906_3.jpg


Milliárdok és milliárdok

A csillagász Carl Sagan, a világ legismertebb tudományos írója, Pulitzer-díjas, és számos ismeretterjesztő bestseller szerzője ezúttal utolsó, gondolatébresztő és provokatív tanulmánygyűjteményét adja közre.
Az írások témája széles skálát ölel fel, a sakkjáték keletkezésétől a marsbeli élet problémáján és a globális felmelegedésen keresztül az abortuszról folyó vitáig. Sagan utolsó könyve a természettudományokban, a matematikában és az űrkutatásban szerzett ismereteinket a mindennapokra alkalmazza. Emellett napjaink legellentmondásosabb kérdései közül is érint néhányat, és segít felfogni a minket körülvevő világot, amint az a közelgő új évezred kihívásaival készül szembenézni. Ráadásként az utolsó tanulmányban különleges bepillantást nyerünk Sagan gondolatainak legmélyébe, hiszen ezt akkor írta, amikor már tisztában volt saját halála közeledtével.

Broca agya

Mi köze van a XlX. századi francia orvos, Paul Broca formalinban megőrzött agyának a bolygókutatás aranykorához? Mi köze van egy sókristálynak a Földön kívüli értelem kutatásához? Mi köze van a spiritiszta szeánszoknak Robert Goddard rakétakísérleteihez?
Látszólag semmi, Carl Sagan számára azonban a világ szerves egészet alkot, ezért az olvasó is hamar rádöbben: minden mindennel összefügg.
A tanulmánygyűjtemény központi gondolata az áltudományok elleni okos fellépés. A legképtelenebb ostobaságokat sem intézi el puszta kézlegyintéssel. Sagan leleplezi az egyszerű szélhámosokat, okosan és meggyőzően érvel, ha valaki a tudományban való járatlansága okán téveszmék rabjává válik és azokat hirdeti, ugyanakkor azonban rámutat azokra a különös jelenségekre is, amelyek érdemesek a természettudományok kitüntető figyelmére.
Egyik korabeli méltatója szerint: Tornádóként viharzik át a fejemen, miközben öröm és kérdések maradnak a nyomában. Másik kritikusa szerint viszont - akárcsak többi népszerűsítő írása - ez a könyve is: Világos, szórakoztató és helyenként mégis mély. A szerző olyasmit tesz, amit rajta kívül csak nagyon kevés tekintélyes tudós képes vagy mer megtenni - átadja a tudományt a népnek. A Broca agya csodálatos ajándék.
Carl Sagan neve jól ismert a hazai olvasók számára is. Utolsó írásait sorozatunkban, Milliárdok és milliárdok címen adtuk közre. A Broca agya ennek szellemi előfutára. Az írások abból az időből származnak, amikor a tudománynépszerűsítő pályája csúcsán álló szerző tévénézők milliárdjainak otthonába vitte el a Kozmoszt, miközben az idegen értelmes lényeknek elküldte a Föld üzenetét.


epub
 

Csatolások

 • Broca agya - Carl Sagan.zip
  488.6 KB · Olvasás: 982
 • Milliardok es milliardok - Carl Sagan.zip
  457.3 KB · Olvasás: 975

most

Állandó Tag
Állandó Tag
nagyon köszönöm ezek valóban a tudomány gyöngyszemei

Dávid Gyula előadások
HTML:
http://www.atomcsill.elte.hu/dgy_at_Polaris.inc.html#p5
személyes kedvencem e nagyszerű oktató aki nem kevesebbre vállalkozik
mint h közérthetővé tegye a tudományt mélyebb matematikai ismeret nélkül... akár Carl Sagan... ök tudják h a tudomány is mint az összes szellemi termék mindannyiunk kincse
 

damagedealer

Állandó Tag
Állandó Tag
Paul Davies

673672_3.jpg
images.jpg
673093_3.jpg


Az ötödik csoda

Az élet eredete egyike a tudomány legérdekesebb és még megválaszolatlan kérdéseinek.
Az élet csupán egy kémiai baleset eredménye, ami egyedülálló az Univerzumban? Vagy éppen ellenkezőleg, mélyen bele van vésve a természet törvényeibe, és fel is bukkan ott, ahol a körülmények kedvezőek?
Paul Davies, a világszerte elismert tudós és több népszerű könyv szerzője ebben a művében a legújabb biogeneziselméleteket veszi sorra. A csak nemrég felfedezett, a Föld forró mélységeiben tanyázó "élő kövületek" és baktériumok lehetséges nyomai egy Marsról származó meteoritban alaposan felforgatták az eddigi nézeteket a legkorábbi élő szervezetekről. Az egyre gyarapodó bizonyítékok amellett szólnak, hogy az élet valahol mélyen a felszín alatt, korábban elviselhetetlennek tartott körülmények közepette született, és sziklákba zártan akár utazhatott is a Föld és Mars között, vagy talán bárhová a világűrön át.
De még ha a legextrémebb környezetben is, hogyan jöhetett létre az élet az élettelen anyagból? Davies a legtöbb tudóssal szemben azt állítja, hogy a döntő lépést nem a kémiában, hanem az első információfeldolgozó rendszerekben kell keresnünk.

Az utolsó három perc
PAUL DAVIES, a University of Adelaide Templeton díjas természetfilozófia professzora a Világegyetem utolsó három percének lehetséges történetével foglalkozik. Ki ne lenne kíváncsi arra, milyen sors vár a kozmikus méretekhez képest parányi bolygóra, a Földre? A történet vége is robbanásszerűen heves lesz? A Nagy Bumm a Nagy Reccsel fejeződik be? Lehet, hogy a Halál a Teremtés ára? De lesz-e egyáltalán vége a világnak? Az emberiségnek vagy leszármazottainak - akár hús-vér élőlények, akár robotok - egyszer szembe kell nézniük az Apokalipszissel, vagy van remény a túlélésre egészen az örökkévalóságig?

Egyedul vagyunk a világegyetemben?
PAUL DAVIES legújabb könyvének címében az emberiséget több mint kétezer éve izgató kérdés fogalmazódik meg. "Aligha kétséges, hogy ha akár csak egyetlen mikróbát sikerülne találnunk, amelyről hitelt érdemlően bizonyítható, hogy a földi élettől függetlenül fejlődött ki, akkor ez a felfedezés csakis kopernikuszi vagy darwini forradalomhoz lenne hasonlítható" - állítja a szerző. "Ez lenne minden idők legjelentősebb tudományos felfedezése."

"Amerikai tudósok egy csoportja olyan bizonyítékokra bukkant, amelyek azt tanúsítják, hogy több milliárd évvel ezelőtt - primitív egysejtűek alakjában - kialakulhattak az élet első formái a Marson. A kutatók a mikroszkópikus nagyságú organizmusok maradványait annak a meteoritnak a felszínén fedezték fel, amelyet 1984-ben találtak a déli sarkvidéken." (MTI, 1996. augusztus 8.)

PAUL DAVIES szenzációs könyve arról szól, miként formálhatja át egy effajta felfedezés az önmagunkról és a Világegyetemről alkotott képet, s milyen hatással lehet a tudományra, filozófiára és vallásra.
Csoda, véletlen vagy a fizika és kémia törvényszerűségeinek következménye az élet megjelenése a Földön? Milyen érvek szólnak a hasonmás lények létezése mellett? Vajon van-e esélyünk egy nálunk sokkal fejlettebb civilizáció által küldött üzenet fogadására és megfejtésére?
Az EGYEDÜL VAGYUNK A VILÁGEGYETEMBEN? arról győzi meg az olvasót, hogy a tudomány a tudományos-fantasztikumnál is fantasztikusabb szellemi kalandozást kínál.
 

Csatolások

 • Az utolso harom perc - Paul Davies.zip
  224.8 KB · Olvasás: 855
 • Az otodik csoda - Paul Davies.zip
  385.4 KB · Olvasás: 869
 • Egyedul vagyunk a vilagegyetemben_ - Paul Davies.zip
  190.2 KB · Olvasás: 889

siral

Állandó Tag
Állandó Tag
Teremtés - P. W. Atkins.doc


Ez a könyv a természetről szól, és a mindenség eredetéről, de nem a csillagászattal vagy a részecskékkel foglalkozó írások számát kívánja csupán szaporítani. Mára lehetővé vált, hogy tudományos értelmezést nyerjen a világegyetem szemléletének néhány alapvető kérdése - így a kezdet, az idő és a tudat természete. Elsősorban ezeket vizsgálom, hiszen végül is ezek a kérdések a legérdekesebbek.
 

Csatolások

 • Teremtés - P. W. Atkins.doc
  462.5 KB · Olvasás: 793

siral

Állandó Tag
Állandó Tag
A vörös határ - Timothy Ferris.pdf

Valamennyien ugyanabban az egyszobás házban lakunk: a világban, amelynek mennyezete a csillagos
ég, és úgy suhanunk az űrben, hogy nem hagyunk nyomot.
JOHN MUIR
Annyi idő alatt, amennyi e mondat elolvasásához szükséges, a Föld 300 kilométert halad Nap körüli
pályáján, a Nap mintegy 5000 kilométert tesz meg a Tejútrendszer forgása miatt, és a Tejútnak a Hydra
csillagképben található galaxishalmaztól való távolsága körülbelül 600 ezer kilométerrel növekszik amiatt,
hogy a Világmindenség tágul.
Ki képes felfogni, mi is egymillió fényév vagy milliárd csillag?
 

Csatolások

 • A vörös határ - Timothy Ferris.pdf
  1.3 MB · Olvasás: 929

siral

Állandó Tag
Állandó Tag
A Világmindenség - Timothy Ferris.doc
borító.jpg

A világegyetem, melyben élünk, éppúgy változik, mint róla alkotott fogalmaink. Őseink elképzelése szerint a világmindenség kicsi, állandó és középpontja a Föld. A huszadik század közepére ráébredtünk, hogy egy táguló világegyetemben sodródunk, amely oly nagy, hogy a pereméről jövő fény több mint kétszer annyi idő alatt éri el távcsöveinket, mint amennyi a Föld életkora. Ha a jövőbe nézünk, egy olyan kozmológiát látunk körvonalazódni, amelyben világegyetemünk még nagyobbnak látszik, és csupán egyike a számos egymástól független világegyetemnek.
 

Csatolások

 • A Világmindenség - Timothy Ferris.doc
  2.4 MB · Olvasás: 921
 • borító.jpg
  borító.jpg
  129.6 KB · Olvasás: 209

siral

Állandó Tag
Állandó Tag
Relativitás és Kozmológia - William J. Kaufmann.doc
borító.jpg

A csillagászat és az asztrofizika jelenlegi gyors fejlődésének sajnálatos mellékterméke, hogy gyakran nehéz vele lépést tartani. Alig múlik el hónap valami alapvető fontosságú új felfedezés bejelentése nélkül. Míg a hivatásos csillagásznak egyszerűen csak kissé keményebben kell dolgoznia, hogy megőrizze tájékozottságát, a nem szakemberek vagy a csillagászhallgatók gyakran lemaradnak.
Ez a könyv éppen azért készült, hogy az érdeklődő közönséghez, az amatőr csillagászokhoz és a csillagászhallgatókhoz közel hozza az újabb kutatások, elsősorban az általános relativitás számos egzotikus és vonzó oldalát. Segít áthidalni az űrt a divatos folyóiratok, valamint az alap- és felsőszintű csillagászati tanfolyamokon használatos jellegzetes tankönyvek között.
 

Csatolások

 • Relativitás és Kozmológia - William J. Kaufmann.doc
  3.9 MB · Olvasás: 934
 • borító.jpg
  borító.jpg
  158.5 KB · Olvasás: 197

siral

Állandó Tag
Állandó Tag
E​
bben az előadássorozatban az kísérlem meg felvázolni, hogy mit gondolunk a világegyetem történetéről a Nagy Bummtól a fekete lyukakig. Az első előadásban felelevenítem a világegyetemről alkotott eddigi képeket, valamint azt, hogy miként jutottunk el a mai elképzelésekig. Talán a világegyetem történetének is nevezhetnénk ezt a részt. A második előadásban arra világítok rá, hogyan vezet a tömegvonzás akár newtoni, akár einsteini elmélete arra a következtetésre, hogy a világegyetem nem lehet statikus. Ebből viszont az következik, hogy olyan tíz-húszmilliárd éve1 a világegyetem sűrűsége végtelen nagy volt. Ezt h
ívjuk Nagy Bummnak, Big Bang), és ez lehetett a világegyetem születése.

borító.jpg

A Mindenség elmélete - Stephen W. Hawking.doc
 

Csatolások

 • borító.jpg
  borító.jpg
  145.7 KB · Olvasás: 214
 • A Mindenség elmélete - Stephen W. Hawking.doc
  429.5 KB · Olvasás: 995

siral

Állandó Tag
Állandó Tag
1988-ban, amikor Az idő rövid története először megjelent, úgy
tűnt, mintha a mindenség végső elmélete már csak karnyújtásnyi
távolságra lenne. Miként változott azóta a helyzet? Közelebb
jutottunk-e legalább valamicskével kitűzött célunkhoz?

borító.jpg
A világegyetem dióhélyban - Stephen W. Hawking.pdf
 

Csatolások

 • borító.jpg
  borító.jpg
  135.3 KB · Olvasás: 189
 • A világegyetem dióhélyban - Stephen W. Hawking.pdf
  8.8 MB · Olvasás: 1,092

siral

Állandó Tag
Állandó Tag
A könyvünkben megörökített vita Roger Penrose és Stephen Hawking között az 1994-ben a Cambridge Egyetem „Isaac Newton” Matematikai Tudományok Intézetében tartott hat hónapos program csúcspontja volt. Bemutatjuk a Világegyetem természetére vonatkozó legalapvetőbb elképzelések némelyikéről folytatott mélyenszántó elemzést. Mondanunk sem kell, még korántsem értünk az út végére; még most is további érvelést igénylő bizonytalanságokkal és ellentmondásokkal találkozunk.
borító.jpg
A Tér és az Idő természete - Hawking-Penrose.doc
 

Csatolások

 • A Tér és az Idő természete - Hawking-Penrose.doc
  7.1 MB · Olvasás: 1,088
 • borító.jpg
  borító.jpg
  148.1 KB · Olvasás: 202

siral

Állandó Tag
Állandó Tag
Kulin György: A Távcső Világa

Hatalmas mérete miatt tömörítve, formátuma jpg.
 

Csatolások

 • 1.zip
  14.5 MB · Olvasás: 234
 • 2.zip
  16.8 MB · Olvasás: 195
 • 3.zip
  14.7 MB · Olvasás: 194
 • 4.zip
  17.6 MB · Olvasás: 187
 • 5.zip
  17.1 MB · Olvasás: 192
 • 6.zip
  15.6 MB · Olvasás: 195
 • 7.zip
  13.2 MB · Olvasás: 201
 • 8.zip
  15.7 MB · Olvasás: 191
 • 9.zip
  17.4 MB · Olvasás: 196
 • 10.zip
  18.4 MB · Olvasás: 189
 • 11.zip
  16.9 MB · Olvasás: 185
 • 12.zip
  17.5 MB · Olvasás: 198
 • 13.zip
  13.6 MB · Olvasás: 185
 • 14.zip
  14.5 MB · Olvasás: 192
 • 15.zip
  14.2 MB · Olvasás: 189
 • 16.zip
  13.6 MB · Olvasás: 180
 • 17.zip
  15.8 MB · Olvasás: 194
 • 18.zip
  15.3 MB · Olvasás: 185
 • 19.zip
  11.6 MB · Olvasás: 185
 • 20.zip
  12.8 MB · Olvasás: 193
 • 21.zip
  17.5 MB · Olvasás: 195

siral

Állandó Tag
Állandó Tag
Mizser Attila: Amatőrcsilagászok kézikönyve
Tömörített jpg formátum.
 

Csatolások

 • borító.jpg
  borító.jpg
  905.4 KB · Olvasás: 270
 • 1.zip
  12.1 MB · Olvasás: 209
 • 2.zip
  15 MB · Olvasás: 179
 • 3.zip
  14 MB · Olvasás: 179
 • 4.zip
  15.7 MB · Olvasás: 177
 • 5.zip
  16.1 MB · Olvasás: 207
 • 6.zip
  15.7 MB · Olvasás: 190
 • 7.zip
  15.1 MB · Olvasás: 192
 • 8.zip
  15.2 MB · Olvasás: 190
 • 9.zip
  15 MB · Olvasás: 185
 • 10.zip
  14.7 MB · Olvasás: 225
 • 11.zip
  14.5 MB · Olvasás: 234
 • 12.zip
  14.2 MB · Olvasás: 288
 • 13.zip
  13.5 MB · Olvasás: 220
 • 14.zip
  14.6 MB · Olvasás: 233
 • 15.zip
  13.2 MB · Olvasás: 213
 • 16.zip
  15.4 MB · Olvasás: 218
 • 17.zip
  13.5 MB · Olvasás: 212
 • 18.zip
  12.1 MB · Olvasás: 184
 • 19.zip
  7.7 MB · Olvasás: 206
Oldal tetejére