Tudomány - Fizika - Csillagászat

kopaszember

Állandó Tag
Állandó Tag

Csatolások

 • Baranyi-Karoly-Fizika-3.pdf
  10.2 MB · Olvasás: 57

keresztúr

Állandó Tag
Állandó Tag
Neil deGrasse Tyson

Ha felfal egy fekete lyuk​

és egyéb kozmikus komplikációk
1617870044795.png
A Kozmosz: Történetek a világegyetemről című ismeretterjesztő sorozat nézői már ismerik Neil deGrasse Tyson tehetségét, mely segítségével érthetően és lelkesen képes megismertetni a világegyetem rejtélyeit a nagyközönséggel. Ebben a könyvben a szerző több mint negyvenet válogatott össze korábbi írásaiból, melyek számos érdekes témát dolgoznak fel. Megtudhatjuk például, hogy Hollywood hogyan próbálja minél élethűbb módon visszaadni az éjszakai égbolt látványát, de arról is szó esik, mit tapasztalnánk egy fekete lyuk belsejében. Tyson Amerika legnépszerűbb asztrofizikusaként tanári módon önti közérthető formába az asztrofizika bonyolult témáit, közben pedig óhatatlanul is átadja olvasóinak a világegyetem iránt érzett rajongását
 

Csatolások

 • Ha felfal egy fekete lyuk - Neil Degrasse Tyson.rar
  479.8 KB · Olvasás: 75

keresztúr

Állandó Tag
Állandó Tag

Mi a baj a gravitációval?​

Panek, Richard
1619098857329.png
Mi a gravitáció? Senki sem tudja – és szinte senki sem tudja, hogy senki sem tudja. A modern tudomány egyik legnagyobb talánya, hogy hogyan lehet valami, ami ennyire áthat mindent ugyanakkor ennyire titokzatos, és miként lehetséges, hogy ezt a rejtélyt a fizikán kívül egyáltalán fel sem ismerik. Ahogy Richard Panek díjnyertes szerző ebben az úttörő jelentőségű könyvében bemutatja, a gravitáció az a „döglött akta”, amelynek megoldásához közelebb vagyunk, mint eddig bármikor – és amelynek nyomozása már eddig is temérdek ismeretet tárt fel a kozmoszról és magáról az emberiségről.
A Mi a baj a gravitációval? részben tudományos detektívtörténet, részben metafizikai lubickolás, de főképp revelatív írás: ennek a mindenütt jelen lévő, de megfoghatatlan erőnek az első, részletekbe menő, megközelíthető tanulmánya. Panek könyve rávilágít arra, hogy a gravitáció és a megértéséért tett törekvéseink nemcsak az általunk belakott világot alakították, hanem a testünket, a szellemünket és a kultúránkat is. Hatását mindenütt felfedezhetjük a legősibb meséktől a modern bútorokig, a dantei pokoltól Stan és Pan fenékre eséséig, a két lábon járástól a fekete lyukakig. Ahogy egyre közeledünk annak felderítéséhez, hogy mi is az igazság a gravitáció körül, fel kell készülnünk arra, hogy olyannak ismerjük meg univerzumunkat és saját magunkat, amilyennek azelőtt még sosem.
 

Csatolások

 • panek_richard__mi_a_baj_a_gravitacioval_.rar
  344.6 KB · Olvasás: 71

keresztúr

Állandó Tag
Állandó Tag
Sabine Hossenfelder

Fizikusok útvesztőben​

Hogyan csábít tévutakra a matematikai szépség
1619187325311.png
A fizikusok majdnem száz éven keresztül szinte Szentírásnak tekintették John Keats szavait: „a szépség igazság”. Meggyőződésük, hogy a legjobb elméletek szépek, természetesek és elegánsak. Ez az elvárás dönti el, melyik elmélet lesz népszerű, és melyik kerül papírkosárba. Csakhogy sajnos éppen ez az oka annak, hogy a fizikában több mint négy évtizede nem történt jelentős elméleti áttörés.
Fizikusok útvesztőben című könyvében Sabine Hossenfelder kifejti, hogy a szépségre irányuló modern törekvés elfedi előlünk természeti világunk valóságos természetét. A kutatók elképesztő elméleteket állítanak fel, új részecskék tucatjainak létezését sejtik, ezekből azonban szinte semmit sem igazoltak megfigyelések – mi több, közülük sokat ellenőrizni sem lehetséges. A szépség hajszolása az egész tudományágat zsákutcába vezette.

Hossenfelder arra figyelmeztet, hogy a tudósok csak akkor fedezhetik fel az univerzum igazságait, ha elfogadják, hogy azok akár zűrösek és bonyolultak is lehetnek.
Sabine Hossenfelder (1976) német elméleti fizikus, a Frankfurt Institute for Advanced Studies kutatója, a Backreaction című közkedvelt fizikai blog szerzője. Rendszeresen publikál többek közt a New Scientist, a Scientific American és a The New York Times hasábjain. Heidelbergben él.
 

Csatolások

 • hossenfelder_sabine__fizikusok_utvesztoben.rar
  666.5 KB · Olvasás: 54

keresztúr

Állandó Tag
Állandó Tag
Yvonne Hofstetter

Láthatatlan háború​

avagy miképpen fenyegeti a digitalizáció a világ biztonságát és stabilitását
1619187632981.png
Láthatatlan háború - avagy miképpen fenyegeti a digitalizáció a világ biztonságát és stabilitását

Yvonne Hofstetter, a mesterséges intelligencia szakértője, minden politika iránt érdeklődőnek megmutatja, hogyan ássa alá a digitalizáció a korábban stabil hatalmi viszonyokat, hogyan szítja az újabb fegyverkezéstől való félelmet és teszi a világ történéseit kiszámíthatatlanná. A 21. században a biztonság rendkívül veszélyeztetett, a béke pedig, amiben élünk, törékeny. A digitális forradalom stratégiai kihasználása lehetővé teszi ugyanis a világ geopolitikai újrarendezését: az Amerikai Egyesült Államok, Oroszország és Kína egymással harcol a dominanciáért, Európa pedig keresi a nagyhatalmak között a szerepét. Régen a védelmen alapult az államok közötti stratégiai egyensúly, ma azonban az offenzíva kerül előtérbe. Egy hálózati kapcsolatokba rendeződött világban megsemmisítő fegyverré válik a kód. Segítségével érzékeny adatok kémlelhetők ki, kritikus infrastruktúrák szabotálhatók el, a lakosságot pedig kamuhírekkel lehet hergelni - anélkül, hogy hivatalos hadüzenet történt volna. A szerző az eseményeket és a világpolitikát masszívan befolyásoló konkrét példákkal illusztrálja a fenyegető helyzetet.
 

Csatolások

 • hofstetter_yvonne__lathatatlan_haboru.rar
  1 MB · Olvasás: 54
Carlo Rovelli
A valóság nem olyan, amilyennek látjuk
covers_572201.jpg

A Hét rövid fizikalecke szerzőjétől
Az idő, a tér, az anyag is minden jel szerint elemi kvantumesemények nyüzsgő sokasága. A kvantumgravitációs kutatások a valóságnak ezt a mélyszövetét igyekeznek feltárni; tudásunk itt megint kétségessé válik.
Carlo Rovelli, ennek a kalandnak az egyik legfőbb szereplője egyszerűen és megnyerően kalauzolja el az olvasót e kutatás lényegéig. Elmondja, hogyan változott meg a világról alkotott képünk az ókortól a legújabb felfedezésekig – annak felismeréséig, hogy a fekete lyukak párolognak, hogy lehetett ősrobbanás előtti univerzum, hogy a tér szemcsés szerkezetű, hogy az információnak is lehet szerepe a fizikában, hogy az idő nem játszik szerepet a részecskefizikában.
A szerző a világ fizikai látásmódjának széles freskóját vázolja fel, tisztázza az általános relativitáselmélet és a kvantummechanika tartalmát, felvisz bennünket a mai tudás hajójának fedélzetére, eredeti módon és jól érthetően ismertet meg bennünket a ma még nyitott legfontosabb kérdésekkel. S ami talán a legfontosabb: átadja az olvasónak a kutatás adta varázslatos érzést, a kutatást ösztökélő szenvedélyt és a tudomány által a szemünk elé tárt új távlatok szépségeit.
Carlo Rovelli (1956) olasz elméleti fizikus. Hazáján kívül az Egyesült Államokban is dolgozott, ma Franciaországban él. Kutatói munkássága mellett küldetésének tekinti a tudomány népszerűsítését. Közérthető, szellemes stílusát gyakran hasonlítják Richard P. Feynmanéhoz. A Hét rövid fizikalecke az utóbbi évek egyik legnagyobb olasz könyvsikere volt, több mint negyven nyelvre lefordították.
Légyszi segítsetek! Mivel tudom megnyitni? Telefonról vagyok és semmi nem tudja olvasni a fájlt, bármivel próbálkozom.
 

Beka Holt

Kormányos
Fórumvezető
Kormányos
Légyszi segítsetek! Mivel tudom megnyitni? Telefonról vagyok és semmi nem tudja olvasni a fájlt, bármivel próbálkozom.
Szia!

Kibontás után egy .mobi formátumot találtam. Olyan ebook olvasót keress ami felismeri ezt a formátumot, vagy ha telefonra letölthető a sumatra pdf olvasó, társítás után tudod olvasni.
 

Ronyn_

Állandó Tag
Állandó Tag
Kibontás után gyakorlatilag bármelyik telefonra letölthető ebook olvasó tudja olvasni.
Csak hát a rar az egy tömörítvény, azt ki kell csomagolni/bontani, ezt szinte bármelyik telefonos fájl kezelő meg tudja csinálni, de ha nem, azt is lehet letölteni
 

keresztúr

Állandó Tag
Állandó Tag
Egmont Colerus

Pythagorastól Hilbertig​

A matematika történetének korszakai és mesterei : amit a matematika történetéről mindenkinek tudnia kell
1620373397256.png
A magamra vállalt és a tudományos kutatás feltételeit is sokszor megközelítő kívánalmak és szigorítások ellenére sem tételeztem fel magamról, mélyenfekvő elvi okokból, hogy népszerű matematika könyveim harmadik kötetében tudományos működést fejtettem ki. Célom, most éppen úgy, mint a múltban, a tudomány előcsarnokában a tudományt szomjazókat oktatni s az igazi tudomány élvezete felé vezető útjukat egyengetni.
E könyv a közönség még szélesebb rétegéhez fordul, mint két elődje, pedig tapasztalatom szerint azok olvasótábora is igen különféle kor- és foglalkozási csoportokból tevődött össze. Miként a zene, a matematika is a szó legnemesebb értelmében vett emberi dolog. Rang, méltóság, kor, nem, származás közömbös számára, és azon igyekszik, hogy Isten akaratához és a legőszintébb, leghajthatatlanabb igazsághoz, amennyire embertől telik, közel jusson. De éppen úgy küzd a földi gőg, az intellektuális merészség és az apokaliptikus kétkedés ellen is, hisz egyrészt az égretörőknek mennydörgő állj-t kiált, másrészt viszont évezredes fejlődésével bebizonyította, hogy mindig megújuló kultúrák, mindig új alakban építik tovább a szellem eme legfelső birodalmát s hogy egymás felé nyújtott kezük csak az utolsó emberrel végződő lánccá kapcsolódik össze.

Szinte két rétegben építettem fel ezt a könyvet, hogy a fejlődés menetét, úgy amint azt a régi egyiptomiak, mezopotámiaiak és indusok kora óta ismerjük, a legszélesebb körök számára is hozzáférhetővé tegyem. A matematikától távol álló, vagy kevéssé gyakorlott olvasó ugorja át a szórványosan előforduló matematikai képleteket, foglalkozzék csupán a kultúrtörténeti, életrajzi és filozófiai leírásokkal. Ezek sem könnyűk mindenkor, de a formulákkal írt matematika ellenségei számára megvan az az előnyük, hogy hétköznapi nyelven íródtak.

Igényesebb olvasót nem akartam megfosztani attól, hogy fejtegetéseimet példákkal ne fessem alá. Ezeket lehetőleg úgy választottam ki, hogy jellemzők és könnyen érthetők legyenek. A fejlődő tudomány leírásának eleve megvan az az előnye, hogy fokról-fokra építi fel a tudást. Mindezek után nem kell hangsúlyoznom, hogy ez a könyv önmagában is zárt egész, és hogy ilyennek íródott, noha megírása ugyanabból a szellemből fakadt, mint két elődjéé, és segítőtársként áll melléjük.
 

Csatolások

 • colerus_egmont__pythagorastol_hilbertig.epub
  1.3 MB · Olvasás: 51

keresztúr

Állandó Tag
Állandó Tag
Egmont Colerus

Az egyszeregytől az integrálig​

1620373588720.png
Egérfogó a matematika. Ha benne vagy, nehezen találsz utat, amely korábbi, matematikából mentes lelkiállapotodba visszavezetne. Hosszadalmas volna, ha ennek a jellegzetes tünetek okát akarnók adni. Így tehát csak a következmények megállapításával fogunk foglalkozni. Ennek az «egérfogó tulajdonságnak» első következménye: kevés a matematikus pedagógus. Ritkán egyesül a matematikai tudás könnyen érthető előadásmóddal. Ebből ered rögtön a második következmény: művelt emberek és művelődni vágyók «matematikai alacsonyabbrendűség-komplexum»-a.
 

Csatolások

 • colerus_egmont__az_egyszeregytol_az_integralig.epub
  4.5 MB · Olvasás: 43

keresztúr

Állandó Tag
Állandó Tag
Egmont Colerus

A ponttól a négy dimenzióig​

Amit a geometriából mindenkinek tudnia kell
1620373753020.png
A geometria a 19. század eleje óta olyan forradalmat élt át, amilyet talán semmiféle más tudományág. Természetesen nem mehettem el szó nélkül e változások mellett, nem enged meg ilyent a könyvnek sem címe, sem célja. Így azt az érzést is fel akartam kelteni az olvasóban, hogy a geometria még nem befejezett egész, folyton fejlődik és halad. Ez pedig nagy vigasztalás és jelentős biztatás az ember számára.
 

Csatolások

 • colerus_egmont__a_ponttol_a_negy_dimenzioig.epub
  4.7 MB · Olvasás: 44
Oldal tetejére