Tudomány - Fizika - Csillagászat

keresztúr

Állandó Tag
Állandó Tag
Obádovics J. Gyula · Szarka Zoltán

Felsőbb matematika​

1631533766582.png
Főleg egyetemistáknak ajánlott, de bárki által használható könyv, amely 9 fejezetben ismerteti az alkalmazások szempontjából leglényegesebb anyagrészeket. Minden új fogalmat definiál. Tartalmazza a felsőbb matematikával kapcsolatos összes képletet, melyek megértését bőséges ábraanyag, kidolgozott példák és gyakorló feladatok segítik.
 

Csatolások

 • obadovics-j-gyula-felsbb-matematika.pdf
  17.8 MB · Olvasás: 185

daisy1m

Állandó Tag
Állandó Tag
Hargittai István könyveit keresem: Teller, Teller Ede tragédiája, Életeink, Budapest séták a tudomány körül, Képes szimmetria. Jobb lenne magyarul, de angolul is örülnék bármelyiknek. Előre is köszönöm, ha felteszitek!
 

keresztúr

Állandó Tag
Állandó Tag
Richard P. Feynman

QED​

A megszilárdult fény
1651647630490.png
Richard Feynman a fizika világának legendás alakja, aki mit sem törődve az elismertséggel, a világot egy egészen sajátos nézőpontból szemlélve ér el újabb és újabb eredményeket a természet megértésében, melyeket aztán üdítően elegáns módon képes aztán másokkal megosztani. Feynmanról régóta köztudott, hogy milyen fantasztikus előadó. Azon túl, hogy Feynman igyekszik eleget tenni a számtalan neves társaság és szervezet meghívásának, egyetemi szobájában afféle helyi kis fizikus klubot működtet a hallgatók számára. E könyv igen kockázatos vállalkozás. Megpróbálja becsületesen elmagyarázni a kvantumelektrodinamika elméletét, mely napjaink fizikájának egyik legbonyolultabb területe.
 

Csatolások

 • feynman_richard_p.__qed.epub
  832.1 KB · Olvasás: 137
Obádovics J. Gyula · Szarka Zoltán

Felsőbb matematika​

Csatolás megtekintése 1815858
Főleg egyetemistáknak ajánlott, de bárki által használható könyv, amely 9 fejezetben ismerteti az alkalmazások szempontjából leglényegesebb anyagrészeket. Minden új fogalmat definiál. Tartalmazza a felsőbb matematikával kapcsolatos összes képletet, melyek megértését bőséges ábraanyag, kidolgozott példák és gyakorló feladatok segítik.
Nagyon kedvelem Obádovics könyveit, bár igazán nekem a klasszikus Matematika könyvére lenne szükségem (21. kiadás, 2019) .... Ezt nem tudná valaki feltölteni, mert az interneten sehol nem találom illetve egy régebbi kiadás volt meg nekem (13. kiadás, 1994), csak sajnos egy lomtalanítás alkalmával kiselejteztem, illetve állandóan csak ezt a kiadást dobja ki a net, ha rákeresek, újabb kiadás nincs a neten ..... Pedig nekem kifejezetten erre a kiadásra (21. kiadás, 2019 !!!!) lenne nagy szükségem ....
 

B_Tibor

Állandó Tag
Állandó Tag
J.IPerelman: Matematikai történetek és rejtvények
Gondolat kiadó 1979
Ja. I. Perelman ebben a könyvében különféle matematikai fejtörőket gyűjtött csokorba és közülük sokat matematikai mesék köntösébe öltöztetett. Megoldásukhoz elegendőek az elemi számtani és legalapvetőbb mértani ismeretek. Néhány feladatnál van csupán szükség egyszerű egyenletek felállítására és megoldására. A könyvet érdeklődő általános iskolásoknak és felnőtteknek is ajánljuk.
 

Csatolások

 • J.I. Perelman - Matematikai történetek és rejtvények.pdf
  12.2 MB · Olvasás: 88

B_Tibor

Állandó Tag
Állandó Tag
Isaac Asimov: A biológia rövid története
1972 Gondolat kiadó
A biológia az élő szervezet tanulmányozása. Amint az emberi elme odáig fejlődött, hogy meg tudta saját magát különböztetni a mozdulatlan és érzéketlen földtől, amelyen áll, elkezdődött a biológia. Hosszú ideig azonban még nem volt tudomány. Az emberek csak arra szorítkoztak, hogy megpróbálják magukat és más betegeket gyógyítani, a fájdalmat enyhíteni, az egészséget helyreállítani, a halált távol tartani. Kezdetben ez mágikus szertartásokkal történt: az ember igyekezett elnyerni az istenek vagy démonok kegyeit, hogy rávegye őket a betegség lefolyásának kedvező befolyásolására.

˝Asimov tömören nyomon követi az élettel foglalkozó tudományok izgalmas kialakulását, kezdve az ókori görögöktől Darwin munkásságán keresztül egészen a genetikában napjainkig hatalmas eredményeket elérő molekuláris biológia robbanásszerű fejlődéséig. A könyv, amelyet Isaac Asimov a Bostoni Egyetem biokémia professzora és számos tudománytörténeti munka szerzője írt, eleven bevezető a biológia történetébe és fogalmaiba.˝
 

Csatolások

 • Isaac Asimov_A biológia rövid története.pdf
  3.7 MB · Olvasás: 90

B_Tibor

Állandó Tag
Állandó Tag
Donald E. Knuth: Számok valóson innen és túl
1987 Gondolat kiadó
„Kezdetben puszta vala minden, és J. H. W. Conway elkezde számokat teremteni. Mondá Conway: Legyen két szabály, amely létrehozza az összes számokat, kicsiket és nagyokat egyaránt, s az első szabály ez legyen: Minden egyes szám feleljen meg előzőleg megteremtett számok két halmazának olyképpen, hogy a bal felőli halmaz egyetlen eleme se legyen nagyobb vagy egyenlő, mint a jobb felőli halmaz tetszőleges eleme. És a második szabály ez legyen: Valamely szám akkor és csak akkor neveztessék kisebb vagy egyenlőnek valamely másik számnál, ha az első szám bal felőli halmazának egyetlen eleme sem nagyobb vagy egyenlő a második számnál, és a második szám jobb felőli halmazának egyetlen eleme sem kisebb vagy egyenlő az első számnál. És megvizsgálá Conway a két szabályt, amit alkotott vala, és ímé igen jók valának.”
Ezeket a, ha nem is mózesi, de conwayi alapigazságokat vésette kőtáblába Donald Knuth írói képzelete – fontosságukat kiemelendő – , hogy belőlük mint axiómákból kiindulva hőseivel kihámoztassa a számok és rendszámok egységes, ám mégis egyszerű elméletét. Alice és Bill – a két szereplő – maguk járják végig a felfedezés útjait és tévútjait, élik meg sikereit és buktatóit.
 

Csatolások

 • Donald E. Knuth - Számok valóson innen és túl.pdf
  3.6 MB · Olvasás: 82

B_Tibor

Állandó Tag
Állandó Tag
Manfred Eigen - Ruthild Winkler: A játék
Gondolat kiadó 1981
Természeti törvények irányítják a véletlent
Ez a könyv tudományosan bebizonyítja többek között azt is, hogy a világegyetem folyamatosan tágul, ami a későbbiek során bizonyossá tette, hogy csak „folyamatos teremtés létezik”.
425 oldal, Kossuth Nyomda
 

Csatolások

 • Eigen - Winkler_A játék.epub
  3.1 MB · Olvasás: 114

keresztúr

Állandó Tag
Állandó Tag
David Quammen

A kétkedő Darwin​

Az evolúcióelmélet eredete
1661369459419.png
CHARLES DARWIN, a visszahúzódó biológus elképesztő felfedezése a természetes kiválasztódás, amely az evolúció fő hajtóereje alapjaiban változtatta meg a tudományt és az emberek világképét.

Mintegy két évtized telt el elmélete kidolgozása és publikálása között, annak üzenete ugyanis még alkotóját is megrémisztette. Darwin, a végletekig óvatos angol úriember gondolatai nemcsak tudományos szempontból voltak radikálisak, hanem a korabeli törvények szerint istenkáromlás címén büntethetőnek is számítottak.

David Quammen a tudós jegyzetfüzetein, levelezésén és naplóin keresztül meghitten rajzolja meg Darwin portréját, és közérthetően foglalja össze munkásságát.
 

Csatolások

 • quammen_david__a_ketkedo_darwin.epub
  963.3 KB · Olvasás: 60

keresztúr

Állandó Tag
Állandó Tag
Kit Yates

Ne hidd el az igazságot!​

Miért (szinte) minden matematika?
1662460495376.png
Nem saját munka, köszönet a készítőnek
Kit Yates neves matematikus és biológus – egyike a biomatematika nevű tudományág azon kevés számú kutatójának, aki sikeresen képes népszerűsíteni szakterületét.

Gondolkodásra serkentő könyvében Yates sorsfordító események igaz történetét meséli el, amelyekben a matematika helyes vagy helytelen alkalmazása kulcsszerepet játszott: betegek rokkantak meg hibás gének miatt és vállalkozók mentek csődbe helytelen algoritmusok eredményeképp; ártatlanok estek áldozatul bírói tévedéseknek és mit sem sejtő felhasználók szenvedték meg a számítógépes hibákat.

Vegyük észre: körülvesz minket a matematika, használjuk hát okosan, hangsúlyozza Yates, aki szerint a matek jelenti a legnagyobb reménységünket arra is, hogy egyszer majd megfejtjük a világegyetem rejtélyeit és az emberi faj titkait.

A terjedőben levő oltásellenes mozgalom veszélyeinek ismertetésétől a világjárványok elleni küzdelemig a matematika képezi az alapját azoknak a döntő jelentőségű, életmentő beavatkozásoknak, amelyek lehetővé teszik, hogy a betegségeket eltöröljük a Föld színéről.

Kit Yates a Bath-i Egyetem biomatematikusa; matematikai összefüggéseket kutat a világ legkülönfélébb megnyilvánulásai mögött. Tudományos értekezésekben foglalja össze egyes jelenségek ismétlődő mintázatát embriók kórtanától a tojáshéj mintáján át a pusztító sáskajárásokig – a matematika szigorú törvényei alapján.​
 

Csatolások

 • yates_kit__ne_hidd_el_az_igazsagot!.rar
  3 MB · Olvasás: 53
Utoljára módosítva:

keresztúr

Állandó Tag
Állandó Tag
Stellan Ottosson

Darwin​

Az óvatos forradalmár
1662878270855.png
Megjelenés, 2019
Nem saját munka, köszönet a készítőnek
Charles Darwin olyan elmélettel állt elő, amely a kereszténység több tanítását is megkérdőjelezte: munkássága kapcsán zajlott le az egyik utolsó nagy harc a tudomány és a keresztény egyházak között. Darwin forradalmasította az emberi faj eredetével kapcsolatos nézeteket, provokálta a korát, sőt még ma is provokálóan hathat. Stellan Ottosson páratlan életrajzából a gondolkodó és taktikus Darwint ismerhetjük meg, egy elbűvölő és humoros tudóst, aki meg volt győződve arról, hogy az általa evolúciónak nevezett elmélet tézisei kiállják az idő próbáját. Amíg hívei küzdöttek a barikádokon, ő maga békés családi életet élt downe-i otthonában, de több száz személlyel levelezett – a szerző a fennmaradt gazdag levélanyagban igyekezett megtalálni a korszakalkotó művek mögött álló embert. Gyakran mondják, hogy Darwin a vallás tekintetében „útkereső” volt, és hogy távol álltak tőle a szociáldarwinizmus vagy az eugenika gondolatai. A könyvből kirajzolódik, hogy a nagy tudósról bennünk élő kép sok tekintetben nem eléggé árnyalt, vagy egyenesen hamis, sőt hamisított. Ottosson könyvének témája nem Darwin, a tudós, hanem Darwin, az ember, aki megingathatatlan ateistaként halt meg, de pénzzel támogatta Downe lelkészének szociális kezdeményezéseit. Aki rokonszenvezett az emberi faj megnemesítésére való törekvésekkel, emellett úgy vélte, hogy a nők születésüknél fogva gyengébb szellemi képességekkel rendelkeznek, mint a férfiak. És aki harcosan kiállt az állatkínzás vagy a rabszolgaság ellen, de nem látott problémát a dél-amerikai indiánok elleni irtóhadjáratokban.
 

Csatolások

 • ottosson_stellan__darwin.epub
  4.5 MB · Olvasás: 53

keresztúr

Állandó Tag
Állandó Tag
Stefan Buijsman

Eszpresszó Arkhimédésszel​

Matematika a mindennapokban, egyszerűen, érthetően
1663949759339.png
Megjelenés 2020
A matematikát viszonylag kevesen szeretik. A középiskola végeztével a legtöbben egy megkönnyebbült sóhaj kíséretében hajítják a sarokba a matekkönyvet, hogy még csak gondolni se kelljen többé rá. A matematika azonban nem mond le rólunk, és úgy szövi át a mindennapjainkat, hogy észre sem vesszük. A közlekedési lámpák, a kávéfőző gép, a Google keresőmotorja, vagy épp a Netflix személyre szabott ajánlatai mind azon a matekon alapulnak, amit még az iskolában tanultunk.

Az Eszpresszó Arkhimédésszel azoknak szól, akiket a matematika mindig is rettegéssel töltött el, és akik a matematikát valamiféle misztikus, kizárólag a beavatottak számára érthető tudománynak gondolták. Stefan Buijsman, a szemtelenül fiatal holland matematikus tömören és üdítően olvasmányos formában mesél könyvében a matematika elképesztő és szórakoztató világáról. Kiderül, miként vált a matek az évezredek során ijesztően absztrakt tudománnyá, és hogy ennek ellenére miért nem kéne tőle tartanunk, hiszen a segítségével a világot és a mindennapjainkat is jobban megérthetjük.

„…sokaknak ma is ugyanaz jut eszébe a matematikáról, mint középiskolában. Egy tábla, sűrűn teleírva képletekkel. Elég egy pillantást vetni rájuk, és máris zúgni kezd az ember feje, ráadásul soha nem látjuk őket viszont az életben. Nem csoda, hogy sokan azt gondolják, a matek érthetetlen és haszontalan tudomány. Pedig épp az ellenkezője igaz: a matematika fontos szerepet tölt be a modern társadalmakban, ráadásul nem is olyan nehéz megérteni. Csak nem szabad megtorpanni a képleteknél, látni kell mögöttük a világot is. A Google példája rávilágít, mekkora hatással van a matematika a mindennapi életünkre, pozitív és negatív értelemben egyaránt. Az információk között válogató digitális szolgáltatások, mint a Google, a Facebook vagy a Twitter, könnyedén megerősíthetnek bennünket meglévő nézeteinkben. De példaként hozhatjuk az álhíreket is, amelyekkel nem véletlenül nehéz felvenni a harcot. Az előbbi jelenségekre részben az említett szolgáltatások működésmódja ad magyarázatot. Helyükön kezelni e jelenségeket csak akkor leszünk képesek, ha megértjük, miért éppen bizonyos internetes szolgáltatások erősítenek meg minket a gondolkodásmódunkban, és miért olyan nehéz változtatni ezeken.”

Stefan Buijsman (1995) mindössze tizennyolc éves volt, amikor filozófiából diplomázott a Leideni Egyetemen. Ezután Svédországba utazott, hogy doktori disszertációján dolgozzon, s tizennyolc hónappal később meg is szerezte a doktori fokozatot. Jelenleg posztdoktori kutatás keretében matematikafilozófiával foglalkozik.
 

Csatolások

 • buijsman_stefan__eszpresszo_arkhimedesszel.epub
  2.7 MB · Olvasás: 30
Oldal tetejére