Tudomány - Fizika - Csillagászat

siral

Állandó Tag
Richard Dawkins
A valószínűtlenség hegyének meghódítása

covers_7009.jpg
Műszaki Könyvkiadó 2001, pdf

A Valószínűtlenség Hegyének meghódítása Richard Dawkins egyik legjobb könyve. Dawkins – talán némileg meghökkentő módon – e könyvében az organizmusok evolúciós alkalmazkodásának gyöngyszemeit tárja elénk; a szokott világos, lebilincselő stílusban. Végig olyan témákat tárgyal, melyek kapcsán darwini természetes szelekció erejét a trivialitásokon messze túlmenően bemutathatja. Egyik korábbi könyvére, A hódító génre rezonál a állatok építményeinek, kiváltképp a pókhálók természetrajzának és evolúciójának bemutatása. Tanúi lehetünk annak, ahogy – az idők jeleként – számítógépes algoritmusok reprodukálják nemcsak a pókháló szövésének folyamatát, hanem a szövést lehetővé tevő, öröklött magatartásforma evolúcióját is. a leglebilincselőbb azonban – talán – a szemek természetrajza: az evolúció mintegy negyven (!) módozatát munkálta ki – ahogy Dawkins mondja – a „felvilágosodásnak”. S ez a szó kapóra jön: Dawkins könyve felvilágosító mű a javából. Most, amikor egyfelől a mesterséges szelekció modern válfaja: az in vitro (kémcsőben zajló) genetika korábban sohasem látott molekulákat termel, a másfelől nálunk is egyre-másra jelennek meg a természetes szelekción alapuló evolúciót butaságból vagy tudatos kampány részeként tagadó sajtótermékek, egy ilyen munka jelentőségét nem lehet túlbecsülni. Aki ennek alapján nem érti meg a biológiai evolúció működését, az valószínűleg soha nem is fogja, viszont aki meg akarja érteni, az egyik legjobb segítőtársra talál benne. A szakemberek sem fognak azonban unatkozni: számukra Dawkins néhány korábbi, már-már dogmatikus nézetének nyílt vagy burkolt feloldásával szolgál Hogy melyek ezek? Tessék elolvasni a könyvet!
 

Csatolások

 • A Valószínűtlenség Hegyének meghódítása - Richard Dawkins.pdf
  5 MB · Olvasás: 149

siral

Állandó Tag
Simon Singh
A NAGY BUMM


A NAGY BUMM - Simon Singh.jpg

Park Könyvkiadó 2006, epub

"A világmindenséggel kapcsolatban az a leginkább fölfoghatatlan, hogy meg lehet érteni." Albert Einsten

Simon Singh hisz abban, hogy nem csak az Einsteinhez hasonló géniuszok képesek fölfogni a világegyetem természetét meghatározó fizika lényegét. Mindnyájan képesek vagyunk rá. Könyve az ókori teremtésmítoszoktól a görög filozófusokon és későbbi évszázadok gondolkodóin át kiváló, olykor hóbortos tudósok sorával ismertet meg, akik a világ keletkezésének megértéséért küzdve már-már megszállottan szegültek szembe az örökkévaló, változatlan kozmoszt hirdető akadémikus tudományossággal.

Könnyed és világos stílusban magyaráz el bonyolult tudományos gondolatokat. Megérthetjük például mi rejlik a kozmikus tágulás, a vöröseltolódás, a gravitációs tér vagy a szférák zenéje kifejezések mögött, s közben nagy ívű és lebilincselő történeti áttekintést kapunk a világegyetem létrejöttét magyarázó ősrobbanáselmélet kialakulásáról.​
 

Csatolások

 • A NAGY BUMM - Simon Singh.epub
  2.7 MB · Olvasás: 176

siral

Állandó Tag
Simon Singh
Kódkönyv


Kódkönyv - Simon Singh.jpg

Park Könyvkiado 2002, epub, pdf

A rejtjeles kommunikáció egyidős az írásbeliséggel. Ez a rögeszmés titkolódzás az idők folyamán drámai hatással volt nem egy háború kimenetelére, birodalmak sorsára és egyéni életekre is. A nagy Fermat-sejtés szerzőjének új könyve számos kódrendszer matematikai, nyelvészeti és technológiai leírásán, valamint a mögöttük megbúvó nem mindennapi egyéniségek bemutatásán keresztül követi nyomon a rejtjelezés és rejtjelfejtés lebilincselő történetét az ókori Görögországban folytatott katonai kémkedéstől a modern számítógépes titkosírásokig. Ez a rendkívül szerteágazó kérdéseket boncolgató könyv egyszer s mindenkorra megváltoztatja a történelem mozgatórugóiról alkotott véleményünket, és hatására azon is elgondolkodhatunk, vajon a legutóbb elküldött e-mailünk tartalma mennyire maradt titokban. A könyv 2000-ben elnyerte az olasz Cortina-Ulisse Európai Díjat, amelyet kétévenként adományoznak a legjobbnak ítélt európai tudományos ismeretterjesztő könyvnek.​
 

Csatolások

 • Kódkönyv - Simon Singh.epub
  3.4 MB · Olvasás: 118
 • Kódkönyv - Simon Singh.pdf
  6.1 MB · Olvasás: 126

siral

Állandó Tag
Simon Singh
A nagy Fermat-sejtés


Simon Singh - A nagy Fermat-sejtés.jpg

Park Könyvkiadó 1999, pdf, doc

„Igazán csodálatos bizonyítást találtam erre a tételre, de ez a margó túl keskeny, semhogy ideírhatnám.” A 17. században élt francia Pierre de Fermat-nak e szavai felcsigázták az emberek képzeletét, s különös matematikai küzdelemre késztették az elkövetkező nemzedékeket. A nagy Fermat sejtés a matematika szent Grálja lett. Voltak, akik egész életüket a bizonyításnak szentelték. Akadt, aki kétségbeesésében önkezével vetett véget életének, másvalakit pedig épp a nagy Fermat-sejtés mentett meg az öngyilkosságtól, ezért végrendeletében óriási díjat ajánlott fel a megoldásért. És akkor jött egy princetoni professzor, Andrew Wiles, aki már tízéves kora óta álmodozott a bizonyításról. 1993-ban, hétévi magányos és titokban végzett kutatómunka után szenzációs bejelentéssel kápráztatta el a világot: megvan a bizonyítás!​
 

Csatolások

 • Simon Singh - A nagy Fermat-sejtés.pdf
  7 MB · Olvasás: 112
 • Simon Singh - A nagy Fermat-sejtés.doc
  9.3 MB · Olvasás: 84

siral

Állandó Tag
Richard Rhodes
AZ ATOMBOMBA TÖRTÉNETE


borító.jpg

Park Könyvkiadó, 2013, epub

Az atombomba története még ma, huszonöt évvel első megjelenése után is a legteljesebb forrás-munka, amely hallatlan részletességgel ismerteti az atomban rejtőző roppant energiák mintegy száz évvel ezelőtti felfedezésétől az első atombombák Japán elleni bevetéséig vezető eseményeket.
A történelem nagy felfedezései közül nem sok jutott el ilyen gyorsasággal a végső kibontakozásig, s olyan sem igen akad, amelyet ennyire félreértettek vagy félreismertek volna az emberek. Az atomenergia felszabadításával kapcsolatos első elméleti fejtegetéseket alig több mint huszonöt év választja el az első kísérleti atombomba, a Trinity vakító felvillanásától. Ami kezdetben pusztán izgalmas elméleti fizikai problémának tűnt, káprázatos gyorsasággal öltött testet a Manhattan-tervben, majd hamarosan az atombombában. Az addig elefántcsonttornyaikban élő tudós kutatók, akiknek nevét korábban szinte csak a kollégáik ismerték – Szilárd Leó, Teller Ede, Robert Oppenheimer, Niels Bohr, Lise Meitner, Enrico Fermi, Ernest O. Lawrence vagy Neumann János – hirtelen a rivaldafényben találták magukat.
Richard Rhodes pontosan, szakavatottan és nagy megelevenítő erővel tárja elénk az emberiség legfélelmetesebb felfedezésének történetét. Könyve impozáns elbeszélői teljesítmény, s a téma jelentőségéhez méltó, irodalmi színvonalú alkotás.​
 

Csatolások

 • AZ ATOMBOMBA TÖRTÉNETE (1).epub
  462.8 KB · Olvasás: 87
 • AZ ATOMBOMBA TÖRTÉNETE (2).epub
  579.9 KB · Olvasás: 88
 • AZ ATOMBOMBA TÖRTÉNETE (3).epub
  251.2 KB · Olvasás: 87

siral

Állandó Tag
B. A Korgyemszkij
Matematikai Fejtörők


1962 - Matematikai fejtörők.jpg

Gondolat Könyvkiadó, 1962, pdf

"A matematikai fejtörők, játékok és trükkök olyan régiek, mint a népdalok. A számtani feladványok és rejtvények mindig érdekelték az embereket - kit alacsonyabb, kit magasabb fokon -, ezért a szórakoztató feladatok, fejtörők évezredeken át csiszolódtak és az emberiség szellemi kincstárának gyöngyszemeivé váltak. Ezekből a gyöngyszemekből gyűjtött össze B. A. Korgyemszkij közel négyszázat és szellemes, könnyen érthető megoldásokkal nyújtja át azoknak, akik szellemi tornában kívánják magukat edzeni. A könyv forgatásához az alapműveletek ismerete és a törtekkel való számolás szükséges, és még valami, egészséges, friss felfogóképesség, ötletesség és türelem."​
 

Csatolások

 • 1962 - Matematikai fejtörők.part1.rar
  14 MB · Olvasás: 89
 • 1962 - Matematikai fejtörők.part2.rar
  14 MB · Olvasás: 91
 • 1962 - Matematikai fejtörők.part3.rar
  14 MB · Olvasás: 83
 • 1962 - Matematikai fejtörők.part4.rar
  6.1 MB · Olvasás: 84

siral

Állandó Tag
Vághidi Ferenc
A dinamit regénye
ALFRED NOBEL ÉLETE


A dinamit regénye - Vághidi Ferenc.jpg

Rege Könyvkiadó, 1988, epub

Hálás feladat regényt írni Alfréd Nobelről, a dynamit feltalálójáról, az elszánt politikai ügynökökkel trafikáló üzletemberről, az első nemzetközi fegyver-, és hadianyag-kartell megalapítójáról, aki fiatal korában Shelleyért rajong, élete vége felé pacifista kongresszusokon szónokol, és a mindenre kapható üzletember mohóságával gyűjtött vagyonának jövedelmét, végrendeletileg a tudományok, az irodalom nagyjaira, valamint a béke önzetlen harcosaira hagyja. De a „hálás” feladatoknak az a rossz tulajdonságuk, hogy gyakran csábítják az írót a könnyebb megoldások felé. Csak önfegyelem, s mértéktartás mentheti meg az ilyen téma íróját. És Vághidi Ferenc megmenekült… Mert nem akart többet, mint szűkszavúan beszélni egy ember életéről, akit csak annyira tart „érdekes embernek”, amennyire mindenki az, aki társadalmi helyzete következtében mások életét irányíthatja. Nem analizálgatja Nobelt, s nem kutatja a dynamitgyáros végrendeletében megnyilvánuló szándék lélektani indokait. Messzire elkerüli azt az önkényes és naiv magyarázatot, mely szerint Nobel azért fogalmazta meg így testamentumát, hogy élete tevékenységéért vezekeljen. Vághidi szerint a gesztus mögött nincs szándék, csak szeszély, „a szép lelkeskedő, örök humánum felé vágyódó dilettáns szeszélye”, s hogy a Nobel-díj azzá lett ami, az elsősorban Skandinávia érdeme, amely egy ködösen megfogalmazott, szakszerűtlenül és naivan végiggondolt szándékból ilyen nagyszerű intézményt fejlesztett.​
 

Csatolások

 • A dinamit regénye - Vághidi Ferenc.epub
  137.7 KB · Olvasás: 75

siral

Állandó Tag
Richard Dawkins
A vak órásmester


A vak órásmester - Richard Dawkins.jpg

Akadémiai Könyvkiadó, 1994, OCR PDF

E világhírű könyv szerzője szerint az élők világát megszabó vak égi „órásmester” maga a halmozódó szelekció. Dawkins érthetően és szemléletesen foglalja össze az „élet tudományának” mai állását, melynek vezérelve a ma is sokat támadott evolúciós gondolat. A szerző arra törekszik, hogy megmagyarázza a vak véletleneket, a látszólagos csodákat. Megpróbál rávilágítani az élő szervezetek bonyolultságának rejtélyére, és egyben a megoldást is megadja.​
 

Csatolások

 • A vak órásmester - Richard Dawkins.pdf
  1.6 MB · Olvasás: 115

siral

Állandó Tag
Richard Dawkins
Az ős meséje


Richard Dawkins - Az ős meséje.jpg

Partvonal Kiadó, 2006, pdf

Az Ős meséje különös zarándokútra viszi az olvasót. Mi mai emberek vagyunk a zarándokok, akik a szerző vezetésével az elképzelhetetlenül távoli, négymilliárd éves múltba, még az élet hajnala előtti időkbe indulunk őseink felkutatására. Velünk együtt más élőlények – állatok, növények, gombák és baktériumok – is hasonló utat tesznek meg visszafelé az időben, hogy rátaláljanak őseikre. A bizarr utazáson találkozunk olyan fajokkal, amelyekkel közös ősön osztozunk. Ahogy megyünk, mendegélünk, visszautunkon tömeges kihalások nyomai kísérnek, és egyre több, mind távolibb közös ősre bukkanunk, mígnem elérkezünk a Földön kialakult élet eredetéhez, valamennyi életforma egyetlen őséhez. Ezen a ponton összefutnak a zarándoklatok. Valóságos mese ez a nagyszerű elbeszélés, amely összefogja a könyv mondandóját. Az időutazás során megismerjük a legkülönfélébb zarándokok meséjét. Bár saját őseinkre összpontosítunk, s általában csak akkor vesszük észre a többi lényt, amikor hozzánk csapódnak, időnként mégis felpillantunk az útról, és emlékezetünkbe idézzük, hogy más zarándokok is járják a maguk többé-kevésbé független útját végcélunk felé. Számozott találkozás-mérföldkövek és az időrend megerősítéséhez szükséges közbülső útjelző táblák jelölik ki utunkat. Mindegyik mérföldkő új fejezetet jelez, ahol megállunk, hogy számot vessünk zarándoklatunkkal, és esetleg meghallgassunk egy-két mesét. Időnként valami jelentőségteljes történik a környező világban, és ekkor zarándokaink rövid pihenőt tartanak, hogy elgondolkodjanak a történteken. A legújabb DNS-kutatások eredményeinek birtokában megdöbbentő betekintést nyerhetünk az evolúció lenyűgöző történetébe. Az evolúció egységes alapelve érvényesül minden mesében, s fogja össze őket ezzé a rendkívüli történetfüzérré, amely nem más, mint az ember és minden élő történelme. Ez a könyv a jelenből a múltba vezető zarándoklattól szóló beszámoló formáját ölti. Valamennyi út az élet eredetéhez vezet. Ám mivel emberek vagyunk, az általunk követett út saját őseinké lesz. Az Ős meséje fajunk kivételességének lenyűgöző története, s rávilágít arra a szoros kapcsolatra, amely a többi élőlényhez fűz bennünket.​
 

Csatolások

 • Richard Dawkins - Az ős meséje.pdf
  22.5 MB · Olvasás: 159

siral

Állandó Tag
Richard Dawkins
Szivárványbontás


Richard Dawkins - Szivárványbontás.jpg

Vince Kiadó, 2001, pdf

Igaza van Keatsnek, és Newton valóban megfosztotta szépségétől a szivárványt, amikor a fehér fényt színekre bontotta? Dawkins szerint nem, hiszen Newton kulcsot adott a modern csillagászathoz, éppenhogy költészetet lehelt a kozmológiába. A rejtélyek nem veszítik el költői varázsukat azzal, hogy megfejtik őket: a megoldás sokkal szebb, mint a talány, és mélyebb rejtélyeket fed fel.Richard Dawkins e világszerte nagy sikert aratott könyvében napjaink legfontosabb tudományos területeivel foglalkozik, az asztronómiától és a genetikától a nyelvészeten át a virtuális valóságig, összevetve őket az emberiség olthatatlan vágyával a csodákra.A kötet brilliáns összefoglalása annak, hogy mi is a tudomány (és mi nem az); nemcsak hasznos és érdekes, de éppoly emelkedett is lehet, mint a legjobb költészet.​
 

Csatolások

 • Richard Dawkins - Szivárványbontás.pdf
  1.2 MB · Olvasás: 121

siral

Állandó Tag
Carl Sagan
Az éden sárkányai


Carl Sagan - Az éden sárkányai.jpg

Európa Könyvkiadó, 2008, OCR PDF

Carl Edward Sagan (1934-1996) amerikai csillagász, planetológus, asztrobiológus nemcsak kiemelkedő szaktekintély volt, hanem nagyszerű író is. Több mint 20 könyve, s kiváltképp A kozmosz című televíziós sorozata, amelyet 60 országban emberek százmilliói kísértek figyelemmel, emblematikus alakká tették a tudományos ismeretterjesztés terén. Az Éden sárkányai-ban, amelyért Pulitzer-díjat kapott, Sagan izgalmas szellemi kalandra invitálja az olvasót: végigkalauzolja az emberi intelligencia kialakulásának történetén. A hüllők iránti ősi ellenszenvünktől kezdve az álom és az alvás funkcióján át a jobbkezesség előnyben részesítésének okáig számos kérdésre kapunk meghökkentően újszerű választ. A szerző hatalmas anyagismeret birtokában tekinti át a tárgy lehetséges összefüggéseit, mindig az emberi kultúra egészében gondolkodik, s rámutat: az emberi intelligencia olyan új feltételeket teremtett az emberiség számára, amelyekkel még nem tanult meg együtt élni. Márpedig az egész emberi nem fennmaradása függhet attól, hogy mennyire jövünk tisztába intelligenciánk természetével – amihez viszont ismernünk kell kialakulásának folyamatát is.​
 

Csatolások

 • Carl Sagan - Az éden sárkányai.pdf
  2.7 MB · Olvasás: 123

siral

Állandó Tag
Végh László - Szám Dorottya - Hetesi Zsolt
Utolsó kísérlet - Híradás a Föld állapotáról


Utolsó kísérlet - Híradás a Föld állapotáról.jpg

Kairosz Kiadó, 2008, fotózott pdf​

Ötven éve még aligha volt olyan ember a világon, aki tudományos szempontokat mérlegelve arra a következtetésre jutott volna, hogy a rohamosan fejlődő emberiséget a végpusztulás veszélye fenyegeti. Gazdagodott, növekedett a világ, a tudomány haladása szédítő távlatokat vetített, elénk. Bízhattunk abban, hogy az atommagfúziót szolgálatunkba állítva kimeríthetetlen erőforráshoz jut az ember, és már az 1970-es évekre elkészül az első ilyen erőmű. Hittük, meghódíthatjuk a világűrt és gyarmatosíthatjuk a Naprendszert, valamennyi erő- és nyersanyagforrását a szolgálatunkba állíthatjuk. Ám vagy negyven évvel ezelőtt különböző nemzetiségű értelmiségiek egy csoportja felismerte és meg is fogalmazta, hogy kimeríthetetlen erőforrás nélkül az emberiség egészét sújtó válság felé tartunk. Ahogy telt az idő, egyre érzékelhetőbbekké váltak az erőforrás- és a világméretű környezeti válság jelei. Az 1973-as olajválság után lecsökkent a gazdaság növekedésének üteme. 1985-re lelassult a mezőgazdasági termelés több mint harminc éven át tartó igen gyors növekedése, és láthatóvá vált, hogy az iparszerű mezőgazdaság végzetesen károsítja a termőföldet és az édesvízkészleteket. Tíz éve a világ kőolajkészleteit felmérő szakemberek egy csoportja a nyilvánosság elé tárta, hogy már egy ideje évente sokkal több kőolajat használunk fel, mint amennyi új készletet évente találunk. Most 2008-ra megugrottak a kőolaj, földgáz és az élelmiszerek árai, és egyre hevesebb küzdelem folyik a bolygó még megmaradt erőforrásainak elosztásáért. 2008 őszére az USA egyre mélyülő pénzügyi válsága az egész világra kiterjedő pénzügyi és gazdasági válságra vezetett. Ez a könyv a világválság emberi és anyagi hátteréről, az összeomlással fenyegető átmenet zárható lefolyásáról és a felkészülés lehetőségeiről szól. Előrebocsátanánk, a Kárpát-medence népei a világ többi részéhez viszonyítva jobb jövőben reménykedhetnek. De a megmaradásra csak akkor lehet számottevő esélyünk, ha már most szembenézünk azzal, hogy ténylegesen milyen helyzetben vagyunk, mi várhat reánk és felkészülünk a jövőre.​
 

Csatolások

 • Utolsó kísérlet - Híradás a Föld állapotáról.pdf
  24.8 MB · Olvasás: 87

siral

Állandó Tag
Al Gore
Mérlegen a Föld


Al Gore - Mérlegen a Föld.jpg

Föld Napja Alapítvány, 1993, pdf

AL GORE, Tennessee állam demokrata párti szenátora hét évig dolgozott újságíróként, mielőtt 1976-ban képviselőnek választották. 1984 óta a szenátus tagja, ahol annak a mozgalomnak lett a vezetője, amely meg akarja menteni a globális környezetet, és gondoskodni akar ról. Gore szenátor feleségével, Tipperrel és négy gyermekével a tenessee-i Carthage-ban és Washingtonban él. Al Gore-t 1992-ben az Amerikai Egyesült Államok alelnökévé választották.

A világ megint kritikus pillanat előtt áll. A könyörtelen haladás megint áldozatokat kíván az egész világon, és megint csak bátor férfiak és asszonyok állnak a pusztulás útjában és szólítják fel a világot, hogy segítsen megállítani az inváziót. De ez alkalommal saját magunkat támadjuk és az ökológiai rendszert, amelynek magunk is részei vagyunk. Ezért most azzal kell szembenéznünk, hogy globális polgárháború tör ki azok között, akik nem hajlandók megfontolni a civilizáció könyörtelen előrenyomulásának következményeit és azok között, akik nem hajlandók néma cinkosok lenni a pusztításban. Egyre több és több lelkiismeretes ember csatlakozik az ellenálláshoz, de eljött az ideje, hogy ez a harc legyen a világcivilizáció központi rendező elve. Figyelmeztetést kaptunk a ránk váró sorsról, ha "fejet hajtunk a kész tények előtt." ... a történelem emlékezni fog, hogyan döntöttünk.

A Mérlegen a Föld sürgető tettrehívás, izgalmas számvetés, a civilizációnk - magunk alkotta életformáink - rabságában tudattalanul, megszokásból vergődő emberiség nevében. Dokumentumok felsorakoztatásával, személyes tapasztalatait és a tudomány eredményeit felhasználva hív változtatásra minden embert a könyv írója.​
 

Csatolások

 • Al Gore - Mérlegen a Föld.part1.rar
  14 MB · Olvasás: 43
 • Al Gore - Mérlegen a Föld.part2.rar
  14 MB · Olvasás: 46
 • Al Gore - Mérlegen a Föld.part3.rar
  14 MB · Olvasás: 42
 • Al Gore - Mérlegen a Föld.part4.rar
  7.5 MB · Olvasás: 42

siral

Állandó Tag
Richard Dawkins
Isteni Téveszme


Isteni téveszme - Richard Dawkins.jpg

Libri, 2013, epub

Van-e Isten? Mit mond a tudomány erről az ősi kérdésről?
Hogyan jöhetett létre a világ és az élet összetettsége, ha egyszer ennyire valószínűtlen?
Mennyi idős a világegyetem?
Mi köze az evolúciónak a valláshoz és a jósághoz?
A Bibliából merítjük-e erkölcseinket?
Isten volt előbb vagy a „képzeletbeli barát”?
Milyen út vezet Isten szeretetétől a terrormerényletekig?

Ilyesfajta kérdésekkel foglalkozik Richard Dawkins angol evolúciós biológus, az Önző gén és több más nagy feltűnést keltő könyv szerzője a legújabb kötetében amellyel ismét világszerte szenvedélyes viták kereszttüzébe került. Provokatív és lendületes stílusban fejti ki tudatosító mondanivalóit, többek közt, hogy Isten létezését tudományos hipotézisként kell kezelni, hogy nem volna szabad a gyerekeket vallási „címkékkel” megjelölni, legfőképpen pedig, hogy „az ember ateistaként is képes boldog, kiegyensúlyozott, erkölcsös és intellektuálisan teljes értékű életet élni”.​
 

Csatolások

 • Isteni téveszme - Richard Dawkins.epub
  397.9 KB · Olvasás: 134

siral

Állandó Tag
Szabó József
Űrrepülés


Űrrepülés - Szabó József.jpg

Zrínyi Katonai Könyvkiadó, 1980, pdf

Az űrrepülés a tudomány és technikai haladás egyik legújabb eredménye, az emberi ész és teremtő akarat új diadala. Az űrrepülés és az űrkutatás születése mindazzal szoros kapcsolatban van, amit az emberiség a különböző tudományágak terén eddig elért. Sem űrrepülésről, sem űrkutatásról nem beszélhetnénk, ha az emberiség a csillagászat, a repülés, a rakéták fejlesztése, a kémia, az orvosi, különösen a repülőorvosi ismeretek, az elektronika, az irányítástechnika és sok más tudományág terén nem ért volna el olyan nagyszerű eredményeket.
Az ember ősidők óta szerette volna meghódítani a levegőt, repülni mint a madár, elhagyni földünket és eljutni a közeli égitestekre. Ez a vágy azonban hosszú évezredeken keresztül csak álom maradt, mert hiányoztak a repüléshez és az űrrepüléshez elengedhetetlenül szükséges feltételek. Még a repülés megvalósulására is csak a huszadik század elején kerülhetett sor. Igaz viszont, hogy a repülés, vagyis a levegő meghódítása felgyorsította az eseményeket, és a sok ezer éves álom néhány évtized alatt megvalósult.
Már a repülés hajnalán, a huszadik század elején, sőt azt megelőzően voltak álmodozók, akik megálmodták az űrrepülést, írók, akik a fantázia szárnyán elvitték olvasóikat a közeli égitestekre. Ők azonban tényleg csak álmodozók voltak, hiszen annak amit könyveikben leírtak - bár zseniális gondolatok voltak - nem sok közük volt a tudományhoz."​
 

Csatolások

 • Űrrepülés - Szabó József.part1.rar
  12 MB · Olvasás: 38
 • Űrrepülés - Szabó József.part2.rar
  12 MB · Olvasás: 38
 • Űrrepülés - Szabó József.part3.rar
  12 MB · Olvasás: 39
 • Űrrepülés - Szabó József.part4.rar
  2.8 MB · Olvasás: 39

siral

Állandó Tag
Joseph Norwood
Századunk fizikája


Joseph Norwood - Századunk fizikája.jpg

Műszaki Könyvkiadó, 1981, pdf

A könyv a XX. századi fizika történetét és eredményeit ismerteti, különös tekintettel a felfedezések fejlődéstörténeti összefüggéseire. A mű nemcsak leíró jellegű, hanem a fontosabb eredményeket részletekbe menően is tárgyalja. A könyv tanulmányi segédletként is jól hasznosítható. A tárgyalás didaktikus: az egyes fejezetekhez feladatok és megoldások illeszkednek. A könyv fő tématerületei: relativitáselmélet, kvantummechanika, magfizika, elemi részecskék. Különösen érdekes a fizika jövőjével foglalkozó fejezet.​
 

Csatolások

 • Joseph Norwood - Századunk fizikája.pdf
  15.4 MB · Olvasás: 106

siral

Állandó Tag
Leonard Mlodinow
Euklidesz ablaka


Leonard Mlodinow - Euklidesz ablaka.jpg

Akkord Kiadó, 2003, pdf

Az Eukleidész ablaka című könyvben Leonard Mlodinow pompás idegenvezetőként kalauzol végig bennünket a geometria öt forradalmának eseményein, a görögök párhuzamosokról alkottott fogalmától a legutolsó hipertér-elképzelésekig. Bemutatja, hogy a térrel – legyen az a nappali szoba vagy egy másik galaxis – kapcsolatos egyszerű kérdések miként lehettek a legmagasabb szintű tudományos és technikai eredmények rejtett mozgatórugói. A precíz és hiteles kutatás, valamint a könnyen érthető, humoros történetmesélés szerencsés elegye teszi megdöbbentően eredetivé a geometria elsőbbségének bizonygatását. Akik valaha átnéztek már Eukleidész ablakán, azok számára a tér, az anyag és az idő már soha nem lesz olyan, mint előtte volt.​
 

Csatolások

 • Leonard Mlodinow - Euklidesz ablaka.pdf
  1.5 MB · Olvasás: 143

siral

Állandó Tag
Konrad Lorenz
Ember voltunk hanyatlása


Lorenz Konrad - Ember voltunk hanyatlása.jpg

Cartaphilus Kiadó, 2002, pdf

Ez idő szerint az emberiség kilátásai a jövőre nézvést rendkívül borúsak. Felettébb valószínű, hogy nukleáris fegyvereit önmaga ellen fordítva gyors, de a legkevésbé sem fájdalommentes öngyilkosságot követ majd el. S még, ha ez nem történnék is meg, lassú halál fenyegeti, mert megmérgezi mellesleg pedig megsemmisíti a környezetet, amelyben és amelyből él. Még ha idejekorán megálljt parancsolna is vak és hihetetlenül ostoba ténykedésének, ki van téve annak a veszélynek, hogy fokozatosan elsorvadnak mindazon tulajdonságai, amelyek emberi voltát alkotják. Számos gondolkodó felismerte ezt és jó néhány könyv tartalmazza ezt a felismerést, hogy a környezet pusztítás és a kultúra "hanyatlása" kéz a kézben járnak. Az emberi leépülést azonban csak kevesen tekintették betegségnek csak kevesen kerestek kórokokat, s próbáltak ellenlépéseket tenni, miképpen Aldous Huxley. Álljon ez a könyv ennek keresésének a szolgálatában.​
 

Csatolások

 • Lorenz Konrad - Ember voltunk hanyatlása.pdf
  4.4 MB · Olvasás: 123

siral

Állandó Tag
Láng István; Csete László; Jolánkai Márton
A globális klimaváltozás - a VAHAVA jelenntés

A globális klimaváltozás.jpg

Szaktudás Kiadó Ház Rt, 2006, pdf

A Környezetvédelmi Minisztérium és az MTA által indított projekt, a VAHAVA tevékenységét összefoglaló jelentés. Mindazok számára ajánlható, aki számára a környezet változása, változtatása, megőrzése nem közömbös.​
 

Csatolások

 • A globális klimaváltozás.pdf
  7.1 MB · Olvasás: 57

siral

Állandó Tag
Brian Fagan
A nagy felmelegedés
A nagy felmelegedés.jpg

Európa Könyvkiadó, 2012, pdf

Manapság egyre több szó esik a globális felmelegedésről. Brian Fagan, a Kaliforniai Egyetem (Santa Barbara) professzora ebben a könyvben annak járt utána, mi történt a Föld előző felmelegedési periódusában, ezer évvel ezelőtt. I. sz. 1000 körül a hosszabb, melegebb nyarak bőséget hoztak Nyugat-Európának, több termést, kellemesebb klímát, jobb életet. A norvég hajósok letelepedtek Grönlandon, ahol a rozmárvadászat bőséges zsákmányt eredményezett, majd továbbhajóztak és kapcsolatba kerültek az eszkimókkal. A polinéziaiak az új széljárásnak köszönhetően a világ legeldugottabb részeit is képesek voltak benépesíteni, például a Húsvét-szigetet. A Föld túloldalán azonban aszály pusztított ugyanekkor, tönkretéve többek között Angkor Wat virágzó civilizációját. Ha a történelem az élet tanítómestere, most különösen fontos lenne megszívlelni a szavát. Fagan professzor szerint ugyanis a legnagyobb veszélyt ma is a szárazság jelenti, miközben a Föld gazdagabb része egyre több vizet használ.​
 

Csatolások

 • A nagy felmelegedés.pdf
  3 MB · Olvasás: 87
Oldal tetejére