Az idő múlásával változunk. Változik a Világ is. De az is lehet, hogy a Világ változatlan marad, csak mi látjuk mindig másképpen. Mert folyamatosan olyan dolgokat ismerünk meg, ami megváltoztatja addigi elképzelésünket. Mind a Világról, mind Magunkról...
Szín
Háttérszín
Háttérkép
Szegély színe
Font Type
Font Size 1. Sok évezreden keresztül a vallás nyújtotta ismeretek jelentették az emberiség számára a “tudományt”, a Világunk, létünk alapjainak megismerését. Az eligazodást a mindennapos gondokban a Szentiratok biztosították.

  A Szent Biblia az intelmeket a Tízparancsolattal kezdi, melyet talán még senki emberfia be nem tartott. A Világ, az Ember teremtésén túl útmutatást ad arra is, hogyan éljünk, hogyan dolgozzunk, hogyan viszonyuljunk embertársainkhoz.

  Ezek olyan konkrétumokban vannak megfogalmazva, hogy azt mindenki megértse.

  Hogyan viszonyuljunk Szüleinkhez, hogyan a többi emberhez, kikkel házasodhatsz, hogyan építs hajlékot magadnak és családodnak, hogyan és mikor végezd a munkádat a természetben, a földeken, közben mire figyelj. De, még az is tételesen le van írva, hogy mit ehetsz meg, és mi az amit tilos.

  Azt is leírja, ha ezeket mind be tartod az életben, úgymond Istennek tetsző életet élsz, akkor kevesebb lesz a gondod, és sikeresebb utat járhatsz be itt a Földön.

  A fent említettek a legalapvetőbb dolgok, és talán a legkevesebb terjedelmet teszik ki a Bibliában. Hogy mi mindent tartalmaz még, azt csak a legszakavatottabbak tudják, hiszen az átlagemberek között igen ritka az, aki elejétől végéig elolvassa a szent Bibliát, és próbálja is magának magyarázni, hogy mit is jelenthetnek azok, amelyeket Isten a kiválasztottaknak lediktált.

  De Isten azt is leíratta: ha valaki másolja, és, csak egy betűt is eltéveszt, azt az oldalt égesse el, semmisítse meg! Kezdje elölről.

  Ez azt jelenti, hogy semmit, semmilyen módon a Szent iraton nem változtathatsz. Mert, amit Isten lediktált, amit Isten útmutatás képen megfogalmazott a számodra, megváltoztathatatlan!

  Örök! Szent és sérthetetlen!

  De, mint tudjuk, az ember esendő. Gyarló. Néha maga is Isten akar lenni. Szeretne olyan törvényeket hozni, melyek adott esetben még az isteni parancsokat is felülírják, melyek az ember hibáit esetleg semmissé teszik.

  Az egyik ilyen legjelentősebb eset a niceai zsinaton történt, ahol egy császárné akarata érvényesült.

  A császárné ugyanis nem éppen Istennek tetsző életet élt, a császáron kívül más férfiak “szeretetét” is igyekezett kipróbálni, megtapasztalni. Hogy ezért nehogy újabb házi feladatot kapjon egy elkövetkező életben, Urát és császárát rávette, hogy töröltesse a reinkarnáció tanát Isten igéi közül. És, ahogyan az lenni szokott, ha egy nő kér valamit, az “szent” dolog. Ennek a kérésnek még úgy is eleget tett a Császár, hogy a zsinat idején Theodóra már örök álmát aludta, de a császár uralkodása sem éppen mennyei állapotot teremtett alattvalói körében, így neki is volt félnivalója az újjászületésben. A kérés teljesítése azonban csak annyit lendített előre a Világ dolgaiban, hogy az említett császárné csapodársága az egész Világon ismert lett, mint ahogyan a reinkarnáció tana is széles körben ismertté vált...

  Isten így “jutalmazta” öt a Biblia “megújításáért”. Amiért nem vették figyelembe, hogy egy betűt sem változtathatsz a Szentiraton...

  Persze a keresztény vallást magukénak vallók között mindig voltak olyanok, akik tiszteletet mutatva a leírtak iránt, de a leírtakat másképpen magyarázva próbálták rávenni az “alattvalókat” hamis szándékaik megvalósítására. Ezért aztán az egyszerű embernek jutott a legnehezebb feladat Isten intelmeinek a betartásában, hiszen ő hitt az Isten szolgájának, és sokszor a legnagyobb bűnt, a gyilkolást is úgy követte el, mint Istennek tetsző cselekedetet.... Emlékezzünk csak: Isten szolgái a legmocskosabb bűnt is megtették: meg szenteltek, megáldották azokat a fegyvereket, melyekkel aztán gyermekeket, nőket, betegeket, öregeket, - embereket! - gyilkoltak!

  Tanait a keresztény vallás oly módon terjesztette, hogy azt “Keresztes háborúk” formájában kényszerítette idegen népekre, azzal a feltétellel, hogy, aki nem fogadja el, azt egyszerűen megölik... mit számított a “Tízparancsolat”...

  Valószínűleg a sok-sok - úgymond - Istennek nem tetsző cselekedet legalizálása is szerepet játszott abban, hogy az idő előrehaladtával egyre többen tagadták meg teremtettségünket, egy ember felett álló hatalom létezését. Azt már kevésnek tartották, hogy csak az újjászületést tagadják.

  Cél volt a korábbi tudomány “átalakítása", az Istenben való hit megingatása.

  A Csillagos eget is le kellett tagadni, illetve meg kellett változtatni.

  Istent is le kellett tagadni.

  Ehhez létrehozták az egyházi tudomány mellett a “világi” tudományt, amihez igen sok úgynevezett tudóst állítottak szolgálatba. Hiszen egy új Világot “teremteni” igen nemes feladatnak mutatkozott. Ha valaki csak tagadta Isten létezését, már az is könnyen híressé tette. Ha pedig hozzátett egy két badarságot, az elismertség garantálva volt.

  Például Newton, amikor unalmában egy almafa alatt üldögélt, és azon gondolkodott, ugyan miért is nem felfelé esik az alma, vagy legalább is oldalra. Ekkor egy lepottyanó alma akkorát ütött a fejére, hogy ijedtében kitalálta: ahhoz, hogy az alma leessen, kevés az alma súlya, ahhoz kell még a gravitáció. Aminek a részecskéjét elnevezték gravitonnak, de azokat azóta sem találják.

  Milyen érdekes, ez az eset 1666 - ban történt. A 666-os szám a Bibliában a „Fenevad” jele vagy száma, a Szentháromság ellentéteként a hiábavaló földi, emberi gondolkodást jeleníti meg.


  A modern értelmezés szerint a 666-os számmal ábrázolt Antikrisztus az a személy vagy megszemélyesített lény, aki Krisztus tanításai ellen tevékenykedik. Aki be akarja csapni a Világot...

  De ahhoz, hogy Istent elvegyék az emberektől, Istent meg kellett fosztani attól, hogy Ő teremtette a világot. Mivel ezt nem tudták senkire "rátestálni", már mint a Teremtést, azt a semmire "fogták". Azt mondták, hogy úgy besűrűsödött, - már mint a semmi - hogy nem bírta tovább magába tartani a feszültséget, és....felrobbant! Ebben a pillanatban a besűrűsödött semmiből anyag lett, amellyel tele lett az univerzum. Azóta is sül a forró zsírjában a Világmindenség, nap, mint nap kapunk híreket új Világok keletkezéséről, melyeket Galaxisok képében jelenítenek meg számunkra.

  Ezt a hipotézist először Einstein is csak úgy "snasszul" hülyeségnek nevezte, de később valamiért maga is támogatójává vált. Mivel azonban a nagy durranásnak voltak még komoly ellenzői, valahogyan pontot kellett tenni a vitára. A csillagos eget el kellett tagadni! Hivatalossá kellett tenni a semmi felrobbanását.

  És, amit kitalált egy jezsuita pap, - Georgia Lematrie - amit elképzelt, azt igen demokratikus módon szentesítették.

  “...George Gamow 1948-ban egy nemzetközi fizikuskonferencián a táguló univerzumra azt a lehetséges magyarázatot adta, hogy esetleg a világegyetem valamikor egy ún. ősrobbanással (Big Bang) jött létre, s az ősrobbanás pillanatában az univerzum teljes tömege egyetlen végtelen sűrűségű pontba volt összetömörítve.

  Gamow előadásának befejezéseként felkérte a kongresszuson résztvevő világhírű fizikusokat, szavazzanak, hogy volt-e ősrobbanás. A jelenlevők 60% körüli szótöbbséggel demokratikusan megszavazták, hogy volt. Azóta a fizikusok elfogadják a Big Bang-elméletet...”

  Ez által ma már a legkisebb gyerek is "tudja", hogyan keletkezett a Világ. Nem Isten, hanem a semmi teremtette. És ez nap, mint nap megerősítést nyer.

  A nagy durranás után már egyszerű volt az élővilág, végül az ember kialakulása, illetve a “fejlődés” folyamatának meghatározása. Darwin gyönyörűen leírta. Ugyan azt is leírta, hogy erős kételyei vannak a saját elméletét illetően, és, ha valami ellentmondásos az eszmefuttatásában, akkor tekintsék az egész elméletét semmisnek.

  Több ilyen ellentmondás is van az irományában, de, kit érdekel? A fontos, hogy olyan legyen az emberek világképe, amelyet a tudomány meghatározott.

  Ezért sok mindent fel is, és be is áldoztak. A sok hazugság mellett, - melyekben millió éves leletekre hivatkoznak, szem fogak, és különböző kulcs csontok megtalálásakor, megállapítva belőlük olyan “alapvetéseket", hogy “akkor” már félig felegyenesedett, és a kókuszdiót nyersen ette naplemente után - csak egyet idézek, mely az egész! tudomány szégyene!

  Biztosan sokan hallottak már Ota Benga esetéről.

  Ő egy nagyon békés afrikai törzs tagja volt, aki szorgalmasan élte életét Kongóban, míg egy "tudós" rá nem talált, mint az ember és majom közötti hiányzó "láncszemre". Innentől kezdve az élete rémálommá változott.New Yorkban csimpánz ketrecben mutogatták, köztük rengeteg iskolás gyereknek, akik saját szemükkel győződhettek meg arról, hogy az ember a majomtól származik.

  És ez nem csak az egyszerű emberek "játéka" volt, hiszen a "tudományos szakemberek" is Ota Bengá-val bizonyították, hogy a fehér ember genetikailag is magasabb rendű, mint a fekete bőrű testvéreink...

  Persze nehogy azt higgye valaki, hogy nem volt aki tiltakozzon. Volt. A fekete afrikai közösség...

  Több, mint egy évtizedig bizonygatták vele ezek a hitvány emberek, hogy honnan származnak őseik...

  Azt gondolná az ember, hogy az a tény, hogy Darwin lelkiismereti aggályai sokszor igazolódtak, Ota Benga szégyenteljes meghurcolása, a sok - sok evolúciót igazoló lelet hamisságának, szándékos hamisításának napvilágra kerülése rábírja a tudományt vereségének beismerésére. De nem.

  Pedig a zavar egyre nagyobb az evolúciót illetően. A DNS kutatások egyre biztosabban igazolják a Bibliában leírtakat. Akit érdekel a téma, nagyobb irodalmat talál róla, mint a darwinizmusról...

  Az Ősrobbanás "elfogadása" után a csillagok jelentése is más lett: vörös törpék, barna óriások, fekete lyukak lettek, ha sokat láttak egymás mellett ezekből az égitestekből akkor galaxisok, galaktikák.

  Ezekből annyit fedeztek fel és mutatnak be nekünk gyönyörű fotókon, - melyek mondanom sem kell, hogy mind szerkesztett képek, ideillő szóval: csinálmányok - hogy már egy kisebb könyvtárat is megtöltenének.

  Mivel a tudomány állandóan "fejlődik", ezért újabb és újabb csodákat, elképzeléseket tárnak elénk időről - időre.

  Mert az ember a tudományt felülírhatja. Hiszen ő írta. És a tudomány állandóan “megy” előre. Fejlődik. Ebből viszont az következik, hogy legtöbb dologban nincs igaza! Mikor azt mondja, hogy “A tudomány mai álláspontja szerint...” - akkor azt hogyan higgyük el? Meddig érvényes a “mai álláspont“?

  A tudományban mindig minden változik, minden mozgásban van, mert azt mondja, az egész Világban nincs egy stabil pont, egy kapaszkodó. És, ebben a változó állás-pontos Világban nem vonhatod kétségbe, amit a tudomány mond.

  A tudomány szava Isten szava a legújabb korban. Előlépett Istennek. Nem az Isten, hanem a gyarló, esendő, adott esetben hazug ember mondja az igazságot. Hiába változtatja akár naponta a véleményét...hiába mondja, hogy a "tudomány mai álláspontja szerint"...

  És, érdekes módon, akkor kerül a helyére valami a tudományos kutatásokban, mikor arra a pontra érkeznek, ami a Szent iratokban le van írva. Akkor már nem kell többé oda tennie a jelzőt, hogy: “a tudomány mai álláspontja szerint...” Mert a tudomány mikor Istenhez ér, révbe ért...

  A bibliai igazságok állandóak. Nem változnak. Nem mozognak. Ugyan úgy, ahogyan a Földünk sem.

  A Földünk nem száguld az űrben, nem kering a Nap körül. A Föld egy olyan otthonunk, ahol a csillagos égbolt ugyanolyan része a Világunknak, mint virágos rét, az erdő, vagy a városaink. Csak a miénk. Nem részei más Világoknak, nem is tartoznak azokhoz, nem is születnek benne a Földünkhöz hasonlatos bolygók. És nincs olyan galaxis, amely szembe jön velünk, és össze ütközünk néhány milliárd év múlva.

  Csak a rajz asztalokon, a műtermekben. Mint ahogyan olyan Csillag sincs, amely - a tudomány szerint! - idősebb, mint a Világegyetem! Hiszen, ha az igaz lenne, akkor nekem is lehetne egy olyan, általam eddig nem ismert gyerekem, aki jó néhány évvel idősebb, mint én! Ez pedig egy anyagelvűségen nyugvó Világban lehetetlen.

  Valószínűleg a “Fekete lyuk” és a “Neutron csillagok” is ugyanúgy, mint a sok-sok különféle, égi tünemény is a tudomány kitaláltjai. Talán a leghajmeresztőbb kitalálmány a “Sötét bolygók”, amelyek csillagok nélkül keringenek a Mindenségben - millió számra. Csak úgy, minden ok és cél nélkül.

  Ha valaki figyelemmel kíséri és vakon hiszi a csillagászati hírekben közölteket - ahogyan magam is tettem sok évtizeden keresztül - egy idő után rájön, hogy itt abban folyik a versengés, hogy ki tud hajmeresztőbb jelenséget tenni a csillagászat, a Világ iránt érdeklődők szeme elé... hiszen naponta hivatkoznak olyan felvételekre, adatokra, melyeket az "űrben" nem lévő, nemlétező! távcsövektől nyernek..

  Pedig a Csillagos ég csak!!! a miénk. Az emberiségé. A csillagok adják a születésünket, a sorsunkat és a halálunkat. Az UFÓ-k sem úgy részei a Világunknak, ahogyan azt sugallni próbálják. Mert, ha úgy látogatnák Földünket a különböző “fajok”, legelőször azokat mutogatnák nekünk, mint a materializmus, a darwinizmus legnagyobb bizonyítékát, mindenhatóságát. Ha a “Világűr” olyan lenne, amilyennek hazudják, véget nem erő tv közvetítések lennének a különböző “űrállomásokról”, “űr teleszkópok” kutakodásairól, a különböző égitestek felszínéről.

  Nem lehetne vitatkozni a “Holdra-szállásról”, mert a napi közvetítéseket unásig nézhetnénk.

  A Holdra szállással nem érdemes külön foglalkozni, mint ahogyan a Lajka kutyával, Gagarinnal vagy más űrhajósokkal sem. Egyik sem kisebb, vagy nagyobb hazugság a másiknál. De, egy megjegyzés ide kívánkozik: a legkártékonyabb hazugság az, mikor arról beszél valaki, hogy voltak a Holdon, de nem akkor, meg nem úgy...

  Szögezzük le: ember alkotta szerkezet még nem hagyta el a Földünket.


  Mégis elhisszük az összes zagyvaságot, amit a “tudomány” felkentjei mondanak.


  Az egyik ilyen "felkent":

  Space x.jpg

  Elon Musk,
  egy unatkozó milliárdos,
  aki még egy "Ladát" is képes fellőni az űrbe, melyet előtte rázópadon "vizsgál", hogy kibírja e a "csotrogány" a fellövést.


  A materiális Világot, benne az embert nagyobb, különb képességekkel ruházzuk fel, mint a teremtő Istent.


  A tudomány mindent igazol, csak néha nem tudja az egyik kéz, hogy mit csinál a másik... hiszen a hazugság az olyan, hogy legtöbbször ott okoz zavart, ahonnan elindul...


  A tudomány nagy fontosságot tulajdonít azoknak a szakterületeknek, melyeket maga hozott létre a maga alkotta fizikai világ magyarázására, az azokban működő törvényeire.

  Az emberi tevékenység talán legrégebbi része az építkezés. Hiszen meg kellett védeni magát a természettől, ezért hajlékot kellett magának építeni. Ez odáig vezetett, hogy egy időben szokásává vált az emberiségnek szerte e Világban piramisokat építeni.Hogy miért, hogyan, azt nem tudjuk. Csak a "kitalációk" folynak, hogy mi végre is tették az orrunk elé - a miket is? A piramisokat. Mert a nevén kívül, amit a kutakodó ember adott nekik, az alakján kívül mást nem tudunk róluk... Egy dolgot tudunk biztosan: ma a közelébe nem vagyunk egy hasonló építmény megtervezésének, kivitelezésének.

  Annyit tudunk, - ami biztosnak mondható -. hogy annak a hatalmas súlynak a stabilitása olyan pontosságot igényel a vízszint betartásában, - A Kheopsz piramis mesterséges sík terasza, amelyre építették, a vízszintestől 2 centiméterre tér el 230 méteren!!! - hogy az attól való további egy!!! centiméteres eltérés az adott piramis összeomlását, építésének azonnali abbahagyását követelné már néhány tíz méteres építési magasságnál.

  De a tudomány azt mondja, hogy vízszint nincs.
  Mert azon nem lehet vitatkozni, hogy gömb felületen nem lehet vízszintes.

  Ha mégis azt akarom, hogy legyen, akkor a gömb Földön az adott építési területre merőlegesen kell meghatározni az adott építmény súlypontját, és onnan kell jobbra-balra, előre-hátra vízszintet mérni az ember által kitalált és legyártott, és "vízszint mérőnek" elnevezett eszközzel. Ilyen módszernél azonban nem lehetnének az egymás mellett álló épületek egymással párhuzamosak...
  A vízszintet viszont naponta mérjük szerte a Világban, az épületek mindenütt állnak - egymással párhuzamosan. És, a piramisok is állnak.

  Persze kérdezhetné valamely "laikus" Földlakó, hogy de miért nem árt ezeknek az építményeknek a Föld rettenetesen gyors forgása, az űrben való utazása. Miért nem rázkódik néha, ki "centírozta" ki ilyen pontosan, hogy úgy viselkedik a Föld, mintha mozdulatlanul, egy helyben állnak?

  A tudomány részéről Michelson és Morley vezetésével 1887-ben végeztek el egy kísérletet.


  A kísérlet célja az volt, hogy megmérjék a Földnek az éterhez, illetve az abszolút térhez való sebességét.

  E kísérlet eredménye mindenki legnagyobb meglepetésére negatív volt, vagyis a keresett sebesség mindig a nullával volt egyenlő.

  A kísérletet többször is elvégezték, és mindig ugyan arra az eredményre jutottak...  Uralkodik az ÚR! Fenségbe öltözött az ÚR, erőt övezett magára. Szilárdan áll a Világ, nem inog. Zsoltárok 93:1

  Szilárd alapokra helyezte a földet, hogy soha meg ne inogjon. Zsoltárok 104:5  Nemrégiben egy minden Facebookot kedvelő ember számára idegborzoló hír jelent meg a híradásokban: 2017. december 23., szombat

  "......A hidegháború óta nem tapasztalt gyakorisággal bukkannak fel orosz tengeralattjárók az Atlanti-óceán északi részének azon a területein, ahol a legfontosabb transzkontinentális távközlési kábelek is vannak. Az agresszív orosz lépésekre válaszul a NATO újranyitna egy olyan megfigyelőbázist, amit a hidegháború vége óta nem használtak, a tagállamok pedig igyekeznek felfejleszteni a tengeralattjáró-elhárító képességeiket, írja a Washington Post.


  A NATO aggodalma jogosnak tűnik. Ezeken a transzkontinentális kábeleken halad át gyakorlatilag a teljes internetforgalom. Ha ezeket átvágnák, annak dollármilliárdokban mérhető következményei lennének, hiszen ezeken a kábeleken zajlik már a tőzsdei kereskedelem is, több billió dollárnyi üzleti tranzakciót bonyolítanak naponta......"


  "...Az összes Nemzetközi Adatforgalomnak a 99%-át, ezek a kábelek teszik ki..."  Remélem, hogy elég világos, itt szó sincs egyetlen egy"műholdról" sem, ami az internetet vagy bármi mást továbbítana...mert nincsenek műholdak.


  " Én feszítettem ki saját kezemmel az egeket” Ézsaiás 45:12

  És arra az Égre ember nem teheti a kezét....ott nincs helye ember alkotta szerkezeteknek. Ha valakiben mégis maradt még kétely, egy hazai hír is segít, hogy pontot tegyen a "műhold marhaság" és a "gömb Föld" végére:


  2019. június 10. 2:04

  "....Pénteken újabb, sorban a tizenegyedik hazai lokátorral bővült radarhálózatunk, mellyel még hamarabb látni fogjuk az Adria felől érkező zivatarokat..."

  Nem műholdon jönnek az előrejelző képek. Nem akadályozza a radar működését a gömb föld szintkülönbsége, mert a Föld lapos...és nincsenek műholdak.

  De minden este elmondják a különböző TV Híradók időjárás jelentésében, hogy "a műholdfelvételek alapján..."

  Pedig műholdak nincsenek!


  Érdemes még egy hírt megemlíteni, melyről szinte mindenki hallhatott.


  A Malaysia Airlines 370-es járatának katasztrófája


  "...Kuala Lumpur és Peking közötti menetrend szerinti járat helyi idő szerint 2014.március 8.-án hajnalban eltűnt a radarok képernyőjéről. A gépen 227 utas és 12 főnyi személyzet tartózkodott..."

  A lényeg, hogy a keresésében szinte mindenki részt vett, amely államot valamilyen formában érintette a katasztrófa. A Világ legnagyobb keresőszolgálata az amerikai Ocean Infinity 2018-ban kutatta meg az óceánokat. Sikeres munkáról sajnos Ők sem számolhattak be. Egy dolgot viszont meg kell jegyezni:

  ennél a kereső szolgálatnál sincs a rendszerben a műholdas keresés, a műholdak alkalmazása.


  Mert nincsenek műholdak.


  Most evezzünk egy kicsit érdekesebb vizekre. Mindenki hallott már a Teremburáról. Ami jelenthet káromkodást is, de valójában a Világunk tetejére, a mennyezetre gondolunk, amikor ezt a szót halljuk.

  Néha olyan érdekes híreket hallunk, amivel egyszerűen nem tudunk mit kezdeni. Ha ilyenkor a tudományt kérdezik, nagyon egyszerű választ kapunk. Még a legbonyolultabb kérdésre is...


  "...Haleső szemerkélt Mexikó északkeleti részén - adta hírül csütörtökön az AP amerikai hírügynökség.
  Tamaupilas városának polgári védelme nyilatkozatban számolt be a "halcsapadékról". Mint írták: enyhe eső kíséretében kisméretű halak potyogtak az égből kedden a tengerparti Tampico városára. A jelenség ugyan ritka, de már ősidők óta tapasztal ilyet az emberiség..."


  A tudományos magyarázat szerint tornádók szívóhatása révén kerül halállomány a levegőbe, hogy aztán távolabb kipotyogjon a forgószél katlanából...

  Itt szeretnék emlékeztetni, hogy a nemlétező műholdak által készített számtalan képet tesznek elénk, melyen azt mutatják be, hogyan tettük tönkre a Világunkat, hogyan szemeteltünk tele mindent. Amiben van is némi igazság, csak nem úgy, ahogyan mondják.

  Ha az óceánok tele vannak a rengeteg csomagoló anyaggal, a pet palackoktól a különböző nylon és papír hulladékokon át mindenféle kacattal, ha a Világunk tele van a "pille" könnyű pillangóktól a falevelekig mindenféle hulladékkal, hogyan nem esik ezek közül semmi sem a nyakunkba?

  De halak, békák vagy algák igen.

  Érti ezt a tudomány? Komolyan mondja a magyarázatait?


  6
  Azután ezt mondta Isten: Legyen boltozat a vizek között, hogy elválassza egymástól a vizeket.
  6
  És monda Isten: Legyen mennyezet a víz között, a mely elválaszsza a vizeket a vizektõl.
  7
  Megalkotta tehát Isten a boltozatot, és elválasztotta a boltozat alatt levő vizeket a boltozat felett levő vizektől. És úgy történt.
  7
  Teremté tehát Isten a mennyezetet, és elválasztá a mennyezet alatt való vizeket, a mennyezet felett való vizektõl. És úgy lõn.  Megjegyzem, nem tudom a halesőt megmagyarázni. De a tudomány magyarázatát sem tudom elfogadni.

  A Szentiratokat sok ezer év óta kutatja az ember. Mint írásom elején említettem, valótlanságot, igaztalanságot még nem találtak benne. Csak olyat, amit még nem értett, értettek. Azért, mert kevés az ember tudása. Azért, mert nem jött el az ideje. És, valószínűleg sok olyan dolog van és marad a Világban az ember számára, amit megismerni, ezáltal megtudni sohasem fog, mert a Teremtő csak a kutakodást, a tanulást engedi meg az embernek. De az ember nem lehet Isten, mert arra nincs szüksége a Világnak. Az ember nem azért teremtetett...  Aki öröktől él, az teremtett mindent, csak az Úr bizonyul igaznak.

  Ki volna képes tetteit sorolni, hatalmas műveinek a mélyére hatolni?

  Fölsége hatalmát ki tudná fölmérni, vagy a jótetteit végig számba venni?

  Nem lehet belőlük semmit sem elvenni, és nem lehet hozzájuk semmit hozzátenni, nem lehet az Úrnak csodáit átlátni.

  Amikor bevégzed, akkor kezded csak el, s mikor abbahagyod, ott állsz tanácstalan.


  Sirák fia könyve 18:1-7.  imrucika kedveli ezt.


 2. ".....Elismerem, hogy mindaz, amit a Holdról elmeséltem nektek, különösnek, sőt talán hihetetlennek is hangzik, de amelyikőtök akár csak mákszemnyit is kételkednék igazmondásomban, könnyen meggyőződhet tévedéséről, ha elutazik a Holdra, és körülnéz egy kicsit. Utána már nem fog kételkedni szavaimban, és elismeri, hogy hozzám hasonló szavahihető világjáró kevés akad a Földön. Bizony mondom, barátaim, tetteimben és szavaimban egyaránt a régi bölcs mondás szerint élek, mely szerint az őszinteség a legcélravezetőbb....."

  Münchhausen báró


  Az igazság lassan eltűnik ebből a Világból,
  És a hazugságok történelemmé válnak...
  Mark McCandlish  Furcsa kettősségben kezdjük élni életünket a születésünk után. Az általános iskolában a Világunkról olyan képet festenek le, melyben semmi helye egy Teremtőnek. Az ottani ismeretek alapján meg sem fordul a fejünkben, hogy ez a Világ más is lehet, mint amilyennek mondják.

  Különböző szintű tanulmányait úgy fejezi be az ember, hogy a Világot a véletlenek sorozata alakította olyanná, amilyen. A létünk egy esetleges folyamat eredménye, melyet a tudomány pontról pontra, fokról fokra igazol.

  Ezzel párhuzamosan azért a mindennapi szóhasználatban eljut az emberhez az Isten fogalma, az Isten személye. S az, hogy Isten hat nap alatt teremtette a Világot. Ez sokáig mesének, kitalációnak tűnik. Lehetősége, hogy ez akár igazság is lehetne, fel sem merül az emberben. Hiszen minden nap több olyan hír is érkezik a tudománytól, mely az anyagelvűséget igazolja.

  Ilyen volt az első nagy “durranás” az amerikaiak által felrobbantott atombomba, később hidrogén, majd neutron bomba. Igazolva azt, hogy lám, az ember milyen hatalmas, hogyan képes a természetet, sőt, az anyagként megjelenő energiát “kerékbe törni”, és azt a maga javára fordítani. Ha kell pusztít, ha kell, segít. Hirosima, Paks...

  Az első “bip-bip” a “világűrből”, majd Gagarin “látogatása” ugyanott azt jelezte, hogy ezután már semmilyen akadály nincs az ember előtt, hogy a Világot megismerje. Hatalmas “teleszkópokat”, “űrállomásokat” telepített a “Világűrbe”, hogy minél messzebbre lásson, minél jobban megismerje a kinti Világot. Olyan űrszondákat, űrhajókat lőnek fel sorozatban, hogy lassan már nem csak a létező? “Nap rendszerünket”, de talán még a “Tejútrendszert” is elhagyják.

  A Holdra olyan űrhajó indult, amelynek nem az útja, de már a mérete is lenyűgöző... 110 méter magas, 10 méter átmérőjű, 2 millió 800 ezer kilogrammal...

  Ha belegondolunk, hogy ez a test közel húsz !!! darab hagyományos családi ház egymásra rakásával szemléltethető, melyet aztán közel negyvenezer kilométerre gyorsítanak óránként a Hold felé, amely égitest a "Világűrben" nagy sebességgel halad, és a Föld sem álló helyzetben van.

  És akkor gyorsul ez irdatlan sebességre a rakéta, mikor már nincs honnan ellökje magát...

  Az indulási súlya pedig egyenlő kilencven egynéhány darab DC 9-es repülőgép súlyával...szóval, ha ezekbe belegondolunk, tényleg nincs lehetetlen az ember előtt.

  Itt jegyzem meg, hogy a Földön hadrendbe állított leggyorsabb vadászrepülő sebessége 2000 kilométer körül van. Óránként. Az F-35-ös gép kifejlesztése közel 30 évet vett igénybe. A kifejlesztés költsége a teljes magyar gazdaság tízévnyi össztermékéből sem jönne ki.

  A kifejlesztés támogatói: Egyesült Államok, Egyesült Királyság, Hollandia, Olaszország, Törökország, Ausztrália, Norvégia, Dánia, Kanada, Izrael, Szingapúr.....

  Az F-35-ös azonban még nincs kész, 2016. augusztusában a következő bejelentést tették:

  “...Todd Harrison, a CSIS (Stratégiai és Nemzetközi Tanulmányok Kutatóközpontja) védelmi kérdésekkel foglalkozó elemzője a Reutersnek azt mondta, hogy a program még mindig nem áll teljesen készen, a vadászgépek

  még nem tudnak mindent,

  amire eredetileg szánták őket...”

  2020.márciusában :

  “...873 TÉTELRE RÚG A HIBALISTA,

  ami különösen annak fényében aggasztó, hogy jelenleg az ALIS-nak hat különböző verzióját használják a géptípust üzemben tartó haderők...”

  Több, mint 30 éves fejlesztés után !!!

  Az Apolló programot Kennedy 1961-ben bejelentette, 1969-ben leszálltak a Holdon. És ehhez alig 50 milliárd dollár kellett az F 35-ös 1,3 billió dolláros költségével szemben. És, semmi összefogás, egyedül is simán végrehajtották az amerikaiak...


  Tehát az Apollót pár év alatt megtervezték, elkészítették, és közel húsz szoros sebességgel repült, mint amennyivel az a jármű, melyet közel háromszor annyi idő alatt, sokszoros költséggel fejlesztettek ki.

  Erre a programra tényleg illik: “grandiózus teljesítmény” volt, melynek eredményeként három ember megérkezik egy olyan Világba, ahol még a madár sem járt, egy olyan

  “Hold-komppal”, mely itt a Földön egyetlen egyszer lett kipróbálva, akkor is szana-szét tört.

  De bátran elküldték egy másik Világba az úgynevezett asztronautákat, és sikeresen teljesítette mindegyik a küldetését. Nem csak leszállt, de vissza is vitte az űrhajósokat a Hold körül portyázó társukhoz. Onnan pedig már gyerekjáték volt hazajönni bolygónkra, a Földre...

  Leküzdötték a rettenetes gyorsulás tehertételét, majd a hatalmas sebesség lassulását, leküzdve több sugárzási övezetnek, a még nem ismert sugárzásoknak az emberi szervezetre való pusztító hatását,leküzdve a “Világűr” iszonyatos hidegét, leküzdve mindenféle ismeretlent... és, teszik ezt olyan lelkülettel, hogy a pszichéjük még annyira sem sérül, mintha itt a Földön rájuk kiáltanának, hogy: “bakk!” Pedig láttak idegen űrhajókat, idegen lényeket, UFÓ-kat, meg még sok mindent! Angyalokat is!


  :dr_4:

  És, nekünk ezeket mindet el kell hinni. Aki nem hiszi, az buta. És tagadni akarja a "tudomány" hatalmas eredményeit..... Pedig ennél nagyobbat csak Münchhausen báró tudott mesélni:

  ".................Most hallgassátok meg második holdutazásom kalandos történetét. Amennyire csak emlékezetem engedi, az igazsághoz híven beszélek el mindent...........Másodszor sokkal kényelmesebb módon jutottam fel a Holdra........ahol kikötöttünk, a Hold volt...........Ahogyan mi a Földön lóháton közlekedünk, a Holdon lakók keselyűkön lovagolnak......."

  Mi indokolja, hogy ne Münchhausen utazását fogadjuk el?  :dr_4:


  Az "igaz mesékben" néha ugyan becsúszik egy-egy ellentmondás, például Collins-nál, aki ugyan az Apolló - 11 másik

  két utasával együtt több UFÓ-t is látott,

  utána mégis ezt nyilatkozta:

  “...A Hold nem különösebben érdekes hely, a Mars annál inkább. Ráadásul a Mars tekinthető a Föld testvérének...” – mondta Collins.

  Mit számít egy állítólagos idegen intelligencia jelenléte a Holdon, hiszen a Mars érdekesebb lehet. Hogy az a még érdekesebb mi lehet, azt nem mondja. És, a NASA sem veszi figyelembe az idegen intelligenciát, hiszen sok-sok millió dollárt áldoz annak máshol való kutatására...

  Hogy ezekben a hírekben mi a hazugság, mi az igazság, nem tudom. Azt sem,

  ha valaki ilyen kérdésekben csak egyszer is hazudik,

  lehet e annak más esetekben hinni...

  Az említett “szenzációkat” nem hivatalosan hozzák nyilvánosságra, csak úgy elszólják magukat azok az “asztronauták”, akik az “utazások”, de leginkább még a kiképzésük előtt arra esküdtek fel, hogy ők bizony megtartják a titkot... Arra már nem mertek meg esküdni, hogy végre is hajtották azt, amire esküt tettek...

  Aki pedig ezeket a “kirándulásokat” a Holdra - melyeket az Apolló program keretében "hajtottak végre" - természetesnek veszi, az eléggé ledegradálja ezeket a sikereket. Hiszen mindezen eredményeket a tudomány olyan korban érte el, - bár az a szó jobban illik ide, hogy "produkálta" - amikor a

  számítógépek színvonala még nem érte el azt a szintet, melyet az az iPad képvisel, melyen ez a pár sor íródott...

  Aki nem hiszi, hogy ilyen feltételekkel mekkora tudásra volt szükség, azok meggyőzésére itt egy mostani kijelentés:

  “...negyvenöt évvel ezelőtt lázban égett az emberiség: úton volt a Hold felé az az amerikai Apolló-11 űrhajó, amelynek legénysége elsőként lépett egy másik égitest felszínére 1969.julius 20.-án. A teljesítmény nagyságát érzékelteti, hogy

  jelenleg egyik állam sem lenne képes megismételni...”


  Szóval a hatvanas évek végén olyan magas szinten volt a technikai tudásunk, hogy azt egyenlőre nem igen érjük utol... Hiába fejlődünk annyit, ezen a téren a fejlődés vissza fejlődés. / : Talán csak a nagyot mondásban töretlen a fejlődés...:/ És, a jelekből úgy tűnik, minél több idő telik el az állítólagos Holdra-szállástól, annál inkább nem megy ember a Holdra...


  Persze a fenti megállapítással nem érthet egyet minden állam, még maga a "kijelentő" ország sem, mert öt-tíz évenként - a fentiek ellenére - be ígérik az újabb Holdra-szállást. Legutóbb 2005-ben 2018-ra ígérték:

  “....az elképzelés szerint 2018-ban a misszió négyfős legénysége egy hétig maradna az égitest felszínén....a NASA a következő 12 évben kereken 100 milliárd dollárt fordítana az új űrsikló és rakéta hajtómű kifejlesztésére...”

  Valószínűleg az idén már ebből sem lesz semmi....


  Viszont ígérik a Holdra-szállást India, Kína, Japán... sőt, már puszta kedvtelésből is fognak repülni a Holdra, vagy csak Hold körüli pályára. Elon Musk egy japán milliárdost küld a Hold körüli pályára, aki viszont ragaszkodik ahhoz, hogy nyolc!!! művészember menjen vele, akik majd mindenféle formában megörökítik ezt a csodálatos utazást...és: Musk azt mondta: rendben!!!

  Csak emlékeztetni szeretnék rá, hogy ilyen, Musk féle utazást már beígértek néhány éve. Akkor az oroszok azzal az űrhajóval szándékoztak Hold-körüli utazásra vinni a turistákat, mely az ISS “űrállomásra” viszi a “kuncsaftokat”... Meg az amerikaiakat is, mert azoknak momentán nincs űrhajójuk, mely “felmenne az űrállomásra...”

  Hogy azóta miért nem tettek egy kerülőt a Hold körül, azt nem mondták...

  Kína krumplit, selyemhernyót termelni megy rövidesen a Holdra. Na, és melyik oldalára? Hát, ott próbálkozik a krumpli termesztéssel, ahol sötét van. Tehát, a Hold sötét oldalára. Ebből csak a Hold sötét oldala a vicc...a krumpli és a selyemhernyó komoly...

  India az egyik legritkább anyagért

  - Hélium 3-ért, amiből kb. 250 ezer tonnát akar a Földre lehozni -

  megy a Holdra, hogy ő legyen a Világ vezetője az energia gyártás terén. Azt mondják, mindegy, hogy mennyibe kerül... A pénz nem számít...

  Ezek a fenti hírek azt mutatják, hogy a Hold egy olyan égitest, melynek olyan nagy jelentősége nincs. Aki "összekalapál" egy olyan űrhajót, amely másodpercenként közelíti a tizenegy kilométeres sebességet, az mehet. És, ott azt csinál, amit akar. Olyan a Holdunk, - melynek az életünket köszönhetjük - mint a Csáky szalmája.
  Akinek jó vasvillája van, vihet egy alomra valót a birkáinak...és akkora csomót, amilyent csak bír. Senki nem ellenőrzi...de, senki nem is követeli, hogy legyen ellenőrzés.

  Nem úgy, mint ahogyan az Antarktiszra vigyáz az emberiség. Azt komolyan veszik.

  "....Az - antarktiszi - egyezmény fő célja, hogy biztosítsa, hogy az Antarktisz területét az egész emberiség érdekében mindig is kizárólag békés célokra használják, és ne váljon nemzetközi viszály helyszínévé vagy tárgyává...."


  A Hold nem az egész emberiség érdeke? A Hold egyszerűen csak kiárusítható? Igen. Hiszen bármely állam polgára vásárolhat telket a Holdon, ha akar. Az ezredforduló tájékán úgy osztogatták a parcellákat égi kísérőnkön, mint a szocializmusban a hétvégi telkeket...

  "...a földön kívüli telkek tulajdonosainak száma ma már eléri a 300 ezret, míg Magyarországon több mint ötszázan vannak. Az ötlet a világ száznál több országában bizonyult sikeresnek, mindenütt akadnak vásárlók...jelenleg úgy fest, hogy 2005 táján elindulhat az első Hold-túra, amelyet magánszemélyeknek szerveznek..."

  Itt meg kell jegyeznem, hogy más bolygók is "kalapács alá" kerültek a Naprendszerünkben. Mars, Vénusz... A legaranyosabbnak azt a hírt tartottam, mikor közölték hogy a Plútót nem Parcellázzák, az csak egyben eladó... magyarul: nem "kótya-vetyélik" el.

  Eladó az egész Világ!

  Árverésre kerülnek azok a bolygók, melyek talán nem is léteznek. Csak a képzeletünkben. Aki belenéz egy komolyabb távcsőbe, azt látja, hogy plazmaként, színjátszósan vibrálnak mind a bolygók, mind a csillagok.  Egyik kis unokám négy éves. Amikor nagyon meglepődik valamin, azt mondja:

  "Atya Úriszten!"

  De, ha röviden akarja kifejezni magát, csak annyit mond, hogy:

  " Visszesz! "


  Ha valaki viccnek gondolná ezeket a híreket, ne tegye. Ezek az ezredfordulón minden napos hírek voltak, súlyukat tekintve azonosak voltak bármely más, fontos hírekkel...

  Mielőtt folytatnám a Hold-al kapcsolatos eszmefuttatást, néhány, a Világűrt érintő érdekesebb esemény:

  Elhunyt a Világ eddigi egyik legnagyobb tudósa. Isten nyugosztalja. Hogyan állítanak neki emléket? Annak az embernek, aki már több évtizede hangot sem tudott kiejteni a száján, emlékét megörökítve:

  a hangját kilőtték egy fekete lyukba...


  A legújabb:

  feltételezések szerint a “gaz” amerikai asztronauták megfúrták az ISS űrhajó oldalát. De ezt az orosz találékonyság azonnal megoldotta. Először is: “...A küldetés irányítás utasította az űrhajósokat, Oleg Artemjevet és Szergej Prokopievet, hogy azonnal kezdjék el megszüntetni a szivárgást!micsoda határozottság!.... “....Az orosz űrhajósok fogkefét és ragasztószalagot használtak, hogy megakadályozzák az oxigénszivárgást az ISS-en... Micsoda találékonyság!

  De, hogy biztosak legyenek a javítás szakszerűségében, űrséta keretében látogatást fognak tenni az űrállomás kinti oldalán, ahonnan lekalapálják azt a szigetelő réteget, mely a feltételezett luk fölött lehet, - és egyébként védi az űrállomást a mindenféle kinti veszedelemtől, mint hideg, meleg, sugárzás, stb - hogy megnézzék, tényleg ott van e a luk!

  Teszik mindezt az állítólagos Világűr rettenetes hidegében, mit sem törődve a zord és veszélyes körülményekkel...

  Nézzük tovább ezt a rejtélyes égitestet, a Holdat:

  Keletkezését tekintve az elképzeléseket nem sorolom, de, talán a legvalószínűbb információt a Tudományra hivatkozva lehet megtalálni. Erről később...

  Mondják, hogy azért láthatjuk csak az egyik oldalát, mert úgy forog a tengelye körül, hogy a Föld körüli forgásával egyezik a sebessége...de ki, és mikor, és hogyan állapította meg Égi kísérőnkről, hogy az tényleg forog? Vagy ez is csak elmélet volt, amit sikerült igazolni az első Hold-szondának?

  És, miért nem jelentették be akkor, hogy hurrá, igaz volt az elméletünk!

  Sokszor elhangzik a kérdés: miért nem fotózza pl. a Hubble teleszkóp a Holdat? Hiszen olyan éles szeme van, hogy a Holdon egy ott felejtett kólás üveget is meg tudna mutatni. És, talán még Kísérőnk forgását is lehetne vele látni. A válasz: azért, mert

  a Hold felülete nagyon fénylik...


  Másutt viszont ezt írják:

  “...a Hold nemhogy saját fénnyel nem rendelkezik, de olyan koromfekete anyagból áll, hogy a Földről rátükröződő napsugarak 93 százalékát elnyeli.

  Azonban, mivel nincs körülötte hozzá hasonló méretű égitest, mégis a legfényesebb égitest az éjszakai égbolton...

  Tehát szívességből világít, mivel más nincs a közelében, ami világítson...

  De, miért nem úgy világit, mint egy gömb, miért úgy világit, mint egy lapos korong?


  “...A csillagászok némelyike esküszik arra, hogy a hatvanas években nem létezett olyan anyagú szkafander, amely az űrhajósokat megvédte volna az instant megfővéstől abban a pillanatban, amikor a Hold (légkör nélküli) felületén rájuk süt a Nap, de a Földet körülvevő Van Allen övezet sugárzása már jóval azelőtt legyilkolta volna őket, mielőtt kiértek volna a világűrbe...”

  “...A két nagy fényforrás a Nap és a Hold, amelyek hasonló méretűek. Mind a kettő saját fényt bocsájt ki, amiknek a karakterisztikája egymástól eltérő: az egyik meleg és fertőtlenítő, a másik hideg és rothasztó.


  A Hold egy félig átlátszó fényforrás,

  amin keresztül a mögötte lévő csillagok láthatóak. Ezért nyilvánvalóan nem lehet szilárd kőből. Olyan, hogy űrutazás értelem szerűen nincs, mert az égbolt áthatolhatatlan és azon túl az állítólagos világűr sem létezik, ezért a Holdra sem szállt soha senki..."

  “...A Ccrow777 nicknevű “égfürkész” azt állítja, felvételekkel tudja bizonyítani, hogy a Hold,

  amit az égen látunk, pusztán csak illúzió, egy hologram.

  A szóban forgó figura hosszú évek óta órákat tölt el azzal életéből, hogy teleszkópjával az eget fürkészi. A Holdat, a csillagokat, és mindent, amit látni lehet éjszaka…”


  Ezt mondta :

  “...A Hold nem létezik, csak oda vetítik fölénk. Egy hologramot bámulunk az égen! Megtettem a bejelentést, és vállalom a következményeit. Meg vagyok győződve arról, hogy igazam van, és minden élőlénynek, aki érintett ebben, tudnia kell az igazságot!...”


  “...Bár az őrültnek tűnő elmélet már 2015 óta terjed, csak most történt valami olyasmi, ami gyanakvásra adhat okot valódiságát illetően. Ccrow777 YouTube-csatornáját egy feljelentés után rögtön megszüntették, ráadásul pont a Hold-hullámokat bemutató videója kapcsán, ami a szolgáltató szerint veszélyes tartalmat terjeszt…”


  “...1999. tavaszán szárnyra kapott egy hír, hogy Charles Conrad, az Apollo 12 egykori parancsnoka, a Sas leszállásának harmincadik évfordulója alkalmából

  nyilvános bejelentést tesz, egy leleplező titokról a Holra-szállással kapcsolatban...”

  Hogy így lett volna, vagy sem, azt már nem tudjuk meg. Előtte néhány nappal meghalt...


  “...Conrad a kaliforniai Ojaiban barátaival motorozva letért az útról és balesetet szenvedett. A sérülései nem tűntek elsőre komolynak, de később, alig 6 óra múltán belső vérzésben elhunyt...”


  Lehetne még sok-sok véleményt idézni a Hold-dal kapcsolatos igazolásokról, tagadásokról. Hiszen az állítólagos Holdra szállás megtörténte óta megy a vita: igaz? Nem igaz?

  Most azonban nézzük meg a Tudománynak azt az oldalát, melyről - a fontosságát, nem mellékesen komolyságát tekintve - igen kevés szó esik. Legalább is a hétköznapi életben. A CERN kutatásairól van szó, ahol arra keresnek választ, hogyan működik körülöttünk a Világ? Ahol az Isteni részecskét keresik, de, lehet, hogy már meg is találták.

  És, az Isteni részecske Istent feltételez!

  Aki a “hétköznapi, materialista tudományon" nevelkedett

  legalább kétszer olvassa el

  az alábbi szabályt, mely csak a CERN-ben dolgozó kutatókra érvényes:

  “...A szervezet alapelve, hogy egyetlen tudományos alapismeretet sem tekint megkérdőjelezhetetlennek, beleértve a relativitás elméletet vagy a világmindenség keletkezését leíró „nagy bumm-ot” sem. Ez a megközelítés a résztvevő tudósokat felszabadítja a paradigmák korlátai alól és lehetővé teszi számukra, hogy olyan – korábban csak a vallások vagy az ezoterika tárgykörébe sorolt – jelenségeket is vizsgálat tárgyának tekinthessenek, mint a természetfeletti világgal való kommunikáció, az érzékelhető világ dimenzióin túli megismerés...”

  És, ezek az atomi szinten végzett kutatások, azok eredményei, következményei néha már az egész Világ számára láthatóvá válnak. Pedig, az általunk érzékelhető Világ csak öt százalékát mutatja annak a feltételezett anyagmennyiségnek, melynek jelen kell, kellene lennie...

  “...2016 június 24-én rögzítették egy vihar képeit pontosan a CERN létesítményei felett. A kritikusok szerint az ütköztetőben olyan energia szabadult fel, ami a térségben az időjárást is felborította, és ennek eredménye a felvételeken is látható

  bizarr felhők, fények és villámok..."

  cerna-4.png

  Meglepő felhő jelent meg a CERN felett. Mégis kinyílt egy dimenzió kapu?!

  "...A képek bejárták a nemzetközi sajtót. Több híradás – például a brit Mirror cikke – említést tett arról, hogy a jelenséget némely összeesküvés-elméletekkel foglalkozó szervezet annak tulajdonítja, hogy a CERN tudósai az AWAKE kísérlet során szándékosan „nyitottak kaput a természetfeletti dimenziókba”. Eszerint a képek egy ilyen „csillagkapu” megnyílását rögzítették,

  amelyen keresztül túlvilági lények léphettek be a földi valóságba..."

  "...Nem először éri vád a CERN-t amiatt, hogy kísérleteivel túllépi a természettudományos kutatás kereteit és nem számol a projektjei – akár végzetes – következményeivel. A CERN vezetői sejtelmes nyilatkozataikkal maguk is hozzájárultak az ilyen feltételezések kialakulásához. Sergio Bertolucci, a szervezet kutatási igazgatója 2009-ben, az LHC elkészültekor azt mondta, hogy a gigászi berendezés segíthet „létrehozni vagy felfedezni korábban ismeretlen vagy elképzelhetetlen tudományos jelenségeket”, például egy extra-dimenziót.

  „Ezen a kapun beléphet hozzánk valami, vagy mi küldhetünk át valamit ezen keresztül” – mondta Bertolucci..."

  Ezeket figyelembe véve érthető, miért engedélyezik az itt dolgozó szakemberek számára a természetfeletti Világ kutatását.

  Mert van természet feletti Világ. Mert van Túlvilág.

  "Természetfeletti Világ", "Túlvilág", "Természet feletti Dimenzió", "Túlvilági Lények", "Isteni részecske..."

  A Tudomány vissza térít bennünket a teremtett Világhoz, Istenhez. És ezt a "missziót" a Világ legfelkészültebb tudósai - köztük kiváló magyar szakemberek - segítik. A materializmus "bástyáit" tekintve bőven van tennivalójuk...

  Ha az ember visszatér Istenhez, ismét érthetővé válik az a sok anomália, rejtély, mely az életünkben magyarázhatatlan.

  Mert természettudományosan, materialista alapokon nemhogy az Életet, de még a Holdnak a jelenlétét sem tudjuk magyarázni.


  A Világunkban rengeteg olvasnivaló van.Hogy mégis időt szántál írásomra, KÖSZÖNÖM. Ha pedig néhány szóban minősíted is, külön megtiszteltetésnek veszem.

  Szeretettel: Csillagözön. 3. Ne tégy olyat, amihez nem kérheted Isten segítségét.


  Biblia.jpg

  Kérik a "Holdra szállt" asztronautákat, esküdjenek a szent Bibliára, hogy tényleg jártak a Holdon. Az alább beidézett videó igen beszédes, de a 26. perctől...


  https://www.youtube.com/watch?time_continue=3165&v=Qr6Vcvl0OeU


  A 90-és évek elején volt egy UFÓ élményem. Ezzel nem vagyok egyedül ebben a Világban, hiszen naponta hallani hasonló esetekről. Furcsa volt az a találkozás - a nem is tudom mivel - amiről csak annyit tudok mondani, hogy szerény ismereteim alapján semmiféle földi dologgal, a Földön ismert fizikai törvényekkel nem tudom magyarázni az élményt.

  Furcsa volt, de azóta is visszatérő gondolat a fejemben, hogy ez a jelenség, miért nem érdekli a tudományt? És, ezt tartom igazán furcsának. A Tudománynak a Világ felé mutatott ilyen fajta magatartása, mely szerint nem foglalkozik az UFÓ-kkal, cél: a
  valóságos Világ eltagadása. Link

  Hiszen, ha az UFO knak nevezett jelenségek a tudomány által deklarált Világból, azaz valamely távolinak mondott Csillag mellől, vagy az állítólagos Naprendszerünkben lévő bolygók egyikéről jönnének, a legnagyobb bizonyítéka lenne a darwinizmusnak, sőt, a materializmus, az anyagelvűség mindenhatóságának.


  Ennek hazug bizonyítására volt szükség a Holdra - szállás cirkusszal. Ez az óriási összeesküvés bizonyítja, hogy a Világot másképp akarják mutatni nekünk, mint amilyen.

  Egy olyan Világot tárnak elénk, ahol nincs helye a Teremtőnek, csak az önző, egoista szemléletnek. Nem kell félned az Isten-i büntetéstől, hiszen nincs Teremtő. Nem kell féket tenni magadra semmilyen körülmények között, hiszen a magad ura vagy. Nem kell törődnöd a másik emberrel...


  A tudomány, a maga eszközeivel - amibe minden beletartozik - nagy valószínűséggel tudja bizonyítani, hogy milyen a Világunk. És minden bizonnyal azt is tudja, mik azok az UFÓ-k.

  Ha a Világ olyan lenne, amilyennek mondják, ha a Hold olyan égitest lenne, amilyennek láttatják, ha a különböző Égitestek olyanok lennének, amilyennek mutatják, nem lenne abban semmi különleges, ha azt mondanák, hogy csak szeretnénk a Holdra menni, de egyenlőre nincsenek meg a technikai, technológiai feltételek. Senki nem kérné őket számon, hogy miért nem küldenek egy "Voyagert" az állítólagos "Naprendszeren" kívülre. Senki nem követelné, hogy küldjenek a Plútóhoz egy szondát.

  Senki semmit nem követelne, de emiatt, már hogy nem jelent be az előbbiekhez hasonló " missziókat", nem is vonná őket felelősségre senki.

  A kis "porszem" emberről a NASA és a többi! hatalom azt akarja elhitetni, hogy a Világ ura.

  Miközben ez a

  Világ nem olyan, nem az, amilyennek mondják, bizonygatják .


  Holdraszállás,..jpg


  Saját magát kényszerítette bele a tudomány a hazudozásokba, hogy szinte minden nap bejelentsen valami szenzációsat az általa kreált "Világűrrel” kapcsolatban.

  Persze ezek nagy része úgymond : kiszivárogtatás. Ezeket az emberek egy része elhiszi, másik része tagadja. És megkezdődik a vita, aminek a vége az, hogy általában lehülyézi egymást a két tábor... De, legalább addig is az emberek egymással, és nem a Világgal foglalkoznak...mehet tovább a hazudozás. És ebben már az a baromság is benne van, hogy titkos támaszpontokon a NASA szakemberei együtt dolgoznak az IDEGENEKKEL.....

  Megtagadtatják velünk Istent azzal, hogy beszámolóikban kutyát, macskát, és egyéb állatokat mutatott be űrutasként. Végül beültette ezeket az Isten félő embereket az űrhajónak mondott hintába, megfordította a darwinizmust, és belőlünk, emberekből akar majmot csinálni...

  A "Hold-utazó" menekül.

  Nem a riportertől fél, hanem a Teremtő Istentől.


  Hiszen tudta, tudja:


  neki nem a Holdra szállás bemutatása volt a feladata,
  hanem az, hogy eltagadja, eltagadtassa Istent az emberek elől.

  Nála nagyobb bűnt Ember nem követhet el. Ő az egész Emberiséget akarja Istentől elszakítani. És ezt a tagadást a modern, XX, XXI. századi tudomány nevében kellett, hogy megtegye az "űrhajós..."
  De azzal a cselekedetével, ahogyan minden ízében tiltakozik a Bibliára tett eskü ellen, ő

  Isten létét bizonyítja.


  És kell e ennél nagyobb bizonyíték ?

  Fuss, "Holdutazó"!

  De tudd, Isten jóságos. Neked is megbocsájt.  Isten...jpg


  A Világunkban rengeteg olvasnivaló van.Hogy mégis időt szántál írásomra, KÖSZÖNÖM. Ha pedig néhány szóban minősíted is, külön megtiszteltetésnek veszem.

  Szeretettel: Csillagözön.
  Bondár Zsuzsanna és Judit0824 kedveli ezt.


 4. Karácsony előtt, karácsony tájt, fenyőerdőben ne járj!
  Soha nem hallani annyi sírást, mint mikor a fenyőt irtják.

  " Engem még ne! Ne engem!
  Még menyasszony sem voltam!
  Éppen most járt itt a Hóember, hogy megkérje a kezem! "

  Karácsony előtt, karácsony tájt, fenyőerdőben ne járj!
  Soha nem hallani annyi sírást, mint mikor a fenyőt irtják...


  Hóember.,.jpg


  Ezt a versikét a kilencvenedik évében járó egyik Nagynénink írta. Most közreadtam...


 5. "....Gömbölyű, vagy lapos a Föld? Megvallom, nem tudom. De, hogy nem olyan, amilyennek mondják, abban biztos vagyok...."  Sokáig nagyon jó érzés volt a XX. század egy emberének lenni. Hiszen testközelből tapasztalhattam meg, hogy az ember milyen csodálatos dolgok megvalósítására képes.

  Mikor elkezdtem tanulmányaimat egy szakmunkásképzőben, akkor az elektrotechnika csúcsát - legalább is a hétköznapi ember életében - a dióda jelentette. Ma már a mikrochipek is elavult alkatrésznek számítanak.

  A katonaságnál még úgy hallgattuk a Kossuth rádiót, hogy egy 1106-os diódát forrasztottunk egy telefonkészülék hallgatójára, melynek az alattunk lévő vaságy volt a földelése.

  De a fejlődés sok mindenben megmutatkozott. Közel másfél évtizeddel az említett tanulmányaim megkezdése után csodálhattuk meg: az ember leszállt a Holdon!

  Ámulva hallgattuk a híreket, nem mindennapos, hanem minden perces beszédtéma volt az akkori, magamfajta fiatalok között. Hiszen annál nagyobb dolgot elképzelni sem lehetett, mint hogy az ember egy idegen égitestre tette a lábát.

  Akkoriban egy-egy találkozás alkalmával Nagymamámmal is beszélgettem a Világ "fontosabb" dolgairól. Megkérdeztem Tőle egyik alkalommal, hogy: Nagymama! Mit szólsz hozzá, hogy az amerikaiak leszálltak a Holdon?

  Felnézett az égre, pár pillanatot gondolkodott, majd ezt válaszolta:

  "Nem igaz abból fiam, semmi!"

  Ezt a választ akkor természetesnek vettem Tőle, hiszen, amit az Ő korosztálya tanult az iskolában, amilyen körülmények között nőtt fel, és élt át, beleszámítva a két világháborút is, szóval az általam feltételezett ismerethiány magyarázatot adott a hitetlenségére.

  Hogy aztán mi, a XX. század gyermekei mennyit okosodtunk....?

  A minap fellángolt egy hír:

  "Nem gömbölyű, hanem lapos a Föld!"

  Erre elég sok ember felkapta a fejét, hogy : "Nahát, ekkora baromságot!!!

  Magam is köztük voltam, bár, azok közé tartozom, akik sohasem fogadnak el valamit, csak azért, mert az hivatalos álláspont. És elkezdett bennem mocorogni a gyanú, hogy miért is mondhatnak ilyet egyes emberek?

  Ahogyan ez lenni szokott, rögtön "hülyévé váltak" azok az emberek, akik meg merik kérdőjelezni a tudomány által közölt, "fennálló igazságot". Pedig valamit kétségbe vonni, vagy legalább is vitatni, az minimum némi kutakodást igényel, és ez azért több szellemi "erőkifejtést" jelent, mint vakon elhinni bár mit, amit régóta sulykolnak a fejünkbe.

  Utána néztem, mi is a bizonyíték arra, hogy a Föld gömbölyű? Mert még nekem sem volt lehetőségem a Világűrből leselkedni, mint ahogyan a többi sok milliárd embertársamnak sem. Így azokra a kevesekre kell hagyatkoznunk, akik viszont már jártak ott, ahol - tényleg! - a madár sem jár.

  Legelőször beütöttem a keresőbe, hogy gömbölyű Föld.

  Itt Arisztotelészre, és Püthagorászra hivatkozva a következő konklúzióra jut a Tudomány:

  "....Összegezve az előző két pontban leírtakat:

  az a test, amely két egymásra merőleges irányban egyenletesen görbül, tehát keresztmetszete mindkét irányban kör, csak gömb lehet! "

  Hogy ezt jobban megértsük, az alábbi ábrát teszi oda segítségül:


  [​IMG]

  Hát, ez nem valami meggyőző. De, ami nagyon fontos: ebben a vitában megszólalt a Magyar Tudományos Akadémia. És mivel győzött meg bennünket? Arisztotelésszel és Püthagorasszal....és, könyvjutalmat ígért azoknak a diákoknak, akik bizonyítják a Föld gömbölyűségét... Az MTA!

  De kutakodjunk tovább. Keressünk, kutakodjunk a NASA, és az Orosz űrügynökség által kibocsájtott, nyilvánosságra hozott képek között.

  Azokhoz viszont az van írva, hogy mindegyik egy montázs melyeket apró részletekből raktak össze. Tehát: animációk. Akkor ezzel sem megyek sokra.

  Azok a képek, melyek így lettek "összerakva":

  nincs két egyforma.

  De, valószínűleg a "szabászok" és a "varrónők" nem ugyanazok a személyek, már akik a "kész terméket" állítják össze.


  a-fold-igazi-alakja.jpg

  Pedig a "hozott anyagnak" ugyanannak kellene lennie. Persze az alapvető feltételnek mindegyik eleget tesz, mert mindegyik tökéletesen gömbölyű.

  Az iskolában viszont azt tanítják, hogy a Föld alakja geoid, ellipszis, talán körte alakú. Viszont annyi külső szemlélődés után már lehetne egy konkrét alakja is, ha csak nem "alakváltó" a Földünk.


  Azt, hogy tökéletesen gömbölyű, még a legmagasabb iskolákban, az egyetemeken sem tanítják.

  Persze a legegyszerűbb, ha a Holdutasok -Link- által készített fotókból, videókból válogatunk. Mert, mi lehet annál szebb, mint mikor az űrhajósok elhagyják a Földet, és egyre csak távolodnak, egy idő után már sóvárognak, hogy, de szép is a Föld, miért is hagytuk magunk mögött? De, legalább akkor már nézzük, ahogyan távolodunk Tőle. És eközben a Világ legszebb, legcsodálatosabb látványa tárul fel előttük:

  bizonyos távolságból azt látják, hogy a Föld, ez a csodálatos planéta, a "semmiben" mint a mesében, FOROG!!!

  Azt hiszem, ennél szebb, és meghatározóbb látvány ember számára nem létezhet. És, bizonyíték sem, ami hitelesen igazolja, hogy amit tanítanak mindenhol, az lám, ilyen a valóságban.

  És, hogy a helyzet még fokozódjon, olyan események következnek be az űrhajósok életében, amelyre még álmukban sem tudtak gondolni.

  Mivel a Föld vonzásából kikerültek, úton vannak a "semmiben", és egyszer csak feltárulnak előttük:

  a Hold ismeretlen tájai, amit gyönyörű forgásával mutat meg az "asztronautáknak".

  Hiszen a Hold is forog a saját tengelye körül, amit csak azért nem látunk, mert a Tudomány azt mondja:

  egyforma a forgási sebességünk a Holddal,
  azért látjuk mindig ugyanazt a "térképet" a Holdról.

  Személy szerint, mint a hétmilliárd valahányadik átlagember itt a Földön, ezeket a felvételeket, videókat!!!! hiányolom. De, a Holdra szállásról már több tagadó cikk jelent meg, mint az azt igazolóról...hiszen, ha az amerikai zászlót tűzték volna ki az Emberiség nevében a Holdra,

  akkor a materializmus végső győzelmét jelenthették volna be...

  Ehelyett ilyen bejelentések történnek a NASA részéről: elvesztek a Holdra szállás felvételei, elvesztek a Holdról hozott kőzetek, de, hogy még cifrább legyen a helyzet, ahol rendeztek egy kiállítást a Világűr meghódításáról, és ott kiállítottak azokból az "ajándék" holdkőzetekből is, amit a NASA-tól kaptak

  kiderült, hogy azok földi kőzetek...

  Megjegyzem, ugyanígy hiányolom a Mars felé, Vénusz felé, az Óriásbolygók felé, vagy a tavalyi évben állítólag céljához érkezett a New Horizons űrszonda felvételeit, videóit az újabban ismét a bolygók közé sorolt Plútóról.

  Persze lehet, hogy ezekre a "hiányosságokra" is van valamilyen "magyarázat". De, mivel mindenben, ami konkrét csak magyarázatokat kapunk, ezért is hiányolja a magamfajta ember a bizonyosságokat!

  Kicsiny hazánkban egy ember van, aki saját szemével láthatta csodálatos Földünket. Az az űrhajós, aki a nevünkben tett látogatást a minden bizonnyal létező űrállomáson.

  Állítólag a következőket válaszolta arra a kérdésre, hogy mit látott, mikor kinézett az űrállomás ablakán:

  "ott annyi munka volt, hogy nem volt idő nézelődni..."

  Gömbölyű, vagy lapos a Föld? Megvallom, nem tudom. De, hogy nem olyan, amilyennek mondják, abban biztos vagyok.


  Hogy nem olyan ez a Világ, amilyennek mondják, abban is biztos vagyok.

  Ezek után csak arra tudok gondolni, hogy az elmúlt évszázadban többet meséltek nekünk, mint amennyi a valóságban történt.

  Csak egy dologban vagyok biztos. Nagymamám többet tudott akkor a Világról, mint az én korosztályom, akik kicsit öntelten hallgattuk a mindennapos "tudományos szenzációkat".

  Igaza volt, mikor azt mondta:


  "Nem igaz abból fiam, semmi...."

  Hold.gif

  A Világunkban rengeteg olvasnivaló van.Hogy mégis időt szántál írásomra, KÖSZÖNÖM. Ha pedig néhány szóban minősíted is, külön megtiszteltetésnek veszem.

  Szeretettel: Csillagözön.
  tipasa, phoenyx és Beka Holt kedveli ezt.