[​IMG]

Költői önvallomások , versek a versről...


"Varázslat ez, megfejthetetlen.
Mintha a legelső hajnal.
Kivirágzik a halott rózsafa.
Lázasan ver a percek szíve.
Könyvem lapján egy vers föllobog.
Sötét lángot vet a tükrök tava."
/Makay Ida: Csak csillogjanak a csodák.../
<object width="480" height="385">
<embed src="http://www.youtube.com/v/y6N1kfZ7J4M&hl=hu_HU&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></object>
Szín
Háttérszín
Háttérkép
Szegély színe
Font Type
Font Size
 1. [​IMG]


  Kántor Péter : Ki őriz mit?

  Ki őriz mit? Szitakötő-nyarat,
  lópokrócot, kivágott körtefát,
  porkahavat, tavalyi gesztenyét,
  recsegő gramofon pár lemezét.

  Cserepek közül egy ép darabot,
  ráfirkantva óhéberül: leszek!
  egy dinnyehéjat, csalfa, vak reményt,
  szekrényből pislákoló gyertyafényt.

  Szétszórt csontokon táncoló napot,
  dunsztos üvegben ciberelevest,
  elrongyolódott mit is? gyönyörűt!
  tűpárna-szívbe szúrt tucatnyi tűt.

  Ki őriz mit? Csalános éjszakát,
  két szeme közt egy régi sebhelyet,
  fakocka-tornyot, mely mindig ledől,
  arcot, ami elborul, felderül.
  labetha kedveli ezt.
 2. [​IMG]


  Benő Attila : Egyidejű évszakok

  A te órád késik,
  az enyém sietve kattog.
  Múlt időben beszélsz,
  én a jelenben hallgatok.
  Te téli olvadásban jársz,
  én havazó ég alatt.
  A szürkület nekem az est,
  teneked már pirkadat.
  Az eget én fénylőnek,
  te meg türkiznek mondod.
  Benned még gyűlnek,
  bennem oszlanak gondok.
  Kertünkben lélegző meg rozsdás
  fémvirágok.
  Hogy viselünk két ébrenlétben
  annyi álmot?
  És hova lett égboltunk
  egyetlen kékje,
  a közös évszakjaink
  egyidejűsége?

  labetha és dorotea kedveli ezt.
 3. [​IMG]

  Pethes Mária : Benedictio

  Áldalak, Uram, mert legelhagyatottabb óráimon
  jósággal töltöd be szívem, így azok szolgálatába
  állhatok, akik nem írják, hanem elszenvedik a
  történelmet.

  Áldalak, mert megtanítottál a viszonzás elvárása
  nélkül szeretni, átadtad nekem a megbocsátás
  félelmes fegyverét. Bízom benned, te majd
  gondoskodsz a vétkesekről.

  Nem esem a büszkeség kelepcéjébe. Száműzöm
  hangomból a megvetést, ami könnyedén közönnyé
  válhat. Vigyázok a szabadságra, hűségét
  megbecsülöm, zúgását emberi nyelvre fordítom.

  Nem akarok birtokba venni tárgyakat, elemeket,
  magamon kívül senkin nem akarok uralkodni,
  tudom, a hatalomhoz bölcsesség kell, hogy ne
  aljasuljon zsarnoksággá.

  Áldalak, Uram, mert szemet adtál, hogy lássam
  a viruló mezőket, fület, hogy halljam a viharban
  megsebesült vadvirágok panaszát, és képességet,
  hogy feltámasszam őket.

  Áldalak, mert hiába szaggatják szittyaszelek
  türelmemet, újabb és újabb kísérletet tehetek,
  hogy megállítsam az időt egy régi pillanatnál,
  amit kiszépített a kegyes végtelen.
  dorotea kedveli ezt.
 4. [​IMG]


  Vészi Endre : Kötelékek

  Mióta élek, rend és kötelesség
  és mindenféle célok, nemes eszmék
  állítanak az utamon kelepcét.
  Mert nem lehet
  reggeltől késő estig
  kiszabadulni ebből a spirálból,
  taposta törvény, mindenféle had,
  tarkómon cipelem
  a nekem jelölt könnyű utakat.

  Ezzel itt nem akarok én beszélni,
  mégis beszélgetünk,
  ezzel itt kezetfogni nem lehet,
  mégis kezetfogunk.
  De mikor alszom végre,
  az árnyékaim szemembe simulnak,
  a bőrbevasalt téli fagy fölenged,
  arany levelek tiszta éjbe hullnak.

  Jobb lenne oldottabban élni!
  lebontani a hosszú falakat,
  szétdúlni a szabályos pázsitot
  s a személyazonosság
  hegyes karóit tüzbe vetni mind!
  s bolyongni útlevéltelen

  és ruhátlanul mint a szél
  és hajlongani mint a fák
  egy el nem múló júniusban -
  bár az is kötelék, a nyár,
  s az olvadás is kötelék,

  s az ég,
  még az is kötelék,
  mint a születés, a halál.

  És kötelék a toll, papír
  vezet az önző fegyelem,
  vezet a vágy, hogy légy szabad,
  az értelem, a szerelem,
  s mind magáénak követel!
  így eszköz vagyok magam is,
  az ujjá nem szülhető nyersanyagban
  a meg nem fogalmazott mondhatatlan.
  dorotea kedveli ezt.
 5. [​IMG]

  Tóth Krisztina : Sajnálom

  - mondta.
  Nincsen több beszédem
  az egymás szavába vágó évszakokkal,
  a lépcsõn lepörgõ levéllel:
  mindenre van már hallgatásom.
  A szó nélkül hagyott virágzás,
  nem mondom, zavarba hoz néha,
  ilyenkor félrefordulok, vagy
  úgy teszek, mintha mit se tudnék.
  Memorizálok.
  Megjegyzem a dombot,
  ahogy a domb is elismétli
  a vonatot, naponta kétszer,
  és az eloszló füst után
  a látvány helyreáll.
  Keret vagyok.
  Megõrzök, átfogok.
  Bevéstem régen tenyerembe
  az összes járható utat:
  csukott, járhatatlan tenyér.
  Az idõt úgy mérem, ahogy
  a kérgen megtett hosszú-hosszú nap
  után a gyantacsepp
  leér.
  labetha kedveli ezt.
 6. [​IMG]

  Rónay György : Jelenlét

  Nézz föl az égre: ott van
  Felhők és csillagok közt.

  Pillants körül a földön:
  Ott van fűben, virágban,
  Állatok bámuló szemében,
  Emberek arcán.

  Áss le a föld alá:
  Csontokból és kövületekből
  Szándékainak lábnyoma
  Dereng feléd.

  Mindenütt láthatatlan.

  Mindenben látható.
 7. [​IMG]

  Fodor Ákos: Ősz

  avarban állok:
  rajtam nőtt, rólam hullott
  levélözönben
  Timi070 kedveli ezt.
 8. [​IMG]

  Simek Valéria : Lelki geometriád

  Az idő ajándéka, hogy
  az elmúlt évek magaslatából
  lelátsz. Az út emelkedőjén
  keresed igazságod, de
  csak sejteni lehet, hogy
  létezett. Vándormadarak
  ösztönével repülsz.
  Félreértések hálójába
  akasztod horgaid.
  Lelki geometriád szögletében
  kuporogsz, kapaszkodsz
  egy félreértelmezett lázban.
 9. [​IMG]

  Rónay György : Kérés

  A cinkének a mindennapi magvat.
  Nekem a mindennapi kenyeret.
  A napi csöndet. A napi eget.
  Egyebet nem is tudom, mit akarjak.
 10. [​IMG]

  Végh Tamás : Virradat

  Múlik az éj tüzes álma,
  Karjainkra omlik a szél
  Lebegve lélegzik a nap
  Mint az ujjászült remény
 11. [​IMG]

  Váci Mihály : Napló

  Ma is eléltem, mint a fű,
  - a Földet átöleltem!
  Milyen szívesen lenne hű
  szívem, e telhetetlen.

  De elsodor a vérfolyam,
  viszi a szívemet;
  nem akarat, vágy: - amolyan
  szédítő révület.

  Még megvagyok, mert összefog
  a csontok erdeje,
  gyökerek ujja közt homok,
  - játszik a szél vele.
 12. [​IMG]

  Szécsényi Barbara : Az ősz ölében

  Az ősz ölében
  Elosont a nyár. Az út-széli fák
  sorfalat állnak. Csupasz ág-bogokkal
  feszülnek az égnek - sóhajt a táj -
  elmúlásunk szelei kaszálnak.

  Az erdők öles magányán csillan
  még gombányi pír, pár zöld moha;
  s az avarrá hamvadt koronák
  közt reszket a harmatok mosolya.

  Varázsos az ősz. Illatos szőnyeget
  terít a földre halk szavú esők nyomán,
  kápráztat még nyár-meleg reményeket -
  ám telet dajkál hűs ölén a holdsugár.
  labetha kedveli ezt.
 13. [​IMG]

  Heltai Jenő : Ősz

  Nyomon kisér az éjszakában
  Valami halk, sejtelmes ének.
  A csöndességben az öreg fák
  Egymásnak titkokat mesélnek.

  Szelíden egymáshoz simúlnak
  A mesemondó, karcsú ágak
  És mintha mindnek lelke volna,
  Suttognak, sírnak, muzsikálnak.

  Majd elhallgatnak. Bántja őket
  Az őszi éjjel szörnyű csendje
  S reszketve, félve összebújnak,
  Mintha a lelkük dideregne.

  A szél suhogva vág közéjük,
  A sok levél sóhajtva rezdül -
  A hervadás fehér tündére
  Most megy az éjszakán keresztül.
  labetha kedveli ezt.
 14. [​IMG]

  Sinka István : Ősz...

  Fű, fa, virág, dal ma mind olyan szomorú,
  Ó, ősz rőthajú Október, te zöld aranyú
  pergesd csak, pergesd ezernyi sárga, holt
  leveledet s mondd nekik így: Hullongjatok!
  S míg édes mákonyoddal ízesül új borod
  s drága, ritka fényt szór hideg, kába hold,
  jöjj, hervadt ősz s hallgasd: sír az őszi síp.
  Ma még úgyis szeretlek, ma még úgyis imádlak,
  te rőthajú kedves, képe a méla bájnak.
  Mert holnap már, lehet: egy holt sziget
  leszel te is s körötted néma roncsok
  vergődnek majd, te szép, te múló! Sárguló lombot,
  piros levelet adsz most nekem? A nyár, úgye, messze ment?
  Csatold le hát ragyogó övedet s várj míg lehet,
  Ó, ősz, te szép, te múló, te hervadt, te szent.
  labetha kedveli ezt.
 15. [​IMG]

  Ady Endre : Misztérium

  Csak az a mély és szent igazság,
  Amit magába rejt a lélek,
  Idétlen semmi, játszi hívság,
  Amit leírok, elbeszélek.
  Rendelteték, hogy néhány ember
  Tépődjék, sírjon mindhiába
  S hogy meg ne értsék... Néhány ember
  Ezernyi éve így csinálja...

  Rendelteték, hogy dalba sírja
  Néhány szegény bolond a lelkét
  És hogy úgy sírja mindig dalba,
  Hogy soha-soha meg ne fejtsék,
  Hogy amíg jár-kél a világon,
  Álmodozó bolondnak hívják,
  Hogy a lelkét borítsa ködlő,
  Dalokban zsongó, játszi hívság.

  Óh, én tudom, hogy gyönge szómban
  Csak gyáva vágy az, ami vadság,
  Hisz lelkem minden pillanatja
  Romlást hozó, csodás igazság.
  Ködön keresztül, vaksötéten,
  Meg nem fejtett titkokba látok
  S átkozottként kell rejtegetnem
  Ezer csodás, igaz világot.

  Nagy éjeken szeretnék szólni:
  Nem, nem birok tovább bilincset,
  Nem, nem birok tovább titkolni
  Ennyi világot, ennyi kincset.
  Világrontó nyilatkozásnak
  Égből lopott lángjától égek!...
  ...S miket leírok, elpanaszlok -
  Csak szóba ömlő semmiségek!...
  labetha kedveli ezt.