[​IMG]

Költői önvallomások , versek a versről...


"Varázslat ez, megfejthetetlen.
Mintha a legelső hajnal.
Kivirágzik a halott rózsafa.
Lázasan ver a percek szíve.
Könyvem lapján egy vers föllobog.
Sötét lángot vet a tükrök tava."
/Makay Ida: Csak csillogjanak a csodák.../
<object width="480" height="385">
<embed src="http://www.youtube.com/v/y6N1kfZ7J4M&hl=hu_HU&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></object>
Szín
Háttérszín
Háttérkép
Szegély színe
Font Type
Font Size
 1. [​IMG]

  Fodor Ákos: Ősz

  avarban állok:
  rajtam nőtt, rólam hullott
  levélözönben
 2. [​IMG]

  Simek Valéria : Lelki geometriád

  Az idő ajándéka, hogy
  az elmúlt évek magaslatából
  lelátsz. Az út emelkedőjén
  keresed igazságod, de
  csak sejteni lehet, hogy
  létezett. Vándormadarak
  ösztönével repülsz.
  Félreértések hálójába
  akasztod horgaid.
  Lelki geometriád szögletében
  kuporogsz, kapaszkodsz
  egy félreértelmezett lázban.
 3. [​IMG]

  Rónay György : Kérés

  A cinkének a mindennapi magvat.
  Nekem a mindennapi kenyeret.
  A napi csöndet. A napi eget.
  Egyebet nem is tudom, mit akarjak.
 4. [​IMG]

  Végh Tamás : Virradat

  Múlik az éj tüzes álma,
  Karjainkra omlik a szél
  Lebegve lélegzik a nap
  Mint az ujjászült remény
 5. [​IMG]

  Váci Mihály : Napló

  Ma is eléltem, mint a fű,
  - a Földet átöleltem!
  Milyen szívesen lenne hű
  szívem, e telhetetlen.

  De elsodor a vérfolyam,
  viszi a szívemet;
  nem akarat, vágy: - amolyan
  szédítő révület.

  Még megvagyok, mert összefog
  a csontok erdeje,
  gyökerek ujja közt homok,
  - játszik a szél vele.
 6. [​IMG]

  Szécsényi Barbara : Az ősz ölében

  Az ősz ölében
  Elosont a nyár. Az út-széli fák
  sorfalat állnak. Csupasz ág-bogokkal
  feszülnek az égnek - sóhajt a táj -
  elmúlásunk szelei kaszálnak.

  Az erdők öles magányán csillan
  még gombányi pír, pár zöld moha;
  s az avarrá hamvadt koronák
  közt reszket a harmatok mosolya.

  Varázsos az ősz. Illatos szőnyeget
  terít a földre halk szavú esők nyomán,
  kápráztat még nyár-meleg reményeket -
  ám telet dajkál hűs ölén a holdsugár.
 7. [​IMG]

  Heltai Jenő : Ősz

  Nyomon kisér az éjszakában
  Valami halk, sejtelmes ének.
  A csöndességben az öreg fák
  Egymásnak titkokat mesélnek.

  Szelíden egymáshoz simúlnak
  A mesemondó, karcsú ágak
  És mintha mindnek lelke volna,
  Suttognak, sírnak, muzsikálnak.

  Majd elhallgatnak. Bántja őket
  Az őszi éjjel szörnyű csendje
  S reszketve, félve összebújnak,
  Mintha a lelkük dideregne.

  A szél suhogva vág közéjük,
  A sok levél sóhajtva rezdül -
  A hervadás fehér tündére
  Most megy az éjszakán keresztül.
 8. [​IMG]

  Sinka István : Ősz...

  Fű, fa, virág, dal ma mind olyan szomorú,
  Ó, ősz rőthajú Október, te zöld aranyú
  pergesd csak, pergesd ezernyi sárga, holt
  leveledet s mondd nekik így: Hullongjatok!
  S míg édes mákonyoddal ízesül új borod
  s drága, ritka fényt szór hideg, kába hold,
  jöjj, hervadt ősz s hallgasd: sír az őszi síp.
  Ma még úgyis szeretlek, ma még úgyis imádlak,
  te rőthajú kedves, képe a méla bájnak.
  Mert holnap már, lehet: egy holt sziget
  leszel te is s körötted néma roncsok
  vergődnek majd, te szép, te múló! Sárguló lombot,
  piros levelet adsz most nekem? A nyár, úgye, messze ment?
  Csatold le hát ragyogó övedet s várj míg lehet,
  Ó, ősz, te szép, te múló, te hervadt, te szent.
 9. [​IMG]

  Ady Endre : Misztérium

  Csak az a mély és szent igazság,
  Amit magába rejt a lélek,
  Idétlen semmi, játszi hívság,
  Amit leírok, elbeszélek.
  Rendelteték, hogy néhány ember
  Tépődjék, sírjon mindhiába
  S hogy meg ne értsék... Néhány ember
  Ezernyi éve így csinálja...

  Rendelteték, hogy dalba sírja
  Néhány szegény bolond a lelkét
  És hogy úgy sírja mindig dalba,
  Hogy soha-soha meg ne fejtsék,
  Hogy amíg jár-kél a világon,
  Álmodozó bolondnak hívják,
  Hogy a lelkét borítsa ködlő,
  Dalokban zsongó, játszi hívság.

  Óh, én tudom, hogy gyönge szómban
  Csak gyáva vágy az, ami vadság,
  Hisz lelkem minden pillanatja
  Romlást hozó, csodás igazság.
  Ködön keresztül, vaksötéten,
  Meg nem fejtett titkokba látok
  S átkozottként kell rejtegetnem
  Ezer csodás, igaz világot.

  Nagy éjeken szeretnék szólni:
  Nem, nem birok tovább bilincset,
  Nem, nem birok tovább titkolni
  Ennyi világot, ennyi kincset.
  Világrontó nyilatkozásnak
  Égből lopott lángjától égek!...
  ...S miket leírok, elpanaszlok -
  Csak szóba ömlő semmiségek!...
 10. [​IMG]

  Garai Gábor : Emlékező táj

  Hajnali táj. A tóval összeforrt ég,
  a gyönyörűség konok díszlete,
  messzi emlék ring törékeny hajóként,
  vízszint alatt a súlyosabb fele.

  Hiába kérleli múltját a lélek,
  nem térnek meg az elúszott szavak,
  az értelem hínárja közt tenyésznek,
  s foszforeszkálva föl-fölizzanak.

  De folytonos a vágy és gyógyítatlan,
  s állhatatos a tó és a hegyek,
  zöld tűz a nád s a part a virradatban,
  ríkatja bokrait és vár és nem feled.
 11. [​IMG]

  Csoóri Sándor : Pihenés patakparton

  Mint kerek betonkeverő,
  forog ott fönn a nyári Nap,
  dőlnek belőle remegő,
  finom szemcséjű sugarak.

  Egy patak partján hűsölök,
  árnyékot vet a parti sás.
  Szemembe piros derű gyűl:
  katicabogár-villogás.

  Dél van, kábító június,
  delelni ledől a világ,
  csupán az erdő fekszik ki
  a dombra, süttetni magát.

  Ritkás széliben rózsaszín
  csorda ácsorog – s tehenek
  lelógó farka meg-meging,
  mint lusta harangkötelek.

  Pihen, hever a pásztor is,
  újságot forgat álmosan.
  Kutyája vízben lefetyel,
  tűzpipacs nyelve lázban van.

  Boldog vagyok, mert szép a nyár
  s végre nyűg nélkül lehetek.
  Ahhoz se kell most értenem,
  mit a világból megvetek.

  Csak hang, csak szín, csak mozdulat
  férkőzik hozzám – épp elég,
  hogy én dúdoljam nektek el
  a pompázó nyár énekét.

  Kotyog a patak, hallgatom,
  vízében kölökgólya áll,
  lábát csiklandja liliom
  s átfonja selymes békanyál.
  Zsuzsi1031 kedveli ezt.
 12. [​IMG]

  Szirmay Endre : Hűséggel

  Hűség a földhöz és a fákhoz,
  a gyökerekhez, az indákhoz,
  a rügyekből kibukó szóhoz,
  a virágbontó szándékokhoz,
  az ágak ringó szövevényéhez,
  a lombok fölött ragyogó éghez,
  a sorsunkkal viselős maghoz,
  esőhöz, naphoz, szélviharhoz;
  hűség az öröm és bánat szülte rendhez,
  hűség a harchoz, az engedelemhez,
  hűség az értelem kristályrendjéhez,
  minden igaz és szívünk szerinti széphez;
  hogy minden népek sorsa kiteljesedjen
  és az élet győztesen ragyogjon, zengjen!
 13. [​IMG]

  Szabó T. Anna : Talán bé


  Talán a fények. Talán a felhők.
  Talán a kék köd. Talán az erdők.
  Talán a pára. Talán a béke.
  Talán eljutni ából a bébe.
  Talán a zöldek. Talán csak egy pad.
  Talán ha mással, mikor magad vagy.
  Talán barátok. Talán a pár szó.
  Talán – na látod! Talán akár: jó.
 14. [​IMG]

  Weöres Sándor : Variáció

  a hangok illata
  az illatok íze
  az ízek színe

  a színek hangja
  a hangok íze
  az ízek illata

  az illatok színe
  a színek íze
  az ízek hangja

  a hangok színe
  a színek illata
  az illatok hangja
 15. [​IMG]

  Szabó Lőrinc: Föld, Erdő, Isten

  II.

  Reggel

  Szokatlanul nyugalmas most a reggel;
  az úton csak vigyázva járhatunk, mert
  a hajnali eső arany csigákat
  vert le a fákról. Tisztább vonalakban
  sorakoznak fel a távoli dombok
  és mikor a lassan melegedő föld
  a hajnal könnyét már visszalehellte:
  oly friss a szín, üveglelkünkön át oly
  zenében úszik minden, mit a szem lát,
  hogy e forró és nedves ragyogásban
  levedlik rólunk az ember magánya
  s nem is magunkat, nem idegeinket
  érezzük zsongani: oly mély gyönyörré
  sürűsödik az élet, hogy ilyenkor
  hajam az erdő ruganyos hajával
  összefolyik, karom ölelve nő a
  kék láthatárba, mellem eke vérzi,
  hangom a szél dala és az örök Nap
  az én szemeimből nevet a földre.