hifimiki blogbejegyzései

 1. Szív és lélek Ha a lánc elszakad, gúzsba kötni a szívet nem szabad. Megkötni lehet, de a csomó elszakad. Kiutat, s utat talál egy új szerelmet, egy új szívet, rokonlelket, mely rátalál. Megnyugszik, áldja a sorsot, s nem fut tovább. hifimiki
 2. Zuhanás Fentről az angyalok védenek, Lentről a Te lényed, lelked. Hozom a Nap aranyporát, arcod ékesíteni. Mosolyod már integet felém: Zuhanok Beléd, szerelmed érzem. A gyönyör kapujában vagyunk. A boldogságba olvadunk. hifimiki
 3. Vágyak Vágyak lassanként köddé válnak, de ha mégegyszer látlak, ebben az életben még Érzem többé már nem kell félnem de ha Te is úgy érzed boldogok leszünk mi még! hifimiki
 4. Eminescu Ó, jössze-e már? Látod: a fecske útra kél, hull a sápadt diólevél: deres a szőlő, őszre jár - ó, jössz-e már, ó, jössz-e már? Karomba veszlek itt megint, míg szemem szomjan rád tekint, s fejem válladon elpihen szép szelíden, szép szelíden. Hányszor bolyongtunk,...
 5. Lépteid zenéje A boldog óra mulandóbb a percnél, Későre jár, csókolj meg, válni kell. Búcsúnk vidám, de mintha messze mennél A két karom félve enged el. Árvaságom rámköszön az útról, Míg olvasom eltűnő léptedet. Egy bodzaág mit vállad lágyan súrol, Még egyre leng, utánad integet....
 6. Van kiút Van kiút, van élet, fűben, fában, fényben! Állj fel, és megsegít az Isten. Nem hagyott el, csak fájdalmadban érzed. Fel kell, hogy ébredj! S megérzed az Istent. hifimiki
 7. Dio come ti amo Szöveg Modugno azonos c. dalához Az égen fehér felhők a tenger felé szállnak, Mintha üzenetem vinnék melyre régen várnak... Dio come ti amo Régóta már tudom, hogy úgy szeretlek Téged, mint soha senki mást. Ha csókot ad az ajkad, a tenger ízét érzem, úgy...
 8. Tóth Árpád: Jó éjszakát Falon az inga lassú fénye villan, Oly tétován jár, szinte arra vár, Hogy ágyam mellett kattanjon a villany, S a sötétben majd boldogan megáll. Pihenjünk. Az álomba merülőnek Jó dolga van. Megenyhül a robot, Mint ahogy szépen súlya vész a kőnek, Mit kegyes kéz a...
 9. Tóth Árpád: Lélektől lélekig Állok az ablak mellett éjszaka, S a mérhetetlen messzeségen át Szemembe gyűjtöm össze egy szelíd Távol csillag remegő sugarát. Billió mérföldekről jött e fény, Jött a jeges, fekete és kopár Terek sötétjén lankadatlanul, S ki tudja, mennyi ezredéve...
 10. Este Ködbe veszett a hegyek orma, Már esteledik csendesen. A szürke égen a legelső Halovány csillag megjelen. Utána jő a többi, lassan Félénken gyúl ki mindenik, S mire a földi lárma elhal Az egész mennybolt megtelik. És kápráztató fényözönnel Kigyullad az égboltozat, Rejtelme,...
 11. Álmodnak a fák A puha, fehér takaró alatt Alusznak a fák, mint a holtak. Gyászfeketében szállnak a varjak, S fölöttük síri dalt kárognak. Tar ágak között téli szél zokog, Mint ravatalnál a sirató: Ah, de hiában! mert az álmodót Nem ébreszti fel a bús való. Rügy szemecskéi zárva...
 12. Egy percnyi csönd Egy percnyi csönd: nagy némaság van Egyszerre, hallgat minden ajk. Nem hallani a társaságban Se suttogást, se vig kacajt. Merő véletlen - nem volt rá ok - E percnyi csönd a zaj után... Ilyenkor aztán azt mondjátok: "Angyal röpült át a szobán?" Valóban az! Mint...
 13. Hiszek Hiszesz-e még a régi hitben, Szent-é előtted még a múlt? Vagy, ami egykor élt szivedben, Már mind elkorhadt, megfakult? A büszke dal, ha újra zendül, Megdobogtatja-é szived? Érzem, hogy könny perg szemembűl, Hiszek. Hiszesz-e az emberiségben, Hogy van nagy hivatása még? S...
 14. A lelkiismeret Vad-bőrbe bugyolált fiai közt ziláltan és sápadtan futott az utak viharában vad Káin, menekült, az Úr elől futott, s mikor leszállt az est, megtörten eljutott a roppant síkon egy óriás hegy tövébe, s kifulladt fiai és fáradt felesége szóltak: "Dőljünk le itt, s háljunk e...
 15. Anyák napjára Az ég felé egy jajkiáltás vagyok! Mit tettél értem Anyám, gondolatban Veled vagyok. Hívlak, jöjj, mutasd az utat, S ha eltévedtem, vezess vissza, hol boldogság vár. Egyszer végül Hozzád térek meg, Megölelsz, s én is boldog leszek. hifimiki