Szín
Háttérszín
Háttérkép
Szegély színe
Font Type
Font Size
 1. [​IMG]


  Tornai József - Azokban a boldog napokban

  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=zqLp72QjHj0


  csak a lelkeddel simogatsz az éjben,
  - álmomban és néha ébren!
  mintha az arcodat látnám...!
  ...
  csak nevetsz rám cinkosan,
  mint a Hold...,
  és eltűnsz hirtelen,
  mint aki ott sem volt!
  Néha újra játszol velem!
  Aztán az álom tépett foszlányait
  ... kacagva nekem adod...,
  de a hajnali fénnyel
  hiányodat is rám hagyod!

  a lelkeddel simogatsz az éjben,
  - álmomban és néha ébren..., s én érzem!

  Gere Irén | A lelkeddel simogatsz
  (részlet)

  . 2. [​IMG]


  Ákos | A világ legvégén

  http://www.youtube.com/watch?v=IIkBVFm4GU4&feature=related

  Serfőző Attila | Eszmélve

  Várom minden rezdülésed, jeled,
  miről sejtenem lehet - hozzám tartozol.
  ...hogy nekem lélegzed dalod,
  velem álmodsz holnapot,
  minden ébredést.
  Osonó árnyadhoz simulok,
  nem vehetnek tőlem el,
  lelkem ágyasa lettél,
  s örökké az leszel.
  . 3. [​IMG]  Szóljon hát ma a NŐK dicsérete !

  http://www.youtube.com/watch?v=_92pvHnlG5A&feature=related

  Köszöntsük ŐKET bárhol élnek is a világban, hisz NŐK nélkül (nélkülünk) mit sem érne az élet !

  ÉDESANYÁINK nélkül mi magunk sem születhettünk volna meg...

  Köszöntsük a férfiakat is , akik oly sokféleképpen fogalmazták már meg , hogy mit jelent számukra a NŐ...;
  - FÉRFIAK , akikre nekünk nőknek akkora szükségünk van...!


  Charles Baudelaire | Himnusz

  Aki legdrágább, aki legszebb,
  aki fény bennem, ragyogó,
  az örök bálványnak, a szentnek:
  üdvözlet, örökkévaló!

  Úgy árad szét az életemben,
  amint a sóval átjárt levegő,
  ő az öröklét vágya bennem,
  ... kiolthatatlan szomjam ő.

  Örökfriss illatpárna, melytől
  édesül egy drága szoba,
  felejtett tömjénkupa, melyből,
  fűszer száll egész éjszaka:

  hogy fejezzelek ki szavakban,
  romolhatatlan szerelem,
  öröklétemben láthatatlan
  pihenő gazdag ámbra-szem?!

  Aki legdrágább, aki legszebb,
  aki fény bennem, ragyogó,
  az örök bálványnak, a szentnek:
  üdvözlet, örökkévaló!


  Ford.: Szabó Lőrinc|

  .
 4. [​IMG]


  József Attila | Tavasz van! Gyönyörű!


  http://www.youtube.com/watch?v=ANEVhrbQJ-E&feature=player_embedded


  Tavasz van, tavasz van, gyönyörű tavasz,
  a vén Duna karcsú gőzösökre gondol,
  tavasz van! Hallod-e? Nézd, hogy karikázik
  mezei szagokkal a tavaszi szél.

  Jaj, te, érzed-e? Szerető is kéne,
  friss, hóvirághúsú, kipirult suhanás.
  Őzikém, mondanám, ölelj meg igazán!
  Minden gyerek lelkes, jóízű kacagás!

  Tavasz van, gyönyörű! Jót rikkant az ég!
  Mit beszélsz? korai? Nem volt itt sose tél!
  Pattantsd ki a szíved, elő a rügyekkel -
  a mi tüdőnkből száll ki a tavaszi szél!  .
 5. [​IMG]

  | !


  1 9 5 évvel ezelőtt ( 1817 ) ezen a napon született

  ARANY JÁNOS

  http://canadahun.com/forum/blog.php?b=14999


  . 6. [​IMG]  Nem illik hozzád már ez a város,
  Hiába is gyűrt alád éveket,
  Nomád szívedben megbúvó álmok,
  Kémények felett szállnak réveteg.
  Úgy lépdelsz, mintha még füvön járnál,
  ... Átlebegsz a poros utak fölött,
  Ha állsz, mintha nem is járdán állnál
  Hanem réten, pogány virágok között.
  Eső után úgy érzed, menned kell,
  Mint akit valami már űz nagyon,
  Vagy csak megállsz magadban, merengve,
  Hogyha alkony csorog a tűzfalon.
  Reggel arra ébredsz, hogy a kakas szólt,
  Pedig csak zsibongnak a verebek,
  Hallasz zúgni toronyból harangszót,
  Ahogy kondul a lelked megremeg.
  Ha az égen kócos felhő szalad,
  Gondolatod rajtuk hazaszáll,
  Oda, hol öreg diófák alatt,
  Hófehéren álmodnak a tanyák.

  Grigo Zoltán | Honvágy


  .
  Zsefyzsa kedveli ezt. 7. [​IMG]

  Horváthné Nagy Ilona | Esti gondolat

  Nézem magunkat...

  A magányos te és az egyedül én
  ... Egymáscsodáló léleksimogatása.
  Összehordtunk napot, holdat és csillagot,
  Mind te vagy és én vagyok.

  A mi még hallgat.

  De adja az ég, amit adhat,
  Most fáradt vagyok, csak érezni akarlak:
  Csókodba feledni ezt a rossz napot.
  S míg hullámzik a világ velünk,
  Közös imánkra kulcsolódó kezünk
  Összemarkolja az időt, teret.

  Hagyd, hogy szeresselek.
  .
 8. [​IMG]


  Weöres Sándor | Canzone - feleségemnek

  Még nem tudom, hogy mennyi vagy nekem,
  ó, hallgat még felőled benn a lélek,
  mely fátylat von köréd, szerelmesem,
  ... s még nem tudom hogy néked mennyit érek,
  jósorsodat hozom, vagy tán halálom
  arany s gyémánt díszét, még nem tudom:
  új, mézes fájdalom
  indái közt nehéz utat találnom.

  Csak azt tudom, hogy társra sose várt
  az én szívem s lettél egyszerre társa,
  elvéve tőle életet s halált,
  hogy visszaadd másféle ragyogásra;
  hol bennem erdő volt: dúvad- s madár-had
  hazátlan csörtet villámtűz elől;
  és kunyhóm összedől,
  ha benne otthonod meg nem találtad.

  Csak azt tudom, hogy hajlós testeden
  szinte öröktől ismerős a testem,
  fejemnek fészke ott a kebleden,
  s nem szégyen, ha előtted könnybe estem,
  semmit se titkolok s ős-ismerősen
  jársz vad, töretlen Tibet-tájamon,
  imbolygó szánalom,
  vagy éji égen csillagkérdező szem.

  A megtépett ideg, e rossz kuvik,
  szemed nyugodt kék mécsét megtalálja;
  kicsinyke úrnő, térdedhez búvik
  s elszunnyad az érzékiség kutyája;
  és benn a Fénykirály, az örök ember,
  még hallgat, tán nem tudja szép neved,
  s nem mond ítéletet,
  így vár piros ruhában, szerelemben.

  .
 9. [​IMG]


  Rákos Sándor | Téli világ

  Ablakon át ezt a téli világot
  be szívesen nézném veled én:
  a havat lábaló kényes cicát,
  a cinkepárt zúzos fa ághegyén
  és legfőképpen a gyerekeket –
  a nap fölszálló léggömbje alatt
  milyen mámorosan vonul a parkba,
  havas üleppel, a ródlicsapat!
  Kortyolgatnánk a mélyhűtésű csöndet,
  míg a ház előtt, az utca kövén,
  kristályosan és laza rétegekben
  gyűlne a hó s mint kozmikus növény
  ablakunkra jégvirág rajzolódnék!
  S úgy folyna át rajtunk e nyugalom,
  mint villamos vízalatti derengés
  az áttetsző húsú naphalakon.
  .
 10. [​IMG]


  Shakespeare Sonnet CXVI.

  Hogy két hű szívet bármi elszakaszthat:
  Ne hidd! A szerelem nem szerelem
  Mit változás valaha megváltoztat,
  ... A mely a hűtelenhez hűtelen.
  Nem! örök pont az, mint a sarki csillag:
  Fújjon vihar bár, olthatlan lobog;
  Örök vezére hányt-vetett ladiknak;
  Helyét kimérhet’d, árát nem szabod.
  A szerelem nem rabja az időnek,
  Bár sarlajától arcz-rózsája hull,
  Múló hatalmát még sem érzi ő meg,
  Mert az itélet-nap sem éli tul.
  Ha ál tan ez, vagy rajtam annak tűn ki:
  Sohsem irtam, sohsem szeretett senki!  [Győry Vilmos és Szász Károly fordítása]  . 11. [​IMG]  Úgy gyere, mint aki mindig itt volt velem,
  valahogy úgy mintha nem is jöttél volna,
  olyan egyszerűen mint amikor reggel
  csak kiszaladsz zsemléért a sarki boltba.
  Ülj le mellém a lépcsőre a ház elé,
  ... jól fog esni a kávé majd a kezedből,
  fordítsuk ki együtt a múlt minden zsebét,
  és játsszuk azt, hogy voltunk a kezdetektől.
  Hallgassuk együtt utoljára a csendet,
  behunyt szemmel mozdulatlanul mint a kő,
  felejtsük el az eltelt hosszú éveket,
  az egymás nélkül töltött tengernyi időt.
  Úgy aludtunk némán már egy jó ideje,
  mint a föld mélyébe temetett világok,
  de nézd! - a nagy csendes hó alól - kikeltek
  és tavaszról álmodnak már a virágok.  Grigo Zoltán/ Valahogy úgy
  . 12. [​IMG]  Egyetlen pillanatig nem tudnék hűséges lenni valakihez , ha nem szeretném.
  A hűség nem ránk erőltetett hideg páncél, hanem a szeretet következménye.  Müller Péter/
  .
  Nagyelina kedveli ezt.
 13. [​IMG]
  Mindenki, aki számít az életünkben, nem megtervezetten került oda,
  nem célkitűzés és erőfeszítések eredményeképp van ott,
  hanem egyszerűen csak ott találtuk a szívünkben,
  mintha mindig is ott lett volna.
  Arra a kérdésre, hogy kit miért szeretünk, nem tudunk válaszolni.
  Azért, mert szép?
  Van nála szebb.
  Mert okos? Van nála okosabb.
  Mert kedves? Van nála kedvesebb.
  És hiába a válaszkísérletek, nem mondanak semmit.
  Nem tudjuk azt, hogy miért szeretjük a másikat, csak szeretjük.
  És boldoggá tesz maga a tény, hogy szerethetjük.
  És mert szeretjük, látjuk. Látjuk annak, aki és olyannak amilyen. Csodának.  Biegelbauer Pál/
  . 14. [​IMG]


  Bárhová mehet, kalandozhat, kóborolhat, öregedhet, vénülhet,
  változhat, másokkal is próbálkozhat - de visszatér.
  Az Igazi Szeretet nem térben és időben van. Ezért szabad.
  Azt mondod, mint a bölcs halász:
  "Azt csinálsz, halacskám, amit akarsz! Oda úszol, és azzal fickándozol, akivel csak akarsz.
  Tőlem nem tudsz elválni, ha igazán szeretsz és szeretlek - a háló végtelen!"
  Ugye tudod, hogy az Igazi Szeretet ritka?
  Müller Péter/


  ...


 15. [​IMG]


  Nélküled már némák a reggelek,
  varjú kiált a csupasz fák között,
  itt nálunk már a hó is leesett,
  szürke füst száll a kémények fölött,
  magányosan hallgat kint a határ,
  üres tarlón birkóznak a szelek,
  kertek alján osonva róka jár,
  én meg itt ülök, hogy írjak neked.
  Lassan telnek nélküled a napok,
  nem te ébresztesz hanem az ösztön,
  üres a ház is, csak magam vagyok,
  mint fagyott levél a puszta földön,
  este amikor a tűznél ülök,
  a szobámban suttognak a lángok,
  mint megannyi parányi kis tücsök,
  úgy játszanak nekem szerenádot,
  amíg nézem, hogy izzik a parázs,
  hozzám sóhajt téged az esti csend,
  a sötétben mint lángoló varázs,
  felmelegíted magányos szívem.
  Megírom neked ezt a levelet
  és várlak, hátha már eljössz holnap,
  addig hallgatom ahogy a kertben,
  a kutyáink ugatják a holdat.


  Grigo Zoltán/ Levél a Kedvesnek


  .