Szín
Háttérszín
Háttérkép
Szegély színe
Font Type
Font Size
 1. [​IMG]  Mosoly...  Szája sarkában halvány mosoly bujkál.

  Nem tudom pontosan megmondani, miért, de nekem tökéletesnek tűnik ez a mosoly.

  Kicsiny, napsütötte helyet juttat eszembe,

  mert csak csendes, eldugott zugba tűz be így a derűs napsugár.
  Murakami Haruki


  [​IMG] 2. [​IMG]  Vad Fruttik - Lehetek én is...

  http://www.youtube.com/watch?v=SY4_HO1pNyA&feature=related  (...)  Mindig legyél tisztességes , egyenes , őszinte.

  Ne bújj hamis ál-ARCOK mögé , ne élj vissza senki érzéseivel...

  A hamisan szerzett érzelmeket fájdalmasan megszenveded...!
  [ by / KABRI ]


  [​IMG]

 3. [​IMG]


  LARA FABIAN - CARUSO

  http://www.youtube.com/watch?v=mbJEjRUjyiQ&feature=related


  Poharak

  Van két pohár…
  Képzeld el: egy kiváló mester készít két teljesen egyforma kristálypoharat.

  Csodálatosan megformázza, megmetszi őket.

  Aztán mindkettőt eladja. Másnak.

  A poharak bekerülnek a vitrinbe, sokáig senki nem használja őket, csak várnak.

  Arra, hogy teljesítsék küldetésüket.

  Hogy egy napon kézbe vegyék, csordultig megtöltsék őket, és koccintsanak velük.

  Az évek telnek, és látszólag nem történik semmi.

  Csak várnak, várnak, várnak, úgy tűnik, hiába.

  Ám egy napon történik valami.

  Gazdáik megunják őket, és próbálnak szabadulni tőlük.

  A két pohár így egy aukción egymásra talál.

  Még nem történik semmi, csak találkoznak.

  Már tudják, hogy valami történt, ami nem véletlen.

  Már reménykedhetnek, hogy nem várakoztak hiába.

  És itt, az aukción van valaki, aki keres valamit.

  Valamit, ami szépségével, tisztaságával, rendkívüliségével megragadja őt, és amiről érzi, hogy eddigi sorsánál többre hivatott.

  Keres.

  Aztán egy pillantás elég, hogy felfedezze a két poharat, és már tudja, hogy ezért van itt, értük van itt, éppen erre a két pohárra vágyik.

  A licit megkezdődik, és ő harcolni kezd.

  Harcol a két pohárért.
  Végül nagy áron, de megszerzi őket.

  Hazaviszi, és ünnepséget rendez.
  Meghívja barátait, hogy megossza velük örömét, megmutassa, hogy milyen kincsekre lelt.

  És ezen az estén a poharak életre kelnek.

  Mert a házigazda csodát tesz velük.

  Igen, a házigazda, aki nem más, mint maga az Élet.

  Ő akarta, hogy ez a két pohár találkozzon, és létezésük értelmet nyerjen.

  És most kézbe veszi őket, megtölti, egyiküket legkedvesebb barátjának nyújtja, és elérkezik a nagy pillanat: a két pohár most először összecsendül.

  Csodálatos a hang, olyan, amilyet még senki nem hallott.

  Ez a gyönyörű, tiszta hang csak ennek a két pohárnak a találkozásából születhetett meg.

  Mert egymásnak készítette őket a mester.


  És most a két pohár az Élet segítségével egymásra talált.


  Léteznek ilyen poharak.

  Mosolyhíd (Csitáry-Hock Tamás)
  [​IMG]  Nagyelina kedveli ezt.
 4. [​IMG]  Motiva - Álom esett a szememre

  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=7pQ9KTzl7iw


  Wass Albert
  Gondolsz-e rám?  Mikor az est szellő-uszálya lebben,
  S madár dalol a zöldellő ligetben,
  Mikor az égen első csillag ég,
  S a nyárfa lombja suttog halk mesét,
  Bíborba nyíló álmod alkonyán
  Gondolsz-e rám?


  Ha lelked, mint egy mámoros madár
  Az ég sötétkék bársonyára száll,
  Mikor a fényt koszorúba fonod,
  S azzal köríted, tiszta homlokod,
  Repeső vágyad tündér-hajnalán
  Gondolsz-e rám?


  Én minden este kis faludba szállok,
  Hol most javában nyílnak a virágok,
  S szívem egy titkos, halk ütemre dobban,
  Ha látlak olykor állni ablakodban;

  El-el merengsz... s úgy érzem, igazán
  Gondolsz reám!


  [​IMG] 5. [​IMG]
  [​IMG]  Hungarian Music - Motiva zenekar - Szerelem Szerelem

  http://www.youtube.com/watch?v=bPjIeWB3lR8
  Ha van benned egy szeretet, amit valaki kiváltott belőled,
  ezt másnak nem adhatod,
  csak neki.

  Mert csak hozzá illik.

  Az ő lelkéhez formálódott, az ő lelkének rezdüléseihez alakult,
  az ő lelkének vágyaihoz igazodott.
  Csitáry - Hock Tamás / Mosolyhíd


  [​IMG]  [​IMG]

 6. [​IMG]  Szent István Király Napja – a legrégibb magyar ünnep története  Augusztus 20. Szent István király napja, a keresztény magyar államalapítás, a magyar állam ezeréves folytonosságának emléknapja. Uralkodása idején I. István még augusztus 15-ét, Nagyboldogasszony napját avatta ünneppé, ekkorra hívta össze Fehérvárra a királyi tanácsot és tartott törvénynapot. Élete végén a beteg király azon a napon ajánlotta fel az országot Szűz Máriának, s 1038-ban ő maga is azon a napon halt meg.

  Az ünnepi dátumot Szent László király tette át augusztus 20-ra, mert 1083-ban ezen a napon, VII. Gergely pápa hozzájárulásával oltárra emeltette I. István (még abban az évben fia, Imre, valamint Gellért püspök) relikviáit a székesfehérvári Bazilikában, ami szentté avatásával volt egyenértékű.  REMÉNYIK SÁNDOR

  Mindennapi kenyér  Amit én álmodom:
  Nem fényűzés, nem fűszer, csemege,
  Amit én álmodom:
  Egy nép szájában betevő falat.
  Kenyér vagyok, mindennapi kenyér,
  Lelki kenyér az éhező szíveknek,
  Asztaláldás mindenki asztalán.


  Kenyér vagyok, mindennapi kenyér,
  Nem cifraság a szűrön,
  Nem sujtás a magyarkán,
  Nem hívságos ünnepi lobogó
  Kenyér vagyok, mindennapi kenyér,
  Nem pompázom, de szükséges vagyok.


  Kenyér vagyok, mindennapi kenyér,
  Ha tollat fogok: kenyeret szelek.
  Kellek, tudom. Kellek nap-nap után,
  Kellek, tudom. De nem vagyok hiú,
  Lehet magára hiú a kenyér?
  Csak boldog lehet, hogy megérte ezt.
  Kellek: ezt megérteni egyszerű,
  És - nincs tovább.


  Az álmom néha kemény, keserű,
  Kérges, barna, mint sokszor a kenyér,
  De benne van az újrakezdés magja,
  De benne van a harchoz új erő, -
  De benne van az élet.


  1920
  .  [​IMG]


 7. [​IMG]


  MECSEK ZSUZSA

  Az első éjszaka jogán

  Elnyúlva hatalmas ágyán, mint egy bálvány, a várúr most végre készül a kéjre.


  Későre jár, setét a vár,
  és nyirkos csönd van
  minden zugban.
  Elnyúlva hatalmas ágyán,
  mint egy bálvány,
  a várúr most végre
  készül a kéjre.

  Előre élvezi,
  a gyönyört, mi jár neki,
  tág orrlikán a levegő
  szuszogva jár ki-be,
  s reszkető
  keze térdén matat,
  mint veres fejében a gondolat.

  Nyálazva lesi az ajtót,
  hogy szolgája kitárja,
  hisz övé lesz a szűz
  első éjszakája.
  Belép a lány, arca mint viasz,
  mint akit vadkan riaszt,
  mint rút halálra,
  készül a gyötrelmes nászra.
  A félelem ruháján átremeg,
  halk köszöntést rebeg,
  s térdre hullva
  fölnéz az úrra.

  Gőgösen szól a vad kan:
  Hát a mátkád hol van,
  látni akarom!
  S int a szolgának:
  Hozd őt is, te barom!

  S míg ők ketten csöndbe zárva
  várnak a rideg háló-teremben
  térül-fordul szegény pára,
  az idő röppen - s nem sokára
  ott áll a leány párja.

  Ifjú a lovag, a szeme kék,
  mintha ottfeledve
  lenne benne a nyári ég,
  néz derűsen, tisztán,
  olyan fiatal,
  hogy még ő is szűz tán'.
  Haja, mint arany búza kalásza,
  s szép testére ráfeszül
  bíborszín ruhája.

  Most felnyög a dúvad,
  szeme a fiúra gúvad,
  s karmos kezét kinyújtva
  az ágyra maga mellé húzza.

  Int a hold-arcú lánynak,
  s szava mint penge, metsz:

  Te elmehetsz!  [​IMG]

 8. [​IMG]
  Van a szabadság…

  És van a rabság.

  Ami ellentéte a szabadságnak. Elsőre így gondolnánk.
  Hiszen a rabság célja éppen a másik szabadságának elvétele, korlátozása.
  Mégis, lehet szabad egy rab.
  Képtelenség? Nem.
  Egyáltalán nem az.
  Van egy hely, ahol a rab szabad lehet.
  Sőt, ez a hely szabadítja fel igazán, itt kapja meg valódi szabadságát.
  Ez a hely egy másik ember szíve.
  Ha az a másik, az a bizonyos, az Egyetlen rabul ejt, szívébe zár, a foglya leszel.
  Nem tudsz szabadulni.
  De. Nem is akarsz.
  Ebben a rabságban jól érzed magad.
  Sőt, erre a rabságra vágytál.
  Megérzed, hogy erre vágytál egész életedben.
  És boldogan vagy rab.
  Mert ez a rabság szabadságot ad.
  Felszabadít, a lelked élni kezd, szárnyalni.
  Ebben a rabságban lelked magára talál.
  Ebben a fogságban valóban él, örül, és erre vágyik.
  Örökké erre.

  Van ilyen szabadság.  Csitáry-Hock Tamás/ Mosolyhíd

  [​IMG] 9. [​IMG]


  Tövismadarak

  http://www.youtube.com/watch?v=Qc0bF2HMP_E&feature=related


  (...)


  Felbuggyanó neved bennem a vágyakozás.
  És nem tudom hogyan, miért,
  miből, meddig még,
  de újra meg újra megpendül
  mélyen, belül, valahol a remény:
  egyszer még kezedbe felejtkezik arcom.  Kardos Csongor /

  [​IMG]
 10. [​IMG]
  LAST SAMURAI

  http://www.youtube.com/watch?v=1HPsOC1JfvU&feature=related


  EGY SZÓ


  "A japán nyelv pazar szókincsében nincs megfelelő kifejezés erre a hemzsegő nyugati szóra: szeretlek.
  A japánok szerint ezt a szót nem kell kimondani, mert a másik úgyis megérzi.
  Ha ki kell mondani, akkor már nem is igaz."

  (Zilahy Lajos)


  Azt gondolom erről, hogy a japánoknak igazuk van: a másik úgyis érzi, kimondatlanul.
  Ugyanakkor a japánok tévednek: ez a legszebb szó a világon.
  Ezt csak az tudja, aki nézett már a Kedves szemébe, és kimondta: „szeretlek”.
  Ez a legcsodálatosabb dolog.
  A világon a legszebb érzés.
  Akkor, ha valóban azt fejezi ki, ami a szívemben van.
  Ha van kinek elmondani. És ugyan nagyon nehéz kimondani, de muszáj.
  Éppen az bizonyítja, hogy mennyire fontos a másik, hogy bár nehéz kimondani, mégis megteszed.
  De valójában nem is nehéz.
  Sőt, az ember vágyik erre.
  Ha valaki ezt nem érzi, akkor nem szeret igazán.
  Mert ezt ki kell mondani.
  Erre a szív kényszerít. Maga a szeretet.
  Ha a legszebb érzés kifejezésére nincs szó, akkor nem teljes a világ.
  Hiába van millió szó, ha az az egy, amelyik a legszebb érzést fejezi ki, hiányzik.
  Ugyanúgy, ahogy hiába van milliárdnyi ember, ha az az egy, aki ezt az érzést kiválthatná, hiányzik.
  Nem teljes a világ, nem Élet az élet.
  Mert ezt a szót ki kell mondani.
  Őszintén, szívből kimondani ez a leggyönyörűbb dolog a világon.
  A Kedves szemébe nézni, és elmondani neki.
  Szép dolog, ha a másik érzi, de még szebb a szemébe nézni, és elmondani neki.
  Ez a legcsodálatosabb.
  És a legritkább.
  Mert így, igaz szívből, nagyon kevésnek mondjuk ki.
  Nem, nem kevésnek...

  Csak egynek...  Csitáry-Hock Tamás/ Mosolyhíd  [​IMG]

 11. [​IMG]  Un homme et une femme

  http://www.youtube.com/watch?v=WqxQGI3BTXs&feature=related
  Sík Sándor
  A TITOK

  XV. A várásról


  Látod, én kisgyerek vagyok.
  Ha nem jössz, én sírok utánad.

  Úgy várlak téged, mint édesapámat.
  A kiskapuig elédszaladok
  És ott a kis padon
  A kerítésre fölkapaszkodom
  S úgy lesek ki az országútra
  Az orgonabokrok felett,
  Hogy jössz-e már. Lihegve, futva,
  Ujjongva eléd szökdelek.
  Te messziről már csókot hintesz,
  Egy mosollyal magadhoz intesz,
  S ha tárt karokkal, kipirultan,
  Nyakadba ugrom s átölellek,
  Megcsókolod borzas hajam
  És mondod: Én kicsi fiam!
  És azután oldalad mellett
  Megyek befelé büszkén, boldogan.
  Hívón nevet a lámpa odabenn
  És az arcunk ragyog,
  És Te odabenn cukrot adsz nekem.

  Mert lám én kisgyerek vagyok.


  [​IMG]

  [​IMG]


 12. [​IMG]


  Zorán és Hegyi Barbara - Que reste-t-il de nos amours

  http://www.youtube.com/watch?v=gV0sHHBetJM&feature=player_embedded  Van a boldogság…

  Ami nincs.
  Ami önmagában nem létezik.
  Önmagadban nem létezik.
  A boldogság bennünk, általunk születik meg. Egymás által.
  Egyedül, egymagadban hiába próbálsz boldog lenni.
  Ehhez szükséged van a másikra.
  Nem azért, hogy ő boldoggá tegyen.
  Hanem azért, hogy te boldoggá tedd.
  És ha ő boldog lesz, te is azzá válsz.
  Általa. Miatta. Tőle.
  És önmagadtól.
  Vagyis, kettőtöktől.
  Mert a boldogság maga az örömszerzés.
  És ez csak együtt lehetséges.

  Vele.  Csitáry - Hock Tamás/ Mosolyhíd.  [​IMG]


  [​IMG] 13. [​IMG]


  The Fountain -


  http://www.youtube.com/watch?v=UOZuQ_r3ROY&feature=related


  Pethes Mária
  Hallgatsz...
  Hallgatsz
  mint rózsa bársonyán
  a vércseppé vált harmat
  Hallgatsz
  mint a benne gyönyörködő holdsugár
  és csillagokat faggat
  mitől lett véres törtméz-színű arca
  Hallgatsz mint kicsinyeivel avarban
  lapuló sün bogárra lesve
  Hallgatsz
  mint a tó fölé lustán kúszó este
  Hallgatsz
  mint alvó száján lecsurranó nyálcsepp
  Hallgatsz
  mint ébredő ki ölelő kart keres
  Ordíts mint fuldokló
  vagy érthetetlen hangon
  mint egy néma
  Ordíts mint durván elhagyott
  ki a fájdalomtól béna
  Legyen bár vezeklő szavaktól
  ajkad rezzenetlen
  Csak törd át a csend falát
  törd át végre
  egyszer helyettem  1998. 07. 13.
  [​IMG] 14. [​IMG]
  Presser Gábor - Jó veled

  http://www.youtube.com/watch?v=37G_s-HPkRI


  Társ


  Nem az együtt töltött idő hosszúsága dönti el, hogy közöd van a másik emberhez. Még csak nem is az, hogy mennyit tudtok egymásról.
  Ha a lelketek egy, akkor egyetlen pillanat is nagyobb közösséget kovácsol, mint mással évtizedek.  Csitáry - Hock Tamás / Mosolyhíd

  [​IMG]

 15. [​IMG]


  Belle - Notre Dame de Paris song

  http://www.youtube.com/watch?v=KUXGVfmrEN4&feature=player_embedded#at=12


  Erdélyi József

  Három nap  Lobbant a nyár egy haldokló nagyot,
  kánikulában sem volt oly meleg,
  lopott magából három hősnapot
  s összeterelt három napig veled,  három napig veled, kivel rövid
  három nap lenne három élet is...
  Az élet hátralévő éveit, -
  eladnám én a sírontúlit is,  hogy lássalak, hogy halljalak, hogy üljek,
  járjak veled egy órát, melyen át
  veled merüljek mélyre és repüljek
  magasra... három napig, nem tovább,  lángolt a nyár, kéklett az ég, a por
  vakított hervadt a virág belé,
  megperzselődött fű fa és bokor,
  zörögve hullt a száraz falevél...  Három napig, - abból is fukarul
  mérte tündéri társaságodat,
  de én abból is úr voltam, nagyúr
  s királyi szék volt minden kerti pad,  szultáni szőnyeg a virágtalan
  száraz, poros fű, ahol teveled
  ültem, hevertem... A te dús arany
  hajad úgy elvakitott engemet,  úgy megperzselt hogy azt a hő napot
  feledtem... Ó bocsáss meg énnekem,
  jó nyáranya, hogy hálátlan vagyok,
  hogy végtelen jóságod feledem!...  Elég volt mégis, gazdag ráadás,
  három nyárnál, életnél többet ért, -
  e három kévét három aratás
  nem éri fel... Jöhet az ősz, a tél, -


  jöhet már a halál, - jó hogy vagyok,
  jó hogy hiszem, remélem hogy szeret,
  arany haja síromban is ragyog
  s három nap és feltámaszt engemet!...
  [​IMG]