Angyalok

boybox23

Új tag
Nekem is vannak Angyalkáim.
Az egyiket Lucának hívják. Én adtam neki a nevet. Kis kövér, ezüstfűrtös mosolygós arcú angyalka. Ott ül a kocsim kalaptartóján. A legjobb barátnőmtől kaptam, amikor az autót a szalonból elhoztam, Luca napján.
Egyszer pakoltam és véletlen leszakadt a karja, amikor felemeltem. Odaadtam anyumnak, hogy varja vissza. Pár napig nem sietett vele. Akkoriban egyik este nagyon későn értem haza. Beálltam az udvarra, és nem húztam be a kéziféket. Reggelre az autóm nekigurult a fenyőfámnak....
Tudtam, hogy én hibáztam. Az a kicsi hit, hogy Luca sem volt az autóban, megnyugtatta a lelkem, és nem voltam mérges. Tudtam, ha Ő ott lett volna, akkor ez nem történt volna meg.
Előadásokat tartok. Én hiszem, hogy vannak Angyalkák. Sőt nekem több is. És ha szólok nekik mind ott vannak Velem. Egyszer Debrecennél kifogyott a benzinem. Kértem az Angyalkáim, hogy fogják meg az autóm, és lendítsenek el legalább az első benzinkútig. Ahogy a lehajtón kimentem, leállt az autóm. Begurultam a töltőállomásra...
 

myszty

Állandó Tag
Állandó Tag
Angyali mese

<table style="width: 507px; height: 2178px;" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody> <tr> <td width="1%"> </td> <td width="98%">
Kicsi angyal könnye pereg
vigasztalja égi sereg.
Elveszett a glóriája
egyik felhőn sem találja.

Ezüst fényű, kicsi ékszer
viselése sosem kényszer.
Büszke volt rá nagyon-nagyon
értéke nem kincs vagy vagyon.

Hold sugárból éjjel szőtte,
szeretete fogta össze,
fényét tiszta lelke adta.
Vigyáz reá, megfogadta!

...és lám, mégis nyoma veszett!
Szégyen, hogy mindez megesett!
Hol lehet most?- kérdi ríva,
társaira tekint sírva.

Kutat szemük messze nézőn,
szól az egyik együtt érzőn:
Talán leesett a Földre.
Rosszul tetted a felhőre.

Kicsi angyal egyet gondol,
megmenekül tán a gondtól,
alászáll most, le a Földre,
glóriáját megkeresse.

De a Földön merre, hova?
Mennyit kell kóborolnia?
Melyik utat is szeresse?
Hagyja, hogy szíve vezesse!

Könnyem potyog, lábam fárad,
nem láttad a glóriámat?
Így kérdez meg minden embert,
de glóriát senki nem lelt.

Lován léptet szelíd lovag,
kész elűzni a gondokat.
Vidám szívű, de magányos,
ahogy ez már hagyományos.

Ha valaki sír, meghallja!
Tudja, ezt Ő nem hagyhatja!
Keresi, hogy hol segítsen,
bánat már ne keserítsen!

Kicsi lány ül az út szélén,
könnye csorog fehér ingén.
Lehajol hát szelíd lovag:
Meséld el a gondjaidat!

Angyal voltam fenn az égben,
boldog voltam, vígan éltem.
Minden bajtól védett... az ám...
fejemen a szép glóriám!

Elveszett, most mit tehetek?
Boldog most sosem lehetek?
Hordjam folyton bánatomat?
Nem látják már mosolyomat?

Szelíd lovag átöleli,
simogatja, becézgeti:
Ne sírj édes, kicsi angyal
megbirkózunk minden bajjal!

Én megóvlak, megvédelek
s nem kell más, csak szereteted.
Lelked tiszta, láttam rögtön,
boldog leszel itt a Földön!

Mosolyog már kicsi angyal,
nem törődik már a bajjal.
Kinek kell a glóriája,
ha lovagját megtalálta?

A mesének ezzel vége,
meghallgatni tán megérte.
Ha jól figyelsz megtalálod
sorok közt a tanulságot.

Kincseidet elvesztheted,
de őrizd a szereteted!
S könnyeiden át meglátod
Ki hozza a boldogságod!


www.tvn.hu_e91905535ee1f4dd32a7c364e6c01a34.jpg

</td></tr></tbody></table>
 

motorbaby

Állandó Tag
Állandó Tag
"néha még az égen kereslek,tudom hogy a földön nem találnék rád.,néha még a mélyben kereslek,már tudom hogy az angyalom vagy,és álmomban vigyázól rám..."
 

motorbaby

Állandó Tag
Állandó Tag
küldtem hozzád egy angyalt,hogy vigyázzon rád..,de visszajött.Aztmondta: - az angyalok nem vigyáznak egymásra..

motorbaby(vadangyal)
 

Uziel

Állandó Tag
Állandó Tag
Ő is angyal

Igaz mese Luciferről

Egyszer, nagyon-nagyon régen, amikor a Föld éppen csak elkészült, és úgy ragyogott, mint egy újszülött csillag, az Úr végigsétált zöld dombjain és völgyein, és szeretettel nézett teremtményeire. Elnézte az állatokat és a madarakat, a fákat és a virágokat, a tengereket és a hegyeket, aztán elnézte az embereket - és szerette mindegyiküket, és azok is szerették őt.


De egy rövid idő után elszomorodott az Úr, és az angyalok, akik körülötte voltak, aggodalmasan kérdezték, miért könnyezik. Ő, pedig mondá:

„Elnéztem az embert, és láttam az irántam való szeretetét, de ez a szeretet csak azért van, mert én vagyon az egyedüli, akiről tudomása van. Azért szeret, mert nincsen más, akit szerethessen. Szabad akaratot szándékozom adni neki, hogy szerethessen, amikor akarja, és így tudjam, hogy ha egy ember azt mondja: "Szeretem az Urat", ez azért van, mert úgy döntött, engem szeret. Ahhoz pedig, hogy ez így legyen, kell lennie valakinek, aki ellenkezni fog Velem, és arra kísérti az embert, hogy megtagadjon Engem azért, hogy mindenki a saját szabad akaratából dönthesse el, egyedül hozzám fordul-e. Szóljatok ti, angyalok, melyikőtök tenné meg ezt az irántam való szeretetből, ki hagyná el színemet az idők végezetéig? Ki tagadna meg engem és kísérelné meg az embert velem szembefordítani azért, hogy az a saját szívében dönthesse el, kit akar szolgálni?"


Akkor az angyalok mind elfordították orcáikat és könnyeztek, az Úr pedig közéjük lépett, és mindegyiküket megkérdezte:

„Megtennéd ezt Értem? Ki szállna szembe velem a kedvemért és űzetne ki a mennyek országából? Ki?”



De azok csak könnyeztek és mondták:

„Én nem, óh Uram, én nem. Ne kérd ezt tőlem!” - és elfordultak.



Az Úr pedig leült a legmagasabb hegy csúcsára, és bánat töltötte el a szívét. És akkor odament Hozzá a fény urainak legragyogóbbja, szívének legszeretettebbje, Lucifer, az arkangyal, akinek neve: „Aki a fényt hozza.”

A hatalmas arkangyal letérdelt az Úr elé, kezét az ő kezébe téve könnyezett, és könnyein át felajánlotta az Úrnak önnön kiűzetését a mennyek országából, és az ember megkísértését az idők végezetéig, hogy az megismerhesse a szabad akaratot.



„Hát nincs senki más, aki megtenné ezt Értem?” - kérdezte az Úr. – „Csak te volnál az, szerettem? El kell, hogy veszítselek örök időkre?”



És az angyalok egyike sem válaszolt. Akkor felállt az Úr, és kihirdette ítéletét, hogy Lucifer űzessék ki a mennyek országából, és legyen száműzve örök időkre azért, hogy elcsábítsa az embert Istentől, és így az megismerhesse a szabad akaratot.



Aztán így szólt Luciferhez: „És az ember becsméreljen téged, és vessen árnyat a te ragyogásodra, és ne ismerje fel annak valódiságát. És neked meg kell kísértened minden férfit és nőt, bizony mondom, még azt az Egyet is, akit a nevemben küldök közéjük, meg kell kísértened, és senki, csak a bölcsek legbölcsebbje tudjon erről az áldozatról! De hogy megkönnyítsem szenvedésedet, teljesítem egy kívánságodat. Mi legyen az?”



Akkor Lucifer, a hajnali csillag még egyszer utoljára felnézett az Úr megismerhetetlen arcára, és azt kérte, hogy valahányszor egy ember elfordul tőle, és Istenhez fordul, engedtessék meg neki, hogy egy óra hosszára ott állhasson a mennyek kapuja előtt, és hallgathassa, hogyan énekelnek testvérei az Úr trónja előtt. És megkapta az engedélyt.


Akkor Lucifer búcsút vett testvéreitől. A sötét szemű Uriel, az ezüstszárnyú Gábriel és a gyöngéd Raffael könnyezték és átölelték őt, azután Michael, a harcos angyal feladata feletti kétségbeesésében hangosan felkiáltva megragadta Lucifert, és messzire elhajította őt az Úr színe elől.


És a Föld akkor legmagasabb hegyéről egy álló nap és egy éjjel zuhant ő, útjában fényesen ragyogva, mint egy hullócsillag. És azon ősi nap óta állja az Úrnak adott szavát, és kísérti az embert az Úr ellenében. De valahányszor azok megtagadják őt, egy kurta órára ott ül ő, mint egy fekete szikla a mennyek kapuja előtt, és testvérei odagyűlnek a
kapuhoz és énekelnek neki...

Gyökössy Endre



 

alberth

Állandó Tag
Állandó Tag
És a Föld akkor legmagasabb hegyéről egy álló nap és egy éjjel zuhant ő, útjában fényesen ragyogva, mint egy hullócsillag. És azon ősi nap óta állja az Úrnak adott szavát, és kísérti az embert az Úr ellenében. De valahányszor azok megtagadják őt, egy kurta órára ott ül ő, mint egy fekete szikla a mennyek kapuja előtt, és testvérei odagyűlnek a
kapuhoz és énekelnek neki...

Hát ami azt illeti ennek a Lucifernek elég könnyű lehetett a fajsúlya, ha a Csomolungma csúcsáról kb. 24 óra hossza kellett, hogy lezuhanjon. Mellesleg ha szárnyai voltak, akkor le is tud szállani, minek zuhanni. Ha meg nincsenek, ejtőernyővel is hamarabb le lehet érni.
Vajon mit énekelnek? Hawy-metallt? :-D​
 

Mira*

Állandó Tag
Állandó Tag
"ÉS ISTEN megteremtette az ANGYALOKAT. Erőt az erejéből, FÉNYT A FÉNYÉBŐL"
(atlantiszi teremtés könyve).

AZ ANGYAL szó (angolul: angel, latinul:angelus) eredetileg atlantiszi szóösszetétel:
ANG - ÉLET (az egyiptomi szimbólum, az Ankh az Élet Kulcsa-szintén innen ered)
EL: ISTEN FÉNYE. Szabad fordításban tehát ÉLŐ ISTENFÉNY, vagy ÉLETET ADÓ ISTENI FÉNY.

"Ímé ÉN ANGYALT bocsátok el te előtted, hogy megőrizzen téged az útban, és be vigyen téged arra a helyre, amalyet elkészítettem" (Biblia-Mózes II.23.20)


Angyalok a napkapu.hu oldalról.
 

alberth

Állandó Tag
Állandó Tag
Mint útólag kiderült, Lucifer személye egy fordítási hiba, nem is létezett, csak egy rossz forditás miatt bekerült az emberiség eszmei rendszerébe, és azóta nevesítve szerepel mindenhol.....:rolleyes:
Madách ennek ellenére az Ember tragédiájában az egyik főszerepet ráossza. Ő a tagadás szelleme.
A tagadás szelleme a fényhozó. Elég ellentmondásosan is hangzik. Hiszen, a világosság sosem tartozott a sötétséghez.
 

Karsay István

Kitiltott (BANned)
Miután a középkorban bekerült a köztudatba logikus, hogy szerepel Madach és más művében is.

Sőt van olyan szellemtani irányzat, amelyik külön nevesíti Sátánt, és Lucifert, sőt külön szerepet ad neki.

De nagy baj ezzel nem történik, mert jelen van a sőtét erő, és teljesen mindegy, hogy mondjuk Hamburger Józsinak, vagy Lucifernek hívjuk, mint ahogyan Jézusnál se a név számít.

Itt az eszme, a tett, az elvek a fontosak, a neveket csak hozzájuk párosítjuk...:555:
 

alberth

Állandó Tag
Állandó Tag
Miután a középkorban bekerült a köztudatba logikus, hogy szerepel Madach és más művében is.

Sőt van olyan szellemtani irányzat, amelyik külön nevesíti Sátánt, és Lucifert, sőt külön szerepet ad neki.

De nagy baj ezzel nem történik, mert jelen van a sőtét erő, és teljesen mindegy, hogy mondjuk Hamburger Józsinak, vagy Lucifernek hívjuk, mint ahogyan Jézusnál se a név számít.

Itt az eszme, a tett, az elvek a fontosak, a neveket csak hozzájuk párosítjuk...:555:

,,Mert csodálatos nevet kapott, amely név előtt mindenek meghajolnak a föld alatt, a földöny és a mennyben..."
,,Jézus nevében gyógyítanak..."
/Akkor ez mi, ha nem számít a név?/
 

alberth

Állandó Tag
Állandó Tag
A démonok eredetileg angyalok voltak, de vétkeztek Isten ellen. Ezért
bel&otilde;lük lettek a gonosz, illetve a tisztátalan szellemek, akik szintén szervezetten küzdenek az Isten, a jó angyalok és a hírviv&otilde; angyalok ellen.
A démonok vezet&otilde;je a sátán (héber jelentése ellenség), aki az Isten ellen fellázadt kerub volt. &Otilde; gonosz lélek, embergyilkos, a hív&otilde; emberek vádlója és rágalmazója, a világ félrevezet&otilde;je, aki akadályozza az igehirdetést és &otilde; munkálkodik az engedetlen emberekben.
A démonokat nem szabad káromolni, de félni sem kell t&otilde;lük, mert az angyalok er&otilde;sebbek náluk, és &otilde;k végeredményben meg is védik az embert. A démonokat egyébként mind kidobták a mennyek országából, mert Krisztus legy&otilde;zte &otilde;ket. Sorsuk megpecséltetett és ezzel &otilde;k is tisztában vannak.
Mellékesen megjegyezve a a bibliai daimont és a diaboloszt a régies magyar fordítás ördög szóval adta vissza. A diabolosz értelmezése az összevissza dobáló, amit úgy kell érteni, hogy mindenfélét hozzávág az emberhez, mint amilyen például a gyalázkodás. Talán helyesebb értelmezése a diabolosznak a vádló vagy a rágalmazó.

Íme egy idézet az ördögi /démoni/ hierarchiáról. Jelentek meg a középkorban olyan írások, melyek a különböző nevű ördögökhöz különböző kísértő-funkciókat soroltak, sőt miniszteri, grófi, stb. rangokat.
szerepel benne: pl. Lucifer, Sátán, /ez két személy/ Asmódeus, Lilith, Belfegor, stb...
Egyszóval a Scifi már akkor is létezett, sőt vatikáni műfaj volt.

<LEFT>
 

Karsay István

Kitiltott (BANned)
Mert itt személyt hívnak be.
Sokan pedig azonosítják képpel, szobrokkal, imádkoznak hozzá stb..

pedig még Ő is mondta, hogy ne imádj faragott képeket...kiss
 

alberth

Állandó Tag
Állandó Tag
Mert itt személyt hívnak be.
Sokan pedig azonosítják képpel, szobrokkal, imádkoznak hozzá stb..

pedig még Ő is mondta, hogy ne imádj faragott képeket...kiss
István!
A festett kép a festmény, freskó. A faragott kép talán szobor, relief, vagy dombormű. Ilyen részleteken múlik a dolog? Hiszen az ördög a részletekben búvik meg.:rolleyes:
 

Mira*

Állandó Tag
Állandó Tag
Hát, már Jézus idejében is külön nevük volt a démonoknak. Olvastam egy leírást, miszerint Magdaléna anyjából, Hajbodorító Miriamból (a halál úrnője)a Powa démonűző szertatással 7 démont űzött ki Jézus. (Még a nevük említésével sem szeretném ide megidézni őket. :) )

Valószínű, hogy ugyanúgy, ahogy "amikor még az istenek a földön jártak", úgy a gonoszok is ezt tették, és mint kísértőknek külön-külön feladatuk volt és van. Jézus pont azt tanította, hogy ellenállva a kísértésnek hogyan kell megtisztulni.
 

alberth

Állandó Tag
Állandó Tag
,,NE FESD AZ ÖRDÖGÖT A FALRA, MERT MEGJELENIK!"


Ez csak egy régi, babonás mondás. Nehogy már komolyan is vegyük...!:confused: :confused::confused: ?
 

Karsay István

Kitiltott (BANned)
Sokkal összetettebb a dolog, mint hogy egy egyszerű irással megpróbáljam elmondani, de röviden egy pár szóban:

Démonok: ne hivjuk be őket, ne provokáljunk, és akkor békén hagynak.
A szabad akaratot nagyjából tisztában tartják ők is, de ha megmozgatjuk őket, akkor számithatunk sok mindenre.
Hiszen "csak zörgetni kell, kérni és adatik", és ez nemcsak a jóra vonatkozik.. :rolleyes:

Bálványok: képek, bálványok (és ilyen Jézus képe is például) imádása esetén elementálokat hozzunk létre, melyek addig müködnek, míg az éltetés fent van tartva, de kell nekik táptalaj a "megélhetésre", igy a mi energiánkat csapolják le , és ebból élnek!
Most arról az egyszerű dologról nem beszélve, hogy Isten esetében is sokan egy szakállas bácsit imádnak, és nem a valóságos teremtőt, akiről igaziból fogalmuk sincs.....;)

Na, megyek a Népszigetre egy kis finom halacskát enni..ja, és áthallatszik a szigetfesztivál, igy egy kis zenét is hallgatok azt hiszem....:-D
 

swenson

Állandó Tag
Állandó Tag
Sziasztok!
Bevallom, nem olvastam végig, amiket írtatok, így talán választ kaptam volna egy kérdésemre, csakhogy nincs időm, pedig nagyon érdekel a téma.
Soha nem hittem a szellemekben, de tavaly ősszel meghalt az apukám, és valami megváltozott.
Kb. 5-6 héttel a halála után láttam valamit.Valamit, amit nem tudok megmagyarázni.
Talán ti tudtok nekem segíteni.
Egy reggel átöltöztem, bekapcsoltam a számítógépet, nem tudom miért, de úgy éreztem, meg kell fordulnom.
Amit láttam egy kb. ugyanolyan magas jelenség volt, mint én.Nem volt kifejezett alakja (vagy én nem figyeltem meg meglepetésemben), de csupa ezüst pontocskákból állt.Az egyik pont eltűnt, másik jelent meg helyette.Sok apró pont volt, egyszerre több tűnt el, és jöttek helyette mások.
A kolléganőmre néztem és megkérdeztem, látja-e.Nemmel felelt.
Ekkor "belenyúltam" ebbe a valamibe. Olyan nyugalmat és lelki békét éreztem, mint még soha.
Mostanában is megjelenik, de csak akkor, ha szomorú vagyok,vagy egyedül érzem magam.Csak gondolatban kérnem kell, és megjelenik. De csupán akkor az egyszer engedte meg, hogy megérintsem.Azóta volt időm alaposabban megfigyelni-ha ülök, ő is alacsony, ha állok, magasabb.Ha közeledek felé, eltűnik.Olyan is előfordult, hogy szikrázó napfényben, az égen láttam.
Akármi is a jelenség, szeretném, ha velem maradna. De olyan jó volna tudni, ki vagy mi ő.
Most már érzem- soha nem vagyok egyedül.
Találkoztatok már hasonlóval? Segítenétek nekem?
Köszönöm.
 

Gyongyi54

Állandó Tag
Állandó Tag
Sziasztok!
Bevallom, nem olvastam végig, amiket írtatok, így talán választ kaptam volna egy kérdésemre, csakhogy nincs időm, pedig nagyon érdekel a téma.
Soha nem hittem a szellemekben, de tavaly ősszel meghalt az apukám, és valami megváltozott.
Kb. 5-6 héttel a halála után láttam valamit.Valamit, amit nem tudok megmagyarázni.
Talán ti tudtok nekem segíteni.
Egy reggel átöltöztem, bekapcsoltam a számítógépet, nem tudom miért, de úgy éreztem, meg kell fordulnom.
Amit láttam egy kb. ugyanolyan magas jelenség volt, mint én.Nem volt kifejezett alakja (vagy én nem figyeltem meg meglepetésemben), de csupa ezüst pontocskákból állt.Az egyik pont eltűnt, másik jelent meg helyette.Sok apró pont volt, egyszerre több tűnt el, és jöttek helyette mások.
A kolléganőmre néztem és megkérdeztem, látja-e.Nemmel felelt.
Ekkor "belenyúltam" ebbe a valamibe. Olyan nyugalmat és lelki békét éreztem, mint még soha.
Mostanában is megjelenik, de csak akkor, ha szomorú vagyok,vagy egyedül érzem magam.Csak gondolatban kérnem kell, és megjelenik. De csupán akkor az egyszer engedte meg, hogy megérintsem.Azóta volt időm alaposabban megfigyelni-ha ülök, ő is alacsony, ha állok, magasabb.Ha közeledek felé, eltűnik.Olyan is előfordult, hogy szikrázó napfényben, az égen láttam.
Akármi is a jelenség, szeretném, ha velem maradna. De olyan jó volna tudni, ki vagy mi ő.
Most már érzem- soha nem vagyok egyedül.
Találkoztatok már hasonlóval? Segítenétek nekem?
Köszönöm.

Szerbusz Swenson,

Szerintem ne probald megerteni. Ne keverd ossze a hitet a tudassal. Jo ez igy. Azt hiszem ezt az esemenyt mindnyajan maskeppen eljuk at. Azt gondolom, hogy az agyunk furcsa jatekokat uz velunk ilyenkor. Csak hagyd.
Szep nevet valasztottal.
 

Karsay István

Kitiltott (BANned)
Mostanában is megjelenik, de csak akkor, ha szomorú vagyok,vagy egyedül érzem magam.Csak gondolatban kérnem kell, és megjelenik. De csupán akkor az egyszer engedte meg, hogy megérintsem.Azóta volt időm alaposabban megfigyelni-ha ülök, ő is alacsony, ha állok, magasabb.Ha közeledek felé, eltűnik.Olyan is előfordult, hogy szikrázó napfényben, az égen láttam.
Akármi is a jelenség, szeretném, ha velem maradna. De olyan jó volna tudni, ki vagy mi ő.
Most már érzem- soha nem vagyok egyedül.
Találkoztatok már hasonlóval? Segítenétek nekem?

Én viszont azt mondom, hogy nem szabad a kész tényekelől elmenekülni, hiszen pont az ilyen ilyen, és hasonló dolgok miatt is alakult ki maga a szellemtudomány, ami választ ad ezekre a kérdésekre, és segit ezeknek a feldolgozásában. :p
sok esetben a meghalt szereetteink jelentkeznek, és jelzik, hogy még ők élnek, nem haltak meg! ;)
soka esetben mellettünk maradnak és vigyáznak ránk!kiss
 
Oldal tetejére