Versek

Nóra-Flóra témája a 'Irodalom' fórumban , 2007 Szeptember 9.

 1. Nóra-Flóra

  Nóra-Flóra Állandó Tag

  Canadahun will not allow the display of content protected by copyright law, unless they have the necessary legal rights to display or direct traffic to that content.

  A Canadahun nem járul hozzá bemutatni - vagy a megtaláláshoz iránymutatást adni - olyan tartalmú anyagot, ami a copyright (szerzői jog) által védett, csak akkor, ha van szükséges legális engedély rá.
  Adminisztrátor

  József Attila


  VILÁGOSÍTSD FÖL

  Világosítsd föl gyermeked:
  a haramiák emberek;
  a boszorkák - kofák, kasok.
  (Csahos kutyák nem farkasok!)
  Vagy alkudoznak, vagy bölcselnek,
  de mind-mind pénzre vált reményt;
  ki szenet árul, ki szerelmet,
  ki pedig ilyen költeményt.

  És vígasztald meg, ha vigasz
  a gyermeknek, hogy így igaz.
  Talán dünnyögj egy új mesét,
  fasiszta kommunizmusét -
  mivelhogy rend kell a világba,
  a rend pedig arravaló,
  hogy ne legyen a gyerek hiába
  s ne legyen szabad, ami jó.

  S ha száját tátja a gyerek
  és fölnéz rád, vagy pityereg -
  ne dőlj be néki, el ne hidd,
  hogy elkábítják elveid!
  Nézz a furfangos csecsemőre:
  bömböl, hogy szánassa magát,
  de míg mosolyog az emlőre,
  növeszti körmét és fogát.

  1936. július - október
   
  macsero, ramonez1 és erkápézé kedveli ezt.
 2. Nóra-Flóra

  Nóra-Flóra Állandó Tag

  Juhász Gyula: Vojtina új ars poétikája a fiatal költőkhöz


  Öcséim, ó mert vagytok többen is,
  Sőt többen tán, mint kéne, ifjú bátrak,
  Kik új dalokkal s hittel téreit
  Betöltitek most a szűk Hunniának,
  Hozzátok száll ma ez új intelem,
  Tanács vagy kérés és kritika is tán,
  Mert szó nélkül már mégse nézhetem,
  Hogy némelyek mit mívelnek a lírán.
  Ne fájjon ez azoknak, kik igaz
  Lélekkel, bár forrongva síkra lépnek,
  A fiatalságot nem éri az
  Én gáncsom, csak mi benne régi vétek.
  Mivel magam is voltam fiatal,
  Mi több: ma vallom, hogy az vagyok
  S tőlem ma távolabb a diadal,
  Mint egykoron: felénk új nap ragyog
  Új holnapnak ködéből : ez a nap
  Egy más világot fog találni már
  S jaj annak, aki kábán ez alatt
  Csak múltat jajgat, s nem tud várni már.
  De mégis, vannak dolgok földön, égen,
  Melyek maradnak mindig, az utód
  Hiába pártol el tőlük, cserében
  Papírt kap aranyért csak, mai mód.
  Mert, hogy dologra térjek, én öcséim
  (Kik közt nem egyet én vezettem a
  Parnassz hegyére) nem elég ígérni,
  De adni is kell néha, pláne ma !
  Úgy értem ezt, hogy szép, szép az irányzat
  Mely egyenes és végtelenbe mén.
  A hitteljes művészet és hadászat.
  De mégis , mégis fő a költemény.
  Mit bánom én, hogy mit vallasz Uradnak
  És Istenednek és hogy mit tagadsz,
  Hogy mit gondolsz a költésről magadban
  És társaságban, nem bánt már a harc,
  Mit izmusok szélmalma s nyája ellen
  És mellett vívnak ifjak és nagyok,
  Már én a költőt várom mind a versben
  S ha nincsen benne, hoppon maradok.
  Valaki légy, ha kollektív dalolsz bár,
  És ne akarj te lenni valaki,
  Mit bánom én, gyep vagy aszfalt az oltár,
  Hol leborulsz, magadról vallani
  Mert csak magadról vallasz, bármit is mondj
  S ha minden második szód végtelen,
  De érdekelsz, te tündöklő kicsiny pont,
  Ha önfényed ragyog szemben velem.
  S hiába minden mélység és ködösség,
  Harmónia, ha szó marad a szó
  S hiába mondod az emberre: fönség,
  Ha senki vagy, szavakra utazó.
  A falu tornya, mely csöndes nyugodtan
  Mereng a zsupptetők fölött, bizony
  Különb szívemnek, mint a cifra torta,
  Mely habból ábráz téged kölni dóm !
  Világpolgár légy (és ebben Aranynál
  Tovább megyek, bár ő arany marad),
  De ez az érzés nem a hontalanság
  S becsülve mást, vedd észre a magyart !
  Mert szép az export és expressio is
  (Noha magam nem élek már vele),
  De a poézis mégis csak poézis
  S gyökér nélkül nincs fának levele.
  Magyar légy és ne mondd, de ezt mutassa
  A versed színe, íze és szaga,
  Amint magyar volt és költő Balassa,
  Bár idegenhez gyakran járt maga.
  Magyar légy, mint a római palásban
  Dörgő Petur volt zordon Berzsenyi
  S homéri és virgili vers folyásban
  Vörösmartynk Dunánkat zengeti.
  Petőfi is, akár respublikáról
  Akár juhászról énekel, magyar,
  S Arany, idézve ötszáz velszi bárdot,
  Egy örök magyar bánatot takar !
  De ad vocem: magyarság és Petőfi,
  Nem tetszik nékem a könnyű magyar,
  A csupa rózsám, tubicám s a többi,
  Ki mindenáron egyszerűt akar,
  De úgy akarja, hogy lóláb a szándék
  S kilóg a tudva hanyag rím alól.
  Petőfi egy volt, Istentől ajándék
  S nem új Petőfi, ki ma úgy dalol.
  Mert nem lehet, hogy az Otthonban éljen
  Feketekávén s pletykán a magyar
  És ott merengjen zöldellő vetésen,
  Amíg mellette bakkozik a kar.
  És nem lehet, mit most sokan kívánnak,
  A kultúrát a porba dönteni,
  Vajúdik és szül még e szörnyű század,
  De nem halódik, ami isteni.
  Delendam esse censeo: kiáltod
  És eltörölnéd, mert nem ismered.
  Minek kultúra ? Úgyis kannibálok
  Vagyunk, legyünk hát: ez önismeret !
  Arany gazdája verte így vetését,
  Én már lehet, konzervatív vagyok,
  De megtartom, mit bízván és remélvén
  Reánk testáltak bölcsek és nagyok
  Van itt elég baj, bú, gond, céda gazság,
  Van itt elég gyom és rom, dög, szemét,
  A kultúránk, mi egyedül maradt rád
  Vigasztalásul, koldus nemzedék
  Csákányt az ős hazugságok falára,
  De az örök szépség legyen tabu,
  Az érckolosszus is ledől, hiába,
  De Hamlet él, míg él a mélabú.
  Csak verselő írónak szól e versem
  S csupán költőnek, annak, aki vall,
  Mert hozzád közöm - Isten látja lelkem -
  Nincs semmi, tisztes drámai ipar.
  Darabcsinálók, tantiémvadászok,
  Kiknek hazája széles e világ,
  Kiket a művelt csőcselék sovárog
  Tapsolva kéjjel talmi holmiját.
  Költő vagyok s magyar: nem érdem ez, de
  Szent kötelesség és szent fájdalom.
  Hívő reménnyel, küzdve, énekelve
  Balsorsomat örömmel vállalom.
   
  ramonez1 kedveli ezt.
 3. Nóra-Flóra

  Nóra-Flóra Állandó Tag

  Illyés Gyula

  OZORAI PÉLDA  Ötven huszár volt akkor a Szabadság,
  annyi volt itt a nemzet, a magyar.
  És szembe, hozván a császár parancsát
  tízezer fő, tizenkét ágyuval
  végig a völgyön, a Sió lapályán
  rohamra készen, - középen a híd.
  Egy fél országrész fordul vérbe-lángba,
  ha az a hídfő, az is elesik.

  Oh sármelléki törpe Thermopílé -
  Haloványul a legendás görög
  merészség és ravaszság a huszárok
  merészsége és nagy esze mögött.
  Megindultak, - nem le, az ellenségre:
  a hegyre föl és másfél napon át
  kerülgették, csak járták körbe-körbe
  a vén Kálvária-hegy derekát.

  A hegy mögött, mint színfalak mögött, még
  csizmát és csákót is cseréltek ők.
  Előbb huszárok, most bakák vonultak
  a hüledező ellenség előtt,
  mely várta, várta rettegve, mikor dől
  nyakába az a tenger népözön,
  Húsz tűznél főzték a gulyást a lányok
  a másik hegyen, a Tükörcsösön.

  Megdördült ott lenn végül is az ágyú,
  hetedhatárig körözve szavát.
  Kihullt a sorból fenn egy-egy huszár, de
  a többi csak járt, csak vonult tovább.
  Míg fel nem tüntek baltákkal s üvöltve,
  mint a nádasok csikasz kölykei,
  a pusztaiak... s a szemközti dombon:
  Dégről Perczel, Szilasról Görgey!

  Szorító, Lődöző, egy-két dülőnév
  hirdeti csak, mi történt azután.
  Minthogyha ott lettem volna, merengve
  ülök az őszi, vén Kálvárián.
  Vadászkutyám elnyulva vár, a puskát
  papírral cseréltem föl térdemen.
  Nem a cserjésnek, fent az őszi égnek
  bozótját kémleli tekintetem.

  Hegyre kerültünk... vagy hegyre szorultunk,
  barátaim, de megritkult sorunk!
  S be védtelen, jajt-zümmögő alattunk
  az édes ország, melyért harcolunk;
  s be ingatag a hídfő és be hangos
  az ellenség!... hogy tódul már felénk!
  Még rejti gyáván - változik a harcmód -,
  de látom én már minden fegyverét!

  Nem hull golyó még ránk. De hogyha hull is,
  ha a veszély, mint zápor megered:
  játsszuk már végig halálos mosollyal
  a ríkató-vidító szerepet.
  Nevetnünk kéne, hogy vagyunk, megyünk még,
  ezrek dalaként fujva énekünk -
  Ha lesz jövő: hadat talál helyünkön -
  Legyőzhetetlent, ha mind itt veszünk.
   
  ramonez1 kedveli ezt.
 4. Kokopelli

  Kokopelli Állandó Tag

  Arany János


  A MÉH ROMÁNCA

  Ablak alatt
  A pünkösdi rózsa,
  Kezd egy kicsit
  Fesleni bimbója:
  Kékszemű lyány,
  Válogat belőle,
  Koszorúnak
  Holnap esküvőre.

  Reménykedik
  Egy kis méh az ágon:
  Szép eladó,
  Jaj, ne bántsd virágom!
  Ezt az egyet
  Magamnak kerestem,
  Alig hasadt
  Mikor eljegyeztem.

  Felel a lyány:
  Te bohó kis állat!
  Lelsz te rózsát
  Nem egyet, ha’ százat,
  Holnap is nyit,
  Holnap is eljössz te
  Csak ne kívánd
  Ami legszebb közte.

  Mond a kis méh:
  Szőke szép hajadon,
  Neked Isten
  Hű szeretőt adjon!
  Nem sok amit
  Kívánok tetőled:
  Ne szakaszd le
  Az én szeretőmet.

  Felel a lyány:
  Dehogynem szakasztom!
  Dehogy leszek
  E ne’kűl menyasszony!
  Koszorúmban
  Ezt fonom előre,
  Ugy vigyenek
  Holnap esküvőre.

  El se mondá,
  Nyult a szép bimbóhoz
  Hogy letörje
  A virágcsomóhoz.
  A szegény méh
  Rárepűlt kezére,
  Csókot adni
  Annak a fejére.

  „Hess te gyilkos!
  Ne bocsáss fulánkot:
  Leszakasztám,
  Vigyed a virágod.”
  „Szép menyasszony,
  Már nekem mi haszna!
  Koszorúdnak
  Híja lesz miatta.”

  Koszorúdnak
  Híja lesz miatta -
  Ezt a kis méh
  Keserűn mondhatta,
  Mert a szíve,
  Hiába parányi,
  Nagyon tudott
  A virágért fájni.

  S a leánynak,
  Hiába kiáltott,
  Szeme alá
  Üti a fulánkot;
  Szegény bogár!
  S maga haldokolva
  Félreült, egy
  Rozmarin-bokorra.

  Szép menyasszony
  Jajgat a sebével,
  Esküvőre
  Sem mehet szemével:
  Holdfogyásig
  Dagadt lőn a tája...
  Azalatt meg
  Elhagyá babája.

  (1847.)
   
  ramonez1 kedveli ezt.
 5. Nóra-Flóra

  Nóra-Flóra Állandó Tag

  A labda

  Kinézek a kertbe, csendesen hull a hó,
  Az udvar végében áll a homokozó.
  De sokat játszottunk, verekedtünk benne,
  Szinte látom, mintha csak ma lenne.

  A homokozóban piros pöttyös labda,
  Mindnyájunk kedvence, ki egész nap hagyta,
  hogy rugdaljuk, dobálódzunk vele,
  A szilvafának nincsen már levele.

  Régi barátságok jutnak az eszembe,
  Régi sérelmeink múlt ködébe veszve,
  Haragok, sírások, nagy kibékülések,
  S fogadkozások, hogy nem érhet véget
  Barátságunk soha!
  S az ember milyen ostoba!
  Elhiszi, mert hinni akarja.

  „Hol vannak a katonák?”
  Sohase kérdezd!
  Inkább azt, hogy hová tűnt a lélek
  Belőlünk, a szívmelengető,
  Lassan mindent felemészt a rohanó idő.


  „Kezdd el a békülést, hisz mindig te kezdted!”
  De ha nem kívánja sem lelked, sem tested ?

  Igen, én voltam, ki nem bírtam tovább,
  Nem értettem soha az ügyes praktikát,
  Sem a barátságban, sem a szerelemben,
  Ha kellett elvettem, vagy hagytam, hogy menjen
  Az a másik, de nem játszottam soha,
  Talán hibás volt a régi taktika.

  Én nyúltam először a telefon után.
  Én szóltam először akadozva, sután.
  És Én?
  Nem voltam fontos Neki?
  Ha én nem teszem, nem teszi meg senki
  Azt az első lépést, az első szavakat?
  Barátság, szerelem? Így mi marad
  Belőled?
  Mit remélnek, mit akarnak tőled
  Még ma is?
  Én is megváltoztam, más vagyok magam is.

  Én is elfogadtam ezt a másik magam.
  Nehezen, néha még elakad a szavam,
  De már tudok másféleképp élni,
  Tudok, ha kell én is másról beszélni
  Mint, mi érdekel, és érdekelhet mást,
  S nem hagyom abba közben a mosolygást.


  Nem fogom soha többé már felhívni.
  Nem fogok újra a kagylóért nyúlni.
  Érzem, hogy a hangom csalárd, lenne hamis,
  Elfogyott a mosoly, elfogytam magam is,
  Nem maradok tovább az a pöttyös labda,
  Akit kinn felednek a homokozóba’
  Akivel, ha tetszik labdázni is lehet,
  Eldobni, elhagyni, aztán minden mehet
  Tovább, mint azelőtt,
  S lehet múlatni a mulandó időt.

  A régi kertet lassan belepi a hó,
  Csak emlékemben él a homokozó.
  Ami elmúlt, azt el kell temetni,
  Ne keresse tovább többé soha senki.
  Régi barátságok! Csak az emlék maradt!
  Az ablakból nézem a szikrázó havat.
   
  Nor61 kedveli ezt.
 6. Nóra-Flóra

  Nóra-Flóra Állandó Tag

  Talán kevesen tudják, Ágh István, Nagy László költõ öccse, eredeti neve Nagy István.

  Költõ, próza- és esszéíró.

  Az ő versei közül választottam ma egyet.

  Ágh István:

  Mit kívánjak neked?

  Micsoda meztelen lehettél?
  Még szívedet is láthatták
  bőröd alatt, akik szerettek.
  Micsoda kiszolgáltatott
  lehettél valamikor
  ha most torkodig öltözöl
  hajad rézsisakját szemedre húzod
  ágyadig szelídíted a magányt?
  Négy kisangyal-szárnyra találok
  mikor a diót feltöröm.
  Mivel törjelek föl, mit kívánjak neked?
  Miféle szelet küldjek, hogy kifordulj
  akár a lomb, kimozdulj súlyos ölelésre?
  Mivel itassalak, hogy elfelejtsd
  amit én nem ismerek, s nem tudom
  tigris sárga szeme volt-e a tükröd
  vagy lassan kifosztottak
  mint az ártatlanokat szokás?
  Hány fokos szeszt adjak neked,
  hogy táncolj az utcán mezítláb
  papir-repülővel dobáljalak-e
  mint az iskolapadban, hogy nevess
  hasadra hajtsam-e fejem
  mint anyának a gyermek
  koponyámmal döfködjelek?
  Szétdúljam tekintetedet, kelméd és frizurád?
  Én nem akarlak bántani
  a szerelemnélküli napok olyan gyorsak
  egyszer csak találkozunk a halállal
  akár egy kóbor kutyával éjfél után.
  Mit kivánjak neked?
  Folyam habján lásd meg csontvázadat?
  Lehullott diófalevélbe harapj?
  Micsoda keserűség a tied
  ha most torkodig öltözöl
  hajad rézsisakját szemedre húzod
  ágyadig szelídíted a magányt?
   
 7. Nóra-Flóra

  Nóra-Flóra Állandó Tag

  Illyés Gyula :Árpád

  Halmot is alig látott az a nép még
  s most: égbebökő sziklák és csúcsok!
  Eső s – október végén! – hó suhog;
  jégrög csusszantja a riadt ló léptét.

  És nincsen út! Csak összegyűlt lucsok
  a szurdikokban. Se ösvény, se lábnyom.
  Törik a kerék köves patakágyon;
  bukik a sík földhöz szokott tulok.

  S rohanni kell! Előre, bármi áron!
  Tegnap megint nyomukba lovagolt már
  egy had besenyő s bosszúálló bolgár.
  Tovább! Föl, arra! Túlra! Bármi várjon!

  Alig volt nő. Alig egy csacsogó száj.
  A bosszúállás nem kegyelmezett.
  Vének se voltak. Minden elveszett,
  mi összetartott: bíró, jós, pap, oltár.

  Egy csapat özvegy férfi s egy sereg
  árva siheder, ez volt a magyarság?
  Ez asszonyát siratta, az az anyját.
  Így érték el a legfelső hegyet.

  S ott érték csak a baj igazi nagyját.
  Nem volt kilátás, de ha léptek: mélység.
  Köd volt s a jövő benne csupa rémség.
  A holtakat a csupasz földre hagyták.

  Mert nem lehetett itt se pihenés még.
  Nemzet? Jobb volna tán szétoszlani:
  fusson rossz sorsával külön ki-ki.
  Nem méri Ukkó oly vadul ütését,

  ha nem zömre, nem törzsre mérheti!
  „Röpüljön szét, mint istenlángja-ért fa,
  Attila király vére-maradéka!”
  ezzel töltődött szív és ész teli.

  Lám a vezér is – mitől olyan néma?
  Mert az volt Árpád, ahogy szinte földre-
  érő lábával visszafogta törpe
  ménjét indultában a szakadékba.

  A tiszte volt, hogy gondoljon előre –
  Mit gondolhatott, míg lehúnyva ferde
  vadmacska-szemét megpróbált egy percre
  az eszével belátni a jövőbe?

  Ha megállt itt egy bősz lesz-ami-lesz-re,
  tán visszajuthat a rokon világba,
  ki visszajut majd – örökös igába!
  Mert legkutyább, ha a testvér kötöz le.

  De hogyha mennek tovább, odaátra –
  mivé vál ez az özvegy-árva nép
  vadidegenek közt? Egy nemzedék
  s néz idegenként vissza önmagára!

  Lehet új otthon, lesz új feleség –
  ő az uráé, de kit szűl, a gyermek,
  idegen arc lesz és idegen termet;
  keverék lesz s majd nem is keverék!

  A csóktól szinte, melyet rálehelnek
  a latin, a szláv, a germán anyák,
  elveszti a bőr sárgás aranyát,
  kisímul a szép hiúzszem-szögellet.

  Lesznek minél jobbak az új arák,
  lesz méhük annál mélyebb temető:
  ott enyész el a napfényként sütő
  mongol mosoly, a hunn pupilla-láng,

  és mind a jel, a szív-melengető,
  mellyel halott apádat kelti létre
  – törzsednek örökéletet igérve –
  újra és újra minden csecsemő!

  S úgy élni, szívig lehántva, mi végre?
  Eldobva testet-lelket – mert a régi
  isten is a maga-arcút segéli –
  mi marad mégis? Mit kapunk cserébe?

  Ez furhatta, bár szóval kibeszélni
  nem tudta, ez gyötörte a vezért,
  míg meg nem lelte, amiért ha vért,
  ha lelket váltva is érdemes élni.

  „Akárhogyan is – még most sem beszélt –
  szabadok leszünk” – ez suhant talán a
  szívébe inkább, mintsem az agyába,
  miközben megsarkantyúzta a mént

  s a menetből egy sziklára kiállva
  jelt adott: gyorsan! S nézte fürge szemmel,
  mint juhász, aki minden ürüt ösmer,
  hogy tódul népe át Európába.
   
 8. Gyozi-Bp

  Gyozi-Bp Állandó Tag

  Reményi gyozo:Leplet a múltra


  Ahogy a fülemben zakatol
  a vonat rohanva szeli a távolt
  maradtam volna, hogy átölelj
  de a szavaid elűznek a mából

  Lemenőben a nap
  szikráit szűri a szürke felleg
  mint pajzs az ég és köztem
  elszakít engem tőled

  Múltamba szaladok a jövőm elől
  menekül a szív ha veszni kész a lélek
  sokáig álltam rideg szavaid
  s most felednem kell téged

  Madárcsicsergés az otthoni percek
  rongy lepelként terülnek el
  könnyed álarc a gondok elől
  tudom dönteni kell​
   
  gigi-79, Enelis és Nor61 kedveli ezt.
 9. Nóra-Flóra

  Nóra-Flóra Állandó Tag

  Alekszej Konsztantyinovics Tolsztoj

  Az ősz tarol

  Az ősz tarol. Amerre jár, a kert sivár,
  a pergamen-levél zörög; a földre száll;
  csak lenn a völgyben látni még a szürke fák
  között az égő fürtöket, a nyár nyomát.

  A fájdalom s öröm betölti szívemet,
  amíg kezemben érzem átfagyott kezed;
  némán szemedbe nézek, látod, könnyezem,
  szeretlek, ennyit mond a perc, a csönd, szemem.

  (Tarbay Ede fordítása)
   
 10. Nóra-Flóra

  Nóra-Flóra Állandó Tag

  Guillaume Apollinaire: Búcsú

  Letéptem azt a hangaszálat
  Már tudhatod az ősz halott
  E földön többé sose látlak
  Ó idő szaga hangaszálak
  És várlak téged tudhatod

  /fordította: Vas István/
   
  ramonez1, bíborszél és Nor61 kedveli ezt.
 11. Nóra-Flóra

  Nóra-Flóra Állandó Tag

  Szavak, szavak, versbe zárt szavak,
  Felröppenek, szállnak, majd porba hullanak.
  Néha úgy érzed, feléd, száll, megtalál,
  Vígasztal, vagy lesújt, vagy csak dallamra vár.
  Szavak, szavak, versbe zárt szavak
  Ma megtalálnak, holnap lehullanak.
   
 12. talpacska

  talpacska Állandó Tag

  Savanya István

  csorog az idő

  Hajnalok gyúlnak
  Temetők mohos, nyirkos sírkövein
  Leolvad a nap
  Tarajos az alkonyi ég
  Évszakokat terel a szél
  S csak beszél beszél beszél
  Hangok pattognak a térben
  Óramutatók versenyeznek
  Fátylasodó tekintetek révedeznek
  A fehér kriptát szülő télben
  És eközben minden tétlen
  S vétlen
  Mégis csendül egy dal
  Viharerős, folyvást fiatal
  Buzgárok lövellnek a mélyből
  Karéjt szelnek ránk nehezült éjből
  Add tovább, add tovább
  Recsegi régi rádió
  Párolog a hangcsepp
  Homályos az edény
  Bugyog egy vízió
  A világ vén zöld dió
  A körúton lámpák gyúlnak
  Lábbelik elindulnak
  Keresetlen irányokba
  Nóta csusszan hangszertokba
  És mégis az éj ernyője
  Szivárog
  Benne varjú károg
  Füstölnek határok
  Magamban
  Magamra várok
  Matatva járok
  Körülöttem vizesárok
  Tükrön pergő jegyespárok
  Szerelmesek
  Álomjárók
  Meseecset
  Szivárványok
  Virágillatú vulkánok
  Ösvényein, sövényein
  Hálón szállok magam megint
  Egy égi jel megint
  Haladj csak haladj
  Csillagod szerint.
   
 13. talpacska

  talpacska Állandó Tag

  Halkul A Dallam...

  Vesztergom Andrea


  ...


  HALKUL A DALLAM

  Hajnali, hűlő köd karol át,
  Nyugtalan izzás nyújt parolát,
  Langymelegekből árad a csend,
  Őszi, lecsengett lángra mereng…

  Pár legutolsó szikra lehull,
  Rezdül a nyár még, szótalanul,
  Lángja, ha lázad: múlik a láz,
  Ősi magányhoz visszatalálsz…

  Újra lefog majd, eljön a fagy,
  Tiszta magadnak tükre maradj,
  Hű-hideg őszlőn vissza, ha jár:
  Láng-belehaltan volt ez a nyár…
   
  Nor61 kedveli ezt.
 14. Nóra-Flóra

  Nóra-Flóra Állandó Tag

  Karl Krolow

  Szerelmes dal

  Jobb- vagy baloldalt feküdnöm, egyre megy,
  felszelnem a dinnyét, vagy a pohárban csillogó
  vizet néznem. A kecses gyertya mögötte
  semmi: meglibbenő levegő
  az éjben, nélküled.
  Éjfél jön, s az ablak előtt lepihent
  a páva, árnyas nagy virágcsokor.
  Kanaladat egy tányér mélytüzű eper
  közt hagytad még az alkonyatban.
  Most tanulom tűrni a homályt,
  e sűrű tussal kihúzott,
  e nem-te-alkottad éjet;
  szájamba könnyek íze gyűlik,
  a virágok közt csipős szél szalad.
  A homályban málló tégla alatt
  elnémul a tücsök, s én a magány
  aromáját ízlelgetem
  az asztalnál két hallgatás között,
  nélküled az éjben.

  Jobb- vagy baloldalt feküdnöm, egyre megy,
  ha a némaság ölel át, s a karóra könnyeden
  számolja a percet, s elhamvad a cigarettavég...
  Lázas ujjaim ott túlnan kutatnak,
  már indulok is
  vörös sálban, barna cipőben
  nélküled, érted az éjszakába -

  A csillagok közt hallom sóhajod!

  (Tótfalusi István fordítása)
   
 15. Nóra-Flóra

  Nóra-Flóra Állandó Tag

  József Attila- Mit szívedbe rejtesz

  Amit szivedbe rejtesz,
  szemednek tárd ki azt;
  amit szemeddel sejtesz,
  sziveddel várd ki azt.

  A szerelembe - mondják -
  belehal, aki él.
  De úgy kell a boldogság,
  mint egy falat kenyér.

  S aki él, mind-mind gyermek
  és anyaölbe vágy.
  Ölnek, ha nem ölelnek -
  a harctér nászi ágy.

  Légy, mint a Nyolcvan Éves,
  akit pusztítanak
  a növekvõk s míg vérez,
  nemz millió fiat.

  Már nincs benned a régen
  talpadba tört tövis.
  És most szivedbõl szépen
  kihull halálod is.

  Amit szemeddel sejtesz,
  kezeddel fogd meg azt.
  Akit szivedbe rejtesz,
  öld, vagy csókold meg azt!
   
  Enelis és Nor61 kedveli ezt.
 16. CatAngel

  CatAngel Állandó Tag

  Keszthelyi Ágnes:
  Angyal
  <?XML:NAMESPACE PREFIX = O /><O:p></O:p>
  Angyali démon szállt sötét éjjen,
  Senki emberfia ne féljen
  Csak annyira bánt, mint egy bárány,
  De jaj annak, ki imádja a bálványt
  Angyal lett, de démon volt,
  Ő megértette a jó szót
  Te is értsd meg testvér,
  Nem kell ide több vér!
  Békét hirdet az emberi lénynek
  Hogy ne legyen szabad útja a végnek!

  2001.09.11 után
   
 17. CatAngel

  CatAngel Állandó Tag

  Keszthelyi Ágnes: Elmélkedés

  Mi az élet? Csupán csak egy pillanat,
  Egy kéjsóvár érzés, mely nem múlik el pár év alatt
  Nincs értelme küzdeni, hisz már rég eldőlt
  Kiket is nyel el e mocskos föld.
  Minden remény elszállt a múlt hajnalán
  De lehet, hogy csak egy rossz álom volt talán.
  <?XML:NAMESPACE PREFIX = O /><O:p></O:p>
  Mi az élet? Rettegés a holttól, az élőtől
  Rettegés a múlttól és jövőtől.
  Azt mondják szorítsd össze fogad,
  De minek, a halál előbb-utóbb úgyis kegyeibe fogad
  És te szerelem, hasítsd belém véres tőrödet
  Hogy ne nézzem többé a szürke eget…
  <O:p></O:p>
  Budapest, 2003.
   
  Nor61 kedveli ezt.
 18. CatAngel

  CatAngel Állandó Tag

  <?XML:NAMESPACE PREFIX = O /><O:p></O:p>
  Keszthelyi Ágnes: Szakítás után 1.

  Szerte foszlott álmok,
  Lehetetlen vágyak.
  Szerelmes mesék
  Halk suttogása
  <O:p></O:p>
  Boldog percek emléke
  A szívek nagy csendjében
  Szeretsz-e még, mond
  Vagy átkozz el, ha nem

  Kérd a rózsát, hogy ne viruljon tovább
  Lehetetlen kérés megtiltani csupán
  Mással akarsz boldog,
  Pedig én csak téged akarlak szeretni.
  Sopron 2003.10.01
   
 19. CatAngel

  CatAngel Állandó Tag

  Keszthelyi Ágnes: Szakítás után 2.

  Komor az est, s a sűrű félhomály
  Ködös utak, egy pokolian zord táj.
  A vonat halad tova, ez az egyetlen zaj.
  Vadul dühöng a szél, nyirkos lett a talaj.
  <?XML:NAMESPACE PREFIX = O /><O:p></O:p>
  A vasútállomás is kihalt, sivár épület
  Csak egy-egy koldus kéreget.
  Némán ülnek ők is, nem lesik az eget,
  Pedig jobban tennék, vihar közeleg.
  <O:p></O:p>
  Az állomás mellett egy fiú és egy lány beszélget
  A lány sír, a fiú más szerelmet emleget.
  Élete mostmár reménytelen egyveleg,
  Nem hiszi, hogy bárkit is így szerethet.
  <O:p></O:p>
  A vihar kitör, a sok koldus mind menekül,
  A fiú is fut, siet, így a lány ott marad egyedül.
  A fiút várja a boldogság, mely szárnyal
  De a lány marad, furcsa gondolata támad
  <O:p></O:p>
  Elállt végre az eső, és már tisztán látszik a Hold
  De a lány szíve ekkorra már csupán emlék volt.
  Elfogadta sorsát, a boldogtalan valót, félve
  Egy szebb jövőt többet nem remélve.
  <O:p></O:p>
  Elátkozta a napot, mikor meglátta a Napot
  Mert a fiú nélkül nem remélhet szebb holnapot
  Tudja, sorsa már meg van pecsételve örökre
  Soha többé nem remélhet több szerelmet.

  Sopron (a vonaton) 2003. 10.01

  (ezeket a vereseket 16 és 18 éves korom között írtam, szóval sorry, hogy nem vagyok vmi nagy költő)
   
 20. Nóra-Flóra

  Nóra-Flóra Állandó Tag

  Sárhelyi Erika

  Te, ki félszavakból ért

  Védtelen vagyok ebben a se-tél se-tavaszban,
  mint a rügy, mi féli, hogy túl korán kipattan,
  s bomló ruháján át a dér szívéig ér.

  Védtelen vagyok, ha nélkülem futnak a napok,
  s én bénultan egy nem múló tegnapban maradok,
  miközben minden perc taszít egyet rajtam.

  Ilyenkor elbújok mélyen egy születő versben,
  hogy reszkető magamat a sorok közé rejtsem,
  ne bírja a világ legbensőbb harcaim.

  De nem bánom, ha olykor Te, ki félszavakból ért,
  lefejted rólam a strófák szép-szelíd bilincsét,
  és rímes rejtekemből előcsalogatsz.
   

Megosztás