A Bibliáról tisztán

Asperrimus témája a 'Vallás,szellemtan' fórumban , 2010 Március 5.

 1. Jaszladany

  Jaszladany Állandó Tag

  Ebben az esetben is azt nézd meg először, hogy ki mondta, kiknek mondta, mikor és hol.
  Jézus mondta ezt a tanítványainak, közvetlenül azután, hogy a farizeusokkal beszélt, amiről fentebb már írtunk.
  Jézus kilép a templomból, közben hozzámennek a tanítványai, és kifejezik neki a csodálatukat a templom iránt.
  Ekkor beszél nekik Jézus a templom majdani lerombolásáról és Jeruzsálem elpusztításáról (ami Kr.u. 70-ben be is következett a Titus vezette római seregek által), majd pedig rátér az utolsó idők eseményeire, az elragadtatásra és az Ő második visszajövetelére.

  Ezeknek a sorrendjéről és idejéről vannak eltérések a keresztények felfogásában, de az biztos, hogy a tíz szűz példázata Jézus visszajövetelével kapcsolatos, és a tanítványainak szólt, tehát az Ő követőiről beszélt. A tíz szűz példázata tehát a kereszténységre vonatkozik.
  Közvetlenül ez előtt azonban Jézus a képmutatók megítéléséről és büntetéséről beszél a gonosz szolga kapcsán: "Kegyetlenül megbünteti õt, és oda juttatja, ahová a képmutatók kerülnek. Ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás.” Mt 24,51
  A következő mondat ugyanezt a gondolatmenetet folytatja, mert egy vonatkozó névmással kezdődik: "Akkor hasonlatos lesz a mennyeknek országa ama tíz szűzhöz..."
  Ezért véleményem szerint a tíz szűz példázatának a képmutatáshoz is köze van.
  Az igaz, hogy az olaj a Bibliában a Szent Szellem vagy Lélek szimbóluma.
  A hegyi beszédben Jézus azt mondta a tanítványainak, "Úgy fényljék a ti világosságtok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat." (Mát. 5.16)
  Az öt buta szűz lámpásai azonban kialudtak, mielőtt visszatért volna a Vőlegény. Tehát nem töltötték be a fenti parancsot, nem fénylett a világosságuk. Miért nem?
  Vonatkozhat ez olyan keresztényekre, akik elindultak a hit útján, de közben a saját elképzeléseiket követték, sőt, az előző példázat alapján még gonoszul is viselkedtek azokkal, akik rájuk voltak bízva. Közben azonban kívülről keresztényeknek látszottak, vagy annak vallották magukat.

  Ha az olajat a Szent Szellem szimbólumának vesszük, akkor is ugyanide jutunk: ezeknek a hívőknek (akiket az öt buta szűz jelképez) nincs kapcsolatuk a Szent Szellemmel, azaz Istennel. Az olyan keresztény pedig, aki ott van a gyülekezetben, úgy tesz, mintha hívő lenne, mintha várná az Urat, ájtatoskodik, de közben nem fénylik a lámpája, nincs benne "olaj", annak valójában nincs élő kapcsolata az Úrral, ténylegesen nem az Úré, tehát képmutató keresztény. Azaz, csak "megjátssza magát", vagy csak névleg keresztény.
  Az utolsó pillanatban ezt a nem létező, (vagy megszakadt) kapcsolatot pedig kialakítani vagy helyreállítani nem lehet. Ezért reked kint az öt buta szűz a menyegzőről.
  Aki ismeri a Bibliát, annak Jézus utolsó mondata, ami a kint rekedt szűzekhez szól: "Bizony mondom néktek, nem ismerlek titeket", összecseng azzal, ahol Jézus a jó fa jó gyümölcseiről és a rossz fa rossz gyümölcseiről beszél:
  Mát. 7.21-23
  Nem minden, a ki ezt mondja nékem: Uram! Uram! megyen be a mennyek országába; hanem a ki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát. Sokan mondják majd nékem ama napon: Uram! Uram! nem a te nevedben prófétáltunk-é, és nem a te nevedben űztünk-é ördögöket, és nem cselekedtünk-é sok hatalmas dolgot a te nevedben? És akkor vallást teszek majd nékik: Sohasem ismertelek titeket; távozzatok tőlem, ti gonosztevők."

  Az "ISMERNI" szó a Bibliában többet jelent, mint pusztán ismeretség. A házastársak közötti szexuális kapcsolatot is ugyanezzel a szóval jelöli a Biblia: "Azután ismeré Ádám az ő feleségét Évát" (1Móz. 4.1) "És ismeré Kain az ő feleségét, az pedig fogada méhében, és szűlé Hánókhot." (1 Móz. 4,17) stb. Tehát bizonyos összefüggésekben az "ismerni" szó a teljes egyesülést, eggyé válást jelenti a Bibliában, fizikai és lelki értelemben egyaránt.
  Ezért amikor Jézus azt mondja valakinek, hogy "nem ismerlek", vagy "sohasem ismertelek", ezzel azt fejezi ki, hogy "soha nem lettél az enyém". "Emlegettél, beszéltél rólam, szolgáltál nekem, úgy tettél, mintha hozzám tartoznál, de valójában sohasem adtad magad nekem, sosem váltál velem eggyé, sose lettél az enyém!"
  Számomra ez az összefüggés a tíz szűz példázata, és előtte a képmutatókról szóló figyelmeztetés között, valamint a a jó és rossz gyümölcsök megkülönböztetése között. De említhetnénk a kecskék és juhok példázatát is, ahol ugyanezzel az üzenettel találkozunk (Máté 25,33-46)

  Mindegyiknek ugyanaz a mondanivalója: ezek az emberek, akárcsak az öt bolond szűz, azért nem jutnak be Isten országába, mert valójában sosem voltak Krisztuséi. Sosem adták át neki az életüket. Ezért nem volt olaja az öt szűznek: nem volt Szent Szellem, nem volt élő kapcsolat Istennel, nem volt Krisztus a szívben. Csak névleges kereszténység volt, egy külső máz, halott hit, amely a farizeusokéhoz hasonlóan a maga kreálta vallásosságát követte, nem pedig Jézust és a tanításait, ahogy kívülről látszott.
  És azért nem kaphattak olajat a másik öt szűztől, mert a másik ember kapcsolata Jézussal senkit sem ment meg. Csak a saját, személyes kapcsolatom Jézussal ment meg. Nekem kell Jézussal eggyé válnom (a keresztségben), nekem kell az életemet átadnom neki. Másvalaki hite, odaszánása, kegyessége, Jézussal való kapcsolata én rajtam nem segít. Ezért nem kaphattak a bolond szüzek a bölcsektől olajat.

  És hogy a többiek miért voltak bölcsek? Ez is összecseng Jézus jó és rossz gyümölcsökről való példázatával, amelyet Jézus így folytat: "Valaki azért hallja én tőlem e beszédeket, és megcselekszi azokat, hasonlítom azt a bölcs emberhez, a ki a kősziklára építette az ő házát:És ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba; de nem dőlt össze: mert a kősziklára építtetett."
  Tehát a bölcs szüzek valóban befogadták a szívükbe Jézust, eggyé váltak vele, átadták neki az életüket azáltal, hogy az Ő beszédére építették az életüket. Ezért az ő világosságuk fénylett.
  A bolond szüzek nem így tettek. Ezért az ő lámpásuk kialudt. Sosem lettek igazán Jézuséi, és nem az Ő beszédére építettek. Csak külsődlegesen voltak hívők. Ezért Jézus valójában sosem ismerte őket, sosem adták át magukat neki, sosem váltak eggyé vele. Márpedig megmenekülni csak Jézus Krisztusban lehet. Ezért nem jutnak be a bolond szüzek menyegzőre.

  A Jel. 22,11-et nem kapcsolnám közvetlenül ide.
   
  Utoljára módosítva: 2016 Október 16
  Babyke2011 kedveli ezt.
 2. tuncu

  tuncu Vendég

  Azok a szavak, amiket most fogsz hallani, igazak!
  Meg fogják változtatni az életed, ha engeded.
  Mert Isten szívéből való szavak ezek.
  Ő szeret téged, és Ő azaz Atya,akit egész életeden keresztül kerestél.
  Ez az Ő szerelmes levele Neked!


  Gyermekem!

  Lehet, hogy Te nem ismersz, de Én mindent tudok rólad. Azt is tudom, hogy pontosan mikor ülsz le, és mikor állsz fel. Minden utadat jól ismerem. Még a hajad szálait is mind számon tartom. Mert képmásomra teremtettelek téged. Anélkül, hogy tudnád, bennem élsz, mozogsz, és létezel. Az én nemzetségem vagy. Mielőtt megformáltalak az anyaméhben, már ismertelek. Kiválasztottalak magamnak a teremtés kezdetéül. Nem véletlenül születtél. Életed minden napja megíratott az én könyvemben. Én határoztam el születésed pontos idejét, és azt is, hogy hol fogsz élni. Csodálatosan teremtettelek meg, Én formáltalak anyád méhében. Én hoztalak a világra születésed napján. Hamisan képviseltek azok, akik nem ismernek Engem. Nem zárkóztam el tőled, és nem vagyok haragtartó. Hanem teljes szeretettel tekintek rád. Vágyom arra, hogy szeretetemmel elhalmozzalak. Csupán azért, mert a gyermekem vagy, Én pedig Atyád vagyok. Többet adok neked, mint valaha földi apádtól kaphatnál. Mert Én vagyok a tökéletes Apa. Minden jó ajándék számodra amit elfogadsz, az Én kezemből ered. Mert gondoskodom rólad, és megadok mindent amire szükséged van. A jövődre vonatkozó terveim mindig reménnyel vannak telve. Mert Örökkévaló Szeretettel Szeretlek téged. Annyiszor gondolok rád, mint ahány homokszem van a tengerparton. Örvendezek neked, hangosan énekelve. Sohasem unok bele abba, hogy jót tegyek veled. Mert az én kincsem vagy. Teljes szívemmel, és lelkemmel vágyok arra, hogy örök életet adjak. Hatalmas és csodálatos dolgokat akarok mutatni neked. Megtalálsz, ha teljes szíveddel keresel engem. Gyönyörködj bennem, és megadom szíved kérését. Hiszen a jónak akarása is az én ajándékom benned. Mindent megteszek érted. Sokkal bőségesebben, mint ahogy azt el tudnád képzelni. Én vagyok a leghűségesebb bátorítód. Atyád vagyok, aki minden nyomorúságodban megvigasztal. Ha a szíved összetört, akkor közel vagyok hozzád. Mint ahogy a Pásztor karjára veszi a Bárányt, akképpen hordozlak szívemen téged. Egy nap minden könnyet letörlök a szemeidről. És megszabadítalak minden földi fájdalmaidtól. Atyád vagyok, és fiamként szeretlek csakúgy, ahogy Jézust szeretem. Mert Jézusban láthatod, hogy mennyire szeretlek. Ő az Én tökéletes képmásom. Azért küldtem el fiamat, hogy bebizonyítsa veled vagyok és nem ellened és, hogy elmondja nem számolom tovább a bűneidet. Jézus azért hallt meg, hogy megbékélhessünk egymással. Az Ő halála volt a szeretetemnek legmélyebb kifejezése. Feladtam mindent amit szerettem azért, hogy megnyerjem a Te szeretetedet. Ha befogadod a fiamat Jézust, úgy engem fogadsz be. És soha semmi nem választ el téged az Én szeretetemtől. Gyere haza! És a legnagyobb ünnepséget rendezem a tiszteletedre, amelyet a Mennyország valaha is látott. Én mindig Atya voltam. És mindig Atya leszek.

  Az Én kérdésem ez: Leszel-e az Én gyermekem?

  Várok rád!


  Szeretettel Édes Atyád:
  Mindenható Isten!
   
  Jaszladany kedveli ezt.
 3. Mohapapa

  Mohapapa Állandó Tag

  Szia!

  Köszönöm, hogy feltetted eteket a könyveket, de hogy a csudába tudnám lehúzni őket?
   
 4. gyuriapa

  gyuriapa Állandó Tag

  hol talalhatok ezek a konyvek?
   
 5. tuncuka

  tuncuka Állandó Tag

  Milyen érdekes,hogy pont Ellen G. White! :)
   
 6. Mohapapa

  Mohapapa Állandó Tag

  Az Ellen, a Gould vagy a White érdekes? :)

  A múlt héten néztük meg "A szolgálólány meséje"-jét szerelmetesfeleségtársammal, arról jutott eszembe "A nagy küzdelem". Írtam egy értékelést a "Szolgálólány" kényszeredettjéről a moly.hu-ra, s ahhoz kellett EGW könyve.
  Így valahogy...
   
 7. tuncuka

  tuncuka Állandó Tag

  :) :) :) Nem is tudom mit mondjak....
  ezt mondom: "És igen biztos nálunk a prófétai beszéd is, a melyre jól teszitek, ha figyelmeztek, mint sötét helyen világító szövétnekre, míg nappal virrad, és hajnalcsillag kél fel szívetekben;" 2Pét.1:19
  Hogy tetszenek E.G.W művei?
   
 8. tuncuka

  tuncuka Állandó Tag

   
 9. Mohapapa

  Mohapapa Állandó Tag

  Tizensok évig az adventista voltam, vagyis volt a kezemben bőven EGW.

  A prófétasága biblikusan és logikailag belefér.

  A stílusát a magam részéről soha nem kedveltem igazán: bőbeszédűnek, önismétlőnek és fárasztón patetikusnak találtam.
  A "Jézus életét" és "A nagy küzdelmet" kedveltem. Az összeállítások (mint például "A boldog otthon", elég gyalázatosak). "Az utosó napok eseményei" üdítő kivétel.

  Missziózni az ő írásival, szerintem ma már képtelenség.
   
 10. tuncuka

  tuncuka Állandó Tag

  Ahhhaaaaa! Értem :)
  "És jutott eszembe számtalan szebbnél szebb gondolat"
  Sajnos ma már majdnem mindennel képtelenség missziózni.
  Amúgy lenne sok és még annál is több kérdésem!
  Küldök valamit:

  Ami szép volt amit szeretek,Uram én mindent leteszek.
  Nem nézek hátra, Uram hanem Feléd,
  Tudom minden kár és szemét.

  Ami rút volt bűnök, örömek,Uram én mindent leteszek.
  Nem nézek hátra, Uram hanem Feléd,
  Tudom minden kár és szemét.

  Ami szép volt amit szeretek,Uram én mindent leteszek.
  Nem nézek hátra, Uram hanem Feléd,
  Tudom minden kár és szemét.

  Ami jó volt, tervek,sikerek,Uram, én mindent leteszek.
  Nem nézek hátra, Uram hanem Feléd,
  Tudom minden kár és szemét.

  Ami rút volt bűnök, örömek,Uram én mindent leteszek.
  Nem nézek hátra, Uram hanem Feléd,
  Tudom minden kár és szemét.

  Uram add meg Te énnekem ezt, hogy fussak célegyenest
  NE nézzek hátra Uram, hanem feléd,
  Hiszen minden kár és szemét.
   
  Utoljára módosítva: 2017 Augusztus 23
 11. Babyke2011

  Babyke2011 Állandó Tag

  Béke veletek!Szeretnék egy kérdést feltenni!Az egyik beszélgetés során feltették ezt a kérdést,"""Hol írja az Ige,hogy nem hirdethetik az evangéliumot nők?"Szeretnék tanácsot kérni,hogy mit ír erről a biblia.Köszönöm előre is!!!
   

Megosztás