A magyar Szent Korona igazi rejtélye

Bihar

Kitiltott (BANned)
Hát egen. Abból is érdemes kérdéseket gyártani -megállíthatalan kényszerből láthatóan- mint a korona megfejtett kérdései. Mellyek ismertek ám..sok éve.
Szerintem ezeket az orbitális kérdéseket ebben a században mellőzni kellene , vagyis elfogadni azt, amit Paál Zoltán egy-másfél oldalon ír erről. Netán ugyanis ez is megoldás lehet. Persze , valakik miatt ez nem megy..., azonkívűl, itt előbbre lapozva-megtalálható.
Ez a kényszeres koronarágás olyan, mint az a kérdés, hogy tulajdonképpen ki volt Árpád és mi történt Álmossal? Ezt is hiába ismerteti valaki "történelemhűen"..sok érdeklődő és magyarázó nem figyel oda, hanem újra kérdezik, újramagyarázzák...új könyvek is megjelennek és ezek új valótlanságai új kérdéseket generálnak...míg a dolog megértése teljesen ellehetelenűl. Lehet ez a cél? A korona pedig az újramagyarázó magyarázatok és hatalmas rejtélyfelfedők vírtuális kezéből -úgylehet- nem fog kikerűlni a tárlójába.
Nem érdekes, hogy még mindíg ez a helyzet? A felkent Szentkorona Társaság és más hasonló szervezet ellenére..
Ja és az etruszk vitézek és a Rasna Szövetségük már régen nem létezett Atilla idejében..így nem is támadtak itáliai városokra, ezt Atilla viselt dolgai közé szokták -jogosan- sorolni..Annyi valóban még telt a sikul (székely) és úz "etruszkoktól" hogy Atillát megkoronázzák...valamivel. Atilla nem tulajdonított jelentőséget ennek a szimbólikus udvarias gesztusnak azonban..Ez a korona azonban nem kerűlt vissza újra keletre, bár lehet gilgamesinek is nevezni...Gilgamesnek többet is tulajdonítanak ezekből. A másik gilgamesit ugyanis sz első esztergomi érsek -Domonkos- hozta ide egy sokéves keleti útjáról.
Az ókorban sokszor koronáztak....és nemcsak lugallokat, királyokat.
 

Bihar

Kitiltott (BANned)
A koronák közűl rejtélyesnek mondható -inkább mint a mai magyar korona- az ordoszi korona. Pár éve még a neten is megkereshető volt ez, azután hírtelen eltünt innen...
A különös nyitott abroncsának a vége mintegy felemelkedik és ezen egy kis kupola található, mellyen űl egy madár. Ez a madár -nem vagyok szakértő- akár papagáj vagy kakadu is lehet, azaz "egyenlítőn honos" állat.
A korona -lehetséges- hogy még a nagy szigeten, az Ataiszon készűlt, mely tudottan egyenlítői, vagy mediterrán térségekből állt.
A hunfajú népek körében már az őskorukban szokásos volt a koronázás, fősámán-fejedelem esetében biztosan.Nem véletlenek és a nagyon régi időkből származnak a magyar koronázási szokások is (dombra lovagolás, suhintás az égtájak felé a karddal..). De egyházalapítókat is megkoronáztak, például -a késői időkben is- Jézust, Őt kétszer is: Nippurban és Urukban..
 

Piroska49

Állandó Tag
Állandó Tag
Az fn.hu/tudomány rovatában egy cikk jelent meg a napokban

Kálmán fekszik Béla sírjában? címmel.
A cikkből kiemelném a Koronára vonatkozó bekezdést.


"Ha valóban Kálmán fekszik a sírban, annak a személyazonosításon túl más következményei is vannak. Feltételezhetően a művészettörténészek és a régészek, történészek táborán kívül nem hoz sokakat lázba, hogy ezzel mintegy száz évre előre kell datálni a süttői vörösmárvány felhasználását. Ez épületek, díszítőelemek, síremlékek keltezését érinti.

Szélesebb érdeklődésre tarthat számot viszont, hogy át kellene értelmezni a Szent Koronáról eddig összegyűlt tudásunkat is. A korona „átszerkesztését” ugyanis III. Béla korára teszik a tudósok, mert a díszítőelemek foglalata nagyon hasonló a sírban talált köves gyűrű kőbefoglalásához. Ha kiderül, hogy a gyűrű korábbi, akkor felmerül, hogy talán a korona átalakítása is csaknem egy évszázaddal korábban történhetett."

Ez alátámasztja az Arvisurában olvashatókat , mikor és miként is készült a Korona.

I. Lászlót a gilgames koronával 1077-ben Palóc Vasváron koronázzák meg.

Lam herceg és Dajka aranyműves sokat gondolkodott azon, hogyan oldják meg a három korona összeszerelését, hogy egyik vallási irányzatot se sértsék meg. (Róma- Arno féle korona ,Uruki - Gilgames koponyapántos sámánkorona, Bizánc-Dukasz Mihály féle)
Dajka magyarkai születésű és Turpánban képezték ki aranyművesnek(tán ezért érezhető a koronán a kaukárzusi stílus, amit Ludwig Lajos és Csomor Lajos elmélete is alátámaszt).
Ezzel a koronával 1087-ben koronázzák meg Lászlót.

Még Kálmán is támogatta a koronák egyesítését, mert úgy vélte ezzel szabad ország lehetünk.


"Erő­södjünk meg az ősiségünk szent jogán, és soha senkihez ne menjünk könyörögni, mert a segítség mindig csak anyagi romlással jár. Ne felejtsük el: Vajk és Gizella há­zassága folytán elvesztettük az Encsig Avariát!"
 

Bihar

Kitiltott (BANned)
Azt hiszem Piroskának igaza van. Nemcsk a koronával, hanem a segítségkéréssel kapcsolatban is. A segítség bizony sokba kerűlhet...
Lam herceg László öccse volt, az ő gazdasági munkája sokban hozzájárult ahhoz, hogy az ország -ekkor- megerősödött, a papságnak pedig minden igykezete ellenére sem sikerűlt Lamot félretenni. PEDIG AKARTÁK. Egy koronával kapcsoltos mítosz is elveszett a papság számára az új -Dajka féle- koronával, ezt nem is hozták nyílvánosságra, mintha misem történt volna ezzel a fontos relikviával Szt László idejében...Ezért a sok mai találgatás is...Legfeljebb annyit értek el, az elhallgatásukkal, hogy nem ismerték/ismerik Lam herceget a mai emberek, érdeklődők. Nem tudom Lam mit szólt volna ehhez?
Dajka aranyműves -és csapata- keletről érkezett, a Kuma és a szavárd magyaroktól. Róluk is hallgatnak persze az egyházi krónikások, krónikák.
Mint mondták: hallgatni arany...ez néha bölcsesség, néha hazugság. Az Arvisura pedig a koronával kapcsolatos történet leírásában sem
téved. Helyére kell a dolgokat tenni, akár a kb 940 éves távlatban is.
 

Piroska49

Állandó Tag
Állandó Tag
Köszönöm a kiegészitést, valóban nem irtam Lam hercegről kicsit bővebben, pedig fontos személye történelmünknek. A koronánál pedig első számú meghatározó a személye.
 

Bihar

Kitiltott (BANned)
A magyar történelem újraírását már régen elkellett volna kezdeni, ha lenne itt olyan MTA mely erre alkalmas. De sajnos a mostani nem az. Az újraírás során hunfajú népek rövid történelme nem kerűlhető meg, ezzel kellene ezt kezdeni, majd a magyarok kialakulásával lehetne folytatni az Ural térségében.
Mert az Uralnál egy új hunfajú nép jött létre: a magyar, iu. 181.-ben.
Ezután lehetne egy blokkban tárgyalni a honfoglalásig itt töltött időt. Ebben kiemelve a kazárok szerepét és Ügyektől kezdve a Kővár (Kiev) térségében töltött időt, a szuvári csatát..
Megkellene magyarázni, a kettős fejedelemség lényegét, a honfoglalás külső és belső indokait is. Azzal a primitív felfogással szmben pedig végig ellenérveket kellene felvonultani, hogy -mintegy horda- csak úgy bezúdúlt Álmos és Árpád, Lebed népe ide...hívatlanúl...A Kárpátmedencében állítólag jelenlévő -nemlétező- szlávokról szintén szót kellene ejteni.
A Kárpátmedencében a honfoglalást megelőző időkben élő rokonnépekről is kikerűlhetetlen az ismertetés...mert mondjuk ki volt Tétény, ki volt Verecke és Zalán?
Árpádnak az avar kincsek visszaszerzésével kapcsoltos fellépéséről és nyugat, valamint az egyház viselkedéséről is szót kell ejteni a fejedelmeknél, az ápádházi királyoknál. Nem kerűlhető ez meg.
A fejedelmek koráról is részletes ismertetés szükséges, ugyanis őket "elégették" az idegen papok, amikor Géza majd a fia idejében mindenfajta ősi írásunkat tűzre vetették, beszolgáltatóiknak még fizettek is ezekért. . Ez a "tűzre vetés" óriási károkat okozott a történelemtudatunkban.
A kiályokkal kapcsolatban pedig a koronáról, koronázásokról sok újat lehetne mondani. Persze ez nem tetszene a katolikusoknak..ma sem.
Itt lehetne ismertetni külön azt a kor, mellyet a "Koppányok korának" is lehetne nevezni. Persze nem lehetne megkerűlni ősvallásunk témáját sem, ebből sokminden kiderűlne..
Az Árpádház pedig nem halt ki, csak Róma "verbálisan halatta ki" saját érdekei mentén.
III. András után is voltak árpádházi királyaink, még Mátyás is ez volt...mert családfája visszamutat Zsolthoz, ahhoz a Zsolthoz, aki Árpád fia volt.
Szóval új -és igaz- történelmet kellene írni..
Sokan érzik, ma is, hogy a rendelkezésreálló történelem egy alapos hazugsággyűjtemény nagyrészben...
Megkellene végre tudni kik a székelyek, a palócok a kabarok mikor érkeztek a jáászok, a kunok, a kazahunok, a szkíták, a besenyők...ki volt Pannon és ki alapította Debrecent vagy Veszprémet, Devecsert, Pétet, és a szkíta Pécset..vagy Szmbathelyet, Kőszeget, Győrt. Megkellene tudni, hogy kik voltk az avarok, miért "honfoglalták" a Kárpátmedencét..ja és talán Atilláról is kellene pár közeli dolgot ismerni.
A világon az első betűírásról, a rovásról sem feledkezhet meg aki a magyarok történelmével foglalkozik, még Egyiptomban is "képírtak" az ókorban..
Bizony egy régi nép történelme hosszú...nem lehet összecsapni, leegyszerűsíteni...De remélem már elhazudni sem.
 

bkata

Állandó Tag
Állandó Tag
cSOMOR LAJOS: ŐFELSÉGE, A SZENT KORONA

Sziasztok! Tudom, hogy ez nem az ebook kérése topik, de mivel annyira erre a fórumba illő, ezért itt is megkérdezem:

Fel tudná valaki tenni:
Csomor Lajos: Őfelsége a Szent Korona c. könyvet elektronikus formában?

Nagyon szépen köszönöm
bkata
 

volozd

Állandó Tag
Állandó Tag
Szent Korona képekben

Képek a koronáról. Ha megfigyeljük a zománcképek foglalatait elég hányaveti módon vannak összerakva. Ilyen csapnivaló munkát adtak volna ki kezükből az ötvösök annak idején? Vagy valamikor cserélgették a képeket rajta a Habsburgék, talán azért, hogy ne működjön?
Az utolsó linken levő Monomakhosz-korona kép technikája és stílusa nagyon hasonlít a koronánkon levő zománcképekhez, csak később készítették, ami látszik is a betűk kivitelén. Szerintem!


http://www.minden-ami-magyar.hu/szk/korona.php?&w=1024

http://tudos.virtus.hu/?id=detailed_article&aid=41260

http://magtar.atw.hu/keptar/webhely16/koronak.htm
 

Bihar

Kitiltott (BANned)
Kedves legeza!
Pontosan erre gondoltam. Ezekszerint a Hohhhotban lévő Hun Múzeumban megtalálható a korona. Talán ez a múzeum egyik legértékesebb darabja, Jó lenne a pontosabb korát ismerni.
Azt gondolom a hunfajú népek sajtja volt a koronázás, mert pl gilgamesi korona /koronák is van/vannak..Méghozzá kettő is, az egyik Urumcsiból az ujgúrok, a másik az etruszkok tulajdona volt.
 

Piroska49

Állandó Tag
Állandó Tag
Hahoot város múzeumában őrzik. A korona két részből áll. Az alsó, arany spirális körpánt súlya 1022 gramm, a felső, arany körpajzson álló türkizfejű aranytestű turul súlya 192 gramm. A körpántot és a turult süvegre rögzítve viselte a király. A türkizből készített fejet és a farktollat úgy illesztették a turul testéhez, hogy a király fejének biccentésére a madár feje és farka is megbillent, így követte a király mozdulatát. A spirális körpánton sárkány, kos és párduc látható.

Aluchaideng újgur sír
A negyedik század (Warring States Period i.u.480-221)


tn_aid3486_20090626204630_189.jpeg

99d79c4642a5d3e498c03a1507ef9e29.jpg
A szobor a múzeum bejáratánál található.A férfi alakon látható a korona.
 

Bihar

Kitiltott (BANned)
Piroska nagyon ügyes volt, hogy megszerezte az ordoszi korona fotóját, rövid leírását. Nem tudtam, hogy Hohhotban van a múzeumban, pedig egyszer végignéztem már Andrikó képeit a múzeum kincseiről..
Nyílván a mindenkori ordoszi fősámán viselte (aki egyben fejedelem is).
Valami érthetetlen okból a lovasszobor női alakjának kínai feje van...a férfialakon pedig ősi kínai ruházat látható.
Dehát hamarosan az egész világ ferdeszemű lesz.
Így tehát kínaiak képviselik a hunokat?
A sárkány külön érdekesség, amely a koronán látható. Biztosan dinoszaurusz csontokat sokszor találtak ebben a térségben.
Mégegyszer garatulálok!
 

Dixtroy

Állandó Tag
Állandó Tag
.. Ezen feljegyzések szerint a ma is ismert ereklyénk három különböző korona igen gondosan megtervezett és kiviteleze összedolgozásával készült ..

Ez a hit nagyon makacsul tarja magat. Tudtommal a korona "reszei" egysegesen ugyanazokbol az anyagokbol keszultek. Dukasz-kep kesobbi barbar felerosites (szegeccsel!! a zomancot atfurva!!)

Ha nekem van egy konyvem, aminek az eloszavaban latinul irnak, a tobbi gorog, es esetleg ki van tepve nehany lap, kicsit szamarfules, es beragasztottam a kedvesem fenykepet, az nem feltetlenul jelenti azt, hogy ez a konyv kulonbozo reszekbol lett osszerakva.
 

Bihar

Kitiltott (BANned)
A korona három részből áll (a Szt László óta használatos). az uruki, a bizánci és a római részekből. Ezeket Lam herceg ötvösei dologzták össze, még Szt László idejében. Így tehát anyaguk is más-más.
A korona nem szamárfüles ósdi könyv.
 

Sidhe

Kitiltott (BANned)
A körpántot és a turult süvegre rögzítve viselte a király. A türkizből készített fejet és a farktollat úgy illesztették a turul testéhez, hogy a király fejének biccentésére a madár feje és farka is megbillent, így követte a király mozdulatát.

Ez miért turul? Szerintem kígyófejnek látszik egy kisebb sólyom vagy ilyesmi testén.
Mondjuk láttam én már tukánt is leturulozni, innentől...
 
Oldal tetejére