Bábozható mesék, versek, énekek, bábkészités, bábötletek..

jooeni témája a 'Gyerekeknek' fórumban , 2010 Január 13.

 1. ovineni

  ovineni Állandó Tag

  A három pillangó (mesedramatizálás)
  Szereplők: MESÉLŐ
  SÁRGA PILLANGÓ
  PIROS PILLANGÓ
  FEHÉR PILLANGÓ
  SÁRGA TULIPÁN
  PIROS TULIPÁN
  FEHÉR LILIOM
  LAPULEVÉL

  Szín: Virágos mező.
  Pillangók háza.

  Mesélő: Volt egyszer három pillangó: egy sárga, egy piros, meg egy fehér. Vígan játszadoztak a verőfényes mezőn. Virágról virágra szálldostak, táncoltak.

  Ének: Lepke, szállj a tenyeremre,
  Nem szállok, mert félek,
  Örülök, hogy élek.

  Mesélő: De hirtelen beborult az ég, közeledett a vihar.

  Mondóka: Csirr-csurr, csepegő,
  esik, esik az eső.

  Pillangók: Repüljünk haza!
  Minél gyorsabban!

  Mesélő: Éppen jókor érkeztek haza, mert a zápor már megeredt és egyre vizesebb lett a szárnyuk.
  De a ház ajtaját nem tudták kinyitni, s az eső mind jobban s jobban szakadt.
  S. Pillangó: Menjünk a sárga tulipánhoz, az majd bebocsát.

  Mesélő: S a szakadó esőben elvergődtek a tulipánhoz, és könyörögni kezdtek neki.
  Pillangók: Kis Tuli! Nyisd ki a kelyhed! Had húzódjunk meg az eső elől!

  S. Tulipán: A sárgának és a pirosnak szívesen kinyitom, de a fehérnek nem!

  S. és p. pill.: Ha fehér testvérkénket nem bocsátod be, inkább mi is kint maradunk!

  F. Pillangó: Menjünk el a fehér liliomhoz!

  Mesélő: Ázva, fázva elvergődtek a liliomhoz, s szépen kérlelni kezdték.

  Pillangók: Kis Lili! Nyisd ki a kelyhed, hadd húzódjunk meg az eső elől!

  Liliom: A fehéret örömest befogadom, de a sárgát és a pirosat nem!

  F. Pillangó: Ha testvérkéimet nem fogadod be, inkább én is kint maradok. Inkább ázzunk, fázzunk együtt, mintsem elhagyjuk egymást!

  Mesélő: A szívtelen liliom csak ingatta a fejét, s kelyhét nem nyitotta ki.
  Tovább vergődtek hárman csuromvizesen a szakadó esőben.
  Csápjuk kókadozott, szárnyuk összetapadt, mindenük elázott.
  Csetlettek-botlottak fűszálról-fűszálra, s egy-egy lapulevél alatt húzták meg magukat.
  De a szél oda is besüvöltött, s be-becsapott az eső.

  Ének: Süss fel nap, fényes nap!
  Szárogasd meg szárnyaimat, nyisd ki a virágokat!

  Mesélő: A nap meghallotta a sűrű felhők mögül a pillangók esdeklő kérését és annyira megsajnálta őket, hogy a felhőket elűzte, meleg fényt árasztott a mezőre, a pillangók szárnyát egykettőre megszárította.
  S a három pillangó újra táncolt, repdesett vígan, míg csak le nem ment a nap. Akkor aztán szépen hazaszálltak, kis házuk ajtaját kinyitották, lefeküdtek s elaludtak.
  [FONT=&quot]
  [/FONT]
   
 2. ovineni

  ovineni Állandó Tag

  A kiskakas gyémánt...

  Bevonulás / közös ének/Pál, Kata, Péter jó reggelt. Már odakinn a nap felkelt. Szól a kakasunk az a nagy tarajú, gyere ki a rétre kukurikú!”
  Közösen

  Elgurult egy rézgaras, fölkapta egy kis kakas. Ha fölkapta jól tette, a bögyébe betette.

  De a bögye kidobta mérges lett a kakasra. Összeszidta a kakast: -Búzát adjál, ne garast!-
  Kiskakas a piacon búzát vett a garason. Ezt adta a begyének, most már vígan megélnek.

  Mesélő
  A kiskakas gyémánt félkrajcárja

  Egyszer ez a kiskakas, amint kapirgál a szemétdombon, talált egy gyémánt félkrajcárt. /a kör közepére dob egy fényes karikát, a kiskakas fölveszi/
  Éppen arra járt a török basa./körön kívül/
  Közösen

  Nem is basa, Ő a szultán, kopasz fején tornyos turbán. A fényes pénzt megkívánta és így szólt a kakaskára.
  Török szultán

  Hallod-e te kiskakas! Az aranypénzt azon nyomban vidd haza a kincstáramba!
  Kakas

  Dehogy viszem, dehogy adom! Vár engem a gazdasszonyom.
  Török szultán

  Feleselni jól tudsz látom, de még se fogsz ki a szultánon!
  Közösen

  Ám a szultán elvette, kincseskamrájába vitte./ a kör közepén marad, a kiskakas körön kívül. Kézfogás magasra tartott karokkal/
  Dal

  Cifra palota, zöld az ablaka, gyere ki te tubarózsa vár a viola.

  Mesélő

  A palota udvarára besétált a kiskakas. Nem fogad szót, olyan nyakas, követeli a garast.
  Kakas/a körön belül csípőre tett kézzel sétál/
  Kukurikú! Szégyelldd, magad törökszultán! Gazdagodsz a szegény jussán!
  Kukurikú! Milyen szégyen, hogy a szegény meghal éhen!
  Közösen/ ujjal mutogatnak a szultánra/
  Te meg hízol, hasad dagad, török szultán szégyelldd magad!
  Mesélő
  Török szultán juj, de mérges, odaszól a nagyvezérhez.


  Török szultán
  Ide gyere kicsi szolgám, van számodra egy kis munkám.
  Hadvezér
  Mit óhajtasz török szultán?
  Török szultán
  Dobd a kútba a kakast, ne keresse a garast!
  Hadvezér
  Rajta! Hopp! Egy-kettő-három! /a kakas a kör közepén leguggol/
  Közösen
  Dal: Mély kútba tekintek, aranyszálat szakítok, benne látom kakaskámat bíborba, bársonyba, gyöngyös koszorúba.
  Kakas
  Szídd fel begyem a sok vizet! /3x/
  Közösen
  Egy csepp, két csepp tíz csepp, és a begye mind felszívta a vizet./a kakas a körön kívül/
  Mesélő
  Aztán kiszállt nagy kevélyen, ott sétált a kerítésen. Hangos szóval kiabálta törökszultán ablakába.
  Kakas/ csípőre tet t kézzel sétál körbe/
  Kukurikú! Szégyelldd magad török szultán, gazdagodsz a szegény jussán! Kukurikú! Milyen szégyen, hogy a szegény meghal éhen!
  Közösen/ ujjal mutogatnak a szultánra/
  Te meg hízol, hasad dagad, török szultán szégyelldd magad!
  Mesélő
  Török szultán juj de mérges, oda szól a nagy vezérnek.
  Török szultán
  Ide gyere kicsi szolgám, van számodra egy kis munkám.
  Hadvezér
  Mit óhajtasz török szultán?
  Török szultán
  Kemencébe dobd be gyorsan, tűzbe - lángba égjen tolla!
  Hadvezér
  Rajta! Hopp! Egy-kettő-három!/ a kakas a kör közepén guggol /
  Közösen
  Dal: Tüzet viszek nem látjátok, ha látnátok oltanátok. Ki ég a ruhátok!
  Mesélő
  A kakaska mit tehetett oltogatta a nagy tüzet.
  Kakas
  Ereszd ki begyem a vizet, hagy oltsa el a tüzet! /3x/
  Közösen
  A parázsból percek alatt, csak a vizes hamu maradt.

  Mesélő
  Aztán kiszállt nagy kevélyen ott sétált a kerítésen. Hangos szóval kiabálta török császár ablakába.
  Kakas/csípőre tett kézzel sétál körbe/
  Kukurikú! Szégyelldd magad török szultán, gazdagodsz a szegény jussán! Kukurikú, milyen szégyen, hogy a szegény meghal éhen!
  Közösen:/ujjal mutogatnak a szultánra/
  Te meg hízol, hasad dagad, török szultán szégyelldd magad!
  Mesélő
  Török szultán juj de mérges, odaszól a nagyvezírhez.
  Török szultán
  Ide gyere kicsi szolgám, van számodra egy kis munkám!
  Hadvezér
  Mit óhajtasz török szultán?
  Török szultán
  Nem égette meg a parázs, csípje össze hát a darázs!
  Hadvezér
  Rajta! Hopp! Egy-kettő-három!/ a kakas a kör közepén guggol/
  Lányok/ a kör közepe felé apró léptekkel haladva, majd vissza/
  Zs-z-z-z….Mi vagyunk a méhek, jól meg csípünk téged! /3x/
  Kakas
  Szídd, fel begyem a sok darázst! /3x/
  Közös
  Kiskakas a kaptárba nyelni kezdte egyre-másra, nyelte a sok darazsat, üres begye megdagadt.
  Mesélő
  Aztán kiszállt nagy kevélyen, ott sétált a kerítésen. Hangos szóval kiabálta török szultán ablakába.
  Kakas/ sétál körbe csaípőre tett kézzel/
  Kukuríkú! Szégyelldd magad török szultán, gazdagodsz a szegény jussán. Kukurikú! Milyen szégyen, hogy a szegény meghal éhen!
  Közösen
  Te meg hízol, hasad dagad, török szultán szégyelldd magad!
  Mesélő
  Török szultán juj de mérges maga megy a kerítéshez. Úgy felpattant, mint a labda a kakaskát nyakon kapta. Bele dugta haragjába buggyos selyem nadrágjába. Kakaska a nadrágszárban jó hangosan kiabálta:
  Kakas:
  Gyertek elő darazsak török szultán jó falat. Csak csípjétek, csak marjátok, egy cseppet se sajnáljátok!
  Fiúk
  Zs-z-z-z-…Mi vagyunk a méhek jól meg csípünk téged! / 3x/

  Közös
  A darazsak csípték, marták megdagadt a buggyos nadrág. Török szultán fejét fogta, ugrott jobbra, ugrott balra.
  Török szultán
  Ó jaj nekem, jaj.jaj. jaj! Belém csípett vagy száz darázs, bőröm sajog, égő parázs.
  Kakas
  Ugye mondtam, hogy megbánod, de szívesen megbocsátok. Add vissza a fényes krajcárt!?
  Török szultán
  Kedves kakas mindjárt, mindjárt. Itt van a kulcs a kincstáramhoz, a krajcárkádat ott találod, aztán legyünk jó barátok!
  Mesélő
  Kis kakas a kincstárba jó hangosan kiabálta.
  Kakas
  Ennyi arany sok egy helyen, kapkodd csőröm, nyeld el begyem!
  Közösen
  Dal: Lánc, lánc, eszterlánc, eszterlánci cérna, cérna volna, selyem volna mégis kifordulna. Pénz volna karika, karika, forduljon ki kakaska, kakaskának lánca.
  Mesélő
  Aztán szaladt-szaladt, otthon termett percek alatt.
  Közösen
  A gazdasszony már leste-várta, rákiált a kakaskára!/a gyerekek leguggolnak/
  Gazdasszony
  Merre jártál édes lelkem?
  Kakas
  Szemétdombon pénzre leltem.
  Mesélő
  Gazdasszonyka fogta magát vett egy kosár kukoricát. Örömére a nagy napnak három jércét a kakasnak. Mind a három megtanulta kapirgálni fontos munka, s mondogatják minden reggel:
  Közösen/ felállnak/
  „ Ki korán kel aranyat lel!”


  - Vége-
   
 3. ovineni

  ovineni Állandó Tag

  Az előzőekben feltett 4 mesét én is találtam, köszönet érte a feltöltőknek.
  Remélem, senki nem veszi rossz néven, ha saját régi feltöltésével találkozik.
  Ha ráismersz a saját munkádra, kérlek, jelezd, hogy a neved szerepelhessen a munkád mellett!
  Jó munkát, szép napot!
   
 4. piszmo_go

  piszmo_go Állandó Tag

  Mackóébresztés
  Szereplők: Maci
  Füles, a nyuszi
  Sunyi, a róka
  Süni

  Maci: Jaj, de álmos vagyok! Most bebújok a takaró alá és 3 napig ki se nyitom
  a szememet. /kopogtatás 3x mindig hangosabban /
  Ki az? (dühösen)

  Füles: Én vagyok Füles a kisnyúl.

  M. Mit akarsz Füles?

  F: Csak azért jöttem, mert hoztam neked egy kis mézet. Tudom, hogy szereted.

  M: Mézet? Azt csakugyan szeretem, de most legjobban aludni szeretnék.

  F: Jó aludj már itt sem vagyok!

  M: A mézet azért csak tedd le!

  F: Jó leteszem.

  M: Köszönöm , brumm… brumm….

  F: Szívesen Macikám. Aludj csak tovább, nem zavarlak.

  (Maci szuszog, róka kopog, bejön)

  Sunyi: Úgy látszik alszik. No, majd mindjárt felébresztem. Maci, Macikám….
  Kelj fel, én vagyok itt , Sunyi a jó barát. Gyere labdázni!

  M: Hagyj békén! Aludni akarok!

  S: Dehogy hagylak! Mindjárt lehúzom rólad a takarót.

  M: Dehogy húzod!

  S: Hiába húzod a fejedre, úgyis lerántom.

  M: Nem rántod!

  S: De lerántom! ( huzakodnak: Nem.. De… Nem…. De… lerántja, a feje
  nagyot koppan)
  Jaj a fejem, jaj a fejem!
  M: Te vagy az oka! Mért nem hagytál aludni!

  S: El is megyek, a labdát is viszem! …… Pukkadj meg te álomszuszék!

  M: Nem hagynak aludni, folyton zavarnak…… De most túljárok az eszükön.
  Bebújok a takaró alá, és akkor nem látnak meg. Így ni!
  (jön Süni, kopod)
  Aha, kopognak. De én nem vagyok itthon……

  Süni: Nyitva az ajtó, de hol van Maci? Úgy látszik kiment valahova. No nem
  Baj, megvárom. Addig leülök ide. Hű de finom puha ez az ágy! Ugrálok
  rajta egy kicsit. Hopp… hopp…. ( lerepül) Nahát… ez az ágy rúgni is
  tud? Még egyszer kipróbálom!

  M: ( felül) Ide ne gyere, ha kedves az életed! Elég volt a szurkálásból! Olyan a
  hasam mint a szita, úgy összeszurkáltál a tüskéiddel!

  S: Hát… hát te voltál az a puha? De miért bújtál a takaró alá?

  M: Mert álmos vagyok, és aludni akarok!

  S: Jó, jó azért ne mérgelődj! Én csak azért jöttem, mert ünnep van az
  óvodában és a gyerekek téged is meghívtak, hogy gyere el és trombitálj
  nekik!

  M: Ünnep van, és meghívtak az óvodába?! Persze, hogy megyek! Köszönöm
  Sünikém, hogy szóltál! Már indulhatunk is!

  S: És a trombita?

  M: Az ám, a trombita?

  Ének és trombita: Aki nem lép egyszerre…
   
 5. piszmo_go

  piszmo_go Állandó Tag

  A tücsök és az egérke lakodalma<O:p</O:p
  <O:p></O:p>
  <O:p></O:p><O:p</O:p
  Mesélő: Tücsök kisasszony dalolva söprögetett a háza előtt.<O:p></O:p>
  Tücsök: Cifra palota……<O:p></O:p>
  Mesélő: Egyszer csak koppant valami.<O:p></O:p>
  Tücsök: Ni-ni egy ezüstpénz! Most mit vásároljak magamnak ezért? Vegyek narancsot, vagy cseresznyét?<O:p></O:p>
  Mesélő: Végül is piros szalagot vásárolt. S a piros szalaggal a nyakában kiült a háza elé. Egyszer csak arra ment a szamár.<O:p></O:p>
  Szamár: Ó de szép vagy! Akarsz-e a feleségem lenni?<O:p></O:p>
  Tücsök: Először énekelj valanmit!<O:p></O:p>
  Szamár: I-Á, I-Á …<O:p></O:p>
  Tücsök: Brrr ….. Csúf a hangod! Hordd el magad!<O:p></O:p>
  Mesélő: A szamár szomorúan elbaktatott. Arra sétált a cica. Amint meglátta Tücsök kisasszonyt így szólt hozzá:<O:p></O:p>
  Cica: Milyen szép a szalagod! Gyere hozzám feleségül!<O:p></O:p>
  Tücsök: Majd ha énekeltél valamit!<O:p></O:p>
  Mesélő: A cica nyávogni kezdett.<O:p></O:p>
  Cica: Miaúúú, miaúúú ….<O:p></O:p>
  Tücsök: Hagyd abba! Kérlek kímélj meg az ilyen énekléstől!<O:p></O:p>
  Mesélő: A cica is odébbállhatott. De nem maradt sokáig kérő nélkül a tücsök, mert arra ment a kakas.<O:p></O:p>
  Kakas: Kukurikúúú, kukurikúúú, de szép vagy! Légy a feleségem!<O:p></O:p>
  Tücsök: Ilyen csúf hangon szólsz hozzám? Hogy lehetnék így a feleséged? Menj, ne is lássalak!<O:p></O:p>
  Mesélő: Alig, hogy elment a kakas, arra ugrált a béka.<O:p></O:p>
  Béka: Ilyen szép tücsök lányt életemben nem láttam! Gyere hozzám feleségül!<O:p></O:p>
  Tücsök: Előbb mutasd meg milyen hangod van!<O:p></O:p>
  Béka: Szívesen ! Brekeke … brekeke ..<O:p></O:p>
  Tücsök: Irtózatos a hangod! Nem leszek a feleséged!<O:p></O:p>
  Mesélő: Már esteledett, amikor Tücsök kisasszony elé ért az egér, s mihelyt cincogni kezdett, a kisasszony azonnal kijelentette:<O:p></O:p>
  Tücsök: Gyönyörű a hangod! Te leszel a párom, senki más!<O:p></O:p>
  Mesélő: Aztán tűzre tette a nagy leveses fazekat, s így szólt vőlegényéhez:<O:p></O:p>
  Tücsök: Most elmegyek cukros kalácsot vásárolni, addig te vigyázz a levesre!<O:p></O:p>
  Mesélő: Egérke meg annyira vigyázott a levesre, olyan buzgón leste, hogy egyszer csak zsupsz, belepottyant. Amikor Tücsök kisasszony hazaért szólítgatta, mindenütt kereste vőlegényét. Egyszer csak meglátta a leveses fazékba. Menten sírni kezdett.<O:p></O:p>
  Tücsök: Levesbe esett a vőlegényem! Brühühü….<O:p></O:p>
  Mesélő: a nagy sírásra odasietett a szamár, a cica, a kakas, a béka.<O:p></O:p>
  / Ahogy mennek be, mind a saját hangján „sír”!/<O:p></O:p>
  Egérke: Mi ez a nagy zenebona? Inkább kimászok a leveses fazékból, csak hagyjátok abba!<O:p></O:p>
  Mesélő: Tücsök kisasszony örömmel ölelte át vőlegényét, s azóta is boldogan élnek, ha meg nem haltak. <O:p></O:p>
   
 6. piszmo_go

  piszmo_go Állandó Tag

  A nyulacska kunyhója

  A nyulacska kunyhója<o></o>
  <o></o>
  Mesélő: Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy róka, meg egy nyúl. Az erdő szélén éltek. Egyszer elhatározták, hogy házat építenek maguknak. A róka jégből, a nyulacska pedig ágakból és falevelekből építette meg a házát. Amikor a róka háza elkészült, így szólt szomszédjához, a nyulacskához.
  Róka: Az én házam sokkal szebb, mint a tiéd. Az enyém szép tágas és világos, a tiéd pedig csúnya sötét.
  Mesélő: A nyulacskának rosszul esett, hogy ilyet mondott a róka, de szorgalmasan dolgozott tovább. Mikor elkészült a háza, ő is beköltözött.
  Amikor kisütött a tavaszi napocska, a róka háza elolvadt. Mindjárt alázatosabb lett.
  Róka: Nyulacska eressz be a házadba.
  Nyulacska: Nem eresztlek, mert a télen kicsúfoltál, azt mondtad, hogy az én házam csúnya sötét.
  Róka: Na nyulacska csak az előszobádba!
  Nyulacska: Nem bánom, oda bejöhetsz egy kicsit.
  Róka: Nyulacska engedj be a konyhádba is!
  Nyulacska: Nem bánom melegedj egy kicsit.
  Mesélő: Alig hogy a konyhába bement a róka, így szólt a nyulacskához.
  Róka: Eredj ki a házból te ferdeszemű! Nem akarok veled egy fedél alatt élni!
  Mesélő: Mit tehetett szegény nyulacska, kiment a házból, leült és sírni kezdett. Ahogy ott sírdogált, arra vetődött a kutya.
  Kutya: Vaú-vaú, miért sírsz nyulacska?
  Nyulacska: Hogyne sírnék, hogyne rínék; Volt szép házam gallyakból és falevelekből, a rókának jégből volt a háza. Jött a tavasz, a róka háza elolvadt, az enyémbe kéredzkezett, a házamból kikergetett.
  Kutya: Egyet se búsulj nyulacska! Majd én elkergetem. Vaú-vaú! Hallod-e te róka, takarodj a nyulacska házából!
  Róka: Ha kimegyek megbánjátok! Megkarmolom az orcátok! Kitépem a farkatok! Mégis a házban maradok!
  Mesélő: Megijedt a kutya és elszaladt. Kis idő múlva arra ment a medve.
  Medve: Brumm-brumm! Miért sírsz nyulacska?
  Nyulacska: Hogyne sírnék, hogyne rínék ……….
  Medve: Egyet se búsulj nyulacska, majd én elbánok vele.<o></o>
  Nyulacska: Próbálta a kutya, de nem sikerült neki.
  Medve: Bíz én kikergetem. Brumm-brumm! Hallod-e te róka! Takarodj a nyulacska házából!
  Róka: Ha kimegyek ………..
  Mesélő: A medve is megijedt, s elszaladt. Kis idő múlva arra ment a kakas.
  Kakas: Kukurikúúúú! Miért sírsz nyulacska?
  Nyulacska: Hogyne sírnék …..
  Kakas : Egyet se búsulj nyulacska, majd én elbánok vele!
  Nyulacska: Próbálta a kutya, nem sikerült neki. Próbálta a medve, neki sem sikerült.
  Kakas: Gyere velem!
  Kukurikúúú! Itt vagyok!
  Éles kaszát markolok!
  Bújj ki te róka, mert megbánod,
  Hordd el tüstént az irhádat!
  Róka takarodj!
  Mesélő: Megijedt a róka, s így szólt:
  Róka: Megyek, csak csizmát húzok…..
  Kakas: Kukurikúúú! Itt vagyok!……..
  Mesélő: A róka elszaladt, a nyulacska pedig így szólt a kakashoz:
  Nyulacska: Köszönöm kiskakas! Gyere, lakjál velem! Megosztom veled a házamat.
  Mesélő: Azóta is boldogan élnek a nyulacska kunyhójában.
   
 7. manerka

  manerka Állandó Tag

  Sziasztok! Gyakorlaton A három pillangót játszottuk el a gyerekekkel úgy, hogy a meseolvasás után ők készítették el sablon alapján a bábokat (kartonból, festékkel,hurkapálcáva),és azon a héten még többször eljátszottuk,mindenki a saját bábjával vagy bábjaival. Nagyon élvezték.
   
  Sziivinka kedveli ezt.
 8. ovoneni73

  ovoneni73 Állandó Tag

  A nyúl meg a káposzta

  Szeretettel küldöm ezt a kedves kis mesét.
   

  Csatolt fájlok:

 9. katkacska

  katkacska Új tag

  Kicsit másképp

  Amikor a kislányomnak elkezdtem pici korában mesélni, akkor döbbentem rá, hogy a magyar népmesék milyen "nem gyereknek valók". Pl.: levágta a fejét, mostohája megmérgezte... és így van ez a többi "népszerű" mesével is. Így aztán a Piroska és a farkast, mikor először (?) 3,5 éves korában elmeséltem, gondoltam egyet, és átköltöttem a Piroska a jó kislány c. mesévé. Azóta csak ezt akarja hallani. Ebben Piroska nem tér le az útról, így nem találkozik a farkassal, csak az útról elérhető virágokkal örvendezteti meg a nagymamáját, aki mindig nagyon megszeretgeti, megkínálja finomságokkal (ahogy az én nagymamám is fogadott minket gyerekkorunkban), beszélgetnek órákon át. Aztán elköszön Piroska, megígéri, hogy hamarosan újra meglátogatja, hazamegy, és mivel elfáradt, és késő is van, anyukája megfürdeti, megmossa a fogát, lefekteti, mesét mond neki...
  Hitelesebb is, mint az eredeti!
   
 10. lili.77

  lili.77 Állandó Tag

  nalam sem ette meg a farkas Piroskat,hanem sunyin befekudt a nagyika agyaba.Aztan Piroska a nagyival hivtak a vadaszt,az o segitsegevel ledobtak a farkast az agyrol.Kizavartak a szobabol,ok meg harman a kertben pikniket tartottak.De a sutibol a farkas nem kapott,hogy legkozelebb ne foglalja el a mas helyet...
   
 11. konczmi

  konczmi Állandó Tag

  Gondoljatok arra is,hogy ezek a mesék a gyerekeket az élet nehézségeire készítették/készítik fel.Azt azért lehet tudni,hogy nehézségek vannak ám rendesen.Ha nem beszélünk/veszünk tudomást a rossz dolgokról attól azok még megtörténnek.Ezekkel a mesékkel csak az elővigyázatosságot erősitik a gyerekekben.A mese vége ,meg úgyis mindig "Happy End".Én így gondolom....
   
 12. konczmi

  konczmi Állandó Tag

  A Dobogó mitikus magyar történelem nevű honlapon megtalálható 2 bábjáték előadás(utána Szántai Lajos magyarázattal).
  Az oldalt úgy találjátok meg,hogy a keresőbe beírjátok ,hogy dobogó,rögtön az első találat.Az oldalon a letöltések részlegben a "SZÁNTAI LAJOS: Árgyélus és Tündér Ilona"és"LÁPOSI TERKA-SZÁNTAI LAJOS: A Csudakard története"címszó alatt találjátok az előadásokat.
   
 13. konczmi

  konczmi Állandó Tag

  stuszi72, Mimóza36 és evaovoneni1965 kedveli ezt.
 14. zsuzsi77

  zsuzsi77 Állandó Tag

  Móra Ferenc: Sündisznócska lovagol

  Szia!
  Nekem megvan ez a mese, és még sok más mese is ezzel együtt az Ünnep készül boldog ünnep c. könyvben, amit feltettem a felnőtt könyvtárba. :)
   
 15. szabogabriella

  szabogabriella Állandó Tag

  Sok szeretettel küldök egy tanulságos történetet, amely nem kimondottan bábozható, de nem bonyolult, előadható.
   

  Csatolt fájlok:

 16. catbaba

  catbaba Állandó Tag

  Sziasztok!

  A segítségeteket szeretném kérni. Nem tudnátok feltenni néhány figurát amit kinyomtathatnék hogy tudjak hurkapálca bábokat készíteni a kisfiamnak! Ilyenekre gondoltam, hogy süni, pillangó stb. hátha van valakinek :)

  Előre is köszönöm
   
  Mimóza36 kedveli ezt.
 17. Ancsapancsa

  Ancsapancsa Állandó Tag

  A bábjáték varázsa

  A neten találtam... a 9. fejezetben vannak bábötletek is:)
   

  Csatolt fájlok:

 18. Ancsapancsa

  Ancsapancsa Állandó Tag

  "Kukucs"báb

  [​IMG]

  Anyagszükséglet:
  15×15-ös fehér-, és színes papír, textil darab, hurkapálca (ehhez a vastagabb, erősebb fajtát javaslom), 3 cm-es hungarocell golyó, esetleg fonal hajnak, filc anyag kéznek, állatfiguránál fülnek, stb…), ragasztópisztoly.
  1.) Kb. 15 cm sugarú negyed körívet rajzolj körbe és vágj ki háromszor. Egyszer fehér ofszet papírból, egyszer bármilyen textilből, egyszer pedig színes papírból.
  2.) A fehér körívből készíts tölcsért ragasztással, vagy tűzőgéppel.
  3.) Készíts a textilből is egy tölcsért ragasztással, majd annak a száját ragaszd rá a papír tölcsér szájára. A textilre ragassz kezeket.
  4.) A fehér tölcsért vond be színes papírral, úgy hogy befedje a fehérre ragasztott textilt is. Ez egy “takaró fedés”.
  5.) Készítsd el a fejet, majd a hungarocell golyót tűzd fel a hurkapálcára.
  6.) A hurkapálcát helyezd a tölcsérbe, és a fejet ragasztópisztollyal rögzítsd a textil nyak részéhez.
   
 19. Ancsapancsa

  Ancsapancsa Állandó Tag

  Puli fonalból

  [​IMG]


  Anyagszükséglet:
  1 db hurkapálca és fonal a felfüggesztéshez
  kb. 50 cm hosszú szalag, melyre könnyen varrunk
  10 dkg fonal a kutya szőrének
  más színű fonal a szemének
  kis piros filc anyag nyelvnek
  tű, cérna, ragasztó
  8 vagy 10 cm-es hungarocel golyó, esetleg hobby vagy akrill festék
  1,5 l-es pille palack testnek
  a legnagyobb könyv, min. 15×20 cm-es
  1.) Fektessük a szalagot a könyv hosszabbik oldalára és a két végét a könyvlapok közé tűrjük be.
  2.) Kezdjük el feltekerni a fonalat a könyvre. Ahol a szalag van, az lesz a kutya gerince. Minél több réteget tekerünk körbe, annál több szőre lesz. Haladhatunk szép szabályosan egymás után végigmenve, vagy csinálhatjuk ide oda haladva a két vége között, kb. hatvanszor. Ha elég dúsnak tűnik a fonalhalom, akkor a könyv alsó szélén elvágjuk a fonal végét.
  3.) Ezután alul, ahol szétnyílna a könyv – ahol nincs a szalag – végigvágjuk a fonalat, mintha pompont készítenénk.
  4.) A munkát óvatosan leemeljük a könyvről és kiterítjük az asztalra. A szalag kerül az asztallapra, és felette lesz a fonal. Így a kutya hátán dolgozunk.
  5.) Eligazítjuk a fonalat. Kialakítunk egy vastagabb részt a nyakának, ez kb. az egyik végétől 6-7 cm-re legyen. Ennek a 6-7 cm-es résznek a végétől 2 cm-re felemeljük a fonalat és beteszünk pár kb. 6 cm hosszú sötét színű fonalat a világosak közé, vagy világosat, ha sötét színű a pulink. Figyeljünk arra, hogy a puli szőre fedje a szemét.
  6.) Ezután varrjuk végig a szalagot, hogy a fonalat rögzítsük a helyükön. Dolgozhatunk kézzel vagy géppel is. A szalag csak a hasán lesz, nem kell körbefognia a fonalat. Dolgozzunk alaposan, hogy a fonalszálak ne tudjanak elmozdulni.
  7.) Ha kész vagyunk a varrással, a kutya fejénél vágjuk rövidebbre a szőrt.A fejénél és a farkánál varrjunk egy-egy fonalat a szalaghoz, mellyel a pálcához erősítjük. A fejnél lévő fonal kb. 5 cm-rel legyen rövidebb, ez emeli majd ki a fejet.
  8.) Ha felfüggesztettük a kutyát, vágjuk le a pillepalack nyakát – kb. 8-10 cm-t -. majd ragasszuk be ragasztópisztollyal a hasa alá. A hungarocell golyót pedig ragasszuk be a feje alá. Mind a fejénél, mind a farkánál figyeljünk arra, hogy a szőr mindenütt fedje be a térfogatot adó testet (palackot és golyót) Amennyiben sötét színű pulit készítünk, célszerű sötét színűre festeni a hungarocellt (hobbyfesték, v. akrill)
  9.) Egy kisebb piros anyagból a fejénél pár szál fonalra ragasztunk nyelvet a kutyának.
  10.) A munka végén megfelelőre nyírjuk a kutyánkat.
   
 20. csipkebogyo

  csipkebogyo Állandó Tag

  Bábos mesekönyv óvodásoknak és kisiskolásoknak

  Bábos mesekönyv
  óvodásoknak és kisiskolásoknak
   

  Csatolt fájlok:

Megosztás