Hunok, magyarok

Bihar

Kitiltott (BANned)
A háromlelkűekról..
A hunfajú népek törzseinek beavatottjai, sámánjai azt tartják, hogy két lelke van egy embernek: az élet lélek és a vándor lélek. Az élet lélek meghal, amikor a test is meghal.
Viszont a sámánoknak van egy harmadik lelkük is, a sámán lélek. A sámánokat meghaladó tudású beavatottak pedig óm jelet viselnek a homlokukon, ezt tartják..az ősi hit szerint. Az óm jel azonban közember számára nem látható, ezt csak egy másik beavatott veszi észre. Paál Zoltán az Arvisura írója, szerkesztője is beavatott volt.
Nagyjából ezt vallották, hitték a hunfajú népek különböző csoportjai, népei.
Általában pedig azt tartották, hogy sámánnak minden tízezredik ember alkalmas lehet, beavatottnak azonban csak minden milliomodik.
A huszonötféle sámánképzés mindegyike őtéves volt, a tárkányképzés (mesterség tanulás) négyéves, a rimalányképzés (ápolónő, szülésznő)is négyéves. A kivételesek, a beavatottak képzése pedig öt évig tartott. A képzések helyei évezredek és századok alatt többször változtak. Az első ilyen képzési iskolának Ordosz adott helyet, ahol ezt -akkori titulussal- a tanfejedelem irányította.
A Magyar Törzsszövetség a leírt képzéseket a honfoglalás előtt Asszorügyeken (Kiev alatt) tartotta, hogy legyenek szellemi vezetők a honfoglalás teljeskörű végrehajtásához, a letelepítést is beleértve..
Álmos Enéhtől született fiai közűl Kurszán és Gyula sámánképzőt végzett, Árpád pedig tárkányképzőt. Árpád mintegy fél évet töltött azután még Itáliában is..(mint valaha Atilla, aki 2 évig élt ott). Álmosnak Kücsikétől született fia -Áldor- nem tudni, hogy járt-e valahová...
A honfoglalás szellemi vezetősége a Nyék törzsben létezett. A Nyék törzs fejedelmének lánya -Abacil- beavatott volt és Árpád felesége lett, a 890 körűl bekövetkezett haláláig. Árpád új felesége -Eperjes- Verecke kabar fejedelem lánya, nem vett részt képzéseken.
Álmos fejedelem mielőtt fejedelemmé választották volna, a magyariak fősámánja volt. Írásai két arvisurában maradtak fenn.
A honfoglalás idején Árpád tárkányfejedelem volt.
 

Bihar

Kitiltott (BANned)
Egyfolytában...és hamisan...
Egyfolytában arról zengenek a bárdok, ha a pozsonyi csatával (907) kapcsolatban írnak, hogy ott bizony úgy Árpád mint a fiai elpusztultak. Ezt némi megnyugvással teszik vagyis nem kell tovább foglalkozni a honfoglaló egyik famíliával...de ez nem így van..Erről a csatáról az el nem égetett és ezért eléggé értéktelen irások (a Gesta, vagy Kézai irása..) mellyeket lehet, éppen ezért meghagytak, semmiféle információt nem nyújtanak ebben a tekintetben. Pedig feldolgozták vagy százan a semmit..
Lássuk mit mond az Árpádról és fiairól az Arvisura: Árpád (848-908), fiai: Laád-Levente ( 866-906), Tarhos (882-928), Üllő (884-920 és Jutas ( 884-920) tehát a dátumok nem igazolják a nagysemmiről -beszélők érveit.
Árpád legifjabb és Eperjestől született fia Zsolt (Solt) volt (892-955) aki szóba sem jöhet mint olyan aki résztvett a csatában. Árpád természetesen a három élő fiával jelen lehetett, de nem ott érte egyiket sem a halál.
 

Bihar

Kitiltott (BANned)
A Kárpát-medence jégkor utáni első lakóiról.
Részben már írtam erről a témáról. A Kárpát-medencében a jégkort túlélő emberek is éltek itt hideg időszak idején is. Őket a Hun Törzsszövetségtől érkező első felderítők -Kerka csapata (kb 150 fö)-már megtalálta. Neveket is adtak a számukra, ők voltak a medvések, bolhádok és a tarkósok. A dunántúltól a Sajóig lehetett kisszámú csoportjaikkal néha találkozni.. Ekkor már nemcsak barlangokban éltek, hanem kunyhókban is és vadásztak főként, dorongokkal. Kerka és kalandozó-felderítő csapata ie. 3970 körűl járt itt, azaz kb 6000 éve. Kerka idején volt tehát az első betelepülés a jégkor elötti őshazába. Ezután általában 100 évenként indított ide Ordosz (a Hun Törzszöv. központja) kalandozókat, mellyek egyrészének megengedte a letelepedést is, azonban a kijelölt visszatérőknek ilyenkor mindíg egy "utibeszámolót", Arvisurát kellett írnia. Természetesen rovásokkal.
A kalandozók vagy sámánok voltak, vagy tárkányok és volt közöttúk rimalány is.
Kerka után -kb 200 évvel- már egy nagyobb csoport érketett ide Balog vezetésével. Ebben az időben (ie. 3770 körűl) az ittmaradottakból már törzsek is szerveződtek akiknek BÉKÉS volt a fejedelme. ma Békés megye vagy Békés város őrzi a nevét, persze az ittlakók ezt nem ismerik..
A legősibb nyolc törzs tehát: az Uzon, Tisza, Ozora, Szente, Oilis, Tardos, Békés és a Balog törzsek voltak. Ekkor még valószínűleg a törzsek létszáma messze nem érte el mondjuk a magyar honfoglalás idején létezőkét.
Balog egik emberének -Tímár tárkánynak- a már itt született kisfia -mert ezen a napon született- a FÉRAN Névadó alapján a sámántól a Debrecen nevet kapta...hamarosan a megalapított századosfalut is Debrecennek nevezték el..Ezt csak az érdeekesség okán írtam. A betelepülők fazekas termékein ma is hosszan rágódnak a "szakemberek" nem ismerik, hogy úgy a Körös kultúrát, mint a vonaldíszest ezek a korai betelepülők hozták ide,,,,anno.
Torma Zsófia kb 11 000 cserepet talált például a Marosnál. Na és a tatárlaki amulett is ebből a korból való, megfejtették.. és elhallgatják, amennyire csak lehetséges. A Tiszát pl Tisza jaku (vándorló) sámánról ill. későbbi fősámánról nevezték el, aki azután a ÍMaros torkolatnál a fiáról elnevezett ekkor még kis települést -Szegedet- megalapította.
A felsorolt nyolc törzs között mindenféle hunfajú honfoglaló nép fiai szerepeltek. Ezeket most nem sorolom fel, úzokra, kabarokra, kazahunokra, széki huinokra stb kell gondolni..
Vagyis Balog idejétől kezdődően a Kárpát-medencében nyolc hunfajú rokonnépekből létrejött közösség élt.
Nagyon sok idő telt el még azután akár Pannon, Atilla, akár az avarok, akár a magyarok honfoglalásáig innen, azonban a neolitikukmban ide érkező rokonnépek utódai itt éltek -igencsak megszaporodva- már Álmosék idejében is, kiegészülve a hozzájuk hasonléóan ide érkezettekkel..Ezért voltak bejövetelkor a honfoglalók 450 ezren, az ittlakó rokonnépek pedig félmillióan.
Terrmészetesen még írni kellene a keltákról is, de őket a rómaiak amikor elfoglalták a Dunántúlt (Pannoniát) akkor kiűzték, szlávok pedig -kivéve a tótokat, akik ie. 730 körűl bekönyörgik magukat Pozsony térségébe- nem érkeztek ide semmikor. A horvátok, szerbek, szlovének akkor jöttek -az avar korban a Balkánra- amikor a germánok területtisztítást végeztek valahola mai déli terüóleteiken- és kitelepítették őket, kérve az avar rokonainkat, hogy engedjék át őket a Balkánra..ez kb iu. 600-ban zajlott le. A románok pedig...egyik rokonnépünkre, a dahákra fogták, hogy az ő utódaik lennének...mert latinok. De nem azok a dák-dahák..
 

Bihar

Kitiltott (BANned)
Létszámokról...
Az utolsó honfoglaló fejedelemmel, Álmossal beérkezett Magyar Törzsszövetség törzseinek létszáma -pontos adat található erre az Arvisurában- 460 000 ember volt. Ez az adat annyira pontos, hogy a törzsi számlálásokon alapul és figyelembevették a számlálók az egyes törzsekben baleset, vagy harci cselekmények miatt meghaltakat is. Például Árpád vagy a bátyja -Kurszán- törzseinél az Uzsoki, Verecke, a Körösi és a Borgói hágóknál mindössze 20-30 balesetben haltak meg honfoglalók. Álmosnál viszont többezren a bolgár és a besenyő támadások okán..(pontos adat az Arvisurában) A bejövők létszámadai a Tömösi hágónál -a harcok miatt a honfoglalást nem vállaló- "visszacsángáltakat" is figyelmbeveszik (6000) . Az utóbbiak -ők lehetnek a csángók- Jászvásár mellé telepedtek le, ahol ekkor a Gyula törzs élt. A Gyula törzs később sem jött be, hanem még keletebbre távozott. Ennek oka viszonylag egyszerű, ugyanis ezidőben már sok Gyula törzsbeli és besenyő házasodott össze, ezek a besenyők pedig nem akartak bejönni.
A Kárpát-medencében élő rokonnépeink -akik vezetői behívták Álmosékat- pedig kereken félmillióan voltak. Így a Kárpát-medencében közel egymillióra nőtt a létszám 896-ban.
II. Endre és IV. Béla uralkodása idején ( Béla trónralépése körűl, tehát a mongolok előtt) a létszám az országban már 2,1 millió volt.
Még egy adat: Mátyás király korában 5,1 millió az ország létszáma. Ez akkor kb azonos volt a németekével..
Az országban Mátyás királyig elég kevés idegen élt, beleértve a tótokat is, akik a legnagyobb létszámban voltak jelen nyitraí térségében.
Az ország lakossága viszont-ha a rokonnépeket vesszük figyelembe- akkor nagyon kevert volt, mégis a mongoljárásig már létrejöö egy egységes nyelv. Ez pedig az úz (akkori palóc) nyelv volt, lett. Voltak akik eredetileg is közel azonosan beszéltek az úzokkal és voltak olyan népcsoportok, akikre ez nem mondható a honfoglalás időpontjában..
Még egy érdekes adat: ha a magyar törzseket vesszük figyelmbe- ehhez tudni kell, hogy a Magyar Törzsszöv. nem minden törzse volt magyar - akkor a honfoglalóknak mintegy 25-30%-a volt magyar identitású. Árpád például négy nem magyar,hanem rokon törzset vezetett be: a Kérit, Keszit, Kürtöt és a Kunmagyarit..ezek kabar törzseknek mondhatóak. A Magyar Törzsszöv.-be ugyanis eléggé sok kabar is betagozódott..ennek oka azonban hosszabb..
Vagyis a honfoglalás után a Kárpát-medencében az uralkodó nép a magyar lett, akik a teljes népességnek a negyedét jelentették nagyjából. A helyzete a Magyar Törzszövetségen belűl sem egyszerű: kettős fejedelemeség alkault ki itt, melynek lényegét -bár egyszerű- mégis elég kevesen tudják..
 

Bihar

Kitiltott (BANned)
Anjoukról pár mondatban.
V. István (IV. Béla fia) idejétől kezdődően a pápaság az árpádháziak kihalását szerette volna elérni. Nem bízott bennük ugyanis. Már V. Istvánt is megmérgezték és ezért halt meg jó 2 évi uralkodás után 33 évesen 1272-ben-
Az ekkor kb 10 éves fia lett utánna a király IV. (Kun) László. Régense Lászlónak az anyja volt Erzsébet, aki a kun fejedelem lányaként kerűlt ide a keleten is élő kunok köréből.
V. István Mária lányát II. Anjou Károlyhoz adták feleségűl, míg Károly testvére -Izabella- Kun László felesége lett. Ez nyílván "célzott dolog" lehetett. Kun Lászlót 1290-ben ölték meg, előre tervezett módon. Neki ekkor már -28 évesen- kb 40 gyermeke született a kun lányoktól (halála után pedig még nyolc). Lászlót azonban becsapták, mert Izabella nem szülhetett gyermeket, ugyanis kétnemű volt....ezt elfelejtették közölni annakidején...és ez indokolja miért járt a kun lányokhoz.
II. Endre legifjabb fia, András volt, akit a többiek nem ismertek el. A király halála után született ugyanis, bár Endre halálakor a 3. felesége (Estei Beatrix) már várandós volt..Mégis a főurak segítségével András lett a király 1290-ben, aki tudott a mainzi érsekség mérgezési tervéről, ezért igen vigyázott. Mégis 1301. januárjában óvatlan volt és megmérgezték..
II. Anjou Károly felesége tehát V. István Mária lánya volt, az ő fiuk pedig Martell Károly. M. Károly igen hamar meghalt, de mégis volt már egy kisfia, a későbbi Róbert Károly. Vagyis Róbert Károlynak a nagyanyja magyar király lánya volt..
Azután a (hamis római) kihalatásnak nevezett cselekedetek után -rengeteg Árpád utód élt ekkor is- Róbert Károly lett --volna-- a király. De nem lett, csak a történelemtankönyvekben, mert Csák Mátét koronázták meg 1301. januárjában. Ezután hosszú zavaros időszak következett, míg 1312-ben elmondhatta Róbert Károly, hogy ő a valódi király a bankházak segítségével..
Csák Máté is árpádházi volt. Ősapja Zsolt, akinek három fia született: Taksony, Botond és Csák..és ő a Csákok leszármazottja volt. Egyébként Aba Sámuel után a Taksony ág adta a királyokat.
 

Bihar

Kitiltott (BANned)
Enuma Elisről pár mondat..
Az Árpádház Gilgamest tartotta ősének, aki Gisgali asszonytól született, az apja -a rege szerint-Anu isten volt. Ez egy kicsit hasonlít a Bibliában leírt Jézus származási történetére..(átvétel?) Gilgames ie. 3500 körűl élt, sok gyermeke született és ő volt URUK sumér város királya. Születéskori neve Árpah volt (Árpád).
Az Enuma agyaglapokra készített sumér teremtészmítosz volt, melynek másodpéldánya maradt fenn, északon, az asszíroknál egy ásatás során találták meg egy romtemplomnál.
Az Enuma könyvalakban ma is beszerezhető, igen nehézkes olvasmány, nagy odafigyelést igényel. Úgygondolja az Enuma szerzője, hogy a világ jellemzően a Naprendszerből áll és ennek keletkezésével foglalkozik, vagyis a bolygókkal, Tiamattal, Nibiruval ...a Gagával (Hold). A bolygók közűl a Tiamat (Föld) igen küzdelmesen, harcban született..
Van különlegesség más is a könyvben pl a szemmel nem látható Jupitert is említi...mint meglévő égitestet (?). Márpedig Gilgames idején nem volt távcső...
Gilgamest még Árpád is tiszteletben tartotta, pl a legifjabb fiának, Zsoltnak (Soltnak) a bölcsője mellett a falon ott volt róla egy kép..Gilgames is nagy vadász volt, mint Nimród, aki előtte élt kb 450 évvel. Ezért Gilgames jelképe is az oroszlán lett...ezt festették azután sokkal később (1200 körűl) Esztergomban a palota falára is, rekonstrukció előtt is látható volt, most pedig biztosan rekonstruálták. Tehát ez is utalás az Árpádházra, mert első székhelyük Esztergom volt, habár nem tartózkodtak itt állandóan..azután később átadták az egyháznak a palotát. Az Árpádok a honfoglalás előtt még a turult tették meg címer-madaruknak, Álmos születését is ehhez a madárhoz kötik. .
Az Enumából tehát a kb 5500 éve élt főemberek (hunfajú) világképére következtethetünk. A suméok ugyanis a hunokhoz (genetikailag is ) tartozó népek voltak...és azért "népek", mert messze nem egy homogén nép voltak..azonban a hunok mellől, szomszédságából ők már Gilgames idejében is 1500 éve eltávoztak, egy katasztrófikus geológiai esemény miatt, ezért sok eltérő szokásuk is létezett, kialakult.
 

Bihar

Kitiltott (BANned)
A Tamana...
Dr Vámos Tóth Bátor geológusként sokat járt a világban és messzelévő fökdrészekre, országokba is eljutott. Felfigyelt arra, hogy a Kárpát-medencében jelenlévő elnevezések (személy és földrajzi nevek) távoli helyeken is előfordulnak. Ennek tanulmányozására 24 évig tudott időt fordítani. Létezik egy kis összegző tanulmánya is az említett nevekből összeállítva, melyről pár mondatot írnék. Vámos Tóth Bátor kb 4 éve halt meg, munkáját tudtommal senki sem folytatja. Amerikai könyvtárak névjegyzékeiben is sokat kutatott Vámos.
Egy kis kiragadott gyűjtemény az általa ismert nevek alapján:
Aszó-vári egy patakneve Dél Amerikából, a kevésbé ismert gajáni felföldről,
Buda+Duna... szigetecske Új Guinea délkeleti vizeinél,
Csaba+Leva sziget Afrikában a Viktória tóban,
Gyula+kend falu északnyugat Iránban,
Hun+uz hegy Törökországban,
Bodaj+kan város a tamiloknál, Mátra+kő sziget thaifoldön,
Onga+úr sziget Mikronéziában,
Pata+lom folyó a Fülöp szig. Mindanaón ,
Rima + tára sziget Óceániában, Kaba+Zalán hegy a Fülöp szig. Patalom folyónál...
Vámosi 7000 (!) olyan nevet talált a világban, mellyek a Kárpát-medencében is megvannak. Mindezt a világ 184 országából gyűjtötte. Ezek 60%-a most is magyar személynév...mint írja.
Vámos pl Ausztráliáról pl egy olyan térképet rajzolt, mellyen Arankától Lándorig és Várdavárig nagyon sűrűn találhatóak a ma is használatos nevek. Ez a térkép megnézhető a honlapján is. De Délamerika, Újgúria, Afganisztán, a kalmükök, Libanon, Afrika stb is szinte hemzseg a nevektől...Nézzünk meg néhány afgán település nevet: Maga-Mágor, Badaló, Csókavár (!!), Fajsz, Patona, Kátakálla, Kalocsa(!), Kabódi, Hári...ilyeneket talált a kutató itt.
Mindezek azonban nem azt bizonyítják, hogy a magyarok éltek ezeken a helyken, erről nincs szó. Arról viszont van, hogy a hunfajú népeket tömörítő egykori Hun Törzsszövetség FÉRAN NÉVADÓJA létezett. Természetesen egy következetes sámánvilág is volt anno a hunfajú népeknélm akik valamilyen okból letelepedtek sok helyen és ezeket jól megtalálta Vámos. Ők tehát rokonnépeink voltak. A FÉRAN ma egyedűl Paál Zoltán könyvében (Arvisura) érhető el. A neveket pedig a fősámánok adták a természeti képződményeknek és a településeknek is, az újszülötteknek is.
Vámos Tóth Bátor hatalmas munkát végzett, elismerés illeti ezért..
 

Bihar

Kitiltott (BANned)
Az avar kincsek elrablása..
Az avarok rokonnépeink. A magyar honfoglalást megelőzően itt a Kárpát-medencében az avarok honfoglalása zajlott le, ők azonban egészen a Donig és Salzburgig, az Ennsig stb a terület urai voltak. Nagy Károly idejében tört meg az uralmuk, ekkor sem harcokkal tudta Nagy Károly ezt megtenni, hanem hazugságok és cselszövés alkalmazásával.. és ekkor kirabolták erődítéseiket, templomaikat a nyugat és déleurópaiak, de még a morvák is..Általában aranykincseket -pótolhatatlan relikviákat is- vittek el, de selymet és mindenféle értékeket is elraboltak. Mindezt Nagy Károly időszakában (800-tól kezdve) tették híttérítés címen, ugyanis az avarok is, mint a magyarok- az uruki vallást gyakorolták, azonban Róma rájuk akarta erőltetni a katolicizmusát és fennhatóságát-.
Árpád többször járt már itt a honfoglalásuk előtt is, pl itt nősúlt újra, vagy éppen katonai segítségadást nyújtott az ittélő rokonnépeknek, akik behívták.
A sok gyilkossággal elrabolt kincsek listáját Árpád Pásztón, az uruki vallás egyik püspökségében kapta meg 880-ban. A kölönböző nemzetiségű kincsrablók (a pápa is tizedet kapott) számos helyre elvitték a kincseket, relikviákat és papjaik azt hazudták a templomaikban a híveiknek, hogy ezek "Obor kincsei" vagy Harum al Rasid kincsei stb..a kincsek nagyrészét beolvasztották és templomi tárgyakat készítettek ezekből, de nem mindíg, mert az aacheni, a kölni dóm is ezekből épült. Mintegy 220 mázsa aranyról van szó..
Hová vitték a pápai áldással elindult rablók a kincseket? Csak részelegesen sorolom fel: Bréma, Köln, Gallia, Svábföld, Lotaringia, Andaluzia, Apulia, Róma, Kápua, Görögország, Bizánc környéke, a morvák.., Jámbor lajos birodalmába, Berengárhoz, szászok és bajorokhoz...
Árpád később Tarhos fiának adta át a kincsvisszaszerzéssel kapcsolatos teendőket, majd -Zsolt fejedelem idején- ez is újabb megbízotthoz kerűlt. A kincsek visszaszerzése 955-ig tartott, azaz Zsolt fejedelem halálának évéig. Az expedíciókat (rablókalandozásnak is nevezték ezeket, rosszindulatból a tolvajok) a Lech mezei csata zárta le.
A kincsrablók ugyanis látva az avarok felhalmozott -főként templomi- reliviáit irígykedni kezdtek erre és kitalálták, hogy ezeket átkell "lényegíteni" a katolicizmus szertartásaihoz illetve az ő szentjeikhez. Ezért működött pár aranyolvasztó műhely ekkor sokáig Európában...Eszükbe sem jutott, hogyha az avarok katolicizálnak, akkor ők is átlényegíthetnék önmaguknak a kincseiket..
Ha nem volt meg a követelt arany relikvia, akkor a kalandozók annak becsűlt súlya alapján hozták vissza az aranyat az aktuális helyről.
 

Bihar

Kitiltott (BANned)
Az ikrektől Endréig ..
Az ikrek, akikről írok, Taksony és Botond voltak. Öccsük is volt: Csák. Mindhárman Zsolt(892-955) fiai ŐK, AKI ÁRPÁD LEGIFJABB GYERMEKE VOLT. VAGYIS AZ IKREK ÁRPÁD UNOKÁI.
Árpád után a Zsolt-ág Taksony "vonala" "ment tovább", azaz a Zsolt-Taksony utódokból lettek fejedelmek, majd királyok, 1301-ig. Egy kivétel van: Aba Sámuel.
Géza (951-997) fejedelem is Taksony fia volt, akinek az első házasságából, Söpte Szavárditól született egyik fia Vazul. Így tehát Vazul fiai: Endre, Béla és Levente felmenője szintén Zsolt volt. Leventéből nem lett király, korán is meghalt, bátyjaiból azonban királyok lettek..Bélából pl Salamon -Endre fia- után.
A fentiek szerint Gézának a második feleségétől Sarolttól született fia, Vajk (969-1038) lett az ország első királya, akit 1001-ben megkoronáztak...ugyanis a római korona 1000-ben érkezett ide, mellyet Domonkos hozott el Rómából és nem Asztrik...
Sarolt nyílván "kiügyeskedte" hogy az ő fiából, a legifjabból, Vajkból legyen a király és ne idősebb féltestvéréből, Vazulból..
A királyi ház belső ellentétei Endre idejében kezdődtek és -kevés kivétellel- végig tartottak..még IV. Béla sem volt jóviszonyban fiával, a későbbi V. Istvánnal, ennek házassága okán sem.
Az Árpádház pedig nem halt ki 1301-ben, legfeljebb a Zsolt-háznak a Taksony ága..melyből a királyok származtak. Róma tehát hazudott..
 

Bihar

Kitiltott (BANned)
Néhány ókori történet a kínaiakról és Ordoszról..
A Hun Törzsszövetséget Agaba alapította ie. 4040-ben, Ordoszban. Agaba a vele azonos népegyik vezetője volt. Az agabák kb 1000 évig- a Hun Törzsszövetség alapítása előtt- a kínai tengerparton éltek, a Sárga folyó torkolata alatt. A kínaiak szaporodása és területfoglalása, agresszivitása miatt az agabák előtt ie. 4000 körűl két lehetőség volt: vagy elfogadják a kínai uralmat, vagy elmenekülnek a tengerpartról. Egyébként azért éltek a parti sávban, mert kereskedő nép voltak főleg.
Mivel Agaba veje, Uza a Sárga folyónál -légvonalban- csaknem 900 km-re az óceántól- élt, így Agaba és követői Uza hívására az ordoszi területre költöztek, oda, ahol a Sárga folyó kettéválik, majd újra egyesűl.
Csak két sokkal későbbi esetet említek most meg, mely a kínaiak terjeszkedésével függ össze. A kínaiak ugyanis -sok nagycsaládjuk- lassan elérték Ordoszt, sőt ide 400 nagycsalád be is költözött Agaba után vagy 1000 évvel.
A kínaiak és a békét kereső hunfajú törzsek között elég sok csetepaté is volt a terjeszkedésúk miatt. Amikor Sáta és Bóta - akik testvérek- éltek (borsodi falu őrzi nevüket) Ordoszban kb ie 2500-ban, akkor éppen egy komolyabb háborút készítettek elő a kínaiak. Ekkor az történt, hogy a civakodás után kibékültek és megbeszélték, hogy sok ifjú összeházasodik kínaiakkal és fordítva , sőt mesterségeket is tanulnak egymástól, földművelést is... Meg is kötötték a "béke és rokonság" nevű szerződést ekkor..Sáta és Bóta egymást követő fősámánjai voltak Ordosznak. Persze ezek a békeszerződések nem szólnak az örökkévalóságnak.
Atilla dédapjáig-Hangun a neve- hat kínai császárt "adtak" különben a hunok, de erről a kínai krónikák nem beszélnek, illetve átnevezik őket (Hangunnak Hangun Huó lett a neve) és így említik őket. Hangun idejében már a hunok úgy érezték, hogy nyugatabbra kell vándorolniuk, ezt készítette elő Bagamér, mint Atilla apja...a kivonulás pedig 430-ban meg is tortént. Hangun volt az utólsó hun fősámán és kínai császár Ordoszban. (fiai: Hunor és Magor, unokái: Mundzuk, Bagamér, Udin, Bősárkány). Kina mint egységes ország persze Sátáék korában még nem létezett, de nem beszélnek erről sem sokat és arról sem, hogy a Hun Törzsszövetség megalakulása vagy 2500 évvel megelőzte ezt.
Bóta és Sáta szerződése után még Matyó fősámán (kínai neve Mao Tun) is szerződést kötött a kínaiakkal, ie. 210-ben, méghozzá a béke és barátság jelszóval. A kínai források is tudnak az előbbi kínai császárról, mert Matyó végűl a császárjuk lett. Ezután Kövesd (Jézus kora), majd a mongol Kubiláj lett a kínaiak császárja, utóbbi az itteni mongoljárás (1241-42) után. Kubiláj anyja a magyar (palóc) Ungika volt. Kubiláj a tudós történészek szeretik Kublájnak nevezni...ő Dzsingisz unoka volt.
A fentieket csak vázlatnak gondoltam..
 

Bihar

Kitiltott (BANned)
Vajkról..
Géza Vajk nevű fia második feleségétől -Sarolttól (eredeti neve: Csantavér) született, 969-ben. Sarolt besenyő nő volt, Jészvásáron élt korábban. Testvérai Aran és Gyula voltak.
Nem engedte Sarolt, hogy feleségűl vegye Vajk azt a lányt ( Csegét) akit Temesvár környékén megismert, hanem 996-ban Vajkkal "elvetette" Gizellát, a bajor hercegnőt. Gizellával mintegy 10 000 bajor költözött az országba, akik azután nem akartak dolgozni..a beérkező főembereket a Gesta kivételesen jól sorolja fel: Hont, Pázmány, Vecelin, Vigman..érkezett Gizellával. Vecelin lett később a főparancsnok is, egyébként Koppányt ő végezteti ki..
Ellehet azt is képzelni, hogy Sarolt igencsak lobbizott, hogy az ő fia kerűljön a trómra, annak ellenére, hogy Vazul volt az idősebb..Géza 997-ben halt meg.
Vajk hatalmas nyugati területet -a volt avar nyugati részt,az Enns folyóig (csaknem Linzig) és ettől délre is- mellyet még Árpád visszafoglalt, adott a bajoroknak az országból "Gizelláért"--Ezt sem szokták emlegetni. A beérkező bajorokkal és az idegen papokkal megállapodott, hogy 12 főurat megkell gyilkolni, mert így az okozott félemelem, lelki terror majd "Róma aklába" hajtja a magyarokat, ill uraikat,azaz ellenállás nélkűl katolizálnak. Ezek között a kijelöltek között volt Tónusz Aba is, akit feleségestől a Tiszánál gyilkoltak meg kegyetlenűl -elásták élve- a váratlanul felbukkanó bajor lovasok. Erre háborodott fel Koppány -Botond fia- és elindult Vajkék ellen..tehát lázadt, de súlyos okai voltak erre. Ki is volt Koppány: az apja, Botond volt, Zsolt fejedelem egyik fia...
Vajknak igen sok vetélés után születt meg Gizellától az Imre nevű fia, aki fölött azonban ott lebegett Damoklész kardja, mert Koppány -kivégzésekor- azt üzente Vajknak: disznó ölé magodat..(be is következett később).
Az első eszetergomi érsek Domonkos volt, akit lassanölő méreggel megmérgeztek mainzi utasításra (érsekség volt ott) , Domonkost azonban Sebestyén követte érsekként, hát őt is megmérgezték és Asztrik lett az érsek..
Asztrik már nagyon érsek szeretett volna lenni, de a két magyar érsek az utjában volt. Vajk pedig hagyta a magyar főpapjainak meggyilkolását is..Holott Domonkos egykor a tanítója is volt, továbbá árpádházi származású volt, Derencsény nagyfejedelem fiaként.. Ki volt Vazul? Vazul Géza első házasságából származott. Első felesége -Söpte Szavárdi- besenyő lány volt és keleten élt a Gézával történő házasságáig. Több gyermeke is született, Vazult is beszámítva. Vagyis Vazul (keresztségbeli neve Mihály) Vajk féltestvére volt. Először a szemeit kinyomták, mert egy budai értekezleten azt merte mondani, hogy a bírtokán nem szeretne KATOLIKUS PAPOT LÁTNI...MAJD -SOK ÉV MULVA - A FŰLEIBE ÓLMOT IS ÖNTÖTTEK a bajor "lovagok"..és Vajk hagyta ezt..
Imrét egy vadászaton vaddisznóval meggyilkoltatták (931) , a vérbosszú okán,. az állatot egy lefedett gödörben helyezték el és Imrét ide terelték..hatalmas és őrők bánatot okoztak ezzel Vajknak,,,de ő mit okozott Koppánny utódainak és a többiekkel? Koppánynak felnégyelése idején két kisfia volt, Berzence és B...a felesége pedig már nem élt.
Vajk 1038-ban halt meg, szívritmus zavarai voltak, reumatikus, köszvényes fájdalmak kínozták halála előtt. Halála a már meglévő "budai ispotályban" következett be.
A koronázásról is persze hazudtak, máig is ezt teszik, mert ez 1001-ben volt...de ez már hosszabb történet. Többen, még a váci püspök is kérte Vajkot, hogy ne Orseolo Pétert tegye meg örökösévé, de mivel az idegen főpapok Pétert választották, Vajk ettől nem akart /mert eltérni..Így halála utánelkezdődtek a problémák, az összecsapások, a békétléenség...Péter Rómában jártában még a koronát is eladta, elitta..
Vajkot szentté avatták (?) így előtte exhumálták Fehérváron, ahol még az ujján lévő gyűrűt is ellopta egy szerzetes (Mercurius) a Hartvik legenda szerint..A 24 évesen meghalt Imre is szent, sajnos részleteket nem ismerek erről..ennek okáról.
A rovásírást -mellyel a nemzet multját is őrző Arvisurákat írták-Vajk betiltotta, az idegen papok szerint ez az írás ördögtől való. Nemcsak betiltották, hanem ezeket el is égették..Vajk rendelete szerint, mellyet meg is találtak.
 

Bihar

Kitiltott (BANned)
Miért nem érthető...?
A magyarok östörténelme sehol nincs megírva érthetően és találgatások nélkűl. Amit erről írkáltak, az tonnánnyi irodalmat jelent, azonban ez csak a zűrzavart fokozza. Nyílván van akiknek ez az érdeke, mert a stabil identitástudat -mondhatni- kincs. Vannak olyanok is akik őszintén szerették volna az őstörténelmünket leírni és belegabalyodtak a nyugati és más népeknek a magyarokról szóló tévedéshalamzába, írásaiba. Ez pedig nagy gubanc, ebből kijönni ugylehet nem is lehet. Összehodtak itt nyelvészetet (finnugrálást), genetikát ( DNS kutatásokat), régészeti feltárásokat,a tévedésözönt tartalmazó Gesta Hungarorumot, a Magyarok Krónikáját, sumér kérdéseket, Hartvikot, Biborbanszületett Konstatntint, arab szerzőket, Halévyt stb...mégsem lett elfogadhatóbb az őstörténelmünk. Ez így -nyersen- történelemlopásnak, hamisításnak, elhallgatásnak tűnik.
Ha például az Arvisurában olvasunk erről, mellyet tudománytalannak, kidobandónak, regének, egy kohász agyszüleményének stb tartják vagy neveznek, akkor azért kialakul egy nagyon jó kép a történelmünkről. Az Arvisurát leginkább azért becsmérelik, mert el sem olvasták, ez ugyanis nagy munka..
Hatalmasat tévednek pl a bronz vagy a vaskorszakok meghatározásakor, ugyanez a helyzet a földművelés kezdeteivel stb..
Az a helyzet, hogy ez az Arvisura egy különleges könyv, nem a szerzőként feltüntetett Paál Zoltán írta -mondja is- továbbá ha ennek keletkezési körűlményeit nem ismeri alaposan az olvasó, az jobb, ha nem is fog hozzá..
Alapvető fogalmakat is tisztázni kell a magyarok őstorténetéhez. Pl kik a hunok? Tudomásul kell venni, hogy ha egy törzs létszáma nagyon megnő, akkor az a törzs osztódni fog. Az új törzs pedig -általában- a fejedelmének a nevét veszi fel. Tehát nem igaz Győrffy akadémikus balablája, miszerint a magyar egy"mamár kibogozhatatlan szóősszetétel"-ből származó név...azért nem igaz, mert az első fejedelmünk Magyar volt..illene tudni. Ha egyfajta törzs idővel többre bomlik, akkor pedig általában törzsszövetséget fog létrehozni. A törzsszövetség neve sokszor a legnagyobb, legerősebb törzs neve lesz. Ilyenfajta egy törzsből elindult szövetségekből több is volt a Hun Törzsszövetségben. A Hun Törzsszövetség természetesen az összes törzset összefogó szövetség volt, megalakulásakor a hunok voltak a legerősebbek..innen a neve.
A Hun Törzsszövetségben voltak olyan törzsek, mellyek hamar elvándoroltak Ordoszból és voltak olyan mentalitásuak amellyek agresszívak voltak (pl a tatárok).
A fenti kis bevezető után még annyit írnék: a különböző hun genomu törzsek rokonnépnek tartották egymást és így is viselkedtek, mégha pl házasságról volt szó, akkor is. Vagyis nem ellenezték más rokon törzsbeliek beházasodását a saját törzsükbe...
Ennyi vázlatos bevezető után már hozzálehet fogni a magyarok kialakulásának ismertetéséhez és a további életűk ismertetéséhez.
Érdekes, hogy a nyugati -atlantiszi- népeknél a törzsek egészen másként viselkedtek.vagy esetleg nem is léteztek..
Nyugat nem fogadja el, azt sem, hogy a Hun Törzsszövetségben létezett a világon először írás, vagy igen fejlett volt a csillagászat, matematika, földművelés, állattenyésztés vagy a keletiek vallásosak voltak minden időben és ez nem egy egységes hit volt stb..nem értik, hogy mentalitásukban a szeretetnek nagy szerepe volt...
Nem értik keletiek temetkezési szokásait sem. Mindenáron megakarják viszont fejteni a keletiek misztikus nagyembereinek (pl Nimród, Gilgames) életét, esetleg kiakarják őket sajátítani. A népek közűl pedig a sumérokkal, egyiptomiakkal...is azzal próbálkoznak, hogy ők ismeretlen eredetűek és mára eltüntek.... A sumér írás, a szavak összehasonlítását pedig nem is tudják elvégezni...mi lesz/lehet ebből? A Jelképeket esetleg valamennyire megértik...Régészetük is sok kárt okozott/okohat, mert nem értik csak részben, hogy mit, kit találtak..De kutatni. ásni akarnak, mert van pénzük, ezért is mandragórás lepényt sütnek, mákonyos töltelékkel.. Röviden ilyen ma a helyzet, a nihil pedig virágzik.
 

Bihar

Kitiltott (BANned)
A keleti embert nem ismeri a nyugati, inkább csak találgat...hol bele, hol mellé. Inkább az utóbbi az igaz.
A magyarok kialakulásának és ősvallásának valódi történetét -tapasztalataim szerint- nem lehet a mai -talán szándékosan zavaros- részinformációkból összerakni, iudom, mert próbáltam. Ha itt és ott találnak honfoglaláskori sírokat az ehhez messze nem elég. A fennmaradt tárgyak sem nyújtanak ehhez elég támpontot...a rovásírással írt ősi arvoisuráink pedig elégtek, Vajk engedélyével, jóvátehetetlen kárt okozva ezzel . Azaz elégették őket az idegen papok (ördögtől valók!!).
Hosszú ismertetésre volna szükség ha azokat a merényleteket leírnám mellyek arra irányultak, hogy a magyarok multja ne legyen követhető még Vajkig sem elég alaposan...nem hogy tovább. Mert van tovább is, a messze távoli időkbe nyúlóan.
A véletlen úgy hozta, hogy viszont a 2. világháború után a manysiktól előkerűlt ősi írások a magyarok történelmével is foglalkoznak. Az identitásgyilkosoknak ez persze olaj a tűzre és éjjel-nappal támadják is az előkerűlt -és arvisuráknak nevezett-anyagot. Mert gondolják: ha nincs multja egy népnek, akkor könnyű lesz vele..Az arvisurák teljesen más alapokon nyugszanak mint az itt elterjesztett nyugati metodika, mely állandó bizonyítási kényszert alkalmaz a történelemben. Persze ez bizonyos esetekben nem baj, de állandóan ezt nem lehet megtenni. Hosszú lenne kifejteni, hogy ennek ellenére a bizonygatásos tévedés-kizárás sem biztos, csak esetleg időnként. Minél távolabbra megyünk az időben, annál inkább nincs bizonyíték már, legfeljebb találgatások özönével lehet találkozni.
Az arvisurtákat rovósámánok írták, az írásaikat előzetesen az adott esemény után legfeljebb tíz évvel később lehetett megtenni éspedig mindíg a fősámán -és más sámánok- felügyelelete alatt. Így kívánták hitelességét biztosítani. Kritikus szemmel vizsgálgattam meg ezeket az arvisurákat P. Z. könyvében és azthiszem jobb forrás nem is lehetne a multunkra vonatkozóan, mint az arvisurák. Ez a határozott meggyőződésem. Még rengeteg bizonyítékot is találtam...anélkűl, hogy nagyon kerestem volna ezeket.
De van még valami. Minél messzebb megyünk az időben annál nehezebb a bizonyítás...mint az előbb írtam, Hamvas szerint ie. 600-tól pedig egy "függöny létezik" az események vonnatkozásában, általában.
Visszatérve az előbbi gondolatmenet után a magyarok őstörténelméről azt érdemes tudni, hogy a kialakulásuk is elég különös esemény volt. Nem is könnyű ezt megfejteni még az arvisurákból sem. Ezért nincs is hiteles forrás - a nyugatiak számára- mely ezt a történetet megfelelően ismerné. Mivel a magyarok főként kabarok és manysik(+meríják, maramik) házasságából születtek, ezért igen sok az Uralnál élő rokonnépre nagyon hasonlít a DNS-ük, vagy ezzel azonos. Ez utóbbi is nehezíti a nyugati alapokon, elveken alapuló kutatásokat és felderítéseket.
Azt sem tudják igazán, hogy hol volt a magyar őshaza...az Ural melyik oldalánál? A sírleletek pedig lehetnek más rokonnépek leletei is keleten..a nyelvről pedig nem is érdemes itt beszélni.
A nyugati történészek hazai neveltjei pedig szánalmasan egysíkuak, nem nyitottak...
A magyarok kaialakulásuk után kb 80 évvel két részre osztódtak, mégpedig a Volgától keletre és nyugatra találtak hazát, az egyik népcsoportjuk a magyariak voltak (a Volgától nyugatra), a másik pedig a Volgától keletre élő magyarok. De ezzel nincs vége és nincs megmagyarázva még sokminden..Úgy a magyariak mint a magyarok 5-5 törzsből áltak. A magyaroknál pedig ebből az öt törzsből ... három (Kürt, Kéri, Keszi) kabar volt. Van a miértre is válasz a kabar törzsek tekintetében, de ez egy kicsit hosszabb...
Az előbb leírtak alapján már eldönthető, hogy a Magyar Törzsszövetség megalakulása és élete nem követhető a nyugati metidikával kaparászó történ-észek módszereivel. Arról nem is beszélve, hogy később is sok olyan esemény volt a Magyar Törzszöv. életében, amely eléggé bonyolítja a megismerésüket.
Mindenesetre szégyenletesnek tartom, hogy pl a magyar honfoglalásról ma annyit tanítanak az iskolákban: bejőtt Árpád Vereckénél és kész...Hát nem kész, a beérkezők honfoglalási terve szerint ugyanis hat hágó igénybevételéről volt szó, melyből végűl öt hágón érkeztek ide, ezek: az uzsoki, a vereckei, körösi a borgói és a tömösi..hágókon. A miértre pedig szintén létezik válasz. Mármint arra is, hogy a hatodik hágó (Vöröstoronyi) miért maradt ki...? A honfoglalás vezére pedig ÁLMOS volt és nem Árpád aki ekkor tárkányfejedelem..Nade a történelmünkben ez a nagy esemény nem egyedűlálló. Vallásuk is volt őseinknek, az uruki...nem voltak pogányok..mint hazudják/hazudták.
 

Bihar

Kitiltott (BANned)
Gondoljuk meg...
Hogy Atilla ide kb 450 ezer lovassal érkezett. Gondoljuk át, hogy ezek összegyűjtése -nagy térségekből- és kiképzése mit jelentett? Mit jelent ennyi embert etetni, a lovaival együtt,egészségügyi ellátásukat megoldani...? Van még egy kérés Atillával kapcsolatban, a csapatai ide 433-ban, majd 435-ben érkeztek. A nagycsata azonban cvsak 451-ben volt...mi történt ezalatt a 16-18 év allatt?
Atilla 413-ban született, így 20 éves volt, amikor beérkezett a székelyei élén. Egyértelmű azonban, hogy ezt az ide történő bevonulását előkészítették, segítették..Volt elképzelés arról is a köreiben, hogy miként és hol kellene megütközni a nyugatiak hadseregével..Az egyes tyumenjeinek (10 000 fős egységeinek) a parancsnokaival időről-időre megkkellett beszélni a teendőket és az indulás várható időpontját is. Atilla a tengerig (Atlanti óceánig) akart kimenni, területet szerezni, miért?
Mindezt azért írtam, hogy látni lehessen a magyar honfoglalás előkészítése Kevevára (Kiev) térségében miért tartott kb 30 évig...mert ennyi időt vett igénybe. Először mégcsak a kazárok háborgatása és támadásai elől érkezetek ide Álmosék, majd a medencében lakó rokonnépek kérésére kezdődőtt el 892-93 között az intenzív előkészítése a honfoglalásnak. Ezért is siralmas azaz okatói szöveg, hogy "Árpád bejött a Vereckénél" és kész..-Ma változatlan minden, mintha a "történelemtudomány" fölött megállt volna az idő...változatlanul a kis és a nagyobb kérdésekre nincs válasz. Mi történt pl Álmossal? Ki és hol telepítette le a törzseket? Kik éltek itt? ...Miben hozott döntéseket 896-ban Pusztaszer? nem is sorolom..
 

Bihar

Kitiltott (BANned)
A magyar őstörténelem érdekeltjei...vagyis, kell-e a magyaroknak identitás?
Mármint az abban érdekeltek, hogy minden maradjon a régiben, mert milyen kényelmes volt a számuklra finnugrálni.
Több igencsak natur oka van annak, hogy nem vezetik be a magyar őstörténelem igazságnak megfelelő oktatását:
-ebben az esetben a vezetó történ-észeknek megkellene tanulnia a valós magyar történelemet és ez strapás
-ha elkell dobniuk az eddig szajkózott finnugráló dogmákat, akkor ez presztizs-veszeteség, sőt akár nevetségesség és állásveszeteség is lehet belőle.
A jólfizető és nagyon kényelmes állásától pedig ki akar megválni egy egyetemen vagy az MTA-nál?
-egyszerűen magyargyűletből, van aki nem akar a magyarok igaz történelmével foglalkozni, ez ellen tűzzel-vassal hadakozik.. Erre belső és külföldi példák egyaránt bőven vannak.
-más nemzetek tagjai is akadályozzák az igaz magyar történelem megismerését, különösen a Trianonban leszakadt részeken, ezt saját érdeküknek tartják. Ennek elsősorban saját identitásuk bálványozása és hiteltelen -kitalált- őstörténetük megingatása lehet az oka..Ha pedig nincs multad, akkor nincs jövőd és azt teszünk veled, amit akarunk..
- Azok pedig akik hajlandóak lennének a valós őrtörténelmet elfogadni, oktatni stb azok közűl sokan ezt nem merik megtenni, mert az állásuk fűgg tőle, hogy finnugráljanak, ne pedig renitenskedjenek. Ha renitenskednek , akkor pedig megtámadják őket, pl eddigi munkáikon keresztűl és megpróbálják elérni, hogy hiteltelen padlótfogók legyenek..László Gyula óvatossága ellenére is milyen galibát bokozott a "kettős honfoglalás" elméletével..pedig ez édeskevés.
Legalább ennyi oka van annak, hogy a valós magyar őstörténelem ne kerűljön napvilágra. A megoldás pedig az "idő mélyén" szunnyad, ugyanis, ha egyre többen ismerkednek meg ezzel, kis csoportokban, vagy pl a Hun Tv-n, stb akkor a finnugrálók kiszorulnak a hozzájuk kapcsolódó hihetetlenűl leegyszerűsítő és még ekkor sem valós történelem mindenfajta megjelenítésétől.
A finnugáló történészeklen kívűl a papság jelentős része is érdekelt a bekozmált történelem változatlanságában, elég ha Vajk fényezése körűli eredményekre gondolunk ( a koronát ki is adta? Mikor is volt a koronázás? Miért kellett multunkat elhallgatni és mit jelent ez a pogányozás? Vajk rokonainak és más főuraknak a meggyilkolása..Miért égették el multunkat, Vajk erre nem is gondolt, hogy ehhez nincs joga? Ez merénylet volt az idegen papoktól..stb..)
Az identitásgyilkosság tehát ma is működik. A magyar őstörténelemről ha beszélnek a rádiókban, akkor ennek többnyire egy kis szeletéről teszik. Így természetesen nem rakható ez össze, nincs mivel, ez is megtévesztési eszköz, ennek finomított változata.
Na és ott van a Kossuth Rádió, melyben a déli harangszókor ismertetett települések fele szláv, másik fele német vagy kitudja milyen néptől maradt...magyar csak elvétve fordul elő. Ez természetesen nem igaz. Ehhez tudni kellene jobban azt, hogy milyen népmozgások történtek itt a magyar honfoglalás előtt és utánna...és a névadásokat ki végezte? Ki?
És a névadások miként történtek az ősi FÉRAN Névadóból..
 

Bihar

Kitiltott (BANned)
A "legsumérosabb törzs"
A legsumérosabb honfoglaló törzs a NYÉK volt. Nyék vezér Abacil nevű lányát Árpád vette feleségűl, fiaik: Laád-Levente, Tarhos, Űllő és Jutas voltak, azonban lányuk is született..
A lergsumérosabb kifejezés persze magyarázatra szorul. Sajnos a magyarázat nem igazán rövid, ezért pár nap mulva tudok erről írni. Ez a törzs különben a honfoglalás szellemi vezetőjeként számontartott un papi törzs volt. A leghamarabb eljött ez a törzs a Volga környékéről (850) és Kevevára (Kiev) fölött telepedett le. Ittmaradtak a honfoglalás elindulásáig. Abacil halála után (890) a törzset -szokásosan- első fia, Laád örökölte.
A törzs különben az Álmos vezette 3 -a déki hágókon átkelő- törzs egyike volt. A nagy távolságok okán kellett a törzseket beosztani egy-egy vezérhez. Árpád 4, a bátyja, Kurszán pedig 3 törzset parancsnokolt a hágóknál ...Persze végűl nem "hágókon" csak eg hágón, a tömösin tudott Álmos átkelni -bolgár és besenyőtámadás okán- és a Nyék törzsnek is elég sok embervesztesége lett itt, de a Jenőnek dettó. Egyedűl a Tarján úszta meg a harcokat. A Nyék törzset ekkor Laád vezette (Nyékládháza nem véletelen névadás..).
Azt a kérdést nem lehet a Nyékekkel kapcsolatban megkerűlni, hogy mi történt a felbomló Sumériával? Így legközelebb pár mondatban erről írok majd.
 

Bihar

Kitiltott (BANned)
Eltünt népek közűl most csak a..
sumérokról szeretnék nagyon röviden megemlékezni. Ők Suméria fénykorában mintegy 2 millióan lehettek és különböző népekből álltak. Ezalatt az értem főként, hogy nagyon sok kereskedéssel foglalkozó ember élt náluk a kiszolgálóikkal, katonáikkal. Úgy olvastam, hogy a sumérok létszáma a fénykorban kb fele lehetett ezeknek a "kereskedő népeknek".
Suméria alatt különben a Babilon alatti terület értendő.
Az első komoly támadássorozat őket az un "tengeri népek" részéről érte, akik leginkább az Atlantiszról kerűltek -hajókkal- a Földközi tenger keleti medencéjébe. Később Nagy Sándor, majd Róma és a perzsák is számtalanszor háborgatták, kirabolták, megölték egyes csoportjaikat, városlakóikat. A tengeri népek már ie. 3000-től rablótámadásokat hajtottak végre egyes sumér városállamok ellen.
Ezt tovább, részletesebben nem is ecsetelném, erről mindösszesen csak egy kis vázlatot írtam ide. Belső harcaik is voltak természetesen, de ezek nem voltak döntőek. Az éghajlatváltozás is említem még, továbbá a termőföldek elszikesedését (öntözés) is az előbbi témákörben. Nem állítottam sehol hogy a sumérokról a fenti leirás teljeskörű lenne, úgygondolom.
A sumérok között úzok is előfordultak méghozzá Umma városállamban, de voltak mescserek, maramik, muromák is. Ők valaha hajókon érkeztek ide a Csendes óceán térségéből, Amu szugetéről,ahol egy nagy kataklizma történt ie. 5040 körűl, az ősemlékezet szerint. Az ősemlékezet fogalma persze a történ-észek, finnugrászok szerint vitatható, azonban nem tudnak helyette semmi mást..
Szumír fejedelem népe még más rokonnépekből is állt,nemcsak a felsoroltakból. Főként az "államalkotó" Uruk törzsből is, akik Csendes óceántól érkeztek ide. Erről a tör-észek nem tudnak..
A rendkívűl sok viszontagság végűl ie. 2000 körűl "érett be", ekkor kezdődtek az elvándorlások Sumériából. Megalakult egíy "tengerparti államuk is", a Földközi tenger keleti medencéjében, mellyet mostanában már felfedeztek..a csodálkozók.
Az elvándorlások alatt érteni kell egy több mint ezer éves sok hullámban történő kivándorlást. Ennek azután a végső ideje akkor követketett be, amikor az arabok megszállták -már Mohamed idején- Sumériát. Itt már a vallási túrelmetlenség is megérkezett..Kevés maradékukat még Domonkos főpap is meglátogatta Géza és Vajk idejéneben, Urukban, tapasztalait le is írta, persze rovásokkal..és ezért az idegen papok valószínűleg elégették halála után...
A vándorlások iránya általában északi, azonban a Zagrosz felé is előfordult néha. Az északi vándorlások eleinte főként a Van és az Urmia tó környékét, az Eufrátesz felső szakaszát érintették, majd innnen sokan a Káspi keleti partja mentén északra vették útjukat. Természetesen mindíg voltak lemaradók, akik be is olvadtak az itt élő rokon népekbe.
A vándorlás következő fázisa - a van térségéből- már érintette a Volgát, ahol egy Marina nevű állam létezett, illetve itt már a vándorlók erősen keveredtek pl a szkítákkal is, ebből pedig a híres, ám alig ismert ananyínói hazájuk származik. Ananyínó magas kultúrájú szkíta-sumér-marami terület volt sokáig, az Ural déli előterében, a hegység nyugati oldala előtt.
A mescserek, meríják pedig a Tigristől érkezve főként a déli manysiknál telepedtek le és velük össze is házasodtak.
Az ummai úzok a Van tóhoz, majd Magyarka környékére költöztek. Belőlük jutott még a Kárpát-medencébe is nem nagyszámú betelepülő még Szt László idejében is volt érkező csapat...
A meríják, mescserek voltak elsősorban hosszabb idő mulva a Nyék törzs többségi népei, vagyis a ezt a törzset ők alapítják..Így a nyékek "sumérok", ahogyan ma mondanák. A leírtakból talán kitűnik, hogy szétszóródás és beolvadás lett a sumér rokonnépeink sorsa, ez azonban mintegy 2000 évet vett igénybe és róluk pedig Mohamed fellépése óta nem is beszélhetünk mint őshazájukban élő kis maradék népcsoportról.
Gilgames és Árpád is kötődik a meríjákhoz, mescsrekhez, Árpád Paál Z. szerint is elsősorban az ő nyelvükün beszélt és nem türkűl, mint László Gyula kijelentette. Ez azonban már egy másik történet lenne. Árpád első felesége a nyékek fejedelmének lánya, Abacil volt. Nem véletlenűl voltak a Nyékek a magyar honfoglalás szellemi vezetői tehát.
A magyarokban így előfordul sumér "beütés" , annál inkább, mert nemcsak a Nyékekről van szó, hanem a kabar-manysi házasságok bizony sokszor olyan manysi nőkkel történtek akik ősei mescserek, vagy maramik voltak. Ezzel egyútt természetesen csak a gúnyolódásra képesítettek mondják a magyarokra: sumérok vagytok...Megemlítem mlg, hogy a vázolt sumér népek rokonnépeink közé tartoznak. Elég ehhez egy sumér szavakat tartalmazó írást megnézni.
 

Bihar

Kitiltott (BANned)
A kabarvész...,,
A kabarvész iu. 181-ben történt, méghozzá a Balhas tó környékén élő KABAROKNÁL.
Ekkor -ebben a térségben -az Altájt is beleértve- kétféle foglalkozást művelő kabar törzs élt: a legeltető kabarok 3 törzse az említett tó környékén és a altáji hegyek völgyeiben, továbbá az Altájban elszórtabban élő vasművelő kabarok. A vasművelők nem vettek részt az alábbiak leírt Rakaca féle kalandozásban.
A kabarok ebbe a térségbe keletről érkeztek, az ordoszi fennsík területéről, az uzok és mordvinok mellől, méghozzá akkor mikor már az itt élő manysik elvándoroltak az Uralhoz. Mindez ie. 2450 körűl történt. Ebben az időben -több okból- már sok eddig az ordoszi fennsíykon élő hunfajú nép vándorolt nyugat felé, pl az avarok is.
A legeltető, állattartó kabaroknak korábban nézeteltérése volt a Balhasnál élő szomszédaikkal, a tatárokkal, akik a legelőhasználatukat kifogásolták.
Az állattenyésztő kabarok ifjusága Rakaca ifj. fősámánjuk vezetésével kalandozásra indultak innen iu. 180-ben. A hónapok mulva visszaérkezők tragédiát találtak törzseiknél. A kabarok asszonyait, gyermekeit megölték a tatárok, bosszúból.
A három kabar törzsből egy törzs hátramaradt népét teljesen kiírtották, a második törzs népét kb félig és a harmadik törzs visszamaradtjai megúszták az öldöklést.
Ekkor Rakaca elhatározta, hogy a legeltető kabarok elvándorolnak a manysik által részben lakott Déli Ural és a Turgaj kapu térségébe.
Az elöbbi helyen az asszonyuralom alatt élő manysik éltek, akik korábban már összeházasodtak a délről (Van tótól. a Tigristől...) ide menekülö meríjákkal és mescserekkel. Rakaca ismerte a manysik fejedelmét, fejedelemasszonyát, Kámát és Mirinát. Ők pedig megengedték, hogy letelepedjenek, megházasodjanak náluk a kabarok.
A déli manysikhoz így nemcsak letelepedtek a kabarok, hanem be is házasodtak ide. Az a törzs amelyik asszonyoknélkűl érkezett egészen az Ural lejtőire vonult, ítt megnősült, a részben asszonynélkűliek a Turgaj kapu és az Ural, végűl a harmadik törzs-akiknél az asszonyok megmaradtak- a Turgaj környékére települtek le.
Első -névleges- fejedelmük így Káma és Mirina lett, majd az ő unokájuk, Magyar, a 206. évtől. Innen származik a magyar népnév. Gyakorlatilag iu. 200-ra tehető a leírtak szerint a Magyar Törzsszövetség megalakulása.
Mirina és Káma egyik lányát -Irgizát- Berény vette feleségűl, aki főtárkány volt, az ő idősebb fiuk pedig MAGYAR volt. Magyar öccse Konda Káma másik lányával az Ural északi részére költözött, a hantikhoz. Ma is megtalálható a Konda folyó az Ural szibériai -keleti- oldala előtt, vátozatlan néven, a hantiknál.
A Turgaj "tiszta" kabarok a honfoglalás idején már három törzset alkottak itt. Ők végig a Magyar Törzsszövetséghez tartoztak és Árpáddal mindhárom törzs (Kéri, Keszi, Kűrt) be is jött ide. Ugyanis a kabar törzseket és az un Kunmagyariakat Árpád vezette ide a három északi hágón.
 

Bihar

Kitiltott (BANned)
Csorníj voda...?
A Kossuth Rádió nov. 26.-án megint megörvendeztetett egy nagy hazugsággal. Magyarországon úgylátszik minden településnév ugyanis szláv (50%) vagy longobárd, hottentotta, kelta és bunyevác, inka vagy maja, mindössze ezeknek a neveknek a 8-10%-a lehet magyar. Mert miért is lenne? A szomszédaink települési, földrajzi átekereszteléseire itt a magyaroknál nem volt sok példa... A Kossuth R. szerint azonban úgylehet ezt revidiálni kell.. Na persze ők is "beszerzik" a t. rádiónál valahonnan ezeket a veretes információkat..már ősidők óta. Konzervatívan..
Délben a hírek előtt ez a rádió nem átallotta kijelenteni, hogy most Csarodáról szól a harang és Csaroda szláv név szerintük. Biztosan Csar-oda az általuk vélt és említett Csornij-vodával azonos...mert erre gyanakodtak?? Valakik valahol és valamikor, hogy Csaroda eredetileg Csorníj-micsoda lenne..Csak azért mert a hangzásuk némileg közelinek tűnik.
Tehát a magyarok a vodát odára torzították és a csar-t csorníjra...érdekes feltevés, csak nem igaz. Mint annyi más sem.
Csaroda férfinév az ősi FÉRAN Névadó szerint, névnapja pedig nov. 11.-én volt. A rádió azonban nem vette meg a névadót..szerinte a hiteltelen a hiteles, vagyis amit használnak a kitalációk rádiós völgyében.
Mint többször is említettem, a neveket a sámánok (vagy táltosok) adták a Kárpát-medencében, legfeljebb mások csavarták ki vagy lefordították nyelvülkre (Spisská Nová Ves---Érsekujvár, Bratislava--Pozsony, Kassa--Kosice stb) ez itt a trianoni diktámun óta lett általános, ezután pl Kolozsvár Cluj lett, a Mura Mures ...Marosvásárhely Tirgu Mures..
Igen, a Csaroda nevet a honfoglalás után a magyarok nem használták, mint személynevet, azonban más hunfajú népeknél -ahol szintén a FÉRAN a mérvadó- ez nem biztos..Volt választék a FÉRANBAN, minden napra 8-8 női-férfi névből. A Csaroda név jelentését sajnos nem ismerem, lehet mások igen, de nem feketevizet jelent, hanem egy sima személynév ez. Mintahogy erre Szabolcsban nincs semmiféle ilyen nevű vízfolyás sem..Csarodánál nade ez sem tünt fel a rádióban..honnan is tudnák?
Legyünk józanok, a TAMANÁBAN Vámos TÓTH Bátor (van honlapja) 7000 olyan névről tesz említést mellyek a világon előfordulnak a Kárpát.medencén kivűl , mégis teljesen azonosak ezekkel e Kárpát-medencében is előforduló nevekkel. Ezek a szétszórodott "hun" nevek is jelzik a hunfajú népek vándorlásait a bolygónkon, a nagy kataklizmák után..és máskor is...ide és oda...Ausztráliától Peruig. Netán a Kárpát-medencéig is vándoroltak anno a magyarok...? Netán volt névadási szisztémájuk is?
Izgalmas lesz a Kossuth Rádió újabb települési névcsokra gondolom.
 

Bihar

Kitiltott (BANned)
Edemen, Ügyek, Álmos és a szuvári csata.
Kazária fővezére egyben a magyar törzsekkel is rendelkezett, aki a honfoglalás előtt néhány évtizedben LEBED volt.
Lebednek tehát öt magyar törzse volt, akik a Volgától keletre helyezkedtek el és Kazáriát védték, amikor pedig ez nem volt elég, akkor a magyari öt törzs is felvonult a védelemhez.
Kazária az arabok kezdeményezte 820-as csatát elvesztette és ezért ekkortól egy általános gyengűlési folyamat indult meg itt.
A magyari törzsek is elkezdtek nyugatra telepedni, lassan. Ezt először a Nyék törzs teszi meg 850-ben, ők Kevevára (Kiev) fölé települnek át. Ededen is helyesli ezt a folyamatot és a fia, Ügyek már megalapítja Kevevárát, továbbá ezalatt létrehoz egy szellemi központot is.
A kazárok azonban nem nyugodnak bele a magyari törzsek elvándorlásába és ezért a magyar törzset indítják ellenük Lebed vezetésével. A magyariak fővezére ekkor -860-ban- már Álmos lett. Így Lebed és Ámos összecsap egy Szuvár nevű helyen, mely a Donhoz volt közel. A szuvári csata nagy győztese Álmos lett.
A magyar törzsek a csata után folyamatosan csatlakoznak a magyariakhoz, Lebed is ezt tette és hgy megint ősszeáll a Magyar Törzsszövetség. Fővárosának ekkor Kevevára mondható (hatalmi központnak) szellemi központ viszont a Kevevára alatt felépített Asszorügyek (még Ügyek építi) lesz. Asszorügyeken megjelenik Árpád nasgyanyja is a gazdag Gordáska asszony, sőt Árpád sógornője -Aran- családostól ide költözött.
Lebed engesztelésűl a lányát -Kücsikét- Álmoshoz adja, akitől születik is egy fia: Áldor. Kücsike pedig a szülés után meghalt. Álmosnak ekkor -Enéhtől- már három fia van: Kurszán, Gyula és Árpád és lánya: Kendice. Kurszán és Gyula sámánképzőt végzett, Árpád pedig tárkányképzőt. Álmos a szuvári győzelem után feladja a fősámánságot és ő lesz a Törzsszövetség fejedelme. A fősámán pedig Asszuporog lett, akinek a fia Szőke Árpád Bizáncban is tanult, amikor Árpád félévet Rómában tölt. Szőke Árpád visszatérte után főtárkány lesz.
Árpád felesége a sokat emlegetett Nyék törzs fejedelmének lánya, Abacil volt.
Ügyek 864-ben meghalt. Lebed egy várat épít magának és egy környező települést is alapít: ez a mai Lemberg, vagy Lvov. Ebben az időben még nincs szó a magyar honfoglalásról, ezt kb 880 után merűl fel, elsősorban a Kárpát-medencében élő rokonnépeink (palóc, kabar, jász, kun, kazahun stb) kérésére. A rokonnépek fenyegetettsége ugyanis (főként északról és nyugatról) ekkor megnőtt ugyanis.
A kievi Szt Illés székesegyház alapjait is még Álmosék rakták le, persze nem Szt Illés ekkor még a templom neve...hanem egy, az uruki valláshoz tartozó templom épül itt.
Kazária ekkor már erőtlen, nem meri a Magyaar Törzsszövetséget megtámadni.
 
Oldal tetejére