Kéri László írása után néma csendbe merevedett az Orbán-rendszer

Nehezen találhat választ és magyarázatot a ’mi folyik itt’ kérdésre az, akiben még maradt hajlandóság a hazai közéleti események figyelemmel kísérésére, mert egyre kevésbé lehet megkülönböztetni a lényeges dolgokat a lényegtelenektől, a fontosokat az ezredrangúaktól, a sorsdöntő történéseket a pillanatnyilag nagy port felverő ügyektől.


Válasszuk szét e kétféle válaszlehetőséget és keressünk magyarázatot az ellentétes nézőpontokra.
A mögöttünk hagyott hónap leltára
November összesített adatai a napnál is világosabban mutatják, hogy mekkora baj van; elégedjünk meg egyelőre a legfontosabb számok ízlelgetésével:

– a vírusban elhunytak száma elsején 1819 fő volt, a hónap végén ez már 4500 körüli – (nov. 27-én 4364 volt);
– november elsején 57 302 aktív betegről tudtunk, a hónap végén ez a szám már eléri a 200 ezret. (november 27-én 198 440 fő);
– elsején vírussal ápoltak kórházban 4205 beteget, a hónap végén 7600 körüli ez a szám;
– napi új beteget elsején 3878-at találtak, a hónap végén ez már többször is meghaladta a hatezret. (november 27-én 6393 új beteget regisztráltak);
– elsején 18 600 tesztet végezetek, a hónap utolsó napjaiban átlagosan húszezret. (A hétfőtől kötelezően végzendő gyorstesztek eredményei ezt a számot a hónap utolsó három napjában megemelik).

Lehetne még többféle összefüggést is keresgélnünk, ám egy a lényeg: a legfontosabb számok szerint novemberben számszerűsítve többet romlottak a mutatók, mint előtte NYOLC HÓNAP ALATT ÖSSZESEN. (Kivéve a tesztelések számát, ám e probléma a kezdetektől viták tárgya és ezúttal sem tudnánk erre elfogadható magyarázattal előrukkolni.)

Különösebb dramatizálás nélkül is kijelenthető: novemberben nem egyszerűen a felerősödött második hullámot éljük át, hanem minden korábbinál nagyobb kiterjedését – az összes, egyelőre előre még nem látható következményeivel együtt.
Azt hinnénk, hogy ennél fenyegetőbb helyzetet elképzelni sem lehetne, és kézenfekvő várakozás lenne, ha a politikai közéletben és a közvéleményben e kivételes veszélyhelyzet függvényében alakulna minden.

Nos, ennek ékes cáfolataként elegendő átböngészni a mögöttünk hagyott hónap közéleti vitáinak, nagyobb visszhangokat kiváltó konfliktusainak a sorát, vagy ahogyan néhány kollégánk előszeretettel becézgeti ezt az őrületet: vizsgáljuk meg a közéleti-politikai napirendet.

Közéleti diskurzusok témakörei

Azt láthatjuk, hogy a legutolsó két hét is tele volt műbalhékkal, melléfogásokkal, kapitális füllentésekkel és szándékos tereléseknek tetsző manőverekkel. Részletes elemzések helyett is elegendő egy futó áttekintés mindezekről:

– Mit üzennek a hazai politikusok Clooneynak?
– Mit válaszol a kormányfő Soros Györgynek?
– Mit nyilatkozott egy valaha nagy tekintélyű popzenész arról, amihez aligha ért?
– Miért éppen most kellene elvenni az önkormányzatoktól az iparűzési adót?
– Miért éppen most lenne itt az ideje a választási rendszer megváltoztatásának?
– Miért gondolták a járvány korlátozására megfelelő eszköznek az ingyenes parkolást?
– Miért akar vétózni Orbán Viktor Brüsszelben?
– Miért vesznek fel példátlan méretű devizahiteleket?
– Mikor jön rá a hazai közszolgálati média is arra, hogy Trump elvesztette a választásokat?


Nem teljes a listánk, de arra így is alkalmat teremthet, hogy összevethessük a bevezetőben vázolt veszélyhelyzet következtében állandósuló problémakör nagyságrendjével.
Nem vitás, a szóba hozott ügyek között akadnak valóban alapvető fontosságúak is, ám a többségükről üvölt a mediatizált botrányok valamennyi megszokott jellegzetessége. S van abban valami egészen hajmeresztő, hogy a média reflexes működését előre jól kiszámító ügykreálások a legtöbbször sikeresen végig is vihetők.


S hogy még egyértelműbben fogalmazzunk: egy adott héten sokkal több írás, vita, vélemény foglalatoskodik Szörényi Levente megszólalásával, mint azzal, hogy még mindig nincs válasz a nemzetközileg is kirívóan alacsony tesztelések okaira.
E kanyarok után térjünk vissza az elején megpendített alapkérdésünkhöz: miért nem tudunk egyértelmű választ adni arra, hogy mi folyik itt?

Évtizede meghonosodott rendszerhibák
A magunk válasza az, hogy ennek magyarázatát leginkább a 2010 után kialakított uralmi szerkezet működésének elemzése adhatja meg.
A vége felől kezdve az okfejtést: egy ilyen páratlan, semmilyen korábbi válsághelyzettel kapcsolatba nem hozható krízisben egyszerre halmozódnak egymásra a gazdasági, morális, igazgatási, egészségügyi, oktatási és szociális kihívások.

Olyan tömegben, amelynek megfelelő intézésére legfeljebb csak egy keményen kézben tartott és kellő hitelességű, erős társadalmi támogatottságú kormányzásnak volna esélye. Igen ám, de az elmúlt évtized során a fönti összetevőkből leginkább a „kemény kéz” valósult meg, méghozzá olyan körülmények között, amikor ezt a kemény, mindent centralizálni igyekvő törekvést még semmiféle válság nem indokolta.

A hatalom központosítása érdekében mesterségesen előidézett, illetőleg az egekig tupírozott ügyeket ezúttal zárójelek között hagyhatjuk, mert a nehezen elfogadható lépések előkészítéseként korábban a legtöbbször valóban sikerült valamiféle saját előállítású válsághelyzetet szimulálni.
Ezúttal viszont valóságos, kívülről jövő és globális méreteket öltött válsággal kellene megbirkózni, amelynek még a megértésében sem segítenek az elmúlt egy évtized során megszokott kommunikációs trükkjei, a mesterségesen előállított bűnbakjaival és a társadalom polarizációját kikényszerítő hisztériáival.

2010 óta lényegében az összes valamirevaló alrendszert olyan mértékben fosztották meg a döntési és a saját jogon való problémamegoldás képességeitől, hogy 2020-ra már ezen alrendszerek elfeledhették egykori rutinjaikat, ezért hiába is apellálnak most nagy hirtelen arra a felelősségükre, amelynek kellékeitől módszeresen fosztották meg őket. Ám, nemcsak a döntések központosítása folyt, hanem az anyagi források, az információk és az emberi tartalékok államosítása is szünet nélkül zajlott egy évtizeden át. 2020 márciusa óta annak az oktatási, egészségügyi és önkormányzati rendszernek kellene a maga keretei között eredményesen – mondjuk így: válságelhárító módon – működnie, amelynek mára már mindenféle rejtett tartalékai is elfogytak.

Forrásokat legfeljebb kívülről, a szintén páratlanul válságos körülmények közé került lakosságtól remélhetne szerezni, ezt azonban a mai országlakosok többsége – a válság közepén – nem lesz képes megtenni. S a 2010 után meggazdagodott, vagy egyszerűen csak jobb körülmények közé került kisebbségnek meg esze ágában sincs példamutató módon áldozatokat hozni.
Ők ugyanis úgy vélik, hogy mindez az állam dolga, és ezt a maguk bőrén bőven megtapasztalhatták, hiszen az ő jólétük elsődleges forrása is – az ő helyzetüket pozitív módon diszkrimináló – állam volt.

Marad a folyamatos és irányított kommunikáció
Elvileg még ebből a torzult helyzetből is kiformálódhatott volna az eredményes, időben és jó helyen beavatkozó kormányzás, legfeljebb a társadalmi támogatottság önkéntességével lennének némi aggályok.

Ám az eltelt kilenc hónap azt mutatja, hogy a kivételes helyzettel, döntési lehetőségekkel maximálisan felruházott kabinet még a meglévő lehetőségeivel sem volt képes élni. A legnagyobb meglepetést talán éppen azzal okozzák, hogy a radikálisan megváltozott körülmények között sem a korábbi döntési rutinokon, sem a megszokott prioritásaikon nem voltak képesek változtatni. Talán nem is akartak, csak úgy tettek, mintha szeretnének váltani.

E válság kellős közepén is megmaradt és minden egyebet helyettesítő megoldásként szolgál a „kommunikációs kormányzás”, mert úgy vélik, hogy minden egyes ügycsoporthoz elegendő megtalálni a megfelelőnek vélt szóvivők, kormányzati megszólalók tucatjait. Csak éppen akkor van némi gond, ha a felruházott hivatalos hangok valamennyien ugyanazon kottából ugyanazt a dallamot éneklik, olykor a vadonat újonnan felmerülő problémáktól függetlenül is.

S a kiegészítő, az egész kommunikációs hadműveletet beboltozó személy természetesen maga a kormányfő, akinek a jó hírek tolmácsolása kizárólagos monopóliuma, akinek első számú lehetősége a megfelelőnek vélt – válságelhárítónak gondolt – döntések elsőként történő beharangozása. Lássuk be, van ebben a rendszerben logika. S nemcsak logika, de nem titkolt célfüggvény is.

Ezt maga a kormányfő árulta el nagyszabásúnak szánt szeptemberi esszéjében: a legfontosabb a következő választás megnyerése, s minden egyéb ügyet ennek kell alárendelni. Ami azt illeti, ennek érdekében valóban élen jár, és az egymásnak mind gyakrabban ellentmondó szereplései, megnyilvánulásai is szinte csak ebből az egyetlen szemszögből értelmezhetőek.

Így válik a járványveszély minden lényeges kormányzati intézése is az előrehozott kampány hadjáratának áldozatává, és így érthető meg az is, amit már a nevetségességig eltorzított politikai napirend kapcsán példák sorával próbáltunk illusztrálni. Józan ésszel képtelenség lenne ugyanis megérteni, így megmagyarázni sem lehetne, miért kell a válság legmélyebb napjaiban érthetetlen alkotmánymódosításokkal próbálkozni, miért kell éppen ilyenkor az önkormányzatok mozgásterét korlátozni, miért kell a járvány adataival manipulatív módon játszadozni, miért kell éppen ilyenkor az egész kontinenssel szembekerülve függetlenségi háborút imitálni, miért érdemes a nemzetközi médiában nevetségessé válva, értelmetlen szóváltásokba kerülni, miért kell gazdaságvédelem ürügyén változatlanul ugyanazt a tucatnyi nagyvállalkozói kört finanszírozni stb.

Józan ésszel mindez nem is érthető. Így válnak, így lesznek az ezredrangú ügyekből hetekig tartó, végtelennek tetsző szócsaták, így leszünk tehetetlen elszenvedői a lényeges és lényegtelen szempontok állandó összekeveredéséből származó közéleti zűrzavaroknak, és így nem leszünk alkalmasak arra, hogy a szemünk előtt páratlanul veszélyessé nőtt járvány alapvető kihívásaival törődjünk.

Mostanában egyre többen vannak, akik úgy vélik: talán ez is lenne a cél. Talán éppen arra való ez az állandósított hangzavar, nehogy felfogjuk, nehogy megértsük és átlássuk: mekkora veszélyeknek vagyunk és leszünk még kitéve.

Talán éppen az lehet e mesterségesen izzított közélet funkciója, hogy ne láthassuk, ne érthessük az igazán lényeges kérdést: mi folyik itt valójában? És főleg azt ne, hogy kiknek is a bőrére megy mindez.

E dilemmára nem tudnék egyértelmű választ adni. Talán így van, tényleg erre megy ki a játék. Talán nem, és csak azért van mindez így, mert a hatalom jelenlegi birtokosai már nem is képesek másképpen gondolkodni, így cselekedni, dönteni sem.

Ehhez szoktak, ehhez szoktattak bennünket is, ezt a rendszert honosították meg, ez az az évtizedes keretjáték, amelynek a szabályai között képesek közlekedni. A végeredmény szempontjából majdnem mindegy, hogy melyik válasz az érvényesebb, mert a lényeg az, hogy lassanként senki sem érti: mi folyik itt és miért is?


Keri.jpg

 
Halkan kérdem: Kik is azok akik ebben a hangzvarban mindig bekapják a csalit? Pl. asszonyságvita? Voltak sokkal fontosabb ügyek, mégis erről szólt az egész kormány és ellenzéki sajtó. Ha az ellenzék nem akar belekeveredni a Fideszt segítő kommunikációs káoszba, akkor ne üljenek már fel minden csalinak. Aztán meg sírnak, hogy a csúnya halász átverte őket.
 
Halkan kérdem: Kik is azok akik ebben a hangzvarban mindig bekapják a csalit? Pl. asszonyságvita? Voltak sokkal fontosabb ügyek, mégis erről szólt az egész kormány és ellenzéki sajtó. Ha az ellenzék nem akar belekeveredni a Fideszt segítő kommunikációs káoszba, akkor ne üljenek már fel minden csalinak. Aztán meg sírnak, hogy a csúnya halász átverte őket.
Majd a saját ellenzéki választóik felé próbálják az egészet sikerként tálalni. Azok meg nem értik hogy ha ennyire jók akkor hogy hogy nem sikerül leváltani az orbán kormányt...
 
Majd a saját ellenzéki választóik felé próbálják az egészet sikerként tálalni. Azok meg nem értik hogy ha ennyire jók akkor hogy hogy nem sikerül leváltani az orbán kormányt...
sajna. ők is szeretnek lódítani. éppen ma olvastam, hogy Zuglótól ellvonások miatt a kormány elvesz 7 milliárdot. Aztán kiderül eleve 5 milliárdal nagyobb a büdzsé mint múlt évbe és az elvett pénzbe beleszámolják a turizmusból elméletben befolyó összeget, mikor a turizmusnak kampó erre az évre (esetleg év vége felé felpöröghet), amihez pl. semmi köze a kormánynak, nem Orbán hanem a vírus miatt halódik a turizmus.
Ha hitelesek akarnak lenni, akkor ne essenek át a paci tuloldalára. Fáj a megvonás, jogos a panasz, de ne játszák túl. Ha ellenzékben kvázi hazudnak, akkor hogy higyem el, hogy majd kormányon Ők lesznek az igazmondó juhászok.
 
Nem igazan lehet erteni mi az ami ennyire az Orban es slepje ilyen megdonthetetlen modon bebetonazta magat sok ember lelkebe.
Mindegy mit csinal , hogy lopnak mint a szarka /Tiborc Lorinc barat , erkolcsileg zerok Szajer, Bokai stb, kiutaljak oket az Eubol ahonnan milliardok jonnek, mindegy hany ember hal meg szelnek ereszt 5 ezer egeszsegugyist, Arrol mar nem is beszelve a demokraciat leepitik a sajtot tonkre vagjak, es meg a vegen szentte avatjak vagy megkoronazak.
A tized ennyiert mar mas demokratikus orszagba mar regen lemondattak volna oket. NA akkor se szabadulna meg az orszag a fidesztol legfeljebb mas fideszes lenne a valasztasokig.
HA mar jobboldali elkotelezettseguek a magyarok tobbsege, csak van becsuletes jobboldali , tiszteseges, erkolcsu, olyan aki feleloseget erez az emberek irant, es nem kiserleti nyuszinak tekinti a lakossagot.
A valasztasok, mar mint az ellenzek felallasaba vannak jobboldali politikusok is. El fog dolni ki az aki kihivoja lesz Orban klanak.
 
Nem igazan lehet erteni mi az ami ennyire az Orban es slepje ilyen megdonthetetlen modon bebetonazta magat sok ember lelkebe.
Az hogy büszkének érzik magukat a választói.
Anyagilag jobban élnek.
A kormány kimutatta hogy számít azokra akik dolgoznak és akik segélyből akarnak megélni azokat nem veszi figyelembe. Megy ezerrel a prolizás persze hogy büszkék magukra hogy éreztetik velük hogy valakik.
A hűség kifizetődik.
De, olyannak kellene válaszolni aki komolyan tudja én csak tippelek
 
Az hogy büszkének érzik magukat a választói.
Anyagilag jobban élnek.
A kormány kimutatta hogy számít azokra akik dolgoznak és akik segélyből akarnak megélni azokat nem veszi figyelembe. Megy ezerrel a prolizás persze hogy büszkék magukra hogy éreztetik velük hogy valakik.
A hűség kifizetődik.
De, olyannak kellene válaszolni aki komolyan tudja én csak tippelek

Ez a kormány a hazugságot a tökélyre vitte és sajnos nagyon sok embert be tud csapni.

Te is azt mondod az emberek "jobban élnek"
Igen, jobban élnek mint a "szemkilövés idején" 25 évvel,
A 13. havi bért, nyugdíjat nyugaton is "elvették", Orbán 11 éve van uralmon mégsem adta vissza ami állítólag "jár".
A jelenlegi "jólét" nem a mai kormány egyedüli eredménye, az összes többi EUs országban is jobban élnek az emberek
mint "Gyurcsány idején", pedig ö nem volt Németország, Szlovákia, Romána... miniszterelnöke.

A kormány csak azért tudja ezt a retorikát használni mert a közmédiákban nincsenek nyílt viták.

A kormány egy számmal az egy före eső BIP-el érvel, ami nem mond semmit a jólét eloszlásáról.
 
Ez a kormány a hazugságot a tökélyre vitte és sajnos nagyon sok embert be tud csapni.

Te is azt mondod az emberek "jobban élnek"
Igen, jobban élnek mint a "szemkilövés idején" 25 évvel,
A 13. havi bért, nyugdíjat nyugaton is "elvették", Orbán 11 éve van uralmon mégsem adta vissza ami állítólag "jár".
A jelenlegi "jólét" nem a mai kormány egyedüli eredménye, az összes többi EUs országban is jobban élnek az emberek
mint "Gyurcsány idején", pedig ö nem volt Németország, Szlovákia, Romána... miniszterelnöke.

A kormány csak azért tudja ezt a retorikát használni mert a közmédiákban nincsenek nyílt viták.

A kormány egy számmal az egy före eső BIP-el érvel, ami nem mond semmit a jólét eloszlásáról.
Azért te nem élsz itthon. Hidd el akik dolgoznak azoknak van mit aprítani a levesbe. Az hogy máshol mi van az nem beszédtéma mert ahogy írod itt nincs csak a sikerpropaganda.
 
gondolom Kéri úr ezt a "nagyszerű" írást szájban, foggal szorítva, úszva vitte át az óceánon

hiszen tavaly nov 28 óta most ért oda

ÉBERSÉG ELVTÁRSAK!!!!!másik észrevételem:

régebben volt olyan hogy ugrott a lemezjátszó, mintha itt is ez lenne a "cím generátorral"

Megfagyott a levegő: Néma csendbe dermedt Orbán Szabó Tímea nyílt levele után

Kéri László írása után néma csendbe merevedett az Orbán-rendszer


vajon mi lesz a következő amitől "néma csendbe" dermed, merevedik stb....
 
Utoljára módosítva:
Csodalkozol? Mivel mindket szemely ezt hasznalta es meg sokan fogjak , mert semire nincs valasz , es ha van akkor teljesen masrol beszel Orban.
 
khm....

No akkor "lassan mondom": éberség, figyelmesebb olvasás...

Komolyabban: valóban "naprakész" a TAVALY NOV 28-i cikk?

Értem én hogy kötelező a "kampány"

Várom még a "Krumplis-tésztától néma csendbe dermedt az Orbán-rendszer"

és a "Sok/kevés vakcinától néma csendbe dermedt az Orbán-rendszer"

valamint a "Lélegeztetőgép/stadion-tól néma csendbe dermedt az Orbán-rendszer"


című "remek" írásokat is
 
Utoljára módosítva:
Az egy osszefoglalo Keri Laszlotol, sokat nem valtozott az idok folyaman, de mivel egy sorozat resze ami az utolso 10-15 ev torteneseit elemzi. Keri tanitotta Orbant es igen jol ismeri, volt ido mikor meg a tanacsait kikerte.
Kivalo jobboldali emberek Bot Peter Akos, Meczar, Agyan stb is szivesen hoznank le velemenyuket de jelnleg nem sok prublikaciot kozolnek.
 
Az hogy büszkének érzik magukat a választói.
Anyagilag jobban élnek.
A kormány kimutatta hogy számít azokra akik dolgoznak és akik segélyből akarnak megélni azokat nem veszi figyelembe. Megy ezerrel a prolizás persze hogy büszkék magukra hogy éreztetik velük hogy valakik.
A hűség kifizetődik.
De, olyannak kellene válaszolni aki komolyan tudja én csak tippelek

" hogy büszkének érzik magukat a választói."
na ez kevesekre igaz szerintem. Közelebbi-távolabbi rokonságban akadnak szavazóik, többségük egyszerűen nem elég tájékozott, többen kb. csak az állami médiák szovjetunióba illő propaganda hazugsággyárából informálódnak. A valóságot nem ismerve pedig könnyű őket dezinformálni - főleg ha már el sem hiszik ha valahogy a valóság más forrásból, akár szóban ismerőstől, rokontól, teljesen bigott vakhitűekké váltak. Igazából annyira, hogy a tényeknek és a szemüknek se hisznek, ha szembesülnek valahogy a valósággal és az orbáni hazugsággyárral, ugyanannyira elvakultak, mint egy afgán hegyekben élő szakállas muszlim dzsihadista, csak ők nem allahban hiszenk, hanem a potrohos felcsúti párttitkárban.

Erre jó példa, pár éve amikor egy szép német tartományi fővárosban éltünk, apósomékat meghivtuk, jöjjenek, unokákat látogatni. Ez nagyon nehezen jött össze, mert mint utólag kiderült, apósom annyira felült a az akkor csúcsrajáratott migránskampánynak, ami mindenhonnan folyt, és a németországi állapotokról terjesztett arcátlan hazugsáokbnak, hogy szó szerint nem mert kijönni. aztán anyósom, feleségem, neki a tesőja valahogy rábeszélték, 2 hétre eljöttek.
Utána leesett az álla, jéé, az élet nyugodt, este is lehet sétálni békében ahol lakunk, meg a belvárosban is, a közbiztonság jobb mint otthon ( a vicc az, ő egy nem túl jó közbiztonságú, a kelleténél több cigányt tartalmazó helyen él). Elvittük ide-oda, sehol nem látta az otthon neki behazudott poklot és tomboló migránshordákat - még Kölnben sem, amiről gondolom a 15-ös szilveszter után milyen képet festett neki a goebbelsi média.
Ennek örült, de a hite szemernyit sem ingott meg orbánban és a királyi tv-ben, általa olvasott hazug lapokban, negligálta, kitörölte az elméjéből.
Ilyen fanatikusokat szerintem semmi sem ingat meg, még a személyes tapasztalat sem.


"Anyagilag jobban élnek."
Szavazóik közül kevesen élnek jobban, és azok közül is sokaknál nem ez a drájv, hanem az ideológia és a hit. Vannak akik igen, jobban élnek, 30-40 % akad ilyen - de pont a szegényebb, elmaradottabb tájékok a fidesz bázisa, meg a tanulatlanabb, képzetlenebb réteg. Ezt minden statisztika jól mutatja.
 
Barátnőmék lányai az Államokban tanultak egy egyetemen, mikor először mentek ki hozzájuk látogatóba az egyetem kollégiumában, a vendégeknek fenntartott részében volt a szállásuk. Mikor kiléptek a liftből barátnőm halkan megjegyezte, hogy - de hát itt rengeteg a néger, nem féltek tőlük? Erre a kisebbik lánya rászólt - anyukám, otthon félsz este kimenni az utcára mert cigány vagy, és épp te négerezel? Azóta évek teltek el, már az állampolgárságot is megkapták, de még mindig retteg a négerektől, pedig soha nem bántotta őket senki.
Nehéz kinőni a belesulykolt előítéletet!
" hogy büszkének érzik magukat a választói."
na ez kevesekre igaz szerintem. Közelebbi-távolabbi rokonságban akadnak szavazóik, többségük egyszerűen nem elég tájékozott, többen kb. csak az állami médiák szovjetunióba illő propaganda hazugsággyárából informálódnak. A valóságot nem ismerve pedig könnyű őket dezinformálni - főleg ha már el sem hiszik ha valahogy a valóság más forrásból, akár szóban ismerőstől, rokontól, teljesen bigott vakhitűekké váltak. Igazából annyira, hogy a tényeknek és a szemüknek se hisznek, ha szembesülnek valahogy a valósággal és az orbáni hazugsággyárral, ugyanannyira elvakultak, mint egy afgán hegyekben élő szakállas muszlim dzsihadista, csak ők nem allahban hiszenk, hanem a potrohos felcsúti párttitkárban.

Erre jó példa, pár éve amikor egy szép német tartományi fővárosban éltünk, apósomékat meghivtuk, jöjjenek, unokákat látogatni. Ez nagyon nehezen jött össze, mert mint utólag kiderült, apósom annyira felült a az akkor csúcsrajáratott migránskampánynak, ami mindenhonnan folyt, és a németországi állapotokról terjesztett arcátlan hazugsáokbnak, hogy szó szerint nem mert kijönni. aztán anyósom, feleségem, neki a tesőja valahogy rábeszélték, 2 hétre eljöttek.
Utána leesett az álla, jéé, az élet nyugodt, este is lehet sétálni békében ahol lakunk, meg a belvárosban is, a közbiztonság jobb mint otthon ( a vicc az, ő egy nem túl jó közbiztonságú, a kelleténél több cigányt tartalmazó helyen él). Elvittük ide-oda, sehol nem látta az otthon neki behazudott poklot és tomboló migránshordákat - még Kölnben sem, amiről gondolom a 15-ös szilveszter után milyen képet festett neki a goebbelsi média.
Ennek örült, de a hite szemernyit sem ingott meg orbánban és a királyi tv-ben, általa olvasott hazug lapokban, negligálta, kitörölte az elméjéből.
Ilyen fanatikusokat szerintem semmi sem ingat meg, még a személyes tapasztalat sem.


"Anyagilag jobban élnek."
Szavazóik közül kevesen élnek jobban, és azok közül is sokaknál nem ez a drájv, hanem az ideológia és a hit. Vannak akik igen, jobban élnek, 30-40 % akad ilyen - de pont a szegényebb, elmaradottabb tájékok a fidesz bázisa, meg a tanulatlanabb, képzetlenebb réteg. Ezt minden statisztika jól mutatja.
 
Barátnőmék lányai az Államokban tanultak egy egyetemen, mikor először mentek ki hozzájuk látogatóba az egyetem kollégiumában, a vendégeknek fenntartott részében volt a szállásuk. Mikor kiléptek a liftből barátnőm halkan megjegyezte, hogy - de hát itt rengeteg a néger, nem féltek tőlük? Erre a kisebbik lánya rászólt - anyukám, otthon félsz este kimenni az utcára mert cigány vagy, és épp te négerezel? Azóta évek teltek el, már az állampolgárságot is megkapták, de még mindig retteg a négerektől, pedig soha nem bántotta őket senki.
Nehéz kinőni a belesulykolt előítéletet!

Kedves Beka Holt, halottál már a "Doll tesztről"? Sok magyarázat helyett itt egy video.


Rasszizmus már gyerekkortól belénk van nevelve?

Mi többen voltunk gyerekek otthon, fiuk, lányok.
Az édesanyámnak kis pénzből nehéz volt karácsonykor megfelelő ajándékot venni.
Talán, hogy ne vesszünk össze az ajándékokon, ne fájjon a szivünk, mindenki ugyan olyat kapot.
Igy esett meg, hogy egy karácsonykor mindahányan "alvós babát kaptunk" a lányok és a fiuk is.
Az egyetlen különbség, hogy mi fiuk "néger-babát" a lányok "rózsaszínűt" kaptak.
Öszintén nem sokat játszottam a babával, az elsö volt, hogy utána néztem hogy mozgatja a szemét, és leszereltem a fejét.
(Az idöben még divat volt, hogy a babafejet vásárolták a szülök, a testet maguk varták, tömték ki)

Áldom az anyámat, hogy ezzel megtette a rasszizmus leépítése felé vezetö ut elsö lépését. :)
 
9G3TXN_uKIUABbyWqkQZOR.jpg


A Pandemie óta nemcsak az USA-ban hanem világszerte megnőtt az ázsiaiak elleni gyűlölet.
A bör-szin megkülönböztetése nélkül ez nem lenne lehetséges.

Az Osztrák üzletekben a "ne lopj magyar" feliratokat ignorálni lehetett, az ember nem nyitotta ki a száját magyarul.
Még hogy a rasszizmus "túlérzékenység" lenne.
 
" hogy büszkének érzik magukat a választói."
na ez kevesekre igaz szerintem. Közelebbi-távolabbi rokonságban akadnak szavazóik, többségük egyszerűen nem elég tájékozott, többen kb. csak az állami médiák szovjetunióba illő propaganda hazugsággyárából informálódnak. A valóságot nem ismerve pedig könnyű őket dezinformálni - főleg ha már el sem hiszik ha valahogy a valóság más forrásból, akár szóban ismerőstől, rokontól, teljesen bigott vakhitűekké váltak. Igazából annyira, hogy a tényeknek és a szemüknek se hisznek, ha szembesülnek valahogy a valósággal és az orbáni hazugsággyárral, ugyanannyira elvakultak, mint egy afgán hegyekben élő szakállas muszlim dzsihadista, csak ők nem allahban hiszenk, hanem a potrohos felcsúti párttitkárban.

Erre jó példa, pár éve amikor egy szép német tartományi fővárosban éltünk, apósomékat meghivtuk, jöjjenek, unokákat látogatni. Ez nagyon nehezen jött össze, mert mint utólag kiderült, apósom annyira felült a az akkor csúcsrajáratott migránskampánynak, ami mindenhonnan folyt, és a németországi állapotokról terjesztett arcátlan hazugsáokbnak, hogy szó szerint nem mert kijönni. aztán anyósom, feleségem, neki a tesőja valahogy rábeszélték, 2 hétre eljöttek.
Utána leesett az álla, jéé, az élet nyugodt, este is lehet sétálni békében ahol lakunk, meg a belvárosban is, a közbiztonság jobb mint otthon ( a vicc az, ő egy nem túl jó közbiztonságú, a kelleténél több cigányt tartalmazó helyen él). Elvittük ide-oda, sehol nem látta az otthon neki behazudott poklot és tomboló migránshordákat - még Kölnben sem, amiről gondolom a 15-ös szilveszter után milyen képet festett neki a goebbelsi média.
Ennek örült, de a hite szemernyit sem ingott meg orbánban és a királyi tv-ben, általa olvasott hazug lapokban, negligálta, kitörölte az elméjéből.
Ilyen fanatikusokat szerintem semmi sem ingat meg, még a személyes tapasztalat sem.


"Anyagilag jobban élnek."
Szavazóik közül kevesen élnek jobban, és azok közül is sokaknál nem ez a drájv, hanem az ideológia és a hit. Vannak akik igen, jobban élnek, 30-40 % akad ilyen - de pont a szegényebb, elmaradottabb tájékok a fidesz bázisa, meg a tanulatlanabb, képzetlenebb réteg. Ezt minden statisztika jól mutatja.
Erről írtam...amíg ez a korosztály, réteg szavazni fog addig itt nagy változások nem lesznek.
Gondolom olvastad vagy hallottad ahogy orbán le inasozta az orvosi rezidenseket erre a válasz az lett hogy közzétették hogy A Magyar Orvosi Kamara reagált arra, hogy Orbán Viktor a péntek reggeli rádióinterjúban inasoknak titulálta a rezidenseket.
1616270334600.png
 
Nehezen találhat választ ...kiváncsi vagyok ez a kényszeres hazudozó őskomcsi mikor tünik már el, érdekes én itt élek és soha nem tapasztalok ilyen dolgokat amiket ezek a liberálfasiszták összehordanak

Kik azok az őskomcsik??
Kik azok a liberálfasiszták?
Szerintem ezeket a kifejezéseket valahol olvastad és mivel nem értetted úgy döntöttél hogy használod hisz az általad látogatott portálokon sikert arattál velük.
 

Hírdetőink

kmtv.ca

kmtv.ca

Friss profil üzenetek

kajakos21 wrote on bejelentkezés's profile.
Üdvözlök mindenkit! Segítséget kérnék. Szükségem lenne György Kinga: Első lépések a művészetek felé I. könyvére. A feltöltést nagyon megköszönném. További szép napot mindenkinek!
Farkas Ferei wrote on sziszilvi's profile.
Szia. Érdekelne nyelvtan 7 oszt munkafüzet megoldással és felmérő (Széplaki) megoldókulcs. Köszönettel...
marki_78 wrote on Moni76's profile.
Szia Móni! Érdeklődnék, hogy megtaláltad-e a egységes érettségei feladatgyujtemény gyakorlófeladatok megoldását fizikából 2012-es változtatot. Nekem is kellene. Köszönöm Tamás
Schöninger wrote on Priegl's profile.
Tisztelt Papné Asszony!

Engedje meg, hogy bemutatkozzam, dr. Schöninger Róbert vagyok. Szomor község vonatkozásában zajlik egy helytörténeti kiadvány összeállítása. Szomori vonatkozás okán lehetséges lenne Önnel a kapcsolatfelvétel?

Köszönettel és Tisztelettel
dr. Schöninger Róbert
Pandacica wrote on manyoc's profile.
Szia! Egy játék felől érdeklődnék. Szerintem Te raktad fel-s én nem tudom a nevét. A játékszabályát meg elhagytam valahol...... Tudnál segíteni? Nyomozós kártyajáték-amiben állatfigurák a gynusítottak: kapal, szemüveg újság stb-s ezen kártyák elapján kell a tettest megtalálni. Köszönöm! Ida

Statisztikák

Témák
36,746
Üzenet
4,465,314
Tagok
593,905
Legújabb tagunk
RczJnsDnl
Oldal tetejére