Ottawa Magyar Haz

Melitta témája a 'Ottawa és környéke' fórumban , 2013 Február 14.

 1. Melitta

  Melitta Adminisztrátor Fórumvezető

  E L L E N L Á B A S 1. SZÁM: A KMOSZ MÁSIK ARCA

  Az Ellenlábas megszületéséhez a KMOSz Tudósító 1. száma adta az ötletet: „A lényeg, hogy minél többen megismerhessék első kézből - és nem az ellenlábasainktól származó elferdített hírekből,- a KMOSz tevékenységét, hogy hitelesen megítélhessék azt.” - írja Feszty Dániel. Ez a kijelentés már csak azért is sántít egy kicsit, mert ahhoz, hogy valamit hitelesen megítélhessünk, mindkét oldal véleményét meg kell hallgatni.Az Ellenlábas a “másik oldal” hangja, azoknak a hangja, akik azt szeretnék, hogy a KMOSz hagyja BÉKÉN az Ottawai Magyar Házat a szó szoros-, és átvitt értelmében egyaránt! Akik azt szeretnék, hogy a Magyar Ház semmiféle más szervezetnek ne legyen a tagja se most, se máskor, hogy a pártpolitika és az aktuálpolitika maradjon az asztaltársaságok keretén belül és szervezeti szinten semmiféle politikai tevékenység, agitáció, propaganda ne kapjon helyet a házban!

   
 2. Melitta

  Melitta Adminisztrátor Fórumvezető


  E L L E N L Á B A S
  1. SZÁM

  A KMOSZ MÁSIK ARCA

  „Mielőtt elkötelezed magad egy szervezet mellett,
  nézd meg jól, hogy mit ígér és mit rejt el előled!”
  Tudósító – Ellenlábas 1:1

  Tartalomjegyzék:

  -Előszó 2
  -A KMOSz, mint politizáló szervezet 3
  -Két cikk a KMOSz-ról 5
  -Magyarországi vélemények 7
  -Kanadai vélemények 9
  -Személyesen jönnek a fideszes... 102

  2013. JANUÁR  Előszó

  Az Ellenlábas megszületéséhez a KMOSz Tudósító 1. száma adta az ötletet: „A lényeg, hogy minél
  többen megismerhessék első kézből - és nem az ellenlábasainktól származó elferdített hírekből,- a
  KMOSz tevékenységét, hogy hitelesen megítélhessék azt.” - írja Feszty Dániel. Ez a kijelentés már
  csak azért is sántít egy kicsit, mert ahhoz, hogy valamit hitelesen megítélhessünk, mindkét oldal
  véleményét meg kell hallgatni.

  Az Ellenlábas a “másik oldal” hangja, azoknak a hangja, akik azt szeretnék, hogy a KMOSz hagyja
  BÉKÉN az Ottawai Magyar Házat a szó szoros-, és átvitt értelmében egyaránt! Akik azt szeretnék,
  hogy a Magyar Ház semmiféle más szervezetnek ne legyen a tagja se most, se máskor, hogy a
  pártpolitika és az aktuálpolitika maradjon az asztaltársaságok keretén belül és szervezeti szinten
  semmiféle politikai tevékenység, agitáció, propaganda ne kapjon helyet a házban!
  Mi a baj a KMOSz-szal?

  1. Megosztja a kanadai magyarságot: Ha csak néhány véleményt, gondolatot olvasnak el az
  alábbi magyarországi és kanadai hozzászólásokból, láthatják, hogy a kanadai magyarság
  megosztása nem újkeletű probléma, de a KMOSz agresszív egyesítési politikája a felszínre hozta
  az eddig elfojtott indulatokat is, és előfordult, hogy a korábban egységes közösségek tagjai között
  feszültség, ellentét, sőt - nem túlzás - ellenséges hangulat alakult ki.

  2. Beleszól a magyarországi belpolitikai eseményekbe, az anyaországi magyarság azonban
  nem kér a külföldi jólétben élő honfitársaik kormány melletti peticióiból, ötleteiből, „segitő
  szándékú” nyilatkozataiból, pláne nem a szavazataikból!

  3. A Diaszpóra Tanács zászlaja alatt jövőre a kanadai magyarság nyakára küldik a fideszes
  hittéritőket, akik majd bevasalják a több ezer szavazatot a 2014-es magyarországi parlamenti
  választásokra (lásd: Személyesen jönnek a fidesz-szavazatokért)

  4. Olyan szervezeteket sorol fel a tagjai között, amelyek vagy nem léteznek, vagy a saját
  alapszabálya szerint nem is lehetnének tagok (a tagszervezetek minimum 10 taggal léphetnek be
  a KMOSZ-ba), de szerepelnek a listán, mert annyival is nagyobbnak és erősebbnek látszik a
  szervezet kifelé:

  A KMOSZ, mint politizáló szervezet

  1. Mit tett Dancs Rózsa a KMOSz égisze alatt?

  Dancs Rózsa háromszor támogatta a jelenlegi magyar kormány politikáját a kanadai magyarok
  nevében. Az első két alkalommal még nem volt a KMOSz kulturális alelnöke, de miután az lett,
  akkor is ugyanúgy folytatta tovább politikai tevékenységét:

  2012. január:

  "A januári Békemenet Magyarországért rendezvény után a Belügyminisztérium (BM) azt közölte:
  négyszázezren demonstráltak a kormány mellett Budapesten. "Emberemlékezet óta
  Magyarországon ekkora tömeg még nem demonstrált a kormány és politikája mellett" - írta akkori
  közleményében a BM.

  2012. március:


  Veletek vagyunk!

  A KANADAI MAGYAROK ÜZENETE
  A BUDAPESTI, MÁRCIUS 15-ÉN INDULÓ
  BÉKEMENET MAGYARORSZÁGÉRT RÉSZTVEVŐIHEZ

  Kedves Honfitársaink!

  Mi, kanadai, egységes nemzetben gondolkodó magyarok, akik aláírásunkkal igazoltuk
  együttérzésünket a január 21-i kormánypárti Békemenet résztvevőivel, lélekben csatlakozunk a
  március 15-én indulókhoz is.
  Ezt követően jelent meg a harmadik, október 23-i felhivás, amire Dancs Rózsa, mint már a KMOSz
  kulturális felelőse toborozta az aláirókat:

  2012. október:

  A KANADAI MAGYAROK ÜZENETE A BUDAPESTI, OKTÓBER 23-ÁN
  INDULÓ BÉKEMENET RÉSZTVEVŐIHEZ
  Kedves Honfitársaink!
  Mi, kanadai, egységes nemzetben gondolkodó magyarok, akik aláírásunkkal igazoltuk
  együttérzésünket a január 21-i kormánypárti Békemenet résztvevőivel és lélekben csatlakoztunk a
  március 15-én indulókhoz is, meghallottuk az otthonról jött újabb felhívást, amelyre igennel
  válaszolunk.A CÖF-CET- Békemenet Egyesület - továbbá a civilosszefogas.hu; PolgarPortal.hu -
  szervezői ugyanis az alábbi nyilatkozatban szólnak a nemzet minden tagjához:
  Részlet a nyilatkozatból: „Bizonyítsuk be, hogy van kitartásunk, inkább vállaljuk az átmeneti
  szegénységet, mint az örökös rabigát. Adjon erőt, hogy Európa számos népe hasonlóan gondolkodik 4
  és szolidáris velünk, hiszen közös törekvésünk a gazdasági és az ebből fakadó még súlyosabb
  civilizációs válság felszámolása…”
  Kedves Honfitársaink!
  Nekünk, Kanadában élő magyaroknak meggyőződésünk, hogy a magyar haza függetlensége,
  felvirágoztatása érdekében meg kell szabadulnunk a múlt átkos örökségétől, mert csak így lehet a
  Szent Korona büszke országaként megmaradni Európában.
  Támogassuk aláírásainkkal a nemzeti ünnepünkön meginduló Békemenetet, hadd érezzék
  otthon, hogy lélekben velük vagyunk, erő vagyunk, szavunk messzire hallik.
  Toronto, 2012. október 15.
  Dancs Rózsa, a Kanadai Magyarok Országos Szövetsége kultúráért felelős alelnöke

  2. Mit mondott Dancs Rózsa, mint a KMOSz alelnöke?

  Dancs Rózsa a YouTube-n keresztül mutatta be a KMOSz-t és annak tevékenységét:

  http://www.youtube.com/watch?v=e2YJVr_kPk4


  A fenti nyilatkozatban Dancs Rózsa azt mondja, hogy „ha a médiában Magyarországot, a magyar
  kormányt, vagy a magyar nemzetet rágalmazó propaganda jelenik meg, akkor mind angolul, mind
  magyarul próbáljuk megcáfolni...”
  Azt nem mondta, hogy a jelenlegi magyar kormányt, vagy a mindenkori magyar kormányt. Ezt
  mindenkinek a saját fantáziájára bízza...
  Nem kivánom minősiteni Dancs Rózsa ezen megjegyzését, de ebből az világosan kitűnik, hogy
  mit ért a KMOSz a „nemzetpolitika” fogalma alatt.

  Mi az a CÖF?

  A választási kampány egyik főszereplője egy olyan szervezet, amely nincs bejegyezve,
  működéséről és gazdálkodásáról a nyilvánosság semmit nem tudhat, vezetője révén viszont
  közvetlen befolyása van a „civil” pénzek kiosztására. Az önmagát a civil társadalom, hovatovább a
  Kárpát-medencei magyarság legitim képviselőjeként megjelenítő Civil Összefogás Fórum
  (CÖF) ugyanakkor honlapján számos olyan tagszervezettel büszkélkedik, amelyek nem
  csatlakoztak a CÖF-höz. 5

  Két cikk a Kanadai Magyar Hirlapból a KMOSz-ról

  1. Itt tartunk most...
  Számos próbálkozás történt az elmúlt 90 évben a kanadai magyarok egyesítésére. A legújabb az
  elmúlt évben megszületett Kanadai Magyarok Országos Szövetsége (KMOSz). Az ötlet tehát nem
  új, sokan nem is értik, miért volt rá szükség, vagy jobban mondva, kinek volt rá szüksége.
  Néhányan elhatározták, hogy kell egy szervezet, ami erőt ad nekik ahhoz, hogy véleményüket
  hangosabban mondhassák el, hátha jobban odafigyelnek rájuk. A toborzás azonban nehezen indult,
  egyéni tagokból nem sikerült létrehozni a szövetséget, ezért gondoltak egy nagyot és úgy döntöttek,
  hogy a már meglévő szervezetekre telepednek rá.
  A cél az egyesítés volt, az eredmény pedig a megosztás lett. A tagok egymás ellen fordultak az
  aktuálpolitikai és pártpolitikai viták miatt, amit a KMOSz elnöksége „nemzetpolitikának” keresztelt
  el és a szervezet definiciója szerint ez nem minősül „politizálásnak”. Abból a hibás alapfeltevésből
  indultak ki, hogy a Kanadában élő magyarok egyformán gondolkodnak a világpolitika
  eseményeiről, hogy mindenkiben hasonló érzelmeket vált ki egy (politikai) nyilatkozat, esemény,
  vagy vélemény. Ez más népekre, nemzetekre sem igaz, különösen nem igaz a magyarságra! Ezt a
  tényt figyelmen kivül hagyva, a magyar házakat, szervezeteket, társulatokat olyan helyzetbe hozták,
  hogy a tagság szavazzon a saját megosztására, „igen”-nel és „nem”-mel szakadjanak két táborra és
  forduljanak egymás ellen (lásd pl: Victoria, Ottawa). Ha a többség igennel szavaz, a kisebbségnek
  nincs más választása, mint a csatlakozás, ha tetszik, ha nem.
  Ezek a tények, és itt tartunk most mi is az Ottawai Magyar Házban. A tagság egy harmada
  aláírásával is kifejezte azon szándékát, hogy nem kíván a KMOSz tagja lenni, mert „nem ezt
  igérték”, amikor hivatlanul a vezetőség-választásra összegyűlt nagyszámú tagság elé állt a KMOSz
  jelenlegi elnöke és szóbeli agitációval meggyőzte a tagságot arról, hogy a szervezet nem fog
  politizálni.
  Tegyük fel, hogy a márciusi szavazáson a többség a KMOSz –tagságra szavaz. Mi történik azzal az
  egy harmaddal, vagy 40%-kal, akik semmiképpen nem akarnak csatlakozni? Erre a kérdésre
  keresem a választ, de eddig még egyik vezetőségi tagtól sem kaptam meg, pedig már kettőtől is
  megkérdeztem. Az egyik megerősítette azt a feltételezésemet, hogy ki kell lépnem a Magyar Házból
  ahhoz, hogy a KMOSz-ból kiléphessek, de ezt a teljes tagság nyilvánossága előtt már nem merte
  vállalni, inkább meghazudtolt.
  Azt javaslom a KMOSz elnökségének és a tagszervezeteknek, hogy gondolkodjanak el a szervezeti
  felépítés módosításán. Egy megoldás lehetne például az, hogy minden városban, településen, ahol
  élnek magyarok, hozzanak létre egy KMOSz alapszervezetet, és abba mindenki, aki akar és egyetért
  az alapszabályban megfogalmazott célkitűzésekkel és elvekkel – külső kényszer nélkül, saját
  elhatározásából – beléphet.
  Azt kérem, hogy ne fordítsák egymás ellen az évtizedek óta együtt élő közösségek tagjait! Adják
  meg mindenkinek a jogot ahhoz, hogy szabad elhatározásából léphessen be egy szervezetbe, ha
  akar, vagy ne lépjen be, ha nem akar! A legfontosabb kérésem pedig az, hogy ne ítélkezzenek azok
  felett, akik esetleg másképpen gondolkodnak egy adott témáról, mert attól még senki nem lesz
  kevésbé magyar, ha nem tagja a KMOSz-nak, és ez fordítva is igaz, semmivel nem lesz nagyobb
  magyar az, aki belép!6
  Tóth Kálmán, az Ottawai Magyar Ház tagja

  2. 11-es a KMOSz ellen, azaz 11 Kérdés a KMOSz Közlöny kapcsán
  Hosszú, izgatott várakozás után végre kézhez kaphattuk a Kanadai Magyarok Országos Szövetség
  Közlönyének 1. számát. Mivel a Tudósító felöleli a politikai viharokat kavaró KMOSz
  “fogantatásától” – napjainkig terjedő időszakot, az alábbi kérdések is a szervezet eddigi
  tevékenységére vonatkoznak:

  1. Miért bejelentés nélkül állt Feszty Dániel az Ottawai Magyar Ház vezetőség-választó
  taggyűlésén a témában tájékozatlan és felkészületlen tagság elé a KMOSz mellett agitálni és annak
  érdekében toborozni?

  2. Ki fizette a Magyar Ház kiadásait a KMOSz alakuló gyűlésén március 3-án (bérleti díj,
  fűtés, világítás, ebéd, stb), amikor a Magyar Ház tagsága mégcsak nem is hallott a KMOSz-ról?

  3. Milyen alapon válogatta ki Feszty Dániel a KMOSz vezetőségének a tagjait, amikor az
  Ottawai Magyar Ház tagsága akkor még nem is tudott a szervezet létezéséről? Miért nem adták meg
  a lehetőséget másoknak is, hogy jeletkezhessenek valamilyen pozícióra? Miért nem kapott a
  torontói Magyar Ház meghívást erre és miért kaptak meghívást a Magyar Ház volt vezetöi, akiknek
  köszönhetö a ház eladása és a tagság megosztása?

  4. Ha egy 56-os veterán az Ottawai Magyar Ház tagja és a kórusban is énekel, ráadásul vitéz is,
  akkor négy helyen szavaz, négy helyen fizeti a tagdíjat és cserében négy KMOSz-tagnak is számít?
  Ennek a kérdésnek a kapcsán szeretnénk tudni, hány “valódi” tagja van a KMOSz-nak, vagy Gogol
  “Holt lelkek” című műve alapján készült a tagsági lista?

  5. Ha minimum 10 fő szükséges, hogy egy szervezet KMOSz-tag lehessen, akkor hogyan
  lehetséges az, hogy olyan szervezetek is benne vannak, ahol nincs meg a minimum létszám?

  6. Ki dönti el, hogy ki, vagy mi mellett, illetve ki, vagy mi ellen küld petíciót, vagy
  sajtónyilatkozatot a KMOSz elnöksége? A KMOSz közéleti nyilatkozatai, vagy hallgatásai
  kulcsfontosságú ügyekben: Antiszemitizmus: Gyöngyösi Márton ellen: Igen, zsidó főrabbi
  megverése ellen: Nem, Izrael-Magyarország meccsen történtek ellen: Nem
  Roma-kérdés: CBC ellen: Igen, Bayer Zsolt ellen: Nem, A kanadai kormány romaellenes törvénye
  ellen: Nem, Magyarországi diáktüntetés mellett: Nem

  7. Ha valaki nem ért egyet az elküldött sajtónyilatkozattal (vallási, politikai, etnikai,
  személyes, stb.) meggyőződésből, milyen fórumon tiltakozhat?

  8. Miért nem határolódik el a KMOSz vezetősége hivatalosan Dancs Rózsa egyéni akcióitól?
  Ilyen volt a Békemenet melleti kiállás, annak támogatására történő felhívás miatt. A video 6-7.
  percében elhangzott “elszólása” miatt, miszerint a KMOSz kiáll a Fidesz kormány védelmében.

  9. Más is feltette már ezt a kérdést: Hogyan léphet ki valaki egyénileg a KMOSz-ból, ha egy
  szervezeten keresztül lépett be, de közben rájött, hogy nem mindennel tud azonosulni, ami ott
  történik?

  10. Miből fedezi a KMOSz a szervezet működéséhez (utazások, helyiség bérlések stb.) és
  fenntartásához (internet, telefon, kiadványok, stb.) szükséges kiadásokat?

  11. Milyen alapon, vagy jogon szervez rá a KMOSz a magyar házak nemzeti ünnepeire –
  mindenféle előzetes egyeztetés nélkül – úgy, hogy a Magyarországról általuk meghívott szónokok
  útiköltségét a magyar házakkal fizetteti meg?7

  Magyarországi vélemények


  1
  . „Inkább vállaljuk az átmeneti szegénységet, mint az örökös rabigát.\" Kinek a *...val veritek
  itt virtuálisan a csalánt, kedveseim? Átveszitek az én életemet 22.800-ra csőkkentett segéllyel, két
  gyerekkel munkára esély nélkül, megbélyegezve? átmenetileg? Hát hajrá, nagy külföldön élő, de
  hazapofázó magyarok, cseréljetek velem! Egy az egyben! Nincs tartaléklóvé, nincs
  felhasználható ismeretség, semmi, csak az életem! Gyertek ide, bizonyítsátok be, hogy van
  kitartásotok! Hogy meg tudjátok oldani! Jaaaa, nem ti oldjátok meg, hanem a kormány? Az meg
  legyen az én dolgom, hogy elhiszem-e. Nem a tiétek. Nem ti kerültök padlóra, kényszerültők
  gyerekekkel a hajóra, mert poénkodtatok itt kicsit és fontosnak tartottátok! Onnan könnyen
  pofáztok! Cseréljünk helyet és majd én pofázok bele rizikó nélkül a ti nyugdíjatokba,
  adótokba,a gyerekeitek erkölcsi oktatásába, a gázszámlába, a szüleitek egészségügyi
  ellátásába, mindenbe, ami engem nem érint, csak titeket!(Hogy nem sül le a bőr a
  képetekről!!!))

  2
  . Csatlakozom előttem szólóhoz, mindenki ott pofázzon ahova az adóját,tb-t,nyugdíját
  fizeti!!! Vagy jöjjön haza,és csupasz seggel kezdjen mindent újra!!

  3.
  Én már azt is felháborítónak tartom, hogy a külföldön élő magyar származásúaknak
  szavazati jogot adtak. Ezáltal beleszólhatnak a belügyekbe úgy, hogy semmiféle formában nincsen
  rájuk közvetlen hatással. Milyen alapon? Jó, tudom a FIDESZ érdekei alapján. Az viszont nincsen
  köszönőviszonyban sem a széles néprétegek érdekével, és ez benne a szemétség. Én is a népem
  részének tekintem a külföldön élő magyarokat de azért óriási különbség van a kitelepültek és
  az itthon maradtak között. Aki kiment valamikor, az elhagyta a hazáját valamiért. Éljen ott és
  élvezze a magasabb életszínvonalat stb. de érezze, hogy neki nem kell beleszólni az itthon maradtak
  életébe, különösen úgy nem, hogy őket lényegében nem befolyásolja akármit is döntenek. Ha csak
  az nem, hogy ha ez a kurzus marad akkor valami pénz csorog hozzájuk. Ez viszont nagyon
  erkölcstelen. A mi adónkból küldenek ki milliárdokat azért, hogy szavazatokat vegyenek
  ellenünk. A másik dolog az, hogy aki évtizedek óta nem itt él, annak fogalma sincs az itthoni
  valóságról, csak a propagandaszövegekből tud tájékozódni amiről nyilvánvaló, hogy érdekeket
  közöl és nem a valóságot. Röviden az a véleményem, hogy az a külföldi magyar cselekszik és
  gondolkodik helyesen aki beismeri, hogy nagyon nem erkölcsös ez a távolról szavazás és
  eszerint cselekszik.

  4
  . Elképesztő, hogy miket kavarnak ezek felétek is! Amit tegnap hallottam a tv-ben
  kapcsolgatás közben, hogy a magyar "állam", de inkább a magyar adófizető - így én is - mennyi
  pénzt adunk az 52 országban folyó fidesz-kampányra, ahol toborozzák a 2014-ben történő
  rájuk történő szavazásra az embereket, hát vérlázító. Tudod ennyi milliárd forint mennyit
  nyomna a latban itthon a kórházkorszerűsítésre, egyáltalán az egészségügyre, vagy oktatásra.
  Mondd meg, meddig tarthat még ennek a szerencsétlen országnak a kifosztása? Nincs olyan nap,
  hogy valami megszigorítást ne mondanának be, de olyan köntösbe burkolva, hogy ez majd milyen 8
  jó lesz nekünk. Felháborító, hogy ezrek hagyják el az országot a jelen helyzet miatt. És hát az, hogy
  az ocsmány propaganda, megosztás nálatok is milyen gőzerővel folyik?! Hát szavam sincs hozzá!

  5.
  A KMOSZ vezetősége és tagsága nem magyarországi magyarok 90%/ban, ez nem lenne
  baj, de sok esetben ezért sem lehet szót érteni, mert másképpen látjuk a világot. A szórvány
  magyarság, nem érti az egyoldalú sajtóból a valós gondokat, a kormány olyan intézkedeseit, amitől
  a magyaroszági magyar szenved. Ezekkel a szervezetekkel az a baj, hogy azt állitják talán még
  az alapszabályukban is, hogy nem politizálnak, de teljesen el vannak kötelezve az Orbánkormánynak
  és annak a politikájával, sőt sok esetben a szélsőjobb médiákkal is szívesen
  közreműködnek, de semmi esetre nem határolódnak el tőlük. Vizet prédikálnak és bort isznak...

  6.
  Nekem, mint óhazában maradt magyarnak rém furcsa, hogy Kanadában akarják
  egyesek megmondani, mi a helyes nemzetpolitika. /Vagy Erdélyben, Szlovákiában, stb./
  Fölhivnám minden anyaországon kivüli magyar figyelmét arra az egyszerű tényre, hogy az
  anyaországban még maradt mintegy tizmillió ember, akik majd megmondják, milyen
  nemzetpolitikát csináljanak. Kivülről pedig lehet drukkolni, de nem beleszólni! Pláne akkor, ha a
  beleszólás hajlamát még egy kis orbáni pénzmaggal is segitik………Talán erre az anyaországi tiz
  millóra kellene bizni, hogy mit akarnak, mert ők viszik vásárra a bőrüket. A döntésük
  következményeit nekik kell vállalniuk, és nem a külföldi magyaroknak. Ha a menyem a
  fiammal veszekszik, nem szólok bele, mert az az ő ügyük. Ilyen egyszerű ez, kérem
  szépen………….Azonkivűl pedig nagyon nem szép dolog más *..val a csalánt verni……/Ha igy
  jobban érthető!/

  7.
  100%-ban igazad van! Beszélnek a nagy magyar testvéreink a világ másik oldaláról, nem
  szégyellik magukat? Elmentek, oké, megértem, nekik bejött ott az élet így maradtak, rendben, ezt is
  értem, de amit nem értek, hogy miként lehet onnan véleményt formálni? Nem gondolják, hogy
  véleményük sérti azokat, akik itt húzzák az igát, és csak nap nap után élnek? Annyira fel
  vagyok háborodva, hogy nem tudom magam már visszafogni. Kedves Rózsa, tessék hazafáradni
  és dolgozni egy multinak, aki akkor tesz ki amikor neki tetszik, éhbérért lehet ezért napi 10-12 órát
  nyomni. És még ezért is hálásnak kell lenni, mert más nincs. A nettó 80 ezer (segítek 380 CAD) a
  semmi közt választani kell. Na csinálja ezt egy kis ideig és utána gondolkozzon el azon, hogy mikét
  is formál véleményt a jelenlegi M.O-i helyzetről és mire buzdít kit! Vesszen az impotens, hazug
  kormány, csak szégyent hoztak ránk, Európa dekadens barmai lettünk!

  8.
  Hála Istennek, kezd megdőlni az az ijesztő, a magyar társadalomban túltengő
  önfelszámoló ösztön, amit e tájon, a retorikai csavarásaik ellenére, a KMOSZ képvisel. Igaz, a
  FIDESZnyikek még most is azzal szórakoznak, hogy megpróbálnak mindenkit kiközösíteni akik
  nem Orbán talpát nyalogatják – mindenkit hazaárulónak, keresztyénellenesnek. magyarellenesnek
  nyílvánítani, aki nem esik hasra Orbán Viktor cseleitől. Sajnos, ebbe bele fog törni a bicskájuk.
  Nem lehet az egész világot kiközösíteni. Nem lehet mindenkit lejáratni, hülyének nézni, ördögként
  beállítani azért, mert szót merészel emelni az ellen a fosztogató kormány ellen, amely ma már a
  becsületéből és nem csak anyagi javaiból is kiforgatta hazánkat.

  Kanadai vélemények

  1. KMOSz, ne oszd meg a kanadai magyarokat!
  A minap az Ottawai Magyar Ház tagja -Tóth Kálmán a Kanadai Magyar Hírlap hasábjain írt arról,
  hogy a Kanadai Magyarok Országos Szövetsége az alap funkciójától eltérően nem összetartja a
  kanadai magyarságot, hanem inkább megosztja a “nem politizálunk” nemzetpolitikájával azt. Tóth
  Kálmán jogosan várja el egy olyan magyar szervezettől a pártatlan és korrekt működést,
  amelynek célkitűzései az alapszabályban is megjelölt építő, összetartó funkciót állapítják meg.

  2.
  Sajnálatos módon azok a kanadai magyarok, akik a KMOSz-t létrehozták, a kommunizmus
  által okozott sebeikre hivatkozva, a kereszténységre és nemzeti érzelmekre utaló csomagolás által
  megvakítva, beveszik a maszlagot, azt az ócska színjátékot, amely egyre nyagyobb szégyeneket
  halmoz nemzeti becsületünkre, hírnevünkre világszerte. Papagájmódra ismételgetik, hogy ők
  nem politizálnak, miközben nem tesznek mást mint fűtik az Orbánista önkényuralom
  fennmaradását, és azokat pocskondiázzák akik a szabad politikai verseny hívei. Az amberi
  méltóságot tisztelik szavakban, de tettekben, fajgyűlöletet keltő fasisztákat hívogatnak Kanadába,
  hogy terjesszék a népnemzeti igét. A KMOSz vezére, Orbán kanadai nagykövete, személyesen felel
  Morvai Krisztina, vagy az Anti-Szemita Kádár-spicli Raffay Ernő kanadai szerepeltetéséért. A
  KMOSz vezetői, hazug módon, párt-politikától független magatartásra hivatkoznak, miközben
  rendre azok mögött menetelnek, akik Magyarországot Európa ellen, a nemzetközi demokratikus
  elvek, az emberi méltóság tiszteletben tartása ellen fordítanák. Olyan fasiszták, gyűlöletkeltő
  Orbánisták előtt tisztelegnek, mint Bencsik András, vagy Bayer Zsolt, akiket a kanadai
  közvélemény nem éltetne, hanem megvetne gyalázatos magatartásukért. Az én véleményem a
  KMOSz-ról még lesújtóbb. Ezek az emberek akik ebbe a szervezetbe beléptek, és petíciókkal
  úszítanak másokat ellenünk, a másként gondolkodók, a szabad politikai verseny hívei ellen, eladták
  a lelküket, becsületüket. Egy hamis prófétának hódolnak, aki nem hazánk jobb sorsán, nyugatias
  tartásán, népünk és nemzetünk fellendülésén, hanem saját politikai hasznának felhalmozásán
  fáradozik. És teszi mindezt, mindnyájunk kárára.

  3.
  Van egy nagyon nagy probléma. Ez a magyarországi diktatúra, amely minden eszközt bevet
  a hatalmon maradása érdekében. Erről szól az állampolgársági jog is, túl a lehetőségen.
  Tudni kell, hogy az orbáni politika nem csak eszmei, hanem anyagi síkon is terjeszkedik.
  Ez annyit jelent, a külhoni propaganda egyes szervezetek, vagy vezetők anyagi támogatását is
  jelenti annak érdekében, hogy terjesszék az ő rendszerének eszméit. Növeljék a támogatottságát,
  gyűjtsenek szavazókat. Ez történik Kanadában is. Sajnálatos, hogy az aktuálpolitika nem marad
  meg a baráti viták keretein belül. Minden külhoni magyarnak joga van véleményt nyilvánítani,
  de a magyarországi politika, a magyarországi magyarok életére van hatással. 10
  Személyesen jönnek a fidesz-szavazatokért
  A Fidesz ösztöndíjas hittérítőket küld a külhoni magyarokhoz, hogy azokat a Fideszhez
  édesgesse a választásokig. A kintlét alatt havi 350 eFt-ot és teljes ellátást, itthon pedig további
  200 eFt-ot kap egy ilyen hittérítő.
  Elindult a Kőrösi Csoma Program. Navracsics Tibor minisztériuma olyan embereket keres,
  akik "külföldi - USA-ba, Kanadába, Ausztráliába, Latin-Amerikába, Dél-Afrikába vagy Izraelbe
  kivándorolt" - magyaroknak segítenek újra megtalálni gyökereiket. A program célja, hogy
  "erősítse a kivándorolt magyarok nemzetpolitikai szerepét, Magyarországgal ápolt
  kapcsolatát." Egyszerűbben: Fidesz-szavazóvá tenni őket. Az eredeti pályázat itt található meg:

  http://www.kultura.gobeportal.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1780:palyaz


  ati-felhivas-kroesi-csoma-sandor-program-oesztoendijra&catid=37:palyazatok
  Igy kezdődik:
  “A Magyar Diaszpóra Tanács 2011. november 17-én elfogadott Alapító Nyilatkozata
  megállapította, hogy „A diaszpórában élő magyarságnak – húsz évvel a rendszerváltoztatás után –
  végre kellő figyelmet kell kapnia a nemzetpolitikában. A nemzeti ügyek kormánya elkötelezett
  aziránt, hogy az új Alaptörvényben az egységes magyar nemzetre megfogalmazott
  felelősségviselést a diaszpóra tekintetében is megvalósítsa.”

  Ez az a “Diaszpóra Tanács”, amire Feszty Dániel azt mondta, hogy semmi köze
  a politikához!
   
 3. Vas

  Vas Állandó Tag

  Ezeknek nemrég még komiszárok (helyenként politrukok) volt a nevük....
  Jól mondja a régi adage: "plus ça change, plus c'est la męme chose".
  És még mi segítsünk nekik! :(
   
 4. Melitta

  Melitta Adminisztrátor Fórumvezető

  Dancs Rozsa itt Torontoban is, es Ottawaban is, foszerepet jatszik a Magyar Hazak ideologoai atalakitasaba.
  Az itteni kudarc lathato es erezzuk,nincs magyar haz.
  Az ottawaiak meg biztos ismerik azt a mondast okos ember a mas karan tanul............
   
 5. sidimusic

  sidimusic Állandó Tag

  Ez érdekes :)
   
 6. sidimusic

  sidimusic Állandó Tag

  Nekem tetszik ;)
   
 7. Melitta

  Melitta Adminisztrátor Fórumvezető

  [​IMG]
  Lemondott az Ottawai Magyar Ház elnöke és alelnöke
  by Christopher Adam
  Válság közeli állapotba került az Ottawai Magyar Ház, miután 2013 október 23-án lemondott Szeri Béla elnök és Finta Gábor alelnök. A jelek szerint nemigen akad jelentkező a két posztra és az igazgatói tanács helyén maradt tagjai közül az egyik idős, a másikkal pedig - Finta Gábor levele szerint - nem volt felhőtlen az elnökség viszonya. A távozó alelnök szerint esetleg megfontolandó, hogy az elnökségi tagok ne csak önkéntes alapon végezzék feladataikat, hanem esetleg járjon vele valamilyen honorárium, vagy esetleg fizetés. "Ez azt jelenti, hogy mivel a bevétel így is alig elegendő a ház fenntartására (a karbantartási, felújítási költségekről nem is beszélve), a fizetések bevezetése előbb-utóbb felemészti majd a tartalékokat, ami a ház bezárásához vezet"--tette hozzá Finta Gábor.

  "Ebben a helyzetben sajnos én sem tudom az alelnöki pozíciót tovább vállalni. Nagyon reméltem, hogy akad majd még néhány ember, akire rendszeresen és folyamatosan lehet számítani az igazgató tanácsban és aki komolyan elkötelezi magát a ház mellett. Ez nem történt meg. Ha ez azért van így, mert személyem nem szimpatikus a tagságnak, akkor különösen indokolt a lemondás, de ha nem, az aktívabb részvétel hiánya akkor is azt jelzi, hogy a tagság nem érzi eléggé magáénak a ház problémáját"--írja a távozó alelnök lemondó levelében.  [​IMG]
  Egy korábbi 1956-os megemlékezés az Ottawai Magyar Házban. Fotó: ottawamagyarhaz.org

  Az elmúlt hetek során még egy kívülálló számára is egyértelművé vált, hogy komoly gondok vannak az Ottawai Magyar Ház körül. Az idei 1956-os megemlékezésen alig voltak ötvenen. Azok közül akik évek óta résztvettek a megemlékezéseken, többen jelezték, hogy soha nem voltak ilyen kevesen. Ráadásul idén egyetlen magyar diplomata se ment el az ünnepre Magyarország ottawai nagykövetségéről. Díszvendég se volt. Az ünnep egyik "színesebb," de oda nem illő pillanata az volt, amikor az egyik tag - Lapohos Tibor - egy székely zászló mellé állva hosszasan részletezte a székelyek politikai helyzetét és röplapokkal népszerűsítette azt a tüntetést, amit az ottawai román nagykövetség elé terveztek. Az 1956-os megemlékezést Feszty Dániel, a Fidesz-párti Kanadai Magyarok Országos Szövetségének (KMOSZ) elnöke rendezte.

  Információink szerint, éppen a KMOSZ jobboldali politizálása és az Ottawai Magyar Ház erősen vitatott KMOSZ-tagsága tartja távol a háztól olyanokat is, akik évtizedek óta tagok voltak, köztük számos ötvenhatos magyart. Úgy tudjuk, hogy körülbelül harmincan döntöttek úgy a tavasszal, hogy nem váltják ki az idei évre a házi tagságukat. Forrásaink szerint eddig 20-an jelezték, hogy 2014-ben nem lépnek be az Ottawai Magyar Házba. Úgy tudjuk, hogy Szeri Bélánál számos tag reklamálta a ház KMOSZ-tagságát, az egyik éppen az 1956-os ünnep alatt bírálta ezért az elnököt. Ez is elősegíthette az elnök lemondását.

  De az utóbbi időben nem csak az 1956-os megemlékezéssel akadtak problémák. Október 19-én rendeztek volna egy szüreti bált. Egy nappal a rendezvény előtt, az elnök emailben próbálta rávenni a tagokat, hogy váltsanak jegyet. De pár órával később - alig 24 órával a kihirdetett program előtt - lemondta a bált, feltehetően a kevés jelentkező miatt.

  Kétségtelen, hogy a KMOSZ megosztó politikája sokakat elriasztotta az Ottawai Magyar Háztól. Pedig a kanadai fővárosban még lenne igény egy magyar kultúrházra, ahol a hangsúly tényleg a kultúrán van, nem pedig a jobboldali pártpolitikán, Orbán Viktor Nemzeti Együttműködési Rendszerének támogatásán, illetve a liberális, vagy ellenzéki gondolkodású magyarok kirekesztésén.
   

Megosztás