Quantum fizika, kvantum elmélet

Parr

Állandó Tag
Állandó Tag
Quantum ...
elmélet... - azaz kezdve az elektronikátol egészen az távirányitoig és a vezeték nélkuli internetig...

az ido mint nyulékony anyag (takony) zold és mint a rágógumi ... :)

R. Feinman szerint a atomsugárzás vagy inkább sugárzás lehet hogy a tenger szint feletti magasságtol fugg...

csakhogy azthiszem már elhunyt - ma már lehet hogy másként vélekedne.

II. az elektromos autonak van jovoje?
- (_tengerszint feletti magosságtol fugg_)

Mi a baj a _robbanomotoros autokkal?
hiszen (az anyag nem vész át csak átalakul).
az autoknál a baj a kipufogotol kezdodik. - a _salakanyag_ kikerul a szabadba...
-(pont mint nálunk)...
érdekes lenne ha a kipufogocsobol _kiárado anyag nem a szabadba kerulne hanem _további csovek rákapcsolásával elvezetésre majd felhasználásra kerulne_.
- merthát az anyag energia, az energia meg anyag.
((az anyag nem vészel és az energia sem)?)

és utoljára (de nem utolso sorban),
hull a (d) ék, mint emberbenállatbananyagban, miért nehéz elhinni...
hogy érték.

a hulladék nem e lehet csapadék ...
- az értelme a szonak... - (a tett)...
vagy hogy van ez?


http://freevideolectures.com/Course/3137/Soil-Dynamics/1
 

Ernoe

Állandó Tag
Állandó Tag
Einsteint már javítják!
-
Einstein tételeinek az igazolásához manapság nincs szükség szuper-laoratoriumokra.
-
Hogy a photoeffektus igaz legkésöbb a fényképezögép, a kepernyö stb. utján nyilvánvalonak kéne lenni.
-
A speciális realtivitáselmélet igazolásához (tér- és idö-diletatio) nincs szükségünk fénysebességet megközelitö rakéta épitéséhez,
ez nyilvánvalo a villanymotorok vagy az ajtonyito-mágnes láttán.
-
A "kisemberek" egyetlen öröme, a nagyok csillogását megkarcolni. :D
 

Parr

Állandó Tag
Állandó Tag
én ugy gondolom hogy a relativitás elmélet nem csak hogy elmélet, hanem mint minden fizikai meghatározás változó is.
mivel a Fold osszetevoi fizikai _változói, is változnak,
változik a fizikai definiciok értéke is.
a relativitás elmélete valós, de szerintem legalább is, a gravitácio egysége is idorol idore egy adott ponton belul változik.

szerintem _minden_ a _kulso_ feltételektol fugg,ami emberi kérdésben mondjuk a kornyezetet és társadalmat jelenti,
fizikai kornyezetben meg a vonzás - taszítási egységek változásán
át a tér és ido mikrobigyuszán keresztul
a kozmosz mérhetetlen bugyraiig.

most nem rég valahol Amerikában_ találtak egy cápát vagy bálnát (azthistzem cábát), ami utánozni tudta az emberi szavakat.
- water help me...
a buvárok azthitték hogy _szorakoznak_ - aztán végulis... meglett a ludas.
aztmondják olyasmi ez mint a papagájoknál - csak hangokat utánoznak

Parrot
 

Mayra

Állandó Tag
Állandó Tag
-
Einstein tételeinek az igazolásához manapság nincs szükség szuper-laoratoriumokra.
-
Hogy a photoeffektus igaz legkésöbb a fényképezögép, a kepernyö stb. utján nyilvánvalonak kéne lenni.
-
A speciális realtivitáselmélet igazolásához (tér- és idö-diletatio) nincs szükségünk fénysebességet megközelitö rakéta épitéséhez,
ez nyilvánvalo a villanymotorok vagy az ajtonyito-mágnes láttán.
-
A "kisemberek" egyetlen öröme, a nagyok csillogását megkarcolni. :D


Ki volt az????

Kedves Ernő! Nem kell, hogy a kis emberek "megkarcolják", maga a természet vési bele a "nagyemberek" remekműnek hitt téziseibe....
 

Ernoe

Állandó Tag
Állandó Tag
Kedves Ernő! Nem kell, hogy a kis emberek "megkarcolják", maga a természet vési bele a "nagyemberek" remekműnek hitt téziseibe....
-
Kedves Mayra
-
A Jézus Christus, az összes szentek és valamenyi proféta nem adtak anyit az emberiségnek mind amivel Einstein az emberiséget megajándékozta. ;)
-
A bor-pancsolás tiltott dolog.
hochzeit_zu_kan.jpg

-
A megismerésen alapulo ismeretek örök életüek, ugy mind ahogy az ekliptika nem veszitet a hasznosságábol a heliocentrikus világnézet után sem.
-
Meglehet, hogy Einstein relativitáselméletét valamikor egy még alapvetöbb elv fogja leváltani de az érvényessége az adott megközelitésnél mindig érvényben fog maradni.
-
 

Revan22

Állandó Tag
Állandó Tag
Én nem vagyok különösebben a fizika nagy ismerője, nem ismerem behatóan Einstein-relativitás elméletét, de azt meg kell mondjam nagyon lenyűgöző és csodálatos "dolgokat fedezett fel" ha mondhatom így. Viszont nehéz azt a kijelentést eltűrnöm, hogy Einstein "többet" adott mint Jézus és az ő tanításai. Véleményem szerint nincs olyan, hogy több. Korunk másfajta felfogáson alapul már mint sok-sok évszázaddal ezelőtt, de az nem azt jelenti, hogy Krisztus tanításait egy kalap alá kell venni bizonyos fajta elméletekkel, amelyek a körülüttünk lévő világ ledefiniálására, meghatározására szolgálnak. A 2 dolog teljesen különböző. Einstein elméleteket alkotott, míg Jézus az emberi lét alapvető kérdéseire adott mondhatjuk úgy válaszokat, a legfontosabb, hogy az ember lelkét, szellemét akarta tanítani és tanítattatni. De van még valami amiről szeretnék beszélni. A megismerés nem egyenlő a megtapasztalással. Ezek is csak puszta szavak amiket írok. Egy híres filozófus, Rudolf Steiner szavait idézem, mivel az én szavaimat túl kevésnek érzem. ( LEhet kicsit tól sok lesz de remélem lesz az olvasónak türelme a végigolvasásához).
"Mi az, ami az
istenakarta ember és az Istentől elidegenült ember közé áll be? Ez tulajdonképpen
valamennyi filozófia alapkérdése. Ha ezt a kérdést akár a legkülönbözőbb módokon
másként fogalmazták és jellemezték is, ez a kérdés mégis ott ül minden emberi
gondolkodás és elmélkedés alapján. Hogyan is kaphat egyáltalán az ember
elképzelést arról, hogy hidat kell verni a külsőnek a kétségtelenül boldogító látványa
és lelkünk bennünket kétségkívül mély meghasonlásba döntő látványa között?
Lássák ezért, röviden jellemeznünk kell hát az utat, amit az emberi lélek járhat,
hogy helyes és méltó módon hatoljon fel a lét legfőbb kérdéseinek az átéléséhez,
hogy utána megtalálja, miben is állhat a tévedések eredete. Kinn ugyanis, a világban,
amennyiben ma ezt a világot a külső tudomány uralja, ebben a világban, ha tudásról,
megismerésről beszélünk, kétséget kizáróan mindig ezt mondják majd: Hát igen,
megismerés, igazság a szükségszerű következmény, ha helyes ítéleteket alkotunk, ha
a helyeset gondoljuk. – Nemrég egyszer, hogy jellemezzem, mekkora tévedés van
abban az előfeltételben, hogy helyes ítéleteknek megismeréseket, s az igazságot kell
eredményezniük, egy nagyon egyszerű hasonlatot használtam, melyet itt ismét el
kívánok mondani, melyből meglátják, hogy a helyesnek nem kell a valóságoshoz
vezetnie. Volt egy faluban egyszer egy kisfiú kit a szülei gyakran zsemléért küldtek;
mindig tíz krajcárt adtak vele – az összeg és pénzfajta mellékes –, és érte mindig hat
zsemlét hozott. Ha egyetlen zsemlét vásároltak, két krajcárba került. Tíz krajcárért
tehát mindig hat zsemlét vitt haza. A kisfiú nem volt különleges számoló és sokat
nem törődött vele, hogyan is áll az, hogy mindig tíz krajcárt küldenek vele, hogy egy
zsemle két krajcárba kerül és tíz krajcárjáért mégis hat zsemlét hoz haza. Most
azonban egyféle nevelt fiútestvért kapott. Egy másik helyről egy másik fiút hoztak
ugyanebbe a házba, egy kb. hasonlókorú fiút, ki azonban jó matematikatanuló volt.
Most látta azt, hogy új társa a pékhez megy, s hogy tíz krajcárt adtak vele és tudta,
hogy egy zsemle két krajcár, s így szólt: Szükségszerű, hogy öt zsemlét hozz haza. Jó
matematikus lévén, a helyeset gondolta: egy zsemle két krajcárba kerül, tíz krajcárt
adnak vele, egész biztos tehát, hogy öt zsemlét hoz majd haza. De lám hatot hozott.
Erre így szólt a jó számoló: De hisz ez teljesen téves, lehetetlen, hogy ha egy zsemle
két krajcárba kerül és te tizet vittél, lehetetlen, hogy hat zsemlét hozzál. Tévedniük
kellett, vagy te hozzáloptál egy zsemlét. És lám, a következő napon ismét hat zsemlét
hozott a fiú tíz krajcárért: szokás volt ugyanis abban a faluban, hogy ötre mindig
hatodikat adtak ráadásnak, úgy, hogy valóban, ha tíz krajcárért öt zsemlét vettek,
hatot kaptak. Igen kellemes szokás volt ez azok számára, akik háztartása éppen öt
zsemlét igényelt.
Nos, a jó számoló egészen helyesen gondolkodott, gondolkodásában hibát nem
követett el; a valósággal azonban ez a helyes gondolkodás semmiképpen sem vágott.
Rudolf Steiner: Érzéki világ és szellemi világ 9
El kell ismerni, hogy a helyes gondolkodás nem ért fel a valósághoz, mivel a valóság
éppen nem a helyes gondolkodáshoz igazodik. Nézzék: úgy, ahogyan a dolog ebben
az esetben áll, ugyanúgy kimutatható, hogy ténylegesen, a leglelkiismeretesebb,
legbonyolultabb gondolatnál, amit logikusan valaha is kieszelhetünk, a leghelyesebb
eredményre juthatunk; a valósággal összemérve, az mégis teljes egészében téves
lehet. Ez mindig megeshet. Ezért, egy a gondolkodásból nyert bizonyíték sohasem
lehet valamiképpen is mérvadó a valóság számára. Sohasem. Egyébként is
tévedhetünk, az ok és okozat sajátos összekapcsolásában, pl. ahogyan ezt a külvilág
vonatkozásában alkalmazhatja az ember: erről is példát akarok hozni Önöknek.
Képzeljék el, hogy valaki patak partján halad. Eljut egy meghatározott pontig,
távolból azt látni, ahogyan a patak szélén átbukva a vízbe esik és odasietnek, hogy
kimentsék; azonban csak holtan húzhatják ki onnét. Megnézik külsőleg a holttestet.
Azt konstatálják, hogy mondjuk, belefulladt és ennek megfelelő irányban folytatják
le a kutatást. Talán a helyen, ahol vízbe esett, egy kő feküdt; belebotlott tehát a kőbe,
mondják, vízbe esett, majd megfulladt. A gondolatkonstrukció – helyes: hogy valaki
ezen a módon ment végig a patak mentén, az ott fekvő kövön megbotlott, beesett a
vízbe és holtan húzták ki, így hát megfulladt: másként nem történhetett. Csak éppen
ennél az embernél nem így kellett történnie. Ugyanis, ha nem vetjük alá magunkat az
ok és okozat ilyen összekapcsolása uralmának, megtalálható: ezt az embert, abban a
percben, amikor a vízbe esett, szívszélhűdés érte, s ennek következtében –miután a
folyó szélén volt – esett vízbe. Halott volt, amikor beleesett, azokat a dolgokat
csinálta csak végig még, amiket az is végigcsinál, aki elevenen esik vízbe. Láthatják,
ha valaki itt a külső események összeállítása alapján határozza el azt az ítéletét: az
illető megcsúszott, vízbe esett és megfulladt, úgy ez téves, úgy ez nem felel meg a
valóságnak – ugyanis azért esett vízbe, mivel halott volt, és nem a vízből húzták ki
holtan, mivel beleesett. Olyan ítéleteket, amiket annyira fonákul alkotnak, mint ezt,
amelynél minden annyira kézzelfogható, lépten-nyomon találni tudományos
irodalmunkban, csak ott nem vesszük észre, mint ahogyan soha nem vennők észre,
ha az esetet a vízbeesettel, akit szívszélhűdés ért, meg nem vizsgálnák. Az ok és
okozat finomabb összekapcsolásai során ugyanis folytonosan követünk el ilyen
baklövéseket. Semmi másra nem akarok, egyedül csak arra utalni, hogy valóban,
gondolkodásunk a valóság vonatkozásában elsőre abszolút inkompetens, azaz nem
mérvadó, nem igazi bíró".
 

Ernoe

Állandó Tag
Állandó Tag
Viszont nehéz azt a kijelentést eltűrnöm, hogy Einstein "többet" adott mint Jézus és az ő tanításai.
-
Kedves Revan22
-
Köztudott, hogy minden isten sértve érzi magát ha ellentmond valaki nekik (elsö parancs a tizböl), na látod Einstei már ezen a ponton is szinpatikusabb.
-
A tudományokban nem hinni kell hanem megkell öket érteni.
A kritika nemhogy megengedett hanem kivánatos. Ha valamit javitani tudunk rajtuk akkor mindenki örül és dijakat osztanak érte, aki igazolja, hogy a dogmák nevetséges kijelentések azt pokollal fenyegeti a vallás, azzal számolhat, hogy az utcán agyonütik felajzott hivök. (Ez igy van sok országban még a 21. sz.-ban is.)
-
Véleményem szerint nincs olyan, hogy több.
-
Már hogyne lenne. Egyél meg egy tortával "többet" pocakod lesz; vegyél be egy tablettával többet mind az orvos felir, a károdra válik.
-
Jézus állitolag feltámasztotta Marta testvérét de ha gondosan olvasol kiderül, hogy az elözö éjszaka együtt "mulattak", a vámos egyszerüen többet ivott a kelleténél.
-
De tegyük fel, hogy Jézus egy magier volt és értett a gyogyászathoz akkor miért nem irt néhány sort, közölte velünk a tudását? Azért mert féltékeny volt, elvesztette volna privilegiumát. Abban az idöben igy volt, okkult tudományokrol beszéltek az emberek mind a CocaCola recept, maximum apárol fiura szált a tudás, az volt az örökség a kapitál.
-
Jézus csak frázisokban beszélt: "add ide a pénzedet, hagyd el a családod és kövess engem", "ne agodjatok a madarak sem dolgoznak mégis megélnek" és ilyen bölcseségeket irtak rolla.
-
Jézus elmagyarázhatta volna nekünk a penicillingyártást, varázsolhatott volna termékenyebb fajta buzát, vagy feltalálhatta volna a traktort, hogy ne kinozzuk a lovakat és több táplálékunk legyen. Nem tette mert nem értett hozzá.
-
Semmi másra nem akarok, egyedül csak arra utalni, hogy valóban, gondolkodásunk a valóság vonatkozásában elsőre abszolút inkompetens, azaz nem mérvadó, nem igazi bíró".
-
Kedves Revan22, te azt képzeled, hogy a világban abszolut "igazságok" léteznek, örökkévaloság, jo meg rossz stb. mert vallásosnak neveltek. A világ nem ilyenen.
-
A világban állandoan méricskélni kell mind a börzén. Kipuhatolni minek mennyi az értéke. Sokszor melléfogunk de hidd el a gondolkodás hosszu távon kifizetödö.
Amit magadkörül látsz, egészséges boldog embreket, teli hassal azt nem aszkéta guruknak köszönhetjük.
-
025.jpg

-
Ha vallásos jelszavakkal üll valaki a sarkon akkor egy "szentéletü guru" akit adományok illetnek, ha nem használ fedönevet akkor egy munkakerülö "kisebbség". :D
-
 

Revan22

Állandó Tag
Állandó Tag
Néhány dologgal egyetértek veled pl abban, hogy a világot méricskélni kell ez így igaz. De egy kicsit félreértetted a mondanivalómat úgy érzem. Nem állt szándékomban összehasonlítás tenni Einstein és Isten között. Pontosan arra akartam fókuszálni és rávilágítani, amit tanít és sugall. Ahogy mondtad a kritika nagyon fontos bármilyen fejlődésben, mert a helytelen azaz hibás és a helyes dolgok között különbséget tesz egyszerűbben mondva a lényeg az, hogy a kritka által megtalálhatjuk megtalálhatjuk az igazi megoldást. Valamint azt is elismerem, hogy a "nincs olyan mint több " fogalmazásom kicsit ködös volt.

A lényeg az amit most mondani fogok. Előző kommentemmel nem összehasonlítást akartam tenni tudomány és vallás között, hanem a vallás egy olyan pontjára akartam rávilágítani, ami magára a lélekre hat, a gondolkozásmódra. Igaz hogy Jézus nem magyarázott semmit például a traktorgyártásról ahogy mondtad, semmiféle tudományos, technikai vagy mechanikai bölcseleteket nem adott, azért mert egyszerűen nem az volt a célja.

A célja az volt ( és én most lélektanról beszélek ), hogy az embereket nevelje. A szeretetről, hűségról, szerénységről és álhatatoságról beszélt. Sajnos meg kell mondjam, hgy túlságosan szó szerint vesznek mindent ami a Bibliába áll például. Fel kell ismerni a mögötte rejlő tanításokat.
Az igaz, hogy csakis ebből a látásmódból nem lehet megélni ebben a világban. De vannak olyan emberek akik észre sem veszik hogy belül milyen üresek, hiába van meg nekik minden mire szükségük van. Csakis akkor vesszük észre, ismerjül fel hogy kik voltunk, milyen nézeteket vallotunk, amikor már elveszítjük vagy felhagyunk azokkal.

A végső szavam az, hogy igen, a tudomány nélkül sehol sem lennénk, de valamit még a tudomány se képes megmérni.
 

Ernoe

Állandó Tag
Állandó Tag
Igaz hogy Jézus nem magyarázott semmit például a traktorgyártásról ahogy mondtad, semmiféle tudományos, technikai vagy mechanikai bölcseleteket nem adott, azért mert egyszerűen nem az volt a célja.
-
A célja az volt ( és én most lélektanról beszélek ), hogy az embereket nevelje. A szeretetről, hűségról, szerénységről és álhatatoságról beszélt.
-
Kedves Revan22
-
Hogy mit akart Jézus azt nem tudhatjuk mert nem hagyott hátra semmit, a szoszoloi nem látszanak authentikus informatiok birokosának.
-
A történelmi-Jézus és a Bibliai-Jézus képe között egy nagy hasadék van.
-
Nehéz elképzelni, hogy egy teremtö-istennek olyan kevés "public relations" képessége lenne, hogy egy Galilee-ai kis halászfaluban üti fel a Földi rezidenciáját, megrendezi a saját halálát, hogy sajnálják öt aztán elegánsan kiszál a koporsobol és nyomtalanul eltünik.
-
Szeretnélek emlékeztetni téged, hogy a kereszténység nem szájhagyomány utján hanem véres terrorral elörehajtva lett rákényszeritve a világra. Pogányok, eretnekek, benszülöttek ellen folytatott harcok által, a rabszolgák hátán, a mindenkori hatalmasokkal egy tányérbol falatozo templomi felsöbbrendüségektöl vezetve.
-
De azt hiszem elgaloppozunk a quantummechanikátol. Látod ha egy isten lett volna akkor erröl kellet volna valamit mondania.
-
A gazdagság, a jolét ami az embereket gondtalanná és boldoggá teszi, nem a sanyaruság, egy bitofán logo képe. A mások nyomorának a látta csak relativálja a saját helyzetünket, nem egy igazi megoldás.
-
 

evimami

Állandó Tag
Állandó Tag
Voltunk a férjemmel az idegsebésznél, ahol megint. Azt mondta, hogy a sugár kezelés tönkre tette a beavatkozás helyén a területet és lyukat csinált, ezáltal az értelmi,és a szellemi szint csökkent,. sajnos. De jó hírrel szolgált Hír, hogy a daganatnak az élő sejtjei el sorvadtak amik éltek, és amitől nőtt a daganat azok elhaltak. Ennek következtében a daganat és az ödéma is nagyon minimális már Ezért él még!!!! Azt mondta.

És ez egy csolálatos eredmény!!
 
-
Kedves Revan22
-
Köztudott, hogy minden isten sértve érzi magát ha ellentmond valaki nekik (elsö parancs a tizböl), na látod Einstei már ezen a ponton is szinpatikusabb.
-
A tudományokban nem hinni kell hanem megkell öket érteni. A kritika nemhogy megengedett hanem kivánatos. Ha valamit javitani tudunk rajtuk akkor mindenki örül és dijakat osztanak érte, aki igazolja, hogy a dogmák nevetséges kijelentések azt pokollal fenyegeti a vallás, azzal számolhat, hogy az utcán agyonütik felajzott hivök. (Ez igy van sok országban még a 21. sz.-ban is.)
-

-
Már hogyne lenne. Egyél meg egy tortával "többet" pocakod lesz; vegyél be egy tablettával többet mind az orvos felir, a károdra válik.
-
Jézus állitolag feltámasztotta Marta testvérét de ha gondosan olvasol kiderül, hogy az elözö éjszaka együtt "mulattak", a vámos egyszerüen többet ivott a kelleténél.
-
De tegyük fel, hogy Jézus egy magier volt és értett a gyogyászathoz akkor miért nem irt néhány sort, közölte velünk a tudását? Azért mert féltékeny volt, elvesztette volna privilegiumát. Abban az idöben igy volt, okkult tudományokrol beszéltek az emberek mind a CocaCola recept, maximum apárol fiura szált a tudás, az volt az örökség a kapitál.
-
Jézus csak frázisokban beszélt: "add ide a pénzedet, hagyd el a családod és kövess engem", "ne agodjatok a madarak sem dolgoznak mégis megélnek" és ilyen bölcseségeket irtak rolla.
-
Jézus elmagyarázhatta volna nekünk a penicillingyártást, varázsolhatott volna termékenyebb fajta buzát, vagy feltalálhatta volna a traktort, hogy ne kinozzuk a lovakat és több táplálékunk legyen. Nem tette mert nem értett hozzá.
-

-
Kedves Revan22, te azt képzeled, hogy a világban abszolut "igazságok" léteznek, örökkévaloság, jo meg rossz stb. mert vallásosnak neveltek. A világ nem ilyenen.
-
A világban állandoan méricskélni kell mind a börzén. Kipuhatolni minek mennyi az értéke. Sokszor melléfogunk de hidd el a gondolkodás hosszu távon kifizetödö.
Amit magadkörül látsz, egészséges boldog embreket, teli hassal azt nem aszkéta guruknak köszönhetjük.
-
025.jpg

-
Ha vallásos jelszavakkal üll valaki a sarkon akkor egy "szentéletü guru" akit adományok illetnek, ha nem használ fedönevet akkor egy munkakerülö "kisebbség". :D
-


A dogmák tényleg nevetségesek, DE Jézus soha nem jelentett ki dogmákat, a vallás csinált dogmákat az ő tanításaiból.
Jézust támadni a római vallás(politikai szervezet) dogmái miatt téves és veszélyes dolog.
Sajnos a mai tudomány és harcos képviselői, a tudósok ugyanolyan dogmatikusan gondolkodnak mint a vallás képviselői. Ugyanis semmi újat nem akarnak elfogadni: pl nagyon sok fizikus nem fogadja el a kvantumfizika elveit, mert szerinte az nem tudományos( a kvantumfizika szabályai felrúgnak minden fizikai szabályt).
Ha Jézus egyszerű szavait sem értjük, minként érthettük volna, ha leírja nekünk, hogyan kell feltámasztani egy embert. Mit mondott egy alkalommal Jézus a papoknak? -->" Földi dolgokról beszéltem nektek és nem hiszitek. Hogyan beszéljek akkor nektek mennyei dolgokról?" El sem merem képzelni, hogy ki mennyit értett volna abból, ha leírja, hogyan kell feltámasztani egy embert :))) és ha leírta volna, gondolod, hogy a niceai zsinaton és a többi zsinaton, ahol rengeteg részt kihagyták az eredeti Bibilából, bennehagyták volna ezt a dolgot(a feltámsztás módszerét) ?

Jézusnak valószínű sokkal fejlettebb gyógyító szerei voltak, mint a penicillin, olyan szerek, amik nem anyagok és nem anyagi szinten működnek. Miért kellen az emberiségnek több táplálék? Hiszen úgyis sok a túlsúlyos.
" Amit magadkörül látsz, egészséges boldog embreket, teli hassal azt nem aszkéta guruknak köszönhetjük."(idézet tőled)
Én teli hasú embereket látok magam körül, ez igaz, de ritka az egészséges és még ritkább a boldog. Bajon mi az oka?
Csak feltételezem, hogy Jézust hívod "aszkéta gurunak". Jézus minden volt, csak nem aszkéta guru. Ő sosem kínozta magát, és az önkínzás ellen sokszor fellépett. Szegény sem volt, hanem gazdag, nagyon gazdag, óriási vagyonnal. Egy kicsit utána kellen nézni a dolgoknak, mielőtt ilyensmiket kijelentesz egy ilyen híres és sokak által tisztelt emberről. Mindezt vallástól függetlenül gondolom, szabadgondolkodású emberként.
És, hogy ne legyen offtopic a hozzászólásom, Jézus és a kvantumfizika összefügg egymással. Amikor elmélyedsz majd a kvantumfizika tanulmányozásában, rá fogsz jönni, hogy ő folyamatosan a kvantumfizikáról beszélt, és arról, hogy mi is ilyen elven működünk. Illetve a világegyetem is. A legkisebb alkotóelemeink:kvarkok kvantumfizikai elven működnek.... Hogy hányan értették ezt akkor? Nem sokan. és hányan értik ezt ma? Ez itt a kérdés. Nem is kell teljesen megérteni, de azért jó tudni róla és legalább kapisgálni, hogyan is működik a világegyetem, és hogyan működünk mi. mert végtére is a kvantumfizika rólunk szól.
 

Kicsi Fecske

Állandó Tag
Állandó Tag
Már bevan sűrítve a fény. Abból van az univerzum, a multiverzum, a naprendszerünk, abból vagyunk mi magunk is.
Legyen nagyon szép, és vidám napotok!
Sok szeretettel Erzsi.
 

evapatocs

Állandó Tag
Állandó Tag

Csillagözön

Állandó Tag
Állandó Tag
"Tehát a tudomány egyre inkább egyetért a közvetlen emberi tapasztalattal,hogy jóval többek vagyunk,mint az atomok,és a molekulák,melyekből a testünk felépül.

Olyan lények vagyunk,akik fényt bocsátanak ki,kommunikálnak vele,hiszen valójában fényből jöttünk létre."


http://www.szabadonebredok.hu/biofotonok-az-emberi-test-bocsatja-ki-kommunikal-vele-es-fenybol-van/

A halálkutatással kapcsolatos új fizikai kutatási eredmények

Azt, hogy a tudat a halál beálltakor hihetetlen sebességgel hagyja el a testet, számos, a klinikai halál állapotából visszatért ember beszámolójából tudjuk. Most mindeme jelenségeket a modern fizika is alátámasztani látszik. Prof. dr. Markolf H. Niemz német fizikus és néhány kollégája nem kevesebbet állít, mint azt, hogy amit a majdnem meghaltak átéltek, nem egyéb, mint a tudat felgyorsulása fénysebességre....


A lélek valójában fény?

....A hivatalos orvosi felfogás szerint a halál közeli élmények az agysejtek pusztulásával vagy a keringés leállásakor bekövetkező agyi oxigénhiánnyal magyarázhatók. A legfrissebb halálkutatás ezzel szemben azt állítja, hogy a klinikai halálból visszatért emberek a fentiekben leírt tapasztalatokról számolnak be, ebből pedig arra következtet, hogy léteznie kell egy testtől független tudatnak.

Ezt az elméletet alátámasztja a kvantumfizika elmélete, amely szerint a fény egyaránt hullám- és részecsketermészetű, egyszerűbben kifejezve, hogy a fény egyszerre anyagi és nem anyagi természetű jelenség. Ha feltételezzük a lélek létezését, akkor megállapíthatjuk, hogy a lélek pontosan azokkal a tulajdonságokkal rendelkezik, mint a fény: a fényhez hasonlóan egyéni, önálló és az embert alkotó jelenség, amely ugyanakkor a gondolatok hullámtermészete révén a „nagy egésszel” és a kollektív tudattal kapcsolatban áll.....


http://tgy-magazin.hu/index.php?page=2015&action=SHOW&id=3027

 
Oldal tetejére