Ateizmus vagy Theofóbia?

Aeren

Kitiltott (BANned)
"A szeretet akarat nélkül semmi más, mint szentimentalitás. Az akarat szeretet nélkül semmi más, mint kegyetlenség. Tehát valahogy a szeretetnek és az akaratnak együtt kell járnia... A szeretet nem érzelem, hanem cselekvés. És cselekedni nem lehet akarat nélkül. Tehát akarat nélkül nem lehet szeretni."

És ezt már én teszem hozzá: egy személytelen, tudattalan teremtő energiának hogyan lehet akarata? Ez nekem paradox, mert egyet érek Feldmár Andrással.

Egyébként érdekes, amiket mond, hallgassátok meg, és próbáljátok meg Ti is leképezni, hogy létezhet-e tudattalan, akarattalan szeretet:
Feldmár András a szeretet fogalmát az "én"en keresztül magyarázza. Szerintem ez valahol eléggé ego központú gondolkodás, mert azt feltételezi hogy csak "én" vagyok képes szeretni.
De felteszek egy kérdést. Mi a helyzet azzal az emberrel aki megtanulta a teljes alázatot és önfeláldozást? Aki annak ellenére hogy nem evett 5 napja, a talált kenyeret oda adja a gyerekének vagy a barátjának, jóllehet nem él addig amíg újra élelmet talál?

Mi a helyzet Jézussal aki feladta ön-ön életét és magát a bűneinkért, holott megtehette volna hogy az "én"-jét helyezi előtérbe és önfeláldozás helyett inkább életben marad erővel próbálva változtatni világunkon?

Ez a különbség a szeretet/szerelem és az isteni szeretet között.
Az egyik magunkból fakad, a másik messze túlmutat rajtunk és az énünkön.
És ha már hoztál valakit, akkor én is hozok: Én Müller Péter gondolatával értek egyet, amely arra okít hogy az aki igazán összhangban van istennel, az nem tekinti a sajátjának azt a szeretet és tudást amit átad másoknak.
Az ilyen ember olyan mint egy áttetsző üveg prizma ami szivárvánnyá bontja a beérkező fényt. Minél több "én"-nel és egoval bír valaki, annál kevésbé áttetsző, annál nehezebben halad át rajta a fény.
 

Jaszladany

Állandó Tag
Állandó Tag
Kedves Jászladány!

S előzőleg írtad, hogy alaposan körbe jártad a Biblia "összeállítást", bizton több dolog elkerülhette a figyelmed, mert a Biblia nem öszeállt az Isteni kéz vezérelt "lejegyzők" könyveiből, hanem bizony összeálították, s miután az egyetemes kereszténységről lehántották azokat a tételeket, kivették azokat a könyveket, amelyek egy vezérlő elvet, s pár dogmát megkérdőjeleztek, maradt egy szöveggyűjtemény ömlesztve, meg a név, hogy Egyetemes(katolikus) Egyház. A Vatikáni levéltárban akkor!, az 1200-as évek elején meglévő könyveket, a saját szájíze szerint Langdon bíboros sorba rakta, s ez a mai sorrendje is a Bibliának. Persze lehet, addigra ért meg Istenben a tartalom jegyzék, s megsúgta a Bíboros Úrnak...

Kedves prominor!

Én nem tudlak meggyőzni a Biblia isteni eredtéről, és nem is akarlak, mert hála Istennek nem az én tisztem. Erről csak Isten tud Téged meggyőzni, ahogyan engem is Ő győzött meg.

Írhatnék itt hosszú értekezést a Holt-tengeri tekercsekről, meg az Újszövetség kanonizálásáról, de nem érdemes, mert látom, hogy Neked van egy meggyőződésed, amihez úgyis ragaszkodsz, ezért úgysem bírálnád felül.

Általánosságban mondom, nem a személyedre nézve, hogy az igazságot csak úgy lehet megismerni, ha az embernek nincs saját igazsága.
Csak az üres edényt lehet megtölteni. Ha valaki úgy gondolja, birtokában van az igazságnak, annak Isten nem tud mit mondani. Csak annak tud, aki "éhezi és szomjúhozza az igazságot". Azt viszont megelégíti.

Ja és nem a sátánra, Istenre néz fel az ember, hisz a Sátán attól patás, Ő a bűnbak, amelyiknek vérét veszik.. (mert a másik bűnbak amelyet kihajtanak a pusztába, az ember....mert Isten türelmes meg várja míg mind megtér..s csak azután..)
S hát ha valaki feltárja előtted, hogy saját magadtól hogy tudod megkülönböztetni a jót a rossztól, az nem felbújt, hanem felvilágosít.. ( a fényhozó Lucifer) ez egy szépen kivitelezett logikai bukfenc függetlenül az eredetétől...

Itt vagy megint én nem értem, mit akarsz mondani, vagy nagyon össze van valami kutyulva.

A bűnbak nem azonos a Sátánnal, a bűnbak volt az a bak, akire az engesztelés napján a zsidók kézrátétellel ráhelyezték a bűnöket, aztán szélnek eresztették a pusztába. Szegény kecske, de ennek szellemi tartalma volt, a bűntől való megtisztulásé, ezért a bak soha nem tért vissza, nem "tért meg", hanem elvitte a bűnöket.
A Sátánnak soha senki nem veszi a vérét, a Sátán nem áldozat, különösen nem bűnért való áldozat.
Az lenne nagy logikai bakugrás, ha áldozat lenne, hisz a bűnért mindig csak az lehet áldozat, aki maga bűntelen (ezért voltak állatok). Különben a saját bűne következményét kellene viselnie, és nem bűnhődhetne mások helyett.
A Sátánról pedig mindent el lehet mondani, csak azt nem, hogy bűntelen. Ezt még a sátánisták sem állítják.

A Sátán mindig felbujtó, bűnre csábítóként jelenik meg a Bibliában, pl. ő sugallta bele Iskariótes Júdás szívébe is, hogy árulja el Jézust. A Sátán soha semmiről nem világosít fel, a Sátán csak hazudni tud, ahogy Jézus is jellemezte:

"Az emberölő volt kezdettől fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincsen ő benne igazság. Mikor hazugságot szól, a sajátjából szól; mert hazug és hazugság atyja." (Ján. 8.44)

A Sátán "felvilágosításától" tehát őrizzen meg mindenkit az Isten!
 

Jaszladany

Állandó Tag
Állandó Tag
gondolom most már érted, hogy a Bibliát miért úgy írták le, ahogy (példabeszédekben, kígyó és fa allegória, stb), ami azt jeletni, hogy ne vegyél mindent szó szerint, de az akkor élőknek ezt vhogy meg kellett magyarázni az ő szintjükön.

Bocsi, hogy közbekotyogok, kedves KDina, igazad van abban, hogy a Bibliában sok allegória, megszemélyesítés és más költői eszköz található, és az is igaz, hogy a tartalom sok esetben le van "fordítva" nem csak az akkori, hanem a mai ember szintjére is.

Ez mind igaz, csak azzal egészíteném ki, hogy nem minden allegória a Bibliában, sok olyan leírás van, amit szó szerint is lehet, vagy úgy is kell érteni.
Én pl. a teremtés leírását szó szerint veszem, és azt is, hogy Isten eljött Ádámhoz a kertbe hűvös alkonyatkor, ugyanígy a kígyót és a fát is, és még sok minden mást.
Vannak dolgok, amiket ha allegorizálunk, elveszítik a tényleges üzenetüket. Ezért azt mondom, Isten Lelkének kell vezetni a Biblia olvasásában és értelmezésében. Nem lehet mindent spirituálisan értelmezni, sokszor önkényesen, ahogy sokan teszik (van egy ilyen bibliamagyarázati módszer).

Az viszont megint igaz, hogy akár szó szerint, akár allegorikusan kell értelmezni egy eseményt vagy leírást, annak mindig szellemi jelentése is van.
 

Frank-FHI

Kormányos
Kormányos
Keep it simple

Értem én, hogy ki és milyen módon, találta meg azt amit Istennek, Isten létezésének/felismerésének tulajdonít, de nem túl bonyolult ez így? Én úgy látom, hogy egy törvényszerű dolog felismerése nem jelenti azt, hogy akkor mindent azzal az egy "igazsággal/törvénnyel" kellene magyarázni. Én egy percig sem vitatom, hogy van egy az Univerzumot átfogó inteligencia ami a fejlődést mozgatja és ami energiában, fényben, hullámban..... megtapasztalható. Tudósaink ezt a harmóniát "zenét" fedezik fel ha kellő képp belemélyednek a tudományba és sorolhatjuk a neveket, akik a tudomány képviselőjeként vélték megtalálni Istent és hívő embernek számítottak. De! Szerintem a Föld, a földi életforma és az emberek vallásának kialakulása egy sokkal egyszerűbb folyamat eredménye. Valami olyan ez, /és remélem, hogy nem sértek meg senkit/, mint amikor valaki megkérdezi: hogyan lett világos este a szobában és a válaszadó a kapcsoló megmutatása helyett az áram és az izzók működési elvét kezdi magyarázni.

Nem vallom, hogy én tudom a tutit, de bennem egy sokkal egyszerűbb Isten és istenkép alakult ki. Egy Istené, akit a fent említett univerzumi törvények alkottak meg és aki a felhalmozódott tudás birtokában létrehozta a földi élet feltételeit és létrehozta /teremtette/ a földi élőlények sokaságát. Én úgy látom, hogy vannak folyamatok amik maguktól kialakulnak és felfedezhető teremtés/beavatkozás nyomai ezekben a folyamatokban. Csak egy példa erre az ember kialakulása, ahol, ha jól emlékszem két fejlődési szakasz is kimarad. Olyan, mint ha a kifejlődő emberi ág nem tudta volna felvenni a versenyt a környezetében gyorsabban fejlődő állatvilággal. Az első kiesett szakasz után ha jól emlékszem 7 embertípusú változat jelent meg minden előzmény és átmenet nélkül, eltérő fejlettségi szinttel... és csak egy maradt életképes. Amikor ez az egy is majdnem kipusztult, megint kimarad egy szakasz, az emberi ág eltünik a Földről /nincs lelet/ majd megjelenik újra, használja a tüzet, fest, temetkezik és ami a leg fontosabb, szerszámokat, fegyvereket használ az életbenmaradáshoz és azok alkalmazását tanítja a fiataloknak egy vezető segítségével. A barlangfestmények és a később kialakult vallások szerint ez a vezető/tanító egy idegen civilizáció képviselője .... Isten földi helytartója.. Az hogy a tanítók sorsa, utódaik és követőik hatalmi harca hogyan alakult az a vallások történelme, és az alattvalók leuralásához vezetett. Ennek vetett véget Darwin és elméletét felhasználva sokan mások és kiszorították Istent a képből. A vallások és a tudomány harca így szerintem nem más, mint a politikai hatalom megtartásáért és/vagy visszaszerzéséért folytatott harc. Én csak egy köztes átmenetnek látom, amikor Istent az Univerzumban működő erők és törvények összefoglalásaként de személytelenül próbáljuk megfogalmazni, mintegy elismerve a fizikai világunkban megmagyarázhatatlan dolgokat, de továbbra is kiszorítva Istent mint élőt és létezőt.
 

Jaszladany

Állandó Tag
Állandó Tag
Csak egy példa erre az ember kialakulása, ahol, ha jól emlékszem két fejlődési szakasz is kimarad.

Engem mindig meglep, mennyire tényként fogadod el Te is és mindenki ezt az "ember kialakulása" dogmatikus darwini tantételt.

Tudom, engem tartanak féleszűnek, mert nem fogadom el a majomember, előember, ősember, stb. teóriát, hisz ezt mindenki evidensnek tartja manapság, de én azt látom, mindenki csak bevágja ezt az iskolában, és soha eszébe nem jut elgondolkodni rajta vagy megkérdőjelezni. Ahogy az evolúció más tanításain sem.
Pl. alig találkoztam valakivel, aki komolyan utánanézett volna, mik a bizonyítékai ennek az egész emberkifejlődési procedúrának.

Vagy legalább azt kiszámolta volna, hogy hány ember élne ma a földön, ha valóban több százezer éves lenne az emberiség.
Hacsak el nem fogadjuk Ernoe magyarázatát, hogy az emberiség évezredeken át konszenzust kötött, hogy családonként két gyereknél nem születik több, majd úgy kb. 5000 évvel ezelőtt valamiért felrúgta ezt a megállapodást és ész nélkül szaporodni kezdett. :)

Vagy miért nem teszi fel soha senki a kérdést, hogy hol vannak az írásos emlékek 5000 évről korábbról?
Hogy miért van az, hogy a bizonyítható leletek az első civilizációkról kb. 5000 évesek? Az ennél régebbire datált leletek rendre megkérdőjeleződnek, mindenki másképp datálja őket, vagy nincs széles körű elfogadottságuk antropológiai körökben.
Hol vannak a 20-30-50 ezer évvel ezelőtti civilizációk? 500 ezer évbe beleférne, hogy nem csak egynek-kettőnek elvétve, de akár több száznak a nyomait megtaláljuk.
Ősember csontokat találunk 100 ezer évről visszamenőleg, de egy árva kőtáblát, épületet, szerszámot, semmit, ami egy társadalomra emlékeztetne?

A dolog inkább úgy fest, hol volt az ősember, ugye, a barlanglakó, aztán egyszer csak hopp egy sumér civilizáció.

Egyáltalán... Ti elhiszitek, hogy lehetséges bármiféle emberi maradványt találni 50-100 ezer évvel korábbról? És egy kis csontszilánkból, meg egy pattintott kőből meg lehet állapítani, hogy az adott kor embere (100 ezer évvel ezelőtt) meddig élt, hogyan élt, hogyan gondolkodott, házasodott-e, vallásos volt-e, nevetett-e?

Nekem ez olyan, mint a halottlátó sorozat hősnője, aki megérinti az áldozat valamilyen tárgyát, és nyomban látomásban látja az áldozatot, a környezetét, a halál körülményeit, az egész élethelyzetét.

Kicsit ilyenek ezek az évezredekre visszamenőleg mindentlátó antropológusok. Nekem úgy tűnik, inkább az evolucionista fantázia dolgozik itt, semmint a tudomány.

De tudom, hogy közületek sokan hisznek nekik, és készpénznek veszik az állításaikat, én nem is akarom őket bántani, pusztán írva gondolkodtam. :)
 

Kicsi Fecske

Állandó Tag
Állandó Tag
Engem mindig meglep, mennyire tényként fogadod el Te is és mindenki ezt az "ember kialakulása" dogmatikus darwini tantételt.

Tudom, engem tartanak féleszűnek, mert nem fogadom el a majomember, előember, ősember, stb. teóriát, hisz ezt mindenki evidensnek tartja manapság, de én azt látom, mindenki csak bevágja ezt az iskolában, és soha eszébe nem jut elgondolkodni rajta vagy megkérdőjelezni. Ahogy az evolúció más tanításain sem.
Pl. alig találkoztam valakivel, aki komolyan utánanézett volna, mik a bizonyítékai ennek az egész emberkifejlődési procedúrának.

Vagy legalább azt kiszámolta volna, hogy hány ember élne ma a földön, ha valóban több százezer éves lenne az emberiség.
Hacsak el nem fogadjuk Ernoe magyarázatát, hogy az emberiség évezredeken át konszenzust kötött, hogy családonként két gyereknél nem születik több, majd úgy kb. 5000 évvel ezelőtt valamiért felrúgta ezt a megállapodást és ész nélkül szaporodni kezdett. :)

Vagy miért nem teszi fel soha senki a kérdést, hogy hol vannak az írásos emlékek 5000 évről korábbról?
Hogy miért van az, hogy a bizonyítható leletek az első civilizációkról kb. 5000 évesek? Az ennél régebbire datált leletek rendre megkérdőjeleződnek, mindenki másképp datálja őket, vagy nincs széles körű elfogadottságuk antropológiai körökben.
Hol vannak a 20-30-50 ezer évvel ezelőtti civilizációk? 500 ezer évbe beleférne, hogy nem csak egynek-kettőnek elvétve, de akár több száznak a nyomait megtaláljuk.
Ősember csontokat találunk 100 ezer évről visszamenőleg, de egy árva kőtáblát, épületet, szerszámot, semmit, ami egy társadalomra emlékeztetne?

A dolog inkább úgy fest, hol volt az ősember, ugye, a barlanglakó, aztán egyszer csak hopp egy sumér civilizáció.

Egyáltalán... Ti elhiszitek, hogy lehetséges bármiféle emberi maradványt találni 50-100 ezer évvel korábbról? És egy kis csontszilánkból, meg egy pattintott kőből meg lehet állapítani, hogy az adott kor embere (100 ezer évvel ezelőtt) meddig élt, hogyan élt, hogyan gondolkodott, házasodott-e, vallásos volt-e, nevetett-e?

Nekem ez olyan, mint a halottlátó sorozat hősnője, aki megérinti az áldozat valamilyen tárgyát, és nyomban látomásban látja az áldozatot, a környezetét, a halál körülményeit, az egész élethelyzetét.

Kicsit ilyenek ezek az évezredekre visszamenőleg mindentlátó antropológusok. Nekem úgy tűnik, inkább az evolucionista fantázia dolgozik itt, semmint a tudomány.

De tudom, hogy közületek sokan hisznek nekik, és készpénznek veszik az állításaikat, én nem is akarom őket bántani, pusztán írva gondolkodtam. :)

Szia Jászladány.kiss
Én nem vagyok képes elfogadni, hogy az ember a majomból keletkezett. Én csak úgy tudom elfogadni, hogy az embert Isten teremtette. Még ha igyekszem elképzelni, hogy az evolúció útján fejlődött ki az ember ilyenné, akkor is csak a vizi majmot vagyok képes elképzelni. De többet képtelen vagyok befogadni.
Isten teremtette ember képes lelket látni, szellemel társalogni, szeretetet érezni, és közvetíteni, részvétet érezni, segíteni a társainak, stb.
Nem tudom, hogy a többiek, hogy vannak ezzel, de engem Isten teremtett saját képére, és hasonlatosságára. Mindenkinek a saját hite szerint.
Legyen nagyon szép, és vidám napototok!
Sok szeretettel Erzsi.kiss
 

evapatocs

Állandó Tag
Állandó Tag
Ha az ember a majomtól származna nem lenne más,mint civillizált állat :),aki a törzsfejlődés során tovább fejlesztette agyi kapacitását (ami már eleve képteleség).Megszületik,majd meghal.

De ebben nincs semmi emberi vonás,mert az embert az állattól szelleme különbözteti meg.Egyébként az ösztönök,a test az álltokhoz hasonló.
 

Kicsi Fecske

Állandó Tag
Állandó Tag
Ha az ember a majomtól származna nem lenne más,mint civillizált állat :),aki a törzsfejlődés során tovább fejlesztette agyi kapacitását (ami már eleve képteleség).Megszületik,majd meghal.

De ebben nincs semmi emberi vonás,mert az embert az állattól szelleme különbözteti meg.Egyébként az ösztönök,a test az álltokhoz hasonló.

Szia Evapatocs!kiss
Teljsen egyetértek veled. Az állatnak teste van, ösztöne, állati szelleme, de az embernek lelke is van.
Lelket az Itentől kaptuk. Az Isten lelkéből lehelt lelket az első emberbe. Így az ember nem csak az Isten képére, és hasonlatosságára lett teremtve, de a lelkét az Isten lelkéből kapta, így a lelke Isten lelkének a része, kicsiny darabja.
Legyen nagyon szép, és vidám napod!
Sok szeretettel Erzsi.kiss
 

evapatocs

Állandó Tag
Állandó Tag
Szia Evapatocs!kiss
Teljsen egyetértek veled. Az állatnak teste van, ösztöne, állati szelleme, de az embernek lelke is van.
Lelket az Itentől kaptuk. Az Isten lelkéből lehelt lelket az első emberbe. Így az ember nem csak az Isten képére, és hasonlatosságára lett teremtve, de a lelkét az Isten lelkéből kapta, így a lelke Isten lelkének a része, kicsiny darabja.
Legyen nagyon szép, és vidám napod!
Sok szeretettel Erzsi.kiss
Szia!

Az állatok lényszerű lények,mig az ember szellemi lény,ezért halhatatlan.

Az ember minősége szerint sem válik soha istenivé,de eljuthat arra a pontra,ami nekünk Istenhez a legközelebbálló,a Paradicsomba.kiss
 

Kicsi Fecske

Állandó Tag
Állandó Tag
Szia Evapatocs!kiss
Amennyire lehet, azért meg kell közelítenünk a teljességet, mivel a mi Atyánk tökéletes, amennyire lehet minekünk is tökéletesnek kell lennünk!
Azért az állat, és az ember között nagyobb a különbség az érzéseim szerint, mint az ember és az Isten között van. Mert az Isten nem véletlen, hogy elküldte az Ő szent Fiát értünk, és az állatokért úgy tudom, hogy nem küldte el sem a Fiát, sem az angyalát.
Tehát az ember előtt végtelen az út. Vagyis, az ember előtt az út az Istenig vezet. Lehet akár Istent is elérni, ha az ember vágya úgy akarja. Isten nem véletlen adta az embernek a szabad akaratot. Akarhatjuk azt is, hogy Istenhez vissza térhessünk, vissza érhessünk.
Legyen nagyon szép, és vidám napod!
Sok szeretettel Erzsi.kiss
 

Jaszladany

Állandó Tag
Állandó Tag
az állatokért úgy tudom, hogy nem küldte el sem a Fiát, sem az angyalát.

Igazad van, Erzsike, az állatokért nem küldte el, nem is kellett volna az állatokért elküldeni, mert azok nem vétkeztek, hiszen nem felelősek a tetteikért. (Ebben is nagy különbség van az állat és az ember között: csak az ember tud vétkezni.)

De az állatok is szenvednek az ember bűne miatt, ezért a Megváltás számukra is áldást fog majd hozni.
Ezért is írja a Biblia azt, hogy "úgy szerette Isten a világot..."
Én azért szeretem a Bibliának ezt a mondatát, mert a "világ" szóban az állatok is benne vannak. :)

Érdekes, hogy anno pont ehhez hasonló témával kezdtük a társalgást Aerennel, amikor azt mondtam, hogy az ember és az állat között az egyik nagy különbség az, hogy az embernek van lelkiismerete. Éppen azért, mert csak az ember tud vétkezni.
A Biblia szerint pedig a lelkiismeretet Isten helyezte el az emberbe.

Az evolúciónak semmilyen magyarázata nincs a lelkiismeretre.
 

evapatocs

Állandó Tag
Állandó Tag
Szia Evapatocs!kiss
Amennyire lehet, azért meg kell közelítenünk a teljességet, mivel a mi Atyánk tökéletes, amennyire lehet minekünk is tökéletesnek kell lennünk!
Azért az állat, és az ember között nagyobb a különbség az érzéseim szerint, mint az ember és az Isten között van. Mert az Isten nem véletlen, hogy elküldte az Ő szent Fiát értünk, és az állatokért úgy tudom, hogy nem küldte el sem a Fiát, sem az angyalát.
Tehát az ember előtt végtelen az út. Vagyis, az ember előtt az út az Istenig vezet. Lehet akár Istent is elérni, ha az ember vágya úgy akarja. Isten nem véletlen adta az embernek a szabad akaratot. Akarhatjuk azt is, hogy Istenhez vissza térhessünk, vissza érhessünk.
Legyen nagyon szép, és vidám napod!
Sok szeretettel Erzsi.kiss
Szia!

De még mennyire,hogy nagyob a különbség,mert az állatok meghalnak,mig az ember halhatatlan.

Miért is kellene pontosan Isten mellett lenni,ha a közelébe is lehetünk? Ott már nem érezzük a hiányát,mert semmiféle hiány nem lesz,mert visszaértünk hozzá!kiss
 

Kicsi Fecske

Állandó Tag
Állandó Tag
Szia Jászladány.kiss
De az is az igazsághoz tartozik, hogy az állatokat teremtette Isten az embernek játszótársul, makettnek, hogy rajtuk keresztül is tanulhasson, fejlődhessen. Rajtuk kersztül is lehet könyörületet, irgalmat, szeretetet, kedvességet, hűséget tanulni. Hisz a kutya hűséges, kedves, szolgálatkész, és nagyon-de nagyon tud szeretni. A macskától meg azt lehet megtanulni, hogy az emberekhez hogy lehet viszonyulni. A lányom macskája kész úrhölgy. Őtőle lehet az úrhatnám polgárokhoz alkalmazkodást megtanulni, de úgy, hogy azér önmagunk is tudjunk megmaradni. A fiam macskája sokkal másabb. Ő a fiamat a szeretetre tanítja, az elfogadásra. Köszönöm a Fény, a Szeretet Istenének, hogy ilyen módon is gondoskodik rólunk, ilyen módon is tanít bennünket. Hiszen a fiai, lányai vagyunk. Ha mi a fizikai világ gyermekei képesek vagyunk a gyerekeinket szeretni, miért nem tudjuk elképzelni, hogy a mi Atyánk sokkal jobban szeret minket? Ő a saját szerelmes tiszta, bűntelen Fiát adta értünk, hogy tanuljunk Tőle, hogy haza tudjunk végre menni?
Legyen nagyon szép, és vidám napotok!
Sok szeretettel Erzsi.kiss
 

Jaszladany

Állandó Tag
Állandó Tag
Szia Jászladány.kiss
De az is az igazsághoz tartozik, hogy az állatokat teremtette Isten az embernek játszótársul, makettnek, hogy rajtuk keresztül is tanulhasson, fejlődhessen. Rajtuk kersztül is lehet könyörületet, irgalmat, szeretetet, kedvességet, hűséget tanulni. Hisz a kutya hűséges, kedves, szolgálatkész, és nagyon-de nagyon tud szeretni. A macskától meg azt lehet megtanulni, hogy az emberekhez hogy lehet viszonyulni.

Teljesen igazad van Erzsike!

Az állatok prédikálnak a legerőteljesebben. Az egész természet prédikál.
Isten az állatokon is a természeten keresztül is tanít minket.

Abszolút így van!
 

evapatocs

Állandó Tag
Állandó Tag
Szia Jászladány.kiss
De az is az igazsághoz tartozik, hogy az állatokat teremtette Isten az embernek játszótársul, makettnek, hogy rajtuk keresztül is tanulhasson, fejlődhessen. Rajtuk kersztül is lehet könyörületet, irgalmat, szeretetet, kedvességet, hűséget tanulni. Hisz a kutya hűséges, kedves, szolgálatkész, és nagyon-de nagyon tud szeretni. A macskától meg azt lehet megtanulni, hogy az emberekhez hogy lehet viszonyulni. A lányom macskája kész úrhölgy. Őtőle lehet az úrhatnám polgárokhoz alkalmazkodást megtanulni, de úgy, hogy azér önmagunk is tudjunk megmaradni. A fiam macskája sokkal másabb. Ő a fiamat a szeretetre tanítja, az elfogadásra. Köszönöm a Fény, a Szeretet Istenének, hogy ilyen módon is gondoskodik rólunk, ilyen módon is tanít bennünket. Hiszen a fiai, lányai vagyunk. Ha mi a fizikai világ gyermekei képesek vagyunk a gyerekeinket szeretni, miért nem tudjuk elképzelni, hogy a mi Atyánk sokkal jobban szeret minket? Ő a saját szerelmes tiszta, bűntelen Fiát adta értünk, hogy tanuljunk Tőle, hogy haza tudjunk végre menni?
Legyen nagyon szép, és vidám napotok!
Sok szeretettel Erzsi.kiss
Kedves Erzsike!

Az állatok önzetlenül képesek szeretni,mig az ember erre nem képes.Lehet ezt tagadni,de sajnos igy van.

Az állat teljesen Ego-mentes,nincsenek elvárásai,megbocsát,és szeret,még akkor is,ha az ember érdemtelen rá.
Ők is Isten teremtményei,ezért is nem szabad lenne bántalmazni őket,ugyan úgy,mint bármi mást,de mivel az ember kegyetlen,és úgy véli mindenek felett áll,ezért lesz megtorolva,mert a bűn nem válik semmissé,a vétek nem marad "ledolgozatlanul"
Ezt úgy hivják,hogy a kölcsönhatás törvénye (karma).
Amit elvetünk,azt fogjuk learatni,ha búzát vetettünk el,nem arathatunk le zabot.
 

Kicsi Fecske

Állandó Tag
Állandó Tag
Teljesen igazad van Erzsike!

Az állatok prédikálnak a legerőteljesebben. Az egész természet prédikál.
Isten az állatokon is a természeten keresztül is tanít minket.

Abszolút így van!

Szia Jászladány!kiss
Én inkább úgy mondanám, hogy az Isten az állatokon keresztül is próbál szólni az Ő fiaihoz, és lányaihoz, és tanítani azokat. Hiszen mindenen keresztül az Isten nyilvánul meg.
Kedves Evapatocs!kiss
Éppen ezért tanít az Isten az állatokon keresztül is bennünket. Nagyon jó tanító közeget hozott létre nekünk. Mint az iskolában az modelező eszközök, minden az Isten tökéletes szándékát modelezi.
Legyünk szerető szívűek, könyörüljünk meg a nálunk elesettebeken, gyengébbeken, és mindent, mindenkit teljes szívünkből, teljes lelkünkből és teljes elménkből szeressünk. Tehát az egónkból is szeressünk mindenkit, és mindent! Hiszen minden Isten ami körül vesz bennünket, mint az anya körülveszi az ő magzatát a méhében.

Legyen nagyon szép, és vidám napotok!
Sok szeretettel Erzsi.kiss
 

Jaszladany

Állandó Tag
Állandó Tag
Hi!

Nem nehez felfogni csak nem ertem miert csak kivaltsagos embernek lehetett feltamadni?
Es miert nem Jon el az ido mire kell varni?Eddig senki nem tudta bizonyitani,hogy volt/lesz feltamadas.Ez addig csak mende monda kategoria.

Udv

Szia Zsolti!

Megint csak a Biblia alapján:

Nem kiváltságos ember volt, aki feltámadt, hanem bűntelen. Ő volt az egyetlen ilyen. Magára vette a többi ember bűnét, azért kellett meghalnia, de mivel neki magának nem volt bűne, ezért nem kellett a halálban maradnia, és feltámadt.
A feltámadása igazolta, hogy valóban bűntelen volt, tehát alkalmas volt arra, hogy mások bűnét hordozza (különben a saját bűnéért halt volna meg, és nem halhatott volna meg mások helyett). Ezért Jézus feltámadása tette a Megváltást érvényessé. Olyan, mint egy hitelesítő pecsét.

Jézus feltámadása ad reményt a többi embernek is a feltámadásra. Ennek azért nem jött még el az ideje, mert Isten arra vár, hogy az emberek megtérjenek.

Számomra Jézus feltámadása bizonyította, hogy van feltámadás. Jézus feltámadásának a ténye pedig elég megbízhatóan van a Bibliában dokumentálva, és számomra a szemtanúk vallomásai és mártírhalála is hitelessé teszi. Olyan ez, mint egy bírósági jegyzőkönyv. Nem kell újra látnod az esetet, hogy meggyőződj róla, hogy megtörtént, és hogy hogyan. A jegyzőkönyv tartalmazza a tényeket tanúvallomásokkal és bizonyítékokkal együtt, elég, ha azt elolvasod.
 
Oldal tetejére