Einsteinnek megint igaza volt

Szakértők egy csoportja először vizsgálta, hogy működik-e Einstein általános relativitáselmélete a távoli galaxisokban. Az új tanulmány megerősíti a gravitációról kialakított tudományos képet, emellett pedig a sötét anyag és sötét energia létezését is alátámasztja.

Albert Einstein 1915-ben mutatta be általános relativitáselméletét. A hipotézis leegyszerűsítve azt írja le, hogy az objektumok, például egy galaxis tömege mennyire képes meggörbíteni a téridőt.

Az elméletet megjelenése óta rengetegszer tesztelték a Naprendszerben és a Tejútrendszerben egyaránt. A Thomas Collett, a Portsmouth-i Egyetem Kozmológiai és Gravitációs Intézetének munkatársa által vezetett nemzetközi csapat viszont a közelmúltban először vizsgálta precízen az általános relativitáselméletet nagy csillagászati skálán – írja a Space.com.

A szakértők a Hubble űrtávcső és a chilei Nagyon Nagy Távcső (Very Large Telescope) adatait elemezték. Az eredmények azt mutatják, hogy a gravitáció a távoli galaxisokban is úgy viselkedik, mint a csillagászati értelemben vett környezetünkben.

Éppen úgy, ahogy Einstein is megjósolta.

A kutatás emellett a feltételezett sötét anyag és sötét energia létezését is alátámasztja.

A standard kozmológiai modell azt írja le, hogy miként működnek és lépnek kölcsönhatásba egymással az alapvető erők és részecskék az Univerzumban. A megfigyelések azonban nem mindig vannak összhangban az elmélettel.

Ahhoz, hogy a standard modell működjön, úgynevezett sötét anyagra és sötét energiára van szükség. Előbbi azt a csillagászati műszerekkel nem mérhető anyagot jelöli, melynek jelenlétére a gravitációs hatásából tudunk következtetni, utóbbi pedig azt a feltételezett energiaformát fejezi ki, amely erős antigravitációs hatást vált ki.


Néhány szakértő olyan alternatív gravitációs elméleteket dolgozott ki, amelyek szükségtelenné teszik a sötét energia és a sötét anyag használatát a standard modellben. Az új vizsgálat szerint viszont a gravitáció a Világegyetem távolabbi régióiban is úgy viselkedik, mint a közelünkben. Ez pedig ellentmond az alternatív hipotéziseknek.

Collett kiemelte, új tanulmányuk nem konkrét bizonyíték a sötét anyagra és sötét energiára, inkább csak újabb érvet jelent ezek létezése mellett.

Kozmikus lencsék
A szakértők a kísérletben egy erős gravitációs lencsét hívtak segítségül. A gravitációs lencsék azok a nagy tömegű objektumok, például galaxisok, amelyek meggörbítik a mögöttük elhelyezkedő objektumok fényét. A vizsgálatban egy közeli, 500 millió fényévre fekvő galaxist, az ESO 325-G004-et használták gravitációs lencseként.

Bizonyos esetekben, amikor a lencse és a mögötte fekvő objektum a megfigyelővel egy vonalba esik, a lencse körkörösen, úgynevezett Einstein-gyűrűben képezi le a hátsó objektum képét. A gyűrű átmérőjének tanulmányozásával következtetni lehet a téridő görbületére is.

a_horseshoe_einstein_ring_from_hubble-800x529.jpg

Egy Einstein-gyűrű (kép: ESA/Hubble & NASA)
Mivel az általános relativitáselmélet azt is megjósolja, hogy a tömeg mekkora görbületet idéz elő, a csapat a galaxisok tömegének kiszámításával pontosítani tudta a téridő görbületére vonatkozó becslést. A rendszerek tömegét a bennük mozgó csillagok sebességéből számolták ki.

Az eredmények összességében azt mutatják, hogy az általános relativitáselmélet megállja a helyét ilyen távolságokban is. Collett és kollégái azt tervezik, hogy később még messzebbi galaxisokon is tesztelik majd az elméletet.

24
 
Einstein alighanem tévedett .. Nem kicsinyt de nagyon... De az akkori ismeretek és lehetőségek birtokában, még elméletben mérföldekre előreszaladva is messze kimagaslott a koncepció gyártó elméleti fizikusok táborából...
Nem tudott elszakadni a koordináta rendszer 3 dimenziós alapjától, s az időt mint 4. dimenziót ebbe szuszakolta be.. Pedig az apró gyermekek is szappanbuborék fújás közben a három dimenziós térben, időtől függetlenül, számtalan dimenziót hoznak létre... Nekem mindig gyanús ha valakinek az elméletét próbálják igazolni, hisz az nem szól másról, mint egyes elméletek emlőin nevelkedettek életük, munkásságuk nagy részét az elmélet igazságának bebetonozására fordították, s ha kiderülne, hogy az elmélet sántít, vagy az a szörnyűség következne be , hogy netán teljesen hibás akkor ezeknek a "tudósoknak" egész életművük foszlana semmivé.. Én még azt tanultam ami cáfolható az a tudomány, ami nem az a hit... Érdekes de nekem a fenti cikk olvasásakor a 2006-os fizikai Nobel díj díjazottjai jutottak az eszembe.
Ez a Nobel díj volt a második megosztott ugyanabban a témában, mert Penzias és Wilson az 1964-ben "felfedezett" kozmikus háttérsugárzásért 1978-ban kapott fizikai Nobel díjat. Most 2006-ban ennek a sugárzásnak a műszeres meghatározásáért , állítólagos igazolásáért Mather és Smoot vehette át a fizikai Nobel díjat, miután több ezer ember, több mint tíz éves munkája és dollár százmilliók elköltése után, csak elméleti és bizonytalan kísérleti eredményeket tudtak felmutatni, de a Kongresszus számára és az amerikai népnek be kellett bizonyítani, hogy ez nem ablakon kidobott pénz volt...A gyakorlatban tökéletesen elegendőek a mindennapi használatra Newton törvényei, pedig az elmélet a termodinamika tételeit, az entrópiát használja...Amiből a harmadik tétel felfedezője szerint egész biztos csak három van, mert az elsőt hárman, a másodikat ketten, a harmadikat pedig csak Ő egymaga alkotta...
Ilyen hosszú bevezető ellenére tulajdonképp csak azt akartam elmondani, hogy a tudós feladata az elmélet cáfolata, nem pedig bizonyítása, hisz a megalkotója azt már megtette.....
 
Einstein alighanem tévedett .. Nem kicsinyt de nagyon... De az akkori ismeretek és lehetőségek birtokában, még elméletben mérföldekre előreszaladva is messze kimagaslott a koncepció gyártó elméleti fizikusok táborából...
Nem tudott elszakadni a koordináta rendszer 3 dimenziós alapjától, s az időt mint 4. dimenziót ebbe szuszakolta be.. Pedig az apró gyermekek is szappanbuborék fújás közben a három dimenziós térben, időtől függetlenül, számtalan dimenziót hoznak létre... Nekem mindig gyanús ha valakinek az elméletét próbálják igazolni, hisz az nem szól másról, mint egyes elméletek emlőin nevelkedettek életük, munkásságuk nagy részét az elmélet igazságának bebetonozására fordították, s ha kiderülne, hogy az elmélet sántít, vagy az a szörnyűség következne be , hogy netán teljesen hibás akkor ezeknek a "tudósoknak" egész életművük foszlana semmivé.. Én még azt tanultam ami cáfolható az a tudomány, ami nem az a hit... Érdekes de nekem a fenti cikk olvasásakor a 2006-os fizikai Nobel díj díjazottjai jutottak az eszembe.
Ez a Nobel díj volt a második megosztott ugyanabban a témában, mert Penzias és Wilson az 1964-ben "felfedezett" kozmikus háttérsugárzásért 1978-ban kapott fizikai Nobel díjat. Most 2006-ban ennek a sugárzásnak a műszeres meghatározásáért , állítólagos igazolásáért Mather és Smoot vehette át a fizikai Nobel díjat, miután több ezer ember, több mint tíz éves munkája és dollár százmilliók elköltése után, csak elméleti és bizonytalan kísérleti eredményeket tudtak felmutatni, de a Kongresszus számára és az amerikai népnek be kellett bizonyítani, hogy ez nem ablakon kidobott pénz volt...A gyakorlatban tökéletesen elegendőek a mindennapi használatra Newton törvényei, pedig az elmélet a termodinamika tételeit, az entrópiát használja...Amiből a harmadik tétel felfedezője szerint egész biztos csak három van, mert az elsőt hárman, a másodikat ketten, a harmadikat pedig csak Ő egymaga alkotta...
Ilyen hosszú bevezető ellenére tulajdonképp csak azt akartam elmondani, hogy a tudós feladata az elmélet cáfolata, nem pedig bizonyítása, hisz a megalkotója azt már megtette.....


A méter 1983-ban elfogadott meghatározása a következő: az a távolság, amit a fény vákuumban megtesz a másodperc 1/299 792 458-ad része alatt.

A fénysebesség (c) = 299 792,452 km/s

Lehet, hogy nagyon buta vagyok fizikából, de akkor majd valaki segít az értelmezésben...
 
Ez a "cikk" csak arra jó, hogy azt bizonygassa, a Világ olyan, amilyennek hazudják...

https://canadahun.com/blogbejegyzes/nem-igaz-abból-fiam-semmi.17574/

Mennél nagyobb és mennél magányosabb egy égitest annál gömbölyűbb! (Egy nagy planétán nem lehetnek magas hegyek.)
-
A Föld nem egy egyedül álló planéta, a Föld-Hold súlypontja a két égitest között van.
-
mond_um_erde_1.gif
mond_um_erde_2.gif


Téves: a Hold a Föld körül kering.

Helyes: a két égitest a közös súlypont körül kering

(A közös súlypont kb. 4700 km-re van a Föld súlypontjától?
 
Nem elég hogy lapos, meg se moccan. :D

Egy olyan Világban, ahol nem tudják azt bizonyítani , - ahogyan írod - hogy , a Föld egyáltalán megmoccan, - hozzáteszem, azt, hogy áll és nem mozog, tudják - ahol nem tudják azt bizonyítani, hogy a Föld gömbölyű - hogy lapos, azt tudják - és ahol azt állítják, és úgy döntenek, ahogy, a Világegyetem kialakulásáról, ott mi lehet, egy biztos kapaszkodó?

"......George Gamow 1948-ban egy nemzetközi fizikuskonferencián a táguló univerzumra azt a lehetséges magyarázatot adta, hogy esetleg a világegyetem valamikor egy ún. ősrobbanással (Big Bang) jött létre, s az ősrobbanás pillanatában az univerzum teljes tömege egyetlen végtelen sűrűségű pontba volt összetömörítve. Gamow előadásának befejezéseként felkérte a kongresszuson résztvevő világhírű fizikusokat, szavazzanak, hogy volt-e ősrobbanás. A jelenlevők 60% körüli szótöbbséggel demokratikusan megszavazták, hogy volt. Azóta a fizikusok elfogadják a Big Bang-elméletet....."

Még annyit: a gravitációt sem tudják igazolni. Pedig régóta próbálkoznak vele....
 
Egy olyan Világban, ahol nem tudják azt bizonyítani , - ahogyan írod - hogy , a Föld egyáltalán megmoccan, - hozzáteszem, azt, hogy áll és nem mozog, tudják - ahol nem tudják azt bizonyítani, hogy a Föld gömbölyű - hogy lapos, azt tudják - és ahol azt állítják, és úgy döntenek, ahogy, a Világegyetem kialakulásáról, ott mi lehet, egy biztos kapaszkodó?

"......George Gamow 1948-ban egy nemzetközi fizikuskonferencián a táguló univerzumra azt a lehetséges magyarázatot adta, hogy esetleg a világegyetem valamikor egy ún. ősrobbanással (Big Bang) jött létre, s az ősrobbanás pillanatában az univerzum teljes tömege egyetlen végtelen sűrűségű pontba volt összetömörítve. Gamow előadásának befejezéseként felkérte a kongresszuson résztvevő világhírű fizikusokat, szavazzanak, hogy volt-e ősrobbanás. A jelenlevők 60% körüli szótöbbséggel demokratikusan megszavazták, hogy volt. Azóta a fizikusok elfogadják a Big Bang-elméletet....."

Még annyit: a gravitációt sem tudják igazolni. Pedig régóta próbálkoznak vele....
Amit írtam, írónikusan gondoltam.
Ha jól értem amit Te ott fent írtál, az középkor.
Teoria a gondolkodás eredménye és több gondolkodásra ösztönöz. Semmi esetre sem hazugság.
Aki leesik egy létrárol, rögtön hisz a gavitációban.;)
 
Amit írtam, írónikusan gondoltam.
Ha jól értem amit Te ott fent írtál, az középkor.
Teoria a gondolkodás eredménye és több gondolkodásra ösztönöz. Semmi esetre sem hazugság.
Aki leesik egy létrárol, rögtön hisz a gavitációban.;)

Ha annyira igaz a modern tudomány, mint a “sötét” középkor megítélése......

Ezek voltak:

Reneszánsz és aranykor,

Megszülettek az egyetemek,

Lerakták a modern tudományosság alapjait,

A karoling reneszánsz virágzása,

Bizánc aranykora,

Vallási egység,

A matematika születése,

Építészet virágzása,

Mezőgazdaság robbanásszerű fejlődése.....
 
Amit írtam, írónikusan gondoltam.
Ha jól értem amit Te ott fent írtál, az középkor.
Teoria a gondolkodás eredménye és több gondolkodásra ösztönöz. Semmi esetre sem hazugság.
Aki leesik egy létrárol, rögtön hisz a gavitációban.;)


Ha a Nap egy olyan bolygót, mint a Föld, pályán tud tartani, a Holdat miért nem veszi magához a Föld mellől? - Ha tényleg működik a gravitáció.....

Vagy, a Földnek “nagyobb, erősebb” a gravitációja? Persze ezekre a tudomány sem ad választ....
 
Ha annyira igaz a modern tudomány, mint a “sötét” középkor megítélése......

Ezek voltak:

Reneszánsz és aranykor,

Megszülettek az egyetemek,

Lerakták a modern tudományosság alapjait,

A karoling reneszánsz virágzása,

Bizánc aranykora,

Vallási egység,

A matematika születése,

Építészet virágzása,

Mezőgazdaság robbanásszerű fejlődése.....
Nyilván való, hogy a jelen a mult következménye, de Giordano Brunora gondolva, meg volt az szenvedve.
 
Ha a Nap egy olyan bolygót, mint a Föld, pályán tud tartani, a Holdat miért nem veszi magához a Föld mellől? - Ha tényleg működik a gravitáció.....

Vagy, a Földnek “nagyobb, erősebb” a gravitációja? Persze ezekre a tudomány sem ad választ....

régen jártam suliba de úgy emlékszem a gravitácó fordítottan arányos a két test közti távolsággal ... szóval a Föld valóban nagyobb hatással van a Holdra mint a Nap.
 
;)

Francia vagyok Párizs városából
mely lábam alatt a piszkos mélybe vész,
s most méterhosszan lógok egy nyárfaágról,
és nyakamon érzem, hogy seggem míly nehéz.

François Villon


(Faludy György fordítása)

Most már tudom, hogy a bizonyíték mindig nálam van:D


Tévesen hittük, hogy létezik gravitáció?
Erik Verlinde számára "a gravitáció nem létezik" - minderről nemrégiben írt egy tanulmányt a korábban Amerikában tanuló és tanító, majd Hollandiába, szülőhazájába visszatérő fizikus. A New York Times most részletesen ismertette az Amszterdami Egyetem professzorának téziseit.

Más fizikusok szerint új ugyan Verlinde gondolata, de nem hisznek benne, megint mások viszont teljesen azonosulnak a holland professzor gondolataival. A vita természetesen nem zárult le, és várhatóan további vélemények, eredmények és teóriák látnak majd napvilágot a témában.


Az a helyzet, én nem vagyok tudós, csak néha elolvasom, mit mondanak. Leírják, hogy úgy van, utána az ellenkezőjét.Ennyit meg én is tudok...:p:p:p
 
Most már tudom, hogy a bizonyíték mindig nálam van:D


Tévesen hittük, hogy létezik gravitáció?
Erik Verlinde számára "a gravitáció nem létezik" - minderről nemrégiben írt egy tanulmányt a korábban Amerikában tanuló és tanító, majd Hollandiába, szülőhazájába visszatérő fizikus. A New York Times most részletesen ismertette az Amszterdami Egyetem professzorának téziseit.

Más fizikusok szerint új ugyan Verlinde gondolata, de nem hisznek benne, megint mások viszont teljesen azonosulnak a holland professzor gondolataival. A vita természetesen nem zárult le, és várhatóan további vélemények, eredmények és teóriák látnak majd napvilágot a témában.


Az a helyzet, én nem vagyok tudós, csak néha elolvasom, mit mondanak. Leírják, hogy úgy van, utána az ellenkezőjét.Ennyit meg én is tudok...:p:p:p
Van egy erő ami visszahúz a földre. Van egy erő ami összetartja a naprenszerünket és a galaxisunkat, a hitetlenkedésed ellenére is.
Akár hogy nevezik, itt van.
 
Van egy erő ami visszahúz a földre. Van egy erő ami összetartja a naprenszerünket és a galaxisunkat, a hitetlenkedésed ellenére is.
Akár hogy nevezik, itt van.

Neked igazad van, de az nem azt jelenti, hogy nekem nincs. Hiszen te egyfajta megtapasztalásból, meggyőződésből hiszed azt, amit hiszel. Én is. Ehhez neked is, nekem is jogom van.

De, akik a legszakavatottabbak, még azok sem értenek egyet. A probléma mindig a bizonyításnál van. És, ebben a dologban nem én vagyok a hitetlen, te meg a hívő, hanem ilyen a Világ. Egyenlőre semmi sem biztos.

Ha van türelmed, és nem tekinted lezártnak a tudományos ismereteket, ajánlom figyelmedbe az alábbi videót:

 

Hírdetőink

kmtv.ca

kmtv.ca

Friss profil üzenetek

GyulusH45 wrote on szeged's profile.
Helló! -egy régi számra : "Ölelj ölelj "c. megtudnád szerezni a stílust pa600-ig-és feltöltenéd ? Üdv :Gyulus
Midi dalok, zenészek!
Kobudera wrote on Boglarka Veres's profile.
Szervusz! Nekem megvan a Jurrasic Parts nevű játék.:)
Szeretetleckék.
Minden bennünk rejlő értelem, elveszíti értelmét, ha nincs mögötte tiszta szándék!
Minden tiszta szándék átlényegül, ha a létezés egyszerűsége, bele szövi a szeretet szálait. Minden szeretet szál összegabalyodhat ha, túl bonyolítjuk!
A szeretet van ... ha, hagyod egyszerűen csak lenni,... egyszerűséggé szelídülni...!!! Keke
A csodát tehát a tudatos ember látja. Tud, mert tanult.
Ne sajnáld hát a tudást magadtól, a mélyebb és magasabb rangú megértést.
Mert amikor megértetted, megértél a csodákra.
Fel is fedezed őket, egy hangban, egy formában, egy színben, egy élet érzésben, az élet megnyilvánulásokban, a természetben, magadban, a másikban.
Mindenben amiben rátaláltál.

Statisztikák

Témák
36,976
Üzenet
4,510,113
Tagok
597,311
Legújabb tagunk
Kali Hajnalka
Oldal tetejére