Reincarnacio

pitti

Állandó Tag
Állandó Tag
Szia kedves steve3

Ez egy számomra teljesen elfogadható elgondolás, amit milliónyi érvel
lehet alátámasztani. Ehhez csak egy másik topikos gondolatképem:
http://canadahun.com/forum/showpost.php?p=2432569&postcount=85

Mindezekkel a gondolatokkal együtt a jó és rossz fogalmát nagyon nehéz definiálni.
Könnyű ott, ahol egy pillanat történéseit nézzük és döntünk a ránk gyakorolt érzelmi, állapotbeli hatásai alapján.
Minél feljebbről, távolabbról (időben és térben) figyeljük az eseményeket ezek az irányultságok rendszeresen irányt váltanak.
Egy kis példa ezen gondolatra, de itt is csak egy-két aspektust fognék meg.:

Béla bácsi munkát keres, szegény már teljesen el van kenődve, és akkor megtörténik vele a hirtelen egy most betelepült multinál munkát talál.
Béla bácsi életében és több odaérkező munkát kereső személy életében JÓ történik...
Milyen jótevők ennek a multicégnek a vezetői hála Istennek.!


Most lépjünk térben távolabbra:

Franciaországban egy kocsmában üldögél két jó barát Félix és Sebastian. Már szépen, mint minden nap mostanában a sárga földig isszák le magukat. Keseregnek az élet igazságtalan voltán és a megélhetés kilátástalanságán.
Velük rossz történt, egy multi cég olcsóbb munkaerőpiacra helyezte át a gyáregységét ezáltal Félix és Sebastian munkahelye megszűnt. (Persze hogy a fenti multiról van szó...)
Milyen gonoszak ennek a multicégnek a vezetői, a gonosz vezeti tetteiket!


Most lépjünk magasabbra, és szemléljük meg az időbeni kiterjedést:

Félix talált egy új munkahelyet, igaz kevesebb pénzért de kevesebbet is dolgozik. A sok munka miatt tönkremenőben lévő házassága boldog párkapcsolattá vált. Ő most boldog és vele együtt a családja is.

Sebastian a poklok poklát éli meg. Nem talál munkát, a családi élete felborult. A pénztelenség és reményvesztettség miatt pont azokkal az emberekkel viselkedik negatívan akik osztoznak a sorsán és segíteni próbálják. Elfogadta saját félelmeit valóságnak. Ennek következményeképpen már a felesége is elhagyni készül.
Teljes kétségbeesésében felborogatja az íróasztalát tör zúz mindent.
Ekkor egy régen elfeledett diákkori irománya kerül elő a káosz romjaiból, "A gondolkodás és fizikai hatásai mindennapjainkban" címmel. Kezébe veszi és megnyugszik. Nosztalgiával gondol vissza azokra az évekre amikor ezt a könyvecskét írta. Tele volt lehetőségekkel és világmegváltó tervekkel. Majd újra elszomorodik, MI LETT BELŐLEM?
Kesergésében már az öngyilkosságot kezdi fontolgatni!
Ekkor mint a vészharang figyelmeztető jeleként megszólal a csengő!
Az éppen összecsomagoló feleség beengedi a férje egy diákkori barátját. Pár szót beszélnek, majd a barát felmegy Sebastianhoz, hogy egy kis lelket öntsön belé. Beszélgetnek, de a teljesen félelmei rabságában őrlődő Sebastian csak egyre mélyebbre süllyed.
Ekkor a tanácstalan barát észrevesz a kis irományt Sebastian kezében elkéri és beleolvas. Telik az idő és a barát egyre izgatottabban lapozgat szinte önkívületben szemében a megértés ragyogása gyúl. Mikor lenyugszik elmondja Sebastiannak, hogy ő pszichológus és egy témakörben már nagyon régen nem jut tovább.
Ez a könyv viszont szervesen kapcsolódik az ő eleméletéhez és értelmi lényeggel telíti azt.
Ráveszi Sebastiant, hogy dolgozzanak együtt és oldják meg a problémát.

Siker koronázza munkájukat, az elmélet elkészül és több világhírű bestseller születik belőle.
Bár Sebastan házassága már nem élte túl a megpróbáltatást, gazdag jómódú és sikeres ember lett. Később az egyik könyvbemutatón összefut egy gyönyörű és nyitott hölggyel aki később a felesége lesz.

Ez a kis történet a teljesség igénye nélkül...
Nem is ragoznám tovább a témát, de a lehetőségek skálája végtelen!

Ha ezeken elgondolkozunk, máris az ok-okozati törvényekben mászkálunk és rádöbbenünk, hogy a jó és a rossz a történések mozgási irányát tükrözi, tehát az energia mozgási irányát, ami mindig más aspektusból szemlélve lehet jó vagy rossz is! A legfontosabb gondolatmenet ebben a témakörben, minden probléma ajándékokkal halmozhat el, mert tanulhatunk belőle. Megérthetjük az elfogadás lényegét és hogy gondolataink formálják a világunkat. És akkor úgy érezhetjük az úton talán legfontosabb, SZERETETTEL ELFOGADNI.

nocopyright.thumbnail.gif
NoCopyRight, 2010 Tóth András
A történetben szereplő személyek és helyek kitaláltak, de akár lehetnének valóságosak is, ezért a neveket és a helyek neveit megváltoztattam!:D:D:D:D

u.i. Ja és ez hogy jön a Reinkarnációhoz, majd veszek néhány nagy levegőt, szerzek rá egy kis időt és folytatom...
Ez ragyogo vot Bandi. Koszi.
Kivancsian varom a reinkarnaciorol szolo irasodat.
 

Toth Bandi

Állandó Tag
Állandó Tag
Reinkarnáció..

Az igaz, hogy András bejegyzése nem kapcsolódik szervesen a reinkarnációhoz, de legalább érdekes. :p
Szia Kedves

Szerintem igen. Az előző bejegyzésem csak a jéghegy csúcsát boncolgatta.
Miért is volt rá szükség?
A tudat tulajdonságainak kiterjesztése miatt. A gondolkozás és a szív tudatosságának elmélyítése igényli a folyamatok tágabb szemléletét és a folyamatok megértését. Ebben nagyon fontos momentum a jó és a rossz megértése. Ehhez ki kell lépni a "pillanatemberke" fázisból, időben és térben kell szemlélni a dolgokat és a történéseket. Tehát a dolgok vannak! Remélem az előző bejegyzésem rávilágított a "pillanatemberke" nézőpontjainak hibáira és felfedett egy két összefüggést ami a tágabb megértés, elfogadás és szeretet felé vezet.

Sokat gondolkoztam, hogyan tudnám a nézőpontomat megvilágítani. A saját életem történései, tapasztalataim, olvasmányaim vagy a fantáziám állttal. Ha mindent le akarnák írni, ami formálta és formálja a világképemet, inkább könyvet kéne írnom és kivennem legalább 1 éves szabit. Mivel az előbbi sajnos kivitelezhetettlen így megpróbáltam a lehető legjobb képet ötvözni egy esemény és a lehetséges előzményei között.

Tehát a következő történet, ami a világképem egy darabját tükrözi.

London.1854.Ősze...

Kate hazafelé igyekezett a munkából. Szívében várakozás és aggódás honolt. Otthon várta két kisfia és a férje, nekik siet finom vacsorát készíteni.Útban hazafelé beugrott a legközelebbi pékhez és vett egy cipót, gondolta nagyon jó lesz a vacsorához és még reggelire is marad. Hazafelé vezető útja keresztülvezet a város legsötétebb és mocskosabb részén ennek elővigyázatosságra kéne ösztönöznie. A sietség és várakozás hevében megfeledkezik erről a tényről, amikor befordul a legsötétebb sikátorba.
Joseph bőrig ázva és éhesen kuporgott az egyik kapualjban. Nem volt könnyű élete, mintha minden ellene dolgozna. Nem talált
munkát, ezt nem volt hol laknia és gyakran éhezett. A mindennapi betevőt is csak koldulással tudta megszerezni. Nem vette észre, ahogy a megpróbáltatások eredménye képpen megteremtette magának a földön a saját poklát. Úgy ment munkát keresni, hogy meg volt győződve a sikertelenségéről és kudarcai folyamán elvesztette istenbe vetett hitét is. Egyre mélyebbre süllyedt félelmei által generált valóságába és szinte teljesen elvesztette emberi mivoltát. Lelkében sötétség honolt a szeretet szikrája mélyen elfedve maradt előtte.Ezen az éjszakán Joseph meglátta a hazafelé tartó dúdolgató gyönyörű Kateet. Hirtelen mély gyűlölet gyúlt félelmeitől eltorzult lelkében. Hogy lehet a földön ilyen igazságtalanság itt ez a kis fruska aki dúdolgatva sétálgat, "Ő" pedig a jóravaló Joseph éhezve átfázva várja a halált. Ekkor minden józan itélőképességét elveszítve sötét terv fogant meg eltorzult lelkében. Megbújt és várt. Amikor Kate melléért felugrott, hátulról befogta a lány száját és leszúrta. Majd csendesen leengedte, elszedte tőle pénzét és a család vacsorájára szánt cipót és elindult mint aki jól végezte dolgát. Az utolsó pillanatban amikor a lány szemébe nézett a lelke sikított a fájdalomtól. Ezt a két csodálkozó szemet már életében nem törölhette ki emlékezetéből. Elnyomta lelki ismerete hangjait és elfutott.
Kateből lassan eltávozott az élet, utolsó gondolata is a családja körül forgott. Mi lesz a két gyermekével és férjével, hogyan fognak boldogulni?A végtelen szeretet és aggódás pillanatában lelke eltávozott a testéből. Másnap reggel találták meg kővé fagyva. A férje és két kisgyermeke hosszú évekig nem tudta kiheverni az elvesztését. Egész életükre rányomta bélyegét Kate elvesztése.
Joseph sohasem tudott szabadulni a csodálkozva rámeredő szempártól. Ez idővel még mélyebbre lökte. Már koldusként sem kapott az emberektől alamizsnát, legyengült állapota meggátolta a további rablásban. Utolsó óráiban ugyanabban s kapuljban ahol Kateet leszúrta, elhagyta ereje összeroskadt. Átfázva, átázva lefeküdt és várta a halált. Nem kellett sokáig várni a fertőzésektől és sebektől legyengült teste lassan feladta.
Utolsó pillanataiban csak a két gyönyörű kérdő szempár meredt rá. Ekkor zokogás rázta meg és a lelke elhagyta testét.

Párizs.1920.Nyara...

Emma (Joseph) hazafelé tartott a munkából. Otthon várta két gyermeke és részeges férje. Nehéz körülmények között nevelték így
gyermekeiket. Emma mindent megpróbált, hogy a gyermekeknek még ilyen körülmények között is elviselhető legyen az életük. A nélkülözés rákényszerítette, hogy munka után "másodállásban" utcalány is legyen. Undorodott ilyenkor magától, de a gyermekei iránt érzett szeretete betöltötte tudatát és elfogadta sanyarú sorsát. Ezen az estén mikor az utolsó kliensét fogadta kellemetlen érzés töltötte el. Félelem, rettegés ülte meg szívét ahogy a férfi belépett a lepusztult bérelt szobába. Úgy gondolta baj lesz, ezért az ajtó felé ugrott és megpróbált kilógni a szobából.
A részeg férfi ezen felháborodott és hatalmas nyaklevessel visszatántorította az ágyba. Ahogy zuhant beütötte fejét az ágy mellett lévő kis asztal sarkába és betörött a feje. A férfi dolga végeztével zsörtölődve kiment a szobából, vissza sem nézett. Emma szinte semmire nem emlékezett, elméjét mély aggódás foglalta le gyermekei iránt miközben lassan távozott belőle az élet. Az egyik utcalány észrevette a haldokló Emmat és szólt a rendőrségnek. A rendőrök értesítették a családot. Amikor a férj és a két gyermek odaért Emma már nem volt eszméleténél.
Gondolatait aggódás és rettegés foglalta el. Utolsó pillanataiban egy gyönyörű női szempár meredt rá csodálkozón, ekkor megértette.
Utolsó leheletével a következő szavak szakadt ki belőle.
"Értem uram, legyen meg a te akaratod mert megérdemeltem..."
Az orvos csodálkozón nézett a halott asszonyra, élete hátralévő részében sokszor eszébe jutott ez a mondat.

Napjainkban...

Timi(Kate) egyszerű családból származott. Gyermekkorától templomba járt, életét betöltötte a hit és a szeretet. Ahogy idősebb lett a rádiónál dolgozott és dalaival melegséget kötöztetett az őt hallgatók szívébe. A templomban plusz munkát vállat és a falu család segítőinek is rendszeresen segített. Megismerkedett egy jóravaló férfival akit Gábornak(Joseph) hívtak. Összeházasodtak és mostantól együtt folytatták szeretettől vezérelt életüket. Együtt segédkeztek a templomban és a család segítők is mindig számíthattak rájuk. Aki csak ismerte őket mindenki példaértékűnek tartotta szeretetben és munkában töltött életüket.
Szegényesek szavaim ahhoz, hogy leírjam a két emberből áradó elfogadást, megértést és szeretet. Pár év elteltével megszületett kislányuk, egy földre szált angyalka képében. Minden gyermek gyönyörű, de számukra ami természetes Isten legnagyobb ajándékát kapták.
Teltek múltak az évek. Együtt éltek szeretetben és boldogságban, eközben kislányuk kezdett kibontakozni. Mindenki meglepődött őszinte szemeiből sugárzó szeretete láttán. Jól tanult, szerette az állatokat és az embereket.
Az egyik ősszel Timi megbetegedett, bevitték a kórházba, majd rövidesen kiengedték. Gyógyíthatatlan betegséget diagnosztizáltak olyan stádiumban, amiből már nincs kiút. Mindenkit aki ismerte őket letaglózott a hír. Senki sem volt a ki fel bírta fogni azt, hogyan lehet egy ilyen csodálatos családban ilyen esemény. Timi a hátralévő napjait úgy élte, mintha semmi sem történt volna. Nevelte a kislányát és továbbra is szeretet sugárzott az arcáról és tetteiből. Felkészítette a családját a továbblépésére, hogy amikor megtörténik az elkrülhetetlen tovább tudják folytatni az életüket. Eljött a szomorú nap Timi eltávozott közülünk. Hátramaradt férje és gyermeke az Timitől kapott szeretet ereje által szépen lassan rendbejött. Gábor azóta is derekasan helytáll, neveli kislányát és szépen lassan sínre került az élete.

Szerintem az ilyen emberek mint Timi tanítani jönnek közénk. Életükkel és halálukkal példát mutatva kijárják számunkra az ösvényt amit csak követnünk kellene. Megtanítják számunkra az elfogadás és a szeretet végtelen erejét.

A történet az ok-okozati történések egy lehetséges kis darabját mutatta be.


Természetessen a történet és a benne szereplő nevek kitaláltak és bármilyen hasonlóság megtörtént eseményekkel vagy személyekkel csak a véletlen műve lehet.
 

atmanandajee

Állandó Tag
Állandó Tag
Szia Kedves

Szerintem igen. Az előző bejegyzésem csak a jéghegy csúcsát boncolgatta.
Miért is volt rá szükség?
A tudat tulajdonságainak kiterjesztése miatt. A gondolkozás és a szív tudatosságának elmélyítése igényli a folyamatok tágabb szemléletét és a folyamatok megértését. Ebben nagyon fontos momentum a jó és a rossz megértése. Ehhez ki kell lépni a "pillanatemberke" fázisból, időben és térben kell szemlélni a dolgokat és a történéseket. Tehát a dolgok vannak! Remélem az előző bejegyzésem rávilágított a "pillanatemberke" nézőpontjainak hibáira és felfedett egy két összefüggést ami a tágabb megértés, elfogadás és szeretet felé vezet.

Sokat gondolkoztam, hogyan tudnám a nézőpontomat megvilágítani. A saját életem történései, tapasztalataim, olvasmányaim vagy a fantáziám állttal. Ha mindent le akarnák írni, ami formálta és formálja a világképemet, inkább könyvet kéne írnom és kivennem legalább 1 éves szabit. Mivel az előbbi sajnos kivitelezhetettlen így megpróbáltam a lehető legjobb képet ötvözni egy esemény és a lehetséges előzményei között.

Tehát a következő történet, ami a világképem egy darabját tükrözi.

London.1854.Ősze...

Kate hazafelé igyekezett a munkából. Szívében várakozás és aggódás honolt. Otthon várta két kisfia és a férje, nekik siet finom vacsorát készíteni.Útban hazafelé beugrott a legközelebbi pékhez és vett egy cipót, gondolta nagyon jó lesz a vacsorához és még reggelire is marad. Hazafelé vezető útja keresztülvezet a város legsötétebb és mocskosabb részén ennek elővigyázatosságra kéne ösztönöznie. A sietség és várakozás hevében megfeledkezik erről a tényről, amikor befordul a legsötétebb sikátorba.
Joseph bőrig ázva és éhesen kuporgott az egyik kapualjban. Nem volt könnyű élete, mintha minden ellene dolgozna. Nem talált
munkát, ezt nem volt hol laknia és gyakran éhezett. A mindennapi betevőt is csak koldulással tudta megszerezni. Nem vette észre, ahogy a megpróbáltatások eredménye képpen megteremtette magának a földön a saját poklát. Úgy ment munkát keresni, hogy meg volt győződve a sikertelenségéről és kudarcai folyamán elvesztette istenbe vetett hitét is. Egyre mélyebbre süllyedt félelmei által generált valóságába és szinte teljesen elvesztette emberi mivoltát. Lelkében sötétség honolt a szeretet szikrája mélyen elfedve maradt előtte.Ezen az éjszakán Joseph meglátta a hazafelé tartó dúdolgató gyönyörű Kateet. Hirtelen mély gyűlölet gyúlt félelmeitől eltorzult lelkében. Hogy lehet a földön ilyen igazságtalanság itt ez a kis fruska aki dúdolgatva sétálgat, "Ő" pedig a jóravaló Joseph éhezve átfázva várja a halált. Ekkor minden józan itélőképességét elveszítve sötét terv fogant meg eltorzult lelkében. Megbújt és várt. Amikor Kate melléért felugrott, hátulról befogta a lány száját és leszúrta. Majd csendesen leengedte, elszedte tőle pénzét és a család vacsorájára szánt cipót és elindult mint aki jól végezte dolgát. Az utolsó pillanatban amikor a lány szemébe nézett a lelke sikított a fájdalomtól. Ezt a két csodálkozó szemet már életében nem törölhette ki emlékezetéből. Elnyomta lelki ismerete hangjait és elfutott.
Kateből lassan eltávozott az élet, utolsó gondolata is a családja körül forgott. Mi lesz a két gyermekével és férjével, hogyan fognak boldogulni?A végtelen szeretet és aggódás pillanatában lelke eltávozott a testéből. Másnap reggel találták meg kővé fagyva. A férje és két kisgyermeke hosszú évekig nem tudta kiheverni az elvesztését. Egész életükre rányomta bélyegét Kate elvesztése.
Joseph sohasem tudott szabadulni a csodálkozva rámeredő szempártól. Ez idővel még mélyebbre lökte. Már koldusként sem kapott az emberektől alamizsnát, legyengült állapota meggátolta a további rablásban. Utolsó óráiban ugyanabban s kapuljban ahol Kateet leszúrta, elhagyta ereje összeroskadt. Átfázva, átázva lefeküdt és várta a halált. Nem kellett sokáig várni a fertőzésektől és sebektől legyengült teste lassan feladta.
Utolsó pillanataiban csak a két gyönyörű kérdő szempár meredt rá. Ekkor zokogás rázta meg és a lelke elhagyta testét.

Párizs.1920.Nyara...

Emma (Joseph) hazafelé tartott a munkából. Otthon várta két gyermeke és részeges férje. Nehéz körülmények között nevelték így
gyermekeiket. Emma mindent megpróbált, hogy a gyermekeknek még ilyen körülmények között is elviselhető legyen az életük. A nélkülözés rákényszerítette, hogy munka után "másodállásban" utcalány is legyen. Undorodott ilyenkor magától, de a gyermekei iránt érzett szeretete betöltötte tudatát és elfogadta sanyarú sorsát. Ezen az estén mikor az utolsó kliensét fogadta kellemetlen érzés töltötte el. Félelem, rettegés ülte meg szívét ahogy a férfi belépett a lepusztult bérelt szobába. Úgy gondolta baj lesz, ezért az ajtó felé ugrott és megpróbált kilógni a szobából.
A részeg férfi ezen felháborodott és hatalmas nyaklevessel visszatántorította az ágyba. Ahogy zuhant beütötte fejét az ágy mellett lévő kis asztal sarkába és betörött a feje. A férfi dolga végeztével zsörtölődve kiment a szobából, vissza sem nézett. Emma szinte semmire nem emlékezett, elméjét mély aggódás foglalta le gyermekei iránt miközben lassan távozott belőle az élet. Az egyik utcalány észrevette a haldokló Emmat és szólt a rendőrségnek. A rendőrök értesítették a családot. Amikor a férj és a két gyermek odaért Emma már nem volt eszméleténél.
Gondolatait aggódás és rettegés foglalta el. Utolsó pillanataiban egy gyönyörű női szempár meredt rá csodálkozón, ekkor megértette.
Utolsó leheletével a következő szavak szakadt ki belőle.
"Értem uram, legyen meg a te akaratod mert megérdemeltem..."
Az orvos csodálkozón nézett a halott asszonyra, élete hátralévő részében sokszor eszébe jutott ez a mondat.

Napjainkban...

Timi(Kate) egyszerű családból származott. Gyermekkorától templomba járt, életét betöltötte a hit és a szeretet. Ahogy idősebb lett a rádiónál dolgozott és dalaival melegséget kötöztetett az őt hallgatók szívébe. A templomban plusz munkát vállat és a falu család segítőinek is rendszeresen segített. Megismerkedett egy jóravaló férfival akit Gábornak(Joseph) hívtak. Összeházasodtak és mostantól együtt folytatták szeretettől vezérelt életüket. Együtt segédkeztek a templomban és a család segítők is mindig számíthattak rájuk. Aki csak ismerte őket mindenki példaértékűnek tartotta szeretetben és munkában töltött életüket.
Szegényesek szavaim ahhoz, hogy leírjam a két emberből áradó elfogadást, megértést és szeretet. Pár év elteltével megszületett kislányuk, egy földre szált angyalka képében. Minden gyermek gyönyörű, de számukra ami természetes Isten legnagyobb ajándékát kapták.
Teltek múltak az évek. Együtt éltek szeretetben és boldogságban, eközben kislányuk kezdett kibontakozni. Mindenki meglepődött őszinte szemeiből sugárzó szeretete láttán. Jól tanult, szerette az állatokat és az embereket.
Az egyik ősszel Timi megbetegedett, bevitték a kórházba, majd rövidesen kiengedték. Gyógyíthatatlan betegséget diagnosztizáltak olyan stádiumban, amiből már nincs kiút. Mindenkit aki ismerte őket letaglózott a hír. Senki sem volt a ki fel bírta fogni azt, hogyan lehet egy ilyen csodálatos családban ilyen esemény. Timi a hátralévő napjait úgy élte, mintha semmi sem történt volna. Nevelte a kislányát és továbbra is szeretet sugárzott az arcáról és tetteiből. Felkészítette a családját a továbblépésére, hogy amikor megtörténik az elkrülhetetlen tovább tudják folytatni az életüket. Eljött a szomorú nap Timi eltávozott közülünk. Hátramaradt férje és gyermeke az Timitől kapott szeretet ereje által szépen lassan rendbejött. Gábor azóta is derekasan helytáll, neveli kislányát és szépen lassan sínre került az élete.

Szerintem az ilyen emberek mint Timi tanítani jönnek közénk. Életükkel és halálukkal példát mutatva kijárják számunkra az ösvényt amit csak követnünk kellene. Megtanítják számunkra az elfogadás és a szeretet végtelen erejét.

A történet az ok-okozati történések egy lehetséges kis darabját mutatta be.

Természetessen a történet és a benne szereplő nevek kitaláltak és bármilyen hasonlóság megtörtént eseményekkel vagy személyekkel csak a véletlen műve lehet.


Bandi!

Szerintem vedd ki azt az egy év szabit, és írd meg azt a könyvet, bestseller lesz. Kérek egy dedikált példányt!!! :D
 

Kicsi Fecske

Állandó Tag
Állandó Tag
Gyerekek lenne egy közvélemény kutatásom.:
Mindenki írja meg mi lenne az az 5-10 kérdése amit szívesen feltenne az előző életére vonatkozóan. Mi az amit legszívesebben tudna meg az előző életéről.

Szia Plato.kiss
Akkor kezdem én a sort.
Szeretném tudni, hogy mikor, és hol éltem, ki voltam, férfi, vagy nőként éltem, családos voltam-e, mi volt a hivatásom, mivel foglalkoztam, tudtam-e teljesíteni az általam vállalt feladatokat azokra az életekre, hogyan haltam meg, át tudtam-e menni a fénybe, és ha nem ki segített vissza, melyik naprendszer, melyik bolygóján éltem, és milyen értelmes lény voltam, milyen szokásaink voltak, milyen ruházatot viseltünk, milyen lakóépületben éltünk, milyen lakóépületi berendezésink voltak, hogyan műveltük a földjeinket, és mit ettünk, mit ittunk, mit termesztettünk, milyen állataink voltak, hogyan bántunk az utódainkkal, és énvelem hogyan bántak a szüleim, hogyan működött akkoriban a párkapcsolat, és nékem milyen párkapcsolatom volt, hogyan viszonyultunk egymáshoz a társadalomban?
És még számos kérdésem lenne.
Legyen nagyon szép, és vidám télutó napd!
Sok szeretettel Erzsi.kiss
 

Plato

Állandó Tag
Állandó Tag
Szia Plato.kiss
Akkor kezdem én a sort.
Szeretném tudni, hogy mikor, és hol éltem, ki voltam, férfi, vagy nőként éltem, családos voltam-e, mi volt a hivatásom, mivel foglalkoztam, tudtam-e teljesíteni az általam vállalt feladatokat azokra az életekre, hogyan haltam meg, át tudtam-e menni a fénybe, és ha nem ki segített vissza, melyik naprendszer, melyik bolygóján éltem, és milyen értelmes lény voltam, milyen szokásaink voltak, milyen ruházatot viseltünk, milyen lakóépületben éltünk, milyen lakóépületi berendezésink voltak, hogyan műveltük a földjeinket, és mit ettünk, mit ittunk, mit termesztettünk, milyen állataink voltak, hogyan bántunk az utódainkkal, és énvelem hogyan bántak a szüleim, hogyan működött akkoriban a párkapcsolat, és nékem milyen párkapcsolatom volt, hogyan viszonyultunk egymáshoz a társadalomban?
És még számos kérdésem lenne.
Legyen nagyon szép, és vidám télutó napd!
Sok szeretettel Erzsi.kiss

Köszi.

Sajnos reklámnak minősítettek a kutatásomat, amit nem értek egyenlőre. És törölték az összes ehhez kapcsolatos írásomat is, ami szerintem nem volt korrekt, és egyéni ellenszenves érzületet érzek ebben a dologban ...
Ha tévednék akkor majd a bővebb jogszabályt várom a mélemre az illetékestől, mert ez igen karcsú volt !
Minden jót.
 
E

elke

Vendég
Tisztelt Reinkarnálódók!

Azért a következő is megfontolandó:
1981
1. Károly herceg megnősül.
2. Liverpool EK-győztes.
3. A pápa meghal.

2005
1. Károly herceg megnősül.
2. Liverpool EK-győztes.
3. A pápa meghal.

Ha Károly még egyszer megnősül és Liverpool újra EK győztes lesz, talán nem ártana értesíteni a pápát...

Üdv!


:D hát ez nagyon jó
 

furrier75

Kitiltott (BANned)
…Hangok pattannak a magasban. Láthatatlan burokból előtörve megmozgatják láthatatlan
energiáikat. Átvillannak, reccsennek, sziszegve felemelkednek, erőket mozgósítanak, irányítanak,
egyesülnek az égi jelenségekkel, kiválnak, majd újra bezárkóznak a hő megnyilvánulásaiba. Sűrítenek
és folyamatokat katalizálnak.
Egymásra torlódnak a felhők, megszűrik a fényt, a szem számára elérhetetlenné teszik az eget, a
tiszta végtelent. Titkos erők anyagot sűrítenek, villámokat indukálnak, matériába zárják a robbanó
feszültségeket és a szertartás tetőpontján részeire hull a felhő, megtörtént a születés!
Függöny ereszkedik a Fent birodalmából a Lent birodalmába. Milliárdnyi kis vízcsepp az összekötő
anyag. Leválik a felhő széléről, és elkezdi önálló életét, elkezdi önálló útját. Végtelennek tűnő
magasságokból hull alá, szelek kísérik, áramlatok formálják, hőhatások alakítják, találkozik, eggyé
válik társaival, majd elszakad tőlük. Egyre közeledik a Föld. Úgy tűnik, ez már a végállomás…
És megérkezik. Átgördül a fák levelein, végigsiklik a törzsön, érinti a virágok szirmait, megfüröszti az
állatokat, s végül apró lényével éltetve, táplálva a földet, elvész benne. Betöltötte feladatát. Növelte
a tengerek, folyók erejét, erőt adott a növényeknek, csillapította a szomjazók éhségét, tisztára mosta
a poros levegőt.
A felhők közötti apró résen leóvakodik a Nap egyik kíváncsi sugara, majd egyre többen, és többen
követik. Mintha megkönnyebbülne a Természet. Eloszlanak a felhők, láthatóvá válik a végtelen ég,
újból átveszi hatalmát a Nap. Kiegészíti saját fény-anyagával az eső táplálékát. Tapinthatatlan erőket
küld a Földre, melyek hívására megmozdulnak az eltemetett esőcseppek.
Ősi szertartás szerint alakítják megjelenési formáikat, hogy felemelkedhessenek, hogy
visszatérhessenek, hiszen csak egy út ért véget, és ki tudja, mennyi van még. Hív a végtelen. Hív a
Fent birodalma. Óceánok, és kis patakok válnak meg nyughatatlan testvéreiktől. Fűszálakról, és
szomorú virágkelyhekről illannak tova. A föld sűrű börtönéből tűnnek el könnyedén a hívó szóra, és
visszatérnek. Az út fölfelé csak egy pillanat. Már meg is érkeztek. Ott vannak láthatatlanul. Egymásra
ismernek. Millió éves barátokat köszöntenek. Túl egy új megismerésen, újabb tapasztalatok előtt.
Mennyi mindent megéltek pedig! Köveket formáltak, fémek büszke szilárdságát kezdték ki, éles,
szikrázó jéggé váltak, pusztító tüzeket oltottak önfeláldozón, haldoklókat mentettek meg elixír
lényükkel, kegyetlen sírjai voltak hencegő hadihajóknak, öltek, éltettek, alakítottak, elpusztulni
látszottak már ki tudja hányszor. És most újra itt vannak. Egyre többen. Már érezni a titáni erőket.
Sűrűsödnek. Távoli morajlás hallatszik. A tenger hullámai egyre magasabbra törnek.
Fent is és Lent is hang repeszti a sűrű levegőt és a résen át gigantikus energiák termékenyítik meg
aaz extázisban örvénylő Nőt. Oktávmagasságok tükröződnek a végtelenbe, dúr és moll hangzatok
viaskodnak, elszabadulnak az égi szenvedélyek és megkezdődik az örjöngő szülés. Vágtató
viharfelhők robbannak szét a mámorban, eggyé válik lényükben a szenvedés a győzelemmel és
megszületik újból a diadalmas önfeladás. Új út kezdődik, új út indul és új megérkezés. A kör ismét
bezárult. A kezdet és a vég összeolvadt, a folyamat végtelen. Legalább is annak látszik…
 

FagyisSzent

Állandó Tag
Állandó Tag
Hajajj! Ez pech! Ahol FagyisSzent megjelenik, ott nem lehet ám össze-vissza beszélni! (
Nem bizony! Nem ám, hogy csak úgy leöldössük a pápákat, valami szösszenet miatt! :D 1981-ben semmiféle pápa nem halt meg.

Hol lehet ilyen ütődött békát-gyikot-gekkót-ufonautát
greenalienn3.gif
és hasonlókat szerezni? :p
 

prominor

Állandó Tag
Állandó Tag
Nem bizony! Nem ám, hogy csak úgy leöldössük a pápákat, valami szösszenet miatt! :D 1981-ben semmiféle pápa nem halt meg.

Hol lehet ilyen ütődött békát-gyikot-gekkót-ufonautát
greenalienn3.gif
és hasonlókat szerezni? :p


Ez igaz, de akár meg is halhatott volna, mert 1981. május 13.-án követett el II. János Pál pápa ellen merényletet Mehmet Ali Agca..
Ez a sérülés is közre játszhatott halálában.. vagyis helyesen:
Károly esküvője , Liverpool EK győzelme között a pápának lesz több mint húsz éve, hogy rendezze dolgait, mielőtt személyesen is találkozik főnökével...
 
Oldal tetejére