Arvisura és minden, ami hozzá kapcsolható

Státusza
További válaszok itt nem küldhetőek.

Bihar

Kitiltott (BANned)
Walter uram!
Elég sokat töprengtem magam is ezen a Hold ütődés-dolgon. Végűl arra jutottam, hogy egy olyan nagy tömegű égitest mint a Holdunk nem csak ütődött, súrlódott volna a Földhöz, amennyiben "erre jár", hanem totál beleütközik és porrá zúzza.... A legutolsó eljegesedés kb 14000 éve kezdődött(a Würm periódus is "csak" kb 65-70 000 éve kezdődött, melynek 3 hidegfázisa volt, egyik éppen az inkriminált..utolsó) különben. Ez elől menekültek el, akik tudtak. Ha a Holdunk lett volna a tettes, ennek a nagy bummnak máig nyoma maradt volna .. De nem számunkra, mert a Föld darabjai is az űrben keringenének azóta. Az Arvisura által említett porfelhő és egyebek igazak lehetnek, e szerint mintegy 1 évig bizony még a Napfényt is befolyásolták, ezt azonban egy
soktonnás meteor tette. Figyelembevéve a csillagászok értékeléseit a meteor-ütközésekről, így az a véleményem, hogy az Atlantiszt egy nagy meteor találta el, azaz súrolta, mely ekkor felrobbant. Ez az utolsó eljegesedés nyitánya volt.
A 297/F Arvisura mintegy ezer éves, ekkor még a meteor szót biztosan nem ismerték, helyette holdat is mondhattak, ha egy nagy kozmikus testről beszéltek. A korábbi Arvisurákban is a hold elnevezés található, azoban ez szerintem szintén a meteort takarja.
 

tsz

Állandó Tag
Állandó Tag
Walter uram!
Elég sokat töprengtem magam is ezen a Hold ütődés-dolgon. Végűl arra jutottam, hogy egy olyan nagy tömegű égitest mint a Holdunk nem csak ütődött, súrlódott volna a Földhöz, amennyiben "erre jár", hanem totál beleütközik és porrá zúzza....

valóban nem a Hold lehetett.

A Hold ill. az az 1/3 föld-tömegnyi aszteroida, amiből a Hold keletkezhetett a ma legvalószínűbb elképzelés szerint, milliárd évekkel ezelőtt ütközött a Földdel.
Darabokra tört, egy része és jelentős mennyiségű (izzó) föld-anyag kifröcskölt az űrbe. A gravitáció lassan a legnagyobb tömegű darab köré vonzhatta a törmeléket és kialakult a mai hold.

Azóta nem volt hasonló méretű karambol, de kisebbek többen is...

(Lásd Discovery Channel... )
 

Bihar

Kitiltott (BANned)
Kukulkán a nagyszellemek róvója...
A Yucatánon van egy olyan falu, ahová a turísták szoktak megérkezni: Kukulkán a neve..innen azután sok helyre ellehet jutni, Tikaltól kezdve...
A Maja elnezvezés jelölhet egy személyt (nőt) és jelölhet egy népet is.
Az Arvisura is megemlékezik egy Maja nevű nőről, akinek 20 fia volt és mind hajósok lettek -a mai kníai- tengerparton hajózgattak, halásztak.
Béla pedig -Maja unokája- elhatározta úgy ie. 1660 körűl, hogy felkeresi az Amerikába távozott rokonnépeiket. Ekkor már éppen létezett a Bering szoros, így erre indult el, azonban sok nehézséggel járt ez az útja, így csak kb 5 év muva ért a Beringhez, az ajnók segítségével.
Hatvan emberrel indult el Béla, Ordoszból, ahol feladatot is kapott: derítse fel hol élnek a maják és az indijók...
Béláék a befagott Beringen áttudtak kelni Alaszkába.
Néhány embere lemaradt valahol Mexikóban, majd sikerűlt innen -három év alatt- Peruba eljutnia. Peruban úgy határozott, hogy már nem jön vissza, csak egy írását -a 145. Arvisurát- küldte vissza 8 mberrel. Ő Peruban megtaláta Kuszkó népét és az ittmaradó 32 emberével letelepedett. A nyolc embere bizony sok évig vándorolt, míg Ordoszba ért, de öten közben meghaltak közülük.
Kuszkó annakidején -több mint 3000 évvel Béla előtt- alapított itt egy várost, a kecsuák (Kecső törzs) városát és a Napistennek egy fényes kegyhelyet, színaranyborítású falakkal. Ez a város a mai Cusco. De a Holdanyának a Csillagoknak és egyéb istenségeknek is alapítottak kegyhelyeket. (ilyen kegyhely lehet Macchu Pichu).
Annakidején a legnagyobb létszámban a tomboló Ataiszról a Kecső (Kecsua) törzs menekült meg. A Jaguár törzs már Peruban alakult meg. Az Azték törzs As fejedelemasszonyt tisztelte, az irokézeknek szintén volt tóremjük: Joskehé, a műveltség istene.
Összesen 18 törzs jött létre Peruban és környékén, még néhányuk: Nahun, Leguán, Hirig-manaj, Elete, Algokun, Manitu, Karib, Vótita, Mundán, Uzitó... és a Maja törzs. Ez utóbbi Mexikóban.
Később tovább osztódtak a törzsek. Minden törzsnek volt patiszuja (sámánja vagyis táltosa) is. Béla fősámán lett és a Kuszkóban rendezett nagyszalájukon még beszélt a sumérokról, az egyiptomiakról is, ugyanis ő a perui út előtt járt ebben a térségben is. Elmondta, hogy Sumerben ie. 3080.-ban egy nagy kirajzás volt, mert a belső gyilkosságok elől sokan elmenekültek innen.
Nem csodálkozhatunk, hogy úgy Mexikóban, mint Közép-Amerikában vagy Ecuadorban, Peruban stb olyan lépcsős piramisok vannak, mellyek másai Egyiptomban is megvannak (pl a Dzsószer piramis ilyen), ezenkívűl kegyhelyek sokasága is létezik...
 

ugros

Állandó Tag
Állandó Tag
Walter uram!
Elég sokat töprengtem magam is ezen a Hold ütődés-dolgon. Végűl arra jutottam, hogy egy olyan nagy tömegű égitest mint a Holdunk nem csak ütődött, súrlódott volna a Földhöz, amennyiben "erre jár", hanem totál beleütközik és porrá zúzza.... A legutolsó eljegesedés kb 14000 éve kezdődött(a Würm periódus is "csak" kb 65-70 000 éve kezdődött, melynek 3 hidegfázisa volt, egyik éppen az inkriminált..utolsó) különben. Ez elől menekültek el, akik tudtak. Ha a Holdunk lett volna a tettes, ennek a nagy bummnak máig nyoma maradt volna .. De nem számunkra, mert a Föld darabjai is az űrben keringenének azóta. Az Arvisura által említett porfelhő és egyebek igazak lehetnek, e szerint mintegy 1 évig bizony még a Napfényt is befolyásolták, ezt azonban egy
soktonnás meteor tette. Figyelembevéve a csillagászok értékeléseit a meteor-ütközésekről, így az a véleményem, hogy az Atlantiszt egy nagy meteor találta el, azaz súrolta, mely ekkor felrobbant. Ez az utolsó eljegesedés nyitánya volt.
A 297/F Arvisura mintegy ezer éves, ekkor még a meteor szót biztosan nem ismerték, helyette holdat is mondhattak, ha egy nagy kozmikus testről beszéltek. A korábbi Arvisurákban is a hold elnevezés található, azoban ez szerintem szintén a meteort takarja.

"Az ember testbe helyezése a Föld első holdján történt. Akkor a Földnek még két holdja volt, a ma is meglévő Luna és a sokkal kisebb Keno. Az első emberi prototípus - életképesnek bizonyulása után - a holdi kísérleti állomásról egy földi édenkertbe került, majd miután egy generációnyi tesztműködés után megállapították, hogy a létrehozott egyedek képesek saját fajukat fenntartani, és az újszülötteknél az inkarnációs folyamat automatikusan működik, az embert kivetették az Édenkertből a megvadított természetbe, hogy ott álljon helyt. És itt megfigyelhető Atlantisz manipulatív technikája: mint az Ószövetségből kiderül, Atlantisz azt szeretné, ha a teremtménye azt hinné, hogy saját hibájából került az Édenkert kerítésén kívülre, hogy ő a bűnös, ő szolgált rá erre valamivel, miközben nyilvánvalóan az atlantiszi teremtésnek előre megtervezett, szükséges része volt ez a mozzanat is.
Az ember teremtése nem olyan egységes folyamat volt, mint ahogy azt a teremtés könyvében olvashatjuk. Atlantisz kísérletezgetett, újabb és újabb prototípusokat hozott létre, amelyek külön-külön indultak vándorútra a bolygó felszínén – míg össze nem találkoztak egymással…

...

Atlantisz játékait idővel megelégelték a Mesterek. Nem is Lemúria megtámadása és a Naprendszer ellopása volt az, amivel elsősorban kihúzták a gyufát (Lemúria „hivatalosan” csak pár száz éve panaszolta be őket), hanem az, amit az emberi fajjal műveltek. Az ember számára a halál valóság volt, karmikus teher és hátráltatás, rettentő dolog – az emberben és az állatokban lévő természetellenesen erős halálfélelmet Atlantisz tervezte, hogy a küzdelem igazán „izgalmassá” váljon. Így fejlesztették, edzették a harc tüzében az atlantisziak az emberi fajt, és a levont tanulságokat felhasználták újabb és fejlettebb prototípusok létrehozására. A korábbi generációkat kiirtották, azok nem keveredhettek bele az emberi fajba genetikailag. De visszatérve Atlantisz végnapjaira, a galaxisban régről megvoltak azok a négyes és ötös szintű rendszerek, melyek ellenséget láttak mind Atlantiszban, mind abban a rendszerben, ahonnan származtak, és várták a lehetőséget a közbeavatkozásra. A lehetőség eljött, a Mesterek megadták az engedélyt a Föld elleni támadásra. (Ezt Atlantisz előre látta, készült rá, de erről majd máskor.)
A támadók azzal nyitottak, hogy a Kenót nekilökték a Földnek, ezzel szakították át ugyanis a jégpáncélt. Ennek hatására a Föld forgási iránya megfordult, Nap körüli pályája elmozdult. A Kenó „kilövése” rendkívüli pontossággal volt megtervezve, a Föld stabil új pályát kapott, az élet lehetősége megmaradt, Atlantiszt viszont „telibekapták” vele, megsemmisült. A jég lezúdult a Földre, a mágneses erőtér miatt nagyrészt a sarkokra, a földköpeny egy Atlantiszból kiinduló törésvonal mentén szétszakadt, láva és gőzzé változó víz tört ki, a kőzetlemezek elmozdultak, a lentről jövő gőz és a fentről leszakadó jég egymásnak csapódott, és iszonyatos mennyiségű víz öntötte el a bolygót. Ez a bibliai vízözön, amely a világ összes vallásának mitológiájában megtalálható. Korántsem borította el az egész bolygót, néhány százaléknyi terület szárazon maradt. Ebben a katasztrófában gyűrődtek fel a lánchegységek is, nem évmilliók alatt, ahogy a tudósok képzelik. A sarki jég azóta is olvad – 2000 éve még száraz lábbal át lehetett sétálni Franciaországból Angliába! Az atlantiszi lelkeket kiszorították a földi túlvilágra, és a Mesterek döntésének értelmében többé nem vehetik fel fizikai formájukat a Földön. Ami nem azt jelenti, hogy már egyáltalán nincs hatalmuk az emberek fölött, de erről majd máskor…
A bolygó tehát e 25 évezreddel ezelőtti események után nagyjából és egészében gazdátlanul maradt, Atlantisz megbukott, Lemúria pedig ebben a formájában már nem tud, illetve nem akar mit kezdeni a Földdel és az emberiséggel. Így lehetséges az, hogy ezen a bolygón annak van hatalma az emberek közül, aki éppen hatalomra „jut” (a királyok hatalmának legitimitásáról egy másik bejegyzésben fogunk szólni), és az emberek hajlamosak úgy képzelni, hogy ez az egész Univerzumban így van. Ha Magyarországon a Szent Koronára épülő jogfolytonosság elvesztése miatt bánkódunk, akkor mit mondjunk az egész Naprendszerre vonatkozó jogfolytonosság ügyében?…"

Ajánlott irodalom:
Szemrád Nándor & Benyovszky Máté: Szabadítsuk fel a Földet! (részletekbe menő leírás található benne Atlantisz történetéről)
Jim Marrs: Titkos uralom (az Irányítók történetét napjainktól visszafelé fejtve végül ő is eljut a teremtéstörténetig és Atlantiszig)
 

Bihar

Kitiltott (BANned)
Ez a lemúriai szöveg egy hottentotta népmese, de halandzsának is nevezhető, holdjaival, Jim Marss fantasztikus könyvével együtt. Ja és még megsem említik a bölcsek a mesében: hol volt az Atlantisz? Volt-e társa, melllyet szintén egy nagy sziget jelentett a Föld másik oldalán?
Ha volt,akkor merre volt ezen -vagy azon- az Éden? A kutyaházban?
Nagyon érdekes az "ember testbehelyezése " is... van-e testetlen ember és kaphat-e Nóbeldíjat? Vagy csak a Föld tengerkörűli billegése teremtette meg a homo sapienst a hipertérben? Márcsak ezért is élmény volt ugros értelmetnyitogató szövege..
 

Bihar

Kitiltott (BANned)
A vallásos Vajk...
Vajk István a 992.-ben Veszprémben rendezett nagyszalán vett részt Csege Tündével és 4 éves kisfiával, Zoltánnal.
Vajknak ugyanis a Csege nevű rimalánytól egy kisfia szükletett, azonban SAROLT Csegét nem engedte, hogy feleségűl vegye.
Vajk szerint elegedhetetlen a megmaradás érdekében a római vallás felvétele. Ennek azonban ekkor már hosszú előzményei is voltak, Géza pl szintén katolizált, de ha messzebb megyünk, akkor kiderűl: már az avar idők végén sok avart megtérítettek az idegen papok itt. (Még meszebb is eljuthatunk pl Tündér Ilona- Atilla unokájának a felesége- is felvette a római vallást és volt egy katolikus papja is.)
Amit Vajk veszprémben hangoztatott, az egyben azt is jelenti, hogy ő a könnyebbik oldaláról közelít a dologhoz. Ugyanis a magyarok -már nagyon régen- a krisztusi (Jézus áltak Urukban alapított) keresztény vallást gyakorolták, azaz ez az eleink ősvallása. Ebből pedig következik, hogy Rómát megkellett volna erről győzni....igenám, de Róma -anyagi érdekek miatt főként- nem akart ezzel foglalkozni. Azt akarta, hogy betagozódjanak a magyarok is a közös akolba...és fizessenek tizedet (ez a lényeg). Ennek ellenére Rómával kompromisszumot kellett volna kötni. Az ország ekkor igen erős volt és ezért esély mutatkozott egy normálisabb alapokon álló csatlakozáshoz és az idegen papok mellőzéséhez.
Igen könnyen bizonyítható, hogy Róma milyen sok ősi szolkást vett át -mondjuk- a pünkösdtől kezdve a karácsonyig az uruki hitűektől (ezek főleg: széki hunok, avarok, magyarok voltak).
Veszprémban kiderűlt, hogy Róma és Bizánc is szinte versenyez a magyarokért...ennek következménye lett pl az elkésetten adományozott bizánci korona...
Az "új vallás" a névválasztás területén is módosítást eredményezett, mely pl Koppánynak nem tetszett. Azután a pl -nevetséges volt ez- a világ teremtését úgy Bizánc mint Róma dátumozta...A már működő papság pedig igencsak erkölcstelenűl viselkedett, de még kocsmát működtető is akadt közöttük. A papi nőtlenség sem tetszett sok magyar főurnak.
Főként Közelkeleten ebben az időben igen sok vallás létezett, ezek igen különbözően álltak az emberek mindennapjaihoz is. Zarathustra szerint pedig létezik jó és rossz isten is..Ázsián az iszlám a 710-es években söpört végig... sok Buddhista ekkor áttért erre.
A veszprémi nagyszala végűl a Római vallás felvételéről döntött...
 

Bihar

Kitiltott (BANned)
ROMULUS ÉS REMUS...PÁR MONDATBAN.
Róluk általában azt írják a lexikonok, hogy -a mítosz szerint- Aeneas leszármazottak voltak, Rhea Silvia fiaiként születtek.
Azután még a legenda szerint Romulus megölte Remust. Romulus pedig Róma alapítója volt...Sok mítikus legenda központjában áll Romulus...még a románok is felnéznek erre az avar-székely származású emberre,aki Róma alapítója és királya volt...de csak azért, mert.. (dák-daha sem volt Romulus).
De mit ír róluk az Arvisura, ugyanis ők kihagyhatatlanok, márcsak az etruszkok okán is?
Az etruszkokhoz százévenként küldött un rokonlátogatókat Ordosz, akik -ha visszatértek- új információkkal tették ezt. De nem volt minden látogatónak kötelező visszatérnie keletre. Egy ilyen -mint kiderűlt nem visszatérő- rokonlátogató kis csoport tagja volt a két székely fiú is: Barna Farkas és ikertestvére, Kék Farkas. Ők -a csoportjukkal- ie. 798.-ban indultak el Bugátból ( a Balhas tó közeléből).Ők Vejibe érkeztek meg (ma is van ilyen kisváros Firenze-Róma térségében) ahol -az apjuk, Veji Lukomó engedélye nélkűl- ennek két csúnnya lányát a szent ligetben feleségül vették. A Lukomó ezért nagyon megharagudott és kiüldözte az ifjú párokat a közeli hegyekbe...Itt született meg Barna Farkasnak a két ikerfia: Rimus és Romus. Szüléskor viszont meghalt az édesanyjuk. A csecsemő fiúkat pedig egy alkalommal azon kapták, hogy egy töröttlábú farkastól szoptak. A farkas egy vadászat alkalmával törte el a lábát és itt megtűrt állat volt. Az Arvisura szerint ez az esemény egy alkalommal történt meg.
Ennek nagy híre támadt és a Lukomó azonnal kiment unokáiért, elhozta őket Vejibe, ennek várába és ebben a térségben nevelkedtek. Veji Lukomó avar volt.
Később a Tiberis partján ők sokat játszottak az ugyancsak közel lakó latinokkal. A latin gyerekek pedig Romulusnak és Rémusnak nevezték el őket. Romulus kitünt ezeben a katonai jellegű játékokban.
A campányi győztes csata után a besorozott katonák közűl kitünt Romulus (uralk.: 715-690). Ezért őt Róma királyává választották hamarosan. Róma mint kis település ugyanis már létezett. Róma kiépítését ő kezdte el, továbbá megszervezete a Curiákat és a Tribust, majd a szenátust is...
Nincs szó arról, hogy ikertestvérét Rémust megölte volna, inkább utódjaként gondolt rá, azonban korán meghalt. Utódja így az első veje lett a Nubiai Numa Pompilius. Róma pedig fokozatosan kiépült, sok latin beköltözője is volt ...az etruszkok mellett.
A harmadik király Tulius Hostilius lett, aki az egész Alba Longát Rómához csatolta...
Veji -ma is ismert módon- egy vallási központja volt az etruszkoknak, főként az avar származásuaknak.A lukomó meghatározás pedig egy kisebb település vagy vár, erődítés parancsnokaként működött, őket eleinte Kortonában (Firenze fölött a hegyekben volt) képezték ki.
Az ETRUSZK gyűjtőnév, sok hunfajú idevándorolt nép neve: avarok, szkíták, székelyek, kunok, sumérok, szabinok, szabírok, kabarok, úzok...stb. Ők alkották az un RASNA SZÜVETSÉGET.
 

ultrabox

Állandó Tag
Állandó Tag
feltölteném az igazszólást...

Ajánlom ezt a témát Ivánnak. (Csodálkozom, hogy még nem nyitotta meg eddig.)

Az Arvisura egy nagy terjedelmű, összefüggő, térben és időben igen nagy távolságot átfogó, jelentős irodalmi alkotás, amely a magyarság évezredes regevilágán keresztül mutatja be a magyar nép régmúltját.
Közelebbről: a 24 Hun Törzsszövetség sámánjainak rendszeresen írt és őrzött hagyománya.
Műfaját nehezen lehetne beazonosítani, leginkább a rege világához áll közel.
A monumentális, mégis egységes történeti rendszer, amely e munkát olvasva elénk tárul, a történelem előtti, számunkra már mitologikus időkből szinte napjainkig vezet. Az Arvisura története az elsüllyedt őshaza földjén, Ataiszon kezdődik, amely ősföld hasonló a Platón által leírt Atlantiszhoz, azzal mégsem ugyanaz. A rege szerint innen kerültek a hunok Mezopotámián keresztül Ordoszba, ahol időszámításunk előtt 4040-ben megalapították a 24 törzsből álló szövetségüket. A "Palócok Regevilága" a 24 Hun Törzsszövetségbe tömörült törzsek életét írja le nemzedékről nemzedékre, Kr.e. 4040-től Kr.u. Mátyás királyig, illetve Mária Teréziával bezárólag.
E hatalmas ívű mestermunka évezredeket fog át, logikus rendbe sorolva azokat az eseményeket, amelyek a minket ma körülvevő világot létrehozták, bár némiképp más alapállásból, mint ahogyan azt az iskolában tanulhattuk. Másrészről az Arvisura egy beavatott ember, Paál Zoltán különös hagyatéka. Az Arvisura-ban egy olyan őstörténet tárul elénk, amely évezredeket átfogó krónikát ad azokból az időkből, amelyekből nincsenek írásos emlékeink, vagy ha vannak is, egészen más alapállásból mutatkoznak meg nekünk.[FONT=&quot]...valamikor régen Tündérek laktak a Kárpát-medencében. Itt volt Tündérország. Nem volt ennél szebb hely a Földön. A Tündérek a magyarok ősapái, ősanyái voltak. Ők tanították meg a Föld lakóit növényeket termeszteni, állatokat tenyészteni, szerszámokat készíteni, ruhát varrni, házat építeni, olvasni, írni, zenélni. Vigyáztak a fákra, madarakra, a folyókra. De nem mindenki volt hálás ezért. A rossz emberek kivágták a fákat, kiirtották a madarakat, megmérgezték a folyók vizeit, fegyvereket, autókat, repülőgépeket, televíziókat gyártottak, bevásárlóközpontokat építettek. A Föld zajos lett, tiszta levegő helyett az autók és repülők kipufogógázát lélegezték be, háborúktól szenvedtek az emberek. A Tündérek elmenekültek a Földről. A ti feladatotok gyerekek, hogy fákat ültessetek az autó-, repülőgép-, fegyver és televíziógyárak helyére. Akkor visszajönnek majd a Tündérek és a Kárpát-medence ismét Tündérország lesz...[/FONT]
 

Bihar

Kitiltott (BANned)
ultrabox! Sértés amit a számomra penziumként írsz. Az Arvisuráról ezt a kis szösszenetet kb 8 éve olvastam már..részben egyetértek vele, azonban messze nem a teljes okokodással. Mert, mert a tündérek és mások belekeverése...szóval ez úgy tünteti fel az Arvisurát mintha valami meskete volna. Aki ismeri a könnyvet és gondolkozó ember, az tudja ez nem igaz . Tudom vannak akiknek ez a céljuk, a hiteltelenítése, valami beteges, kótyagos okból. Az Arvisura egy ősi történelemkönyv, a néha, kevésszer előforduló misztikus kicsengései pedig a hunfajú népek lelkiségét tükrözik, a létről, a világról, túlvilágról alkotott elképzeléseiket tartalmazza. Ez is nagyon fontos a cseledetek megértéséhez. Mert ezek a lelki szükségletből fakadó -ma esetleg nehezen érthető- gondolatok minden ilyesmiben jelen vannak, az értő olvasó számára. De csak nekik...
 

Bihar

Kitiltott (BANned)
A római uralom első harmada és a Dunántúl (Pannónia) története...
A rómaiak térnyerését a Dunántúlon az ittélő hunfajú rokonnépek nem tudták megakadályozni és Ordosz is nehéz helyzetben volt a krisztusi időkben, amikor a légiók ide betörtek, Lóbérc (Leoben) felől,majd többévtizedes harc után elfoglalták Pannoniát. Ordosznak ekkor éppen a kínaiakkal kellett megküzdenie a létéért. Ez az időszaka Ordosznak Kövesddel -a szkítákkal- kezdődött, Jézus idejében. . Kövesd azonban jó harcosként győzött, sőt később a kínaiak császárja is lett, de ekkor már késő volt a Dunántúli harcokra. Így Ő Augustus császárral szerződést kötött Pannoniáról és ebben meghagyta Róma Veszprémet, az ittélő hunfajú népek (avarok, szkíták, kabarok főként) fővárosának, meglehetős függetlenséggel. Ebben az időben még itt a kelták is létezetek, az Ő fővárosuk Szombathely (Savária) volt. A keltákat azonban a rómaiak hamarosan kiebrudalták a Dubnántúlról, korábbi cselekedeteik okán. megállapodorr Kövesd és Augustus, hogy 100 évenként a szerződésben foglaltak végrehajtását felülvizsgálják...(nem úgy mint most...)
Az előbbiek bevezetőűl szolgálnak...
A szerződéseket tehát 100 évenként megújították Róma és a Hun Törzsszövetség képviselői. A harmadik ilyen százéves szerződést (iu. 165-265 évekre) MARCUS AURÉLIUS ÉS CSITÁRI FEJEDELEM és BOZÓK FŐSÁMÁN KÖTÖTTE MEG SZISZEKBEN (EZ ZÁGRÁBTÓL KB 70 KM-RE VOLT).
Ilyenkor mindíg vissza tekintettek a korábbi szerződésre is, annak betartását vizsgálva. Megállapították ekkor (165-ben) hogy az előzetes megállapodások ellenére Róma elfoglalta Erdélyben Arannyosszéket, ahonnan kiverte a dákokat (a dák=daha) akik vezére -Decebál- öngyilkos is lett iu. 108-ban. A dahák különben igen harcos kaukázusi származású népek voltak. Rövidebb ideig a Jász Síkságon (Duna-Tisza között) is éltek.
Csitári szerint Caludius idejében tűrhetően betartották a
rómaiak a szerződést. Ennek maradéktalanságát pedig a jövőben Csitári biztosítani szeretné...
Megbeszélték, hogy igazuk volt a keleti csillagjósoknak, akik egy magasfokú beavatott születését (Jézusét) jósolták meg, az etruszk Cikol (vagy Cikolusz) idejében. Cikolusz Octáviánus hadvezére volt.
Csitári kíváncsi volt arra, hogy mivel indolokolja Róma az aranyrögös erdélyi vidék elfoglalását, 108-ban?
Az erdélyii dahák -akik összefogtak a roxolánokkal is- kiűzése elég kemény dió volt Róma számára, ennek sikere után ezért sokáig ünnepelték győzelmüket.
Ebben az időben Veszprémnek (Pannon unokája alapítja, ie. 728.-ban fősámáni központnak) eléggé kiterjedt önállósága volt, ezért a területén -a Dunántúlon és kivételesen Vác környékén- 25 un kállságot szervezett meg, az ittélő szkíta, avar, kabar stb népei számára.
Róma 115.-ben legyőzte Katésifont (a pártusokat) azonban hamarosan mégis visszadta az országát Hadriánus a pártus királynak.
A Duna hajózhatóságát 100 körűl teremtették meg a rómaiak.
Sokan viszont elköltöztek Pannoniából a keleti (jász) területekre, áthajózva a Dunán. Róma ezt nem akarta, továbbá egyidőben a dahák támadásaitól is megakarta védeni a Dunántúlt, így megerősítette a Limest.
Róma ebben az időben kiterjedet harcokat folytatott keleten, pl az örményeket is legyőzte és Hadriánus elindult Indiába is. Judeában három felkelés is kitört 65 és 135 között, a magas adók miatt, ezért Judeából 135.-ben kiüldözték a zsidókat.
Pannoniában a római légiókban sok etruszk is szolgált, ők még tudtak beszélgetni a terület hunfajú őslakóival, rokonnépeikkel.
Hat légiós központot szerveztek: Carnuntum, Brigettió, Aquincum...Hadriánus idején 130-137 között pedig Germániával is háborúzott Hadriánus...
A százéves szerződés egyik pontja szerint az erdélyi aranyat a Selyemút fenntartására kellett fordítani...
 

Bihar

Kitiltott (BANned)
Dózsáról..
A Dózsák székely családja az Illy folyónál élt valaha. Ez a folyó a Balhas (Bolhás) tóba ömlik, déli rányból (Alma Ata felől) érkezve. Ordoszt elhagyva a székihunok nagyrésze itt telepedett le és itt élt sokáig. Ordoszból nagytömegben kb ie. 2400 -tól történtek nyugati irányú elvándorlások, így a kabarok, és a manysik stb is eljöttek innen, a székelyek a Balhashoz ie. 1740 körűl érkeztek. A Dózsa kisnemesi család a Barcaságban élt. Dózsa ismert vitéz volt, annyira, hogy a király is kitüntette még 1514 előtt, egy tettéért. Őt Bakócz (eredeti neve: Bakács) is kedvelte eleinte, azután Bakócz megijedt és visszavonult, mikor látta: megállíthatatlan a parasztok serege..
Dózsát 1514. jul. 18.-án délben Temesvár közelében, a vár mellett -a Kis Temesnél- végezték ki, az ismert módon.
A kivégzés főszervezője Petrovics volt -Zápolya rokona- aki nagy bírtokot kapott hálából ezért Zápolyától. Zápolya a kivégzést a vár egyik ablakából nézte végig.
A hóhér neve Czvetkovics, aki izzásig hevítette a vaskoronát és Dózsa fejére helyezve erre ráütött egy somfával, hogy biztosan üljön a fején. Nem kellett sokat várni, mert hamarosan kifolyt Dózsa agyveleje. A kegyetlenséget Dózsa szó nélkűl viselte. Ezután kezdték Dózsa testét marcangolni...
A fejére tett vaskorona a székelyek kezére kerűlt, elvitték Alma Ata mellé egy bizonyos kegyhelyre.
Érdekessége a felkelésnek az is, hogy Mátyás király három fia (a nagyedik Corvim Mátyás) szintén résztvett a felkelésben. Ők egyébként keleten, a Kuma környékén és a Béla folyónál éltek, ide menekítették őket apjuk halála után, neveik: Csala, Kopácsi, Gubacsi volt..Ők Nagymaroson születtek.
 

Bihar

Kitiltott (BANned)
Ősi Árpád-nyomok...
Van egy kisebb település Aleppótól északra kb 30-40 km-re, a mai google térképen is Árpád ennek a neve. Ott ahol a Felső Záb beleömlik a Tigrisbe -Mószulnál- létezik egy tell. Ezt a tellt Arpacsíjének nevezik ma is az arabok Irakban (ez persze már kurd terület).
Az Arvisura igen jól leírja az Árpádok hosszú történetének a kedeteit, mely az előbbi helyekhez köthető (itt nem részletezem).
Gilgames (eredeti neve: Arpach) később élt mint az előbb említett telepűlések alapítói, közek 450 évvel, vagyis kb ie. 3500-ban. Ő Uruk sumér város királya volt és vagy 20 utódot hagyott hátra. Uruk ma rom, de mégis megvan, mai neve Warka. Nagy sumér városnak számított az őskorban, kb ie. 5000 az alapításának éve, vagyis Ur várossal egyidős.
Az Árpádok hosszú történetének elejét Obrusánszki Borbála történész írta meg, néhány éve. Ez összecseng az Arvisurában található történettel főbb vonatkozásokban.
A későbbi Árpádok elsősorban Gilgames (felvett név, szokásos módon egy hőstett után...) leszármazottainak tartják magukat. Talán a leghosszabb felmenősorral rendelkező famíliát jelentik az Árpádok a világon.
 

Bihar

Kitiltott (BANned)
Hangun Huó...
A Hun Törzsszövetség Nagytanácsa kínaiakat is meghívott a 360. évi összejövetelére. Itt a kínaiak bekjelentették, hogy Hungun fősámánt -Hangun Huó néven- meghívják a császári trónjukra. Így Hangun a trónt el is foglalta 361.-ben.
Ebben az időben már igen rosszak voltak a legeltetési viszonyok a sivatagosodás miatt és sok volt a nagy földrengés is.
A kazahun és székihun lovasok vezetésével sokan az Altájhoz és -ettől nyugatabbra- a Turgajhoz költöztek.
Hangun császár-fősámán legifjabb - Megyerjától született- iker fiait, Hunort és Magort beavatott jellel keresztelték meg.
Vadnát és lovasait már jóval korábban ( 180 körűl) a Melegvizek Birodalmába vezényelték,mert a terülten felbukkanó vándornépek veszélyeztették itt a kabarokat, akik ie. 2800 óta Kassán és ennek térségében éltek. Vadnának segíteni kellett -szükség esetén- a harcaikat.
Vadna idejében kabarföldön 11 rokon törzset tartottak nyílván.
Később - a százéves szerződések megszegése okán- III. Korvinusnak (306-337) bejelntették a Hun Törzsszövetség részéről, hogy ezt felbontják.
Lepsény sámán a római-hun szerződésekkel kapcsolatban érkezett meg a Kárpátmedencébe. Az ő véleménye szerint ahhoz, hogy valaki a népeink multját megértse a sokezer éves feljegyzegyzések ismerete elemgedhetetlen...
Vadna egy csetetepaté során megsérűlt és meghalt (Kazincbarcika fölötti falu őrzi a nevét).
Hangun Hunor nevű fiának az utódja Bagamér nevű fia lett. Bagamér fiai: Buda és Atilla voltak,,,és Udin, Mundzuk.
Tehát Atilla dédnagyapja hun származású kínai császár volt: Hangun Huó..
 

Mergen

Állandó Tag
Állandó Tag
Ősi Árpád-nyomok...
A későbbi Árpádok elsősorban Gilgames (felvett név, szokásos módon egy hőstett után...) leszármazottainak tartják magukat. Talán a leghosszabb felmenősorral rendelkező famíliát jelentik az Árpádok a világon.

A honfoglalás kori Árpádok is ide tartonának?
 

Bihar

Kitiltott (BANned)
Etruszkokról..
Ők Itáliába ie. 1480-1465 között érkeznek, Arnó (avar)fejedelmük vezetésével, a Káspitól. Mivel 12 hunfajú népcsoportból állnak, így hamar megalakítják a 12 Rasna Szövetséget. Gyakorlatilag a Pó folyótól a mai Rómáig telepszenek le. Ennek a területnek nagyjából a közepén felépül Kortona vára (a hegyekben) az Arnók vára. Vejiben alakul ki a Rasna Szöv. központja és itt egy nagy kegyhely is létesűl. Tarhunban =Tarquino) a fővezérséget, Felsinában pedig a szellemi központot építik fel.
Az etruszk minössze összefoglaló név, a 12 népcsoport között( Etruszkok, dahák ((ők a dákok )) zagroszok, szavárdok, pelazgok, ahájok, kurdok, lüdök,hikszoszok, szabírok, székelyek..) . Az etruszk összefoglaló név Eturtól -grúz fejedelemfi neve- származik, aki ie. 4000 körűl elindult népével a mai Törökországon át nyugat felé...Egy csoportjuk pedig -jóval később- csatlakozik Arnóhoz.
Firenze a honfoglaló I. Arnó unokája volt, szobrászkodott..Aháj Etur egyik fia volt. Arnó nevét a mai Arnó folyó őrzi.
Az etruszkok Ordosszal kapcsolatot tartottak és Arvisurákat is írtak, eljuttattak ide. Nem akartak Pannon népével szövetkezni az ie. V. században, így ie.. ii. században elkezdődött a latinosításuk, beolvadásuk.
A lationok 42 népbő alakultak ki, azaz ennyi népcsoportot latinosítottak.
Ettől függetlenűl az etruszkok identitásukat hosszan megtartották, néhányuk még római uralkodó is lett. Rómát is ők alapítják, Romi--Romulus székely-etruszk származású volt.
Az utolsó avar fejedelem -Bős Arnó- is még az Arnóktól származott (megh. 795..-ben) aki Kesztet vette feleségűl IV. Csaba magyar fejedelem lányát. Keszt Keszthely és itt egy uruki monostor alapítója volt.
Egyik Rómában élő adományozta Vajk István számára a koronát is.
Az etruszkok története hosszú, itt csak éppen érintettem.
 

Piroska49

Állandó Tag
Állandó Tag
Az irástörténettel foglalkozó Varga Géza talált Káma folyó melleti leleteket, ananyinói kultúrához kapcsolódva, amiken a székely jeleket találta.


tn_aid3486_20090310102145_868.jpeg

Permi pecsétgyűrű a székely rovásírás "s", "o/ó" és "ek" jeleinek megfelelőjével Szaveljeva nyomán; szójelek szerinti értelmezése: "sarok Óg ék"; a legvalószínűbb fonetikus olvasata: sarok, amelyszár Óg "Óg király" értelmű

tn_aid3486_20090310104223_702.jpeg

Uráli medve alakú fémplakett a székely "j" (jó) és a "g" (ég) jelek megfelelőjével (Szaveljeva nyomán); a medveplakett szimbolikája a szintén jelekkel ellátott 7500 éves szentgyörgyvölgyi tehénszobornak, a magyar királyi jogar oroszlánjának, valamint az esztergomi királyi kápolna oroszlánjainak a párhuzama


Uráli jelvény az ananyinói kultúrából Szaveljeva nyomán
 
Státusza
További válaszok itt nem küldhetőek.
Oldal tetejére