Fény-nyelvek

phoenyx témája a 'Filozófia' fórumban , 2014 Január 25.

 1. phoenyx

  phoenyx Állandó Tag

  A fény-nyelvek és betűszám-nyelvek közvetlen rezgéskapcsolatban vannak az Isteni Tudattal, így ezen ismeretek használatával az isteni eredet megtalálásához, a Mindenséggel való egyesüléshez juthatunk.
  Fény-, illetve betűszám nyelvek: a héber, a szanszkrit, az arab, az ógörög, a latin, az örmény, a germán-angolszász, a magyar, stb.
   
 2. phoenyx

  phoenyx Állandó Tag

  Az északi mitológia szerint Odin alakította ki és adta át a szent írásjegyeket, a rúnákat az embereknek. A legenda szerint a saját dárdája által átdöfve 9 napig függött fejjel lefelé a "Világ fáján" (Yggdrasil), és amikor a rúnák megjelentek alatta, befogadva őket hatalmukhoz jutott.
  Mindegyik rúna egyedi; a fonetikus értékén túl, a betű formája és számbeli értéke alapján makro- és mikro kozmikus energiamintázatot rejt! Ezért az ősi germán eredetű írásjeleket, a rúnákat használták jövendölésre, tisztításra, gyógyászatra, képességek erősítésére.
  A rúnák megjelenési formája eltérést mutat Skandináviában (16 betűvel) a viking rúnáktól, mely 24 jelet, míg az angolszász 33-at (bár a XX. században kifejlesztették a 18 jeles rendszert is), míg az Elder Futhark 24 rúnát ismertet. A rúna jelek használata rendkívül érdekesnek, fejlesztőnek bizonyult számomra.
  A
  magyar róvás jelek legalább ennyire túl mutatnak a nyelven: az információ, a bölcsesség, a mindenütt jelenlévő anyag manifesztáló ereje nyilvánul meg általuk!
  A magyar róvás írás is számos változatban ismeretes, a Magyar Adorján-féle, továbbá Forrai Sándor írásváltozata, illetve a székely-magyar róvás írás, csak hogy az ismertebbeket említsem.
   
 3. ryleh

  ryleh Állandó Tag

  Nagyon erdekes a tema.Irnal egy reszletes postot,hogy akinek uj ez,vagy csak futolagismeri,az is kedvet kapjon?
  esetleg a temaban kiadott konyveklistazasaval,stb....

  en biztos kovetem majd a topicot.

  :)
   
 4. phoenyx

  phoenyx Állandó Tag

  Könyvek, melyek "egyengetik" fény-nyelvekre vonatkozó utam:
  Koricsánszky Attila: A NAPÚT ÁBÉCÉJE
  [​IMG]
  Késmárki Attila: Gyógyító testtartások - Rúna jóga

  [​IMG]
  Varga Csaba: Jel, jel, jel avagy az ABC 30 000 éves története
  [​IMG]
   
 5. phoenyx

  phoenyx Állandó Tag

  Természetesen jelentek meg azóta újabb kötetei pld. Késmárki Lászlónak, mint a "Gyógyító kéztartások" illetve ennek a könyvnek a folytatása, a II. kötete "Gyógyító kéztartások II." címmel (ez utóbbi tavaly), de hozzáférhető az olvasók számára immár a "Nadi-jóga - A gyógyító prána", és a "Test-lélek szótár" is ugyanazon szerzőtől!


  Az előző hozzászólásomban lévő Késmárki könyvvel nagyon különleges volt az ismerkedésem:
  Megrendeltem ugyan a könyvet, de mikor a könyvesbolti átvételre kerülhetett sor, délutános műszakba igyekeztem, és igazán a munka végeztével sikerült beleolvasnom, úgy éjfél előtt néhány perccel. Annyira lenyűgözött, hogy hajnali 2 óra után tettem csak le a könyvet, de akkor még a gyakorlások várattak magukra. Ami ennyire magával ragadott, az az, hogy a rúna jelek fénylenek!
  Eljött a gyakorlati része is, és működik! Először magam is meglepődtem, mennyire összeillik minden, és mennyi bölcsesség árad a rúnák által, és mennyi felhasználási lehetősége van még...

  Szóval nagy örömmel vetettem bele magam a kísérletezésbe, és mindenkinek bátran merem ajánlani, hisz egész filozófiája van.
  Késmárki László könyve alapján készítettem egy-egy összesítő oldalt a rúnák egy részéről (a többi még várat magára egy kicsit :dr_9:), mert azon kaptam magam, hogy ahhoz, hogy az adott rúnát megfelelően alkalmazzam, a könyv különböző részeiből kell a többféle információt összepárosítanom.

  Amit viszont Önöktől/Tőletek szeretnék kérni:
  - a magyar róvás írás jelei közül egyetlen, a könyvben meglévő ligatúrát használtam eddig gyógyulásra, működik, szintén! Amennyiben ismeri valaki a továbbiakat, szeretném segítségét kérni!
  - ha a további (fent felsorolt) fény-nyelvek közül van gyógyerővel, képesség fejlesztő lehetőséggel bíró, és ismeri valaki a jelentés tartalmát is, kérem szíveskedjen segíteni! Gondolok itt pld.: az [​IMG] jelre, mely úgy vélem eléggé közismert, de nyilván van sok, más, kevésbé köztudott is...
   
  Utoljára módosítva: 2014 Január 27
 6. ryleh

  ryleh Állandó Tag

  szuper:)))utanakeresek irodalomnak....
  aldott ejjelt,friss s boldog reggelt kivanok
   
  phoenyx kedveli ezt.
 7. phoenyx

  phoenyx Állandó Tag

  A fény-nyelvek kezdetéről így ír Rudolf Steiner: Az Akasha Krónikából című művében:
  ( a lemúriai emberiségről beszél a mondat elején, a könyv előző oldalának alján)
  " upload_2014-1-29_18-3-23.png

  upload_2014-1-29_18-9-29.png

  upload_2014-1-29_18-16-25.png "
   
  1958 és Kicsi Fecske kedveli ezt.
 8. phoenyx

  phoenyx Állandó Tag

  Késmárki László: Gyógyító testtartások könyvében részletesen ismertetett rúnák a következők:
  [​IMG]

  "A legrégebbi rúnákról szóló írott feljegyzések az i.e. 300-200. között keletkeztek. A fába, fémbe, kőbe karcolt jelek ősét görög, etruszk, gót és kelta (Ogam) írásjegyekben vélték felfedezni a nyelvtudósok. (A székely-magyar rovásírás néhány betűjével is teljes egyezést mutat.)...
  ...A nyelv szellemi kinyilatkoztatás, az Isteni Gondolat megjelenése, miként az Isteni Gondolat az Abszolútumé. Minden nyelv az Isteni Gondolat szellemi szférájából származik, amelyben nyelvi egység van. A nyelv, a mondat, a szó, a hang még nem különült el. A szó egy a gondolattal és a tettel. Az egység a teremtő Hatalom őshangja, ősszava. Az őshang ősrezgés, ősakció, mágikus omniszciencia és omnipotencia, a teremtő spirituális eksztázisa, amely végigremegve a Mindenségen az örök létesülés erejévé válik. Ha Isten beszél, akkor cselekszik. Ez az isteni iniciatíva...
  ...A nyelv – annak nyelvfölötti, vagy nyelvi, képi-szimbolikus doktrínában megvalósuló formája – nem csupán metafizikai jelrendszer, szakrális tanítás, hanem megvalósítandó életrend, beavatási út. Ezért a nyelv = teremtés = lét = tudás." (forrás: HarmoNet)

  Az első hat betű összeolvasásából ered ezen rúna ABC elnevezése: Futhark, s mivel ez a legrégebbiként ismert a rúna jelsorok között, ezért vált Elder Futhark elnevezésűvé.
   
  LiliMatilda kedveli ezt.
 9. phoenyx

  phoenyx Állandó Tag

  Ha az Elder Futhark rúnákra vonatkozólag érdekel valakit részletesebben is valamelyik rúna jellemzői, illetve alkalmazási területe, kérésre megküldöm.
   
  manocska01 kedveli ezt.
 10. Csak egy apró érdekesség: A futharkok írásmintája egyezik az élet fájával, az élet virágával továbbá a chakra rendszer alapjaival. Hány kultúrát is érint ez a tudás?

  [​IMG][​IMG]
  [​IMG][​IMG]
   
  Utoljára módosítva a moderátor által: 2014 Február 13
 11. phoenyx

  phoenyx Állandó Tag

  Valóban, pontosan ezért is oly nagyon vonz a fénynyelvekkel való fejlődés.
  Nincs nemzetiséghez, valláshoz kötve! Épp ezért a sokrétűségéért tartottam fontosnak létrehozni ezt a témát!
  Nagyon köszönöm az észrevételt és az értékes hozzászólást!
   
 12. phoenyx

  phoenyx Állandó Tag

  Varga Csaba kutatásaiból (forrás:http://www.okotaj.hu/szamok/33-34/ot33-04.htm):

  "V a r g a C s a b a
  A MAGYAR NYELV EREDETE

  Írástörténészként az írásbeliség történetét (írásjel-készleteket és írásmódokat) kutatván fedeztem fel, hogy egykoron rövid szavak tartoztak a jelekhez. Olyannyira összetartoztak, mint nap és nyár, észak és dél. Természetes tehát, hogy e titokzatos ős-szavak nyomába eredtem. Ám a kikerekedő tájképen igen csak elámultam: nemcsak az ősi jelekhez jutottam közelebb, hanem kiderült az is, hogy az ősi írásjelekhez kitalálásukkor tapasztott szavak az emberiség legmeghatározóbb, legelterjedtebb alapszavai *


  *Ez az írás A magyar nyelv története című, hamarosan kiadásra kerülő könyv egyes részeinek kivonatolása.

  KÉT AXIÓMA

  Írástörténeti kutatásaim kezdetén kilenc axiómát fogalmaztam meg, hogy útjelzőül szolgáljanak a távoli múlt ismeretlen tájain jártamban. Közülük a sorban a IX. axiómába foglaltakat kell itt leginkább megszívlelni, és egy pillanatra sem feledni.

  (1) IX. axióma: Ha működik egy szabály, akkor létezik

  [​IMG]
  Tehát ha egy szabály – szigorúbb formában: törvény – általánosan érvényesül, akkor nem kételkedhetünk abban, hogy valóságos az a kapcsolatrendszer, amelyben megnyilvánulását tapasztaljuk. Ez nem semlegesíthető megállapítás. Úgyanis ha csak egy kicsit is bizonytalan lenne, akkor például a fizika tudománya fabatkát sem érne.

  Az írástörténeti axiómák közül az V. is vonatkoztatható szavakra, mely így hangzik: "Ha két jelkészletet azonosnak látunk, akkor nem két jelkészletet látunk, hanem egyetlenegy jelkészletet látunk két példányban leírva." Ez jelen témánkra átigazítva:

  (2) V. axióma: Ha két szót azonosnak hallunk-értünk, akkor nem két szót hallunk, hanem egy és úgyanazt a szót halljuk kétszer kiejtve.

  Ám itt nagy akadályba ütköztünk: a szóegyezésekkel kapcsolatban oly erősek a hiedelmeink, hogy e témát külön is meg kell vizsgálnunk.

  MIKOR EGYEZIK KÉT SZÓ?

  Hogy két szó azonos, tehát egy (egyazon) szó legyen, ahhoz két feltételnek kell teljesülnie egyszerre:

  a) a hangzásnak meg kell egyeznie,
  b) és egyúttal a jelentésnek is azonosnak kell lennie.

  Csak e két feltétel együttes teljesülése esetén mondható el két szóról, hogy nem két szó, hanem egyetlenegy szó az, kétszer kiejtve. Ha tehát a piacon azt mondom a néninek, hogy "füge", s ő fügét ad, nem sárgarépát, vagy tojást, akkor biztos lehetek benne, hogy az ő "füge" szava és az én "füge" szavam egy és úgyanaz a szó.

  A SZAVAK VÉLETLEN EGYEZÉSÉRŐL

  "Óh, kétszáz véletlenül egyező szó bármely két nyelvben található!" Ha létezik ostoba tudományos dogma, akkor ez az a javából. Amolyan ráolvasással való ördögűzés. Egyszerű számításokkal bemutatom a fenti, oly gyakorta hangoztatott állítás (vágy) bámulatosan balga voltát. E kis számolgatás eredménye olyan lesz számunkra, mint amikor elvágják a táltos paripa bokáján a béklyót. (Nem állhatom meg, mert tanulságos: ez a "bék", az a "bék", amely a "béke" szóban is a lényeget adja: "kötés".)

  Nézzük az átlagos, négy hangból álló szavak véletlen egyezésének esélyét:

  a) Vegyünk alapul egy 25 betűből álló ábécét.
  b) Alkalmazzuk továbbá azt a megszorítást, hogy egyetlen hang sem ismétlődhet a szóban.

  A kérdés ekkor: Hány négy hangból álló szó állítható elő 25 hangból?

  A négy hangból álló szó első helyére tehát 25 féle hang kerülhet. A második helyre azonban már csak eggyel kevesebb hangot tehetünk, azaz csak 24-et, hogy kizárjuk az ismétlést. Hasonló módon a harmadik helyre már csak 23, a negyedikre 22 hang kerülhet. Eszerint a négy hangból álló lehetséges szavak száma:

  25 x 24 x 23 x 22 = 303 600

  Ám még nem értünk a számolás végére, mert láttuk, hogy szóegyezés akkor és csakis akkor mondható ki, ha a két szó hangra is, és egyúttal jelentésre is azonos. A jelentés azonban a fenti számításban még nem szerepel.

  Vajon hány jelentése lehet egy szónak? Például mit jelenthet ez az ismeretlen szó: sriv?

  Bármit az ég világon, ami jelentés csak létezhet. Nagyon lebecsüljük az emberi értelmet, ha azt mondjuk, hogy tízezer jelentése lehet, de vegyük ennyinek. Tehát a 303 600 még beszorzandó tízezerrel:

  303 600 x 10 000 = 3 036 000 000

  Vagyis négy hangból álló szavak véletlen egyezésének esélye egy a három milliárdhoz. A lottó telitalálatra ennél hétszer nagyobb az esélyünk!

  Öt hang esetén a véletlen egyezés esélye:

  1 : 63 756 000 000. Hét hang esetén:
  1 : 24 227 280 000 000. Azaz egy a 24 trillióhoz!

  Ezek oly hatalmas számok, hogy törölhetjük szótárunkból a véletlen egyezés lehetőségét. Tehát a számítással nem hogy számottevően csökkentettük az "Óh, kétszáz véletlenül egyező szó bármely két nyelvben található!" ördögűző ráolvasásban szereplő 200-as számot, hanem eredményünknek köszönhetően egyenest kijelenthetjük:

  (3) A véletlen szóegyezés maga a csoda.

  Természetesen a lehető legelképesztőbb véletlenek (csodák) is bekövetkeznek néha, de épp ritkaságuk miatt nem kell figyelnünk rájuk.

  A helyzet azonban koránt sem ennyire egyszerű nagy időtávok esetében. Mert az egyezés megfoghatóságát rontja a kiejtés általános sokszínűsége, valamint a helyesírások és ábécék (a hiedelmekkel ellentétben koránt sem túl lassú) változékonysága. Vagyis ha lényegesen eltérő időpontokban leírjuk úgyanazt a szót, a két íráskép szinte biztosan eltérő lesz. Ám ez a nehézség is kezelhető, ha áttekintjük és megértjük a torzító hatásokat.

  FONETIKUS ÍRÁS MÁRPEDIG NEM LÉTEZIK

  Teljességgel érthetetlen hiedelmünk az is, hogy fonetikusan írunk.

  Vajon miért nem üt szöget a fejünkbe, hogy akkor viszont miért a helyesírásért vívott nyolc-tíz évnyi küzdelem az iskolákban? Ha "fonetikusan" írnánk (ahogyan az gondoltatik), akkor elég lenne megtanulni egy ábécét (mi több: bármelyiket), ez egy hét, és ripsz-ropsz, már kész is, mehet egy életen át az írás: "ki mint hall, úgy ír". De kell-e bizonyítani: az a diák, aki fonetikusan ír, biztosan elégtelent kap dolgozata helyesírására. ("Åotjåortå a fist å sunkåot". Nos? Mert hogy ez már eleve leírhatatlan így a mai magyar ábécével. Vagyis úgyanazt mindenki úgyanúgy írja le, de saját kiejtésével olvassa fel.) Ebből következően:

  (4) A "fonetikus" írás csak azt az egyszerű megkülönböztetést jelzi, hogy hangokat jelölő jelek láthatók a papíron, és nem például szótagjelek, vagy szójelek, ám ez egyáltalán nem azt jelenti, hogy úgy írnánk le mindent, ahogyan halljuk. Ezt nagyon össze tetszettek keverni eddig.

  Tehát eleve arra kell számítanunk, hogy nem úgy ejtették ki a szavakat egykoron, ahogyan azt ma a régi írásokat böngészvén visszamenőlegkikumuláljuk a betűkből. Mert mi a mai szokásaink szerint látjuk a papíron lévő betűsorozatokat. Aki ezt nem veszi figyelembe, nem juthat messzire.

  A KIEJTÉS SOKSZÍNŰSÉGE ÉS AZ ÁBÉCÉ VÁLTOZÉKONYSÁGA

  Ha régen leírtak például egy kórógyi kiejtésű szót az akkori latin ábécével és helyesírással, akkor a szót jelképező betűhalmazra – ahogyan mondani szokás – az anyja sem ismerne rá. Kezdjük egy példával e csapda megértését. Ötszáz év szempontunkból nem nagy idő. Íme, egy idézet egy 1536-ban leírt szövegből (tessék csak nekigyürkőzni!):

  [​IMG]
  Elég ijesztő annak, aki böngészni kezdi, holott csak az ábécé és a helyesírás módosulásával szembesült: a szöveg hibátlan, ma is friss magyar szöveg. Úgyanez, pontosan úgyanez a szöveg maibetűvetői szokások szerint leírva:

  "Lássatok hogy meg ne csalassatok, mert sokan jönnek én nevemben mondván, hogy ők volnának a Krisztus, és az idő elközelgett volna, de ne menjetek azok után. Mikoron kegig (pedig) hallandotok hadakat és háborúságokat, ne rettenjetek meg. Mert szükség hogy ezek először meglegyenek…"

  Helyesírási megjegyzés: A magánhangzó fölé húzott vonal azt jelzi, hogy a hang után még egy n hang is ejtendő. Sokâ = sokan, utâ = után, môdván = mondván. Az efféle hangkihagyás, hangugratás – sokszor jelöletlenül is – igen jellemző volt a régi helyesírásokra.

  És minél távolabb megyünk az időben, a mai és az akkori papíron lévő látványokközötti eltérés fokozatosan egyre nagyobb annál, mint ami a két írás között látható.

  AZ IDŐ NYILÁNAK MEGFORDÍTHATATLANSÁGA

  A papírra vetett SAILA szó mai szemünknek – mert a leírt szó csakis a szemünknek szól! – erőst idegen, ismeretlen szónak tűnik. Ám ha tudjuk, hogy e szó ama szép növény neve, amelyet ma ZSÁLYÁ-nak nevezünk, azonnal "képbe kerülünk". És itt jön a megszívlelendő érdekesség:

  a) Teljesen tiszta tehát, hogy akkoron mindenképpen a ma ZSÁLYÁ-nak ejtett szót írták le.
  b) De az, hogy SAILÁ-t írtak, nagyon keveset mond arról, hogyan ejtették ki a ma ZSÁLYÁ-nak ejtett szót.

  Ekként el kell fogadnunk az új gondolatot: Nem tudhatjuk meg, hogy pontosan hogyan ejtették akkoron azokat a szavakat, amelyek papírra körmölve maradtak meg. Csak azt mondhatjuk meg, hogy az akkor és úgy leírt szót ma hogyan ejtjük ki.

  (5) Tehát nem fordíthatjuk meg az idő nyilát, a mából nem következtethetünk a múltra. (Ez következik abból is, hogy a múlt nem ismerhető meg tetszőleges részletességgel.)

  Vagyis szóegyeztetéseinkben csak akkor lehetünk eredményesek, ha a múltból közeledünk a mához. Ellenkező esetben kutatásainkkal csak kis körön belül bolyongunk, a lényeg megértésének legkisebb reménye nélkül. (Immár vagy 150 éve.)

  A KŐKOR SZAVA: A KÉP

  Ha pedig a régen leírt betűkből nem deríthető ki, miként ejtették ki pontosan a belőlük akkoron összetákolt szót, akkor miként közelíthető meg a régi szó? Itt mintha végleg talajt (múltat) vesztenénk. Pedig akad fogódzó, mégpedig a nyelvészetben minden eddig figyelembe vettnél is pontosabb. Ez pedig a szóba rejtett kép. Mert minden egyes szavunk: kép. És mert:

  (6) a régiségben mindent, de mindent annak látványa alapján neveztek meg.

  (Ha szavakról beszélünk: már maga a "kiejtés" kifejezés is kép: kiejtjük a szót a szánkból, mint kezünkből a bögrét.)

  Ezzel egy eddig fel nem használt harmadik erős fogódzót illesztettünk a szóhoz, és ez a szent hármasság jött létre: 1. a szó mindenkori hangzása (változó), 2. a szó leírt alakja (változó), 3. a szó által megadott kép (örök érvényű). Tehát ez utóbbi a legbiztonságosabb fogódzó.
  "
   
 13. phoenyx

  phoenyx Állandó Tag

  Drunvalo Melchizedek Az élet virágának ősi titkaiban egy szanszkrit verset hoz érdekességként:
  upload_2014-2-18_9-44-44.png
  upload_2014-2-18_9-45-7.png
   
  1958 és (deleted member) kedveli ezt.
 14. phoenyx

  phoenyx Állandó Tag

 15. phoenyx

  phoenyx Állandó Tag

  Az Elder Futhark "Berkano" rúnája (fent megtekinthető), a magyar róvásírás "M" betűje:
  " 11. betűnk az [​IMG],[​IMG](M). Jelentése: MELL, EMLŐ. A táplálás, a nevelés jelképe. Testi és szellemi táplálék átadását egyaránt jelenti. Rovásemlékeinken egyenes és gömbölyített formában is fennmaradt.
  Bizonyára nem véletlen, hogy az "anya" jelével kétszer leírva a[​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]szót kapjuk, amelyben kétszer ismétlődik a tápláló anya jelentés. A MAMA szó a világ minden táján érthető és gyakran a csecsemők első kiejtett szava is."
  és a kozmikus szimbólumok közül upload_2014-2-19_10-45-15.png igen nagy hasonlóságot mutat. Ez az "ősbizalom" jel a Dr. Diethard Stelz: Gyógyítás kozmikus szimbólumokkal című könyvben található.
  Forrai Sándor feltételezett magyar róvásírás jelei:
  [​IMG]
   
  1958 kedveli ezt.
 16. phoenyx

  phoenyx Állandó Tag

  A "Berkano" rúnáról pedig:
  Pozitív Jelentései:
  Az Anya, a születés, termékenység, növekedés fizikailag vagy szellemileg, gondolatok kiforrása, fantáziák megteremtése, szabadság, korlátozás, új kezdetek, szerelem, vágyak, gyarapodás.

  Negatív Jelentései:
  Túlzott korlátozás, érzelmi gátak, érzelmi zsarolás, érzelmi manipuláció, családi problémák, meddőség, teremtés hiánya.

  Mágikus Alkalmazása:Gyógyításra (főleg fertőzések ellen), fogamzás elősegítésére, új kezdéshez

  Jellemzői:
  Testi vagy szellemi növekedés. Megnövelt üzlet, befektetés vagy haszon. Elvesztett okok jóvá tevése. Új kezdetek virágozni fognak.

  Berkano a megújulásra, megtisztulásra, gyógyításra és helyreállításra utal. A család és az otthon rúnája, ami a születést képviseli. Ez a születés lehet szó szerinti vagy szimbolikus, mint például egy új vállalkozás sikeres kezdete.

  Elemzés:

  Berkano, mondhatni, a családiasság és a hazaszeretet rúnája, mivel főleg a kapcsolatokra és az otthon melegére épül.

  Családi értelmezésben nem csak a közelire, hanem a távoli rokonokra is értelmezendő. Egy esemény van készülőben, ami az esküvőtől egy szülinap ünnepléséig bármi lehet. Ez a közelgő családi vagy esetleg rokoni összejövetel jó, kellemes hangulatú lesz, bármi is legyen a témája. Ha az olvasat egésze pozitív, akkor ténylegesen az utóbbiak erősödnek, ám ha túl sok negatív rúna is előkerül, akkor óvatosságra int, hogy az eredményessége ennek a családi gyűlésnek elég rövid tartamú. Berkano főleg a nőknek kedvező rúna, mivel ebben az időszakban bármilyen új kezdet pozitívan fog elsülni, és sokkal fogékonyabb leszel mindenre. Valamint ezek mellett a női megérzések helyességét is jellemzi, úgyhogy ne félj most a szívedre hallgatni. Minden gondnak, amivel eddig küzdtél kényszerűségből, most jött el az ideje, hogy magad mögött hagyd.

  A rúnák között nagyon sok termékenységet jelentő rúna van, de Berkano az egyetlen, aminek elsődleges jelentései között szerepel ez a jellemző.
   
 17. phoenyx

  phoenyx Állandó Tag

  AZ ŐSI TÜRK ÍRÁS

  Az Orkhon folyó medencéjében, a Bajkál-tótól délre elterülő térségeken találtak egy síremlékre, amely eredetileg egy teknősbéka formájú talapzaton állt, és minden oldalán kínai-türk feliratok voltak. Ez segített a türk írás megfejtésében. Mongóliában, a Kara-Balgasszun közelében a kutatók gránit emlékműre bukkantak, amelyen a kínai hieroglifák és a „szibériai” rovásjelek mellett ujgur feliratok is voltak. Felismerték, hogy a „szibériai” felirat nyelve tulajdonképpen a török nyelvek egyik ősi változata. Igazolódott, hogy a türk rovásírás a pehlevi (közép-perzsa) írásból fejlődott ki. „A türk írást tehát – mondja Várkonyi – kőbe vésve, fémbe verve, fára faragva, falra festve és papírra írva – egyszóval az írásgyakorlat minden szokott formájában egyaránt megtaláljuk a Kínától Magyarországig érő óriási területen.”

  A magyar rovás a türk rendszerek Talasz-völgyi változatához áll a legközelebb. A Tang-dinasztia ugyancsak akkori évkönyvei szerint ezek a jelek „a hu nép írásának betűivel azonosak.” Egy másik feljegyzés szerint Kao-cangban a kínai írás mellett ezt a hu-írást is használták. Várkonyi szerint a hu kétségkívül türk nép volt, Sebestyén Gyula az ujgurokkal azonosítja őket.

  Az Orchoni felirat szerint a kínai adatok bizonyítják, hogy rovásírás volt a hiunghu, vagy hu népé, amelyet átvettek az ótörökök. Szekeres István „A székely és az ótörök írás jeltörténete” című könyvében igényesen, részletesen tárgyalja a kínai-ótörök-székely vonalat.

  AZ ŐSI MAGYAR ROVÁSJELEK

  A tudomány jelenlegi állása szerint a legősibb rovásjeleket a boszniai Nap piramisban találták, amelyet szénizotópos vizsgálattal 34ezer(!) évesre becsülnek.(?) Jelen tudásunk szerint ez a legrégibb ismert ősírás, ebből alakulhatott ki a többi.
  Az egykori hieroglifikus jelek az ősvallás - többnyire egy szótagú - szavait jelölték. Ezeket jórészt ma is használjuk. Egy részük a címereinken, más részük a fejfákon, továbbiak a fazekas-jelekben, a legtöbbet pedig a székely rovásírás jelei között találjuk meg.

  A magyar hieroglifák képi, ősvallási és fonetikai tartalma összefüggő ősvallási rendszert alkot. A jelek az ősvallás legfontosabb témáinak szimbólumaiból (elsősorban egy kőkori világmodell elemeiből: az Ég, Föld, fa, hegy, víz, valamint égitestek rajzából és az isteni triász jelképeiből) alakultak ki. Évezredekig tartott (a kettős kereszt alakú „gy/Egy” jel esetében ma is tart) az az „átmeneti” időszak, amikor a jelek egyszerre szolgáltak szimbólumként, szójelként, szótagjelként és betűként is.

  Egy példa:
  Magyarul az ORV szó szintén titkot, titkos cselekedetet jelent, gondoljunk az orvhalászra, vagy mit jelent orvul tenni valamit, ebből eredt az orvos elnevezés, hiszen titkos cselekvést, varázslást, kuruzslást végeztek. (japán kurusi= orvosság, a török ARVAS jelentése= varázsigét mormol.)

  A kínai krónikák sokat írnak a hun „varázslásról”, jóslásról és „varázslókról”. Magas fejlettségi fokot értek el, a tudós táltosok körében fejlett tudománnyá vált.

  A székely-magyar rovásírás különlegességei az úgynevezett „bogárjelek”. Már nem ismerték a jelentésüket, csak díszként alkalmazták őket, ez azt jelenti, hogy nagyon ősi elemei a rovásírásnak.

  upload_2014-2-19_11-23-32.png

  Nap, aMB, MB, eMP, TPRu, TPRuS

  Közülük a TPRu hangértékű jel az óegyiptomi skarabeus jel székely megfelelője.
   
  belandra kedveli ezt.
 18. manocska01

  manocska01 Aktív tag

  Elküldenéd? Köszönöm!
   
 19. phoenyx

  phoenyx Állandó Tag

  Szia!

  Konkrétan melyik érdekel? Mert egy egész könyv készült róluk, a könyv egyelőre nem letölthető, de amely rúnákat szeretnéd, szívesen átküldöm.
   
  manocska01 kedveli ezt.
 20. manocska01

  manocska01 Aktív tag

  Szia!
  Mindegyik rúna érdekelne, ha megoldható.
  Mikor lesz letölthető a könyv?
   
  Utoljára módosítva: 2014 Március 6

Megosztás