Marcius 15.A Nemzeti ünnepünk.

„Mit kíván a magyar nemzet.”
A 12 pont születése

A párizsi forradalom hírére 1848. március 3-án Kossuth Lajos felirati javaslatot terjesztett az országgyűlés elé, amelyben az ellenzék programjának sürgős törvénybe iktatását követelte. A korábbi „sérelmi taktika” helyett az alkotmányos átalakulást, az érdekegyesítést és a belső reformokat jelölte meg célként, a birodalom népeinek pedig alkotmányt követelt, amelynek később fontos szerepe lett a bécsi forradalom kitörésében. Az alsótábla a javaslatot azonnal elfogadta és feliratban javasolta a jobbágyfelszabadítást, a közteherviselést és a független, nemzeti kormány felállítását.

Másnap a reformer politikusokat tömörítő Ellenzéki Kör is megvitatta a felirati javaslatot. Az alkotmányosságra és nemzeti kormányra vonatkozó részekkel egyetértettek, hiányolták azonban a sajtószabadság, az évenkénti országgyűlés és más intézmények tételes megemlítését. Március 9-én a Kör ülésén elhatározták, hogy országgyűléshez intézendő petícióval támogatják Kossuth feliratát és így próbálják meg felgyorsítani az országgyűlés munkáját. Az Ellenzéki Kör megbízásából március 12-ére – Irinyi József megfogalmazásában – elkészült a 12 pont első változata, amelynek tartalma jóval túlment az eredeti felirati javaslaton. A március 12-i változat nemcsak a később híressé vált 12 pontot, hanem egy bevezetőt is tartalmazott a kiáltvány szükségességének megindokolásáról. A bevezető szerint egész Európa mozgásba jött és Magyarország sem ragaszkodhat idejétmúlt, elavult viszonyaihoz. Kijelentette, hogy a nemzet immáron az alkotmány teljes reformját igényli, részeredményekkel már nem elégszik meg.

A radikális pesti ifjúság a Pilvax kávéházban elhatározta, hogy a 12 pontot, a március 19-i József-napi vásáron a vásározók elé terjeszti. A bécsi forradalom március 13-i kitörése, valamint az, hogy a bécsi tanuló ifjúság elfogadtatta a rendekkel március 11-i petícióját, azonban felgyorsította az eseményeket. Március 14-én az elégedetlen ifjúság – Petőfi Sándor, Jókai Mór és Vasvári Pál vezetésével – cselekvésre szánta el magát, és a Pilvax kávéházban úgy döntött, hogy március 15-én reggel tüntetést szervez Pest-Budán, és az egész városban kihirdeti a 12 pontot. Petőfi megígérte, hogy alkalmi költeményt is ír, amit maga fog 15-én elszavalni.

A 12 pont a „nagy nap” során

Március 15-én reggel, az előző napi terveknek megfelelően Petőfi, Jókai, Vasvári és Bulyovszky Gyula tanácskozott a teendőkről, A 12 pontot is magában foglaló proklamáció megfogalmazása után mind a négyen a Pilvax kávéházhoz mentek, mellükön három színű kokárdát viselve, ahol Petőfi elszavalta a Nemzeti dalt. A költeményt nagy tetszéssel fogadták társai. A kávéházból tíz-tizenöten indultak az orvosi egyetem felé, ahol Petőfi újra elszavalta a Nemzeti dalt, míg Jókai a proklamációt olvasta fel a diákoknak.

Az Egyetem térre induló, időközben 3-400 fősre duzzadt tömeghez folyamatosan csatlakoztak az emberek. Az Egyetem téren már több ezren hallgatták az újra elszavalt Nemzeti dalt és a proklamációt. A számban és lelkesedésében is egyre gyarapodó tömeg – mintegy 5000 ember – Landerer és Heckenast nyomdájához indult, hogy kinyomtassa a Nemzeti dalt és a 12 pontot. Landerer némi ellenállás után engedett a fiataloknak. Míg zajlott a két mű nyomdai szedése, a zuhogó esőben kint várakozó tömeget alkalmi szónokok lelkesítették.

A Landerer és Heckenast nyomdájában kiadott kiáltvány a következő pontokban sorolta föl a magyar nép követeléseit:

12%20pont.jpg


kokarda.jpg 
Utoljára módosítva:
Nem akarok senkit megbántani, gondoljun Petöfire, a Vértanukra... de a korunknak megfelelöen.
Tartsunk szinielöadást ahol az "Akasszuk fel a Királyokat", "Talpra magyart" és az "ágyban párnákközt hallni meg" verset elöadják szinészek de gyerekeknek, ilyen margaságokat tanitani:
"Sehonnai bitang ember, Ki most, ha kell, halni nem mer, Kinek drágább rongy élete, Mint a haza becsülete.
-
Mudschaheddin-t akartok nevelni a gyerekekböl?
A gyerek nem érti mit beszéltek, ö csak látja a TV-t amin végtelen ismétlésre állitva tömegek özönlenek az országa. A M. TV-nem mutatja a reális helyzetet. Ez efelelötlenség.
-
Televan az internet Nagymagyarországot mutogato Youtube filmekkel, mögötte agressziv Talpra magyar, feliratok igérik, az "elveszet birodalom visszafoglalását". :(

Neked a Nemzeti dal marhaság? Meg sem lepődöm már.
 
Nem csak lengyel belügy, magyar belügy is, sőt, EU-s belügy is. Évente 3 millió abortusz az EU-ban szerintem mindnyájunk belügye.
Visszafelé megyünk? Abortuszról A jó Isten és az érintett dönthet.Az ellenzői adnak majd GMO mentes élelmet , lakást, munkát és elegendő tiszta levegőt. Oxigént. A föld bolygón kint tábla felirata...... Megtelt[/QUOTE]
 
Igen,összeségében az. Én is ezt gondolom. De én most a nagy lengyel belpolitikai válságra céloztam, ami az abortuszok teljes és radikális betiltására irányul válogatás nélkül, a nők szuverén döntésének teljes mellőzésével. Emögé állt be a lengyel katolikus egyház is, óriási felháborodás keltve a hívekben , mivel az ottani misék már jószerével átmentek abortuszellenes állami propagandába. Ennek nincs köze a márciusi forradalomhoz.

Annak nincs.
 
Istennek van elég dolga, ebből hagyjuk ki. Ebbe csak a papok felhasználják pajzsként. Mondjanak 1 érvet az abortusz mellett és akkor lehet vitatkozni. A kereszt nem érv.
Különben is, akit nem hívok a hálószobámba, az maradjon kint. Mindegy, h vallás, politika, vagy akármi.
Végül is nem tudom mit kifogásoltál.?Kiket hívok a hálószobába?Nincs a folyóson:rolleyes: a sor vége
 
Pont ez gond a lengyeleknél, mert az érintettet ki akarják hagyni a döntésből. Ez nem megengedhető.
nem tudom mit olvastál ki abból amit írtam.? .Lengyelországba a vallás nagyon erős. A Lengyelek egyszer már belebuktak. Meghirdetek a nagy Lengyelországot 32 ről 50 re.Már az első hullám elbukott.Mit csináljanak? Ha mezőgazdaságot fejlesztik még kevesebb munkáskéz szükséges. Marad az ipar !Ahhoz meg pénz kel.Új gyárakat építeni Eladható terméket gyártani Hitelt törleszteni.Hát ez nem ment.A felvett pénzek jó része USA. Állítólag megvolt írva a forgató könyv.Légy esett a levesbe A bíborosok összekeverték a füstöket
Rövid úton korrigáltak . A Pápának Lengyel származásúnak kel lenni.A választott pápa nem sokára megbetegedett és búcsút mondott A bíborosok megtalálták a jó füstöt.A Pápa Lengyel. Minden együtt volt A hitelezők kérték a kölcsönt.Ha nem tévedek Velünk ellentettben Sosem fizették ki jó részét.
Ha lengyelek úgy érzik kevesen vannak.Néhány millió migránst ajánlok A rossz hír nem katolikusok a jó nem kel már pelenkázni
 
Lehet, hogy csak én vagyok ilyen érzékeny de egy ilyen verset egy gyerek szájába adni? :(
-
-
Talpra magyar, hí a haza!
Itt az idő, most vagy soha!
Rabok legyünk vagy szabadok? :eek:
Ez a kérdés, válasszatok!
– :eek:
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!

Rabok voltunk mostanáig,
Kárhozottak ősapáink,
Kik szabadon éltek-haltak,
Szolgaföldben nem nyughatnak.
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!

Sehonnai bitang ember,
Ki most, ha kell, halni nem mer,
Kinek drágább rongy élete,

Mint a haza becsülete. :confused:
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!

Fényesebb a láncnál a kard,
Jobban ékesíti a kart,
És mi mégis láncot hordtunk!

Ide veled, régi kardunk! :mad2:
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!

A magyar név megint szép lesz,
Méltó régi nagy hiréhez;
Mit rákentek a századok,
Lemossuk a gyalázatot!
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!

Hol sírjaink domborulnak,
Unokáink leborulnak,
És áldó imádság mellett
Mondják el szent neveinket. :eek:

A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!
-
Elmeséltem a kollegáimnak, hogyan zajlanak le a március 15.-i ünnepségek.
Erdeklödve hallgatták, azt hitték a Honecker regime-röl mesélek. :)
Nagyon szép és buzdító vers, de potenciális ellenség nélkül ideétmult.
Gyerekekel másképpen kellene a hazaszeretetet érzékeltetni.
 
Ne haragudj,de ez nincs kapcsolatban azzal, amit én írtam az abortuszról. Lengyelország katolikus ország. A lakosság jelentős része mélyen hívő ember. De még ők sem tűrik, hogy egy idegen írja elő egy nőnek, hogy szüljön-e vagy sem. Hogy a pápa intézte el nekik a hiteleik elengedését? Nem hiszem, a bankárok annál jóval kapzsibbak, még a drága jó édesanyjuknak se engednének el egyetlen kis dollárocskát sem...:D
idegen írja elő? Ki? Az abortusz úgy kapcsolódik .Ha nincs sok a gyerek A sok gyerek felcseperedik Lakás munka stb kel neki.Ez volt annak idején is. Mit intézett II János Pál . Semmit de Lengyel volt. A Lengyeleknél szocializmus.A leggyengébb láncszem táborba.Mit fizettek vissza ?
Nézz utána érdekes történet .Lengyelek sokat szenvedettek.Jól összetartanak. Hagyomány kultúra nemzet munka. Tisztelendők
Kedves GYKEREK neked van igazad Sajnálom hogy ennyire érthetettlen volt az írásom
 
Utoljára módosítva:
kokarda-jpg.1533731

Engem ez az alfa betűre emlékeztető kokárda zavar már évek óta.
Ha annak idején az iskolában az ötvenes években ilyen kokárdát készítettem volna, (külön óra kerteben készítettük) akkor a szigorú tornatanár segítségével a fülemet bokáig húzták volna le.

Napjainkra már a vezérkar is ilyent visel. (már a Gyurcsány is a mellette álló Vágó István nem)
Aki kis munkával tud rendeset készíteni, már nem meri felrakni?
Mitől fél ? Petőfi, Kossuth még nem félt, én se , kerek kokárdát két színhelyes szalaggal hordok.

Kokárda – Wikipédia
78px-Magyar_kok%C3%A1rda.png

 
Utoljára módosítva:
Nem hiszem hogy a kokarda formaja valtoztatna a tartalman.
NAlunk az iskolaba volt hogy egy par centis egyenes szalag volt kozepen a gombostu ami osszehuzta.

Valami ilyesmi volt csak szalagbol.
images
 
+1: A fradit vissza az első osztályba! Ja nem, azt egy másik forradalomnál olvasták fel...

Johanne Brownrigg, a Campaign Life Coalition egyik tisztségviselője kijelentette, csoportját rémülettel töltötte el a döntés, hozzátéve: „Nemzetünk Trudeau alatt a világ egyik legnagyobb abortusz- és sterilizáció exportőre lett”.

Sterilizáció? Hogy mi?
 
Nem hiszem hogy a kokarda formaja valtoztatna a tartalman.
NAlunk az iskolaba volt hogy egy par centis egyenes szalag volt kozepen a gombostu ami osszehuzta.

Valami ilyesmi volt csak szalagbol.
images

Neked könnyebb volt, nem a Haramia Jenő volt a tornatanárod.
Persze attól még neked is lehet igazad, nincs okom mást állítani.
 

Hírdetőink

kmtv.ca

kmtv.ca

Friss profil üzenetek

glisser- wrote on QQCS842's profile.
De jó hogy felteszed a megára is
És külön köszönet a fejezet-fájlos szerkezetért
Arisztid2008 wrote on Harth Balázs's profile.
Kedves Balázs, Edgar Allan Poe - Az elveszett lélegzet link cserélve 2020. nov. 21-én. Nekem simán lejött és ki is csomagoltam. A hangoskönyv III -ban a #1,035 hozzászólásnál megtalálod. Üdv. Arisztid2008
Arisztid2008 wrote on Kolonel0708's profile.
Előre is köszönöm a segítségedet, remélem egyszer viszonozhatom. Minden jót kívánok neked, baráti üdvözlettel, Arisztid2008.
Arisztid2008 wrote on Kolonel0708's profile.
Az általad feltöltöttek közül szeretném kérni Albert_Schweitzer_-_Egy_orvos_az_oserdoben_-__Szoboszlai_Eva.z01, Bernhard_Kellermann_-_Az_alagut_--_Korompai_Vali.z02 és Bertrice_Small_-_Tengerek_asszonya_-_Korompai_Vali.zip pótlását, ha lehet. Sajnos angel1208 által korábban feltöltöttek is törlésre kerültek.
Arisztid2008 wrote on Kolonel0708's profile.
Kedves Kolonel0708 , köszönöm a feltöltéseidet. Külön köszönöm a Mándy Iván novelláinak rádióváltozatából összegyűjtötteket.
Kevés szabadidőmben hallgatom a feltöltött dolgokat és próbálom lementeni a még elérhetőket.

Statisztikák

Témák
37,241
Üzenet
4,570,494
Tagok
601,017
Legújabb tagunk
Laura Bencses
Oldal tetejére