Hírek Még az utolsó utáni pillanatban is csiszoltak a 12 ponton - ez történt 175 éve

Március 15. a modern parlamentáris Magyarország megszületésének napja, az 1848-49-es polgári forradalom és szabadságharc kezdete. Munkaszüneti nap 1989-ben volt először, 1990 óta hivatalos nemzeti ünnep. Március 15. a magyar sajtó napja is annak emlékére, hogy százhetvenöt éve, 1848-ban ezen a napon nyomtatták ki a magyar sajtó első szabad termékeit.


A pesti Ellenzéki Kör, a fiatal értelmiségiek radikális csoportja 1848. március 5-én aláírásgyűjtő mozgalmat indított a pozsonyi diétán Kossuth Lajos két nappal korábban beterjesztett felirati javaslatának támogatására. Ez többek között a közteherviselés, a politikai jogegyenlőség, a népképviselet és a független kormány megteremtését követelte. Időpontul március 19-ét választották, mert ekkor tartották a József-napi vásárt, amelyet francia mintára reformlakoma követett volna Rákos mezején. Itt akarták ismertetni a javaslat alapköveteléseit forradalmi jelszavakká tömörítő Tizenkét pontjukat is, amelyet Irinyi József öntött formába. Március 14-én este azonban megérkezett Pest-Budára az előző napi bécsi forradalom híre, és a Pilvax kávéházban összegyűlt ifjak cselekvésre szánták el magukat.


Március 15-én reggel Petőfi Sándor, Vasvári Pál, Jókai Mór és Bulyovszky Gyula megváltoztatta a diétához intézett Tizenkét pont bevezetését, és politikai fellépésüket indokoló kiáltványt fogalmazott meg. A pontok szövegét a politikai röplap műfajához igazították, két pontot összevontak, és a szövegbe bekerült a politikai foglyok szabadon bocsátásának követelése. Ezt a kiáltványt olvasták fel a Pilvax kávéházban gyülekező ifjaknak, majd Petőfi elszavalta két nappal korábban írott, a március 19-i reformlakomára szánt költeményét, a Nemzeti dalt.

Ezután Petőfi és mintegy tíz társa a szemerkélő esőben elindult a Pilvaxból az egyetemre. Előbb az orvoskar hallgatóihoz, majd velük a politechnikum diákjaihoz, azután pedig együttesen a jogászokhoz vonultak. Minden helyszínen elhangzott a kiáltvány és a Tizenkét pont, Petőfi pedig elszavalta költeményét. A jogászok és az utca népének csatlakozásával mintegy kétezresre duzzadt, egyre lelkesebb tömeg Petőfi vezetésével átvonult a közeli Landerer és Heckenast nyomdához, a Hatvani (ma Kossuth Lajos) utca és a Szép utca sarkára.
Az ifjúság vezetői a nép nevében lefoglalták a gépeket, és cenzúrázatlanul nyomtatták ki a Nemzeti dalt, illetve a Tizenkét pontot. Ez utóbbi így szólt:

"Mit kíván a magyar nemzet.
Legyen béke, szabadság és egyetértés.
1. Kívánjuk a sajtó szabadságát, a cenzúra eltörlését.
2. Felelős minisztériumot Buda-Pesten.
3. Évenkénti országgyűlést Pesten.
4. Törvény előtti egyenlőséget polgári és vallási tekintetben.
5. Nemzeti őrsereg.
6. Közös teherviselés.
7. Úrbéri viszonyok megszüntetése.
8. Esküdtszék, képviselet egyenlőség alapján.
9. Nemzeti Bank.
10. A katonaság esküdjék meg az alkotmányra, magyar katonáinkat ne vigyék külföldre, a külföldieket vigyék el tőlünk.
11. A politikai státusfoglyok szabadon bocsátassanak.
12. Unió.
Egyenlőség, szabadság, testvériség!"


Kevéssel dél előtt Irinyi József személyesen osztotta szét a röplapokat, a szabad sajtó első példányait. A Tizenkét pont szövegén később kisebb változtatásokat hajtottak végre, az utolsó pontot így egészítették ki: "Unió Erdéllyel."

A siker bátorságot öntött a kezdeményezőkbe, akik délután háromkor a Nemzeti Múzeumnál nagygyűlést tartottak, majd az időközben tízezresre duzzadt tömeg a Pest városi tanácshoz vonult, és rábírta annak tagjait, hogy csatlakozzanak követeléseikhez. Forradalmi választmány alakult, majd a nép elindult Budára, a Helytartótanácshoz. Az óriási tömeg kíséretében érkezett választmányi vezetők: Nyáry Pál, Pest megye alispánja, Rottenbiller Lipót, Pest város alpolgármestere és Klauzál Gábor, Csongrád vármegye követe adták elő a követeléseket. A sokaságtól megfélemlített Helytartótanács elfogadta a Tizenkét pontot, azonnal eltörölte a cenzúrát, és szabadon bocsátotta börtönéből a sajtóvétség és izgatás vádjával 1847-ben elítélt Táncsics Mihályt, akit a tömeg diadalmenetben vitt Pestre. Este a Nemzeti Színházban a Bánk bán díszelőadásával ünnepelték a forradalom győzelmét.

Ugyanezen a napon Pozsonyban az utolsó rendi országgyűlés alsótáblája határozatban jelentette ki, hogy Kossuth Lajos március 3-i felirati javaslatába beleérti az állami kárpótlás melletti jobbágyfelszabadítás és a teljes közadózás megvalósítását is. Az országgyűlési küldöttség a főrendek által is elfogadott felirattal Bécsbe utazott V. Ferdinánd királyhoz.

MTI

1678860940217.png


1678860999455.png
 

Március 15. a modern parlamentáris Magyarország megszületésének napja, az 1848-49-es polgári forradalom és szabadságharc kezdete. Munkaszüneti nap 1989-ben volt először, 1990 óta hivatalos nemzeti ünnep. Március 15. a magyar sajtó napja is annak emlékére, hogy százhetvenöt éve, 1848-ban ezen a napon nyomtatták ki a magyar sajtó első szabad termékeit.


A pesti Ellenzéki Kör, a fiatal értelmiségiek radikális csoportja 1848. március 5-én aláírásgyűjtő mozgalmat indított a pozsonyi diétán Kossuth Lajos két nappal korábban beterjesztett felirati javaslatának támogatására. Ez többek között a közteherviselés, a politikai jogegyenlőség, a népképviselet és a független kormány megteremtését követelte. Időpontul március 19-ét választották, mert ekkor tartották a József-napi vásárt, amelyet francia mintára reformlakoma követett volna Rákos mezején. Itt akarták ismertetni a javaslat alapköveteléseit forradalmi jelszavakká tömörítő Tizenkét pontjukat is, amelyet Irinyi József öntött formába. Március 14-én este azonban megérkezett Pest-Budára az előző napi bécsi forradalom híre, és a Pilvax kávéházban összegyűlt ifjak cselekvésre szánták el magukat.


Március 15-én reggel Petőfi Sándor, Vasvári Pál, Jókai Mór és Bulyovszky Gyula megváltoztatta a diétához intézett Tizenkét pont bevezetését, és politikai fellépésüket indokoló kiáltványt fogalmazott meg. A pontok szövegét a politikai röplap műfajához igazították, két pontot összevontak, és a szövegbe bekerült a politikai foglyok szabadon bocsátásának követelése. Ezt a kiáltványt olvasták fel a Pilvax kávéházban gyülekező ifjaknak, majd Petőfi elszavalta két nappal korábban írott, a március 19-i reformlakomára szánt költeményét, a Nemzeti dalt.

Ezután Petőfi és mintegy tíz társa a szemerkélő esőben elindult a Pilvaxból az egyetemre. Előbb az orvoskar hallgatóihoz, majd velük a politechnikum diákjaihoz, azután pedig együttesen a jogászokhoz vonultak. Minden helyszínen elhangzott a kiáltvány és a Tizenkét pont, Petőfi pedig elszavalta költeményét. A jogászok és az utca népének csatlakozásával mintegy kétezresre duzzadt, egyre lelkesebb tömeg Petőfi vezetésével átvonult a közeli Landerer és Heckenast nyomdához, a Hatvani (ma Kossuth Lajos) utca és a Szép utca sarkára.
Az ifjúság vezetői a nép nevében lefoglalták a gépeket, és cenzúrázatlanul nyomtatták ki a Nemzeti dalt, illetve a Tizenkét pontot. Ez utóbbi így szólt:

"Mit kíván a magyar nemzet.
Legyen béke, szabadság és egyetértés.
1. Kívánjuk a sajtó szabadságát, a cenzúra eltörlését.
2. Felelős minisztériumot Buda-Pesten.
3. Évenkénti országgyűlést Pesten.
4. Törvény előtti egyenlőséget polgári és vallási tekintetben.
5. Nemzeti őrsereg.
6. Közös teherviselés.
7. Úrbéri viszonyok megszüntetése.
8. Esküdtszék, képviselet egyenlőség alapján.
9. Nemzeti Bank.
10. A katonaság esküdjék meg az alkotmányra, magyar katonáinkat ne vigyék külföldre, a külföldieket vigyék el tőlünk.
11. A politikai státusfoglyok szabadon bocsátassanak.
12. Unió.
Egyenlőség, szabadság, testvériség!"


Kevéssel dél előtt Irinyi József személyesen osztotta szét a röplapokat, a szabad sajtó első példányait. A Tizenkét pont szövegén később kisebb változtatásokat hajtottak végre, az utolsó pontot így egészítették ki: "Unió Erdéllyel."

A siker bátorságot öntött a kezdeményezőkbe, akik délután háromkor a Nemzeti Múzeumnál nagygyűlést tartottak, majd az időközben tízezresre duzzadt tömeg a Pest városi tanácshoz vonult, és rábírta annak tagjait, hogy csatlakozzanak követeléseikhez. Forradalmi választmány alakult, majd a nép elindult Budára, a Helytartótanácshoz. Az óriási tömeg kíséretében érkezett választmányi vezetők: Nyáry Pál, Pest megye alispánja, Rottenbiller Lipót, Pest város alpolgármestere és Klauzál Gábor, Csongrád vármegye követe adták elő a követeléseket. A sokaságtól megfélemlített Helytartótanács elfogadta a Tizenkét pontot, azonnal eltörölte a cenzúrát, és szabadon bocsátotta börtönéből a sajtóvétség és izgatás vádjával 1847-ben elítélt Táncsics Mihályt, akit a tömeg diadalmenetben vitt Pestre. Este a Nemzeti Színházban a Bánk bán díszelőadásával ünnepelték a forradalom győzelmét.

Ugyanezen a napon Pozsonyban az utolsó rendi országgyűlés alsótáblája határozatban jelentette ki, hogy Kossuth Lajos március 3-i felirati javaslatába beleérti az állami kárpótlás melletti jobbágyfelszabadítás és a teljes közadózás megvalósítását is. Az országgyűlési küldöttség a főrendek által is elfogadott felirattal Bécsbe utazott V. Ferdinánd királyhoz.

MTI

Csatolás megtekintése 1918696

Csatolás megtekintése 1918697Köszönjük, Melitta!
 


Orbán hangján érződik, hogy tudatában van a bukásának, hogy csak a segberúgást várja, az elbocsájtó üzenetet, mert nincs benne annyi "mum" (bátorság, karakter), hogy visszalépjen amikor kell.
 
Utoljára módosítva:


Orbán hangján érződik, hogy tudatában van a bukásának, hogy csak a segberúgást várja, az elbocsájtó üzenetet, mert nincs benne annyi "mum" (bátorság, karakter), hogy visszalépjen amikor kell.

Baszki, Ernő, te milyen rózsaszín púderes álomvilágban élsz? 2/3-al győzött megint, ugyan ki fogja leváltani? A nép biztos nem!
 
Majd levaltjatok ha meg nagyobb minuszt csinal, meg nagyobb inflacio lesz meg nagyobb adosag,vagy kilepteti az orszagot a NAtobol es az Eu bol. Azt megint lehet kotelezoen tanulni az oroszt.
 
Majd levaltjatok ha meg nagyobb minuszt csinal, meg nagyobb inflacio lesz meg nagyobb adosag,vagy kilepteti az orszagot a NAtobol es az Eu bol. Azt megint lehet kotelezoen tanulni az oroszt.
Ezek miatt nem lesznek leváltva.
A munkanélküliség növekedése miatt talán. De, míg van jövedelmük és jön a nyugdíj addig nyugodtak az emberek.
Főleg úgy hogy a média semmit sem mutat be a bajokból csak annyit amennyit a nyugatnak szerintük köszönhető.
 
Ötven éve, születése 150. évfordulójára Jékely Zoltán így emlékezett:

150 év után​

Lidércnyomás

Petőfi szobrán
egy ocsmány
varangy ül,
s el-hall-gat-tat-ha-tat-la-nul
vartyog – pardon: szaval –,
amíg minden magyar
meg nem tanul
varangyul.
 
Kár, hogy egyeltalán nem volt ilyen horderejű a dolog, csak később fújták fel. Az osztrák helyőrség parancsnokának jelentése szerint aznap nem történt semmi csak borús idő volt. A legjobb az volt benne, ahogy elfoglalták Landerer nyomdáját. Odamentek, hogy kinyomtassák a 12 pontot, Landerer elkérte az íratot, majd közölte velük, hogy nem nyomtathatja ki mert nincs rajta cenzori. Erre ott állnak Petőfiék áll az egész "forradalom" nincs cenzori engedély most mit csináljunk??? A Petőfiéket követő tőmeg elkezdett nyugtalankodni, erre Landerer (a bécsi kém) - mivel nem akarta, hogy esetleg szétverjék a nyomdáját - megsúgta nekik, hogy vegyék őrizetbe és nyomtassák ki "erőszakkal" a 12 pontot. Nem volt forradalom csak Petőfiék föl alá vonultak párszor a városban. A Helytartótanácsot egyeltalán nem tudták kényszeríteni semmire mivel pont ugyenezeket a dolgokat akarták. Egyébként Táncsis kiszabadításának ügyében megjegyezném másnap szabadult volna. 1848 -ban alkotmányos változás volt, amit a magyar király és osztrák császár szentesített, a dolog később ment át forradalomba mikor V Ferdinánd -ot leváltották az osztrákok és az utódja Ferenc Jóska a törvényeit és rendeleteit semmisnek tekintette. Kossuth később nagyon ki volt akadva március 15 -e ünneplése miatt.
 
Kár, hogy egyeltalán nem volt ilyen horderejű a dolog, csak később fújták fel. Az osztrák helyőrség parancsnokának jelentése szerint aznap nem történt semmi csak borús idő volt. A legjobb az volt benne, ahogy elfoglalták Landerer nyomdáját. Odamentek, hogy kinyomtassák a 12 pontot, Landerer elkérte az íratot, majd közölte velük, hogy nem nyomtathatja ki mert nincs rajta cenzori. Erre ott állnak Petőfiék áll az egész "forradalom" nincs cenzori engedély most mit csináljunk??? A Petőfiéket követő tőmeg elkezdett nyugtalankodni, erre Landerer (a bécsi kém) - mivel nem akarta, hogy esetleg szétverjék a nyomdáját - megsúgta nekik, hogy vegyék őrizetbe és nyomtassák ki "erőszakkal" a 12 pontot. Nem volt forradalom csak Petőfiék föl alá vonultak párszor a városban. A Helytartótanácsot egyeltalán nem tudták kényszeríteni semmire mivel pont ugyenezeket a dolgokat akarták. Egyébként Táncsis kiszabadításának ügyében megjegyezném másnap szabadult volna. 1848 -ban alkotmányos változás volt, amit a magyar király és osztrák császár szentesített, a dolog később ment át forradalomba mikor V Ferdinánd -ot leváltották az osztrákok és az utódja Ferenc Jóska a törvényeit és rendeleteit semmisnek tekintette. Kossuth később nagyon ki volt akadva március 15 -e ünneplése miatt.
Igen a lavina is egy kis hó pihétől indulhat be. Itt ez volt a kezdet.
De, az is igaz hogy nagyon nehéz azt meghatározni hogy mi a kezdőpont. Egyelőre úgy tűnik ezt a napot elfogadta az összes eddig regnáló magyar állam alakulat.
Persze lehet rajta vitatkozni.
 
Igen a lavina is egy kis hó pihétől indulhat be. Itt ez volt a kezdet.
De, az is igaz hogy nagyon nehéz azt meghatározni hogy mi a kezdőpont. Egyelőre úgy tűnik ezt a napot elfogadta az összes eddig regnáló magyar állam alakulat.
Persze lehet rajta vitatkozni.
Orbán ott volt és ő súgta a 12 pontot. Azt is tudja, hogy Petőfi ma békepárti lenne. Mondta. :D
 

Hírdetőink

kmtv.ca

kmtv.ca

Friss profil üzenetek

Fodor Ditke wrote on Szélildi's profile.
Kedves Szélildi! Nagyon hálás lennék, ha tudnál segíteni. Unokámmal igyekszünk az olvasást jobbá, szebbé gyakorolni. Ha dr. Gósy Mária és Laczkó Mária a Varázsló - Olvasásfejlesztés című könyvének elérhetőségét szíveskednél ismét megadni, nagy segítség lenne. A link nem működik már, máshogyan nem tudom elérni. Nagyon köszönöm!!!
A "friss üzenetek + napok óta nem jelennek meg,hibát jelez
vorosmart wrote on DeeYoo's profile.
Köszönöm szépen a fordítást.
koaty wrote on Julcsi960's profile.
Szia, bocs de először véletlen epub-ban raktam fel a Katicalányok 4-et. Időközben javította, esetleg cseréld át pdf-re.

Statisztikák

Témák
38,059
Üzenet
4,783,499
Tagok
614,712
Legújabb tagunk
Ademl
Oldal tetejére