Reiki!

Melitta

Adminisztrátor
Fórumvezető
Rádiós
A meditáció megerősíti az agyat

2005. november 14. 16:48, Hétfő - Richárd Balázs

<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD>Azt már tudtuk, hogy a meditáció akár maradandó változásokat is előidézhet az agyban, egy új tanulmány azonban azt is kimutatta, hogy az agy kulcsfontosságú részei valójában megerősödnek a gyakorlatok során.

A tanulmányban teljesen hétköznapi emberek vettek részt, akik szabadidejükben rendszeresen meditálnak. A Harvard Egyetem orvosi karának oktató intézetében, a bostoni Massachusetts Általános Kórházban készített MRI felvételeken elvégzett elemzések az agy azon kéregi területein mutattak ki vastagodást, melyek az érzékelési, hallási és látási, valamint a belső észleléshez kapcsolhatók, mint a szívritmus vagy a légzés automatikus ellenőrzése.

1114medi1.jpg
A tanulmány szerint a rendszeres meditáció egyben lassíthatja az agy strukturálisan legfejlettebb része, a frontális kéreg idősödéssel összefüggő elvékonyodását is, ami szerteágazó kapcsolódásai révén gyakorlatilag az élő szervezet minden lényeges funkciójában részt vesz. A tanulmányban csak 20 fő vett részt, akik mindannyian jól ismerik és átlagban kilenc éve alkalmazzák a buddhista meditáció gyakorlatát, azonban a kutatók ezzel a kis csoporttal is jelentős eredményeket értek el.

A kutatást a kórház egyik pszichológusa, Sara Lazar vezette. A kutatásban szintén résztvevő Jeremy Gray, a Yale Egyetem pszichológia tanszékének adjunktusa szerint a vizsgálatokban az a legmeglepőbb, hogy egy meditációs gyakorlat képes megváltoztatni bárki szürkeállományát, különös tekintettel arra, hogy a résztvevők nem buddhista szerzetesek, hanem többségükben teljesen hétköznapi, dolgozó, családos emberek voltak, akik naponta átlagosan mindössze 40 percet töltenek meditálással.

A meditáció során megváltozott agyterületek többsége a jobb féltekén helyezkedik el, ami a figyelem fenntartásában játszik kulcsszerepet, a figyelem pedig a meditáció középpontja. A kutatók feltevései szerint a jóga és a meditáció más formái is hasonló kihatással lehetnek az agy szerkezetére, azonban valószínűleg minden egyes módszer némileg eltérő sémát fest a kéregvastagodásban az adott mentális gyakorlatok függvényében.
</TD></TR></TBODY></TABLE>

Sg.hu
 

csipkebogyo

Állandó Tag
Állandó Tag
Nem sok mindent tudtunk meg eddig a REIKI-ről...
Nézzük csak...

A Reiki japán szóösszetétel:
REI - spirituális, kozmikus
KI - életer&otilde; (energia)


együttes jelentése tehát: spirituális életer&otilde;-energia.

Mi a Reiki? A Reiki csodálatos, titokzatos, az Életet támogató spirituális energia: egyedülálló ajándék a nagyobb tudatosságot, gyógyulást keres&otilde;k számára. Kézrátételes gyógymódként a legismertebb; valójában sokkal többr&otilde;l van szó: az Élet dinamikus egyensúlyának, a Teremtés kreativitásának biztosítéka. Az él&otilde; rendszerek fennmaradása, fejl&otilde;dése két oldalról is veszélybe kerülhet: a túlzott stabilitásra való törekvés mozdulatlanná, halottá merevít, a túl intenzív mozgás, változás kaotikussá tesz - a rendszer szétesik. A Reiki az életben maradás, az él&otilde;bbé válás, a fejl&otilde;dés információját kínálja használójának. A Reiki misztikus és felfoghatatlan: az intellektus számára "csak" életünkre gyakorolt hatásának tudatos feldolgozása marad...

Következzék most néhány, a Reiki lényegét körülíró, általánosan ismert állítás:
az alább felsorolt kijelentések közül jó néhány b&otilde;vebb magyarázatra, ill. pontosításra szorul, nem kevés pedig mára igencsak közhelyessé vált: ezeket részletesen tárgyaljuk a kés&otilde;bbi fejezetekben - mindez az un. "nyugati" (vagyis a Japánon kívül tanított és gyakorolt) Reiki jellegzetessége
A Reiki szelíd és intelligens energia: a kezelt csak a szükséges mértékben veszi fel (vagy utasítja el...); a kezelés során a probléma jellege, a kialakult állapot és a cél - az él&otilde;bbé válás - alapján d&otilde;l el, hogy a Reiki hol és mely szinteken fog hatni.
A Reiki un. "csatornázott" energia, vagyis a beavatás során, a Reikit adó energiarendszerében kialakított tiszta csatornán keresztül (a koronacsakrán belépve és f&otilde;leg a tenyér-csakrákon kilépve) jut el a kezelthez, amib&otilde;l három fontos megállapítás következik:
- a kezelés során nem saját energiánkat fogyasztjuk (s&otilde;t: minél többet adunk, annál több jut nekünk is...);
- kezeléssel nem lehet betegséget átvenni;
- kezeléssel nem lehet betegséget átadni.
A Reiki tiszta szeretet-energia: az EGY-ség mély tudásából fakadó természetes attit&ucirc;d az, ami a Reiki révén megérinti a Reikivel összekapcsolt lelkeket; a "szeretet" szót ezért itt nem a hétköznapi érzelem megjelölésére használjuk.
A Reikit gyakorlatilag bárki megtanulhatja, használatának nem feltétele a benne való hit, vagy bármely ideológiához, valláshoz való köt&otilde;dés. Usui mester tanítványainak adott anyagában, a Reiki Hikkei-ben olvashatjuk:
Szükséges-e hinni a módszerben, hogy jobb eredményeket érjünk el?
Nem, a módszer más, mint a különféle pszichológiai és mentális eljárások: itt nem számít, hogy hisz-e benne vagy tagadja, elutasítja. M&ucirc;ködik például gyerekek vagy öntudatlan betegek esetén is, amikor pedig nincs tudatos elutasítás vagy tagadás. A kezelések el&otilde;tt tíz betegb&otilde;l csak egy hisz a módszerben, az els&otilde; kezelés után azonban már a többség.
Az Usui Reiki Ryoho csak betegségek gyógyítására használható? Nem, mentális problémák és rossz szokások is korrigálhatók, hogy azután képessé váljon boldog életet élni és másokat gyógyítani Buddha-szellemmel: ez alapvet&otilde;en fontos.
A Reiki nem bioenergia, nem mágia és hozzátehetem: nem természetgyógyászat! A kezelések során nincs diagnózis, nincs az ezen alapuló terápia; a hatás a Reikin és a befogadó tudatalatti - tudatos szándékán múlik (és semmiképpen sem a kezel&otilde; akaratán...).
A Reiki használható emberek, állatok, növények, tárgyak (!) gyógyítására, valamint problémák, konfliktushelyzetek megoldására, élethelyzetek támogatására és bármilyen szokatlanul hangzik - a halálba való átmenet megkönnyítésére.
A tér-id&otilde; a földi létünk, valóságunk idea-konstrukciója; a Reiki forrása a tér-id&otilde;n kívül van, ezért bármely tér-id&otilde; tartományba küldhet&otilde;.
Valóságunk polaritások mentén történ&otilde; megélése szintén az anyagi lét érzékelésének sajátossága, a Reiki a valóság nem-poláris jellegét felmutató információ. Az egó számára komoly kihívás a Reikivel való gyógyítás: minél inkább háttérbe vonul, annál inkább a Reiki hatása válik érzékelhet&otilde;vé, és megfordítva: ha ÉN akarok gyógyítani, a Reiki visszahúzódik, és valószín&ucirc;leg saját bioenergiám fog hatni.

Az energiát a ma ismert formájában el&otilde;ször Dr.Mikao Usui használta:
usui.jpg

A Reiki szelíd energiája jól kiegészít (és támogat) minden hagyományos terápiát; a gyógyszerek és különféle invázív technikák (pl. kemoterápia) mellékhatásait jelent&otilde;sen csökkenti, - a manuális gyógymódok (masszázs, reflexológia) pedig egyenesen kiáltanak a Reikiért...
 

csipkebogyo

Állandó Tag
Állandó Tag
Gyökerek - a Reiki evolúciója
<CENTER>Ikanaramu kotoaru toki mo utsusemi no hito no kokoro yo yutaka naranamu Isten manifesztációjaként minden helyzetben remélj, és ragyogó szívedet tárd szélesre (Japán 122. uralkodója, a Meidzsi Császár) </CENTER>

A Teremtés életet és fejl&otilde;dést támogató aspektusa végtelenül gazdag változatosságban jelenik meg: egy jellegzetes megnyilvánulása a Reikiként ismert energetikai rendszer. Az energia ilyen formában való újrafelfedezése Japánban, a XX. század elején történt, ezért a Reiki története valójában a japán történet, még akkor is, ha hisszük, hogy ez az energia mindig is létezett (és létezni fog).
Számos, a szellemvilágból csatornázott információ utal az energia jelenlétére az &otilde;si civilizációkban (Atlantisz, Lemuria, stb.). A legújabb kutatások az egyiptomi kultúrát kapcsolják össze a korai japán vallási gyakorlattal, az "elveszett" izraeli törzsek Japán-beli jelenlétének feltételezésével: így a leg&otilde;sibb, legendás kultúráktól egészen Japánig követhetjük nyomon az energia megnyilvánulásait.
A japán történet több ezer évet ível át: az ókortól a huszadik század elejéig tartó titokzatos, és a mai napig sem kell&otilde;en feltárt folyamatként. Számos tényez&otilde; együttes megléte és egyedülálló kombinációja volt szükséges ahhoz, hogy 80-90 évvel ezel&otilde;tt a Reiki megnyilvánulhasson a Kiotó melletti Kurama hegyen, és azóta is jelen lehessen életünkben.
A legfontosabb ilyen tényez&otilde; talán az - ekkorra már - államvallási rangra emelkedett Sinto jelenléte. E rendkívül sajátos, az írott japán történelem el&otilde;tti id&otilde;kben gyökerez&otilde; és a japán életérzést talán a legmarkánsabban kifejez&otilde; gyakorlat voltaképpen nem is vallás, sokkal inkább a természetben megnyilvánuló teremt&otilde; er&otilde;k és az isteni eredet&ucirc; ember közös útja. A Sinto nem a nyugati értelemben vett szervezett és dogmatikus vallás: a már id&otilde;számításunk el&otilde;tt 500 körül jelenlev&otilde; hitrendszer központi fogalma a Kami, a természetben mindenhol jelenlev&otilde; isteni min&otilde;ség. Kami-ja van a településnek, a tájegységnek, a földnek, a köveknek, a fának, a víznek, a t&ucirc;znek és az állatoknak. A tündérek, elementálok világát idéz&otilde; entitások fölött az istenek hierarchikus világa található: a kezdetben a mindent megteremt&otilde; Isten és kés&otilde;bbi poláris min&otilde;ségeket manifesztáló megnyilvánulásai (Nap-Hold). A hitrendszer fontos elemei a család, az &otilde;sök, a tradíciók tisztelete, a természet szeretete, a test és lélek tisztaságának kultiválása, a Kami-k ünneplése. A sinto szentély a japán táj kiemelked&otilde; energetikájú helyei köré épül: sziklák, folyószakaszok, fák kisugárzása teszi lehet&otilde;vé a teremt&otilde; energiákkal való kapcsolatfelvételt. Az id&otilde;számításunk utáni 8. században a sinto már államvallás: az &otilde;sök és tradíciók tisztelete kiegészül a császári család isteni eredetének elismerésével. Ebb&otilde;l az id&otilde;b&otilde;l datálódik maga az elnevezés is; a kínai eredet&ucirc; szóösszetétel, a sin tao jelentése: a szellem (az istenek) útja.
Ekkorra már a japán spiritualitás egy másik fontos eleme is megjelenik: a Kínából, Koreából érkez&otilde; buddhizmus. Kezdetben (a hatodik századtól) az új tanok befogadása igen csak felszínes folyamatként zajlik: Buddhát és a bódhiszattvákat csupán újabb Kamiként tisztelik. Kés&otilde;bb egyre többen értik meg az új ideológia lényegét; a mahajána buddhizmus rituális gazdagsága, szervezett, hierarchikus egyházi felépítése, m&ucirc;vészetében megjelen&otilde;, leny&ucirc;göz&otilde; formavilága is egyre többeket késztet csatlakozásra. Úgy t&ucirc;nhetett, hogy az új eszmék sikeresen fedik el a régi hitvilágot, a valóságban azonban a sinto életérzés folyamatosan jelen volt (és jelen van) a japán ember világában. Az üzenet világos: az élet és az él&otilde;k tisztelete, a természettel való harmonikus együttélés, a teremtett világ szépségének mély átélése. Mindez szöges ellentétben állt a buddhizmus pesszimista, sötétebb tónusú szemléletével, amelyben az élet illuzórikus és csupán szenvedések forrása. A buddhista megoldás az ellentétek feloldására az a kompromisszumos gondolat volt, hogy a buddhizmus és a sinto ugyanannak az igazságnak a két oldalát képviseli.
A XVII. század közepét&otilde;l a XIX. század utolsó harmadáig a buddhizmus gyakorlatilag az egyetlen engedélyezett vallás volt, Japán pedig szinte a külvilágtól való teljes elzárkózásban élt. 1868-tól új korszak kezd&otilde;dik: a Meidzsi Restauráció, a nyitottság, a felvilágosult császári kormányzás és egyszersmind a sinto el&otilde;térbe kerülésének történelmi jelent&otilde;ség&ucirc; szakasza. E rendkívül fontos fejleményekkel szinte egyid&otilde;ben, 1865-ben, a Keio periódus els&otilde; évében, augusztus 15-én született Mikao Usui. A Tendai, majd 27 éves korától a Singon buddhista iskola világi szerzetese volt; valamikor 1914 és 1919 között (itt a különféle források némileg ellentmondóak) Zen buddhizmust tanult. Singon su: a Valódi Szó iskolája mikkjo, azaz az ezoterikus buddhizmus egyik, különösen a mantrák használatát tekintve, a tibeti tantrikus buddhizmushoz közel álló rendszer. A tanítások középpontjában Dainicsi Njorai, a legf&otilde;bb kozmikus Buddha áll. A singon szerint bárki még ebben az életben elérheti a megvilágosodást a legf&otilde;bb Buddhával való azonosság felismerésével. Usui magas rangú kormánytisztvisel&otilde; és ugyanakkor családi vállalkozásuk feje is volt. Elképzelhet&otilde;, hogy üzleti problémák vagy még inkább a spirituális útkeresés egyik mélypontján fordul egy zen szerzeteshez és kezdi meg vele tanulmányit. Végül az apát tanácsára egy igen szigorú, - teljes böjttel együtt járó - 21 napos meditációra, a sju gjo-ra vállalkozik az abban az id&otilde;ben a kivételes energetikai sajátosságairól is széles körben ismert Kurama-hegyi (=Kurama Jama) szentélynél. A folyamatos meditáció végére eljut szatorijához, személyes megvilágosodásához; megtalálja élete célját, az ansin ricumei-t, ami nem más, mint az elme zavartalan békéje, az életcél biztos tudatában. Nem sokkal ez után ráébred, hogy a meditáció során, a feje körül érzékelt energia csodálatos gyógyító hatással rendelkezik. Innent&otilde;l kezdve az események felgyorsulnak és ugyanakkor hosszú, kemény munka veszi kezdetét: a gyógyító technika kidolgozása, finomítása és egy módszer kidolgozása az energia átadására (beavatás). A gyógyító módszert Reiki ho-nak, az energia átadását Reidzsu-nak nevezi: élete során megszámlálhatatlanul sok ember gyógyulását segítette, és közel 2000 embernek adta át a Reiki használatának titkait.
 

FLAMINGO

A KERESŐ (általában) MŰKÖDIK!
Fórumvezető
Kormányos
Az öt alapelv

CSIPKEBOGYÓ nagyon szépen leírta a Reiki eredetét és részbeni fejlődését. Azonban sem Györgyi sem CSIPKEBOGYÓ nem mutattak rá, hogy a tradicionális reikinek (mert hiszen az USUI féle az a tradicionális reiki), alapvetően három fokozata van: I, II és mesteri.
Az I az, mint a neve is mutatja az első itt tanulja meg a reikis az érintéses energiaátadás fortélyait.
A II a következő fokozat (ahol bizonyos szimbólumok segítségével un. távenergia adással is tud gyógyítani.
A mesteri pedig, ahogy az elnevezése is mutatja a legkomolyabb fokozat. Ez már életmódbeli kívánalmakkal is jár és hosszabb felkészülést igénylő fokozat. (az I és II között 2 hét - 6 hónap az átlag "várakozási idő", míg a mesterire lehet, hogy éveket is kell várni, amíg olyan szellemi fejlettséget érsz el, hogy a mestered téged is mesterré avat.
Ja a Reiki 5 alapelve:
[FONT=courier new,courier,monospace]Csak ezen a mai napon

Ne mérgelődj!
Ne aggodalmaskodj!
Légy hálás mindenért!
Dolgozz keményen magadon!
Légy kedves embertársaidhoz!

Persze ezt szabadfordításban másként is lehet mondani
(Pont ma nem mérgelődöm.
Pont ma nem aggodalmaskodom...)
[/FONT]Tudomásom szerint Kanadában igen komoly reiki közösség van számos magyar(ajkú) taggal
 

gyopar

Új tag
Sziasztok!Gyopár vagyok,nagyon új még ,ám nagyon örülök,úgy látom van jópár reikis itt.Jómagam tradicionális Reiki II-es vagyok.Remélem sok mindenről fogunk beszélgetni,sokat fogok tőletek tanulni.Baráti üdvözlettel.
 

FLAMINGO

A KERESŐ (általában) MŰKÖDIK!
Fórumvezető
Kormányos
Sziasztok!Gyopár vagyok,nagyon új még ,ám nagyon örülök,úgy látom van jópár reikis itt.Jómagam tradicionális Reiki II-es vagyok.Remélem sok mindenről fogunk beszélgetni,sokat fogok tőletek tanulni.Baráti üdvözlettel.
Üdv Gyopár!
Mint új tag köszöntelek, de bemutatkozni remélem az Új vagyok, bemutatkozom -...altémában fogsz így többen megismerhetnek.
Ami a Reiki-t illeti, ha megnézed nagy lelkesedéssel indult, de egy fél éve nem nagyon szólnak hozzá úgyhogy előre!
 

FLAMINGO

A KERESŐ (általában) MŰKÖDIK!
Fórumvezető
Kormányos
na ezt nem nagyon értem
Mit nem értesz?
Hogy nem szólnak hozzá a Reikhez, vagy hogy Gyopár barátunknak a bemutatkozásra az "Új vagyok" fórumot javasoltam?

Az első esetben úgy vélem, hogy a reikisek táborában kevesen vannak akik a technikaa új vívmányait (mint pl. az Internet) rendszeresen használják, még kevesebben Canadahun tagok közülük. Aki meg nem tudja mi az, nem biztos, hogy itteni 6-8 érdemi hozzászólás után meg akarja - meg fogja ismerni.
A másik esetben hasonló az indok.
Ezt a fórumot kevesen nézik:)(). Ha valaki be akar mutatkozni inkább a fent említett helyen tegye. (Csöcsike piros betűs figyelmeztetése a zene fórumban).

Egyébként ha érdekel a Reiki kérdezz, örömmel válaszolunk, ha tudunk. Még nagyobb öröm, ha járatos vagy benne és Te tudsz infomációval szolgálni nekünk.
 

Szt.Rita

Állandó Tag
Állandó Tag
Lenne egy kérdésem: évekkel ezelőtt olvastam egy könyvet, amit Kun írt. Kétes dolgok keringtek akkor róla, tud valaki valamit, mi történt vele azóta?
 

Saba

Állandó Tag
Állandó Tag
Nem vagyok ismerőse eten témakörnek, de szívesen olvasom az ezzel kapcsolatos dolgokat:)
Mit is hallottál róla Rita?
 

FLAMINGO

A KERESŐ (általában) MŰKÖDIK!
Fórumvezető
Kormányos
Nem kell Finnországig kiszaladni.
Itthon is lehet itt böngészni.
De hogy valami hasznosat is írjak: a mesterem aki egyébként Kanadában él (Lőrinz Emese) elég jül összefoglalja a dolgokat itt.
 

Brigi

Állandó Tag
Állandó Tag
Köszike. Ebből talán kiderűl amit még nem tudok
Kedves Saba!
Csatlakozom Flamingó javaslatához, Talán kiegészíteném azzal, hogy ott is a:Tradícionális Reikit tekintsd meg elsőként.Azon belül, az :Aranyhíd Reiki Szolgálat, és a Reiki Kuckó ami hozzám közelebb áll.
Természetesen ez csak az én szerény javaslatom hiszen a hatalmas kínálatból, Neked kell kiválasztani azt, ami Hozzád és Neked szól.:00:
 

Saba

Állandó Tag
Állandó Tag
Nekem első nekifutásra igencsak úgy tűnik, hogy sok "mesternek" a pénzről szól a dolog:(
Azért köszönöm mindenkinek a segitséget
 
Oldal tetejére