Színdarabok iskolai, óvodai előadásokhoz - Drámapedagógia

anirobijohanna témája a 'Gyerekeknek' fórumban , 2009 November 7.

 1. Lovas Zsuzsanna

  Lovas Zsuzsanna Állandó Tag

  Lovas Zsuzsanna feldolgozása


  Mennyország öröme…

  Népballada  Zene:

  Első angyal Mennyország öröme földre érkezett

  Isten szent báránya már megszületett.

  Arany bölcsője jászolja,

  Selyem dunna széna, szalma,

  Barmok lehellete meleg párnája.

  Miközben mondja a verset, felpakolja az asztalra a „betlehemet” , belehelyezi a bölcsőt, mellé állítja Józsefet és Máriát.

  Második angyal Rózsát hint a hideg zord idő keze

  Betlehem utcáin angyalok serege,

  Köszönti a Jézuskát

  Szűz Mária gyöngyvirágát,

  Szélvihar siet, visznek hópárnát.

  Miközben mondja, kiosztja az angyalfigurákat és a pásztorbábokat a játékosoknak.  Harmadik angyal Beköszönt a hideg az istállóban,

  Nincsen tűz, sem kályha, mely meleget adna

  Szűz Mária gyöngy a karja,

  Szent szívéhez szorította,

  Felülről hóesést játszik.


  Mária Ne sírj, oh ne sírj méhem magzata!

  Kezével megfogja a bábokat, és imitálja a simogatást.

  Negyedik angyal Szent József söpröget, vendégeket vár

  A jászol mint égi kegyelem oltár.

  Angyalok ott udvarolnak,

  Szerafimok hűn szolgálnak,

  Pásztorok éneklik cherubinokkal.

  Megfogja a Józsefet alakító bábot és „söpöget”, miközben a második angyal kiosztja a királyok bábjait.


  Pásztorok együtt Oh égi kegyelem mink is köszöntünk,

  Látjuk szegénységed mit is vársz tőlünk?

  Sem ezüstünk sem aranyunk,

  Csak van tiszta jó szándékunk,

  Nyújtsd ki kezed, ölelj át minket!

  Elöről közelítik meg az asztal közepére helyezett betlehemet, mindannyian letérdelnek előtte, majd imára kulcsolt kézzel mondják a verset. Közben az angyalok felemelik a betlehemet és mindegyik pásztort köszöntik.


  Első angyal Mária hullámzó kinyilt szép gyöngye,

  Ott hervad, mert fázik a jászoly ölében,

  Egyik pásztor egy kis bundát terít rá

  Második angyal A kis Jézus szende csillag,

  Mosolygása mint a napnak,

  Nincs meleg szoba, mind hárman fáznak.

  Egy másik pásztor állatokat helyez Mária és József köré is.


  Harmadik angyal Szent József, Mária ez a szent család

  Kis Jézus hozta meg világ váltságát.

  Megnyílt mennyország ajtaja,

  Csillagokat tartanak az angyalok a kezükben,


  Negyedik angyal Arany betűkkel ráírva

  Üdvösségünk ára a kis Jézuska.

  A csillagok egy pillanatra keresztet formálnak, majd a legnagyobb megmarad a betlehem felett, és akkor megszólalnak a Királyok.


  Királyok Dicséret, dicsőség Szentháromságnak,

  Karácsonyi ajándék a kis Jézuskának,

  Zordon tél hideg havasok

  Fáznak a gyenge szent tagok

  Szent József, Mária, a kis Jézuska.

  Mindegyik király ajándékot helyez a betlehem elé

  Angyalok együtt Aranybölcső a jászollya

  Selyem párna széna, szalma,

  Barmok lehellete meleg párnája.

  A betlehem köré égő gyertyákat helyeznek az angyalok.


  Zene:
   
  tamas96 és Camea kedveli ezt.
 2. Lovas Zsuzsanna

  Lovas Zsuzsanna Állandó Tag

  Előadásra (karácsonyi műsorként is) javasolt  Játszható 10-12 évesekkel MINDEN KOROSZTÁLY számára.


  Maróti Lajos Tücsök Tóni című meséjéből készült

  SZÍVBŐL SZÓLÓ MUZSIKA  Feldolgozta: LOVAS ZSUZSANNA


  Bábtechnika: Maszkos és jelmezes játék, vetített háttérrel, élő szereplők bevonásával.  A Kőbányán működött Evangélikus Bábszínház karácsonyi műsora volt.

  Szívből szóló muzsika
  Szereplők:

  Mesélő 1.

  Mesélő 2.

  Tücsök Tóni

  Nyifi Nyaff

  Gomba

  Cincér Cini

  Tücsök Tinka

  Asszony és a gyermek

  a Dal

  valamint kis tündérek, növények és madarak és lepkék


  (Maszkos-jelmezes játék, vetített háttérrel. A játékosok jelmezben és maszkban a színpadon játszanak, a változó színt az árnyak vetítésével érjük el. Első képünk a Balaton partján játszódik. Tópart fákkal és nádassal. Jellemző a kék szín.)
  Mesélő 1.

  A Balaton partján

  hol susogó nádak

  a fodros víz mellett

  karcsú őrként állnak,

  szőke dombok alján

  egyszer tanyát ütött

  s esténként muzsikált

  egy jókedvű Tücsök.  Mesélő 2.

  Híres muzsikus volt,

  Hű társa a nóta, örökös jókedvét

  világgá dalolta.

  Míg egy napon ritka

  dolog esett vele,

  Elmondom, ha figyelsz,

  kezdődik a mese.


  (Bejön a színre Tücsök Tóni, a Mesélők színpad két oldalára állnak.)


  Tóni

  Csodálatos ez a tó!

  Hegedűmre mondom,

  ha csak körülnézek itt,

  Tűnik minden gondom!


  (Tóni muzsikálni kezd, persze ekkor a zenét egy jó minőségű CD adja. Papírból készítjük el a hegedűt, de fa színűre. A gomba hallgatja, és miközben megemeli a kalapját, mondja...)


  Gomba

  Soha ilyen hegedűst !

  Soha ilyen nótát!

  Meg kell hagyni, e fiú

  ismeri a nótát!


  (Lassan elsötétedik a szín. Megérkezik a Tündér, akkor a hátsó fény jellemző színe a sárga.

  Bejön a színre a Tündér - jelmezes ruhában, - és kísérete. Megállnak, és hallgatják a nótát, majd Nyifi Nyaff Tónihoz lép.)  Nyifi Nyaff

  Alig tudok szólni,

  olyan szépen muzsikálsz

  kedves Tücsök Tóni!

  Jó dolgod lesz, jöjj velem,

  szegődj hozzám szentem!

  Bizony én nem vagyok

  akármilyen gyermek!

  Tündér vagyok, Nyifi Nyaff,

  mert mindig pityergek.

  A nótádtól elröppent

  bánatom egészen.

  Jöjj el hozzám! Ha nem jössz,

  magam elemésztem!


  Tóni

  Üsse kő, hát elmegyek,

  ha így leled kedved!


  (Elindulnak a színpadon tesznek egy kört, a gomba ki megy a színről. Közben az árnyon megjelenik a Tóparti palota. Akkor Tóniék a palotába érnek, a kis tündérek "felterítik” a színpadot a koncerthez, és körbe helyet foglalnak - a színpad közepére egy szép vásznat kell tenni, majd körbeülni. )


  Mesélő 1.

  Felugrott a hintóba,

  s alig szusszant párat,

  a lepkékkel, mint a szél

  Tihany alatt jártak.


  Mesélő 2.

  Megérkeztek már ők

  a Tó palotába,

  Összecsődült sok vendég

  a hangversenyt várta.


  Mesélő 1.

  Kezdődött a hangverseny,

  Nem rezdül a fű sem,


  Mesélő 2.

  Egy baj volt csak,

  Nyifinek volt már hegedűse.


  (Megjelenik felhúzott orral teljes önteltségében Cincér Cini és odaszól Tóninak miközben fellép a színpadra...)


  Cincér Cini

  Ahhoz kétség nem fér,

  Egy csárdában két dudás

  egyszerre el nem fér!


  (Cini hegedül, a kis tündérek körbetáncolják, és halljuk a dalt, vagyis szól ugyan nagyon halkan a háttérben egy hegedűszólam, de a Tündérkék mondókája sokkal erősebb - amit a dal ki akar fejezni, azt szöveggel ők mondják el.)  Dal

  Szép vagy, szép vagy hercegnő,

  Szebb csillagnál, Holdnál.

  Elsápadna a nap is,

  ha te nem ragyognál.

  Szemedtől oly kék az ég,

  Hajad, mint a búza,

  Szádtól lopta el színét

  a pünkösdi rózsa.


  ( Cini lelép a színpadról, jól fennhordja az orrát, megtapsolják. Tóni lassan, alázatosan lép a színpadra. Miközben játszik árnyon a palota marad, de változik az idő, lassan tél lesz. Tónit gombák, virágok táncolják körül. A kis tündérek szoborként állnak. Az évszakoknak megfelelő növények táncolnak. Az ő táncosai, az ő nótáját mondják, de halk zenét azért hallani lehet.)  Dal

  Hallgasd meg kedvesem a nád susogását...

  Hold a Balatonban keresi a mását.

  Aranyszárnyú halak villadoznak a vízben,

  Milyen szép a világ! Ezt mondja a rímem...

  S messze nóta kél ott, túl a nád peremén.

  Csodálatos dallam. Eljátszom én néked.


  Mesélő 1.

  Hangverseny volt naponta,

  minden áldott este,

  A sok vendég egyedül

  csak Tóninkat leste.


  (Minta futószalag lenne, amíg a Mesélők mondják fel-le a színpadról és csak játszik Tóni, de egyre fáradtabb a testtartása. )


  Mesélő 2.

  Tóni meg vigasztalón húzta néki szépen,

  míg egy napon Nyifi Nyaff

  emígy szólt kevélyen:


  (Minden zene és tánc abbamarad, szinte megmerevedik a színpadon mindenki))  Nyifi

  Unom már a nótádat.

  Húzz valami újat.

  Hogy én milyen szép vagyok,

  dalod arról fújjad!

  Tóni

  Megfizetik az új dalt,

  elhúzom, hát miért ne?


  ( Ettől kezdve elhagyják Tónit a növények, a színen újból a tündérek táncolnak, és a színpad elejére tesznek egy ládikát, amibe láthatóan aranyat szórnak - az arany is papírból van.)  Mesélő 2.

  És e naptól láss csodát,

  megváltozott Tóni


  Mesélő 1.

  Ahogy mások kívánták

  úgy muzsikált bérbe.

  Hazugságot muzsikált


  Tóni

  Megfizeti, miért ne?


  (Árnyban változnak a nappalok, éjszakák. A tündérek sok aranyat hordanak Tóni lábához tett ládikába, már ki is folyik belőle. Most már a Tündérek mondják a verset.))


  Dal

  Milyen szép vagy tündér,

  Történhet akármi,

  nekem egy vágyam van,

  Csak téged szolgálni.


  Mesélő 1.

  A hegedű fája

  nem ehhez volt szokva.

  "Elárult a gazdám"

  vergődte zokogva.


  Mesélő 2.

  És egy nyári éjjelen

  panasszal megtelve

  keserű mellében

  megszakadt a lelke.  (Leteszi a régi hegedűjét a ládikára és elővesz egy új arany hegedűt. Még éjjel van, pihen. Virradatkor megjelenik a Tündér. Tóni elkezd hegedülni az aranyhegedűvel, de a Tündér rámordul, majd kidobják Tónit a palotából. Halljuk, hogy valami nyekergő hang jön, mint hegedűnóta, és a tündérek sem tancolnak.)


  Mesélő 1.

  Színarany új hegedű

  csodálatos lapja


  Mesélő 2.

  Éppen csak egy baja volt:

  Nem volt bűvös hangja.


  Nyifi

  Nem gyógyít már nótád.

  Megváltoztál... Így lásd,

  te sem vagy különb,

  mint a többi prímás.


  (Megváltozik az árny. Csupasz, hideg fákat látunk. Előttük a törött hegedűvel megjelenik Tóni. )


  Mesélő 1.

  Búsan hazaindul,

  de bizony most gyalog.

  Hóna alatt törött

  hegedű hallgatott.


  Mesélő 2.

  Komor legény lett bizony,

  szavát alig vették.

  Súlyos bánat kövei

  nyomták szegény lelkét.


  (Színre kerülnek az állatok és növények. Az árnyon egy hatalmas fa, melynek tövében ül Tóni.)


  Tóni

  Elrepedt a fája.

  Megpattant a vonó is, pedig finom fajta.

  Nem is csoda. Hízelgő nótát húztam rajta.


  ( A fa alatt és javítja a hegedűt. Ahogy a Mesélő mondja, úgy jelenik meg Tinka, sok szeretettel a mozdulataiban.)  Mesélő 1.

  Déltájt kijött hozzája

  a szép Tücsök Tinka

  Leül a nagy hárs alá,

  s Tónit biztatgatja


  Tinka

  Tóni édes próbáld meg,

  Húzz egy nótát nékem,

  Hátha megvidámodik

  s jobb lesz majd a kedved.


  Tóni

  Nem, nem, hogy is merném?

  Nótám rég nem könnyít már

  mások búján, terhén.


  Tinka

  Tónika! Próbáld meg, csak egyszer!


  Tóni

  Talán egyszer kis Tinkám,

  talán, talán egyszer.


  (Megváltozik a kép, a fa fölött csillagok jelennek meg. megjelenik egy asszony is a gyermekkel.)


  Mesélő 2.

  Aznap este, amikor

  csillagok jöttek fel az égre,

  fázósan jött egy asszony,

  karján egy kis gyermek.


  Mesélő 1.

  Fáradt volt a jó asszony


  Asszony

  Pihenjünk egy percet!


  Mesélő 1.

  Szegény baba a karján

  menten sírni kezdett
  - 8 -  ( Az asszony ahhoz a fához ült, - csak a másik oldalra, - mint, ahol Tóni a hegedűt javítgatta. Tinka Tónit biztatgatja)


  Tinka

  Beteg ez a csöppség?

  vagy éhes szegényke?

  Talán nagyon fázik, a téli éjben?

  Tóni édes, próbáld meg,

  húzz egy nótát néki!

  Hátha megvidámodik

  a gyermek s a néni.


  Tóni

  Nótám rég nem könnyít már

  mások búján, terhén


  Tinka

  Tóni édes próbáld meg,

  csak szívedből zenélj!


  (Odament az asszonyhoz és játszani kezdett. Ahogy elkezd játszani az árnyból Betlehemi kép lesz, közepén az asszony gyermekkel, s körülöttük a növények, állatok.  Mesélő 1.

  Csodálatos dallam kél,

  varázsos, mint régen


  Mesélő 2.

  A szél megállt, úgy figyelt

  fönn egy felhőszélen.

  Dal

  Csendesedj el babácska.

  Figyelj ide szépen:

  Nézd csak csillagvirág nyílt,

  neked adom nyomban,

  ha elalszol. Játssz vele,

  Játssz vele álmodban.


  (Halk zene, ami a végig megy, és a virágok, állatok mondják a "Kép" Körül a dallamot, mikor vége, s lemegy a függöny. A zene és a függöny egyszerre állnak meg. Ahol nincs függöny, ott a világítás alszik el.)  VÉGE!  Megjegyzés: Nem csak karácsonykor adhatják ezt a játékot elő, hiszen eredetileg nem karácsonyi történet, de úgy éreztem a jóság a változás a szépség és a segítőkészség alapja lehet a Betlehemi képnek.
   
  tamas96, Camea és Misscili kedveli ezt.
 3. Lovas Zsuzsanna

  Lovas Zsuzsanna Állandó Tag

  A Betlehem, Betlehem című darabot a fájlokhoz teszem fel, mert scenikai terv is van benne, ami persze csak javaslat

  Karácsonyi bábjáték

  Csorba Piroska nyomán Lovas Zsuzsanna feldolgozásában


  Ahogy a mesélők egy-egy lepelben bejönnek, pásztorbotot tartanak a kezükben. Kitárják a bal/jobb karjukat, ezzel alkotják meg a paravánt. (Kis csalással, hogy kellő távolság legyen).


  MESÉLŐ 1. Régen történt, nagyon régen,

  Távol tőlünk, más vidéken

  - néhány pásztor nyájat őrzött

  kinn, a sötét éji réten,


  MESÉLŐ 2. mikor egyszer nagy fényesség

  Ragyogta be azt az estét,

  S Angyal szállt alá a rétre.

  Nézték a pásztorok félve,

  Megrettenve, megigézve.


  MESÉLŐ 1. és az angyal akkor így szólt:


  ANGYAL Ne féljetek emberek!

  Nagy örömet hirdetek,

  Mert kisgyermek született

  Betlehemben!

  Ő az akit vártatok

  Kit mindenki áhított.

  Békét osztott közöttetek

  S a Világ királya lesz:

  Jézus a neve.


  ELSŐ PÁSZTOR Álmodom-e, vagy valóság?

  Éjszaka van világosság?


  MÁSODIK PÁSZTOR Angyal hozott üzenetet,

  Én bizony fölkerekedek,

  Megkeresem Betlehemet,

  Betlehemben a kisdedet.


  HARMADIK PÁSZTOR Várj meg, én is veled megyek!


  NEGYEDIK PÁSZTOR Engem itt ne hagyjatok,

  Én is kíváncsi vagyok!


  ELSŐ PÁSZTOR Üres kézzel nem mehetünk,

  Illik – ajándékot vigyünk!


  MESÉLŐ A pásztorok elsiettek,

  Megkeresni a kisdedet.

  Eközben napkelet felől

  Három király – Gáspár elől,

  Aztán Menyhért s Boldizsár,

  Ajándékkal indul már.


  GÁSPÁR

  MENYHÉRT

  BOLDIZSÁR Gáspár Menyhért, Boldizsár

  Valamilyen jelre vár.


  GÁSPÁR Merre menjünk, hol keressük,

  A helyet el ne tévesszük,

  Megtaláljuk, megcsodáljuk,

  Térdre borulva imádjuk.


  Angyal kezében megjelenik a csillag.


  MENYHÉRT Csillag ragyog égi réten,

  az legyen az én vezérem.

  Hol a csillag majd megáll,

  Szívem nyugalmat talál.


  GÁSPÁR

  MENYHÉRT

  BOLDIZSÁR Hol a csillag majd megáll,

  Szívünk nyugalmat talál.


  Betlehemi színváltás.


  MESÉLŐ 1. Betlehemi istállóban

  Szalmán fekszik ágy helyett

  S szendereg egy kis gyerek.

  Pólyával betakarja,

  Énekével ringatgatja

  Édesanyja: Mária.


  MÁRIA Szememen a könny a fátyol,

  Kicsi fiam biztos fázol,

  Nincsen bölcsőd csak egy jászol,

  Szememen a könny a fátyol.


  MESÉLŐ 2. És a jámbor állatok

  Szépen körbeállnak ott,

  Szelídszemű tehenek

  Lehelnek rá meleget,

  Néma juhok nézegetik,

  Párájukkal melengetik.

  Ám hirtelen kopogtatnak,

  A királyok már itt vannak?


  GÁSPÁR Messze napkeletről jöttünk,

  Fényes csillagot követtünk.


  MENYHÉRT Fényes csillag azt mutatta,

  Megszülettél Kisjézuska!


  GÁSPÁR

  MENYHÉRT

  BOLDIZSÁR Gáspár, Menyhért, Boldizsár,

  Látod ím, előtted áll.

  Fejet hajtunk, letérdelünk,

  Kicsi Jézus, ünnepelünk.


  BOLDIZSÁR Fogadd el az ajándékunk,

  Benne van a jószándékunk.

  Hoztunk aranyat, tömjént, mirhát,

  Kérve kérünk, hogy ne sírj hát!


  MESÉLŐ 1. Kicsi szemét föl is nyitja,

  Mosolyog már Jézuska.

  Most valaki halkan kopog,

  Megérkeztek a pásztorok.


  ELSŐ PÁSZTOR Adjon Isten szép jó estét:

  Köszöntjük a kisdedecskét!


  MÁSODIK PÁSZTOR Épp vigyáztunk a nyájunkra,

  Angyal jelent meg számunkra,

  Azt mondta: világra jöttél,

  Hogy minden embert szeressél.


  HARMADIK PÁSZTOR Mi is oly régóta várunk,

  Beleőszült a szakállunk.


  ELSŐ ÉS NEGYEDIK

  PÁSZTOR Úgy örülünk, úgy örülünk,

  Mindjárt táncra is perdülünk.


  MÁSODIK PÁSZTOR Pszt! Most ne bolondozzatok,

  Hátha éppen aludni fog…


  HARMADIK PÁSZTOR Jaj, én úgy örülök neked,

  Mária szült égi kisded,

  Ha Jézuska megszületi,

  Öreg pásztor már könnyezik,

  Sír a szeme, úgy örül,

  Hogy már nem lesz egyedül.


  ELSŐ PÁSZTOR Annyit mondok én tinéktek,

  Minden kisded nagy ígéret.


  MÁSODIK PÁSZTOR Fejünket mi is meghajtjuk

  S ajándékunkat átadjuk:

  Hoztunk, sajtot, vajat, tejet,

  S örömünket hoztuk neked.


  MESÉLŐ 2. A jászolt mind körbeveszik,

  Kisjézuskát ünnepelik,

  Csillag ragyog égi réten,

  S a jászolban fekszik szépen,

  Kis pólyába betakarva

  Az újszülött Kisjézuska.


  MESÉLŐ 1.

  Édesanyja elringatja,

  Énekével altatgatja.

  Fejet hajtanak a bölcsek

  És elmennek, ahogy jöttek.

  Elbúcsúznak a pásztorok,

  Elpihennek az állatok.

  ANGYAL


  Üres szalmán a jászolba’

  A pólyával betakarva

  Álmodik a Kisjézuska.
   
 4. Lovas Zsuzsanna

  Lovas Zsuzsanna Állandó Tag

  Nem tudom még jól használni ezt a felületet, de remélem lesz olyan műsor, aminek hasznát veszitek. Szerzői jog- esetleg a Dickens darabnál lenne, de úgy tudom, hogy ha nem bevételes az előadás, - akkor nincs ilyen a többinél meg azért nincs, mert vagy én írtam, vagy népi forrásból átdolgoztam.

  Jó munkát mindenkinek!
  Hogy hogyan tudom meg, hogy mi a véleményetek - azt még tanulom- pedig nagyon kiváncsi vagyok rá!

  Szeretettel Zsuzsanna
   

  Csatolt fájlok:

 5. Lovas Zsuzsanna

  Lovas Zsuzsanna Állandó Tag

  Bocs, de most jutott el a tudatomig, hogy olyan darabot kerestek, amit a felnőttek adnak elő a gyerekeknek.
  Most ilyet "adok át" nektek
   

  Csatolt fájlok:

 6. Camea

  Camea Állandó Tag

  Szia Zsuzsa,
  van bábos fórum is. Esetleg, ha áthoznád az általad feltöltötteket oda is, ... aaaz jó lenne! :)
  Köszönöm! :*
   
 7. Lovas Zsuzsanna

  Lovas Zsuzsanna Állandó Tag

  Szia! Camea!
  Feliratkoztam, de hol tudok feltölteni a bábos portálon? Van sok szövegkönyvem, és képem, még videóim is.
  szeretettel Zsuzsa
   
 8. Camea

  Camea Állandó Tag

  Szia, az a saját oldalam, ahova feliratkoztál. :) Gyorsan lecsekkoltam, hol lehetsz.
  Itt a canadahun.com-on van bábos fórum, így linkelem:
  Katt ide!
   
  Berze Marianna kedveli ezt.
 9. Lovas Zsuzsanna

  Lovas Zsuzsanna Állandó Tag

  Bocs, de nem értem...
  a bábos portálra hogy kerülhet fel bábos szövegkönyv? ide tegyem fel?
  zsuzsa
   
 10. Lovas Zsuzsanna

  Lovas Zsuzsanna Állandó Tag

  Kedves Bábos-társam!
  Egy szülő segítségével létrehoztunk egy saját videó csatornát. Vannak rajta olyan videók, amelyek nem az én csoportomhoz köthetők,(sajnos) de a legtöbb a Mi munkánk. Persze vágatlanok, és a legtöbb szülői felvétel, tehát kérlek, JÓ SZÍVVEL is nézegesd...
  Talán ötlete és segítséget nyújthat a munkáitokhoz.
  Féltve adom át "titkaim" de bízom szeretetetekben, mert vannak rögtönzések, óra részletek, tehát nem csak - sőt egyáltalán - színházi szintű előadások. Egy bizonyosan látható rajtuk:
  Mennyi gyermeknek okoztak örömet!!
  Lovas Zsuzsanna

  ui: néhány filmet is készítettünk, mert a nagyobbakkal, már azzal is próbálkoztunk, (persze a technikát ők jobban ismerik, mint én)

  Kérem ne osszátok meg!!!

  https://www.youtube.com/my_videos?o=U
   
 11. dalih

  dalih Állandó Tag

  Berze Marianna kedveli ezt.
 12. csmagica21

  csmagica21 Állandó Tag

  Sziasztok!
  Tudtok olyan kis rövid "darabot", amit 2 tini leány tudna előadni színjátszás címszóval?
  Előre is köszönöm ha van ötlet.
   
 13. Lovas Zsuzsanna

  Lovas Zsuzsanna Állandó Tag

  Mennyire tinik? 10 vagy 16 évesek kb.?
   
 14. csmagica21

  csmagica21 Állandó Tag

  Kettő között, 12.
   
 15. Sziasztok!
  Valakinek van-e szövegkönyve a Diótörő és egérkirály című karácsonyi történethez 4. osztályos gyerekek számára?
   
 16. Sziasztok!
  Valaki tudna segíteni? 7-8 fős farsangon előadható színdarabra lenne szükségem! :)
   
 17. Szia! Tudnál esetleg jelmez ötletekben is segíteni? Ki, milyen jelmezben volt? Köszönöm! :)
   
  Bakosné Réka és Samsirai kedveli ezt.
 18. Bakosné Réka

  Bakosné Réka Állandó Tag

  Szia! Hát, már nem éppen mostani a dolog. :) Hamupipőke otthon kissé nagymami stílusosan volt öltözve: otthonka, papucs, fiú játszotta parókában (ez nagyon vicces volt). A mostohák kissé modernebb ruciban, ami ha jól emlékszem földig érő egyberészes szoknya volt, tele voltak bizsukkal, folyamatosan fésülködtek és a tükörben nézegették magukat. Szinte minden szereplőre próbáltunk olyan ruhákat és kiegészítőket aggatni, ami a szerepükhöz illett, de törekedtünk arra, hogy nevessenek rajtuk a többiek. A tündéren farsangi hercegnős ruha volt (ő is fiú volt). Papírdobozból csináltuk meg a hintót, az ablak helyén lyukat vágtunk, hogy a báli ruhás Hamupipőke látszódjon benne. A jelentek közé zeneszámokat választottunk, amik szintén jót tettek az előadásnak. Nem tudom az eredeti üzenetben leírtam-e, milyen zenéket választottunk, ha nem, esetleg előkereshetem a szövegkönyvemet. Szerintem mindegy a jelmez, csak az a lényeg, minél viccesebb, annál jobban fog tetszeni a közönségnek. :)
   
 19. Bakosné Réka

  Bakosné Réka Állandó Tag

  Sziasztok! Most látom, hogy van benne egy elírás ennél a sornál, nem jól van begépelve a vége:
  "Vidd már el innen ezt a moslékos vedret." ----Ez a jó! Ezer éve nem olvastam, most látom csak. :)
   
  Samsirai kedveli ezt.
 20. Bakosné Réka

  Bakosné Réka Állandó Tag


  Sziasztok!

  Mivel elég sokan érdeklődtök a színdarabba beékelt zeneszámok iránt, próbálom leírni azokat:

  1. Zene: Animal Cannibals: Takarítónő
  Amikor Hamupipőke ébredezik, megszólal a zene és kezébe fog egy seprűt és seperget.

  2. Zene: Queen: Princess of the Universe
  Amikor a király és a királyné megjelenik a színpadon, csak a zene eleje ment le.

  3. Bikini: Legyek jó
  Amikor a király elküldi a küldöncöt a meghívókkal, utána Hamupipőke takarít és ezt énekeli.

  4. Zene: Kispál és a borz: Kicsit szomorkás
  Amikor mindenki elkezd készülni a bálra és ő egyedül marad, miután jelezték, hogy ő nem mehet.

  5. Zene: A dal címére és előadójára nem emlékszem, de valami szöveg nélküli pánsípos zene szólt, amíg a tündér megjelent, mikor Hamupipőke.

  6. Zene: Ferrari hang volt letöltve a YouTube-ról, olyan, amin hallani az autó gyorsulását. "Gyorsabb lesz, mint egy mercédesz" szöveg után.

  7. Zene: Karibi party, az előadóra nem emlészem sajnos, de mehet a Csavard fel a szőnyeget is.
  Amikor a kastélyban tart a bál.

  8. Zene: Kacsatánc
  "Most táncoljunk, ingyom-bingyom." után, mikor Hamupipőke és a királyfi táncolnak.

  9. Zene: Hip Hop Boyz: Megbántottak
  Amikor a bálozók elkeseredetten hazaérnek és bemennek a házba.

  10. Zene: Könnyű álmot hozzon az éj
  "Térjünk gyorsan nyugovóra" szöveg után, mikor elmennek aludni.


  A zenéket egy külön CD-re írtam ki és így könnyebb volt lejátszani.

  Réka
   
  henna2, janita69 és kbzs kedveli ezt.

Megosztás