Szólánc állatfajtákkal

Státusza
További válaszok itt nem küldhetőek.

racz1946

Állandó Tag
Evangelium listára a leveleidet a következő címre küld
evangeli[email protected]

Web-en keresztüli fel- vagy leiratkozáshoz látogass el ide
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium
vagy, küldjél egy 'help' tartalmú levelet az alábbi címre
[email protected]

A lista adminisztrátorát itt éred el
[email protected]

Levél tárgyának a tartalmára utaló szöveget adj meg, válasz esetén is,
mert sokat nem lehet megtudni, ha a levél tárgya valami ilyen "Re:
Evangelium digest tartalma..."


Mai témák:

1. 2010-12-28 (Evangelium minden nap)


----------------------------------------------------------------------

Message: 1
Date: Tue, 28 Dec 2010 01:00:02 +0100
From: Evangelium minden nap <[email protected]>
Subject: [Evangelium] 2010-12-28
To: [email protected]
Message-ID: <[email protected]>
Content-Type: text/plain; charset=utf-8


2010. december 28. Kedd, Aprószentek

Miután a bölcsek eltávoztak, íme, az Úr angyala megjelent Józsefnek álmában,
és így szólt: Kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, és menekülj Egyiptomba!
Maradj ott, míg nem szólok neked! Heródes ugyanis arra készül, hogy
megkeresi és megöli a gyermeket. József fölkelt, fogta a gyermeket és
anyját, és még azon éjjel elment Egyiptomba. Ott maradt Heródes haláláig,
hogy beteljesedjék, amit az Úr a próféta által mondott: Egyiptomból hívtam
az én fiamat. Amikor Heródes látta, hogy a bölcsek kijátszották, nagy
haragra lobbant, és Betlehemben meg annak egész környékén megöletett minden
fiúgyermeket kétévestől lefelé, a bölcsektől megtudott időnek megfelelően.
Akkor beteljesedett, amit Jeremiás próféta jövendölt: Kiáltás hangzik
Rámában, nagy sírás és jajgatás: Ráchel siratja fiait, és nem akar
vigasztalódni, mert nincsenek többé.
Mt 2,13-18


Elmélkedés:
Mózes korában és azt megelőzően az ószövetségi nép sokat szenvedett
Egyiptomban, a szolgaság földjén, ahol 400 éven keresztül rabszolgamunkára
kényszerítették. Az Egyiptomból való kivonulást Isten legnagyobb
megszabadító tettének tekintették, amelyre évszázadokon keresztül
emlékeztek.
Az újszövetségi idők hajnalán mégis ez a föld nyújt menedéket a szent
családnak, Máriának, Józsefnek és a kisded Jézusnak. Ahonnan egykor örömmel
távozott a nép, oda menekül Jézus és családja, mert saját hazájában
veszélyben forog az élete. Innen térnek majd vissza Heródes halála után.
Eközben a király szívében elhatalmasodik a gyűlölet, az irigység, a harag és
a félelem, amely ártatlan gyermekek halálát okozza. De az isteni üdvözítő
tervet az emberi rosszakarat nem tudja megakadályozni. Jézus eljön, hogy az
Egyiptomból való szabadulásnál is nagyobb szabadítást hajtson végre.
Szenvedésével és halálával a bűn szolgaságától és a haláltól szabadított meg
minket. Általa és őbenne van örök életünk.
? Horváth István Sándor


Imádság:
Istenem, ahová tettél, ott szolgállak.
Ahol megsejtelek, megcsodállak!
Amim van, azért magasztallak,
Amim nincs, azért nem zaklatlak.
Ami a munkám, azt csinálom!
A jó szót érte sose várom.
Ha nem sikerül, nem kesergek,
Jézus nevében mindjárt mindent újra kezdek.
Csak egyet kérek tőled mindenáron:
Jöjj el értem, ha jön halálom,
Atyám, Megváltóm, Királyom!


------------------------------

_______________________________________________
Evangelium mailing list
[email protected]
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium


Vége: Evangelium digest, 78 kötet, 28 szám
 
Státusza
További válaszok itt nem küldhetőek.
Oldal tetejére