Történelemmel kapcsolatos könyvek

keresztúr

Állandó Tag
Állandó Tag
Karsai Elek

A berchtesgadeni sasfészektől a berlini bunkerig​

Fejezetek a második világháború történetéből
1618477261075.png
A nagy sikerű munka eredetileg a szerzőnek a rádióban elhangzott előadássorozatára épült föl. Előljáróban ismerteti Hitler és a nácizmus 1933-as németországi uralomra jutásának körülményeit, s azt a történelmi szituációt, amelynek során a mindenen átgázoló fasiszta militarizmus a csatlós államok, de nem utolsósorban a nyugati államok megalkuvó, sőt nem ritkán áruló szövetségeseit cserbenhagyó politikája jóvoltából kirobbantja a világháborút. A további fejezetek bemutatják a Lengyelország elleni 1939. szeptember elsejei támadástól egészen az 1945. augusztus 14-i, a Japán megadásáig terjedő gigászi küzdelmet. Az eseménytörténet elsősorban az európai hadszíntérre koncentrál, a többi földrészen folyó hadműveletekről csak akkor és annyiban esik szó (pl. Rommel és Montgomery afrikai csatája, a Japánra ledobott atombomba), ha azok alapvetően befolyásolták az Európában folyó harcot, vagy a háború befejezésére voltak döntő hatással.
 

Csatolások

 • karsai_elek__a_berchtesgadeni_sasfeszektol.rar
  3.8 MB · Olvasás: 80

keresztúr

Állandó Tag
Állandó Tag
John Gribbin

A tudomány története 1543-tól napjainkig​

1618478642581.png
John Gribbin nemcsak azoknak az embereknek a történetét meséli el, akik a tudományt előbbre vitték, hanem azokkal a sokszor viharos korokkal is megismertet, amelyekben ezek az emberek éltek, dolgoztak és alkottak. A tudomány történetének legnagyobb alakjai, Kopernikusz, Darwin és Einstein mellett megjelennek az ismeretlenek, a különcök, a hóbortosak, sőt az őrültek is. A szereplők sokasága között felbukkan Andreas Vesalius, a XVI. század kiemelkedő anatómusa, aki titokban sírokat rabolt ki; az eszméi miatt eretnekséggel vádolt, lánglelkű Galilei; a rögeszmés Newton, aki kitörölte riválisait a tudománytörténeti könyvekből; a morva szerzetes Gregor Mendel, a modern genetika megalapítója; és Louis Agassiz, aki oly eltökélten akarta a jégkorszakok létezését bebizonyítani, hogy ennek érdekében kollégáit fölgyalogoltatta a hegyekbe.
Bár általában egyedülálló zsenik munkájaként gondolunk a tudományra, ebben a könyvében John Gribbin mégis azt bizonyítja, hogy a legtöbb esetben a tudomány előrehaladása viszonylag átlagos embereknek köszönhető, akik az előző generációk eredményeire támaszkodva lépésről lépésre haladtak az ismeretlen felé.
 

Csatolások

 • gribbin_john__a_tudomany_tortenete_1543.rar
  3.8 MB · Olvasás: 103

keresztúr

Állandó Tag
Állandó Tag
Nagy László

A török világ végnapjai Magyarországon​

1618900256534.png
A közelmúltban megjelent – alapvetően ismeretterjesztő, népszerű – feldolgozások vagy egy-egy hadi eseményt tárgyalnak, vagy a háború történetét mondják el kronológiai sorrendben, mint például R. Várkonyi Ágnes, ifj. Barta János, Sugár István munkái, vagy a török birodalomról adnak szemtanúi beszámolókat. A török világ megismertetését célzó művek közé sorolható még Az illatos kert című, 1983-ban kiadott könyv is, amely a mohamedán – mindenekelőtt az arab – világ szerelmi kultúrájába enged, ha meglehetősen idillikusra színezetten is, bepillantást. Az olvasók többsége nem juthatott hozzá e megjelent könyvek mindegyikéhez, ezért úgy véljük, nem fölösleges, ha munkánkban némi szintézisét adjuk ezeknek a legújabb kutatási eredményeket tükröző kiadványoknak is.

Könyvünk három nagyobb részre tagozódik. Az első arról a török világról kíván áttekintést adni, amelyet a visszafoglaló háború szüntetett meg Magyarországon. A második részben azoknak a legjelentősebb török és császári hadvezéreknek az életéről és cselekedeteiről számolunk be, akik kiemelkedtek e küzdelemben. A mű befejező része a visszafoglaló háború idején tanúsított magyar magatartást vizsgálja, arra törekedve, hogy lehetőleg elfogulatlanul mutassa be ezen időszak kurucainak és labancainak harcát. Választ keresve egyúttal arra a nem elhanyagolható kérdésre: miért küzdött a magyarok váltakozó számú része e háború alatt is török szövetségben?

Munkánkban több oldalról és többrétűen kívántuk bemutatni mind a török világot, mind az egymással véres harcot vivő két nagyhatalom főszereplőit és azok környezetét, nemkülönben a XVII. század végi magyar életet és sorsproblémákat.
 

Csatolások

 • nagy_laszlo__a_torok_vilag_vegnapjai.rar
  769.4 KB · Olvasás: 111

imbusz

Állandó Tag
Állandó Tag
Németh György szerk.: Görög történelem szöveggyűjtemény

formátum: pdf
méret: 24 MB
Osiris, 1996

szgy1_1111001811522.jpg
https://mega.nz/file/kiZSRRbD#AlZhomZqm95-sBqFJ8iPuAc5uZ-rBsF9ajPQqRB3PdM


Hegyi Dolores szerk.: Görög vallástörténeti chrestomathia

formátum: pdf
méret: 1 MB
Osiris, 2003

Nem saját, dbogár feltöltése az antik irodalom topicból.

szgy2_covers_118455.jpg
https://mega.nz/file/tzIAGZbS#vugWjNimvrJNsnERbCsP3UKo9Kief0H5MprtzuB6J70


Harmatta János szerk.: Ókori keleti történeti chrestomathia

formátum: pdf
méret: 32 MB
Nemzeti Tankönyvkiadó, hatodik kiadás, 1997

szgy3_covers_245219.jpg
https://mega.nz/file/UqJEWThQ#QGd6-LwZGQSujJ7loWra74a14wJhfGEim9t56Rb4gwI


Borzsák István szerk.: Római történeti chrestomathia

formátum: pdf
méret: 30 MB
Tankönyvkiadó, ötödik kiadás, 1989

szgy4_borzsak-istvan-romai-torteneti-chrestomathia-1_vws3onw3.jpg
https://mega.nz/file/hrAGnLzC#mqBshHvhGKIHaNzcsBbdJfvKPXdF8u2aZEGwJ3QQUzM


Poór János szerk.: Kora újkori egyetemes történeti szöveggyűjtemény

formátum: pdf (rar csomagban)
méret: 46 MB
Osiris, 2000

A neten talált duplaoldalas példányt átdolgoztam egyoldalasra. Mindkettőt csatoltam, kinek melyik tetszik.

szgy5_poor-janos-kora-ujkori-egyetemes-torteneti-szoveggyujtemeny_eehg2hw8.jpg
https://mega.nz/file/EuIlhQTA#d1eomDTRCh17gERDJtXJuWFhCEX57AXIp7uWcSje3G0


Sz. Jónás Ilona szerk.: Középkori egyetemes történeti szöveggyűjtemény

formátum: doc
méret: 1 MB
Osiris, 1999

Találtam, köszönet a készítőnek

szgy6_covers_235763.jpg
https://mega.nz/file/lnB3CQjQ#3KaEW0DgRDy09ofYlHQWPN87UlgDtki-jodxmU3DhqI


Diószegi István szerk.: Egyetemes történet 1789-1914 szöveggyűjtemény I-II. kötet

formátum: pdf
méret: 48 MB
Nemzeti Tankönyvkiadó, második kiadás, 1995

szgy7_605084.jpg
https://mega.nz/file/FyJAnBLD#fknmJSeGKcsttnL_cB_75BWiIQOtlC3pHg1YyTGeWvM


Polányi Imre szerk.: Szöveggyűjtemény az egyetemes történelem tanulmányozásához 1789-1966

formátum: pdf
méret: 27 MB
Tankönyvkiadó, tizenkettedik kiadás, 1990

szgy8_3782860.jpg
https://mega.nz/file/FqQhQAIZ#xHoRyYU7YJzqLDhIRa1-b3AaRNGVkEKphPw2KfUXSiM


Dr. Szamuely Tibor szerk.: Az újkori egyetemes történelem dokumentumokban 1870-1918

formátum: pdf
méret: 23 MB
Tankönyvkiadó, 1962

szgy9_30495165.jpg
https://mega.nz/file/MiwQBKCC#3zMOkhC1fvisJPcoXLBpoyqc7hCQRDYcp1pd8PiJ-Ms


Nagy Gábor szerk.: Magyar história 1526-1608 (Forrásgyűjtemény)

formátum: pdf
méret: 42 MB
Tóth Könyvkereskedés és Kiadó Kft., 1998

szgy10_1508019.jpg
https://mega.nz/file/QvxSWYBJ#61W07DG1DyhzE4td0jMgGsn-PIo_E_uTTmIh-jdrqO4


Nagy Gábor szerk.: Magyar passió 1608-1711 (Forrásgyűjtemény)

formátum: pdf
méret: 50 MB
Tóth Könyvkereskedés és Kiadó Kft., 2000

szgy11_13760262.jpg
https://mega.nz/file/ojpCQaJL#VaOJnHO3iqcLCPFaLWYI4yO-dM52PVe5jiWS6tgUgtw


Moravcsik Gyula szerk.: Az árpád-kori magyar történet bizánci forrásai

formátum: pdf
méret: 30 MB
Akadémia Kiadó, 1988

szgy12_covers_222651.jpg
https://mega.nz/file/troWWKJA#n33xEYFnKLAaR0EBR4bZch3kU5V49kMtBuGIK8HCVqY


Katona Tamás szerk.: A korona kilenc évszázada (történelmi források a magyar koronáról)

formátum: pdf
méret: 33 MB
Európa Könyvkiadó, 1979

szgy13_covers_35804.jpg
https://mega.nz/file/464ADSYQ#SljcWdzQIts1Wgnhtx9T4LVIbDgrrrKyxCAjXrDHWHQ


Sinkovics István szerk.: Magyar történeti szöveggyűjtemény 1526-1790 I. kötet

formátum: pdf
méret: 16 MB
Tankönyvkiadó, 1968

Nem saját, a Magyar Nemzeti Digitális Archívum oldaláról.

szgy14_covers_259248.jpg
https://mega.nz/file/R7oCAazS#WnwQCsJZcFMS7tcDhnWmTqJUNJIR3j-6xXf1zTuT-Lg


Sinkovics István szerk.: Magyar történeti szöveggyűjtemény 1526-1790 II. kötet

formátum: pdf
méret: 41 MB
Tankönyvkiadó, 1968

Nem saját, a Magyar Nemzeti Digitális Archívum oldaláról.

szgy14_covers_259248.jpg
https://mega.nz/file/di5SFAqK#Ve2ViTFMsHudX7Kr8X4O_aQqOJUqzb5sZVkbBrAuy04


Halmosy Dénes szerk.: Nemzetközi szerződések 1918-1945 (A két világháború közötti korszak és a második világháború)

formátum: pdf
méret: 42 MB
Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó Gondolat Könyvkiadó, 1983

szgy16_covers_352796.jpg
https://mega.nz/file/Jyp2GKia#gyvfH9dAX4lBphz0OcCLMPM7G9G8IzTUcEn61p_9qvI


Benkes Mihály szerk.: Civilizációk és vallások (szöveggyűjtemény a civilizációk összehasonlító tanulmányozásához)

formátum: pdf
méret: 32 MB
Cégér Kiadó, 1994

szgy17_covers_297097.jpg
https://mega.nz/file/0uJmwDjb#F2AmI4notIta09reGdcyLSZLCBVc5lK1msBB4WRF12g


Romsics Ignác szerk.: Magyar történeti szöveggyűjtemény 1914-1999 I. kötet

formátum: pdf
méret: 44 MB
Osiris, 2000

szgy18_covers_118188.jpg
https://mega.nz/file/djRUHbJS#MHaHUilHlbGgs6kL6_7vvdz0lWHX1dOJhclF4Eb0OTw


Romsics Ignác szerk.: Magyar történeti szöveggyűjtemény 1914-1999 II. kötet

formátum: pdf
méret: 47 MB
Osiris, 2000

szgy19_0729000836791P.jpg
https://mega.nz/file/o2Y00RoK#2cxxKMrhtUpMHLJQWaeRHB3XacBTOCUtTzGh5Z3Zjls
 

keresztúr

Állandó Tag
Állandó Tag
Peter Frankopan

Selyemutak​

Egy új világtörténet
1619618170176.png
A hírnév és a vagyon évszázadokon át Nyugaton, a két Amerika új világában várta a merészeket. A kalandra és meggazdagodásra vágyók ma a Keletre függesztik tekintetüket. A Közép-Ázsiában, majd Kína és India jókora részein át húzódó térség valaha uralkodó szerepet játszott a világ gazdasági, politikai, kereskedelmi és kulturális életében, s most hasonlóan meghatározó jelentőségre tesz szert.
A világtörténelem új szempontok alapján megfogalmazott nagy áttekintése, a Selyemutak szemkápráztató feltérképezése azoknak az erőknek, amelyek birodalmakat virágoztattak fel és taszítottak a mélybe, áruk és eszmék áramlását irányították, napjainkban pedig a nemzetközi viszonyok és folyamatok új fejezetének kezdetét ígérik.

Peter Frankopan (1971) az Oxfordi Egyetem professzora, a Centre for Byzantine Research igazgatója. Rendszeresen tart előadásokat a világ legnevesebb egyetemein, többek közt Cambridge-ben, a Yale-en, a Harvardon, a Princetonon és a londoni King's College-ban. 2019-ben az angol Prospect Magazine a világ 50 legkiemelkedőbb gondolkodója közé választotta. A The New Statesman szerint „ő napjaink történész rocksztárja”. Selyemutak című könyve eddig több mint 30 nyelven jelent meg.
 

Csatolások

 • frankopan_peter__selyemutak.rar
  4.6 MB · Olvasás: 118

keresztúr

Állandó Tag
Állandó Tag
Brodarics István

Igaz leírás a magyaroknak a törökökkel Mohácsnál vívott csatájáról​

1620828892625.png
Brodarics István kancellár, szerémi püspök egyike volt azon szerencséseknek, akik élve kerültek ki a mohácsi csata poklából. Brodarics hosszú és keserves menekülés után Zsigmond lengyel királynál talált menedéket, s fél esztendő múlva hozzálátott Igaz leírás-a elkészítéséhez. S bár feladatának elsősorban az események minél pontosabb rögzítését s ezzel Európa hiteles tájékoztatását tartja, minden során átsüt az országát féltő államférfi aggodalma is. Ez teszi írását – páratlan forrásértékén túl – ma is figyelemre méltóvá, izgalmassá, időszerűvé.
 

Csatolások

 • brodarics_istvan__igaz_leiras_a_magyaroknak.epub
  87.9 KB · Olvasás: 68

keresztúr

Állandó Tag
Állandó Tag
Hahner Péter

Franciaország története​

1620830807586.png
Franciaország történetének megírása az egyik legnehezebb – ám egyben leghálásabb – történetírói feladat. Kevés európai nemzetnek van annyi élő – és egyben ellentmondásos – mítosza, mint a franciának: a középkorban „az Egyház legidősebb leánya”, az újkorban a felvilágosodás és a forradalom antiklerikalizmusa éppúgy a nemzeti öndefiníció szerves része, mint a XIX. századtól a jakobino-szocialista szellemiségű bal- illetve az ultramontán katolikus és ultranacionalista jobboldali radikalizmus hagyománya. (Nekünk magyaroknak Trianon traumája külön is megnehezíti a „francia kapcsolat” tisztán tudományos vizsgálatát.) Hahner Péter könyve bravúrosan veszi az imént felsorolt akadályokat, s az adott terjedelmi korlátok között kiválóan oldja meg Franciaország történetének feldolgozását – csak annyi elfogultsággal, amennyi élményszerűvé teszi a történelmi anyag bemutatását a történészi tárgyilagosság csorbulása nélkül.
 

Csatolások

 • hahner_peter__franciaorszag_tortenete.epub
  3.3 MB · Olvasás: 107

keresztúr

Állandó Tag
Állandó Tag
Hahner Péter

13 diktátor​

1620830956389.png
Fejezetek a forradalmak történetéből

Vajon a forradalom és a diktatúra elválaszthatatlanul összefonódik? Csak erőszakkal lehet tartós és mélyreható társadalmi változásokat elérni? Megengedhető az erőszak, ha egy jobb jövőt szolgál? Ezekre a kérdésekre keresi a választ ez a kötet, miközben bemutatja a világtörténelem legfontosabb forradalmainak kiváltó okait, menetét, következményeit és vezéregyéniségeit. A forradalmi események főszereplői általában diktátorokká váltak, vagy legalábbis mindent elkövettek ennek érdekében. Cromwell úgy gondolta, azért ő számolhatja fel a régi világot és építhet újat a helyére, mert Isten a kegyelmébe fogadta. Robespierre a néppel azonosította magát, Napóleon pedig kijelentette, hogy ő a francia nemzet igazi képviselője. Washington, Bolívar és Garibaldi nem tekintette kiválasztottnak magát, a későbbi korok forradalmárai viszont, mint például Lenin és követői, a tudománnyal indokolták meg kiválasztottságukat. Egy dolog biztos: a társadalmak totális ellenőrzésére és irányítására tett kísérletek rettenetes következményekkel jártak.
 

Csatolások

 • hahner_peter__13_diktator.epub
  1.5 MB · Olvasás: 97

keresztúr

Állandó Tag
Állandó Tag
Hahner Péter

Államférfiak​

Fouché és Talleyrand párhuzamos életrajza
1620831176676.png
„A romlottság a bűn karjára támaszkodva” – írta Chateaubriand, miután megpillantotta Napóleon egykori külügy- és rendőrminiszterét, amint karonfogva bevonultak XVIII. Lajos királyhoz. Felháborodott megállapítását történészek és írók nemzedékei idézték fel egyetértően. De olyanok is akadtak, akik szerint Talleyrand és Fouché nem áruló volt, hanem két rendkívül tehetséges államférfi. A különböző politikai rendszerek szolgálatában mindvégig a francia forradalom vívmányainak megőrzésére törekedtek, s azokkal fordultak szembe, akik e vívmányokat veszélyeztették. A személyekhez való hűtlenségük egy ügyhöz való hűség következménye volt. „Csak akkor szőttem összeesküvést, amikor a franciák többsége cinkosom volt, s velük együtt a haza üdvét tartottam szem előtt” – jelentette ki Talleyrand, s ezt Fouché is elmondhatta volna. Hahner Péter kötetében e két híres és hírhedt államférfi politikai tevékenységét és magánéletét mutatja be a régi rendtől a forradalmon, konzulátuson, császárságon és restauráción át, egészen a júliusi monarchiáig. Hosszú pályafutásuk, tartós hatalmuk, nagy befolyásuk és politikai tisztánlátásuk miatt inkább őket tekinthetnénk koruk igazi képviselőinek, mint XVI. Lajost, Mirabeau-t, Robespierre-t, Babeuföt, Barrast vagy Napóleont. A szerző ezért őket állította a forradalmi és napóleoni dráma középpontjába, az ő párhuzamos életrajzuknak a hagyományos megközelítésektől eltérő, új értelmezésével idézi fel a francia és európai történelemnek e fordulatokban gazdag, mindmáig lenyűgöző és tanulságos korszakát.
 

Csatolások

 • hahner_peter__allamferfiak.epub
  2 MB · Olvasás: 78

keresztúr

Állandó Tag
Állandó Tag
Hahner Péter

Legújabb 100 történelmi tévhit​

avagy Amit biztosan tudsz a történelemről – és mind rosszul tudod
1620831416770.png
Ön is úgy véli, hogy a bumeráng ausztrál találmány? Biztos benne, hogy a második világháború a Lengyelország elleni támadással kezdődött? Úgy tudja, hogy a torinói lepel Jézus testének nyomait őrzi? Akkor lapozza fel harmadik, történelmi tévhitekkel foglalkozó kötetünket. Ezúttal is olyan, széles körben elterjedt „tényekre” hívjuk fel a figyelmet, amelyeket a történettudomány már megcáfolt, vagy legalábbis megkérdőjelezett, ám a köztudatban még élénken élnek. A szerző szerint a történész feladata kissé a kertészére emlékeztet: ugyanúgy irtania kell néha az elszaporodott tévhiteket, legendákat és pletykákat, ahogy a kertésznek a gyomokat. Még akkor is, ha tudja: jövőre újra kisarjadnak…
 

Csatolások

 • hahner_peter__legujabb_100_tortenelmi_tevhit.epub
  566.8 KB · Olvasás: 133

tulipna10

Állandó Tag
Állandó Tag
Sziasztok !
Ezeket keresem : Tokai Zsolt :Kínai jelképtár ,
Vasziljev, L. Sz. Kultuszok, vallások és hagyományok Kínában. Budapest: Gondolat Kiadó

Köszönöm !
 
Oldal tetejére