Felsősök, középiskolások: Tankönyvek, szemléltetőanyagok, kötelező olvasmányok.. -

Státusza
További válaszok itt nem küldhetőek.

csipkebogyo

Állandó Tag
Állandó Tag
Felsősök, középiskolások: Tankönyvek, szemléltetőanyagok, kötelező olvasmányok, egyebek..

Ide kerűl át az eddig feltöltött felső osztályos, és az a kevés középiskolás tankönyv, kötelező olvasmány, és egyebek, amiknek nincs külön topikjuk Itt lehet folytatni a felsős feltöltéseket...

Kéréseiteket, kérdéseteket a
Kérések topikba irjátok, ellenkező esetben a hozzászólás törlésre kerűl. Használjátok a Köszönöm gombot, mert az erre vonatkozó hozzászólások is törlődnek. Az ismétlések elkerülése végett a Keresőt használjátok.


"A szerzői jogi törvény értelmében csak olyan e-book tölthető fel, ami már nem jogvédett, vagy, aminek a sokszorosítására Önnek a mű szerzője engedélyt adott." A CandaHun nem vállal felelősséget semmilyen feltöltött anyagért. A felelősség a feltöltőt terheli.


Canadahun will not allow the display of content protected by copyright law, unless they have the necessary legal rights to display or direct traffic to that content.

A Canadahun nem nem járul hozzá bemutatni - vagy a megtaláláshoz iranymutatást adni - olyan tartalmú anyagot ami a copyright (szerzői jog) által védett, csak akkor ha van szükséges legális engedély van rá.
 

Extike

Állandó Tag
Állandó Tag
Nándorfehérvár pps

41ea01c0.jpg


[HIDE-THANKS]http://data.hu/get/1327303/Nandorfehervar.zip.html[/HIDE-THANKS]

Nándorfehérvár pps
 

takacsaranka

Állandó Tag
Állandó Tag
DOLGOZAT MOLNÁR FERENC: A Pál utcai fiúk

Előzetesen ezt a feladatlapot adtam a gyerekeknek Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk című regényének feldolgozásához, és ebből írattam dolgozatot is.


DOLGOZAT

MOLNÁR FERENC: A Pál utcai fiúk

1.)
1. Ki nem tanult gyorsírást a fiúk közül?

1 – Boka
2 – Geréb
X – Csónakos
2. Ki volt a Pál utcai labdatáros?
1 – Csónakos
2 – Richter
X – Leszik
3. Hogyan hívták Gerébék szolgálóját?
1 – Rozi
2 – Mari
X – Teri
4. Ki a vörösingesek fegyvertárosa?
1 – Szebenics
2 – Wendauer
X – Pásztor
5. Mi a gittegylet hivatalos neve?
1 – Gittrágó Egyesület
2 – Gitt Egyesület
X – Gittgyűjtő Egyesület
6. Hány szavazatot kapott Geréb az elnökválasztáson?
1 – kettő
2 – három
X - öt
7. Ki nem volt ott a Pásztorok-féle einstandnál?
1 – Csele
2 – Nemecsek
X – Weisz
8. Mivé nevezik ki Nemecseket a regény végén?
1 – kapitány
2 – ezredes
X – százados
9. Hány farakás volt a grundon?
1 – húsz
2 – hat
X - tizenkettő
10. Mit tanított Rácz tanár úr?
1 – matematika
2 – latin
X – gyorsírás
11. Melyik iskolába jártak a vörösingesek?
1 – Német utcai iskola
2 – Práter utcai iskola
X – Józsefvárosi Reáliskola
12. Milyen formában hozta el Csele a tankönyveit az iskolába?
1 – viaszosvászonba csomagolta
2 – csak lapokat hozott el a zsebében
X – bőr mappában
13. Milyen tintatartója van Bokának?
1 – piros, bőrrel bevont
2 – átlátszó üveg, parafa dugóval
X – kék üveg, csatos tetővel
+1. – Ki az „első pad első” az osztályban?
1 – Csele
2 – Boka
X – Csengery2.) HA TUDJUK, HOGY 5 korona 150 krajcárt ér és 10 korona értéke ugyanannyi, mint 5 forinté, akkor számoljátok ki, hogy – a bélyegek értékét is belevéve – hány krajcár volt a Gittegylet vagyona az idézetben szereplő adatok alapján! (A levelezőlap, tollak és az üveggolyó értékét most hagyjátok figyelmen kívül!)
„Azzal a zsebébe nyúlt Kolnay. Neki sem volt kisebb zsebe, mint Csónakosnak. Kotorászni kezdett benne, és sorra kirakott az asztalra belőle mindent. Mindenekelőtt egy forint negyvenhárom krajcár került elő. Aztán két darab ötkrajcáros bélyeg, egy zárt levelezőlap, két darab egykoronás okmánybélyeg, nyolc új toll és egy színes üveggolyó. A tanár úr megolvasta a pénzt, s ennek láttára elkomorodott.”

3.) A Ki mondta? Kinek mondta?
1) „Hát ha már ezentúl minden két krajcár, hát adjon két krajcárért törökmézet!”
2) „Elfelejtettem bereteszelni az ajtót. Ezért írja fel a nevem a fekete könyvbe.”
3) „Ittál, papuskám?”
4) „Hát én már egész életemben folyton vízben leszek? Mi vagyok én? Béka?
5) „Itt arról van szó, hogy ti valami egyletet alapítottatok.”
6) „Ha ez a Szebenics nem volna, már rég a kezük közé kerültünk volna.”
7) „Csak ki kell kergetni a fiúkat a grundról, nem kell megengedni, hogy itt labdázzanak, hogy széthordják a farakásokat.”
8) „Alázatosan jelentem, hogy a fegyvertárból hiányzik az a piros zöld zászló, amit a kapitány úr a Pál utcaiaktól zsákmányolt.”
9) „Nem, te úgy látszik, még mindig nem ismered a vörösingeseket! Nem megyünk mi vesztegetni, meg alkudozni!”
10) „Nem gondolod, hogy a Pál utcaiak sejtik, hogy te hozzánk tartozol?”
11) „Ez nagyon gyönge. Ezt nem illik elverni. Hanem fürösszétek meg egy kicsit!”
12) „Inkább újesztendeig a vízben ülök nyakig, minthogy összeszűrjem a levet a barátaim ellenségeivel.”
13) „Hát nem megtiltottam, hogy a vörösingesek kis gyöngye gyerekektől golyót raboljanak?”
14) „Fürödjetek meg!
15) „Csavard vissza a kendőt a nyakadra! Nagyon meghűtötted magad.”
16) „Mert ők kimondták rólam, hogy áruló vagyok.”
17) „Neked velem semmi beszélnivalóm nincs. A legokosabb, ha most kimégy ezen a kapun úgy, ahogy bejöttél.”
18) „Nekünk ezért nem jár csokoládé!”
19) „Hát miért dobtátok ki innen a fiamat?”
20) „Győztünk, és most a végén majdnem baj történt, és hogy nem történt baj, azt neked köszönhetjük.”
21) ”Azért mondom, mert maga szegény ember, és baj lenne, ha a csapás váratlanul érné.”

4.) Melyik szereplőre, a regényben szereplő tárgyra vonatkoznak az alábbi információk?
1. Veszélyben van a munkahelyem.
2. Munkaeszközöm egy bárd.
3. Rokonszenvezek az áremeléssel.
4. Talján vagyok.
SZEREPLŐ NEVE:
1. Nálam van a fekete könyv, amibe még Boka nevét is beírtam.
2. Én javasoltam Nemecsek előléptetését.
3. Szükség esetén levelet is írok.
4. Nagyot hibáztam, de hála társaimnak kijavíthattam hibámat.
SZEREPLŐ NEVE:
1. Nem vagyok tagja sem a vörösingeseknek, sem a Pál utcaiaknak.
2. Nappal szeretek aludni.
3. Megvesztegethető vagyok.
4. Csak töröm a magyart.
SZEREPLŐ NEVE:
1. Összetartok egy egész csapatot.
2. Sok szájban megfordultam már.
3. Rácz tanár úr nem szimpatizál velem.
4. Elsősorban az üvegesek használnak.
A TÁRGY NEVE:
1. Megjártam a Fűvészkertet és a grundot is.
2. Kétszínű vagyok.
3. Női kezek készítettek.
4. Nemecsek kezéből kicsavartak.
A TÁRGY NEVE:

5.) Alkoss rokon értelmű szópárokat!

tiszteleg, indián harci balta, gukker, doboz, szalutál, hapták, távcső, tomahawk, gitt, üres városi telek, konflis, skatulya, üvegrögzítő, gyurma, méta, egylovas bérkocsi, masíroz, grund, labdajáték, vigyázzállás, menetel
 

csipkebogyo

Állandó Tag
Állandó Tag
Fizika képes szótár

Fizika képes szótár

A könyv szerkezete és tartalma alapján ideális segítséget nyújt a mindennapi tanuláshoz és a vizsgára készüléshez egyaránt.
A kötetben található több száz illusztráció és látványos ábra elősegíti a bonyolult képletek, folyamatok gyors megértését, értelmezését. Az elméleti anyagokat rendkívül sok színes és érdekes kísérlet bemutatása teszi élvezetessé. A könyvben megtalálhatóak a mechanika és általános fizika, a hőtan, a hullámok, az elektromosság és mágnesesség, az atom- és magfizika legalapvetőbb fogalmai, alapismeretei rengeteg ábrán és illusztráción keresztül bemutatva.
 

Csatolások

 • 133792.jpg
  133792.jpg
  19.8 KB · Olvasás: 351
 • Fizika Képes Szótár.doc
  23.5 KB · Olvasás: 1,013

csipkebogyo

Állandó Tag
Állandó Tag
Történelem Segédanyagok a történelem tantárgy tanulásához

Történelem Segédanyagok a történelem tantárgy tanulásához

Történelem vázlatosan 5-8
Az 5-8 évfolyamban tanult történelmi anyagrészek vázlatos összefoglalója

Történelem 5. osztály összefoglalók
Összefoglaló az 5. osztályos ókori Hellász és az ókori Róma témakörökhöz;

Történelem 6. osztály összefoglalók
Összefoglaló az 6. osztályos európai és magyar történelem témakörökhöz;

Történelem 7. osztály összefoglalók
Összefoglaló az 7. osztályos európai és magyar történelem témakörökhöz;

Történelem 8. osztály
Összefoglaló az 8. osztályos 2. világháború témakörhöz
 

Csatolások

 • ism8vh.doc
  33 KB · Olvasás: 1,649
 • 7.zip
  57.4 KB · Olvasás: 1,502

aagica

Állandó Tag
Állandó Tag
7. osztályos fizika 1. témazáró anyaga
1. témazáró anyaga

Légnemű anyag:

kis önálló részecskék sokasága.
Részecskéi állandóan rendezetlenül mozognak.
Sem önálló alakjuk, sem önálló térfogatuk nincs.
részecskéi olyan távol vannak egymástól, hogy közöttük nem érvényesül vonzóerő de egymáshoz és a tárolóedény falához ütköznek mozgás közben

Cseppfolyós anyag:

önálló részecskék sokasága
részecskéi állandóan mozognak,
egymáson elgördülve, rendezetlenül változtatják helyüket
Térfogata állandó, alakja nincsen, mindig a tároló edény alakját veszi fel.
A folyadékok külső hatás nélküli keveredését diffúziónaknevezzük.

Szilárd halmazállapotú anyag:

részecskeszerkezetű
a részecskék nem változtatják helyüket, de helyükhöz kötve állandóan rezegnek
alakja és térfogata állandó
Különféle anyagok részecskéi között is van vonzás, ezért marad vizes az üvegpohár, amikor kiöntjük belőle a vizet.
Egy felület nagyságát csak méréssel vagy számolással kapott mennyiséggel tudjuk pontosan jellemezni.
Az anyagok tulajdonságait mennyiségekkel jellemezhetjük. A mennyiségek a testek tulajdonságainak jellemzői, melyeket a mérőszám és mértékegység szorzataként lehet megadni.
A mérés olyan tevékenység, amellyel meghatározzuk, hogy a mérendő mennyiségben hányszor van meg az egységnyi mennyiség.

2 pont távolságát az általuk meghatározott szakasz hosszával jellemezzük.
jele: l
mértékegysége: méter, ennek jele: m
A síkidomok nagyságát jellemző mennyiség a terület.
jele: A
mértékegysége: négyzetméter, ennek jele m2

A testek hőállapotát jellemző mennyiség a hőmérséklet.
jele: T
mértékegysége: Celsius-fok, jele: oC
Kelvin, jele: K


Az események, folyamatok hosszát jellemző mennyiség az idő.
jele: t
mértékegysége: másodperc, jele: s
perc, jele: min
óra, jele: h

termikus kölcsönhatás:

2 különböző hőmérsékletű, egymással érintkező test kölcsönösen hatást gyakorol egymásra, kölcsönhatásban van.
Kölcsönhatás közben mindkét testállapota megváltozik. A termikus kölcsönhatásban az állapotváltozás addig tart, míg a testek hőmérséklete egyenlővé nem válik.

Sebesség: milyen gyorsan mozog egy test.
Annak a testnek nagyobb a sebessége, amely:
ugyanakkora utat rövidebb idő alatt tesz meg, vagy
ugyanannyi idő alatt hosszabb utat jár végig.

Mozgásállapot változás: ha megváltozott a test sebességének nagysága vagy mozgásának iránya, akkor azt mondjuk, hogy megváltozott a test mozgásállapota.

Erőhatás: egy test mozgásállapota csak egy másik, vele érintkező test hatására változhat meg. A mozgásállapot-változást okozó hatást erőhatásnak nevezzük.

Mechanikai kölcsönhatás: a mozgásállapot-változással járó kölcsönhatásokat mechanikai kölcsönhatásoknak nevezzük. Az egymásnak ütköző testek kölcsönösen erőhatást fejtenek ki egymásra. Ezt legtöbbször arról vehetjük észre, hogy mindkét testnek megváltozik a mozgásállapota.

Mágneses kölcsönhatás
Mágneses mező: a mágnes sajátos környezete.
Mágneses kölcsönhatás: a mágneses mező és a benne levő vasdarab között kölcsönhatás van. Ezt a kölcsönhatást mágneses kölcsönhatásnak nevezzük.
Mágneses pólus: a mágneses mezőnek azt a részét, ahol a legerősebb a hatása mágnese pólusnak nevezzük.
A függőleges tengelyre helyezett mágnes mindig a földrajzi É-D irányba áll be, ebből arra lehet következtetni, hogy a Földnek is van mágneses mezője. A mágnes É felé mutató végénél lévő pólust északi pólusnak, a dél felé mutató végét déli pólusnak nevezzük.
Mivel a függőleges tengelyen forgó mágnestű megmutatja, hogy merre van az északi irány, ezért iránytűnek nevezzük.
A mágnes bármely pólusa és a vas között mindig vonzás tapasztalható.
2 mágnes különböző pólusú (É-D) végei között vonzást, megegyező pólusú (É-É;D-D) végei között pedig taszítást észlelünk.
A mágneses kölcsönhatás vagy vonzásban, vagy taszításban nyilvánul meg, amelyet közvetlenül a mágneses mező fejt ki.

Elektromos kölcsönhatás
Bármely anyagú test elektromos állapotba hozható, ha a sajátjától különböző anyagú testtel szorosan érintkezik.
Elektromos mező: az elektromos állapotban levő testeknek sajátos környeztük van, amelyet elektromos mezőnek nevezünk.
Elektromos kölcsönhatás: bármilyen anyagú test és az elektromos mező között elektromos kölcsönhatás jöhet létre.
Elektromos állapot: 2 különféle anyagú semleges test dörzsölése közben minkét test elektromos állapotba kerül. A testek elektromos állapota különböző. A testek kétféle elektromos állapotba hozhatók: pozitív és negatív.
Az elektromosan semleges testeket az elektromos mező mindig az elektromos állapotú test felé vonzza.
A megegyező elektromos állapotú testek között taszítás, a különbözőek között vonzás van.
Az elektromos kölcsönhatás vagy taszításban vagy vonzásban nyilvánul meg. Ezeket az erőhatásokat közvetlenül az elektromos mező fejti ki.

Gravitációs kölcsönhatás

Gravitációs mező: A Földnek olyan sajátos környezete van, amely a benne levő testeket a Föld középpontja felé vonzza. Az ilyen sajátos környezetet gravitációs mezőnek nevezzük.
A gravitációs mező minden benne levő testtel kölcsönhatásban van, függetlenül a test anyagától. A gravitációs kölcsönhatás mindig vonzásban nyilvánul meg.
 
Státusza
További válaszok itt nem küldhetőek.
Oldal tetejére