Folytatsd a verset!

huncili

Állandó Tag
Állandó Tag
...
Nyerj nyugodalmat
Otthont, szerelmet
Szűkös telekhez
Teremts türelmet.

Kovács Kata: Ábécében //megríkatott ez a vers Huncili
---------------------------------------------------------------------------------

Már hatodik napja, hogy a kedvesem visszatért;
kék tengerekről, arany szigetekről tért vissza a kedvesem.
A selyemhullámos ég volt az a tenger;
arany szigetek a szikrázó csillagok; az ég a tenger.
Ma is oly szép és fiatal, mint amikor messzehajózott,
pedig hány tavasz mult el azóta, hogy elhajózott!
...
Beuska, és olvastad a történetet, hogy ezt egy 10-11 éves kislány írta, házi feladatként?
Egészen elképedtem, hihetetlen!
Igen, engem is megríkatott! Nagyon szép!
(Bocsánat, most sietek, majd este folytatom verssel, csak ezt a pár sort szerettem volna, hogy olvashassad.)
 

huncili

Állandó Tag
Állandó Tag
...
Hány nyár koszorúi hervadtak el azóta;
hányszor kivirúltak azóta a sírok koszorúi!

Arany szigetekről tért vissza a kedvesem,
már hatodik napja, – és még nem mertem megölelni.

Kék tengerekről tért vissza a kedvesem;
hajában hét arany csillagot hozott nekem.
Szabó Lőrinc: A hazatért kedvesről
****************************************


Merre vagy Anya, elmúlt akácfa,
élő melegség, bársonyos liget?

Meg-megvillan egy madárka szárnya,
eltépte a tél énekeidet.

A virágaid a völgyszél mellett
eltipegtek az őszi réten át.

Mire gondoltak? Hogy kitelelnek?
Nem kegyelmez meg soha a világ.
(...)


 

beebeus

Állandó Tag
Állandó Tag
Igen, olvastam, döbbenetes. Azt hiszem ez a plusz információ tette még egy fokkal meghatóbbá azt a kis verset :)

Huncili feladványának folytatása és a szerző megnevezése:

...
Nem csönget a gyors víz itt a szélben,
ahol reggeltájt vitted a tejet.

Csak a csönd, a csönd hódít kevélyen,
és úsznak a súlyos házfedelek.


Káldi János: Otthoni feljegyzés
...................................................................


Legszebb volt az éjszaka,
a szótalan, a csóktalan,
melyben két ember elfeküdt
egyetlen ágyon boldogan,
hallgatva nem is túl közel,
elég volt egymás hű kezét
érezni néha simulón,
s hallgatni künn a szél neszét.

Tél volt, a kályha lángjai
alig lobbantak, s - két szobor -
feküdtünk egymás oldalán,
csak néma szánkon a mosoly
lett egyre tisztább, ékesebb,
s meghalt bennünk az árvaság
amire megreggeledett.

...
 

huncili

Állandó Tag
Állandó Tag
....
Oh, több volt ez, mint szerelem,
nem hevítette semmi láz,
de mindennel megbékített
az ajándék találkozás,
minthogyha annyi tévedés,
sötét tapogatása után
a fénybe érnék végre ki,
hogy megtaláljam új hazám...

vagy mint tengerbe ért folyó,
kit őseleme vesz körül
s szívében magasság és mély
egyetlen csókban csendesül,
míg minden cseppjében betelt
s megszűnt az út, a szomjúság,
s élete boldog vegyülés,
napfényben édes áramlás.
Hajnal Anna: A legszebb volt az éjszaka
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Mikor feküdni készült, a világ fejreállt,
Megéledt mind, miből csak egy verssort is kreált.
Az ablakon a függöny, a hibásan szövött,
Zöld-barna táncot lejtett a kinn s a benn között.

Az ócska bőrkabát, mi már hártyásra kopott,
Levedlett, mint a kígyó, és újabb bőrt hozott.
A konyhaszekrény szélén a kék stelázsicsík
Kanárisárga lett, s most madárhangon visít.
(...)
 

beebeus

Állandó Tag
Állandó Tag
...
A kávézfőző roncsa, mit más már elhajít,
Lelkesen feketévé kotyogta titkait.
Pipája megtömődött, de nem égett sokat,
Füstkarikákból fonta a furcsa álmokat.

S míg odabenn a költő édesen aludt,
Fölkeltek a versek, és megírták maguk.

Kiss Judit Ágnes: A költő éjszaka
----------------------------------------------------------

A márvány-sűrű hófuvásban
Egy izzó perc zöld lobbanása
S a hirtelen fény sátorából
Kilép, kilép egy tulipánfa.

Egy gyermekszemű asszony arca,
Egy zápor égő vitorlája,
Egy kiáltás boldog rezgése-
Kinyílt, kinyílt a tulipánfa!

...
 

huncili

Állandó Tag
Állandó Tag
...
Tizenöt év csattog fölöttem,
Egy föltámadt perc szárnycsapása,
Tizenöt tél hóviharában
Forog, forog egy tulipánfa.
Zelk Zoltán: Föltámadt perc
*************************

Bolyongunk egyre, kéz a kézben,
nem tudunk elszakadni még.
Szótlan tűnődsz. Nem szólok én sem.
Sötétedik az esti ég.

Hallgatunk, templomba betérve,
keresztelőt, nászéneket.
És nem nézünk egymás szemébe...
Velünk minden másképp esett.
(...)
 

beebeus

Állandó Tag
Állandó Tag
...
Aztán a havas temető vonz.
Ülünk. Könnyűl lélegzetünk...
Egy házikót a hóba rajzolsz. -
Abban mindig együtt leszünk.

Anna Ahmatova: Ház a hóban /ford. Rab Zsuzsa
---------------------------------------------------Mi lesz velünk ha nem leszünk
ha mind a ketten eltűnünk
a sürü ködben egy letűnt
világban mint a sebesült
mi lesz velünk?

Akkor majd kiket szeretünk
ha nem leszel és nem leszünk
ha a ködök közt lebegünk
mint akinek az esze tűnt
mi lesz velünk?

Én nélküled te nélkülem
fölszállunk majd egyenesen
a kék szelekbe szertelen
és túlvilági szerelem
mi lesz velem?

Mi ketten már egyek vagyunk
és soha el nem szakadunk
te nélkülem én nélküled
többé már soha nem leszek
ugye szeretsz?
...
 

huncili

Állandó Tag
Állandó Tag
...

Csak örökké ezt kérdezem
mint szél a faleveleken
csak pörgök fújok reszketek
velem leszel de nélküled
én hol leszek?

Az űrbe dobva mint a kő
a végtelenbe térülő
időben hol lesz az a nő
aki te vagy és én meg ő
és én meg ő?
Gyurkovics Tibor: Mi lesz velünk?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Ha tóra nézel, égre látsz,
vonuló nagy vizekre.
Napot fáraszt a vén halász,
föléfeszül az este.
(...)
 

beebeus

Állandó Tag
Állandó Tag
...
És fúj a szél,és leng a nád,
egy sirály vízre csattan.
Micsoda csók, micsoda vágy,
micsoda alkonyat van.

Utassy József: Ámulat
-------------------------------------------------


Vidáman integet a fáról egy levél,
itt vagyok, itt vagyok, almát rólam egyél.
Nézzed, hogy piroslik, csak neked mosolyog,
szakítsd le most bátran, érezzed, hogy ropog.

Finoman harapjad, élvezzed az ízét,
édesebb leve van nektárnál és méznél.
Harmatcsepp mosdatta minden szép hajnalon,
napocska rásütött, s megpirult a napon.

...
 

huncili

Állandó Tag
Állandó Tag
...
Szép színnel csalogat, csak neked nőttem meg,
virágból kibújtam, termés lett belőlem.
Magamba szívtam én az eső illatát,
itt vagyok, csak neked, és ezt te kihagynád?
Domonkos Jolán: Almafa
*****************************


Ezüst cipőben jár a Hold
Kigyúl a légi lámpabolt
Ott fönn lakik mind aki volt
Kék függönyön sok égi folt

Aki volt annak ott van ágya
Ágya fejénél ég a lámpa
Feje alatt a párna felhő
Mikor fény gyúl az árnya megnő
(...)

 

beebeus

Állandó Tag
Állandó Tag
...
Itt lenn is árnyékok a fák
Aki elalszik messze lát
Aki ott fönn van van messze néz
Csurog le ránk a lámpaméz

Aki elalszik messze lát
Aki ott fönt van messze néz
Aki elalszik messze lát
Csurog le ránk a lámpaméz

Ezüst cipőben jár a Hold
Kigyúl a légi lámpabolt
Ott fönn lakik mind aki volt
Kék függönyön sok égi folt

Aki elalszik messze lát
Aki fönn van messze néz
Aki elalszik messze lát
Csurog le ránk a lámpaméz

Tóth Krisztina: Altató
------------------------------------------


Megeste már a dér a bokros oldalt,
fenn vadlúd-ék húz vadlúd-ék után.
Ragyog az ősz. És dalt hallok, rigódalt,
egy ritka lombú vadcseresznyefán. -
Ilyenkor cinke cserreg és ökörszem,
rég hallgat búbos banka- s gerleszó.
Ha pártaian s nem várja fészek-öl sem,
miért szól még a megtévedt rigó?
Tán június sugár-illúziója
remegett át a bíbor lomb felett,
s attól dalol a völgy révült rigója
ilyen évszak-tévesztő éneket.

...
 

editke2004

Állandó Tag
Állandó Tag
...
Nem is téved: halkan szól, mintha félne,
köd ül a hangok túlfinom során,
mintha húnyt szemmel, álmában zenélne,
egy álom-őszben, álom-fuvolán.
A hangja nem fog mámorral kitelni,
nagy líra nincs. S mégis, így volna jó:
amíg a hófelhő jön, énekelni,
mint az a révült, holdkóros rigó."

Áprily Lajos: Őszi rigódal


--------------------------------------------------

Hálót fon az est, a nagy, barna pók,
Nem mozdulnak a tiszai hajók.

Egyiken távol harmonika szól,
Tücsök felel rá csöndben valahol.

Az égi rónán ballag már a hold:
Ezüstösek a tiszai hajók.

 

beebeus

Állandó Tag
Állandó Tag
...
Tüzeket raknak az égi tanyák,
Hallgatják halkan a harmonikát.

Magam a parton egymagam vagyok,
Tiszai hajók, néma társatok!

Ma nem üzennek hívó távolok,
Ma kikötöttünk itthon, álmodók!

Juhász Gyula: Tiszai csönd
----------------------------------------------------


Szeretlek színház! Pompázó hazugság,
Te fényes, tarka, bár sorsunk setét,
Szeretem Romeo szerelmi búját
És szeretem az Offenbach-zenét.

És szeretem a deszkák furcsa népét,
A talmi mámor sok bús emberét
S szerettem egykor egyik cifra szépét.
Ó Pulcinella, hazug szőkeség!
...
 

huncili

Állandó Tag
Állandó Tag
...
Szeretlek színház! És nagyon gyűlöllek,
Olcsó morállal álcázott mesék,
Hazug hazugság, mázolt szürkeség!

Ti prédikáló társadalmi drámák,˘
Miken tanulni szoktak úri dámák,
Hű tisztelői Bernstein- és Brieuxnek!

Juhász Gyula: Színházi szonett
˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘

Nélkülem is így lett volna –

Hajt az eper, hajt a málna,
hajt a rózsa, reggelente
madárszó, és csönd delente,
nélkülem is majd kerül, ki
le szokott a fűbe dűlni,
nézni szokta, hogy az ágak
– fürge ollók – egyre vágnak,
tájat, eget nyirogatnak,
(...)
 

beebeus

Állandó Tag
Állandó Tag
...
hadonásznak, tapogatnak.
Nem lesz semminek se híja,
sorsom a Sors ha leírja.
S ahová meg megyek innen,
az a mérleg ott se billen:
porszem száll a serpenyőbe,
hát hogy is moccanna tőle?

Csorba Győző: Nélkülem is
..............................................................


Amint felfelé mentünk, céltalanúl csatangolva a barna erdei ösvényen,
zengett a nap és gyémántokat szikrázott a sercegő homok;
okosszemű feketerigók ugráltak a tavalyi avarban, míg körülöttünk
a fény szapora csákányai csattogtak a négyszögletes gránitkockákon.

Egyszer rikító fatáblák ugrottak elénk, szemünkbe tolva modern plakátjaikat,
majd újra egészen vad és magános utakra csalt egy gyöngyszemű szitakötő;
a kilátóról kék, zöld, piros és arany foltokat ittak fel szomjas szemeink:
megszépült a világ és jólesett a szinek friss lüktetése.

...
 

huncili

Állandó Tag
Állandó Tag
...
Apró virágcsengetyűket, zsályát, méhfüvet és kankalint szedtünk,
– zengett a nap, gyémántokat szikrázott a homokos ösvény –
szótlanul néztük a köveken lihegő aranyzöld gyíkokat
és megcsodáltuk az útilaput, melyen csavaros csiga csúszkált…

S mikor végre fölértünk a csúcsra, ahol kis korcsma előtt vadgesztenyelugasban
vidám turisták ürítgették a habzó söröspoharakat:
mennydörgő katonazenét dobott felénk a szél, s mi elmerengve néztük,
hogy kapaszkodik lassan-lassan utánunk a hegyoldalon a fáradt vén fogaskerekű.
Szabó Lőrinc: Kirándulás
*****************************


Egy padon ülünk.
Muslincák és molyok
vitorláznak a kovászos
uborkalé színű vízen.
Nap bimbózik a
sárga bokrok ágain,
Isten ábrándozik
az emberek álmain.
(...)
 

beebeus

Állandó Tag
Állandó Tag
...
S felettünk megbomlik
a gesztenyefa-palást
s lassan, egy levélen
az esti csöndbe siklik
egy bársonyos Ámen

Reviczky Krisztina: Levél odafentről
--------------------------------------------------------------


Azt kérdezed, hogy ki vagyok,
micsoda kis lélek vagyok,
ki ablakodon kopogok,
és mint a gránát, tüzelek,
és lengek-ingok-libegek,
és hámba fogom a szelet,
és hintálom a levelet,
összekuszálom a leget,
s azt a suhogó szövetet,
amit a hajnal tereget,
min villogás az erezet?
...
 

huncili

Állandó Tag
Állandó Tag
...
Vagyok az élő suhanás,
vagyok az élő zuhanás,
lengés vagyok, kerengés,
zengés meg visszamerengés,
arra, amiről azt hazudod,
azt hazudod, hogy elfeledted,
ám én megszólalok feletted,
ám átsuhanok feletted,
megvillantom szárnyaimat,
a selyem kardokat,
melyek metszik az eget,
és hazugságodat,
akkor már tudod,
akkor rögtön tudod,
hogy az angyal vagyok,
aki gyerekkorodban
úgy magadra hagyott.
Szabó Magda: Madár
*************************Isten tenyerén ébredtem, s lenéztem a Földre,
Hófehér csúcsokra, kopár legelőkre.
Kanyargós folyók tükrében láttam kelni a Napot,
Sugaraiban álmos hajnal mosakodott.
Láttam az óceánt gyermekként ragyogni
Sirályokat felette felhőkkel táncolni,
láttam a békét az emberek szívében,
Láttam az erdőket fürödni a fényben.
Láttam sok-sok mosolyt és láttam a reményt,
Láttam az embert, és láttam a zenét,
(...)
 

beebeus

Állandó Tag
Állandó Tag
...
Láttam a földet szeretetben élni,
Láttam a csöndet a széllel zenélni.
Láttam Istent amerre csak néztem,
Miközben éppen az Ő tenyerében ültem,
S az Ő hangján szólt hozzám a szél,
Mint anya, ki gyermekének mesél,
Millió apró tükörben láthatod magadat,
Hisz olyannak látod a világot, amilyen Te vagy!

Hamvas Béla: Isten tenyerén ébredtem
----------------------------------------------------------------


Egy, kettő, három, négy
kis őzike, hová mégy?
- Elég, hogyha tudom én:
tavasz elé futok én!

Egy, kettő, három, négy,
te kis nyuszi, hová mégy?
- Se erdőbe, se rétre :
a szép tavasz elébe!
...

 

huncili

Állandó Tag
Állandó Tag
...
Egy, kettő, három, négy,
te kis madár, vígan légy :
olyan szép dalt daloljál,
szebb legyen a tavasznál!
Zelk Zoltán: Tavaszi Dal
~~~~~~~~~~~~~~~~~


Mennyi ég! Mennyi kék! Zöld! Mennyi
Balaton, tavasz, hegyorom!
Alig tudom magamba szedni.
S egyszerre - sok nagyon!

Szeretném - azért, hogy te is nézd -
szemembe tenni szemedet.
Magányba zár, fojt, fáj a szépség,
ha nem együtt látom veled.
(...)
 
Oldal tetejére