Mennyit ér az élet?

TrafficLight

Állandó Tag
Állandó Tag
Írta: Kuczogi György

Ennyit ér az emberi élet. Sztálin kivégeztetett jópár millió [1] embert. De ha nincs abszolút értelemben rossz, akkor ez miért baj? Sztálinnak mindössze más volt a véleménye, mint nekünk, ez miért rossz? Nyolc Hollandiában töltött évvel a hátam mögött már nem csak az ugrik be errõla gyönyörû országról, hogy itt kolbászból van a kerítés.

Hollandia élen jár a humanizmus terjesztésében, és ennek megvannak a messzemenõ társadalmi,
illetve saját bõrünkön is megtapasztalható következményei. A humanizmus azonban nem kizárólagosan a virágzó, és szabad Hollandiát tönkretevõ társadalmi betegség, hanem áltánosan tarolja végig Európát ,nyugatról kicsi országunk felé haladva.
De mi is a humanizmus pontosan? A humanista társadalom az ókori görögökig vezethetõ vissza. Ez a nyugati típusú országok legelterjedtebb filozófiai irányzata, gondolkodásmódja, és ezen országok többségének a törvényei, bírósági döntései is ezt az irányzatot, szellemiséget képviselik. A humanizmus visszautasít minden Istentõl jövõ iránymutatást, visszautasítja az abszolút igazságokat, azt állítja, hogy mindenek mértéke az ember maga. Az ember csak egy jelentés nélküli gép ,amelyet az idõ, és a véletetlen rakott össze. A „jó” és a „rossz” relatív fogalmakká alacsonyodnak, aminek a jelentését az ember, illetve a többség dönti el. A Biblia így fogalmazza meg az abszolútumok hiányát: „Ebben az idõben nem volt király Izráelben; azért mindenki azt cselekedte, a mi jónak látszott az õ szemei elõtt.” (Bírák könyve: 21:25). A humanista beállítottságú emberek többnyire jószándékúak, de morális abszolútumok hiányában nem azt cselekszik ami jó, hanem azt ,ami jónak látszik a szemükben, kataszrófába taszítva ezzel mind magukat ,mind környezetüket.
A tény, hogy az ember ostoba gõgjében félrelökte saját Teremtõjét ,nem maradt következmények nélkül, ugyanis Isten van annyira úriember :), hogy alázattal félreállt, tiszteletben tartva az általa ránkruházott döntési szabadságunkat. Végigtekintve a XX. század társadalmi változásait, a legszembetûnõbb folyamat egyértelmûen a reformáció során felépített erkölcsi értékek apró lépésekben haladó ,de folyamatos eróziója, azoké az értékeké, amelyek Hollandiát szabaddá, gazdaggá, virágzóvá tették. Íme néhány kiragadott példa:
• 100 évvel ezelõtt elképzelhetetlen volt a házasság elõtti szex
• 50 évvel ezelõtt a házasság még egy életre szólt, mitöbb az emberek megházasodtak
• 30 évvel ezelõtt a szülõknek volt tekintélye a gyermekek elõtt
• 20 évvel ezelõtt valóság show-kat nem vetíthettek volna a köztévékben.
Hogy hol állunk most? A média mai álláspontját a budapesti fogorvosom nagyon találóan fogalmazta meg: „Hogyha nem vagy buzi ,akkor nem vagy ember”. És vajon hol lesz majd Magyarország 20 év múlva? A válaszhoz nem kell más, csak egy kicsit nyugatra tekinteni. Ha nem is láthatunk 20 évnyi elõrejelzést, de ahogy a következõ hollandiai példákból is egyértelmûen kiderül, az erkölcsi eróziós folyamat nem állt meg.
A törvénysértõknek is vannak jogaik. Ez az elv mára annyira kifacsarodott, hogy a törvény tulajdonképpen a törvénysértõk pártját fogja. Ismerõsöm kislányának ellopták a telefonját az iskolában. A tolvajt a körülmények miatt igen egyszerû lett volna fülöncsípni, a tanárnak csak át kellet volna vizsgálnia az osztálytársak táskáit. De ez tilos, mert az sérti a becsületes gyermekek személyiségi jogait. Persze ez a jog reptereken bizonyára nem érvényes.
Egy másik ismerõsöm mesélte a magánnyomozását. Betörtek hozzá, és elvitték a bankkártyáját is. Valószínûleg a pinkód ott volt a kártya mellett egy kis papírfecnin ;) ,mert a mamlasz betörõ hamarosan használni is kezdte, meghozzá ugyanabban a kisvárosban, ahol a betörés történt. A vásárlások helye/ideje a banki jelentésekbõl hamar kiderült. Rövid kérdezõsködés után, a boltosoktól kapott személyleírásokból egyértelmûen azonosíták a tolvajt. Ismerõsöm szerette volna informálni a rendõrséget, de onnan eltanácsolták azzal az indokkal, hogy mások utáni magánnyomozás a holland törvények értelmében büntetendõ Az ügyet „tettes ismeretlen” eredménnyel lezárták.
Az sajnos már magyarországi szemmel is közhelynek számít, hogy Hollandiában (is) hivatalosan engedélyezett a homoszexuálisok házassága. Viszont a 2006 nyarán három ember által létrehozott pedofil párt hallatára már ökölbe szorul a kisgyermekes szülõk keze. Pedofil emberek mindenhol vannak/voltak, ezért a dolog kuriózuma nem is ez, hanem az, ahogy a holland illetékes bíróság a párt betiltására vonatkozó beadványra reagált [2]: a véleménynyilvánítási szabadságra hivatkozva kijelentik, hogy a pártot jogszerûen alapították és a pártnak jogában áll küzdeni a pedofília törvényesítéséért. A bíróság leszögezi, hogy a párt céljainak megítélése a választók dolga. Szó szerint elõjött, hogy a „jó” és a „rossz” értelmezését a többség döntse el, nincsen morális abszolútum. A pedofília a bíróság szerint csak azért rossz, mert korábban kellõen sokan állították a dologról, hogy ez rossz. Isten és a lelkiismeretünk szava, emberi mivoltunk pedig nem jelent semmit.
Ezen cikk megírása elõtt egy hónappal, 2007. január 1.-én érvénybe lépett az új „beilleszkedési törvény”. Ez a törvény kötelezi a holladiai ,nem EU-s bevándorlókat egy nyelvi és kultúrális teszt sikeres megírására ,ezzel elõsegítve a bevándorlók társadalmi beilleszkedését ,és a gettósodás elkerülését. A felkészüléshez kínált internetes próbateszt [3] egyik kérdése a holland törvények egy nagyon érdekes aspektusát is felfedi:
kavics1.jpg

6. kérdés:
Ön egy kollégájával egy
vendéglõ teraszán ül és egy
asztallal arrébb két ölelkezõ,
csókolózó férfit lát. Önt
feszélyezi a dolog. Mit tesz?
A) Ülve marad mintha semmi
sem történne.
B) Hangosan kifejti
kollégájának, hogy mi a
véleménye a
homoszexualitásról.
C) Megkéri a férfiakat, hogy
üljenek valahova máshová.

A tesztet követõ kiértékelés:
Hollandiában a nyilvános homoszexualitás nem tiltott. Ennél fogva a két férfi nyilvánosan csókolózhat. Önnek jogában áll egyet nem érteni, de nem beszélhet diszkriminálóan, és nem reagálhat negatívan. (erdetiben hollandul: „In Nederland is openlijke homoseksualiteit niet verboden. De twee mannen mogen elkaar dus openlijk zoenen. U kunt het hier niet mee eens zijn, maar u mag u daar niet discriminerend overuiten. Negatief reageren is dus niet de manier.”)
De akkor hogy is van ez a dolog a véleménynyilvánítási szabadsággal? Pedofilok pártot alapíthatnak,, és a médián keresztül fröcskölhetik szét gyermekeket megnyomorító törvénymódosítási javaslataikat, a lelkileg egészséges emberek viszont még szûk körben sem adhatnak hangot az eltorzult értékrenddel szembeni véleményüknek? Ha mégis ezt az utat választják, akkor bevándorlók esetében a tartózkodási ,és munkavállalási engedélyüket, azaz családjuk megélhetését ,kockáztatják.
A leírt esetek jól illusztrálják, hogyan is tûnik el fokozatosan a reformáció egyik nagy eredménye, a szólásszabadság, a humanizmus vasmarkában. A tendencia alapján néhány éven, vagy esetleg egy évtizeden belül Magyarország is el fogja érni a „civilizáció” e magaslatát. De mi lesz 20-30 év múlva? Sokan sok mindent mondanak, most magam is beállok a jósolgatók népes táborába. Ugyanolyan hétköznapivá válik-e a pedofília mint a homoszexualitás? A hágai kerületi bíróság döntése értelmében a holland szavazók határozhatják meg szavazataikkal, hogy a pedofília társadalmilag elfogadtható-e. 2006 nyarán országszerte óriási felháborodást váltott ki a pedofil párt megalakulása, tehát egyenlõre úgy tûnik nincs mitõl tartani. De ez kevés. 30 évvel ezelõtt az emberek ugyanígy reagáltak a homoszexualitással kapcsolatos kérdésekre.
A homoszexualitást pártoló érv az, hogy a homoszexualitás két ember belügye, és a dolog a saját beleegyezésükkel történik. Amennyiben nem tudjuk abszolút módon kijelenteni, hogy a pedofília egy gonosz dolog (márpedig a humanista filozófiában ilyen lehetõség nincs), akkor a homoszexualitásnál alkalmazott érvelés a pedofília esetén is mûködni fog, mindössze a gyermek „szexualitáshoz való jogát” kell hangsúlyozni. Kis lépésekben haladva a pedofíliát is le tudják majd nyomni a társadalom torkán. Az eutanázia – amelynek megszületésért szintén a humanista életfelfogás a felelõs – néhány évtizeden belül valószínûleg komoly szereplõvé fog válni. Az eutanázia, vagy magyarul a "halálba segítés", azon a hamis feltételezésen alapul, hogy a szenvedõ nember jobban jár a halállal, mintha küszködne tovább. Az ötlet nem új, kb. 6000 évvel ezelõtt már Jób is eljátszott kínjai közt a gondolattal, de Isten az orrára koppintott: „Megnyíltak-é néked a halálnak kapui; a halál árnyékának kapuit láttad-é? Áttekintetted-é a föld szélességét, mondd meg, ha mindezt jól tudod?” (Jób 38,17-18). Senki nem látta még, hogy mi van a halál után, a humanista felfogásúak sem. Nem tudják mi lesz, azt csak feltételezik, hogy semmi, se számonkérés, se büntetés, se semmi más. Az élet tiszteletének hiánya az ami arra a kijelentésre ragadtatja õket, hogy a szenvedõ jobban jár a halállal. De ne legyünk naívak ,ez csak a felszín! A gyakorlati valóság az, hogy nem a szenvedõ jár jobban, hanem a környezete. Ezt egy kollégám tette teljesen világossá számomra, amikor elmesélte, hogyan segítették a kórházi ágyon szenvedõ, rokonok által körülvett nagyapját a halálba. Az orvosok szerint a betegnek már csak napjai ,esetleg órái voltak hátra. A történet legfigyelemreméltóbb része az utolsó mondat volt: „Mindenkinek jobb volt ez így.” - azaz konszenzus született, az egyébként beszédképtelen, szenvedõ nagyapa sorsáról. A többség döntést hozott, és a döntés során a döntéshozók a saját szempontjaikat is figyelembe vették. Ilyen irányba vezetnek a humanista elvek, de biztos, hogy mi erre akarunk menni? A meghozott döntés ugyanis teljesen logikus ,amennyiben kihagyjuk a számításból Istent, az élet teremtõjét, és az élet tiszteletét. Ha viszont nem hagyjuk ki (és miért is kéne kihagyni?), akkor a történet egy magatehetetlen ember meggyilkolásáról szól.
Az eutanázia Hollandiában törvény által engedélyezett, de gyakorlati alkalmazása a társadalomra terhes embereknél néha nem teljesen probléma mentes. Társadalomra nézve terhesek azok az emberek (továbbiakban csak „egyedek”), akiknek az életbentartása drágább, mint az általa a jövõben feltehetõen kitermelt bevétel. Elkerülhetetlen, hogy egy-két ilyen egyed a körülmények ellenére sem akar halálba segítõdni, hanem inkább életben szeretne maradni. Ezen esetek megoldására két különbözõ irányvonal van. A legjobb megoldás mindig a megelõzés. A megelõzéshez a kondicionálás eszközét lehet felhasználni, azaz az emberek tudatába gyerekkoruktól fogva bele kell vésni, hogy a halál után nincs semmi. Amikor pedig az ember eljut arra a pontra, amikor a haláláról mások akarnak döntést hozni, nem fog tiltakozni, ugyanis maga is arra a következtetésre jut, hogy a szükségesnél korábbi halál elõnyös. Kritikusan fontos elem a kondicionálás során a „halál utáni nagy semmi” tényként való tudatosítása, ugyanis ha ezt a valóságnak megfelelõen ,csak mint egy feltételezést adjuk közre, az egyed komoly eséllyel kezd el kételkedni a kritikus pillanatban, és önkéntes alávetettség helyett tiltakozni fog. Azonban a legtökéletesebb kondicionáló munka esetén is vannak lázadó egyedek, akik nem hajlandóak alávetni magukat a többség rájuk vonatkozó akaratának ,és mindenáron életben akarnak maradni. Ilyen esetben nagyszerû megoldás a második irányvonal, amely a megelõzés helyett, a tünetet kezeli. Magas árakra, elérhetetlenségre, vagy bármi egyébre hivatkozva meg kell tagadni a lázadó egyedtõl a fájdalomcsillapítókat, és máris könyörögni fog a végsõ megoldásért.
Ezzel el is értünk arra a pontra, hogy miért is lesz az eutanázia kritikus jelentõségû néhány évtized múlva. A 70-es évek demográfiai hulláma 20-30 év múlva éri el a nyugdíjkorhatárt ami katasztrófális következményekkel sújtja majd a nyugati országok gazdaságát. A jelenlegi 1-1.5 dolgozó/eltartott arány felborul és a fellépõ „nyugdíjas-túltengés” miatt 1 dolgozóra akár 3 eltartott is juthat. Ennyi eltartottat a gazdaság egyszerûen nem fog elbírni, de amint azt EU tagállamok között körbenézve láthatjuk, a jelenlegi kormányok nem merik felvállalni a komoly nyugdíjreformokat, mert az egy politikai öngyilkosság lenne. A széleskörû „önként vállalt” korai halál viszont megspórolhatja majd a nyugdíjat az államnak, illetve a biztosítóknak. A feladat elég egyszerû: a médiának be kell tanítani az embereket a „helyes” döntésre. Hogy a média ezügyben mennyire hatékony munkát végez/végzett, egy nyugdíjközeli kedves ismerõsöm példája kiválóanszemlélteti. Minap beszélgettünk telefonon, amikor elõjött a téma és említette, hogy az egyik közelben lakó idõs ember egészsége miatt már több éve teljesen kiszolgáltatott, ágytálazni kell. Ha az ismerõsöm ilyen helyzetbe kerülne, akkor saját szavai szerint inkább a halált választaná. Sajnos õ is elfogadta, és magáévá tette a média által sulykolt humanista elképzelést.
Nem vonom kétségbe, hogy elég meredeken hangzik a nyugdíjasok kollektív halálba segítése, de véresen logikus. Ez az elképzelés azért hangzik annyira hihetetlenül, mert az embertelen módszer mûködéséhez elengedhetetlen feltétel a széleskörû társadalmi elfogadottság ,ami ma még nincsen meg. Mielõtt valaki azt mondaná, hogy ezt lehetelen elérni, és ide soha nem fogunk eljutni, mutatok egy másik példát a társadalmilag elfogadott embertelenségre.
Az egyik õsi ,embertelen gyakorlat a gyermekáldozat volt. Ezt Isten nagyon szigorúan tiltja “A te magzatodból ne adj, hogy odaáldozzák a Moloknak, és meg ne szentségtelenítsd a te Istenednek nevét. Én vagyok az Úr.” (3Mózes18,21).
kavics2.jpg
A föníciaikak és a környékbeli népek tipikusan az elsõszülött kisbabákat áldozták fel Moloknak, az aratás istenének (a római kultúrában Szaturnusznak, a görög kultúrában Krónosznak hívták). Molokot egy bikafejû emberként egy belülrõl üreges bronzszoborral ábrázolták. A gyermekáldozat bemutatásakor a szobrot belülrõl addig hevítették, amíg a bronz izzani nem kezdett, majd az izzó szobor karjába tették amagatehetlen kisbabát, és hagyták elevenen elégni. A babák sikoltását dobokkal nyomták el, nehogy a szülõk meggondolják magukat. A gyermekáldozat nem volt céltalan, és nem véletlenül áldoztak pont az aratás istenének. Azt gondolták, hogy a gyermekük feláldozásával elnyerhetik Molok, az aratás istene kegyeit, azaz gyermeküket a pénz reményére cserélték. Mielõtt gõgösen azt gondolnánk, hogy a mai humanista civilizáció különb az õsi föníciaiaknál, hasonlítsuk csak össze a Moloknak vitt áldozatot a ma telljesen elfogadott terhességmegszakítási gyakorlattal. A terhességmegszakítás leggyakoribb indoka döbbenetesen hasonló: egy kisbaba kerékbe törné a továbbtanulási- ,vagy karrierterveket, tehát akárcsak néhány ezer évvel ezelõtt, a kisbabát ma is a pénz reményére cserélik fel. 2003-ban Hollandiában 28.812 baba halt meg abortuszban. Ha egy 15 milliós országban ennyi babát ölnek meg évente a társadalom egyetértésével, akkor miért ne lehetne az idõs/beteg embereket is kivégeztetni?
Lehet ezt még fokozni? Lehet, ugyanis a legabszurdabb dolog még hátra van. 2007 január 15.-i hírek [4]: „Élesen bírálta hétfõn José Manuel Barroso, az Európai Bizottság elnöke és Romano Prodi olasz kormányfõ a Szaddám Huszein volt iraki elnökkel együtt halálra ítélt két volt iraki vezetõ kivégzését. "Együtt kell mûködnünk a halálbüntetés beszüntetése érdekében" - jelentette ki Barroso Rómában, Prodival lezajlott találkozója után. "Senkinek sincs joga más ember életét kioltani"” Tehát a tömeggyilkosokat nem szabad kivégezni, mert az nem fér össze az EU humánus elveivel. Az idõseket, és a meg nem született kisbabákat viszont igen, ott nincs elvi összeférhetetlenség.
A fenti példák világosan mutatják, hogy a humanizmus erkölcsi káoszba, embertelenségbe taszítja a társadalmakat, de nem ez az egyetlen hely ahol a humanista gondolkodásmód kudarcot vall. A humanizmus nem tud válaszolni sem az ember személyes és/vagy gyakorlatias kérdéseire, pl. mi az értelme a szomorúságnak, a szeretetnek, a mûvészetnek, sem pedig az élet nagy kérdéseire pl. mi az értelme az életnek, ki vagyok én és honnan jöttem, mi a különbség egy gép és egy élõlény között. Ezek a kudarcok nem azért vannak, mert humanista gondolkodásnak logikailag helytelenek a következtetései, hanem azért mert a kiindulási pontja egyszerûen nem felel meg a valóságnak. Ellenben ha az a kiindulási pontunk, hogy Isten a saját képmására teremtette az embert, akkor hirtelen az összes nagy kérdésre lesz elérhetõ, logikus válasz. Az ember emberré válik és már nem csak egy véletlenek által összerakott gép.Ami az egészet alátámasztja, hogy ez nem csak álomvilág, és nem a bilibe lóg a kezünk: a bibliai világnézetünkbõl levont következtetéseink összhangba vannak az érzékszerveink és a bensõnk megtapasztalásaival. Ezen felül pedig megoldást találunk a kínzó lelkiismertetfurdalásunkra, a belsõ ürességre, az értéktelenség érzésére, életünk értelmére. Jézus Krisztus azt mondta: „Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam.” (János 14,6). Igazat mondott.

[1] - http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Stalin#Number_of_victims
[2] - http://index.hu/politika/bulvar/pedogzrh489/
[3] - http://www.teleac.nl/nationaleinburgeringtest/
[4] - http://index.hu/politika/kulhirek/?main:2007.01.15&295994

Írta: Kuczogi György
 

lackovar

Állandó Tag
Állandó Tag
Én erre csak röviden reagálnék.
Véleményem (amivel nem kötelező egyetérteni):
*Az ember élet elértéktelenedett.
*Nincsenek, vagy nem alkalmazzuk(zák) az alapvető normákat.
*Lehet, hogy maradi vagyok, de a túlzott liberalizmus etikátlanná tette az embereket.
*Valami hiba a képzésben lehet, mert túl sok alulinformált alak jön ki az iskolákból.
*A saját (hál istennek jól tanuló ) gyerekeim a példák ,hogy aki akar, és hajt, tanul, (a későbbi jobb lehetőségek érdekében), azt lenézik a társai.
*Nekik a fontos: élj a mának, pia számolatlanul, esetleg drogok, mert mindent ki kell próbálni.
Ez is az elértéktelenedést jelzi.


Egyenlőre ennyi. Köszönöm a lehetőséget!

Sziasztok
 

E.Ágnes

Állandó Tag
Állandó Tag
Írta: Kuczogi György

De mi is a humanizmus pontosan? A humanista társadalom az ókori görögökig vezethetõ vissza. Ez a nyugati típusú országok legelterjedtebb filozófiai irányzata, gondolkodásmódja, és ezen országok többségének a törvényei, bírósági döntései is ezt az irányzatot, szellemiséget képviselik. A humanizmus visszautasít minden Istentõl jövõ iránymutatást, visszautasítja az abszolút igazságokat, azt állítja, hogy mindenek mértéke az ember maga. Az ember csak egy jelentés nélküli gép ,amelyet az idõ, és a véletetlen rakott össze. (...) A leírt esetek jól illusztrálják, hogyan is tûnik el fokozatosan a reformáció egyik nagy eredménye, a szólásszabadság, a humanizmus vasmarkában. Írta: Kuczogi György

Kuczogi Györgynek fogalma sincs róla, mi a humanizmus és mi a reformáció.
A humanizmus nem azonos a racionalizmussal és a deizmussal (K. Gy. definíciói leginkább ezekre hasonlítanak, bár csak igen messziről...), és a szólásszabadság nem a reformáció vívmánya. Hogy milyen alapon állítja szembe a kettőt, azt is nehéz követni. Jobb lett volna, ha nem ken össze olyan fogalmakat, amiket nem ismer. Ha csak annyit akart leírni, hogy az emberi élet ma nem érték, azt megtehette volna enélkül is.
 

soltesz

Állandó Tag
Állandó Tag
Én erre csak röviden reagálnék.
Véleményem (amivel nem kötelező egyetérteni):
*Az ember élet elértéktelenedett.
*Nincsenek, vagy nem alkalmazzuk(zák) az alapvető normákat.
*Lehet, hogy maradi vagyok, de a túlzott liberalizmus etikátlanná tette az embereket.
*Valami hiba a képzésben lehet, mert túl sok alulinformált alak jön ki az iskolákból.
*A saját (hál istennek jól tanuló ) gyerekeim a példák ,hogy aki akar, és hajt, tanul, (a későbbi jobb lehetőségek érdekében), azt lenézik a társai.
*Nekik a fontos: élj a mának, pia számolatlanul, esetleg drogok, mert mindent ki kell próbálni.
Ez is az elértéktelenedést jelzi.


Egyenlőre ennyi. Köszönöm a lehetőséget!

Sziasztok

Sziasztok!
Sajnos az általad leírt dolgokkal a saját tapasztalataim alapján én is egyetrértek.
Ma már nem érték a tudás, a szorgalom a becsület, öszinteség.
Ma a saját tapasztalataim alapján az érvényesül. aki tapos és jól tud helyezkedni.
 

Jaky

Állandó Tag
Állandó Tag
Sziasztok!
Akkor lehet, hogy én szerencsés vagyok de még mindig azt tapasztalom, hogy hosszú távon akkor tudsz boldog és eredményes lenni, ha humánus és liberális vagy.

Szép napot mindenkinek! 8)
 

Judith

Állandó Tag
Állandó Tag
Sziasztok!
Akkor lehet, hogy én szerencsés vagyok de még mindig azt tapasztalom, hogy hosszú távon akkor tudsz boldog és eredményes lenni, ha humánus és liberális vagy.

Szép napot mindenkinek! 8)

Köszi, nekem is ez a véleményem.Nomeg az, hogy aki ilyen sok marhaságot hord össze, az ezért teszi, hogy saját sikertelenségét másra tolva, megmagyarázza nekünk.
 

Hahalman

Állandó Tag
Állandó Tag
Ebbe a cikkbe aztan a lelkes kis szerzo mindent [email protected], mint Mari neni a tokos-makos retesbe. Van itt euthanazia, homoszexualitas, pedofilia, meg minden mas, osszerangatva vagy egy tucat kulonbozo orszagbol.

Szereny szemelyes velemenyem - hozzateve hogy vallasos, es lelkesen (;)) heteroszexualis ferfi vagyok:

a) A homoszexualitas mindig is resze volt az emberi - sot allati, lasd pld. kutyak, pingvinek, oroszlanok, stb. - letezesnek, a sumeroktol kezdve napjainkig. Ez az emberek 90%-a eseteben nem egy valasztas, hanem egy biologiai ill. genetikai beallitottsag kerdese (melyet nem olyan regen tobb tudomanyos kutatas, tobbek kozott Angliabol, is igazolt). Nekunk heteroszexualisoknak lehet hogy ez furanak, idegennek, sot taszitonak tunik, de ez nem a homoszexualisok problemaja, hanem a mienk.

Erdekes modon, habar ugy tunik, a szerzo a 'vallasi' ertekrendet (a humanizmussal szembeallitva) tartja fontosnak ennek 'megelozesere', ez a nagy vallasossag azert az utobbi idoben nem tul sok papot akadalyozott meg abban, hogy igenyeit kielje...

Arrol mar nem is beszelek, hogy a pedofilianak semmi koze a vilagi vagy humanista ertekrendhez, hisz az minden korban a tarsadalmi kultura fuggvenye, hogy mennyi idos gyereket tart a tarsadalom erettnek a szexualis eletre. Mert ugye a marhanagy 'vallasos' ertekrend azert qurwara nem avatkozott bele a gyerekhazassagokba a kozepkorban (lasd pld. a kiralyhazassagokat, vagy eppen Romeo Juliajat, aki kabe 14 eves volt...). Ugyanez a 'vallasos' ertekrend egesz nyugodtan elturte, hogy a nok legalabb 2000 even keresztul a szexet a legjobb esetben is csak 'bun', a legrosszabban pedig torvenyesitett nemi eroszak formajaban elhettek csak at...

Szoval akkor hogy is van ez? Egy 13 eves es egy 65 eves kapcsolata OK - felteve hogy templomi hazasok...? A jelenleg megallapitott (tobbsegeben 14 es 18 kozotti) eletkor helyessegerol vagy megalapozottsagarol lehet vitatkozni, es kell is - de nem Torquemada stilusaban...

b) Nem minden vallas tiltja a homoszexualitast, tehat a humanizmust ezert hibaztatni rohognivalo. Nekem komoly ideologiai problemaim vannak a humanizmussal mint elmelettel (nem utolso sorban abszolut pacifizmusa miatt), de ez a cikk nagyjabol olyan szinten tamadja, mintha egy oteves gyerek kritizalna a kozponti futest mert megegette a kezet a radiatoron.

c) A 'Nyugat' kabe annyira integralt, mint a 'Kelet'. Amikor valaki osszemossa mondjuk Romania vagy Oroszorszag tarsadalmi trendjeit, kulturajat es ertekrendjet Magyarorszageval ("hisz szomszedok"), az egy kelet-europainak logikusan a 'bunko amerikai' sztereotipiajanak a megtestesitoje. Ugyanakkor ugyanennek a szemelynek semmi gondja nincs azzal, hogy ugyanilyen butabunko modon osszemossa mondjuk Hollandiat Amerikaval vagy Angliaval.

Igaz, a sotetsegben minden tehen fekete - kulonosen, ha a sotetseg az iro agyaban lakozik...

d) Azt, hogy egy gyereknek is vannak szemelyisegi jogai, csak annak nehez lenyelni, aki a gyereket nem tekinti embernek. Ha mi felhaborodnank ha egy idegen a munkahelyen megmotozna minket, miert tekintenenk ezt termeszetesnek egy gyerekre nezve? A repuloteri vizsgalatot ebbe belekavarni megintcsak marhasag, mert nagyjabol ez az egyetlen hely ahol szemelyisegi jogainkrol (eletunk megorzese erdekeben) ilyen formaban lemondunk - s ennek megfeleloje sok iskolaban is megtalalhato, mint pld. a femdetektorok es hasonlo biztonsagi intezkedesek.

e) A velemennyilvanitas szabadsaga nem ugyanaz, mint az uszitase vagy a szemelyes tamadase. En sem ertekelnem, ha valaki odasetalna hozzam az utcan, es elkezdene kopkodni hogy milyen szar az en izlesem a cipovalasztasban. A velemenyet nyugodtan kinyilvanithatja a megfelelo forumokon es formaban, de nekem is jogom van a szemelyi szabadsagomhoz s hogy azt masok ne zavarjak. Elni es elni hagyni meg mindig egy egesz jo alapelv...

f) Ha a humanista ertekrendszer az, amit 'butitja' a gyerekeket az iskolakban, szeretnem csondben megkerdezni: akkor hogy lehet az, hogy Mo-n az ENSZ felmerese szerint a 46 ev feletti ferfiak es nok tobb mint 90%-a (!) 'a mindennapi eletben elboldogul, de uj ismeretek befogadasa mar gondot okoz szamara' - azaz egy nyolcadik altalanos szintjen kepes csak mukodni? Hisz ok meg nem ebben a 'szar humanista' iskolarendszerben jartak suliba!?

S arra az esetre, ha valaki a cuculizmust akarja belerangatni ebbe - Nyugaton a statisztikak ugyanilyen szomoruak, meg ha nagysagrendben kulonboznek is a magyarorszagiaktol (Kanadaban ez 30%), pedig itt nem volt cuculizmus, es a 'vallasi' ertekrend nagyjabol uralta a nyugati tarsadalmakat egeszen a '70-es evek vegeig.

g) "• 100 évvel ezelőtt elképzelhetetlen volt a házasság előtti szex"

A papoknak talan. Mert ami az atlagallampolgart illeti, a mi nagyanyaink es nagyapaink ugyanugy szerettek dugni, mint mi. A kulonbseg csak az volt, hogy nem volt fogamzasgatlo tabletta, igy az egyedulallo anyak gyakrabban lettek ongyilkosok. Mert azert azon erdemes elgondolkodni, hogy mind az ovszer mind az osszes tobbi fogamzasgatlo valamilyen formaban mar legalabb az egyiptomiak ota letezik - szoval ha nem eltek hazassagon kovuli szexualis eletet, akkor tulajdonkeppen mi a francnak talaltak ki oket? Biztos csak azert, hogy osszezavarjak a franya tenyekkel a cikkirot...

"• 50 évvel ezelőtt a házasság még egy életre szólt, mitöbb az emberek megházasodtak"

Baromsag. A valas mar evszazadok ota legalis minden fejlett orszagban. Arrol nem beszelve, hogy a katolicizmuson kivul egyetlen vallasrol nem tudok, amelyik tiltana a valast.

"• 30 évvel ezelőtt a szülőknek volt tekintélye a gyermekek előtt"

Bizony am! Hisz mi MIND tudjuk, hogy a mi gyerekkorunkban nem voltak rossz gyerekek, nem volt tiszteletlen viselkedes - ez mind az utolso 30 ev szulemenye! Akkora tekintelye volt, hogy a szulo verhette, megeroszakolhatta, sot nemritkan meg is olhette a gyereket, s gyakran csak egy 'kezlegyintest' kapott buntetesul. Ebbol a szempontbol azt mondanam, a szerzonek el kellene koltoznie Iranba vagy nehany mas orszagba, ahol ezt a csodalatos merteku tekintelyt meg mindig buzgon gyakoroljak...

Lackovar, 'az emberi elet elertektelenedett'. Nem bantalak, de gondoltal mar arra, hogy az utolso mondjuk 30 evben kevesebb ember halt meg (europat es amerikat tekintve) haborukban, mint elotte (mondjuk) minden negyedevszazadban? Ha az elodeink olyan szupererkolcsosek voltak, hogy a francba tortenhetett meg az I. Vilaghaboru, II. Vilaghaboru, Shoa, francia-nemet haboru, krimi haboru, stb. stb. stb.?

Mint mondtam, magam is vallasos szemely vagyok. Nekem is vannak ideologiai problemaim a humanizmussal, en is kuszkodom hogy osszeegyeztessem a vallasos vilagnezetem a homoszexualitas biologiai kutatasanak az eredmenyeivel. </O:pA 'vallasi' szot azonban pontosan azert tettem mindenutt idezojelbe, mert amit a szerzo nyom az nem 'A' vallas, hanem a sok kozul EGYETLEN vallas, s annak is a legmerevebb, legdogmatikusabb, legtudatlanabb es legiskolazatlanabb ertelmezese, tomve ertetlenseggel, felelemmel, es az utobbibol fakado gyulolettel.</O:p
<O:p
<O:pErrol jut eszembe: ha a 40 evvel ezelotti iskolarendszer olyan szuper volt, akkor hogy lehet hogy egy (valoszinuleg negyvenes eveit taposo) 'ertelmisegi' cikkiro ennyire [email protected] sem tud a tortenelemrol - vagy a sajat vallasarol?!</O:p
<O:p
<O:pAmint egy angol szolas mondja: tisztelem azokat, akik keresik az abszolut igazsagot; de rettegek azoktol, akik azt allitjak hogy megtalaltak...</O:p
 

Gyongyi54

Állandó Tag
Állandó Tag
Ennyit ér az emberi élet. Sztálin kivégeztetett jópár millió [1] embert.

Nem, nem az emberi elet er ennyit.
Sztalin ert ennyit illetve pont ennyiszer semmit.
 

pet.pet

Állandó Tag
Állandó Tag
Bocsi, Hahalman
user_offline.gif
<script type="text/javascript"> vbmenu_register("postmenu_500493", true); </script>


csak kérdeném, melyik vallás ilyen harsány és szabadszájú?
(tudom, magánügy, csak akkor, ha publikus)
 

Hahalman

Állandó Tag
Állandó Tag
pet.pet írta:
Bocsi, Hahalman
csak kérdeném, melyik vallás ilyen harsány és szabadszájú? (tudom, magánügy, csak akkor, ha publikus)

Vallas egyetlen sem. EN vagyok az - legalabbis a Te megitelesed szerint, ami egyebkent nem zavar.

En semmivel sem kepviselem tobbet a vallasomat mint masok; viselkedesem es gondolataim az EN mint EGYEN velemenyet tukrozik, nem egy embercsoportet vagy fajet; es uzenetemben en semmilyen formaban nem probaltam egy ideologia vagy hitrendszer kepviseletet felvallalni.

Ha elfogadnam a Te hozzaallasod, akkor az eredeti iro mondatai alapjan azt a konkluziot kellene levonnom, hogy a katolicizmus (es a keresztenyseg altalaban) egy gyulolkodo baromsag - marpedig uzenetem lenyege pont az volt, hogy az eredeti iro meg a sajat vallasat sem reprezentalja helyesen, annak ellenere, hogy kifejezett gondolatai alapjan ez volt a szandeka.

Ezen tul a szavak ill. kifejezesek, amiket tudatosan valasztottam, annak az uzenetnek a hangnemet tukroztek, amelyre valaszoltam. Ha durvan buta elmelettel talalkozom, azt azzal teszem nevetsegesse, hogy ugyanazt a stilust imitalva igyekszem valaszolni, hogy a butasag nyilvanvalova valjek.
 

cathy222

Állandó Tag
Állandó Tag
A bevezető cikk és a klb reagálások olvasása után elgondolkodtam az erkölcs és a társadalom önvédelmének kapcsolatáról...
 

cathy222

Állandó Tag
Állandó Tag
Mire gondolsz, Cathy? Csak kivancsisagbol kerdezem.
Igazán nem forrta ki magát, csak érelődik bennem. Régen az erkölcs megtartotta a közösségeket. Ma változnak az erkölcsök, széthullanak a közösségek, új közösségek alakulnak más erkölcsök mentén. De vajon meddig, és ez hova vezet?
 

cathy222

Állandó Tag
Állandó Tag
Meg régebben olvastam egy könyvet, a szerzőre nem emlékszem, a címe: Ethernal Child. Arról szólt, hogy az ember a domesztikáció során megreked a gyermeki szinten. Ettől vagyunk képesek ilyen szoros csoportokban élni. Nem növünk fel, nem leszünk valódi felnőttek, csak ál-felnőttek, ahogy a domesztikált háziállataink is. És ugye a homoszexualitás is a háziállatok hím egyedeinél fordul elő jobban, illetve kísérletezés formájában a vadállatok fiatal hímjeinél. Vagyis a homoszexualitás terjedése azt jelzi, hogy egyre inkább elfelejtünk, vagy egyre képtlenebbek vagyunk mi emberek felnőtté válni.
 

Hahalman

Állandó Tag
Állandó Tag
Régen az erkölcs megtartotta a közösségeket. Ma változnak az erkölcsök, széthullanak a közösségek, új közösségek alakulnak más erkölcsök mentén. De vajon meddig, és ez hova vezet?
Nem vitatkozom, csak hangosan gondolkodom.<O:p</O:p
Nem lehet, hogy mi, emberek, csak sajat illuzioinkant vetitjuk a multra?<O:p</O:p
<O:p</O:p
Leulok, toprengek.<O:p</O:p
Amikor a regi erkolcsi kozossegekrol nosztalgiazunk (s ezt termeszetesen magamra is ertem, hisz velem is megtortenik) tulajdonkeppen soha nem konkret peldakra, hanem mindig csak elvont idealokra gondolunk, nem?<O:p</O:p
<O:p</O:p
Mert ugye...<O:p</O:p
* szazhusz evvel ezelott az erkolcsos vilag meg lazan megturte (sot, tamogatta!) a rabszolgatartast... <O:p</O:p
* szaz evvel ezelott az erkolcsos emberiseg pontosan felenek semminemu emberi gazdasagi vagy politikai jogai nem voltak - pusztan azert, mert nonek szuletett...<O:p</O:p
* nyolcvan evvel ezelott az erkolcsos vilag csak azert hagyta abba addigi legnagyobb haborujat, hogy ideje maradjon a tulelok jelentos reszet fanatizmussal megfolytani...<O:p</O:p
* hatvan evvel ezelott az erkolcsos vilag tobbsege azon ugykodott, hogy legalabb egy, de ha lehet egy tucat nepet gyokeresen kiirtson...<O:p</O:p
* negyven evvel ezelott az erkolcsos vilag avval kiserletezett, hogy hogyan tudna visszaatombombazni a homo sapiens-t a homo neanderthal szintjere...<O:p</O:p
stb...<O:p</O:p
<O:p</O:p
Biztos, hogy napjainkban szethullanak az erkolcsok?<O:p</O:p
Erdekes aprosag: tudod, honnan ered a regi magyar macskanyelv csoki? Eredetileg a belgak hoztak ki a szazadfordulo idejen, csak (ha jol emlekszem) ok 'neger keznek' hivtak, es ugy is volt formazva. Tudod miert? Mert akkor jelent meg, amikor Kongo a belga Leopold saja kiralyi birtokava valt. 1909-ig a tortenelem addigi legiszonyatosabb, legbrutalisabb nepirtasa folyt le ott, es a feketek (NEM harcosok, hanem civil lakossag!) levagott kezeit TIZEZREVEL kuldtek Belgiumba hogy bebizonyitsak hogy a 'civilizalas' folyamatban van. Ez volt az elso alkalom a vilagpolitikaban, hogy a nemzetkozi politikai kozosseg egyhanguan kikozositett egy szemelyt - s hozza egy kiralyt! - embertelensege miatt...<O:p</O:p
<O:p</O:p
Valoban masok a mai erkolcsok?<O:p</O:p
A tizparancsolat velunk van mar nehany ezer eve. Szerinted jobban betartottak oket 200 evvel ezelott, mint ma? Francia forradalom, Krimi haboru... 800 evvel ezelott? Kereszteshadjaratok, boszorkanyegetes... Ki tagadja ma a tizparancsolat ervenyesseget? Ne ertsd felre, manapsag tobb az ateista es az agnosztikus es a 'humanista', de azert ezt a tizet ok is az emberi egyutteles alapjanak tekintik, nem?<O:p</O:p
<O:p</O:p
Szethullanak a kozossegek?<O:p</O:p
Nem tudom. Az biztos, hogy soha annyira az emberiseg meg ossze nem kotodott, mint napjainkban, a globalizacio es a technologia (nyilvanvaloan elsosorban az internet es muholdak) reven. Aki 100 evvel ezelott emigralt, ugy elte le itt az eletet hogy soha az 'oreg kontinensre' visszalatogatni, vagy azzal kapcsolatban maradni, nem tudott. Akik 60 evvel ezelott emigraltak, azoknak sokszor eselyuk sem volt arra, hogy regi (csaladi, barati, nemzeti, teruleti) kozossegukkel barmilyen formaban is fenn tudjak tartani a kapcsolatot.<O:p</O:p
<O:p</O:p
Sot, ha csak a csaladra nezunk: az anya es a gyerek szerepe szinte minden egyes evszazadban gyokeresen megvaltozott, atdefinialodott. Tudtad peldaul, hogy csak a 19 szazad ota van olyasmi mint kulon gyerekruha? Ez foleg a Viktorianus kor ajandeka (addig a gyerekek ugyanazt viseltek mint a felnottek, csak kismeretben) amikor hirtelen a nyugati tarsadalom megalkotta az 'artatlan gyermek' mint egy kulon 'faj' (pontosabban: kulturalis sztereotipia) fogalmat. A gyerek es a szexualitas fogalma is ekkor valasztodott kette; addig errol szo sem volt, mint azt a sok gyermekhazassag is mutatja (de ezt mar emlitettem). Hanyszor emlit a tankonyv pedofiliat a 20-ik szazad elotti idokbol?</O:p
<O:p</O:p
Terjed valoban a homoszexualitas?<O:p</O:p
Erdekes kerdes. A tudomanyos kutatasok azt mutatjak, hogy a homoszexualisok relative allando szazalekat alkottak es alkotjak az emberisegnek minden</ST1:p korban. Az okori gorogok peldaul csak a ferfiak kozotti szerelmet tartottak VALODI, 'egyenrangu' szerelemnek; a noi nemi szerv ezzel szemben nemcsak hogy titokzatos, de egyenesen felnivalo, veszelyes(!) dolognak szamitott (tobbek kozott ezert is hivjak az angolban a... hogy is mondjam... 'szodom-konfiguraciot'... GOROGNEK.;)) Nagy Sandor, Michelangelo, Leonardo... sorolhatnam. Elpusztitottak ok a civilizaciot? Erkolcstelenek voltak? Mit gondol errol a Sistine kapolna?<O:p</O:p
<O:p</O:p
Hova vezet?<O:p</O:p
Nem tudom. Nu de, mikor tudta ezt barki is? Nem oda vezet, ahova en akarom, ahova en engedem? A szazadfordulon arrol keseregtek, hogy ha a nok szavazati jogot kapnak, abba bele fog bukni a nyugati civilizacio. Az orvosi egyetemeken azt tanitottak, hogy a nok szuletesuk reven alacsonyabb ertelmi kepesseguek, mint a ferfi, s pontosan ezert nem kaphatnak egyenlo jogokat, mert 'gyermeki ertelmi szintjuk' miatt a ferfi gondnoksagara/felugyeletere szorulnak. Ma mar mosolygunk ezen, hisz (mint kiderult) bar ez lett volna a huszadik szazad legsulyosabb attrocitasa...<O:p</O:p
<O:p</O:p
En szemely szerint hiszek egy felsobb lenyben. En azonban ugy latom, hogy nem az erkolcsok, nem is a szabalyok amikre ezek az erkolcsok ugymond epulnek - hanem az ertelmezes es a vegrehajtas valtozott csupan. Szerintem pozitiv iranyban. O, nem valami utopiarol beszelek en, nem is allamformarol vagy kozigazgatasrol; megis, en azt latom hogy az egyenek akik korbevesznek, szebben, jobban viselkednek, mint az elodeik. A fejlett tarsadalmak toleransabbak, mint valamikor voltak - s a fejletlenek nem viselkednek brutalisabban, mint alig egy evszazada a fejlettek tettek. S azt is tudom, hogy en nem a masik, hanem elsosorban a SAJAT eletemert es erkolcsisegemert vagyok felelos - hogy azt hogyan vezetem, mit teszek es mit nem, milyen szabalyokat tartok be es milyet nem...
<O:p</O:p
Mert milyen bajt is okozhat az, ha elismerjuk pld. a homoszexualisok egyenjogusagat? Mert ugye, nem arrol van szo hogy atvegyuk vagy hogy vallasunkat 'hozzaigazitsuk' - pusztan arrol, hogy megadjuk valakinek a szabad valasztas lehetoseget. Nu de, nem pont azert tartja mind a keresztenyseg, mind a zsidosag a teremtest tokeletesnek, mert az Ur megadta az embernek a valasztas teljes szabadsagat? Adam nem azert fogadta el az almat, mert az Ur 'tevedett' a megalkotasaban, hanem pontosan azert, mert az Ur megadta a jogot es szabadsagot neki arra, hogy valasszon - akar a bunt is. Egy robot nem tud valasztani - de nem is kepes erkolcsre, hisz ember kepere, s nem az Ur kepere lett megalkotva...

Sem en, sem heteroszexualis ismeroseim barmelyike nem fog H.S.-sa valni (ha elotte nem volt az). Elvesznek tolem valamit? Nem igazan. Eltiporjak a vallasomat? Ha a fasizmusnak nem sikerult eltipornia, ha a kommunizmusnak nem sikerult eltipornia, ha az ateizmusnak nem sikerult eltipornia - akkor ketlem, hogy ket szerelmes ferfinak (vagy nonek) ez sikerulni fog. Hisz ez a hit - ez a konyv - ez a tanitas - egy felsobb forrasbol szarmazik, igy azert valamivel tobb a maradandosaga meg a tartossaga, mint a heti divatrol szolo 'szines' cikknek a pletykalapban, nem?<O:p</O:p
<O:p</O:p
Szubjektiv benyomas? Tuti. De kie nem?<O:p</O:p
<O:p</O:p
S ha ugyanolyan szubjektiv, mint a negativ oldalat latni a dolgoknak - akkor melyik hasznosabb arra a celra, hogy a vilagot jobba tegye az ember? Nem az elfogadas - a befogadas - a szeretet - a tolerancia a keresztenyseg (s valojaban a legtobb mas vilagvallas - kimondott vagy kimondatlan) alapja?<O:p</O:p
<O:p</O:p
Mondom, csak elmondom a gondolataim. Szerinted rosszul latom?<O:p</O:p
<O:p</O:p
Nem kotexem, csak a kormom reszelgetem.kiss
 

Pufi

Állandó Tag
Állandó Tag
Hisz ez a hit - ez a konyv - ez a tanitas - egy felsobb forrasbol szarmazik, igy azert valamivel tobb a maradandosaga meg a tartossaga, mint a heti divatrol szolo 'szines' cikknek a pletykalapban, nem?<O:razz:</O:razz:

S Te ebben biztos vagy?
 

cathy222

Állandó Tag
Állandó Tag
Na, ekkora méretű elmélkedésre nem számítottam, kedves Hahalman. Elviszem magammal, ha nem baj, elemezgetem magamban, gondolkodom rajta, s ha kisütöttem magamból valami általam is felfoghatót, akkor jövök.
 

cathy222

Állandó Tag
Állandó Tag
Biztos, hogy illúziókat is kergetünk (vetítünk ki), amikor a régi idők erkölcseiről beszélünk. Ki hogyan élte (nem élte) meg, az alapján alkot képet, érzetet, emléket róla.

Én a rabszolgatartást nem az erkölcs rovására írnám, hanem az adott kor gazdasági „felépítményének” rovására. <O:p

A gazdasági- politikai jogokat sem sorolnám a köz-erkölcsök közé. <O:p

A háborúknak ma is, 100 éve is külön erkölcsük volt, és ez sajnos na sem sokat változott.<O:p

A népirtás sem erkölcsi, inkább politikai döntés volt, jóllehet az akkori döntéshozók igyekeztek ennek erkölcsi jelentőségével megetetni az embereket, ahogy ezt ma is teszik. <O:p

Az atombomba is háborús, vagy inkább politikai erkölcs(telenség) kérdéskörébe tartozik, erről sem a köz-nép döntött.<O:p

Igen, teljesen biztos, hogy napjainkban az eddigi közerkölcsök szétesnek, átalakulnak. <O:p

A 10 parancsolat valóban örökérvényű etikai normákat tartalmaz, de ez sem erkölcs. Én a „köznép” által kialakított erkölcsök, megítélések széteséséről sajnálkozom. Persze, volt abban is, ami rossz volt, kellemetlen volt, de kereteket adott egy-egy társadalmi csoport túléléséhez. Nem biztos, hogy rossz ez a változás, lehet, éppen hogy törvényszerű, csak bizonytalanságot eredményez, abban az értelemben, hogy akkor most hogy lesz ezután. <O:p

Pedofiliát emlegetnek a tankönyvek a XX.század előttről is, jóllehet nem pedofiliáról beszélnek, hanem fiú-szeretőt tartó hatalmasokról. Rejtegették a dolgot, mert erkölcstelenségnek számított. Iskolában megtanultuk elítélni, mint minden jogtalanságot. Mert ki védte meg annak a gyereknek a gyerekléthez való jogait? Kit érdekelt, hogy annak a gyereknek milyen sérülést okozott a lelkében az, hogy kiszolgáltatott. Kit érdekelt egyáltalán egy gyerek lelke. De legalább ott volt a megítélés visszatartó ereje. Ha így „fejlődünk” erkölcsileg, akkor hamarosan nem az lesz az erkölcstelen ha valaki a régi korok szerinti erkölcsi normákba ütközik, hanem az, ha ezen bárki felháborodik. <O:p

Sztem a többségnek nem az a baja a homoszexualitással, hogy van, hanem hogy utcára viszik, mintegy polgárpukkasztásként, és megsértődnek, ha a polgár pukkad. Miért ne lehetne ez kinek-kinek az egyéni szociális problémája? Miért tartozik bárkire a kívülállók közül egy személy nemi identitása? Divatot csinálnak belőle, és ha valaki nem képes felvenni ezt az attitüdöt, akkor érezze magát rosszul, mert maradi? <O:p

Nem vettelek kötekedőnek, elgondolkodtat a hozzászólásod. Valóban szabadságot kaptunk a Teremtőtől. Arra is, hogy bűnt kövessünk el, bár mint tudjuk, minden tett elnyeri méltó jutalmát, így vagy úgy. Bár lehet, hogy vagyunk már annyira érettek mi emberek, hogy végre tanuljunk a saját hibáinkból, és ez mégiscsak több mint meg nem értett szabályokat követni. <O:p

Meg van abban jó is, rossz is, ha erkölcsök vannak. Ha egy katolikus pap pedofil, vagy homoszexuális, az közbotrány, elítélik a hívek, sőt az egész világ. Kirekesztő az ítélet. Ha egy buddhista szerzetes vagy egy rabbi az, azt mondja a környezete, hogy legyen ez az ő baja. Hát nem tudom, melyik a jobb megoldás. Lehet, igazuk volt a felvilágosult franciáknak: laissez faire, laisser passer.
 
Oldal tetejére